[Xfce4-commits] [xfce/xfce4-power-manager] 05/06: I18n: Update translation pl (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Sat Feb 16 12:30:47 CET 2019


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository xfce/xfce4-power-manager.

commit 48e582f99e88ddcc21c9d41df5fe247f460acbf9
Author: Anonymous <noreply at xfce.org>
Date:  Sat Feb 16 12:30:41 2019 +0100

  I18n: Update translation pl (100%).
  
  209 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/pl.po | 82 ++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 41 insertions(+), 41 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 92d1ff1..2622a6a 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -3,14 +3,14 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
-# Hoek <dawid.job at gmail.com>, 2014-2015
+# Dawid Job <hoek at tuta.io>, 2014-2015
 # ised, 2014
 # ised, 2014
 # Kamil "elder" P. <elderlinx at riseup.net>, 2016
 # Marcin Mikołajczak <me at m4sk.in>, 2016
 # Marcin Mikołajczak <me at m4sk.in>, 2016
 # Michał Olber <michal at olber.pl>, 2014
-# No Ne, 2017
+# No Ne, 2017,2019
 # Piotr Sokół <psokol.l10n at gmail.com>, 2011-2012,2014-2015
 # Piotr Sokół <psokol.l10n at gmail.com>, 2018
 # Piotr Strębski <strebski at gmail.com>, 2013-2016
@@ -18,9 +18,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-12-19 06:31+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-09-14 00:18+0000\n"
-"Last-Translator: Xfce Bot <transifex at xfce.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-02-16 06:31+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-16 06:12+0000\n"
+"Last-Translator: No Ne\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-power-manager/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -47,7 +47,7 @@ msgid "Nothing"
 msgstr "Brak"
 
 #: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:5 ../settings/xfpm-settings-app.c:176
-#: ../settings/xfpm-settings-app.c:223 ../src/xfpm-main.c:439
+#: ../settings/xfpm-settings-app.c:223 ../src/xfpm-main.c:440
 msgid "Xfce Power Manager"
 msgstr "Zasilanie"
 
@@ -146,7 +146,7 @@ msgid "<b>Critical power</b>"
 msgstr "<b>Stan bliski rozładowaniu</b>"
 
 #: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:29
-msgid "Lock screen when system is going for sleep"
+msgid "Lock screen when system is going to sleep"
 msgstr "Zablokowanie ekranu po przejściu w stan wstrzymania"
 
 #: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:30
@@ -412,7 +412,7 @@ msgstr "Wyświetla określone urządzenie przy użyciu ścieżki obiektu UpDevic
 msgid "UpDevice object path"
 msgstr "Ścieżka obiektu UpDevice"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-app.c:78 ../src/xfpm-main.c:272
+#: ../settings/xfpm-settings-app.c:78 ../src/xfpm-main.c:273
 msgid "Enable debugging"
 msgstr "Włącza diagnozowanie błędów"
 
@@ -702,12 +702,12 @@ msgid ""
 "Estimated time left %s"
 msgstr "%s zostanie wkrótce rozładowany.\nPrzewidywany czas zasilania: %s."
 
-#: ../src/xfpm-power.c:1645 ../src/xfpm-power.c:1692 ../src/xfpm-power.c:1723
-#: ../src/xfpm-power.c:1752
+#: ../src/xfpm-power.c:1647 ../src/xfpm-power.c:1694 ../src/xfpm-power.c:1725
+#: ../src/xfpm-power.c:1754
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Brak uprawnień"
 
-#: ../src/xfpm-power.c:1732 ../src/xfpm-power.c:1761
+#: ../src/xfpm-power.c:1734 ../src/xfpm-power.c:1763
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr "Wstrzymywanie pracy komputera jest nieobsługiwane"
 
@@ -795,102 +795,102 @@ msgstr "Obsługuje menedżera sieci\n"
 msgid "Without network manager support\n"
 msgstr "Nie obsługuje menedżera sieci\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:133
+#: ../src/xfpm-main.c:134
 msgid "Can suspend"
 msgstr "Potrafi wstrzymać działanie komputera"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:135
+#: ../src/xfpm-main.c:136
 msgid "Can hibernate"
 msgstr "Potrafi zahibernować działanie komputera"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:137
+#: ../src/xfpm-main.c:138
 msgid "Authorized to suspend"
 msgstr "Uprawniony do wstrzymywania"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:139
+#: ../src/xfpm-main.c:140
 msgid "Authorized to hibernate"
 msgstr "Uprawniony do hibernowania"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:141
+#: ../src/xfpm-main.c:142
 msgid "Authorized to shutdown"
 msgstr "Uprawniony do wyłączania"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:144
 msgid "Has battery"
 msgstr "Posiada akumulator"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:145
+#: ../src/xfpm-main.c:146
 msgid "Has brightness panel"
 msgstr "Posiada panel jasności"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:147
+#: ../src/xfpm-main.c:148
 msgid "Has power button"
 msgstr "Posiada przycisk zasilania"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:149
+#: ../src/xfpm-main.c:150
 msgid "Has hibernate button"
 msgstr "Posiada przycisk zahibernowania"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:151
+#: ../src/xfpm-main.c:152
 msgid "Has sleep button"
 msgstr "Posiada przycisk wstrzymania"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:153
+#: ../src/xfpm-main.c:154
 msgid "Has battery button"
 msgstr "Posiada przycisk baterii"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:155
+#: ../src/xfpm-main.c:156
 msgid "Has LID"
 msgstr "Posiada pokrywę ekranu"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:271
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr "Nie uruchamia w trybie demona"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:273
+#: ../src/xfpm-main.c:274
 msgid "Dump all information"
 msgstr "Wypisuje szczegółowe informacje"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:274
+#: ../src/xfpm-main.c:275
 msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Uruchamia ponownie bieżące wystąpienie programu"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:275
+#: ../src/xfpm-main.c:276
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Wyświetla okno konfiguracji programu"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:276
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Kończy działanie wszystkich wystąpień programu"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:277
+#: ../src/xfpm-main.c:278
 msgid "Version information"
 msgstr "Wypisuje informacje o wersji"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:293
+#: ../src/xfpm-main.c:294
 #, c-format
 msgid "Failed to parse arguments: %s\n"
 msgstr "Nie udało się przetworzyć argumentów: %s\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:321
+#: ../src/xfpm-main.c:322
 #, c-format
 msgid "Type '%s --help' for usage."
 msgstr "Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy."
 
-#: ../src/xfpm-main.c:342
+#: ../src/xfpm-main.c:343
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "Nie można połączyć z sesją systemu komunikacji"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:350
+#: ../src/xfpm-main.c:351
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is not running"
 msgstr "Menedżer zasilania nie jest uruchomiony"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:440
+#: ../src/xfpm-main.c:441
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "Inny menedżer zasilania jest już uruchomiony"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:445
+#: ../src/xfpm-main.c:446
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "Menedżer zasilania jest już uruchomiony"
@@ -950,29 +950,29 @@ msgstr "Ustawienia _zasilania..."
 msgid "Unable to open the following url: %s"
 msgstr "Nie można otworzyć następującego adresu URL: %s"
 
-#: ../panel-plugins/power-manager-plugin/xfce/xfce-power-manager-plugin.c:151
+#: ../panel-plugins/power-manager-plugin/xfce/xfce-power-manager-plugin.c:149
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
-#: ../panel-plugins/power-manager-plugin/xfce/xfce-power-manager-plugin.c:151
+#: ../panel-plugins/power-manager-plugin/xfce/xfce-power-manager-plugin.c:149
 msgid "Percentage"
 msgstr "Procentowość"
 
-#: ../panel-plugins/power-manager-plugin/xfce/xfce-power-manager-plugin.c:151
+#: ../panel-plugins/power-manager-plugin/xfce/xfce-power-manager-plugin.c:149
 msgid "Remaining time"
 msgstr "Pozostały czas"
 
-#: ../panel-plugins/power-manager-plugin/xfce/xfce-power-manager-plugin.c:151
+#: ../panel-plugins/power-manager-plugin/xfce/xfce-power-manager-plugin.c:149
 msgid "Percentage and remaining time"
 msgstr "Procentowość i pozostały czas"
 
 #. create the dialog
-#: ../panel-plugins/power-manager-plugin/xfce/xfce-power-manager-plugin.c:159
+#: ../panel-plugins/power-manager-plugin/xfce/xfce-power-manager-plugin.c:157
 msgid "Power Manager Plugin Settings"
 msgstr "Ustawienia wtyczki menedżera zasilania "
 
 #. show-panel-label setting
-#: ../panel-plugins/power-manager-plugin/xfce/xfce-power-manager-plugin.c:181
+#: ../panel-plugins/power-manager-plugin/xfce/xfce-power-manager-plugin.c:179
 msgid "Show label:"
 msgstr "Pokaż etykietę:"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list