[Xfce4-commits] [apps/xfce4-terminal] 05/05: I18n: Update translation pl (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Tue Jun 19 12:31:49 CEST 2018


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository apps/xfce4-terminal.

commit 415249bf9d8c60ebbd827d90f0a2328c38363a0e
Author: Anonymous <noreply at xfce.org>
Date:  Tue Jun 19 12:31:43 2018 +0200

  I18n: Update translation pl (100%).
  
  394 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/pl.po | 210 +++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 file changed, 111 insertions(+), 99 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index e051e28..c07e2dc 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -19,8 +19,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-05-26 00:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-05-26 07:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-06-19 00:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-06-19 07:40+0000\n"
 "Last-Translator: No Ne\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -435,48 +435,48 @@ msgstr "Wczytaj profil..."
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:439 ../terminal/terminal-screen.c:813
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2147
+#: ../terminal/terminal-screen.c:443 ../terminal/terminal-screen.c:817
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2155
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez tytułu"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:714
+#: ../terminal/terminal-screen.c:718
 #, c-format
 msgid "Unable to determine your login shell."
 msgstr "Nie udało się określić powłoki logowania."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1363
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1367
 msgid "_Relaunch"
 msgstr "_Ponowne uruchomienie"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1369
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1373
 #, c-format
 msgid "The child process exited normally with status %d."
 msgstr "Proces podrzędny zakończono normalnie ze statusem %d."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1371
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1375
 #, c-format
 msgid "The child process was aborted by signal %d."
 msgstr "Proces podrzędny został przerwany przez sygnał %d."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1373
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1377
 msgid "The child process was aborted."
 msgstr "Proces podrzędny został przerwany."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1379 ../terminal/terminal-window.c:857
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1383 ../terminal/terminal-window.c:861
 msgid "Do _not ask me again"
 msgstr "_Pomijanie tego pytania w przyszłości"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1737 ../terminal/terminal-screen.c:1814
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1851
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1745 ../terminal/terminal-screen.c:1822
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1859
 msgid "Failed to execute child"
 msgstr "Nie udało się wywołać procesu potomnego."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2485
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2500
 msgid "Close this tab"
 msgstr "Zamyka kartę"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2538
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2553
 #, c-format
 msgid "Failed to set encoding %s\n"
 msgstr "Nie udało się ustawić kodowania %s\n"
@@ -586,353 +586,361 @@ msgstr "Wysuwany terminal"
 msgid "Toggle Drop-down Terminal"
 msgstr "Przełącza widoczność wysuwanego terminala"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:315
+#: ../terminal/terminal-window.c:318
 msgid "_File"
 msgstr "_Plik"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:316
+#: ../terminal/terminal-window.c:319
 msgid "Open _Tab"
 msgstr "Nowa _karta"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:316
+#: ../terminal/terminal-window.c:319
 msgid "Open a new terminal tab"
 msgstr "Otwiera nową kartę terminala"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:317
+#: ../terminal/terminal-window.c:320
 msgid "Open T_erminal"
 msgstr "_Nowe okno"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:317
+#: ../terminal/terminal-window.c:320
 msgid "Open a new terminal window"
 msgstr "Otwiera nowe okno terminala"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:318
+#: ../terminal/terminal-window.c:321
 msgid "_Undo Close Tab"
 msgstr "_Cofnij zamknięcie karty"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:319
+#: ../terminal/terminal-window.c:322
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "_Odłącz kartę"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:320 ../terminal/terminal-window.c:821
+#: ../terminal/terminal-window.c:323 ../terminal/terminal-window.c:825
 msgid "Close T_ab"
 msgstr "Zamknij _kartę"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:321
+#: ../terminal/terminal-window.c:324
 msgid "Close Other Ta_bs"
 msgstr "Zamknij po_zostałe karty"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:322 ../terminal/terminal-window.c:828
+#: ../terminal/terminal-window.c:325 ../terminal/terminal-window.c:832
 msgid "Close _Window"
 msgstr "Za_mknij okno"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:323
+#: ../terminal/terminal-window.c:326
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edycja"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:324
+#: ../terminal/terminal-window.c:327
 msgid "_Copy"
 msgstr "S_kopiuj"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:324
+#: ../terminal/terminal-window.c:327
 msgid "Copy to clipboard"
 msgstr "Kopiuje zaznaczony tekst do schowka"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:326
+#: ../terminal/terminal-window.c:329
 msgid "Copy as _HTML"
 msgstr "Skopiuj jako _HTML"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:326
+#: ../terminal/terminal-window.c:329
 msgid "Copy to clipboard as HTML"
 msgstr "Skopiowanie do schowka jako HTML"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:328
+#: ../terminal/terminal-window.c:331
 msgid "_Paste"
 msgstr "Wk_lej"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:328
+#: ../terminal/terminal-window.c:331
 msgid "Paste from clipboard"
 msgstr "Wkleja wcześniej skopiowany tekst ze schowka"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:329
+#: ../terminal/terminal-window.c:332
 msgid "Paste _Selection"
 msgstr "Wklej _zaznaczenie"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:330
+#: ../terminal/terminal-window.c:333
 msgid "Select _All"
 msgstr "Zazn_acz wszystko"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:331
+#: ../terminal/terminal-window.c:334
 msgid "Copy _Input To All Tabs..."
 msgstr "Skopiuj _dane wejściowe do wszystkich kart..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:332
+#: ../terminal/terminal-window.c:335
 msgid "Pr_eferences..."
 msgstr "P_referencje..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:332
+#: ../terminal/terminal-window.c:335
 msgid "Open the preferences dialog"
 msgstr "Otwiera okno preferencji programu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:333
+#: ../terminal/terminal-window.c:336
 msgid "_View"
 msgstr "_Widok"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:334
+#: ../terminal/terminal-window.c:337
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "Po_większ"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:334
+#: ../terminal/terminal-window.c:337
 msgid "Zoom in with larger font"
 msgstr "Powiększ z większą czcionką"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:335
+#: ../terminal/terminal-window.c:338
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Po_mniejsz"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:335
+#: ../terminal/terminal-window.c:338
 msgid "Zoom out with smaller font"
 msgstr "Pomniejsz z mniejszą czcionką"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:336
+#: ../terminal/terminal-window.c:339
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "_Zwykły rozmiar"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:336
+#: ../terminal/terminal-window.c:339
 msgid "Zoom to default size"
 msgstr "Przywróć domyślny rozmiar"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:337
+#: ../terminal/terminal-window.c:340
 msgid "_Terminal"
 msgstr "_Terminal"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:338
+#: ../terminal/terminal-window.c:341
 msgid "_Set Title..."
 msgstr "_Nadaj tytuł..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:339
+#: ../terminal/terminal-window.c:342
+msgid "Set Title Co_lor..."
+msgstr "Nadaj ko_lor tytułu..."
+
+#: ../terminal/terminal-window.c:343
 msgid "_Find..."
 msgstr "_Wyszukaj..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:339
+#: ../terminal/terminal-window.c:343
 msgid "Search terminal contents"
 msgstr "Wyszukuje zawartość terminala"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:340
+#: ../terminal/terminal-window.c:344
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "Wyszukaj _następny"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:341
+#: ../terminal/terminal-window.c:345
 msgid "Find Pre_vious"
 msgstr "Wyszukaj p_oprzedni"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:342
+#: ../terminal/terminal-window.c:346
 msgid "Sa_ve Contents..."
 msgstr "Zapisz za_wartość..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:343
+#: ../terminal/terminal-window.c:347 ../terminal/terminal-window.c:2226
 msgid "_Reset"
 msgstr "_Wyzeruj stan"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:344
+#: ../terminal/terminal-window.c:348
 msgid "_Clear Scrollback and Reset"
 msgstr "_Wyczyść bufor przewijania i wyzeruj stan"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:345
+#: ../terminal/terminal-window.c:349
 msgid "T_abs"
 msgstr "_Karty"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:346
+#: ../terminal/terminal-window.c:350
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "_Poprzednia"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:346
+#: ../terminal/terminal-window.c:350
 msgid "Switch to previous tab"
 msgstr "Przechodzi do poprzedniej karty"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:347
+#: ../terminal/terminal-window.c:351
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "_Następna"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:347
+#: ../terminal/terminal-window.c:351
 msgid "Switch to next tab"
 msgstr "Przechodzi do następnej karty"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:348
+#: ../terminal/terminal-window.c:352
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Przemieść kartę w _lewo"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:349
+#: ../terminal/terminal-window.c:353
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Przemieść kartę w p_rawo"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:350
+#: ../terminal/terminal-window.c:354
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:351
+#: ../terminal/terminal-window.c:355
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Spis treści"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:351
+#: ../terminal/terminal-window.c:355
 msgid "Display help contents"
 msgstr "Wyświetla zawartość podręcznika użytkownika"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:352
+#: ../terminal/terminal-window.c:356
 msgid "_About"
 msgstr "_O programie"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:353
+#: ../terminal/terminal-window.c:357
 msgid "_Zoom"
 msgstr "Powięks_z"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:358
+#: ../terminal/terminal-window.c:362
 msgid "Show _Menubar"
 msgstr "Pasek _menu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:358
+#: ../terminal/terminal-window.c:362
 msgid "Show/hide the menubar"
 msgstr "Przełącza wyświetlanie paska menu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:359
+#: ../terminal/terminal-window.c:363
 msgid "Show _Toolbar"
 msgstr "Pasek _narzędziowy"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:359
+#: ../terminal/terminal-window.c:363
 msgid "Show/hide the toolbar"
 msgstr "Przełącza wyświetlanie paska narzędziowego"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:360
+#: ../terminal/terminal-window.c:364
 msgid "Show Window _Borders"
 msgstr "O_bramowanie okna"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:360
+#: ../terminal/terminal-window.c:364
 msgid "Show/hide the window decorations"
 msgstr "Przełącza wyświetlanie obramowania okna"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:361
+#: ../terminal/terminal-window.c:365
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "Pełny _ekran"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:361
+#: ../terminal/terminal-window.c:365
 msgid "Toggle fullscreen mode"
 msgstr "Przełącza wyświetlanie w trybie pełnego ekranu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:362
+#: ../terminal/terminal-window.c:366
 msgid "_Read-Only"
 msgstr "_Tylko do odczytu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:362
+#: ../terminal/terminal-window.c:366
 msgid "Toggle read-only mode"
 msgstr "Przełącza tryb tylko do odczytu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:363
+#: ../terminal/terminal-window.c:367
 msgid "Scroll on _Output"
 msgstr "Przewijanie po w_ypisaniu na wyjście"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:363
+#: ../terminal/terminal-window.c:367
 msgid "Toggle scroll on output"
 msgstr "Przełącz przewijanie po wypisaniu na wyjście"
 
 #. create encoding action
-#: ../terminal/terminal-window.c:534
+#: ../terminal/terminal-window.c:538
 msgid "Set _Encoding"
 msgstr "_Kodowanie"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:776
+#: ../terminal/terminal-window.c:780
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:779 ../terminal/terminal-window.c:2313
+#: ../terminal/terminal-window.c:783 ../terminal/terminal-window.c:2360
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anuluj"
 
 #. and process running
-#: ../terminal/terminal-window.c:789
+#: ../terminal/terminal-window.c:793
 msgid ""
 "There are still processes running in some tabs.\n"
 "Closing this window will kill all of them."
 msgstr "Procesy nadal działają w niektórych kartach.\nZamknięcie tego okna zabije je wszystkie."
 
 #. and no process running
-#: ../terminal/terminal-window.c:795
+#: ../terminal/terminal-window.c:799
 #, c-format
 msgid ""
 "This window has %d tabs open. Closing this window\n"
 "will also close all its tabs."
 msgstr "Bieżące okno posiada %d otwartych kart. Zamknięcie\ngo spowoduje zamknięcie wszystkich otwartych kart."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:799
+#: ../terminal/terminal-window.c:803
 msgid "Close all tabs?"
 msgstr "Zamknąć wszystkie karty?"
 
 #. closing a tab, and process running
-#: ../terminal/terminal-window.c:806
+#: ../terminal/terminal-window.c:810
 msgid ""
 "There is still a process running.\n"
 "Closing this tab will kill it."
 msgstr "Proces nadal działa.\nZamknięcie tej karty zabije go."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:808
+#: ../terminal/terminal-window.c:812
 msgid "Close tab?"
 msgstr "Zamknąć kartę?"
 
 #. closing a single tab window, and process running
-#: ../terminal/terminal-window.c:813
+#: ../terminal/terminal-window.c:817
 msgid ""
 "There is still a process running.\n"
 "Closing this window will kill it."
 msgstr "Proces nadal działa.\nZamknięcie tego okna zabije go."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:815
+#: ../terminal/terminal-window.c:819
 msgid "Close window?"
 msgstr "Zamknąć okno?"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:1803
+#: ../terminal/terminal-window.c:1822
 msgid "Copy _Input:"
 msgstr "Skopiuj _dane wejściowe:"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:1807
+#: ../terminal/terminal-window.c:1826
 msgid "Enter the text to be copied to all tabs"
 msgstr "Proszę wprowadzić tekst do skopiowania do wszystkich kart"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:1815
+#: ../terminal/terminal-window.c:1834
 msgid "Copy input"
 msgstr "Skopiuj dane wejściowe"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2159
+#: ../terminal/terminal-window.c:2178
 msgid "_Title:"
 msgstr "_Tytuł:"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2163
+#: ../terminal/terminal-window.c:2182
 msgid "Enter the title for the current terminal tab"
 msgstr "Proszę wprowadzić tytuł bieżącej karty terminala."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2168
+#: ../terminal/terminal-window.c:2187
 msgid "Reset"
 msgstr "Resetuj"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2178
+#: ../terminal/terminal-window.c:2197
 msgid "Help"
 msgstr "Pomoc"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2184
+#: ../terminal/terminal-window.c:2203
 msgid "Close"
 msgstr "Zamknij"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2230
+#: ../terminal/terminal-window.c:2225
+msgid "Choose title color"
+msgstr "Wybór koloru tytułu"
+
+#: ../terminal/terminal-window.c:2277
 msgid "Failed to create the regular expression"
 msgstr "Nie udało się utworzyć wyrażenia regularnego"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2310
+#: ../terminal/terminal-window.c:2357
 msgid "Save contents..."
 msgstr "Zapisz zawartość..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2314
+#: ../terminal/terminal-window.c:2361
 msgid "_Save"
 msgstr "_Zapisz"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2351
+#: ../terminal/terminal-window.c:2398
 msgid "Failed to save terminal contents"
 msgstr "Nie udało się zapisać zawartości terminala"
 
@@ -1733,6 +1741,10 @@ msgstr "Różne"
 msgid "Ad_vanced"
 msgstr "_Zaawansowane"
 
-#: ../xfce4-terminal.desktop.in.h:2 ../xfce4-terminal-settings.desktop.in.h:2
+#: ../xfce4-terminal.desktop.in.h:2
 msgid "Terminal Emulator"
 msgstr "Emuluje działanie terminala X"
+
+#: ../xfce4-terminal-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Configure Xfce Terminal"
+msgstr "Skonfiguruj terminal Xfce"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list