[Xfce4-commits] <libxfce4util:xfce-4.8> l10n: Updated Dutch (Flemish) (nl) translation to 100%

Transifex noreply at xfce.org
Fri May 27 00:14:01 CEST 2011


Updating branch refs/heads/xfce-4.8
     to 214b1bfa24116b735b31c149e6a44a9b4e9eed60 (commit)
    from 413a72631d10a2d6e8366ce34c9e2f3db1dca8ed (commit)

commit 214b1bfa24116b735b31c149e6a44a9b4e9eed60
Author: Pjotr Anon <pliniusminor at gmail.com>
Date:  Fri May 27 00:12:05 2011 +0200

  l10n: Updated Dutch (Flemish) (nl) translation to 100%
  
  New status: 7 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/nl.po |  46 +++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 23 insertions(+), 23 deletions(-)

diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index d05d10d..86f81fa 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libxfce4util 4.4.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-05-14 16:29+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-26 16:31+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-10-03 23:54+0200\n"
 "Last-Translator: Pjotr\n"
 "Language-Team: Dutch <vertaling at vrijschrift.org>\n"
@@ -45,10 +45,11 @@ msgid ""
 " (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF\n"
 " THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.\n"
 msgstr ""
-"LET OP: om juridische fouten te voorkomen, is de onderstaande tekst slechts "
-"gedeeltelijk vertaald in het Nederlands! \r\n"
-"\r\n"
-" Herdistributie en gebruik in bronvorm en in binaire vormen, met of zonder wijziging,\n"
+" LET OP: om juridische fouten te voorkomen, is de onderstaande tekst slechts\n"
+" gedeeltelijk vertaald in het Nederlands!\n"
+"\n"
+" Herdistributie en gebruik in bronvorm en in binaire vormen, met of zonder\n"
+" wijziging,\n"
 " zijn toegestaan mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:\n"
 "\n"
 " 1. Herdistribueringen van broncode moeten de auteursrechtvermelding\n"
@@ -88,23 +89,22 @@ msgid ""
 "Franklin\n"
 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
 msgstr ""
-"Dit programma is vrije programmatuur; u kunt haar herverdelen en/of "
+"Dit programma is vrije programmatuur; u kunt haar herverdelen en/of\n"
 "aanpassen\n"
-"onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals die is "
+"onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals die is\n"
 "gepubliceerd door de Free\n"
-"Software Foundation; hetzij versie twee van die Licentie, hetzij (naar uw "
-"eigen keuze)\n"
-"enige latere versie.\n"
+"Software Foundation; hetzij versie twee van die Licentie, hetzij (naar uw\n"
+"eigen keuze) enige latere versie.\n"
 "\n"
-"Dit programma wordt gedistribueerd in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar "
+"Dit programma wordt gedistribueerd in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar\n"
 "ZONDER\n"
 "ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of\n"
-"GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de Gnu General Public License voor "
+"GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de Gnu General Public License voor\n"
 "meer details.\n"
 "\n"
-"U zou een exemplaar van de GNU General Public License samen met dit "
+"U zou een exemplaar van de GNU General Public License samen met dit\n"
 "programma moeten hebben\n"
-"ontvangen; indien niet, schrijf naar de Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"ontvangen; indien niet, schrijf naar de Free Software Foundation, Inc., 51\n"
 "Franklin\n"
 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
 
@@ -125,30 +125,30 @@ msgid ""
 "Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, \n"
 "Boston, MA 02110-1301 USA.\n"
 msgstr ""
-"Dit bibliotheekbestand is vrije programmatuur; u kunt haar herverdelen en/of "
+"Dit bibliotheekbestand is vrije programmatuur; u kunt haar herverdelen en/of\n"
 "aanpassen\n"
-"onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals die is "
+"onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals die is\n"
 "gepubliceerd door de Free\n"
-"Software Foundation; hetzij versie twee van die Licentie, hetzij (naar uw "
+"Software Foundation; hetzij versie twee van die Licentie, hetzij (naar uw\n"
 "eigen keuze)\n"
 "enige latere versie.\n"
 "\n"
-"Dit programma wordt gedistribueerd in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar "
+"Dit programma wordt gedistribueerd in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar\n"
 "ZONDER\n"
 "ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of\n"
-"GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de Gnu General Public License voor "
+"GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de Gnu General Public License voor\n"
 "meer details.\n"
 "\n"
-"U zou een exemplaar van de GNU General Public License samen met dit "
+"U zou een exemplaar van de GNU General Public License samen met dit\n"
 "programma moeten hebben\n"
-"ontvangen; indien niet, schrijf naar de Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"ontvangen; indien niet, schrijf naar de Free Software Foundation, Inc., 51\n"
 "Franklin\n"
 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
 
 #: ../libxfce4util/xfce-posix-signal-handler.c:132
 #, c-format
 msgid "pipe() failed: %s"
-msgstr "pipe() faalde: %s"
+msgstr "pipe() mislukte: %s"
 
 #: ../libxfce4util/xfce-posix-signal-handler.c:205
 #, c-format
@@ -158,4 +158,4 @@ msgstr "xfce_posix_signal_handler_init() moet eerst worden aangeroepen"
 #: ../libxfce4util/xfce-posix-signal-handler.c:231
 #, c-format
 msgid "sigaction() failed: %s\n"
-msgstr "sigaction() faalde: %s\n"
+msgstr "sigaction() mislukte: %s\n"More information about the Xfce4-commits mailing list