[Xfce4-commits] [apps/mousepad] 01/02: I18n: Update translation bg (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Sat Jul 12 18:30:51 CEST 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository apps/mousepad.

commit b747c1d62af71a25e01c0ef4dc27594c76c25277
Author: Kiril Kirilov <cybercop_montana at abv.bg>
Date:  Sat Jul 12 18:30:49 2014 +0200

  I18n: Update translation bg (100%).
  
  300 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/bg.po | 731 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------
 1 file changed, 476 insertions(+), 255 deletions(-)

diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index ad0a5f6..6afe9ff 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -3,16 +3,18 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
-# cybercop <cybercop_montana at abv.bg>, 2012
-# cybercop <cybercop_montana at abv.bg>, 2012
+# Kiril Kirilov <cybercop_montana at abv.bg>, 2012
+# Kiril Kirilov <cybercop_montana at abv.bg>, 2012
+# Kiril Kirilov <cybercop_montana at abv.bg>, 2014
+# Lyubomir Vasilev, 2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-07-03 20:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-07-09 16:53+0000\n"
-"Last-Translator: cybercop <cybercop_montana at abv.bg>\n"
-"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/projects/p/xfce/language/bg/)\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-07-12 06:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-07-12 14:18+0000\n"
+"Last-Translator: Kiril Kirilov <cybercop_montana at abv.bg>\n"
+"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/projects/p/xfce-apps/language/bg/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -48,7 +50,7 @@ msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея."
 
 #: ../mousepad/main.c:118
 msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
-msgstr "Екипът по разработката на Xfce. Всички права са запазени."
+msgstr "Екипът по разработката на Xfce. Всички права са запазени."
 
 #: ../mousepad/main.c:119
 #, c-format
@@ -139,38 +141,38 @@ msgid "If you revert the file, all unsaved changes will be lost."
 msgstr "Ако презаредите файла, незаписаните промени ще бъдат изгубени."
 
 #. pack button, add signal and tooltip
-#: ../mousepad/mousepad-document.c:591
+#: ../mousepad/mousepad-document.c:514
 msgid "Close this tab"
 msgstr "Затваряне на този раздел"
 
 #. create an unique untitled document name
-#: ../mousepad/mousepad-document.c:626
+#: ../mousepad/mousepad-document.c:549
 msgid "Untitled"
 msgstr "Без име"
 
 #. create the header
-#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:134
+#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:133
 msgid "The document was not UTF-8 valid"
 msgstr "Документът не е съвместим с UTF-8"
 
-#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:135
+#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:134
 msgid "Please select an encoding below."
 msgstr "Моля изберете кодировка по- долу."
 
 #. encoding radio buttons
-#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:147
+#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:146
 msgid "Default (UTF-8)"
 msgstr "По подразбиране (UTF-8)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:153
+#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:152
 msgid "System"
 msgstr "Системна"
 
-#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:160
+#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:159
 msgid "Other:"
 msgstr "Друга:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:180
+#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:179
 msgid "Checking encodings..."
 msgstr "Проверка на кодировка..."
 
@@ -307,151 +309,359 @@ msgstr "Файлът \"%s\" , който се опитвате да преза
 msgid "Failed to read the status of \"%s\""
 msgstr "Не може да бъде прочетен статусът на \"%s\""
 
+#. setup the window properties
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.c:430 ../mousepad/mousepad-window.c:454
+msgid "Preferences"
+msgstr "Свойства"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:1
+msgid "Disabled"
+msgstr "Изключено"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:2
+msgid "Before"
+msgstr "Преди"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:3
+msgid "After"
+msgstr "След"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:4
+msgid "Always"
+msgstr "Винаги"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:5
+msgid "Insert Tabs"
+msgstr "Вмъкване на раздели"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:6
+msgid "Insert Spaces"
+msgstr "Вмъкване на пространства"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:7
+msgid "none"
+msgstr "нищо"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:8
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:1486 ../mousepad/mousepad-window.c:3338
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3421
+msgid "None"
+msgstr "Няма"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:9
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:481
+msgid "Show line numbers"
+msgstr "Показване номерата на редовете"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:10
+msgid "Display whitespace"
+msgstr "Показване на празните места"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:11
+msgid "Display line endings"
+msgstr "Покажи края на реда"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:12
+msgid "Long line margin at column:"
+msgstr "Дълъг ред в колоната:"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:13
+msgid "Highlight current line"
+msgstr "Подчертаване на текущият ред"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:14
+msgid "Highlight matching brackets"
+msgstr "Подчертаване на комплектите от скоби"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:15
+msgid "Wrap long lines"
+msgstr "Пренасяне на дългите редове"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:16
+msgid "<b>Display</b>"
+msgstr "<b>Покажи</b>"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:17
+msgid "Use system monospace font"
+msgstr "Използвай системният равноширок шрифт"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:18
+msgid "<b>Font</b>"
+msgstr "<b>Шрифт</b>"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:19
+msgid "<b>Colour scheme</b>"
+msgstr "<b>Цветова схема</b>"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:20
+msgid "View"
+msgstr "Изглед"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:21
+msgid "Tab width:"
+msgstr "Широчина на раздел:"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:22
+msgid "Tab mode:"
+msgstr "Режим Раздел:"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:23
+msgid "Enable automatic indentation"
+msgstr "Активиране на автоматичен отстъп"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:24
+msgid "<b>Indentation</b>"
+msgstr "<b>Абзац</b>"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:25
+msgid "Behaviour:"
+msgstr "Поведение:"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:26
+msgid "<b>Home/End Keys</b>"
+msgstr "<b>Домашна папка/Клавиш End</b>"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:27
+msgid "Editor"
+msgstr "Редактор"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:28
+msgid "Show status bar"
+msgstr "Покажи лентата на състоянието"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:29
+msgid "Show full filename in title bar"
+msgstr "Покажи пълното име на файла в заглавната лента"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:30
+msgid "Remember window size"
+msgstr "Запомни размера на прозореца"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:31
+msgid "<b>General</b>"
+msgstr "<b>Общи</b>"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:32
+msgid "Show toolbar"
+msgstr "Покажи лентата с инструменти"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:33
+msgid "Style:"
+msgstr "Стил:"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:34
+msgid "Icon Size:"
+msgstr "Размер на икона:"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:35
+msgid "<b>Toolbar</b>"
+msgstr "<b>Лента с инструменти</b>"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:36
+msgid "Always show tabs even with one file"
+msgstr "Винаги показвай раздели дори с един файл"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:37
+msgid "Cycled notebook tab switching"
+msgstr "Превключване при смяна на раздела в бележника"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:38
+msgid "<b>Notebook tabs</b>"
+msgstr "<b>Раздели на бележника</b>"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:39
+msgid "Window"
+msgstr "Прозорец"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:40
+msgid "Menu"
+msgstr "Меню"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:41
+msgid "Small Toolbar"
+msgstr "Малка лента с инструменти"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:42
+msgid "Large Toolbar"
+msgstr "Голяма лента с инструменти"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:43
+msgid "Button"
+msgstr "Бутон"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:44
+msgid "Drag & Drop"
+msgstr "Влачене и пускане"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:45
+msgid "Dialog"
+msgstr "Диалог"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:46
+msgid "Icons Only"
+msgstr "Само икони"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:47
+msgid "Text Only"
+msgstr "Само текст"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:48
+msgid "Text Below Icons"
+msgstr "Текст под иконите"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:49
+msgid "Text Beside Icons"
+msgstr "Текст до иконите"
+
 #. set a custom tab label
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:125
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:124
 msgid "Document Settings"
 msgstr "Настройки на документ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:595
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:599
 msgid "Page Setup"
 msgstr "Настройка на страница"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:605
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:609
 msgid "_Adjust page size and orientation"
 msgstr "Настройка на размера на страницата и ориентацията"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:615
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:619
 msgid "Appearance"
 msgstr "Външен вид"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:629
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:633
 msgid "Print page _headers"
 msgstr "Отпечатване на заглавията на страниците"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:636
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:640
 msgid "Print _line numbers"
 msgstr "Отпечатване на номерата на редовете"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:653
-msgid "Number every"
-msgstr "Всеки номер"
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:657
+msgid "Numbering interval:"
+msgstr "Интервал на номерация:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:669
-msgid "line(s)"
-msgstr "ред(ове)"
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:665
+msgid ""
+"The interval at which to print line numbers. For example a value of 1 will "
+"print a line number on each line, a value of 2 will print a line number on "
+"every other line, and so on."
+msgstr "Интервалът, в който да отпечатате номерата на редовете. Например, при стойност 1 ще се отпечата номера всеки ред, при стойност 2 ще се отпечата номера на всеки следващ ред и така нататък."
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:674
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:677
 msgid "Enable text _wrapping"
 msgstr "Включване на пренасянето на текста"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:681
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:684
 msgid "Enable _syntax highlighting"
 msgstr "Включване на подчертаването на изреченията"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:693
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:696
 msgid "Fonts"
 msgstr "Шрифтове"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:709
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:712
 msgid "Header:"
 msgstr "Заглавие:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:719
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:722
 msgid "Body:"
 msgstr "Тяло:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:729
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:732
 msgid "Line numbers:"
 msgstr "Номериране:"
 
 #. set dialog properties
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:167
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:144
 msgid "Replace"
 msgstr "Замяна"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:174
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:540
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:151
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:450
 msgid "_Replace"
 msgstr "Замяна"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:192
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:169
 msgid "_Search for:"
 msgstr "Търсене за:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:213
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:190
 msgid "Replace _with:"
 msgstr "Замяна с:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:233
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:210
 msgid "Search _direction:"
 msgstr "Направление на търсенето:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:242
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:219
 msgid "Up"
 msgstr "Нагоре"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:243
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:220
 msgid "Down"
 msgstr "Надолу"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:244
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:221
 msgid "Both"
 msgstr "И двете"
 
 #. case sensitive
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:253
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:230
 msgid "Case sensi_tive"
 msgstr "Чувствително търсене"
 
 #. match whole word
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:260
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:237
 msgid "_Match whole word"
 msgstr "Съответствие с цели думи"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:271
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:248
 msgid "Replace _all in:"
 msgstr "Замяна на всички в:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:278
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:256
 msgid "Selection"
 msgstr "Селекция"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:279
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:257
 msgid "Document"
 msgstr "Документ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:280
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:258
 msgid "All Documents"
 msgstr "Всички документи"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:445
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:429
 #, c-format
 msgid "%d occurence"
 msgid_plural "%d occurences"
 msgstr[0] "%d събитие"
 msgstr[1] "%d събития"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:540
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:450
 msgid "_Replace All"
 msgstr "Замяна на всички"
 
-#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:188
+#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:201
 msgid "Fi_nd:"
 msgstr "Намери: "
 
-#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:208
+#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:223
 msgid "_Next"
 msgstr "Следващ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:219
+#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:234
 msgid "_Previous"
 msgstr "Предишен"
 
-#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:230
+#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:245
 msgid "Highlight _All"
 msgstr "Подчертаване на всички"
 
-#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:243 ../mousepad/mousepad-search-bar.c:250
+#. overflow menu item for when window is too narrow to show the tool bar item
+#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:258 ../mousepad/mousepad-search-bar.c:269
 msgid "Mat_ch Case"
 msgstr "Намерено съвпадения"
 
@@ -500,551 +710,558 @@ msgstr "Не може да бъде създадена директория \"%s
 msgid "Failed to store the preferences to \"%s\": %s"
 msgstr "Не могат да бъда запазени настройките в \"%s\": %s"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:402
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:410
 msgid "_File"
 msgstr "Файл"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:403
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:411
 msgid "_New"
 msgstr "Нов"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:403
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:411
 msgid "Create a new document"
 msgstr "Създаване на нов документ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:404
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:412
 msgid "New _Window"
 msgstr "Нов прозорец"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:404
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:412
 msgid "Create a new document in a new window"
 msgstr "Създаване на нов документ в нов прозорец"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:405
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:413
 msgid "New From Te_mplate"
 msgstr "Нов документ от шаблон"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:406
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:414
 msgid "_Open..."
 msgstr "Отваряне..."
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:406
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:414
 msgid "Open a file"
 msgstr "Отваряне на файл"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:407
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:415
 msgid "Op_en Recent"
 msgstr "Отваряне на последните използвани"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:408
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:416
 msgid "No items found"
 msgstr "Няма намерени елементи"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:409
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:417
 msgid "Clear _History"
 msgstr "Изчистване н историята"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:409
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:417
 msgid "Clear the recently used files history"
 msgstr "Изчистване на историята на последно използваните файлове"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:410
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:418
 msgid "Save the current document"
 msgstr "Запазване на текущият документ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:411
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:419
 msgid "Save _As..."
 msgstr "Запазване като..."
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:411
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:419
 msgid "Save current document as another file"
 msgstr "Запазване на текущият документ като друг файл"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:412
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:420
 msgid "Save A_ll"
 msgstr "Запазване на всички"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:412
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:420
 msgid "Save all document in this window"
 msgstr "Запазване на всички документ в този прозорец"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:413
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:421
 msgid "Re_vert"
 msgstr "Възстановяване"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:413
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:421
 msgid "Revert to the saved version of the file"
 msgstr "Възстановяване от запазена версия на файла"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:414
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:422
 msgid "_Print..."
 msgstr "Печат..."
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:414
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:422
 msgid "Print the current document"
 msgstr "Отпечатване на текущият документ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:415
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:423
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "Отделяне на раздела"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:415
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:423
 msgid "Move the current document to a new window"
 msgstr "Преместване на текущият документ в нов прозорец"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:416
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:424
 msgid "Close _Tab"
 msgstr "Затваряне на раздела"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:416
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:424
 msgid "Close the current document"
 msgstr "Затваряне на текущият документ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:417
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:425
 msgid "_Close Window"
 msgstr "Затваряне на прозореца"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:417
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:425
 msgid "Close this window"
 msgstr "Затваряне на този прозорец"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:419
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:427
 msgid "_Edit"
 msgstr "Редактиране"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:420
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:428
 msgid "Undo the last action"
 msgstr "Отмяна на последното действие"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:421
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:429
 msgid "Redo the last undone action"
 msgstr "Повтаряне на последното действие"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:422
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:430
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Отрязване на избраното"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:423
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:431
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Копиране на избраното"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:424
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:432
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Поставяне в системният буфер"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:425
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:433
 msgid "Paste _Special"
 msgstr "Специално поставяне"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:426
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:434
 msgid "Paste from _History"
 msgstr "Поставяне от историята"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:426
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:434
 msgid "Paste from the clipboard history"
 msgstr "Поставяне от историята на системният буфер"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:427
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:435
 msgid "Paste as _Column"
 msgstr "Поставяне като колона"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:427
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:435
 msgid "Paste the clipboard text into a column"
 msgstr "Поставяне на текста от системният буфер в колона"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:428
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:436
 msgid "Delete the current selection"
 msgstr "Премахване на текущо избраното"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:429
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:437
 msgid "Select the text in the entire document"
 msgstr "Изберете текста в целия документ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:430
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:438
 msgid "Change the selection"
 msgstr "Промяна на селекцията"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:430
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:438
 msgid "Change a normal selection into a column selection and vice versa"
 msgstr "Преобразуване на нормалната селекция в колонна и обратно"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:431
-msgid "Search for text"
-msgstr "Търсене за текст"
-
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:432
-msgid "Find _Next"
-msgstr "Намери следващия"
-
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:432
-msgid "Search forwards for the same text"
-msgstr "Търсене напред за един и същи текст"
-
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:433
-msgid "Find _Previous"
-msgstr "Намери предишния"
-
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:433
-msgid "Search backwards for the same text"
-msgstr "Търси назад за един и същи текст"
-
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:434
-msgid "Find and Rep_lace..."
-msgstr "Намери и Замени..."
-
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:434
-msgid "Search for and replace text"
-msgstr "Намери и замени текста"
-
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:436
-msgid "_View"
-msgstr "Преглед"
-
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:437
-msgid "Select F_ont..."
-msgstr "Избор на шрифт..."
-
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:437
-msgid "Change the editor font"
-msgstr "Промени шрифта на редактора"
-
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:438
-msgid "_Color Scheme"
-msgstr "Цветова схема"
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:439
+msgid "Conve_rt"
+msgstr "Конвертиране"
 
 #: ../mousepad/mousepad-window.c:440
-msgid "_Text"
-msgstr "Текст"
-
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:441
-msgid "_Convert"
-msgstr "Преобразуване"
+msgid "To _Uppercase"
+msgstr "В Главни букви"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:442
-msgid "to _Uppercase"
-msgstr "в ГЛАВНИ БУКВИ"
-
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:442
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:440
 msgid "Change the case of the selection to uppercase"
 msgstr "Промяна на избраното в главни букви"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:443
-msgid "to _Lowercase"
-msgstr "в Малки букви"
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:441
+msgid "To _Lowercase"
+msgstr "В малки букви"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:443
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:441
 msgid "Change the case of the selection to lowercase"
 msgstr "Промяна на избраното в малки букви"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:444
-msgid "to _Title Case"
-msgstr "в Заглавни букви"
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:442
+msgid "To _Title Case"
+msgstr "В Заглавни букви"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:444
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:442
 msgid "Change the case of the selection to title case"
 msgstr "Промяна на избраното в заглавни букви"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:445
-msgid "to _Opposite Case"
-msgstr "в Противоположен регистър"
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:443
+msgid "To _Opposite Case"
+msgstr "В Противоположен регистър"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:445
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:443
 msgid "Change the case of the selection opposite case"
 msgstr "Промяна на избраното с противоположен регистър на буквите"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:446
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:444
 msgid "_Tabs to Spaces"
 msgstr "Преобразуване на табулациите в интервали"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:446
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:444
 msgid "Convert all tabs to spaces in the selection or document"
 msgstr "Преобразуване на всички табулации в интервали в селекцията или документите"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:447
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:445
 msgid "_Spaces to Tabs"
 msgstr "Преобразуване на интервалите в табулации"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:447
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:445
 msgid ""
 "Convert all the leading spaces to tabs in the selected line(s) or document"
 msgstr "Преобразуване на всички водещи интервали в табулации в избраните редове или документите"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:448
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:446
 msgid "St_rip Trailing Spaces"
 msgstr "Премахване на празните места"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:448
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:446
 msgid "Remove all the trailing spaces from the selected line(s) or document"
 msgstr "Премахване на всички следващи празни места от избраният ред (ове) или документ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:449
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:447
 msgid "_Transpose"
 msgstr "Обръщане"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:449
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:447
 msgid "Reverse the order of something"
 msgstr "Обръщане на подредбата"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:450
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:448
 msgid "_Move Selection"
 msgstr "Преместване на селекцията"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:451
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:449
 msgid "Line _Up"
 msgstr "Ред нагоре"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:451
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:449
 msgid "Move the selection one line up"
 msgstr "Преместване на селекцията с един ред нагоре"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:452
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:450
 msgid "Line _Down"
 msgstr "Ред надолу"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:452
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:450
 msgid "Move the selection one line down"
 msgstr "Преместване на селекцията с един ред надолу"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:453
-msgid "D_uplicate Line / Selection"
-msgstr "Дублиране на ред / Селекция"
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:451
+msgid "Dup_licate Line / Selection"
+msgstr "Дублиращи се редове / Селекция"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:453
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:451
 msgid "Duplicate the current line or selection"
 msgstr "Дублиране на текущият ред или селекция"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:454
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:452
 msgid "_Increase Indent"
 msgstr "Увеличаване на отстъпа"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:454
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:452
 msgid "Increase the indentation of the selection or current line"
 msgstr "Увеличаване на отстъпа на селекцията или текущият ред"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:455
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:453
 msgid "_Decrease Indent"
 msgstr "Намаляване на отстъпа"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:455
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:453
 msgid "Decrease the indentation of the selection or current line"
 msgstr "Намаляване на отстъпа на селекцията или текущия ред"
 
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:454
+msgid "Show the preferences dialog"
+msgstr "Покажи диалогът с настройките"
+
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:456
+msgid "_Search"
+msgstr "Търсене"
+
 #: ../mousepad/mousepad-window.c:457
+msgid "Search for text"
+msgstr "Търсене за текст"
+
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:458
+msgid "Find _Next"
+msgstr "Намери следващия"
+
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:458
+msgid "Search forwards for the same text"
+msgstr "Търсене напред за един и същи текст"
+
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:459
+msgid "Find _Previous"
+msgstr "Намери предишния"
+
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:459
+msgid "Search backwards for the same text"
+msgstr "Търси назад за един и същи текст"
+
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:460
+msgid "Find and Rep_lace..."
+msgstr "Намери и Замени..."
+
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:460
+msgid "Search for and replace text"
+msgstr "Намери и замени текста"
+
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:461
+msgid "_Go to..."
+msgstr "Отиди до..."
+
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:461
+msgid "Go to a specific location in the document"
+msgstr "Отиди на оказаното местоположение в документа"
+
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:463
+msgid "_View"
+msgstr "Преглед"
+
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:464
+msgid "Select F_ont..."
+msgstr "Избор на шрифт..."
+
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:464
+msgid "Change the editor font"
+msgstr "Промени шрифта на редактора"
+
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:465
+msgid "_Color Scheme"
+msgstr "Цветова схема"
+
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:467
 msgid "_Document"
 msgstr "Документ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:458
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:468
 msgid "Line E_nding"
 msgstr "Край на ред"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:459
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:469
 msgid "Tab _Size"
 msgstr "Размер на раздел"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:460
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:470
 msgid "_Filetype"
 msgstr "Файлов тип"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:462
-msgid "_Navigation"
-msgstr "Навигация"
-
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:463
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:471
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "Предишен раздел"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:463
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:471
 msgid "Select the previous tab"
 msgstr "Избери предишният раздел"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:464
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:472
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "Следващ раздел"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:464
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:472
 msgid "Select the next tab"
 msgstr "Избери следващият раздел"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:465
-msgid "_Go to..."
-msgstr "Отиди до..."
-
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:465
-msgid "Go to a specific location in the document"
-msgstr "Отиди на оказаното местоположение в документа"
-
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:467
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:474
 msgid "_Help"
 msgstr "Помощ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:468
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:475
 msgid "_Contents"
 msgstr "Съдържание"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:468
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:475
 msgid "Display the Mousepad user manual"
 msgstr "Показване на потребителското ръководство на Mousepad"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:469
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:476
 msgid "About this application"
 msgstr "За програмата"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:474
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:481
 msgid "Line N_umbers"
 msgstr "Номера на редове"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:474
-msgid "Show line numbers"
-msgstr "Показване номерата на редовете"
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:482
+msgid "_Toolbar"
+msgstr "Лента с инструменти"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:475
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:482
+msgid "Change the visibility of the toolbar"
+msgstr "Промяна на видимостта на лентата с инструменти"
+
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:483
 msgid "St_atusbar"
 msgstr "Лента на състоянието"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:475
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:483
 msgid "Change the visibility of the statusbar"
 msgstr "Промяна на видимостта на лентата на състоянието"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:476
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:484
+msgid "_Fullscreen"
+msgstr "Режим на цял екран"
+
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:484 ../mousepad/mousepad-window.c:4959
+msgid "Make the window fullscreen"
+msgstr "Направи прозореца в режим на цял екран"
+
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:485
 msgid "_Auto Indent"
 msgstr "Автоматичен абзац (отстъп)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:476
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:485
 msgid "Auto indent a new line"
 msgstr "Автоматичен абзац на нов ред"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:477
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:486
 msgid "Insert _Spaces"
 msgstr "Вмъкване на интервали"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:477
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:486
 msgid "Insert spaces when the tab button is pressed"
 msgstr "Вмъкване на интервал при натискане на бутона tab"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:478
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:487
 msgid "_Word Wrap"
 msgstr "Пренасяне на думи"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:478
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:487
 msgid "Toggle breaking lines in between words"
 msgstr "Включване използване на тирета за пренасяне на думите"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:479
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:488
 msgid "Write Unicode _BOM"
 msgstr "Използване на Unicode BOM"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:479
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:488
 msgid "Store the byte-order mark in the file"
 msgstr "Запазване на байтовата подредба във файла"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:484
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:493
 msgid "Unix (_LF)"
 msgstr "Unix (_LF)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:484
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:493
 msgid "Set the line ending of the document to Unix (LF)"
 msgstr "Задаване на редовете в документа стил Unix (LF)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:485
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:494
 msgid "Mac (_CR)"
 msgstr "Mac (_CR)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:485
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:494
 msgid "Set the line ending of the document to Mac (CR)"
 msgstr "Задаване на редовете в документа стил Mac (CR)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:486
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:495
 msgid "DOS / Windows (C_R LF)"
 msgstr "DOS / Windows (C_R LF)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:486
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:495
 msgid "Set the line ending of the document to DOS / Windows (CR LF)"
 msgstr "Задаване на редове в документа стил DOS / Windows (CR LF)"
 
 #. add the label with the root warning
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:659
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:761
 msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
 msgstr "Внимание, вие използате администраторски акаунт. Това може да застраши вашата система !"
 
 #. show the warning
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:1097
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:1229
 msgid "Failed to open the document"
 msgstr "Не може да бъде отворен документа"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:1294
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:1426
 msgid "Read Only"
 msgstr "Само за четене"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:1354 ../mousepad/mousepad-window.c:3218
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3299
-msgid "None"
-msgstr "Няма"
-
 #. create other action
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2081
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2201
 msgid "Set custom tab size"
 msgstr "Задаване на потребителски размер на табулацията"
 
 #. create suitable label for the other menu
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2129
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2249
 #, c-format
 msgid "Ot_her (%d)..."
 msgstr "Друг (%d)..."
 
 #. set action label
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2140
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2260
 msgid "Ot_her..."
 msgstr "Друг..."
 
 #. build description
 #. get the offset length: 'Encoding: '
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2443 ../mousepad/mousepad-window.c:2674
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2563 ../mousepad/mousepad-window.c:2794
 msgid "Charset"
 msgstr "Кодировка"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2577
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2697
 #, c-format
 msgid "Open '%s'"
 msgstr "Отваряне на '%s'"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2724
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2844
 msgid "Failed to clear the recent history"
 msgstr "Не може да бъде изчистена историята на последно използваните"
 
 #. create an item to inform the user
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3148
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3268
 msgid "No clipboard data"
 msgstr "Системният буфер е празен"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3219
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3339
 msgid "Turn off color schemes"
 msgstr "Отключване на цветовата схема"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3300
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3422
 msgid "No filetype"
 msgstr "Няма файлов тип"
 
 #. set error message
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3507
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3659
 msgid "Templates should be UTF-8 valid"
 msgstr "Шаблоните трябва да бъдат с кодировка UTF-8"
 
 #. set error message
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3515
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3667
 msgid "Reading the template failed, the menu item has been removed"
 msgstr "Прочитането на шаблона е неуспешно, елементът ще бъде премахнат от менюто"
 
 #. set error message
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3520
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3672
 msgid "Loading the template failed"
 msgstr "Зареждането на шаблона е неуспешно"
 
 #. create new file chooser dialog
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3545
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3697
 msgid "Open File"
 msgstr "Отваряне на файл"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3658
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3810
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to open \"%s\" for reading. It will be removed from the document "
@@ -1052,34 +1269,38 @@ msgid ""
 msgstr "Неуспех при отваряне на \"%s\" за четене. Това ще бъде премахнато от историята на документите."
 
 #. show the warning and cleanup
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3662
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3814
 msgid "Failed to open file"
 msgstr "Неуспех при отваряне на файл"
 
 #. show the error
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3768 ../mousepad/mousepad-window.c:3891
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3920 ../mousepad/mousepad-window.c:4043
 msgid "Failed to save the document"
 msgstr "Неуспех при запазване на документ"
 
 #. create the dialog
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3792
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3944
 msgid "Save As"
 msgstr "Запазване като"
 
 #. show the error
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3983
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:4135
 msgid "Failed to reload the document"
 msgstr "Неуспех при обновяване на документ"
 
 #. show the error
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:4010
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:4162
 msgid "Failed to print the document"
 msgstr "Неуспех при отпечатване на документ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:4421
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:4804
 msgid "Choose Mousepad Font"
 msgstr "Изберете шрифт"
 
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:4953
+msgid "Leave fullscreen mode"
+msgstr "Напусни режима на цял екран"
+
 #: ../mousepad.desktop.in.in.h:2
 msgid "Simple Text Editor"
 msgstr "Опростен текстов редактор"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list