[Xfce4-commits] [apps/parole] 01/03: I18n: Update translation bg (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Sat Jul 5 12:30:55 CEST 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository apps/parole.

commit bef127aa033d379633084c09ec63bb568842ffac
Author: Kiril Kirilov <cybercop_montana at abv.bg>
Date:  Sat Jul 5 12:30:53 2014 +0200

  I18n: Update translation bg (100%).
  
  273 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/bg.po |  81 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 41 insertions(+), 40 deletions(-)

diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 17c105a..9f90020 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-06-30 00:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-07-01 19:25+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-07-04 18:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-07-05 08:17+0000\n"
 "Last-Translator: Kiril Kirilov <cybercop_montana at abv.bg>\n"
 "Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/projects/p/xfce-apps/language/bg/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -95,11 +95,11 @@ msgstr "Ъглово меню"
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:18
 msgid "_Chapters"
-msgstr "Епизоди"
+msgstr "Заглавия"
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:19
 msgid "_Chapter Menu"
-msgstr "Меню на епизод"
+msgstr "Меню на заглавие"
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:20
 msgid "_Audio"
@@ -232,8 +232,8 @@ msgid "Open Media Files"
 msgstr "Отваряне на мултимедийни файлове"
 
 #: ../data/interfaces/playlist.ui.h:1
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:27 ../src/parole-medialist.c:816
-#: ../src/parole-medialist.c:859 ../src/parole-player.c:3262
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:27 ../src/parole-medialist.c:806
+#: ../src/parole-medialist.c:849 ../src/parole-player.c:3262
 msgid "Playlist"
 msgstr "Списък за изпълнение"
 
@@ -367,8 +367,8 @@ msgid "General"
 msgstr "Общи"
 
 #: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:13
-msgid "<i>Changes to this field require Parole to be restarted.</i>"
-msgstr "<i>Промените в това поле изискват рестартиране на Parole.</i>"
+msgid "Please restart Parole for this change to take effect."
+msgstr "Моля, рестартирайте Parole за да влезе промяната в сила."
 
 #: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:14
 msgid "<b>Video Output</b>"
@@ -503,10 +503,17 @@ msgid ""
 msgstr "Parole включва функции за възпроизвеждане на локални медийни файлове, включително видео със поддръжка на субтитри, аудио CD-та, DVD-та, както и предавания на живо. Възможностите на Parole могат да бъдат разширени чрез добавки."
 
 #: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"This unstable development release adds the new clutter backend and cleans up"
+" deprecated Gtk3 symbols. It also adds a \"go to position\" feature and "
+"several bugs have been addressed."
+msgstr "Това е нестабилна версия в процес на разработка. Добавена е поддръжка на Clutter и са премахнати неподдържаните GTK3 символи. Добавяна е опция \"отиди до местоположение\" и са отстранени няколко грешки."
+
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:4
 msgid "This release fixes a problem with detecting DVD drive locations."
 msgstr "В тази версия са отстранени проблеми със засичането на DVD устройства."
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:4
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:5
 msgid ""
 "This release features the completed transition to the Gtk+3 toolkit, "
 "improvements in the user-interface (more streamlined menus), better "
@@ -515,20 +522,20 @@ msgid ""
 "and we use the GStreamer1.0 framework now by default."
 msgstr "Тази версия е със завършена поддръжка на Gtk +3 , подобрен потребителски интерфейс (по-оптимизирани менюта) , по-добри плейлисти. Освен съществуващите плъгини е добавен (MPRIS2). По- голяма част от разработката е актуализирана в тази версия, и сега, ние използваме GStreamer1.0 по подразбиране."
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:5
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:6
 msgid ""
 "This unstable development release features mostly bugfixes and introduces "
 "the new MPRIS2 plugin."
 msgstr "Това издание се отличава най- вече с поправка на грешки и въвеждане на MPRIS2 плъгина."
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:6
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:7
 msgid ""
 "This is a bugfix release which fixes the loading of playlists with relative "
 "paths, improves the file-filters for audio/video mimetypes and fixes the "
 "\"Remove duplicates\" functionality."
 msgstr "Това е издание с отстранени грешки, свързани със зареждането на списъците с пътища до файловете , подобрени файлови филтри за аудио / видео асоциации и функция \"Премахване на дубликати\"."
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:7
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:8
 msgid ""
 "This unstable development release features the complete port to the Gtk+3 "
 "toolkit, improvements in the user-interface (more streamlined menus), better"
@@ -544,7 +551,7 @@ msgstr "Съобщение"
 msgid "Error"
 msgstr "Грешка"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1272 ../src/parole-medialist.c:403
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1272 ../src/parole-medialist.c:393
 #, c-format
 msgid "Track %i"
 msgstr "Запис %i"
@@ -714,69 +721,63 @@ msgstr "Parole вече е стартиран, използвайте -i за д
 msgid "All files"
 msgstr "Всички файлове"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:219
+#: ../src/parole-medialist.c:218 ../src/parole-medialist.c:1588
 #, c-format
 msgid "Playlist (%i item)"
-msgstr "Списък (%i обект)"
+msgid_plural "Playlist (%i items)"
+msgstr[0] "Списък (%i елемент)"
+msgstr[1] "Списък (%i елемента)"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:223
+#: ../src/parole-medialist.c:223 ../src/parole-medialist.c:1590
 #, c-format
 msgid "Playlist (%i chapter)"
-msgstr "Списък (%i епизод)"
-
-#: ../src/parole-medialist.c:230 ../src/parole-medialist.c:1596
-#, c-format
-msgid "Playlist (%i items)"
-msgstr "Списък (%i обекта)"
-
-#: ../src/parole-medialist.c:234 ../src/parole-medialist.c:1597
-#, c-format
-msgid "Playlist (%i chapters)"
-msgstr "Списък (%i епизода)"
+msgid_plural "Playlist (%i chapters)"
+msgstr[0] "Списък (%i заглавие)"
+msgstr[1] "Списък (%i заглавия)"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:419 ../src/parole-player.c:737
+#: ../src/parole-medialist.c:409 ../src/parole-player.c:737
 #, c-format
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Заглавие %i"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:708
+#: ../src/parole-medialist.c:698
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Отказан достъп"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:710
+#: ../src/parole-medialist.c:700
 msgid "Error saving playlist file"
 msgstr "Грешка при запазването на списъка за изпълнение"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:722
+#: ../src/parole-medialist.c:712
 msgid "Unknown playlist format"
 msgstr "Неизвестен формат на списъка за изпълнение"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:723
+#: ../src/parole-medialist.c:713
 msgid "Please choose a supported playlist format"
 msgstr "Моля, изберете поддържан формат на списъка за изпълнение"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:777 ../src/parole-plugins-manager.c:369
+#: ../src/parole-medialist.c:767 ../src/parole-plugins-manager.c:369
 msgid "Unknown"
 msgstr "Неизвестен"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:866
+#: ../src/parole-medialist.c:856
 msgid "M3U Playlists"
 msgstr "M3U Списъци за изпълнение"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:874
+#: ../src/parole-medialist.c:864
 msgid "PLS Playlists"
 msgstr "PLS Списъци за изпълнение"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:882
+#: ../src/parole-medialist.c:872
 msgid "Advanced Stream Redirector"
 msgstr "Разширено пренасочване на поток"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:890
+#: ../src/parole-medialist.c:880
 msgid "Shareable Playlist"
 msgstr "Споделяем списък за изпълнение"
 
 #. Clear
-#: ../src/parole-medialist.c:1229
+#: ../src/parole-medialist.c:1219
 msgid "Open Containing Folder"
 msgstr "Отваряне на съдържащата папка"
 
@@ -955,9 +956,9 @@ msgstr "Kiril Kirilov (Cybercop) <cybercop_montana at abv.bg>"
 msgid "Visit Parole website"
 msgstr "Посетете сайта на Parole"
 
-#: ../src/parole-conf-dialog.c:310
+#: ../src/parole-conf-dialog.c:313
 msgid "Clutter (OpenGL)"
-msgstr "Разбъркано (OpenGL)"
+msgstr "Clutter (OpenGL)"
 
 #: ../src/parole-disc.c:114
 msgid "Play Disc"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list