[Xfce4-commits] [apps/xfce4-terminal] 02/04: I18n: Update translation cs (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Sat Feb 23 12:31:31 CET 2019


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository apps/xfce4-terminal.

commit 8a06bc411bd71d594971d37ff783d1ed0f87956a
Author: Michal Várady <miko.vaji at gmail.com>
Date:  Sat Feb 23 12:31:28 2019 +0100

  I18n: Update translation cs (100%).
  
  395 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/cs.po | 200 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 102 insertions(+), 98 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index af53f85..8490dd3 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -13,9 +13,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-11-26 18:31+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-01-11 08:15+0000\n"
-"Last-Translator: Pavel Borecki <pavel.borecki at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-02-23 00:31+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-23 10:45+0000\n"
+"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -413,101 +413,101 @@ msgstr "Volba \"--zoom\" vyžaduje zadání míry zvětšení (%d až %d) jako p
 msgid "Unknown option \"%s\""
 msgstr "Neznámá volba \"%s\""
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:467
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:480
 msgid "All Files"
 msgstr "Všechny soubory"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:473
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:486
 msgid "Image Files"
 msgstr "Obrázky"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:938
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:951
 msgid "Load Presets..."
 msgstr "Načíst přednastavení..."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.c:1142
+#: ../terminal/terminal-preferences.c:1153
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:443 ../terminal/terminal-screen.c:817
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2161
+#: ../terminal/terminal-screen.c:445 ../terminal/terminal-screen.c:829
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2202
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez názvu"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:718
+#: ../terminal/terminal-screen.c:730
 #, c-format
 msgid "Unable to determine your login shell."
 msgstr "Nelze zjistit vaše uživatelské jméno."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1367
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1403
 msgid "_Relaunch"
 msgstr "_Spustit znovu"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1373
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1409
 #, c-format
 msgid "The child process exited normally with status %d."
 msgstr "Podřízený proces byl řádně dokončen se stavem %d."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1375
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1411
 #, c-format
 msgid "The child process was aborted by signal %d."
 msgstr "Podřízený proces byl ukončen signálem %d."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1377
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1413
 msgid "The child process was aborted."
 msgstr "Podřízený proces byl ukončen."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1383 ../terminal/terminal-window.c:890
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1419 ../terminal/terminal-window.c:890
 msgid "Do _not ask me again"
 msgstr "Příště se již _nedotazovat"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1745 ../terminal/terminal-screen.c:1829
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1866
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1781 ../terminal/terminal-screen.c:1865
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1903
 msgid "Failed to execute child"
 msgstr "Spuštění procesu potomka se nezdařilo"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2506
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2547
 msgid "Close this tab"
 msgstr "Zavřít tuto kartu"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2559
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2600
 #, c-format
 msgid "Failed to set encoding %s\n"
 msgstr "Nastavení kódování %s se nezdařilo\n"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:90
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:92
 msgid "Find"
 msgstr "Najít"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:93
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:96
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zavřít"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:97
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:100
 msgid "_Previous"
 msgstr "_Předchozí"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:101
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:104
 msgid "_Next"
 msgstr "_Následující"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:111
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:121
 msgid "_Search for:"
 msgstr "_Hledat:"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:124
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:134
 msgid "C_ase sensitive"
 msgstr "Rozlišovat _velká a malá písmena"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:129
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:139
 msgid "Match as _regular expression"
 msgstr "_Regulární výrazy"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:134
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:144
 msgid "Match _entire word only"
 msgstr "Pouze _celá slova"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:139
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:149
 msgid "_Wrap around"
 msgstr "_Orámování"
 
@@ -841,7 +841,7 @@ msgstr "Nastavit _kódování"
 msgid "Warning"
 msgstr "Varování"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:812 ../terminal/terminal-window.c:2363
+#: ../terminal/terminal-window.c:812 ../terminal/terminal-window.c:2369
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušit"
 
@@ -922,19 +922,19 @@ msgstr "Zavřít"
 msgid "Choose title color"
 msgstr "Nastavte barvu titulku"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2280
+#: ../terminal/terminal-window.c:2325
 msgid "Failed to create the regular expression"
 msgstr "Vytvoření regulárního výrazu se nepodařilo"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2360
+#: ../terminal/terminal-window.c:2366
 msgid "Save contents..."
 msgstr "Uložit obsah..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2364
+#: ../terminal/terminal-window.c:2370
 msgid "_Save"
 msgstr "_Uložit"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2401
+#: ../terminal/terminal-window.c:2407
 msgid "Failed to save terminal contents"
 msgstr "Uložení obsahu terminálu se nezdařilo"
 
@@ -1453,161 +1453,165 @@ msgid "Choose tab activity color"
 msgstr "Zvolte barvu indikace aktivity karty"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:123
+msgid "_Use system theme colors for text and background"
+msgstr "_Použít barvy systémového motivu pro text a pozadí"
+
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:124
 msgid "_Vary the background color for each tab"
 msgstr "_Různé barvy pozadí pro jednotlivé karty"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:124
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:125
 msgid ""
 "The random color is based on the selected background color, keeping the same"
 " brightness. "
 msgstr "Náhodná barva je založena na vybrané barvě pozadí, ale zachovává stejný jas."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:125
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:126
 msgid "General"
 msgstr "Obecné"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:126
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:127
 msgid "B_old text color:"
 msgstr "B_arva tučného textu:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:127
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:128
 msgid ""
 "Enable this option to set a custom bold color. If disabled the text color "
 "will be used."
 msgstr "Povolte tuto volbu pro nastavení barvy tučného textu. Pokud není povolena, použije se výchozí barva pro text."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:128
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:129
 msgid "Choose bold font color"
 msgstr "Vyberte barvu tučného písma"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:129
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:130
 msgid "Text _selection color:"
 msgstr "Barva _výběru textu:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:130
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:131
 msgid ""
 "Enable this option to set custom text and background colors for the "
 "selection. If disabled the background and text colors will be reversed."
 msgstr "Povolte tuto volbu pro uživatelem nastavené barvy textu a pozadí výběru. Pokud volba není povolena, barvy textu budou obráceny."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:131
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:132
 msgid "Choose text selection foreground color"
 msgstr "Zvolte barvu popředí vybraného textu"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:132
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:133
 msgid "Choose text selection background color"
 msgstr "Zvolte barvu pozadí vybraného textu"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:133
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:134
 msgid "Cu_rsor color:"
 msgstr "Barva _kurzoru:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:134
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:135
 msgid ""
 "Enable this option to set custom text and background colors for the cursor. "
 "If disabled the background and text colors will be reversed."
 msgstr "Povolte tuto volbu pro uživatelem nastavené barvy textu a pozadí kurzoru. Pokud volba není povolena, barvy textu budou obráceny."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:135
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:136
 msgid "Choose cursor background color"
 msgstr "Zvolte barvu pozadí kurzoru"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:136
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:137
 msgid "Choose cursor foreground color"
 msgstr "Zvolte barvu popředí kurzoru"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:137
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:138
 msgid "Custom Colors"
 msgstr "Vlastní barvy"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:138
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:139
 msgid "Black"
 msgstr "Černá"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:139
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:140
 msgid "Dark Gray"
 msgstr "Tmavě šedá"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:140
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:141
 msgid "Red"
 msgstr "Červená"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:141
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:142
 msgid "Light Red"
 msgstr "Světle červená"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:142
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:143
 msgid "Green"
 msgstr "Zelená"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:143
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:144
 msgid "Light Green"
 msgstr "Světle zelená"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:144
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:145
 msgid "Brown / Yellow"
 msgstr "Hnědá / Žlutá"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:145
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:146
 msgid "Yellow"
 msgstr "Žlutá"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:146
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:147
 msgid "Blue"
 msgstr "Modrá"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:147
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:148
 msgid "Light Blue"
 msgstr "Světle modrá"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:148
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:149
 msgid "Magenta"
 msgstr "Purpurová"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:149
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:150
 msgid "Light Magenta"
 msgstr "Světle purpurová"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:150
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:151
 msgid "Cyan"
 msgstr "Azurová"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:151
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:152
 msgid "Light Cyan"
 msgstr "Světle azurová"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:152
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:153
 msgid "Light Gray"
 msgstr "Světle šedá"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:153
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:154
 msgid "White"
 msgstr "Bílá"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:154
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:155
 msgid "Show bold text in b_right colors"
 msgstr "Zob_razit tučný text světlými barvami"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:155
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:156
 msgid ""
 "Enable this option to allow escape sequences such as '\\e[1;35m' to switch "
 "text to bright colors in addition to bold. If disabled, text color will "
 "remain intact."
 msgstr "Tuto možnost povolte, abyste pomocí escape sekvence jako je např. '\\e[1;35m' umožnili zesvětlení textu, který je již tučný. Pokud je tato volba zakázána, barva textu zůstane nezměněna."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:156
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:157
 msgid "Palette"
 msgstr "Paleta"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:157
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:158
 msgid "Presets"
 msgstr "Předvolby"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:158
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:159
 msgid "_Colors"
 msgstr "_Barvy"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:159
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:160
 msgid ""
 "These options may cause some applications to behave\n"
 "incorrectly. They are only here to allow you to work around\n"
@@ -1615,124 +1619,124 @@ msgid ""
 "different terminal behavior."
 msgstr "Tyto volby mohou způsobit, že některé aplikace nebudou\npracovat správně. Jsou tu pouze pro možnost obejití\nneočekávaného chování terminálu u některých aplikací\na operačních systémů."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:163
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:164
 msgid "_Backspace key generates:"
 msgstr "Klávesa _Backspace generuje:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:164
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:165
 msgid "_Delete key generates:"
 msgstr "Klávesa _Delete generuje:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:165
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:166
 msgid "_Reset compatibility options to defaults"
 msgstr "Obnovit výchozí nastavení pro _kompatibilitu"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:166
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:167
 msgid "_Ambiguous-width characters:"
 msgstr "_Znaky s neurčenou šířkou:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:167
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:168
 msgid "Compatibility"
 msgstr "Kompatibilita"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:168
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:169
 msgid "Co_mpatibility"
 msgstr "Ko_mpatibilita"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:169
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:170
 msgid ""
 "Consider the following\n"
 "characters part of a _word\n"
 "when double clicking:"
 msgstr "Při _dvojitém kliknutí\npovažovat tyto znaky\nza části slov:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:172
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:173
 msgid "Reset double click options to defaults"
 msgstr "Obnovit možnosti dvojitého kliknutí na výchozí nastavení"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:173
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:174
 msgid "Double Click"
 msgstr "Dvojité kliknutí"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:174
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:175
 msgid "Default character e_ncoding:"
 msgstr "Výchozí _kódování znaků:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:175
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:176
 msgid "Encoding"
 msgstr "Kódování"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:176
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:177
 msgid "Disable all me_nu access keys (such as Alt+f)"
 msgstr "Zakázat všechny klávesy pro přístup k _nabídce"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:177
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:178
 msgid "Disable m_enu shortcut key (F10 by default)"
 msgstr "Zakázat klávesu pro _přístup k nabídce (výchozí F10)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:178
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:179
 msgid "Disable _help window shortcut key (F1 by default)"
 msgstr "Zakázat klávesu pro přístup k oknu _nápovědy (výchozí F1)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:179
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:180
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "Klávesové zkratky"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:180
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:181
 msgid "Use _middle mouse click to close tabs"
 msgstr "_Použít prostřední tlačítko myši k zavření karet"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:181
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:182
 msgid "Use middle mouse click to open _URLs"
 msgstr "Použít prostřední tlačítko myši k otevření umístění _URL"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:182
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:183
 msgid "If disabled, URLs can be opened by Ctrl + left mouse click."
 msgstr "Pokud je tato volba zakázána, umístění URL budou moci být otevřena stisknutím klávesy Ctrl a současným kliknutím levého tlačítka."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:183
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:184
 msgid "Auto-hi_de mouse pointer"
 msgstr "Automatické _skrytí ukazatele myši"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:184
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:185
 msgid "Re_wrap terminal contents on resize"
 msgstr "_Změnit zalomení řádků v terminálu při změně velikosti"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:185
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:186
 msgid "Automatically _copy selection to clipboard"
 msgstr "Automaticky z_kopírovat výběr do schránky"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:186
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:187
 msgid "Open new tab to the _right of the active tab"
 msgstr "Otevřít novou kartu nap_ravo od aktivní karty"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:187
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:188
 msgid "If disabled, new tab will be opened in the rightmost position."
 msgstr "Pokud je tato volba zakázána, nová karta se otevře na pozici úplně vpravo."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:188
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:189
 msgid "_Audible bell"
 msgstr "_Akustické upozornění"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:189
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:190
 msgid "Allows the terminal to play sound to indicate some events."
 msgstr "K indikaci některých událostí bude terminálu umožněno přehrát zvuk."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:190
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:191
 msgid "_Visual bell"
 msgstr "_Vizuální upozornění"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:191
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:192
 msgid ""
 "Allows the terminal to use WM's capability of urgent hint to indicate some "
 "events."
 msgstr "K indikaci některých událostí bude terminálu umožněno využít funkce správce oken pro zvýraznění okna."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:192
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:193
 msgid "Misc"
 msgstr "Ostatní"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:193
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:194
 msgid "Ad_vanced"
 msgstr "Po_kročilé"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list