[Xfce4-commits] <xfce4-session:master> l10n: Updated Polish (pl) translation to 96%

Transifex noreply at xfce.org
Wed Jan 5 13:34:01 CET 2011


Updating branch refs/heads/master
     to 0bb0e82f86bc5c02c076bdb65b1b3043733a1132 (commit)
    from 25c83050f28ec4c0535ab247e2c892d88d3809ce (commit)

commit 0bb0e82f86bc5c02c076bdb65b1b3043733a1132
Author: Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>
Date:  Wed Jan 5 13:33:41 2011 +0100

  l10n: Updated Polish (pl) translation to 96%
  
  New status: 221 messages complete with 2 fuzzies and 7 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po | 599 ++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 331 insertions(+), 268 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 018d99d..151f5c0 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,19 +5,21 @@
 # Wit Wiliński <madman at linux.bydg.org>, 2005.
 # Piotr Maliński <admin at rk.edu.pl>, 2005, 2006.
 # Szymon Kałasz <szymon_maestro at gazeta.pl>, 2006.
-# Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>, 2009.
+# Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>, 2009, 2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-session 4.4.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-09-28 10:33+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-27 19:55+0100\n"
-"Last-Translator: Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-01-05 05:10+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-05 13:29+0100\n"
+"Last-Translator: Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>\n"
+"Language-Team: Polish <>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
+"%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
 
 #: ../engines/balou/balou-theme.c:110
 msgid "No description given"
@@ -40,40 +42,40 @@ msgstr "Błąd pliku motywu"
 msgid "Please check that the file is a valid splash theme archive."
 msgstr "Proszę sprawdzić czy plik jest poprawnym archiwum motywu."
 
-#: ../engines/balou/config.c:396
+#: ../engines/balou/config.c:402
 #, c-format
 msgid "Unable to remove splash theme \"%s\" from directory %s."
 msgstr "Nie można usunąc tematu ekranu powitalnego „%s” z katalogu %s."
 
-#: ../engines/balou/config.c:481
+#: ../engines/balou/config.c:491
 msgid "Choose theme filename..."
 msgstr "Wybór pliku"
 
-#: ../engines/balou/config.c:614
+#: ../engines/balou/config.c:624
 msgid "_Install new theme"
 msgstr "Za_instaluj nowy motyw..."
 
-#: ../engines/balou/config.c:623
+#: ../engines/balou/config.c:633
 msgid "_Remove theme"
 msgstr "_Usuń motyw"
 
-#: ../engines/balou/config.c:640
+#: ../engines/balou/config.c:650
 msgid "_Export theme"
 msgstr "_Eksportuj motyw..."
 
-#: ../engines/balou/config.c:855
+#: ../engines/balou/config.c:866
 msgid "Balou theme"
 msgstr "Balou"
 
-#: ../engines/balou/config.c:940
+#: ../engines/balou/config.c:951
 msgid "Configure Balou..."
 msgstr "Preferencje"
 
-#: ../engines/balou/config.c:983
+#: ../engines/balou/config.c:994
 msgid "Balou"
 msgstr "Balou"
 
-#: ../engines/balou/config.c:984
+#: ../engines/balou/config.c:995
 msgid "Balou Splash Engine"
 msgstr "Ekran powitalny Balou"
 
@@ -85,43 +87,43 @@ msgstr "Mice"
 msgid "Mice Splash Engine"
 msgstr "Ekran powitalny Mice"
 
-#: ../engines/simple/simple.c:345
+#: ../engines/simple/simple.c:346
 msgid "Configure Simple..."
 msgstr "Preferencje"
 
-#: ../engines/simple/simple.c:356
+#: ../engines/simple/simple.c:357
 msgid "Font"
 msgstr "Czcionka"
 
-#: ../engines/simple/simple.c:366
+#: ../engines/simple/simple.c:367
 msgid "Colors"
 msgstr "Kolory"
 
-#: ../engines/simple/simple.c:374
+#: ../engines/simple/simple.c:375
 msgid "Background color:"
 msgstr "Tło:"
 
-#: ../engines/simple/simple.c:387
+#: ../engines/simple/simple.c:388
 msgid "Text color:"
 msgstr "Tekst:"
 
-#: ../engines/simple/simple.c:400
+#: ../engines/simple/simple.c:401
 msgid "Image"
 msgstr "Obraz"
 
-#: ../engines/simple/simple.c:408
+#: ../engines/simple/simple.c:409
 msgid "Use custom image"
 msgstr "Własny"
 
-#: ../engines/simple/simple.c:412
+#: ../engines/simple/simple.c:413
 msgid "Choose image..."
 msgstr "Wybór pliku"
 
-#: ../engines/simple/simple.c:418
+#: ../engines/simple/simple.c:419
 msgid "Images"
 msgstr "Pliki graficzne"
 
-#: ../engines/simple/simple.c:423
+#: ../engines/simple/simple.c:425
 msgid "All files"
 msgstr "Wszystkie pliki"
 
@@ -134,201 +136,169 @@ msgid "Simple Splash Engine"
 msgstr "Prosty ekran powitalny"
 
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:86
-#, fuzzy
 msgid "Session"
-msgstr "_Sesja"
+msgstr "Sesja"
 
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:87
 msgid "Loc_k screen"
-msgstr ""
+msgstr "Za_blokuj ekran"
 
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:88
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:128
-#, fuzzy
 msgid "_Suspend"
-msgstr "Przejdź w stan wstrzymania"
+msgstr "_Wstrzymaj sesję"
 
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:89
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:135
-#, fuzzy
 msgid "_Hibernate"
-msgstr "Przejdź w stan hibernacji"
+msgstr "Za_hiberuj sesję"
 
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:90
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:121
 msgid "_Reboot"
-msgstr ""
+msgstr "_Uruchom komputer ponownie"
 
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:91
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:114
-#, fuzzy
 msgid "Shut _down"
-msgstr "Wyłącz"
+msgstr "_Wyłącz komputer"
 
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:92
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:107
-#, fuzzy
 msgid "_Log out"
-msgstr "Wyloguj"
+msgstr "Wy_loguj"
 
 #. XFSM_SHUTDOWN_ASK
 #. XFSM_SHUTDOWN_LOGOUT
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:105
-#, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to log out?"
-msgstr "Zakończyć program „%s”?"
+msgstr "Wylogować?"
 
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:106
 #, c-format
 msgid "You will be logged out in %u seconds."
-msgstr ""
+msgstr "Użytkownik zostanie wylogowany za %u sekund."
 
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:109
 msgid "Failed to log out."
-msgstr ""
+msgstr "Nie udało się wylogować."
 
 #. XFSM_SHUTDOWN_HALT
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:112
-#, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to shut down?"
-msgstr "Zakończyć program „%s”?"
+msgstr "Wyłączyć komputer?"
 
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:113
 #, c-format
 msgid "Your system will shut down in %u seconds."
-msgstr ""
+msgstr "Komputer zostanie wyłączony za %u sekund."
 
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:116
-#, fuzzy
 msgid "Failed to shut down."
-msgstr "Nie udało się wstrzymać sesji"
+msgstr "Nie udało się wyłączyć komputera."
 
 #. XFSM_SHUTDOWN_REBOOT
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:119
-#, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to reboot?"
-msgstr "Zakończyć program „%s”?"
+msgstr "Uruchomić komputer ponownie?"
 
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:120
 #, c-format
 msgid "Your system will reboot in %u seconds."
-msgstr ""
+msgstr "Komputer zostanie ponownie uruchomiony za %u sekund."
 
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:123
-#, fuzzy
 msgid "Failed to reboot."
-msgstr "Nie udało się utworzyć pliku „%s”"
+msgstr "Nie udało się uruchomić ponownie komputera."
 
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:130
-#, fuzzy
 msgid "Failed to suspend"
 msgstr "Nie udało się wstrzymać sesji"
 
 #: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:137
-#, fuzzy
 msgid "Failed to hibernate"
 msgstr "Nie udało się zahibernować sesji"
 
-#: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:216
-#, fuzzy
-msgid "Close Session"
-msgstr "Wybierz sesję"
+#: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:150
+msgid "Xflock4 could not be launched"
+msgstr "Nie można uruchomić programu xflock4"
 
-#: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:304
-#, fuzzy
-msgid "Session Error"
-msgstr "Błąd zapisu sesji"
+#: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.c:222
+msgid "Close Session"
+msgstr "Kończenie sesji"
 
-#: ../settings/main.c:43
+#: ../settings/main.c:42
 msgid "Settings manager socket"
 msgstr "Określa gniazdo menedżera ustawień"
 
-#: ../settings/main.c:43
+#: ../settings/main.c:42
 msgid "SOCKET ID"
-msgstr "ID GNIAZDA"
+msgstr "ID_GNIAZDA"
 
-#: ../settings/main.c:44
+#: ../settings/main.c:43
 msgid "Version information"
 msgstr "Wypisuje informacje o wersji i kończy"
 
-#: ../settings/main.c:64
+#: ../settings/main.c:73
 #, c-format
 msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr "Proszę wpisać „%s --help” aby wypisać komunikat pomocy."
+msgstr "Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy."
 
-#: ../settings/main.c:76
+#: ../settings/main.c:85 ../xfce4-session/main.c:226
 msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
 msgstr "Zespół twórców środowiska Xfce. Wszystkie prawa zastrzeżone."
 
-#: ../settings/main.c:77
+#: ../settings/main.c:86 ../xfce4-session/main.c:232
 #, c-format
 msgid "Please report bugs to <%s>."
 msgstr "Proszę zgłaszać błędy na adres <%s>."
 
-#: ../settings/main.c:84
-msgid "Session Settings"
-msgstr "Ustawienia sesji"
-
-#: ../settings/main.c:86 ../xfce4-session/main.c:281
+#: ../settings/main.c:95 ../xfce4-session/main.c:238 ../xfce4-tips/main.c:270
 msgid "Unable to contact settings server"
 msgstr "Nie można połączyć z serwerem ustawień"
 
-#: ../settings/main.c:100
-msgid "Internal Error"
-msgstr "Wewnętrzy błąd"
-
-#: ../settings/main.c:101
+#: ../settings/main.c:114
 msgid "Unable to create user interface from embedded definition data"
 msgstr ""
 
-#: ../settings/main.c:102
-msgid "This is likely a problem with your Xfce installation"
-msgstr ""
-"Prawdopodobnie problem związany jest z bieżącą instalacją środowiska Xfce"
-
-#: ../settings/main.c:115
+#: ../settings/main.c:127
 msgid "_Application Autostart"
-msgstr "_Automatyczne uruchamianie"
+msgstr "Automatyczne _uruchamianie"
 
-#: ../settings/session-editor.c:61
+#: ../settings/session-editor.c:60
 msgid "If running"
 msgstr "Jeśli uruchomiony"
 
-#: ../settings/session-editor.c:62
+#: ../settings/session-editor.c:61
 msgid "Always"
 msgstr "Zawsze"
 
-#: ../settings/session-editor.c:63
+#: ../settings/session-editor.c:62
 msgid "Immediately"
 msgstr "Natychmiastowo"
 
-#: ../settings/session-editor.c:64
+#: ../settings/session-editor.c:63
 msgid "Never"
 msgstr "Nigdy"
 
-#: ../settings/session-editor.c:129
+#: ../settings/session-editor.c:128
 msgid "Session Save Error"
 msgstr "Błąd zapisu sesji"
 
-#: ../settings/session-editor.c:130
+#: ../settings/session-editor.c:129
 msgid "Unable to save the session"
 msgstr "Nie można zapisać sesji"
 
-#: ../settings/session-editor.c:185
+#: ../settings/session-editor.c:184
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to terminate \"%s\"?"
 msgstr "Zakończyć program „%s”?"
 
-#: ../settings/session-editor.c:187
-#, c-format
-msgid "Terminate \"%s\""
-msgstr "Za_kończ „%s”"
-
-#: ../settings/session-editor.c:189 ../settings/session-editor.c:217
+#: ../settings/session-editor.c:187 ../settings/session-editor.c:215
 msgid "Terminate Program"
 msgstr "Kończenie programu"
 
-#: ../settings/session-editor.c:191
+#: ../settings/session-editor.c:189
 msgid ""
 "The application will lose any unsaved state and will not be restarted in "
 "your next session."
@@ -336,77 +306,91 @@ msgstr ""
 "Program utraci niezapisane dane i nie zostanie uruchomiony podczas następnej "
 "sesji."
 
-#: ../settings/session-editor.c:218
+#: ../settings/session-editor.c:191
+#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:35
+msgid "_Quit Program"
+msgstr "Za_kończ"
+
+#: ../settings/session-editor.c:216
 msgid "Unable to terminate program."
 msgstr "Nie można zakończyć programu."
 
-#: ../settings/session-editor.c:397
+#: ../settings/session-editor.c:394
 msgid "(Unknown program)"
 msgstr "(Nieznany program)"
 
-#: ../settings/session-editor.c:615
+#: ../settings/session-editor.c:614
 msgid "Priority"
 msgstr "Priorytet"
 
-#: ../settings/session-editor.c:623
+#: ../settings/session-editor.c:622
 msgid "PID"
 msgstr "PID"
 
-#: ../settings/session-editor.c:629
+#: ../settings/session-editor.c:628
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: ../settings/session-editor.c:654
+#: ../settings/session-editor.c:653
 msgid "Restart Style"
 msgstr "Sposób ponownego uruchamiania"
 
-#: ../settings/splash-settings.c:288 ../settings/splash-settings.c:291
-#: ../settings/splash-settings.c:294 ../settings/splash-settings.c:297
-#: ../settings/splash-settings.c:354
+#: ../settings/splash-settings.c:286 ../settings/splash-settings.c:289
+#: ../settings/splash-settings.c:292 ../settings/splash-settings.c:295
+#: ../settings/splash-settings.c:352
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
-#: ../settings/xfae-dialog.c:99
+#: ../settings/xfae-dialog.c:78
 msgid "Add application"
 msgstr "Dodawanie programu"
 
-#: ../settings/xfae-dialog.c:113
+#: ../settings/xfae-dialog.c:92
 msgid "Name:"
 msgstr "Nazwa:"
 
-#: ../settings/xfae-dialog.c:130
+#: ../settings/xfae-dialog.c:109
 msgid "Description:"
 msgstr "Opis:"
 
-#: ../settings/xfae-dialog.c:145
+#: ../settings/xfae-dialog.c:124
 msgid "Command:"
 msgstr "Polecenie:"
 
-#: ../settings/xfae-dialog.c:205
+#: ../settings/xfae-dialog.c:184
 msgid "Select a command"
 msgstr "Wybór pliku"
 
-#: ../settings/xfae-model.c:559
+#: ../settings/xfae-dialog.c:233
+msgid "Edit application"
+msgstr "Edytowanie elementu"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:562
 #, c-format
 msgid "Failed to unlink %s: %s"
 msgstr "Nie udało się usunąć %s: %s"
 
-#: ../settings/xfae-model.c:647
+#: ../settings/xfae-model.c:651
 #, c-format
 msgid "Failed to create file %s"
 msgstr "Nie udało się utworzyć pliku „%s”"
 
-#: ../settings/xfae-model.c:669
+#: ../settings/xfae-model.c:673
 #, c-format
 msgid "Failed to write file %s"
 msgstr "Nie udało się zapisać pliku „%s”"
 
-#: ../settings/xfae-model.c:768
+#: ../settings/xfae-model.c:732
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to open %s for reading"
+msgstr "Nie udało się otworzyć pliku „%s” do odczytu"
+
+#: ../settings/xfae-model.c:841 ../settings/xfae-model.c:898
 #, c-format
 msgid "Failed to open %s for writing"
 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku „%s” do odczytu"
 
-#: ../settings/xfae-window.c:100
+#: ../settings/xfae-window.c:101
 msgid ""
 "Below is the list of applications that will be started automatically when "
 "you login to your Xfce desktop, in addition to the applications that were "
@@ -415,61 +399,110 @@ msgstr ""
 "Poniższa lista zawiera programy uruchamiane automatycznie po zalogowaniu do "
 "środowiska Xfce, nie wliczając programów zapisanych podczas ostatniej sesji:"
 
-#: ../xfce4-session/main.c:149
+#: ../settings/xfae-window.c:289
+#, c-format
+msgid "Failed adding \"%s\""
+msgstr "Nie udało się dodać „%s”"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:320 ../settings/xfae-window.c:334
+msgid "Failed to remove item"
+msgstr "Nie udało się usunąć elementu"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:326
+msgid ""
+"This will permanently remove the application from the list of automatically "
+"started applications"
+msgstr "Program zostanie "
+
+#: ../settings/xfae-window.c:328
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to remove \"%s\""
+msgstr "Usunąć element „%s”?"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:362
+msgid "Failed to edit item"
+msgstr "Nie udało się edytować elementu"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:382
+#, c-format
+msgid "Failed to edit item \"%s\""
+msgstr "Nie udało się edytować elementu „%s”"
+
+#: ../settings/xfae-window.c:410
+#, fuzzy
+msgid "Failed to toggle item"
+msgstr "Nie udało się przełączyć stanu uruchamiania"
+
+#: ../xfce4-session/main.c:76
+msgid "Disable binding to TCP ports"
+msgstr "Wyłącza powiązania portów TCP"
+
+#: ../xfce4-session/main.c:77 ../xfce4-session-logout/main.c:93
+msgid "Print version information and exit"
+msgstr "Wypisuje informacje o wersji i kończy"
+
+#: ../xfce4-session/main.c:140
 msgid "Loading desktop settings"
-msgstr "Wczytywanie ustawień pulpitu"
+msgstr "Wczytywanie ustawień środowiska graficznego"
+
+#: ../xfce4-session/main.c:227
+msgid "Written by Benedikt Meurer <benny at xfce.org>."
+msgstr "Autor: Benedikt Meurer <benny at xfce.org>."
+
+#: ../xfce4-session/main.c:228
+#, c-format
+msgid "Built with Gtk+-%d.%d.%d, running with Gtk+-%d.%d.%d"
+msgstr ""
+"Skompilowano przy użyciu Gtk+-%d.%d.%d, uruchomiono przy użyciu Gtk+-%d.%d.%d"
 
 #. verify that the DNS settings are ok
-#: ../xfce4-session/main.c:210
+#: ../xfce4-session/main.c:258
 msgid "Verifying DNS settings"
 msgstr "Sprawdzanie ustawień DNS"
 
-#: ../xfce4-session/main.c:213
+#: ../xfce4-session/main.c:261
 msgid "Loading session data"
 msgstr "Wczytywanie danych sesji"
 
-#: ../xfce4-session/main.c:279
-msgid "Xfce Session Manager"
-msgstr "Menedżer sesji Xfce"
-
-#: ../xfce4-session/shutdown.c:364
+#: ../xfce4-session/shutdown.c:372
 #, c-format
 msgid "<span size='large'><b>Log out %s</b></span>"
 msgstr "<span size='large'><b>Wylogowywanie użytkownika „%s”</b></span>"
 
-#: ../xfce4-session/shutdown.c:405
+#: ../xfce4-session/shutdown.c:422
+#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:1
 msgid "Log Out"
 msgstr "Wyloguj"
 
-#: ../xfce4-session/shutdown.c:430
+#: ../xfce4-session/shutdown.c:457
 msgid "Restart"
 msgstr "Uruchom ponownie"
 
-#: ../xfce4-session/shutdown.c:458
+#: ../xfce4-session/shutdown.c:499
 msgid "Shut Down"
-msgstr "Wyłącz"
+msgstr "Wyłącz komputer"
 
-#: ../xfce4-session/shutdown.c:500
+#: ../xfce4-session/shutdown.c:561
 msgid "Suspend"
-msgstr "Przejdź w stan wstrzymania"
+msgstr "Wstrzymaj sesję"
 
-#: ../xfce4-session/shutdown.c:528
+#: ../xfce4-session/shutdown.c:599
 msgid "Hibernate"
-msgstr "Przejdź w stan hibernacji"
+msgstr "Zahibernuj sesję"
 
-#: ../xfce4-session/shutdown.c:537
+#: ../xfce4-session/shutdown.c:608
 msgid "_Save session for future logins"
 msgstr "_Zapisanie sesji przed wylogowaniem"
 
-#: ../xfce4-session/shutdown.c:592
+#: ../xfce4-session/shutdown.c:668
 msgid "Please enter your password:"
 msgstr "Proszę wprowadzić hasło:"
 
-#: ../xfce4-session/shutdown.c:623
+#: ../xfce4-session/shutdown.c:700
 msgid "<b>An error occurred</b>"
 msgstr "<b>Wystąpił błąd</b>"
 
-#: ../xfce4-session/shutdown.c:637
+#: ../xfce4-session/shutdown.c:714
 msgid ""
 "Either the password you entered is invalid, or the system administrator "
 "disallows shutting down this computer with your user account."
@@ -477,20 +510,20 @@ msgstr ""
 "Podane hasło jest nieprawidłowe, bądź administrator systemu zablokował "
 "możliwość wyłączania komputera przez użytkowników."
 
-#: ../xfce4-session/shutdown.c:759 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1116
+#: ../xfce4-session/shutdown.c:833 ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1119
 msgid "Shutdown Failed"
 msgstr "Nie udało się wyłączyć"
 
-#: ../xfce4-session/shutdown.c:761
+#: ../xfce4-session/shutdown.c:835
 msgid "Unable to perform shutdown"
 msgstr "Nie można wyłączyć"
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:120
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:91
 #, c-format
 msgid "Last accessed: %s"
 msgstr "Ostatni dostęp: %s"
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:213
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:177
 msgid ""
 "Choose the session you want to restore. You can simply double-click the "
 "session name to restore it."
@@ -499,20 +532,20 @@ msgstr ""
 "należy dwukrotnie kliknąć nazwę sesji."
 
 #. "Logout" button
-#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:239
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:203
 msgid "Log out"
 msgstr "Wyloguj"
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:241
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:205
 msgid "Cancel the login attempt and return to the login screen."
 msgstr "Anuluj próbę logowania i powróć do ekranu logowania."
 
 #. "New" button
-#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:249
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:212
 msgid "New session"
 msgstr "Nowa sesja"
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:251
+#: ../xfce4-session/xfsm-chooser.c:213
 msgid "Create a new session."
 msgstr "Tworzy nową sesję"
 
@@ -522,11 +555,11 @@ msgstr "Tworzy nową sesję"
 msgid "The client doesn't have any properties set yet"
 msgstr "Klient nie posiada jeszcze żadnych ustawionych właściwości"
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-compat-gnome.c:309
+#: ../xfce4-session/xfsm-compat-gnome.c:301
 msgid "Starting The Gnome Keyring Daemon"
 msgstr "Uruchamiam Gnome Keyring Daemon"
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-compat-gnome.c:321
+#: ../xfce4-session/xfsm-compat-gnome.c:313
 msgid "Starting Gnome Assistive Technologies"
 msgstr "Uruchamiam Gnome Assistive Technologies"
 
@@ -538,7 +571,7 @@ msgstr "Uruchamianie usług KDE"
 msgid "(Unknown)"
 msgstr "(Nieznany)"
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:145
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:147
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not look up internet address for %s.\n"
@@ -551,15 +584,15 @@ msgstr ""
 "Prawdopodobnie można rozwiązać ten problem przez dodanie\n"
 "%s do pliku /etc/hosts systemu."
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:152
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:154
 msgid "Continue anyway"
 msgstr "Kontynuuj"
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:153
+#: ../xfce4-session/xfsm-dns.c:155
 msgid "Try again"
 msgstr "Spróbuj ponownie"
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:598
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:602
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't "
@@ -568,143 +601,88 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Nie można określić nazwy sesji awaryjnej. Prawdopodobne przyczyny:\n"
 "program xfconfd nie jest uruchomiony (problem z konfiguracją D-Bus),\n"
-"zmienna środowiskowa $XDG_CONFIG_DIRS jest nieprawidłowa (musi zawierać „%"
-"s”) lub program xfce4-session nie został poprawnie zainstalowany."
+"zmienna środowiskowa $XDG_CONFIG_DIRS jest nieprawidłowa (musi zawierać "
+"„%s”) lub program xfce4-session nie został poprawnie zainstalowany."
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:609
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:613
 #, c-format
 msgid ""
 "The specified failsafe session (\"%s\") is not marked as a failsafe session."
 msgstr "Określona sesja „%s” nie jest oznaczona jako awaryjna."
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:656
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:660
 msgid "The list of applications in the failsafe session is empty."
 msgstr "Lista programów sesji awaryjnej jest pusta."
 
 #. FIXME: migrate this into the splash screen somehow so the
 #. * window doesn't look ugly (right now now WM is running, so it
 #. * won't have window decorations).
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:703
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:707
 msgid "Session Manager Error"
 msgstr "Błąd menedżera sesji"
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:705
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:709
 msgid "Unable to load a failsafe session"
 msgstr "Nie można wczytać sesji awaryjnej"
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1119
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1122
 msgid "Failed to suspend session"
 msgstr "Nie udało się wstrzymać sesji"
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1120
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1123
 msgid "Failed to hibernate session"
 msgstr "Nie udało się zahibernować sesji"
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1408
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1411
 #, c-format
 msgid "Can only terminate clients when in the idle state"
 msgstr ""
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1939
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1942
 #, c-format
 msgid "Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint"
 msgstr ""
 "Menedżer sesji musi być w stanie bezczynności podczas żądania utworzenia "
 "punktu kontrolnego"
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1980
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1983
 #, c-format
 msgid "Session manager must be in idle state when requesting a shutdown"
 msgstr ""
 "Menedżer sesji musi być w stanie bezczynności podczas żądania wyłączenia"
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1987
-#, fuzzy, c-format
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1990
+#, c-format
 msgid "Invalid shutdown type \"%u\""
 msgstr "Niepoprawny typ shutdown „%u”"
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:200
-#, fuzzy
-msgid "Invalid shutdown type"
-msgstr "Niepoprawny typ shutdown „%u”"
-
-#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:384
-#, c-format
-msgid "No HAL method for command %d"
-msgstr "Brak metody HAL dla polecenia %d"
-
-#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:528
-#, c-format
-msgid ""
-"Program \"sudo\" was not found. You will not be able to shutdown your "
-"system from within Xfce."
-msgstr ""
-"Nie znaleziono programu „sudo”. Nie ma możliwości wyłączenia komputera za "
-"pośrednictwem środowiska Xfce."
-
-#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:540
-#, c-format
-msgid "Unable to create parent pipe: %s"
-msgstr "Nie można utworzyć potoku nadrzędnego: %s"
-
-#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:551
-#, c-format
-msgid "Unable to create child pipe: %s"
-msgstr "Nie można utworzyć potoku podrzędnego: %s"
-
-#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:562
-#, c-format
-msgid "Unable to fork sudo helper: %s"
-msgstr "Nie można utworzyć procesu sudo helper: %s"
-
-#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:604
-#, c-format
-msgid "Unable to read response from sudo helper: %s"
-msgstr "Nie można odczytać odpowiedzi od sudo helper: %s"
-
-#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:605
-#: ../xfce4-session-logout/main.c:68 ../xfce4-session-logout/main.c:75
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Nieznany błąd"
-
-#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:616
-#, c-format
-msgid "Unable to open parent pipe: %s"
-msgstr "Nie można otworzyć potoku nadrzędnego: %s"
-
-#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:627
-#, c-format
-msgid "Unable to open child pipe: %s"
-msgstr "Nie można otworzyć potoku podrzędnego: %s"
-
-#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:645
-#, c-format
-msgid "Got unexpected reply from sudo shutdown helper"
-msgstr "Otrzymano nieoczekiwaną odpowiedź od sudo shutdown helper"
-
-#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:803
-#, c-format
-msgid ""
-"Suspend and Hibernate are only supported through HAL, which is unavailable"
-msgstr ""
-"Wstrzymywanie i hibernowanie jest obsługiwane poprzez HAL, który jest "
-"niedostępny"
-
-#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:825
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:1601
 #, c-format
 msgid "Error sending command to shutdown helper: %s"
 msgstr "Wystąpił błąd podczas wysyłania polecenia do shutdown helper: %s"
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:842
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:1615
 #, c-format
 msgid "Error receiving response from shutdown helper: %s"
 msgstr "Wystąpił błąd podczas otrzymywania odpowiedzi od shutdown helper: %s"
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:853
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:1624
 #, c-format
 msgid "Shutdown command failed"
 msgstr "Nie udało się wykonać polecenia shutdown"
 
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:1802
+msgid "Suspend failed, no backend supported"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:1829
+msgid "Hibernate failed, no backend supported"
+msgstr ""
+
+#: ../xfce4-session/xfsm-shutdown-helper.c:1859
+msgid "Shutdown Command not found"
+msgstr "Nie odnaleziono polecenia shutdown"
+
 #: ../xfce4-session/xfsm-splash-screen.c:178
 msgid "Choose session"
 msgstr "Wybierz sesję"
@@ -798,7 +776,7 @@ msgstr "Uruchamianie emulatora terminala X"
 msgid "Starting %s"
 msgstr "Uruchamianie %s"
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:284
+#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:283
 #, c-format
 msgid ""
 "The location and the format of the autostart directory has changed.\n"
@@ -823,77 +801,106 @@ msgstr ""
 "położenia.\n"
 "Stary katalog może zostać usunięty.\n"
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:424
+#: ../xfce4-session/xfsm-startup.c:441
 msgid "Performing Autostart..."
 msgstr "Automatyczne uruchamianie..."
 
-#: ../xfce4-tips/main.c:47 ../xfce4-tips/main.c:269
+#: ../xfce4-tips/main.c:48 ../xfce4-tips/main.c:284
 msgid "Tips and Tricks"
 msgstr "Sztuczki i kruczki"
 
-#: ../xfce4-tips/main.c:48
+#: ../xfce4-tips/main.c:49
 msgid "Fortunes"
 msgstr "Wróżby"
 
-#: ../xfce4-tips/main.c:74
+#: ../xfce4-tips/main.c:75
 #, c-format
 msgid "Could not load tips database (%s)."
-msgstr ""
+msgstr "Nie można wczytać bazy danych porad (%s)"
 
 #. converting it from the user's locale failed too, we give up
-#: ../xfce4-tips/main.c:183
+#: ../xfce4-tips/main.c:190
 #, c-format
 msgid "Invalid output of fortune."
 msgstr ""
 
-#: ../xfce4-tips/main.c:188 ../xfce4-tips/main.c:196
+#: ../xfce4-tips/main.c:195 ../xfce4-tips/main.c:203
 #, c-format
 msgid "Executing fortune failed (%s)"
 msgstr ""
 
-#: ../xfce4-tips/main.c:221
+#: ../xfce4-tips/main.c:228
 msgid "Error while loading tips."
-msgstr ""
+msgstr "Wystąpił błąd podczas wczytywania porad."
 
-#: ../xfce4-tips/main.c:298
+#: ../xfce4-tips/main.c:314
 msgid "Display tips on _startup"
 msgstr "_Uruchamianie po zalogowaniu"
 
-#: ../xfce4-tips/main.c:327
+#: ../xfce4-tips/main.c:338
 msgid "Next"
 msgstr "Następny"
 
-#: ../xfce4-session-logout/main.c:65
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:69
+msgid "Log out without displaying the logout dialog"
+msgstr "Wylogowuje bez wyświetlania okna dialogowego"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:73
+msgid "Halt without displaying the logout dialog"
+msgstr "Zatrzymuje działanie systemu bez wyświetlania okna dialogowego"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:77
+msgid "Reboot without displaying the logout dialog"
+msgstr "Uruchamia komputer ponownie bez wyświetlania okna dialogowego"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:81
+msgid "Suspend without displaying the logout dialog"
+msgstr "Wstrzymuje sesję bez wyświetlania okna dialogowego"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:85
+msgid "Hibernate without displaying the logout dialog"
+msgstr "Hibernuje sesję bez wyświetlania okna dialogowego"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:89
+msgid "Log out quickly; don't save the session"
+msgstr "Przyspiesza proces wylogowywania, nie zapisując sesji"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:107
 msgid "Logout Error"
 msgstr "Błąd wylogowywania"
 
-#: ../xfce4-session-logout/main.c:163
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:110 ../xfce4-session-logout/main.c:117
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Nieznany błąd"
+
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:177
 msgid "Unable to contact D-Bus session bus."
 msgstr "Nie można połączyć z usługą sesji D-Bus."
 
-#: ../xfce4-session-logout/main.c:175
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:189
 msgid "Failed to create new D-Bus message"
 msgstr "Nie udało się utworzyć wiadomości D-Bus"
 
-#: ../xfce4-session-logout/main.c:191
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:205
 msgid "Failed to receive a reply from the session manager"
 msgstr "Nie udało się otrzymać odpowiedzi od menedżera sesji"
 
-#: ../xfce4-session-logout/main.c:199
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:213
 msgid "Received error while trying to log out"
 msgstr "Wystąpił błąd podczas próby wylogowania"
 
-#: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin-4.6.desktop.in.in.h:1
-#: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.desktop.in.in.h:1
-#, fuzzy
+#: ../xfce4-session-logout/xfce4-session-logout.desktop.in.h:2
+msgid "Log out of the Xfce Desktop"
+msgstr ""
+
+#: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Session Menu"
-msgstr "Ustawienia sesji"
+msgstr "Menu sesji"
 
-#: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin-4.6.desktop.in.in.h:2
-#: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.desktop.in.in.h:2
+#: ../panel-plugin/xfsm-logout-plugin.desktop.in.h:2
 msgid ""
 "Shows a menu with options to lock the screen, suspend, shutdown, or log out"
-msgstr ""
+msgstr "Wyświetla menu z poleceniami zarządzania sesją"
 
 #: ../settings/xfce-session-settings.desktop.in.h:1
 #: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:14
@@ -943,7 +950,7 @@ msgstr "<b>Wersja:</b>"
 
 #: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:10
 msgid "Ad_vanced"
-msgstr "Z_aawansowane"
+msgstr "_Zaawansowane"
 
 #: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:11
 msgid "Always save the session when logging out"
@@ -975,7 +982,7 @@ msgstr "Uruchamianie usług _KDE podczas logowania"
 
 #: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:19
 msgid "Manage _remote applications"
-msgstr "Zarządzanie _zdalnymi programami"
+msgstr "Zarządzanie z_dalnymi programami"
 
 #: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:20
 msgid ""
@@ -998,7 +1005,7 @@ msgstr "Kończy działanie programu i usuwa go z bieżącej sesji"
 
 #: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:24
 msgid "S_plash"
-msgstr "Ekran _powitalny"
+msgstr "Ekran po_witalny"
 
 #: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:25
 msgid "Save Sessio_n"
@@ -1049,10 +1056,6 @@ msgstr "_Ogólne"
 msgid "_Prompt on logout"
 msgstr "_Potwierdzanie przed wylogowaniem"
 
-#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:35
-msgid "_Quit Program"
-msgstr "Za_kończ"
-
 #: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:36
 msgid "_Session"
 msgstr "_Sesja"
@@ -1062,7 +1065,6 @@ msgid "_Test"
 msgstr "Prze_testuj"
 
 #: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:38
-#, fuzzy
 msgid "label"
 msgstr "etykieta"
 
@@ -1074,6 +1076,67 @@ msgstr "Sztuczki i kruczki"
 msgid "xfce4-tips"
 msgstr "xfce4-tips"
 
+#, fuzzy
+#~ msgid "Session Error"
+#~ msgstr "Błąd zapisu sesji"
+
+#~ msgid "Session Settings"
+#~ msgstr "Ustawienia sesji"
+
+#~ msgid "Internal Error"
+#~ msgstr "Wewnętrzy błąd"
+
+#~ msgid "This is likely a problem with your Xfce installation"
+#~ msgstr ""
+#~ "Prawdopodobnie problem związany jest z bieżącą instalacją środowiska Xfce"
+
+#~ msgid "Terminate \"%s\""
+#~ msgstr "Za_kończ „%s”"
+
+#~ msgid "Xfce Session Manager"
+#~ msgstr "Menedżer sesji Xfce"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Invalid shutdown type"
+#~ msgstr "Niepoprawny typ shutdown „%u”"
+
+#~ msgid "No HAL method for command %d"
+#~ msgstr "Brak metody HAL dla polecenia %d"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Program \"sudo\" was not found. You will not be able to shutdown your "
+#~ "system from within Xfce."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nie znaleziono programu „sudo”. Nie ma możliwości wyłączenia komputera za "
+#~ "pośrednictwem środowiska Xfce."
+
+#~ msgid "Unable to create parent pipe: %s"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć potoku nadrzędnego: %s"
+
+#~ msgid "Unable to create child pipe: %s"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć potoku podrzędnego: %s"
+
+#~ msgid "Unable to fork sudo helper: %s"
+#~ msgstr "Nie można utworzyć procesu sudo helper: %s"
+
+#~ msgid "Unable to read response from sudo helper: %s"
+#~ msgstr "Nie można odczytać odpowiedzi od sudo helper: %s"
+
+#~ msgid "Unable to open parent pipe: %s"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć potoku nadrzędnego: %s"
+
+#~ msgid "Unable to open child pipe: %s"
+#~ msgstr "Nie można otworzyć potoku podrzędnego: %s"
+
+#~ msgid "Got unexpected reply from sudo shutdown helper"
+#~ msgstr "Otrzymano nieoczekiwaną odpowiedź od sudo shutdown helper"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Suspend and Hibernate are only supported through HAL, which is unavailable"
+#~ msgstr ""
+#~ "Wstrzymywanie i hibernowanie jest obsługiwane poprzez HAL, który jest "
+#~ "niedostępny"
+
 #~ msgid "Unexpected error from HAL"
 #~ msgstr "Niespodziewany błąd HAL"
 More information about the Xfce4-commits mailing list