[Xfce4-commits] [apps/xfce4-terminal] 03/04: I18n: Update translation pl (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Sat Feb 23 12:31:32 CET 2019


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository apps/xfce4-terminal.

commit 5c46bae2f92a275ecec7b6a359e9cfa40dfc4658
Author: Anonymous <noreply at xfce.org>
Date:  Sat Feb 23 12:31:28 2019 +0100

  I18n: Update translation pl (100%).
  
  395 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/pl.po | 200 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 102 insertions(+), 98 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index a67bf78..0295279 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,7 +10,7 @@
 # Marcin Mikołajczak <me at m4sk.in>, 2017
 # Marcin Mikołajczak <me at m4sk.in>, 2016
 # Marcin Mikołajczak <me at m4sk.in>, 2016
-# No Ne, 2017-2018
+# No Ne, 2017-2019
 # Piotr Sokół <psokol.l10n at gmail.com>, 2009,2011-2014
 # Piotr Sokół <psokol.l10n at gmail.com>, 2017
 # Piotr Strębski <strebski at gmail.com>, 2014
@@ -19,8 +19,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-11-26 18:31+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-11-27 08:06+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-02-23 00:31+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-23 06:51+0000\n"
 "Last-Translator: No Ne\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -419,101 +419,101 @@ msgstr "Opcja \"--zoom\" wymaga określenia stopnia powiększenia (%d .. %d) jak
 msgid "Unknown option \"%s\""
 msgstr "Nieznana opcja „%s”"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:467
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:480
 msgid "All Files"
 msgstr "Wszystkie pliki"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:473
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:486
 msgid "Image Files"
 msgstr "Pliki obrazów"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:938
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:951
 msgid "Load Presets..."
 msgstr "Wczytaj profil..."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.c:1142
+#: ../terminal/terminal-preferences.c:1153
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:443 ../terminal/terminal-screen.c:817
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2161
+#: ../terminal/terminal-screen.c:445 ../terminal/terminal-screen.c:829
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2202
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez tytułu"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:718
+#: ../terminal/terminal-screen.c:730
 #, c-format
 msgid "Unable to determine your login shell."
 msgstr "Nie udało się określić powłoki logowania."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1367
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1403
 msgid "_Relaunch"
 msgstr "_Ponowne uruchomienie"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1373
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1409
 #, c-format
 msgid "The child process exited normally with status %d."
 msgstr "Proces podrzędny zakończono normalnie ze statusem %d."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1375
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1411
 #, c-format
 msgid "The child process was aborted by signal %d."
 msgstr "Proces podrzędny został przerwany przez sygnał %d."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1377
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1413
 msgid "The child process was aborted."
 msgstr "Proces podrzędny został przerwany."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1383 ../terminal/terminal-window.c:890
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1419 ../terminal/terminal-window.c:890
 msgid "Do _not ask me again"
 msgstr "_Pomijanie tego pytania w przyszłości"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1745 ../terminal/terminal-screen.c:1829
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1866
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1781 ../terminal/terminal-screen.c:1865
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1903
 msgid "Failed to execute child"
 msgstr "Nie udało się wywołać procesu potomnego."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2506
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2547
 msgid "Close this tab"
 msgstr "Zamyka kartę"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2559
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2600
 #, c-format
 msgid "Failed to set encoding %s\n"
 msgstr "Nie udało się ustawić kodowania %s\n"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:90
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:92
 msgid "Find"
 msgstr "Wyszukiwanie"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:93
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:96
 msgid "_Close"
 msgstr "Za_mknij"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:97
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:100
 msgid "_Previous"
 msgstr "_Poprzedni"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:101
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:104
 msgid "_Next"
 msgstr "_Następny"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:111
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:121
 msgid "_Search for:"
 msgstr "_Wyszukiwanie:"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:124
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:134
 msgid "C_ase sensitive"
 msgstr "_Uwzględnianie wielkości liter"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:129
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:139
 msgid "Match as _regular expression"
 msgstr "Dopasowanie do wyrażenia _regularnego"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:134
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:144
 msgid "Match _entire word only"
 msgstr "Dopasowanie _całych słów"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:139
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:149
 msgid "_Wrap around"
 msgstr "_Przeszukanie od początku po osiągnięciu końca"
 
@@ -847,7 +847,7 @@ msgstr "_Kodowanie"
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:812 ../terminal/terminal-window.c:2363
+#: ../terminal/terminal-window.c:812 ../terminal/terminal-window.c:2369
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anuluj"
 
@@ -928,19 +928,19 @@ msgstr "Zamknij"
 msgid "Choose title color"
 msgstr "Wybór koloru tytułu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2280
+#: ../terminal/terminal-window.c:2325
 msgid "Failed to create the regular expression"
 msgstr "Nie udało się utworzyć wyrażenia regularnego"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2360
+#: ../terminal/terminal-window.c:2366
 msgid "Save contents..."
 msgstr "Zapisz zawartość..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2364
+#: ../terminal/terminal-window.c:2370
 msgid "_Save"
 msgstr "_Zapisz"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2401
+#: ../terminal/terminal-window.c:2407
 msgid "Failed to save terminal contents"
 msgstr "Nie udało się zapisać zawartości terminala"
 
@@ -1459,161 +1459,165 @@ msgid "Choose tab activity color"
 msgstr "Wybór koloru aktywności kart"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:123
+msgid "_Use system theme colors for text and background"
+msgstr "_Używanie kolorów stylu systemowego dla tekstu i tła"
+
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:124
 msgid "_Vary the background color for each tab"
 msgstr "_Inny kolor tła każdej karty"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:124
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:125
 msgid ""
 "The random color is based on the selected background color, keeping the same"
 " brightness. "
 msgstr "Nadaje różne kolory tłom każdej karty na podstawie wybranego koloru, zachowując tą samą jasność"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:125
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:126
 msgid "General"
 msgstr "Ogólne"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:126
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:127
 msgid "B_old text color:"
 msgstr "Pogrubiony _tekst:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:127
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:128
 msgid ""
 "Enable this option to set a custom bold color. If disabled the text color "
 "will be used."
 msgstr "Umożliwia wybranie koloru pogrubionego tekstu. Jeśli opcja jest wyłączona, pogrubiony tekst będzie wypisywany tym samy kolorem co zwykły."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:128
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:129
 msgid "Choose bold font color"
 msgstr "Wybór koloru pogrubionej czcionki"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:129
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:130
 msgid "Text _selection color:"
 msgstr "_Zaznaczenie tekstu:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:130
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:131
 msgid ""
 "Enable this option to set custom text and background colors for the "
 "selection. If disabled the background and text colors will be reversed."
 msgstr "Włącz tę opcję, aby ustawić niestandardowy kolor tekstu i tła dla zaznaczenia. Jeśli wyłączone, kolory tekstu i zaznaczenia będą odwrócone."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:131
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:132
 msgid "Choose text selection foreground color"
 msgstr "Wybierz kolor pierwszoplanowy zaznaczonego tekstu"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:132
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:133
 msgid "Choose text selection background color"
 msgstr "Wybór koloru tła zaznaczonego tekstu"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:133
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:134
 msgid "Cu_rsor color:"
 msgstr "K_ursor:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:134
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:135
 msgid ""
 "Enable this option to set custom text and background colors for the cursor. "
 "If disabled the background and text colors will be reversed."
 msgstr "Włącz tę opcję, aby ustawić niestandardowy kolor tekstu i tła dla kursora. Jeśli wyłączone, kolory tekstu i zaznaczenia będą odwrócone."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:135
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:136
 msgid "Choose cursor background color"
 msgstr "Wybierz kolor tła kursora"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:136
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:137
 msgid "Choose cursor foreground color"
 msgstr "Wybierz kolor pierwszoplanowy kursora"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:137
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:138
 msgid "Custom Colors"
 msgstr "Własne"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:138
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:139
 msgid "Black"
 msgstr "Czarny"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:139
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:140
 msgid "Dark Gray"
 msgstr "Ciemny szary"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:140
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:141
 msgid "Red"
 msgstr "Czerwony"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:141
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:142
 msgid "Light Red"
 msgstr "Jasny czerwony"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:142
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:143
 msgid "Green"
 msgstr "Zielony"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:143
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:144
 msgid "Light Green"
 msgstr "Jasny zielony"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:144
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:145
 msgid "Brown / Yellow"
 msgstr "Brązowy / żółty"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:145
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:146
 msgid "Yellow"
 msgstr "Żółty"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:146
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:147
 msgid "Blue"
 msgstr "Niebieski"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:147
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:148
 msgid "Light Blue"
 msgstr "Jasny niebieski"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:148
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:149
 msgid "Magenta"
 msgstr "Magenta"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:149
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:150
 msgid "Light Magenta"
 msgstr "Jasny magenta"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:150
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:151
 msgid "Cyan"
 msgstr "Turkusowy"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:151
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:152
 msgid "Light Cyan"
 msgstr "Jasny turkusowy"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:152
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:153
 msgid "Light Gray"
 msgstr "Jasny szary"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:153
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:154
 msgid "White"
 msgstr "Biały"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:154
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:155
 msgid "Show bold text in b_right colors"
 msgstr "Pokaż pogrubiony tekst w j_asnych kolorach"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:155
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:156
 msgid ""
 "Enable this option to allow escape sequences such as '\\e[1;35m' to switch "
 "text to bright colors in addition to bold. If disabled, text color will "
 "remain intact."
 msgstr "Włącz tę opcję, aby zezwolić sekwencji unikowej, takiej jak '\\e[1;35m', na jasne kolory tekstu oprócz pogrubienia. Jeśli wyłączona, kolor tekstu pozostanie nienaruszony."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:156
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:157
 msgid "Palette"
 msgstr "Paleta"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:157
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:158
 msgid "Presets"
 msgstr "Profile"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:158
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:159
 msgid "_Colors"
 msgstr "_Kolory"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:159
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:160
 msgid ""
 "These options may cause some applications to behave\n"
 "incorrectly. They are only here to allow you to work around\n"
@@ -1621,124 +1625,124 @@ msgid ""
 "different terminal behavior."
 msgstr "Poniższe opcje mogą powodować nieprawidłowe działanie\nniektórych programów. Zostały one udostępnione tylko po to,\naby umożliwić pracę z pewnymi programami i systemami\noperacyjnymi, które oczekują nieco innego zachowania terminala."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:163
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:164
 msgid "_Backspace key generates:"
 msgstr "Działanie klawisza _Backspace:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:164
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:165
 msgid "_Delete key generates:"
 msgstr "Działanie klawisza _Delete:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:165
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:166
 msgid "_Reset compatibility options to defaults"
 msgstr "Przywróć _domyślne"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:166
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:167
 msgid "_Ambiguous-width characters:"
 msgstr "Znaki o różnej _szerokości:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:167
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:168
 msgid "Compatibility"
 msgstr "Kompatybilność"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:168
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:169
 msgid "Co_mpatibility"
 msgstr "_Kompatybilność"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:169
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:170
 msgid ""
 "Consider the following\n"
 "characters part of a _word\n"
 "when double clicking:"
 msgstr "Zesta_w znaków\nrozpoznawanych jako\nsłowo podczas zaznaczania:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:172
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:173
 msgid "Reset double click options to defaults"
 msgstr "Przywróć domyślne ustawienia dwukrotnego kliknięcia"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:173
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:174
 msgid "Double Click"
 msgstr "Dwukrotne kliknięcie"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:174
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:175
 msgid "Default character e_ncoding:"
 msgstr "Domyślne _kodowanie znaków:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:175
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:176
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kodowanie"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:176
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:177
 msgid "Disable all me_nu access keys (such as Alt+f)"
 msgstr "Wyłączenie skrótów _menu (np. Alt+f)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:177
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:178
 msgid "Disable m_enu shortcut key (F10 by default)"
 msgstr "Wyłączenie skrótu m_enu (domyślnie F10)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:178
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:179
 msgid "Disable _help window shortcut key (F1 by default)"
 msgstr "Wyłączenie skrótu pomo_cy (domyślnie F1)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:179
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:180
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "Skróty"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:180
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:181
 msgid "Use _middle mouse click to close tabs"
 msgstr "Zamykanie kart ś_rodkowym przyciskiem myszy"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:181
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:182
 msgid "Use middle mouse click to open _URLs"
 msgstr "Otwieranie adresów _URL środkowym przyciskiem myszy"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:182
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:183
 msgid "If disabled, URLs can be opened by Ctrl + left mouse click."
 msgstr "Jeżeli wyłączone, adresy URL można otworzyć przez Ctrl + kliknięcie lewym przyciskiem myszy."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:183
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:184
 msgid "Auto-hi_de mouse pointer"
 msgstr "Automatycznie _ukrywanie wskaźnika myszy"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:184
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:185
 msgid "Re_wrap terminal contents on resize"
 msgstr "_Przewijanie zawartość terminala przy zmianie rozmiaru"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:185
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:186
 msgid "Automatically _copy selection to clipboard"
 msgstr "Automatyczne _kopiowanie zaznaczenia do schowka"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:186
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:187
 msgid "Open new tab to the _right of the active tab"
 msgstr "Otwórz nową kartę na _prawo od aktywnej karty"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:187
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:188
 msgid "If disabled, new tab will be opened in the rightmost position."
 msgstr "Jeżeli wyłączone, nowa karta zostanie otwarta po skrajnej prawej stronie."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:188
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:189
 msgid "_Audible bell"
 msgstr "_Słyszalny dzwonek"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:189
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:190
 msgid "Allows the terminal to play sound to indicate some events."
 msgstr "Zezwala terminalowi odtwarzanie dźwięków w celu wskazania niektórych zdarzeń."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:190
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:191
 msgid "_Visual bell"
 msgstr "_Wizualny dzwonek"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:191
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:192
 msgid ""
 "Allows the terminal to use WM's capability of urgent hint to indicate some "
 "events."
 msgstr "Zezwala terminalowi na korzystanie z możliwości menedżera okien do szybkiego podpowiadania w celu wskazania niektórych zdarzeń."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:192
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:193
 msgid "Misc"
 msgstr "Różne"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:193
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:194
 msgid "Ad_vanced"
 msgstr "_Zaawansowane"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list