[Xfce4-commits] [apps/xfce4-terminal] 01/04: I18n: Update translation bg (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Sat Feb 23 18:31:20 CET 2019


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository apps/xfce4-terminal.

commit f44ca90cadf35bbed2f3c8045d83f5a56a4fb756
Author: Kiril Kirilov <cybercop_montana at abv.bg>
Date:  Sat Feb 23 18:31:18 2019 +0100

  I18n: Update translation bg (100%).
  
  395 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/bg.po | 379 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 192 insertions(+), 187 deletions(-)

diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 97a3259..956a178 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -4,15 +4,15 @@
 # 
 # Translators:
 # Georgi Georgiev <georgiev_1994 at abv.bg>, 2016
-# Kiril Kirilov <cybercop_montana at abv.bg>, 2013,2016-2018
+# Kiril Kirilov <cybercop_montana at abv.bg>, 2013,2016-2019
 # Любомир Василев, 2015
 # Милен Милев <fanfolet at gmail.com>, 2011
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-06-19 00:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-09-14 00:16+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-02-23 00:31+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-23 11:52+0000\n"
 "Last-Translator: Kiril Kirilov <cybercop_montana at abv.bg>\n"
 "Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/bg/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -177,12 +177,12 @@ msgstr "Докладвайте за грешки на <%s>."
 msgid "Unable to register terminal service: %s\n"
 msgstr "Не може да се регистрира терминала: %s\n"
 
-#: ../terminal/terminal-app.c:883
+#: ../terminal/terminal-app.c:901
 #, c-format
 msgid "Invalid geometry string \"%s\"\n"
 msgstr "Невалидна геометрична поредица „%s“\n"
 
-#: ../terminal/terminal-app.c:962
+#: ../terminal/terminal-app.c:980
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to session manager: %s\n"
 msgstr "Неуспешен опит за свързване с мениджъра на сесията: %s\n"
@@ -411,101 +411,101 @@ msgstr "Опцията \"--zoom\" изисква задаване размер 
 msgid "Unknown option \"%s\""
 msgstr "Непозната опция „%s“"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:467
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:480
 msgid "All Files"
 msgstr "Всички файлове"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:473
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:486
 msgid "Image Files"
 msgstr "Файлове с изображения"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:938
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:951
 msgid "Load Presets..."
 msgstr "Зареждане на готовите комплекти..."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.c:1142
+#: ../terminal/terminal-preferences.c:1153
 msgid "Terminal"
 msgstr "Терминал"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:443 ../terminal/terminal-screen.c:817
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2155
+#: ../terminal/terminal-screen.c:445 ../terminal/terminal-screen.c:829
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2202
 msgid "Untitled"
 msgstr "Без име"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:718
+#: ../terminal/terminal-screen.c:730
 #, c-format
 msgid "Unable to determine your login shell."
 msgstr "Не може да се определи средата за вход."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1367
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1403
 msgid "_Relaunch"
 msgstr "_Рестартиране"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1373
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1409
 #, c-format
 msgid "The child process exited normally with status %d."
 msgstr "Дъщерният процес се изключи нормално със статус %d."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1375
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1411
 #, c-format
 msgid "The child process was aborted by signal %d."
 msgstr "Дъщерният процес беше отхвърлен от сигнал %d."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1377
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1413
 msgid "The child process was aborted."
 msgstr "Дъщерният процес беше отхвърлен."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1383 ../terminal/terminal-window.c:861
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1419 ../terminal/terminal-window.c:890
 msgid "Do _not ask me again"
 msgstr "Не ме питай отново"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1745 ../terminal/terminal-screen.c:1822
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1859
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1781 ../terminal/terminal-screen.c:1865
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1903
 msgid "Failed to execute child"
 msgstr "Не може да се изпълни дъщерен процес"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2500
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2547
 msgid "Close this tab"
 msgstr "Затваряне този подпрозорец"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2553
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2600
 #, c-format
 msgid "Failed to set encoding %s\n"
 msgstr "Неуспех при задаване на кодировка %s\n"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:90
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:92
 msgid "Find"
 msgstr "Намиране"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:93
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:96
 msgid "_Close"
 msgstr "Затваряне"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:97
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:100
 msgid "_Previous"
 msgstr "Предишно"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:101
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:104
 msgid "_Next"
 msgstr "Следващо"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:111
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:121
 msgid "_Search for:"
 msgstr "Търсене за:"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:124
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:134
 msgid "C_ase sensitive"
 msgstr "Чувствителен регистър (главни и малки букви)"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:129
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:139
 msgid "Match as _regular expression"
 msgstr "Съвпадение като регулярен израз"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:134
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:144
 msgid "Match _entire word only"
 msgstr "Съвпадение само на цели думи"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:139
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:149
 msgid "_Wrap around"
 msgstr "Ограждане"
 
@@ -537,20 +537,20 @@ msgstr "Копиране на адреса на връзката"
 msgid "Open Link"
 msgstr "Отваряне на връзка"
 
-#: ../terminal/terminal-widget.c:486
+#: ../terminal/terminal-widget.c:484
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to drop selection of type text/plain to terminal: Wrong format (%d) "
 "or length (%d)\n"
 msgstr "Не може да се зададе тип текст/обикновен в терминала: грешен формат (%d) или дължина (%d)\n"
 
-#: ../terminal/terminal-widget.c:502
+#: ../terminal/terminal-widget.c:500
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to drop Mozilla URL on terminal: Wrong format (%d) or length (%d)\n"
 msgstr "Не може да се подаде URL от Mozilla към терминала: грешен формат (%d) или дължина (%d)\n"
 
-#: ../terminal/terminal-widget.c:528
+#: ../terminal/terminal-widget.c:527
 #, c-format
 msgid "Unable to drop URI list on terminal: Wrong format (%d) or length (%d)\n"
 msgstr "Не може да се постави URL списъкът в термианал: грешен формат (%d) или дължина (%d)\n"
@@ -578,361 +578,361 @@ msgstr "Падащ терминал"
 msgid "Toggle Drop-down Terminal"
 msgstr "Превключване на терминал с падащо меню"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:318
+#: ../terminal/terminal-window.c:330
 msgid "_File"
 msgstr "Файл"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:319
+#: ../terminal/terminal-window.c:331
 msgid "Open _Tab"
 msgstr "Отваряне на подпрозорец"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:319
+#: ../terminal/terminal-window.c:331
 msgid "Open a new terminal tab"
 msgstr "Отваряне на нов подпрозорец"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:320
+#: ../terminal/terminal-window.c:332
 msgid "Open T_erminal"
 msgstr "Отваряне на нов терминал"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:320
+#: ../terminal/terminal-window.c:332
 msgid "Open a new terminal window"
 msgstr "Отваряне на нов прозорец"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:321
+#: ../terminal/terminal-window.c:333
 msgid "_Undo Close Tab"
 msgstr "_Отмени затварянето на раздела"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:322
+#: ../terminal/terminal-window.c:334
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "Откачване на подпрозореца"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:323 ../terminal/terminal-window.c:825
+#: ../terminal/terminal-window.c:335 ../terminal/terminal-window.c:854
 msgid "Close T_ab"
 msgstr "Затваряне на раздела"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:324
+#: ../terminal/terminal-window.c:336
 msgid "Close Other Ta_bs"
 msgstr "Затвори другите раздели"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:325 ../terminal/terminal-window.c:832
+#: ../terminal/terminal-window.c:337 ../terminal/terminal-window.c:861
 msgid "Close _Window"
 msgstr "Затваряне на прозореца"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:326
+#: ../terminal/terminal-window.c:338
 msgid "_Edit"
 msgstr "Редактиране"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:327
+#: ../terminal/terminal-window.c:339
 msgid "_Copy"
 msgstr "Копиране"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:327
+#: ../terminal/terminal-window.c:339
 msgid "Copy to clipboard"
 msgstr "Копиране в системния буфер"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:329
+#: ../terminal/terminal-window.c:341
 msgid "Copy as _HTML"
 msgstr "Копиране като _HTML"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:329
+#: ../terminal/terminal-window.c:341
 msgid "Copy to clipboard as HTML"
 msgstr "Копиране в системния буфер като HTML"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:331
+#: ../terminal/terminal-window.c:343
 msgid "_Paste"
 msgstr "Поставяне"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:331
+#: ../terminal/terminal-window.c:343
 msgid "Paste from clipboard"
 msgstr "Поставяне от системния буфер"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:332
+#: ../terminal/terminal-window.c:344
 msgid "Paste _Selection"
 msgstr "Поставяне на избраното"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:333
+#: ../terminal/terminal-window.c:345
 msgid "Select _All"
 msgstr "Избор на всичко"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:334
+#: ../terminal/terminal-window.c:346
 msgid "Copy _Input To All Tabs..."
 msgstr "Копирай _входа във всички раздели..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:335
+#: ../terminal/terminal-window.c:347
 msgid "Pr_eferences..."
 msgstr "Настройки..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:335
+#: ../terminal/terminal-window.c:347
 msgid "Open the preferences dialog"
 msgstr "Отваряне на прозореца с настройки"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:336
+#: ../terminal/terminal-window.c:348
 msgid "_View"
 msgstr "Преглед"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:337
+#: ../terminal/terminal-window.c:349
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "_Увеличаване"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:337
+#: ../terminal/terminal-window.c:349
 msgid "Zoom in with larger font"
 msgstr "Увеличи с по- голям шрифт"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:338
+#: ../terminal/terminal-window.c:350
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "_Намаляване"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:338
+#: ../terminal/terminal-window.c:350
 msgid "Zoom out with smaller font"
 msgstr "Намали с по- малък шрифт"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:339
+#: ../terminal/terminal-window.c:351
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "_Нормален размер"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:339
+#: ../terminal/terminal-window.c:351
 msgid "Zoom to default size"
 msgstr "Мащабиране в стандартен размер"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:340
+#: ../terminal/terminal-window.c:352
 msgid "_Terminal"
 msgstr "Терминал"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:341
+#: ../terminal/terminal-window.c:353
 msgid "_Set Title..."
 msgstr "Задаване на заглавие..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:342
+#: ../terminal/terminal-window.c:354
 msgid "Set Title Co_lor..."
 msgstr "Задаване цвят на заглавие"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:343
+#: ../terminal/terminal-window.c:355
 msgid "_Find..."
 msgstr "Намиране..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:343
+#: ../terminal/terminal-window.c:355
 msgid "Search terminal contents"
 msgstr "Търсене в съдържанието на терминала"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:344
+#: ../terminal/terminal-window.c:356
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "Намиране на следващото..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:345
+#: ../terminal/terminal-window.c:357
 msgid "Find Pre_vious"
 msgstr "Намиране на предишното"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:346
+#: ../terminal/terminal-window.c:358
 msgid "Sa_ve Contents..."
 msgstr "Запази съдържанието..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:347 ../terminal/terminal-window.c:2226
+#: ../terminal/terminal-window.c:359 ../terminal/terminal-window.c:2229
 msgid "_Reset"
 msgstr "Възстановяване"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:348
+#: ../terminal/terminal-window.c:360
 msgid "_Clear Scrollback and Reset"
 msgstr "Връщане назад и рестартиране"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:349
+#: ../terminal/terminal-window.c:361
 msgid "T_abs"
 msgstr "Подпрозорци"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:350
+#: ../terminal/terminal-window.c:362
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "Предишен подпрозорец"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:350
+#: ../terminal/terminal-window.c:362
 msgid "Switch to previous tab"
 msgstr "Към предишният подпрозорец"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:351
+#: ../terminal/terminal-window.c:363
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "Следващ подпрозорец"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:351
+#: ../terminal/terminal-window.c:363
 msgid "Switch to next tab"
 msgstr "Към следващият подпрозорец"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:352
+#: ../terminal/terminal-window.c:364
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Преместване на подпрозореца наляво"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:353
+#: ../terminal/terminal-window.c:365
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Преместване на подпрозореца надясно"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:354
+#: ../terminal/terminal-window.c:366
 msgid "_Help"
 msgstr "Помощ"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:355
+#: ../terminal/terminal-window.c:367
 msgid "_Contents"
 msgstr "Съдържание"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:355
+#: ../terminal/terminal-window.c:367
 msgid "Display help contents"
 msgstr "Показване на съдържанието на помощта"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:356
+#: ../terminal/terminal-window.c:368
 msgid "_About"
 msgstr "Относно"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:357
+#: ../terminal/terminal-window.c:369
 msgid "_Zoom"
 msgstr "_Мащабиране"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:362
+#: ../terminal/terminal-window.c:374
 msgid "Show _Menubar"
 msgstr "Показване на лентата на менюто"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:362
+#: ../terminal/terminal-window.c:374
 msgid "Show/hide the menubar"
 msgstr "Показване/скриване на лентата на менюто"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:363
+#: ../terminal/terminal-window.c:375
 msgid "Show _Toolbar"
 msgstr "Показване на лентата с инструменти"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:363
+#: ../terminal/terminal-window.c:375
 msgid "Show/hide the toolbar"
 msgstr "Показване/скриване на лентата с инструменти"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:364
+#: ../terminal/terminal-window.c:376
 msgid "Show Window _Borders"
 msgstr "Показване на рамките на прозореца"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:364
+#: ../terminal/terminal-window.c:376
 msgid "Show/hide the window decorations"
 msgstr "Показване/скриване декорациите на прозореца"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:365
+#: ../terminal/terminal-window.c:377
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "На цял екран"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:365
+#: ../terminal/terminal-window.c:377
 msgid "Toggle fullscreen mode"
 msgstr "Превключване в режим на цял екран"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:366
+#: ../terminal/terminal-window.c:378
 msgid "_Read-Only"
 msgstr "Само за четене"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:366
+#: ../terminal/terminal-window.c:378
 msgid "Toggle read-only mode"
 msgstr "Превключи в режим само за четене"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:367
+#: ../terminal/terminal-window.c:379
 msgid "Scroll on _Output"
 msgstr "Превъртане на изходна позиция"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:367
+#: ../terminal/terminal-window.c:379
 msgid "Toggle scroll on output"
 msgstr "Превключване превъртането на изходна позиция"
 
 #. create encoding action
-#: ../terminal/terminal-window.c:538
+#: ../terminal/terminal-window.c:549
 msgid "Set _Encoding"
 msgstr "Задаване на кодировка"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:780
+#: ../terminal/terminal-window.c:809
 msgid "Warning"
 msgstr "Предупреждение"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:783 ../terminal/terminal-window.c:2360
+#: ../terminal/terminal-window.c:812 ../terminal/terminal-window.c:2369
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Отмяна"
 
 #. and process running
-#: ../terminal/terminal-window.c:793
+#: ../terminal/terminal-window.c:822
 msgid ""
 "There are still processes running in some tabs.\n"
 "Closing this window will kill all of them."
 msgstr "Все още има стартирани процеси в някои раздели.\nЗатварянето на този прозорец ще ги прекрати всички."
 
 #. and no process running
-#: ../terminal/terminal-window.c:799
+#: ../terminal/terminal-window.c:828
 #, c-format
 msgid ""
 "This window has %d tabs open. Closing this window\n"
 "will also close all its tabs."
 msgstr "Този прозорец съдържа %d отворени раздела. Затварянето\nна този прозорец ще затвори и тях."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:803
+#: ../terminal/terminal-window.c:832
 msgid "Close all tabs?"
 msgstr "Затваряне на всички подпрозорци?"
 
 #. closing a tab, and process running
-#: ../terminal/terminal-window.c:810
+#: ../terminal/terminal-window.c:839
 msgid ""
 "There is still a process running.\n"
 "Closing this tab will kill it."
 msgstr "Все още има стартирани процеси.\nЗатварянето на този раздел ще ги убие."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:812
+#: ../terminal/terminal-window.c:841
 msgid "Close tab?"
 msgstr "Затваряне на раздела?"
 
 #. closing a single tab window, and process running
-#: ../terminal/terminal-window.c:817
+#: ../terminal/terminal-window.c:846
 msgid ""
 "There is still a process running.\n"
 "Closing this window will kill it."
 msgstr "Все още има стартирани процеси.\nЗатварянето на този прозорец ще ги убие."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:819
+#: ../terminal/terminal-window.c:848
 msgid "Close window?"
 msgstr "Затваряне на прозореца ?"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:1822
+#: ../terminal/terminal-window.c:1827
 msgid "Copy _Input:"
 msgstr "Копиране на _входа:"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:1826
+#: ../terminal/terminal-window.c:1831
 msgid "Enter the text to be copied to all tabs"
 msgstr "Въведете текста, който ще се копира във всички раздели"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:1834
+#: ../terminal/terminal-window.c:1839
 msgid "Copy input"
 msgstr "Копирай входа"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2178
+#: ../terminal/terminal-window.c:2181
 msgid "_Title:"
 msgstr "Заглавие:"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2182
+#: ../terminal/terminal-window.c:2185
 msgid "Enter the title for the current terminal tab"
 msgstr "Въвеждане на заглавие на текущият подпрозорец"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2187
+#: ../terminal/terminal-window.c:2190
 msgid "Reset"
 msgstr "Нулиране"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2197
+#: ../terminal/terminal-window.c:2200
 msgid "Help"
 msgstr "Помощ"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2203
+#: ../terminal/terminal-window.c:2206
 msgid "Close"
 msgstr "Затваряне"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2225
+#: ../terminal/terminal-window.c:2228
 msgid "Choose title color"
 msgstr "Избор на цвят на заглавие"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2277
+#: ../terminal/terminal-window.c:2325
 msgid "Failed to create the regular expression"
 msgstr "Грешка при създаването на регулярен израз"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2357
+#: ../terminal/terminal-window.c:2366
 msgid "Save contents..."
 msgstr "Запази съдържанието..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2361
+#: ../terminal/terminal-window.c:2370
 msgid "_Save"
 msgstr "_Запази"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2398
+#: ../terminal/terminal-window.c:2407
 msgid "Failed to save terminal contents"
 msgstr "Не може да бъде запазено съдържанието на терминала"
 
@@ -1049,6 +1049,7 @@ msgid "Always"
 msgstr "Винаги"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:29
+#: ../xfce4-terminal.desktop.in.h:3
 msgid "Terminal Preferences"
 msgstr "Настройки на терминала"
 
@@ -1233,9 +1234,9 @@ msgstr "Непрозрачност:"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:70
 msgid ""
-"Sorry, your Window Manager does not support compositing:\n"
-"Opacity setting is not available."
-msgstr "За съжаление, Вашият мениджър на прозорци не поддържа композиране:\nНастройките на прозрачността не са достъпни."
+"Opacity setting is not available since compositing is either disabled\n"
+"or not supported by your Window Manager."
+msgstr "Не е налична настройката на прозрачността, тъй- като композирането е изключено\nили не се поддържа от вашият мениджър на прозорци."
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:72
 msgid "Show window _borders"
@@ -1450,161 +1451,165 @@ msgid "Choose tab activity color"
 msgstr "Избери цвят за активност на подпрозореца"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:123
+msgid "_Use system theme colors for text and background"
+msgstr "_Използване на цветовете от системната тема за текста и фона"
+
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:124
 msgid "_Vary the background color for each tab"
 msgstr "Различен цвят за фона на всеки подпрозорец"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:124
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:125
 msgid ""
 "The random color is based on the selected background color, keeping the same"
 " brightness. "
 msgstr "Случайно избран цвят се базира на избрания цвят на фона, като се запазва същата яркост."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:125
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:126
 msgid "General"
 msgstr "Общи"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:126
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:127
 msgid "B_old text color:"
 msgstr "Открояващ се цвят на текста:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:127
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:128
 msgid ""
 "Enable this option to set a custom bold color. If disabled the text color "
 "will be used."
 msgstr "Активирайте тази опция за да зададете по подразбиране открояващ се цвят. Ако я изключите ще бъде използван цветът на текста."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:128
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:129
 msgid "Choose bold font color"
 msgstr "Избор на открояващ се цвят за шрифта"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:129
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:130
 msgid "Text _selection color:"
 msgstr "Цвят за избраният текст:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:130
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:131
 msgid ""
 "Enable this option to set custom text and background colors for the "
 "selection. If disabled the background and text colors will be reversed."
 msgstr "Включете тази опция за да зададете потребителски цветове не текста и фона на избраното. Ако я изключите, цветовете на текста и фона ще бъдат променени."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:131
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:132
 msgid "Choose text selection foreground color"
 msgstr "Изберете цвят за маркирания текст"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:132
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:133
 msgid "Choose text selection background color"
 msgstr "Избор на цвят за избран текст в терминала"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:133
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:134
 msgid "Cu_rsor color:"
 msgstr "Цвят на курсора:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:134
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:135
 msgid ""
 "Enable this option to set custom text and background colors for the cursor. "
 "If disabled the background and text colors will be reversed."
 msgstr "Включвайки тази опция ще зададете потребителски цветове на текста и фона на показалеца. Ако я изключите, цветовете на текста и фона ще бъдат върнати в първоначалното им състояние."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:135
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:136
 msgid "Choose cursor background color"
 msgstr "Избор на цвят за фона на курсора"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:136
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:137
 msgid "Choose cursor foreground color"
 msgstr "Избор на цвят за текста на курсора"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:137
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:138
 msgid "Custom Colors"
 msgstr "Цветове по подразбиране"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:138
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:139
 msgid "Black"
 msgstr "Черен"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:139
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:140
 msgid "Dark Gray"
 msgstr "Тъмно сив"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:140
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:141
 msgid "Red"
 msgstr "Червен"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:141
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:142
 msgid "Light Red"
 msgstr "Светло червен"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:142
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:143
 msgid "Green"
 msgstr "Зелен"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:143
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:144
 msgid "Light Green"
 msgstr "Светло зелен"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:144
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:145
 msgid "Brown / Yellow"
 msgstr "Кафяво / Жълто"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:145
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:146
 msgid "Yellow"
 msgstr "Жълто"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:146
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:147
 msgid "Blue"
 msgstr "Син"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:147
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:148
 msgid "Light Blue"
 msgstr "Светло син"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:148
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:149
 msgid "Magenta"
 msgstr "Пурпурен"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:149
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:150
 msgid "Light Magenta"
 msgstr "Светло пурпурен"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:150
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:151
 msgid "Cyan"
 msgstr "Синьо-зелен"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:151
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:152
 msgid "Light Cyan"
 msgstr "Светло синьо-зелен"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:152
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:153
 msgid "Light Gray"
 msgstr "Светло сив"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:153
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:154
 msgid "White"
 msgstr "Бяло"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:154
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:155
 msgid "Show bold text in b_right colors"
 msgstr "Показване на удебелен текст в ярки цветове"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:155
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:156
 msgid ""
 "Enable this option to allow escape sequences such as '\\e[1;35m' to switch "
 "text to bright colors in addition to bold. If disabled, text color will "
 "remain intact."
 msgstr "Активирайте тази опция, за да позволите комбинации, като '\\e[1;35m', за да превключите към текст с ярки цветове в допълнение към удебеления шрифт. Ако е деактивирана, цветът на текста ще остане непроменен."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:156
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:157
 msgid "Palette"
 msgstr "Палитра"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:157
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:158
 msgid "Presets"
 msgstr "Готови комплекти"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:158
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:159
 msgid "_Colors"
 msgstr "Цветове"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:159
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:160
 msgid ""
 "These options may cause some applications to behave\n"
 "incorrectly. They are only here to allow you to work around\n"
@@ -1612,124 +1617,124 @@ msgid ""
 "different terminal behavior."
 msgstr "Тези опции може да не позволят на някои програми да се изпълнят коректно.\nПолзват се само при програми, които очакват различно поведение от терминала."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:163
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:164
 msgid "_Backspace key generates:"
 msgstr "_Backspace клавиша създава:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:164
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:165
 msgid "_Delete key generates:"
 msgstr "_Delete клавиша създава:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:165
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:166
 msgid "_Reset compatibility options to defaults"
 msgstr "Възстановяване на опциите за съвместимост"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:166
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:167
 msgid "_Ambiguous-width characters:"
 msgstr "Симвoли с _неопределена ширина:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:167
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:168
 msgid "Compatibility"
 msgstr "Съвместимост"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:168
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:169
 msgid "Co_mpatibility"
 msgstr "Съвместимост"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:169
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:170
 msgid ""
 "Consider the following\n"
 "characters part of a _word\n"
 "when double clicking:"
 msgstr "Показване на следните\nелементи от дума\nпри двойно кликване:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:172
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:173
 msgid "Reset double click options to defaults"
 msgstr "Възстановяване на първоначалните настройки при двойно кликване"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:173
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:174
 msgid "Double Click"
 msgstr "Двойно кликване"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:174
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:175
 msgid "Default character e_ncoding:"
 msgstr "Кодировка по подразбиране:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:175
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:176
 msgid "Encoding"
 msgstr "Кодировка"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:176
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:177
 msgid "Disable all me_nu access keys (such as Alt+f)"
 msgstr "Изключване на всички бързи клавиши (като Alt+f)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:177
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:178
 msgid "Disable m_enu shortcut key (F10 by default)"
 msgstr "Изключи бързия клавиш за менюто (F10 по подразбиране)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:178
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:179
 msgid "Disable _help window shortcut key (F1 by default)"
 msgstr "Изключване на бързия клавиш за _помощен прозорец (F1 по подразбиране)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:179
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:180
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "Бързи клавиши"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:180
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:181
 msgid "Use _middle mouse click to close tabs"
 msgstr "Разделите да се затварят при кликване със средния бутон на мишката"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:181
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:182
 msgid "Use middle mouse click to open _URLs"
 msgstr "Използване на средния бутон на мишката за отваряне на URL адреси"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:182
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:183
 msgid "If disabled, URLs can be opened by Ctrl + left mouse click."
 msgstr "Ако е изключено, URL адресите ще се отварят с Ctrl + кликване с левия бутон на мишката."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:183
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:184
 msgid "Auto-hi_de mouse pointer"
 msgstr "Автоматично _скриване на показалеца на мишката"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:184
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:185
 msgid "Re_wrap terminal contents on resize"
 msgstr "Пререждане съдържанието на терминала при преоразмеряване"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:185
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:186
 msgid "Automatically _copy selection to clipboard"
 msgstr "Автоматично _копирай селекцията в системния буфер"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:186
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:187
 msgid "Open new tab to the _right of the active tab"
 msgstr "Отваряне на нов раздел, вдясно от активния раздел"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:187
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:188
 msgid "If disabled, new tab will be opened in the rightmost position."
 msgstr "Ако е изключено, новият раздел ще бъде отворен в крайната дясна позиция."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:188
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:189
 msgid "_Audible bell"
 msgstr "_Звуково известяване"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:189
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:190
 msgid "Allows the terminal to play sound to indicate some events."
 msgstr "Позволява, терминалът да изпълнява звуци за да отбележи някои събития."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:190
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:191
 msgid "_Visual bell"
 msgstr "_Визуално уведомяване"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:191
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:192
 msgid ""
 "Allows the terminal to use WM's capability of urgent hint to indicate some "
 "events."
 msgstr "Позволява, терминалът да изпълнява визуални уведомление чрез мениджъра на прозорците за да отбележи някои събития."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:192
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:193
 msgid "Misc"
 msgstr "Разни"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:193
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:194
 msgid "Ad_vanced"
 msgstr "Допълнителни"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list