[Xfce4-commits] <midori:master> l10n: Updated Slovak (sk) translation to 100%

Transifex noreply at xfce.org
Mon May 23 15:02:01 CEST 2011


Updating branch refs/heads/master
     to f14ba8c721d23d1e30393622ced3acf65db5157f (commit)
    from 92c49777aed545981537cde0d871c4f0756531ef (commit)

commit f14ba8c721d23d1e30393622ced3acf65db5157f
Author: Tomáš Vadina <kyberdev at gmail.com>
Date:  Mon May 23 15:01:01 2011 +0200

  l10n: Updated Slovak (sk) translation to 100%
  
  New status: 664 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/sk.po | 1984 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 1053 insertions(+), 931 deletions(-)

diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 2273d72..a64e947 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -2,26 +2,33 @@
 # Copyright (C) 2008 THE midori'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the midori package.
 # Robert Hartl <hartl.robert at gmail.com> 2009, 2009, 2010.
+# Tomáš Vadina <kyberdev at gmail.com>, 2011.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Midori 0.1.9-3345559\n"
+"Project-Id-Version: Midori 0.3.6-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-04-15 10:16+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-03-08 12:24+0100\n"
-"Last-Translator: Robert Hartl <hartl.robert at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-23 04:17+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-23 15:00+0100\n"
+"Last-Translator: Tomáš Vadina <kyberdev at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Slovak <sk-i18n at lists.linux.sk>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
+"X-Poedit-Language: Slovak\n"
+"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
 
 #: ../data/midori.desktop.in.h:1
 msgid "Lightweight web browser"
 msgstr "Ľahký internetový prehliadač"
 
-#: ../data/midori.desktop.in.h:2 ../midori/main.c:1502 ../midori/main.c:2051
-#: ../midori/main.c:2074 ../midori/main.c:2090
-#: ../midori/midori-websettings.c:313
+#: ../data/midori.desktop.in.h:2
+#: ../midori/main.c:1475
+#: ../midori/main.c:2009
+#: ../midori/main.c:2033
+#: ../midori/main.c:2049
+#: ../midori/midori-websettings.c:293
 msgid "Midori"
 msgstr "Midori"
 
@@ -29,288 +36,269 @@ msgstr "Midori"
 msgid "Web Browser"
 msgstr "Internetový prehliadač"
 
-#: ../midori/main.c:95 ../midori/main.c:101
+#: ../midori/main.c:106
+#: ../midori/main.c:112
 #, c-format
 msgid "The configuration couldn't be loaded: %s\n"
 msgstr "Konfigurácia sa nemôže načítať: %s\n"
 
-#: ../midori/main.c:149
+#: ../midori/main.c:160
 #, c-format
 msgid "Value '%s' is invalid for %s"
 msgstr "Hodnota '%s' nie je platná pre %s"
 
-#: ../midori/main.c:154 ../midori/main.c:247
+#: ../midori/main.c:165
+#: ../midori/main.c:258
 #, c-format
 msgid "Invalid configuration value '%s'"
 msgstr "Neplatná hodnota '%s' v konfigurácii"
 
-#: ../midori/main.c:352
+#: ../midori/main.c:363
 #, c-format
 msgid "The search engines couldn't be loaded. %s\n"
 msgstr "Vyhľadávacie nástroje nemôžu byť načítané.%s\n"
 
-#: ../midori/main.c:406
-#, fuzzy, c-format
+#: ../midori/main.c:417
+#, c-format
 msgid "Failed to clear history: %s\n"
-msgstr "Nepodarilo sa odstrániť položku histórie: %s\n"
+msgstr "Nepodarilo sa zmazať históriu: %s\n"
 
-#: ../midori/main.c:428 ../midori/main.c:549 ../extensions/formhistory.c:443
+#: ../midori/main.c:439
+#: ../midori/main.c:560
+#: ../extensions/formhistory.c:388
 #, c-format
 msgid "Failed to open database: %s\n"
 msgstr "Zlyhalo otvorenie databázy: %s\n"
 
 #. i18n: Couldn't remove items that are older than n days
-#: ../midori/main.c:492
+#: ../midori/main.c:503
 #, c-format
 msgid "Failed to remove old history items: %s\n"
 msgstr "Nepodarilo sa odstrániť staré položky histórie: %s\n"
 
-#: ../midori/main.c:532 ../panels/midori-history.c:180
+#: ../midori/main.c:543
+#: ../panels/midori-history.c:190
 #, c-format
 msgid "Failed to remove history item: %s\n"
 msgstr "Nepodarilo sa odstrániť položku histórie: %s\n"
 
-#: ../midori/main.c:579
+#: ../midori/main.c:590
 #, c-format
 msgid "The bookmarks couldn't be saved. %s"
 msgstr "Záložky sa nepodarilo uložiť. %s"
 
-#: ../midori/main.c:610
+#: ../midori/main.c:621
 #, c-format
 msgid "The configuration couldn't be saved. %s"
 msgstr "Nastavenie sa nepodarilo uložiť. %s"
 
-#: ../midori/main.c:645
+#: ../midori/main.c:656
 #, c-format
 msgid "The search engines couldn't be saved. %s"
 msgstr "Vyhľadávače sa nepodarilo uložiť. %s"
 
 #. i18n: Trash, or wastebin, containing closed tabs
-#: ../midori/main.c:671 ../midori/main.c:691
+#: ../midori/main.c:682
+#: ../midori/main.c:702
 #, c-format
 msgid "The trash couldn't be saved. %s"
 msgstr "Zoznam zavretých kariet sa nepodarilo uložiť %s"
 
-#: ../midori/main.c:711 ../panels/midori-extensions.c:91
+#: ../midori/main.c:722
+#: ../panels/midori-extensions.c:91
 msgid "Extensions"
 msgstr "Rozšírenia"
 
-#: ../midori/main.c:755
+#: ../midori/main.c:736
 msgid "Privacy"
 msgstr "Súkromie"
 
-#: ../midori/main.c:756
-msgid "Web Cookies"
-msgstr "Webové Cookies"
-
-#: ../midori/main.c:757
-#, fuzzy
-msgid "Delete cookies when quitting Midori"
-msgstr "Odstrániť súkromné údaje pri _ukončení Midori"
-
-#: ../midori/main.c:764
-msgid "Delete old cookies after 1 hour"
-msgstr ""
-
-#: ../midori/main.c:765
-msgid "Delete old cookies after 1 day"
-msgstr ""
-
-#: ../midori/main.c:766
-msgid "Delete old cookies after 1 week"
-msgstr ""
-
-#: ../midori/main.c:767
-msgid "Delete old cookies after 1 month"
-msgstr ""
-
-#: ../midori/main.c:768
-msgid "Delete old cookies after 1 year"
-msgstr ""
-
-#: ../midori/main.c:786
+#: ../midori/main.c:744
 msgid "Cookies store login data, saved games, or user profiles for advertisement purposes."
-msgstr ""
-
-#: ../midori/main.c:812
-msgid "days"
-msgstr "dní"
+msgstr "V cookies sa ukladajú prihlasovacie údaje, zostavy hier alebo používateľské dáta pre reklamu."
 
-#: ../midori/main.c:861 ../midori/main.c:1115
+#: ../midori/main.c:818
+#: ../midori/main.c:1073
 #, c-format
 msgid "The session couldn't be saved. %s"
 msgstr "Sedenie sa nepodarilo uložiť. %s"
 
-#: ../midori/main.c:1066
+#: ../midori/main.c:1024
 msgid "No root certificate file is available. SSL certificates cannot be verified."
 msgstr "Nie sú k dispozícií žiadne koreňové certifikáty. SSL certifikáty nemôžu byť overené."
 
-#: ../midori/main.c:1150
+#: ../midori/main.c:1108
 msgid "Midori seems to have crashed the last time it was opened. If this happened repeatedly, try one of the following options to solve the problem."
-msgstr "Zdá sa, če Midori nebolo naposledy riadne ukončené. Ak sa to stáva opakovane, pre odstránenie problému skúste nasledujúce možnosti."
+msgstr "Zdá sa, že Midori nebolo naposledy riadne ukončené. Ak sa to stáva opakovane, pre odstránenie problému skúste nasledujúce možnosti."
 
-#: ../midori/main.c:1166
+#: ../midori/main.c:1124
 msgid "Modify _preferences"
 msgstr "Zmeniť _predvoľby"
 
-#: ../midori/main.c:1170
+#: ../midori/main.c:1128
 msgid "Reset the last _session"
 msgstr "Vymazať posledne _sedenie"
 
-#: ../midori/main.c:1175
+#: ../midori/main.c:1133
 msgid "Disable all _extensions"
 msgstr "Zakázať všetky _rozšírenia"
 
-#: ../midori/main.c:1380 ../midori/main.c:2399
+#: ../midori/main.c:1353
+#: ../midori/main.c:2370
 #, c-format
 msgid "The session couldn't be loaded: %s\n"
 msgstr "Sedenie nie je možné načítať: %s\n"
 
-#: ../midori/main.c:1502
+#: ../midori/main.c:1475
 msgid "No filename specified"
 msgstr "Nebol zadaný názov súboru"
 
-#: ../midori/main.c:1521
+#: ../midori/main.c:1494
 msgid "An unknown error occured."
 msgstr "Nastala neznáma chyba."
 
-#: ../midori/main.c:1552
+#: ../midori/main.c:1524
 #, c-format
 msgid "Snapshot saved to: %s\n"
 msgstr "Snímok uložený do: %s\n"
 
-#: ../midori/main.c:1936
+#: ../midori/main.c:1894
 msgid "Run ADDRESS as a web application"
 msgstr "Spustiť ADDRESS ako webovú aplikáciu"
 
-#: ../midori/main.c:1936
+#: ../midori/main.c:1894
 msgid "ADDRESS"
 msgstr "ADRESA"
 
-#: ../midori/main.c:1939
+#: ../midori/main.c:1897
 msgid "Use FOLDER as configuration folder"
 msgstr "Použiť PRIEČINOK ako konfiguračný priečinok"
 
-#: ../midori/main.c:1939
+#: ../midori/main.c:1897
 msgid "FOLDER"
 msgstr "PRIEČINOK"
 
-#: ../midori/main.c:1942
+#: ../midori/main.c:1900
 msgid "Private browsing, no changes are saved"
-msgstr ""
+msgstr "Súkromné prehliadanie, nič sa neukladá"
 
-#: ../midori/main.c:1944
+#: ../midori/main.c:1902
 msgid "Show a diagnostic dialog"
 msgstr "Zobraziť dialóg po spadnutí"
 
-#: ../midori/main.c:1946
+#: ../midori/main.c:1904
 msgid "Run the specified filename as javascript"
 msgstr "Spustiť zadaný názov súboru ako javaskript"
 
-#: ../midori/main.c:1949
+#: ../midori/main.c:1907
 msgid "Take a snapshot of the specified URI"
 msgstr "Urobiť snímok požadovanej URI"
 
-#: ../midori/main.c:1952
+#: ../midori/main.c:1910
 msgid "Execute the specified command"
 msgstr "Spustiť zadaný príkaz"
 
-#: ../midori/main.c:1954
+#: ../midori/main.c:1912
 msgid "List available commands to execute with -e/ --execute"
-msgstr ""
+msgstr "Zoznam možných programov použiteľných s parametrom -e/ --execute"
 
-#: ../midori/main.c:1956
+#: ../midori/main.c:1914
 msgid "Display program version"
 msgstr "Zobraziť verziu programu"
 
-#: ../midori/main.c:1958
+#: ../midori/main.c:1916
 msgid "Addresses"
 msgstr "Adresy"
 
-#: ../midori/main.c:1960
+#: ../midori/main.c:1918
 msgid "Block URIs according to regular expression PATTERN"
-msgstr ""
+msgstr "Blokovať adresy URI pomocou regulárneho výrazu REGVÝRAZ"
 
-#: ../midori/main.c:1960
+#: ../midori/main.c:1918
 msgid "PATTERN"
-msgstr ""
+msgstr "REGVÝRAZ"
 
 #. i18n: CLI: Close tabs, clear private data, open starting page
-#: ../midori/main.c:1964
+#: ../midori/main.c:1922
 msgid "Reset Midori after SECONDS seconds of inactivity"
-msgstr ""
+msgstr "Resetovať Midori po SEKUNDY sekundy nečinnosti"
 
-#: ../midori/main.c:1964
+#: ../midori/main.c:1922
 msgid "SECONDS"
 msgstr "SEKUNDY"
 
-#: ../midori/main.c:2048
+#: ../midori/main.c:2006
 msgid "[Addresses]"
 msgstr "[Adresy]"
 
-#: ../midori/main.c:2062
+#: ../midori/main.c:2020
 msgid "The specified configuration folder is invalid."
 msgstr "Vybraný konfiguračný priečinok nie je platný."
 
-#: ../midori/main.c:2069
-#, fuzzy
-msgid "Midori (Private Browsing)"
-msgstr "_Súkromné prehliadanie"
-
-#: ../midori/main.c:2091
+#: ../midori/main.c:2050
 msgid "Please report comments, suggestions and bugs to:"
 msgstr "Vaše komentáre, požiadavky a chyby prosím posielajte na:"
 
-#: ../midori/main.c:2093
+#: ../midori/main.c:2052
 msgid "Check for new versions at:"
 msgstr "Skontrolovať nové verzie na:"
 
-#: ../midori/main.c:2157
+#: ../midori/main.c:2116
 msgid "Website icons"
 msgstr "Ikony webových stránok"
 
-#: ../midori/main.c:2159
+#. i18n: Logins and passwords in websites and web forms
+#: ../midori/main.c:2119
+msgid "Saved logins and _passwords"
+msgstr "Uložené _prihlasovacie mená a heslá"
+
+#: ../midori/main.c:2121
 msgid "Cookies"
 msgstr "Cookies"
 
-#: ../midori/main.c:2162
+#: ../midori/main.c:2124
 msgid "'Flash' Cookies"
 msgstr "Cookies z Flash"
 
-#: ../midori/main.c:2166
-#, fuzzy
+#: ../midori/main.c:2128
 msgid "HTML5 _Databases"
-msgstr "Povoliť podporu databázy HTML5"
+msgstr "HTML5 _databázy"
 
-#: ../midori/main.c:2170
-#, fuzzy
+#: ../midori/main.c:2132
+#: ../midori/midori-websettings.c:884
+#: ../extensions/web-cache.c:478
+#: ../extensions/web-cache.c:487
+msgid "Web Cache"
+msgstr "Vyrovnávacia pamäť stránok"
+
+#: ../midori/main.c:2136
 msgid "Offline Application Cache"
-msgstr "Povoliť cache pre offline aplikácie"
+msgstr "Vyrovnávacia pamäť offline aplikácie"
 
-#: ../midori/main.c:2328
+#: ../midori/main.c:2299
 msgid "An instance of Midori is already running but not responding.\n"
-msgstr "Midori síce beži, ale neodpovedá.\n"
+msgstr "Midori síce beží, ale neodpovedá.\n"
 
-#: ../midori/main.c:2366
-#, fuzzy, c-format
+#: ../midori/main.c:2337
+#, c-format
 msgid "Bookmarks couldn't be loaded: %s\n"
-msgstr "Záložky nie je možné načítať: %s\n"
+msgstr "Záložky nemôžu byť načítané: %s\n"
 
-#: ../midori/main.c:2414
+#: ../midori/main.c:2385
 #, c-format
 msgid "The trash couldn't be loaded: %s\n"
 msgstr "Zatvorené karty nemôžu byť načítane: %s\n"
 
-#: ../midori/main.c:2427
+#: ../midori/main.c:2398
 #, c-format
 msgid "The history couldn't be loaded: %s\n"
 msgstr "Históriu nie je možné načítať: %s\n"
 
-#: ../midori/main.c:2442
+#: ../midori/main.c:2413
 msgid "The following errors occured:"
 msgstr "Došlo k nasledujúcim chybám:"
 
-#: ../midori/main.c:2458
+#: ../midori/main.c:2429
 msgid "_Ignore"
 msgstr "_Ignorovať"
 
@@ -318,8 +306,10 @@ msgstr "_Ignorovať"
 msgid "File not found."
 msgstr "Súbor sa nenašiel."
 
-#: ../midori/midori-array.c:547 ../midori/midori-array.c:586
-#: ../midori/midori-array.c:609 ../midori/midori-array.c:619
+#: ../midori/midori-array.c:547
+#: ../midori/midori-array.c:586
+#: ../midori/midori-array.c:609
+#: ../midori/midori-array.c:619
 msgid "Malformed document."
 msgstr "Nesprávny formát dokumentu."
 
@@ -327,1809 +317,1803 @@ msgstr "Nesprávny formát dokumentu."
 msgid "Unrecognized bookmark format."
 msgstr "Neznámy formát záložiek"
 
-#: ../midori/midori-array.c:918
+#: ../midori/midori-array.c:916
 msgid "Writing failed."
 msgstr "Zapisovanie zlyhalo."
 
-#: ../midori/midori-browser.c:335 ../midori/midori-browser.c:5038
-#: ../midori/midori-browser.c:5047
+#: ../midori/midori-browser.c:329
+#: ../midori/midori-browser.c:5109
+#: ../midori/midori-browser.c:5118
 msgid "Reload the current page"
 msgstr "Obnoviť aktuálnu stránku"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:346 ../midori/midori-browser.c:5044
+#: ../midori/midori-browser.c:340
+#: ../midori/midori-browser.c:5115
 msgid "Stop loading the current page"
 msgstr "Zastaviť načítanie aktuálnej stránky"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:473
+#: ../midori/midori-browser.c:467
 #, c-format
 msgid "Failed to update title: %s\n"
 msgstr "Nepodarilo sa aktualizovať titulok: %s\n"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:486
+#: ../midori/midori-browser.c:480
 #, c-format
 msgid "Unexpected action '%s'."
 msgstr "Neočakávaná akcia '%s'."
 
-#: ../midori/midori-browser.c:732
+#: ../midori/midori-browser.c:582
+#, c-format
+msgid "%s (Private Browsing)"
+msgstr "%s (Súkromné prehliadanie)"
+
+#: ../midori/midori-browser.c:721
 msgid "New folder"
 msgstr "Nový priečinok"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:732
+#: ../midori/midori-browser.c:721
 msgid "Edit folder"
 msgstr "Upraviť priečinok"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:734
+#: ../midori/midori-browser.c:723
 msgid "New bookmark"
 msgstr "Nová záložka"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:734
+#: ../midori/midori-browser.c:723
 msgid "Edit bookmark"
 msgstr "Upraviť záložku"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:765
+#: ../midori/midori-browser.c:754
 msgid "_Title:"
 msgstr "_Názov:"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:782 ../midori/midori-searchaction.c:966
+#: ../midori/midori-browser.c:771
+#: ../midori/midori-searchaction.c:953
 msgid "_Description:"
 msgstr "_Poznámka:"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:801 ../midori/midori-searchaction.c:980
+#: ../midori/midori-browser.c:790
+#: ../midori/midori-searchaction.c:967
 #: ../extensions/feed-panel/main.c:377
 msgid "_Address:"
 msgstr "_Adresa:"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:833 ../midori/midori-browser.c:4119
+#: ../midori/midori-browser.c:823
+#: ../midori/midori-browser.c:4184
 msgid "_Folder:"
 msgstr "_Priečinok:"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:843 ../midori/midori-browser.c:934
-#: ../midori/midori-browser.c:4124 ../midori/midori-browser.c:4152
+#: ../midori/midori-browser.c:833
+#: ../midori/midori-browser.c:923
+#: ../midori/midori-browser.c:4189
+#: ../midori/midori-browser.c:4217
 msgid "Toplevel folder"
 msgstr "Priečinok najvyššej úrovne"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:875
+#: ../midori/midori-browser.c:864
 msgid "Add to _Speed Dial"
 msgstr "Pridať do _rýchleho prístupu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:888
+#: ../midori/midori-browser.c:877
 msgid "Show in the tool_bar"
 msgstr "Zobraziť v paneli _nástrojov"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:903
+#: ../midori/midori-browser.c:892
 msgid "Run as _web application"
 msgstr "Spustiť ako _webovú aplikáciu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:979
+#: ../midori/midori-browser.c:968
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" can't be saved in this folder."
-msgstr ""
+msgstr "Súbor \"%s\" nemôže byť uložený do tohoto priečinka."
 
-#: ../midori/midori-browser.c:981
+#: ../midori/midori-browser.c:970
 #, c-format
 msgid "You don't have permission to write in this location."
-msgstr ""
+msgstr "Nemáte oprávnenia k zápisu."
 
-#: ../midori/midori-browser.c:988
+#: ../midori/midori-browser.c:977
 #, c-format
 msgid "There is not enough free space to download \"%s\"."
 msgstr "Nie je dosť miesta pre stiahnutie \"%s\"."
 
-#: ../midori/midori-browser.c:991
+#: ../midori/midori-browser.c:980
 #, c-format
 msgid "The file needs %s but only %s are left."
 msgstr "Potrebuje %s, ale k dispozícií je iba %s."
 
-#: ../midori/midori-browser.c:1053 ../midori/midori-browser.c:4203
+#: ../midori/midori-browser.c:1042
+#: ../midori/midori-browser.c:4268
 msgid "Save file as"
 msgstr "Uložiť súbor ako"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:1379
+#: ../midori/midori-browser.c:1345
+msgid "New Window"
+msgstr "Nové okno"
+
+#: ../midori/midori-browser.c:1345
+msgid "A new window has been opened"
+msgstr "Bolo otvorené nové okno"
+
+#: ../midori/midori-browser.c:1348
+msgid "New Tab"
+msgstr "Nová karta"
+
+#: ../midori/midori-browser.c:1348
+msgid "A new tab has been opened"
+msgstr "Bola otvorená nová karta"
+
+#: ../midori/midori-browser.c:1387
 msgid "Save file"
 msgstr "Uložiť súbor"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:2179
+#: ../midori/midori-browser.c:2234
 msgid "Open file"
 msgstr "Otvoriť súbor"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:2289
+#: ../midori/midori-browser.c:2351
 msgid ""
 "To use the above URI open a news aggregator. There is usually a menu or button \"New Subscription\", \"New News Feed\" or similar.\n"
 "Alternatively go to Preferences, Applications in Midori, and select a News Aggregator. Next time you click the news feed icon, it will be added automatically."
 msgstr ""
+"Pokiaľ použijete hore uvedenú URI adresu, otvorí sa čítačka správ RSS. Obyčajne je v ňom položka menu alebo tlačidlo \"Nový kanál\" (alebo s podobným názvom).\n"
+"Ďalšia možnosť je zmena nastavení Midori (Upraviť -> Nastavenia -> záložka Aplikácie, položka Čítačka RSS). Najbližšie kliknutie na ikonu RSS pridá kanál priamo do čítačky RSS."
 
-#: ../midori/midori-browser.c:2295 ../extensions/feed-panel/main.c:365
+#: ../midori/midori-browser.c:2357
+#: ../extensions/feed-panel/main.c:365
 msgid "New feed"
 msgstr "Nový kanál"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:2338 ../midori/midori-browser.c:5106
-#: ../panels/midori-bookmarks.c:457
+#: ../midori/midori-browser.c:2400
+#: ../midori/midori-browser.c:5182
+#: ../panels/midori-bookmarks.c:454
 msgid "Add a new bookmark"
 msgstr "Pridať novú záložku"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:2899 ../midori/midori-searchaction.c:487
+#: ../midori/midori-browser.c:2964
+#: ../midori/midori-searchaction.c:488
 msgid "Empty"
 msgstr "Prázdne"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:3378 ../midori/sokoke.c:501
-#: ../midori/sokoke.c:511 ../midori/sokoke.c:539 ../midori/sokoke.c:568
+#: ../midori/midori-browser.c:3447
+#: ../midori/sokoke.c:501
+#: ../midori/sokoke.c:511
+#: ../midori/sokoke.c:539
+#: ../midori/sokoke.c:568
 #: ../midori/sokoke.c:582
 msgid "Could not run external program."
 msgstr "Nie je možné spustiť externý program"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:3621 ../midori/midori-browser.c:5515
+#: ../midori/midori-browser.c:3687
+#: ../midori/midori-browser.c:5598
 #, c-format
 msgid "Failed to insert new history item: %s\n"
 msgstr "Nepodarilo sa vložiť novú položku histórie: %s\n"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:3952 ../panels/midori-bookmarks.c:773
-#: ../panels/midori-history.c:729
+#: ../midori/midori-browser.c:4017
+#: ../panels/midori-bookmarks.c:770
+#: ../panels/midori-history.c:740
 msgid "Open all in _Tabs"
 msgstr "Otvoriť všetky na _kartách"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:3959 ../panels/midori-bookmarks.c:779
-#: ../panels/midori-history.c:735 ../extensions/feed-panel/feed-panel.c:536
+#: ../midori/midori-browser.c:4024
+#: ../panels/midori-bookmarks.c:776
+#: ../panels/midori-history.c:746
+#: ../extensions/feed-panel/feed-panel.c:533
 msgid "Open in New _Tab"
 msgstr "Otvoriť na novej _karte"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:3962 ../midori/midori-view.c:2686
-#: ../midori/midori-view.c:4611 ../panels/midori-bookmarks.c:781
-#: ../panels/midori-history.c:737 ../extensions/feed-panel/feed-panel.c:538
+#: ../midori/midori-browser.c:4027
+#: ../midori/midori-view.c:2737
+#: ../midori/midori-view.c:4702
+#: ../panels/midori-bookmarks.c:778
+#: ../panels/midori-history.c:748
+#: ../extensions/feed-panel/feed-panel.c:535
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "Otvoriť v novom _okne"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4041
+#: ../midori/midori-browser.c:4106
 msgid "Arora"
 msgstr "Arora"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4042
+#: ../midori/midori-browser.c:4107
 msgid "Kazehakase"
 msgstr "Kazehakase"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4043
+#: ../midori/midori-browser.c:4108
 msgid "Opera"
 msgstr "Opera"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4044
+#: ../midori/midori-browser.c:4109
 msgid "Konqueror"
 msgstr "Konqueror"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4045
+#: ../midori/midori-browser.c:4110
 msgid "Epiphany"
 msgstr "Epiphany"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4070
+#: ../midori/midori-browser.c:4135
 msgid "Import bookmarks..."
 msgstr "Importovať záložky..."
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4073 ../midori/midori-browser.c:5111
+#: ../midori/midori-browser.c:4138
+#: ../midori/midori-browser.c:5187
 msgid "_Import bookmarks"
 msgstr "_Importovať záložky"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4084
+#: ../midori/midori-browser.c:4149
 msgid "_Application:"
 msgstr "_Aplikácia:"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4111
+#: ../midori/midori-browser.c:4176
 msgid "Import from XBEL or HTML file"
-msgstr ""
+msgstr "Importovať zo súboru typu XBEL, alebo HTML"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4160
+#: ../midori/midori-browser.c:4225
 msgid "Import from a file"
-msgstr ""
+msgstr "Importovať zo súboru"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4172
+#: ../midori/midori-browser.c:4237
 msgid "Failed to import bookmarks"
 msgstr "Nepodarilo sa importovať záložky"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4208
-#, fuzzy
+#: ../midori/midori-browser.c:4273
 msgid "XBEL Bookmarks"
-msgstr "Záložky"
+msgstr "Záložky vo formáte XBEL"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4213
-#, fuzzy
+#: ../midori/midori-browser.c:4278
 msgid "Netscape Bookmarks"
-msgstr "Nová záložka"
+msgstr "Záložky z Netscape"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4227
+#: ../midori/midori-browser.c:4292
 msgid "Midori can only export to XBEL (*.xbel) and Netscape (*.html)"
-msgstr ""
+msgstr "Z Midori je možné exportovať záložky iba vo formáte XBEL (*.xbel) a Netscape (*.html)"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4243
+#: ../midori/midori-browser.c:4308
 msgid "Failed to export bookmarks"
 msgstr "Nepodarilo sa exportovať záložky"
 
 #. i18n: Dialog: Clear Private Data, in the Tools menu
-#: ../midori/midori-browser.c:4361
+#: ../midori/midori-browser.c:4425
 msgid "Clear Private Data"
 msgstr "Odstrániť súkromné údaje"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4365
+#: ../midori/midori-browser.c:4429
 msgid "_Clear private data"
 msgstr "_Odstrániť súkromné údaje"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4379
+#: ../midori/midori-browser.c:4442
 msgid "Clear the following data:"
 msgstr "Odstrániť nasledujúce údaje:"
 
 #. i18n: Browsing history, visited web pages
-#: ../midori/midori-browser.c:4390 ../midori/sokoke.c:1486
+#: ../midori/midori-browser.c:4453
+#: ../midori/sokoke.c:1514
 msgid "_History"
 msgstr "_História"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4395 ../midori/sokoke.c:1492
+#: ../midori/midori-browser.c:4458
+#: ../midori/sokoke.c:1520
 msgid "_Closed Tabs"
 msgstr "_Zatvorené karty"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4415
+#: ../midori/midori-browser.c:4478
 msgid "Clear private data when _quitting Midori"
 msgstr "Odstrániť súkromné údaje pri _ukončení Midori"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4584
+#: ../midori/midori-browser.c:4654
 msgid "A lightweight web browser."
 msgstr "Ľahký internetový prehliadač."
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4585
+#: ../midori/midori-browser.c:4655
 msgid "See about:version for version info."
-msgstr ""
+msgstr "about:version v adresnom riadku zobrazí informácie o verzii."
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4587
+#: ../midori/midori-browser.c:4657
 msgid "This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version."
-msgstr ""
+msgstr "Táto knižnica je slobodný softvér; môžete ju distribuovať alebo meniť podľa práv GNU Lesser General Public License ako bola publikovaná Free Software Foundation; či už verzie 2.1, alebo alebo (podľa uváženia) akejkoľvek neskoršej verzie."
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4606
+#: ../midori/midori-browser.c:4676
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Robert Hartl <hartl.robert at gmail.com> 2009"
+msgstr ""
+"Robert Hartl <hartl.robert at gmail.com>, 2009\n"
+"Tomáš Vadina <kyberdev at gmail.com>, 2011"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4949
+#: ../midori/midori-browser.c:5020
 msgid "_File"
 msgstr "_Súbor"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4951 ../midori/sokoke.c:1493
+#: ../midori/midori-browser.c:5022
+#: ../midori/sokoke.c:1521
 msgid "New _Window"
 msgstr "Nové _okno"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4952
+#: ../midori/midori-browser.c:5023
 msgid "Open a new window"
 msgstr "Otvoriť nové okno"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4955
+#: ../midori/midori-browser.c:5026
 msgid "Open a new tab"
 msgstr "Otvoriť novú kartu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4957
-msgid "P_rivate Browsing"
-msgstr "_Súkromné prehliadanie"
+#: ../midori/midori-browser.c:5028
+msgid "New P_rivate Browsing Window"
+msgstr "Nové okno súk_romného prehliadania"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4958
+#: ../midori/midori-browser.c:5029
 msgid "Don't save any private data while browsing"
 msgstr "Neukladať pri prehliadaní žiadne súkromné dáta"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4962
+#: ../midori/midori-browser.c:5033
 msgid "Open a file"
 msgstr "Otvoriť súbor"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4965
+#: ../midori/midori-browser.c:5035
+msgid "_Save Page As..."
+msgstr "Uložiť _stránku ako..."
+
+#: ../midori/midori-browser.c:5036
 msgid "Save to a file"
 msgstr "Uložiť do súboru"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4967
+#: ../midori/midori-browser.c:5038
 msgid "Add to Speed _dial"
 msgstr "Pridať do _Rýchleho prístupu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4968
+#: ../midori/midori-browser.c:5039
 msgid "Add shortcut to speed dial"
 msgstr "Pridať odkaz do rýchleho prístupu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4971
+#: ../midori/midori-browser.c:5042
 msgid "Add Shortcut to the _desktop"
 msgstr "Pridať záložku na _plochu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4972
+#: ../midori/midori-browser.c:5043
 msgid "Add shortcut to the desktop"
 msgstr "Pridá záložku na plochu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4974
+#: ../midori/midori-browser.c:5045
 msgid "Create _Launcher"
 msgstr "Vytvoriť _spúšťač"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4975
+#: ../midori/midori-browser.c:5046
 msgid "Create a launcher"
 msgstr "Vytvoriť spúšťač"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4978
+#: ../midori/midori-browser.c:5049
 msgid "Subscribe to News _feed"
 msgstr "Pridať _kanál"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4979
+#: ../midori/midori-browser.c:5050
 msgid "Subscribe to this news feed"
 msgstr "Pridá tento kanál do odoberaných kanálov"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4984
+#: ../midori/midori-browser.c:5055
 msgid "_Close Tab"
 msgstr "_Zatvoriť kartu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4985
+#: ../midori/midori-browser.c:5056
 msgid "Close the current tab"
 msgstr "Zatvoriť aktívnu kartu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4987
+#: ../midori/midori-browser.c:5058
 msgid "C_lose Window"
 msgstr "_Zatvoriť okno"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4988
+#: ../midori/midori-browser.c:5059
 msgid "Close this window"
 msgstr "Zatvoriť toto okno"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4991
+#: ../midori/midori-browser.c:5062
 msgid "Print the current page"
 msgstr "Vytlačiť aktuálnu stránku"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4993
-#, fuzzy
+#: ../midori/midori-browser.c:5064
 msgid "Close a_ll Windows"
-msgstr "_Zatvoriť okno"
+msgstr "Z_atvoriť všetky okná"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4994
+#: ../midori/midori-browser.c:5065
 msgid "Close all open windows"
 msgstr "Zatvoriť všetky otvorené okná"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4996
+#: ../midori/midori-browser.c:5067
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upraviť"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5000
+#: ../midori/midori-browser.c:5071
 msgid "Undo the last modification"
 msgstr "Vrátiť poslednú zmenu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5003
+#: ../midori/midori-browser.c:5074
 msgid "Redo the last modification"
 msgstr "Znova použiť poslednú zmenu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5007
+#: ../midori/midori-browser.c:5078
 msgid "Cut the selected text"
 msgstr "Vystrihnúť vybraný text"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5010
+#: ../midori/midori-browser.c:5081
 msgid "Copy the selected text"
 msgstr "Kopírovať vybraný text"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5013
+#: ../midori/midori-browser.c:5084
 msgid "Paste text from the clipboard"
 msgstr "Prilepiť vybraný text"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5016
+#: ../midori/midori-browser.c:5087
 msgid "Delete the selected text"
 msgstr "Odstrániť označený text"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5019
+#: ../midori/midori-browser.c:5090
 msgid "Select all text"
 msgstr "Vybrať všetok text"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5022
+#: ../midori/midori-browser.c:5092
+msgid "_Find..."
+msgstr "_Nájsť..."
+
+#: ../midori/midori-browser.c:5093
 msgid "Find a word or phrase in the page"
 msgstr "Hľadať slovo alebo frázu na stránke"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5024
+#: ../midori/midori-browser.c:5095
 msgid "Find _Next"
 msgstr "Hľadať _ďalšie"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5025
+#: ../midori/midori-browser.c:5096
 msgid "Find the next occurrence of a word or phrase"
 msgstr "Hľadať ďalší výskyt slova alebo frázy"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5027
+#: ../midori/midori-browser.c:5098
 msgid "Find _Previous"
 msgstr "Hľadať _predchádzajúce"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5028
+#: ../midori/midori-browser.c:5099
 msgid "Find the previous occurrence of a word or phrase"
 msgstr "Hľadať predchádzajúce slovo alebo frázu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5032
+#: ../midori/midori-browser.c:5103
 msgid "Configure the application preferences"
 msgstr "Nastaviť možnosti aplikácie"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5034
+#: ../midori/midori-browser.c:5105
 msgid "_View"
 msgstr "_Zobraziť"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5035
+#: ../midori/midori-browser.c:5106
 msgid "_Toolbars"
 msgstr "_Panely s nástrojmi"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5040 ../midori/midori-browser.c:5041
+#: ../midori/midori-browser.c:5111
+#: ../midori/midori-browser.c:5112
 msgid "Reload page without caching"
-msgstr ""
+msgstr "Obnoviť stránku bez použitia vyrovnávacej pamäte"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5050
+#: ../midori/midori-browser.c:5121
 msgid "Increase the zoom level"
 msgstr "Priblížiť"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5053
+#: ../midori/midori-browser.c:5124
 msgid "Decrease the zoom level"
 msgstr "Oddialiť"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5056
+#: ../midori/midori-browser.c:5127
 msgid "Reset the zoom level"
 msgstr "Nastaviť pôvodné priblíženie"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5057
+#: ../midori/midori-browser.c:5128
 msgid "_Encoding"
 msgstr "_Kódovanie"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5059
+#: ../midori/midori-browser.c:5130
 msgid "View So_urce"
 msgstr "Zobraziť _zdrojový kód"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5060
+#: ../midori/midori-browser.c:5131
 msgid "View the source code of the page"
 msgstr "Zobraziť zdrojový kód stránky"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5063
+#: ../midori/midori-browser.c:5134
+msgid "Ca_ret Browsing"
+msgstr "Prehliadanie ku_rzorom"
+
+#: ../midori/midori-browser.c:5135
+msgid "Toggle text cursor navigation"
+msgstr "Prepína navigáciu pomocou kurzora"
+
+#: ../midori/midori-browser.c:5139
 msgid "Toggle fullscreen view"
 msgstr "Prepnúť zobrazenie na celú obrazovku"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5066
+#: ../midori/midori-browser.c:5142
 msgid "Scroll _Left"
 msgstr "Rolovať _vľavo"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5067
+#: ../midori/midori-browser.c:5143
 msgid "Scroll to the left"
-msgstr ""
+msgstr "Posunúť pohľad vľavo"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5069
+#: ../midori/midori-browser.c:5145
 msgid "Scroll _Down"
 msgstr "Rolovať _dole"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5070
+#: ../midori/midori-browser.c:5146
 msgid "Scroll down"
-msgstr ""
+msgstr "Posunúť pohľad dole"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5072
+#: ../midori/midori-browser.c:5148
 msgid "Scroll _Up"
 msgstr "Rolovať na_hore"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5073
+#: ../midori/midori-browser.c:5149
 msgid "Scroll up"
-msgstr ""
+msgstr "Posunúť pohľad hore"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5075
+#: ../midori/midori-browser.c:5151
 msgid "Scroll _Right"
 msgstr "Rolovať v_pravo"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5076
+#: ../midori/midori-browser.c:5152
 msgid "Scroll to the right"
-msgstr ""
+msgstr "Posunúť pohľad vpravo"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5079
+#: ../midori/midori-browser.c:5155
 msgid "_Go"
 msgstr "P_rejsť"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5082
+#: ../midori/midori-browser.c:5158
 msgid "Go back to the previous page"
 msgstr "Späť na predchádzajúcu stránku"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5085
+#: ../midori/midori-browser.c:5161
 msgid "Go forward to the next page"
 msgstr "Dopredu na nasledujúcu stránku"
 
 #. i18n: Visit the previous logical page, ie. in a forum or blog
-#: ../midori/midori-browser.c:5089
-#, fuzzy
+#: ../midori/midori-browser.c:5165
 msgid "Go to the previous sub-page"
-msgstr "Späť na predchádzajúcu stránku"
+msgstr "Prejsť na predchádzajúcu podstránku"
 
 #. i18n: Visit the following logical page, ie. in a forum or blog
-#: ../midori/midori-browser.c:5093
-#, fuzzy
+#: ../midori/midori-browser.c:5169
 msgid "Go to the next sub-page"
-msgstr "Dopredu na nasledujúcu stránku"
+msgstr "Prejsť na nasledujúcu podstránku"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5096
+#: ../midori/midori-browser.c:5172
 msgid "Go to your homepage"
 msgstr "Ísť na domovskú stránku"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5098
+#: ../midori/midori-browser.c:5174
 msgid "Empty Trash"
 msgstr "Vysypať kôš"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5099
+#: ../midori/midori-browser.c:5175
 msgid "Delete the contents of the trash"
 msgstr "Zmaže zoznam zatvorených kariet"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5101
+#: ../midori/midori-browser.c:5177
 msgid "Undo _Close Tab"
 msgstr "Obnoviť _zatvorenú kartu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5102
+#: ../midori/midori-browser.c:5178
 msgid "Open the last closed tab"
 msgstr "Otvoriť naposledy zatvorenú kartu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5108
+#: ../midori/midori-browser.c:5184
 msgid "Add a new _folder"
 msgstr "Pridať nový priečinok"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5109
+#: ../midori/midori-browser.c:5185
 msgid "Add a new bookmark folder"
 msgstr "Pridať nový priečinok do záložiek"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5114
+#: ../midori/midori-browser.c:5190
 msgid "_Export bookmarks"
 msgstr "_Exportovať záložky"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5117 ../midori/midori-searchaction.c:496
+#: ../midori/midori-browser.c:5193
+#: ../midori/midori-searchaction.c:497
 msgid "_Manage Search Engines"
 msgstr "_Správca vyhľadávacích modulov"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5118
+#: ../midori/midori-browser.c:5194
 msgid "Add, edit and remove search engines..."
 msgstr "Pridáva, upravuje a maže vyhľadávacie moduly..."
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5121
+#: ../midori/midori-browser.c:5197
 msgid "_Clear Private Data"
 msgstr "_Odstrániť súkromné údaje"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5122
+#: ../midori/midori-browser.c:5198
 msgid "Clear private data..."
 msgstr "Odstráni súkromné údaje..."
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5126
+#: ../midori/midori-browser.c:5202
 msgid "_Inspect Page"
 msgstr "_Preskúmať stránku"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5127
+#: ../midori/midori-browser.c:5203
 msgid "Inspect page details and access developer tools..."
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazí stránku vo vývojárskom nástroji..."
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5132
+#: ../midori/midori-browser.c:5208
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "_Predchádzajúca karta"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5133
+#: ../midori/midori-browser.c:5209
 msgid "Switch to the previous tab"
 msgstr "Prepnúť na predchádzajúcu kartu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5135
+#: ../midori/midori-browser.c:5211
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "_Ďalšia karta"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5136
+#: ../midori/midori-browser.c:5212
 msgid "Switch to the next tab"
 msgstr "Prepnúť na nasledujúcu kartu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5137
+#: ../midori/midori-browser.c:5213
 msgid "Move Tab _Backward"
-msgstr ""
+msgstr "Presunúť kartu do_zadu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5138
-#, fuzzy
+#: ../midori/midori-browser.c:5214
 msgid "Move tab behind the previous tab"
-msgstr "Prepnúť na predchádzajúcu kartu"
+msgstr "Presunie kartu za predchádzajúcu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5139
+#: ../midori/midori-browser.c:5215
 msgid "_Move Tab Forward"
-msgstr ""
+msgstr "Presunúť kartu do_predu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5140
-#, fuzzy
+#: ../midori/midori-browser.c:5216
 msgid "Move tab in front of the next tab"
-msgstr "Prepnúť na nasledujúcu kartu"
+msgstr "Presunie kartu pred nasledujúcu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5142
+#: ../midori/midori-browser.c:5218
 msgid "Focus _Current Tab"
 msgstr "Zamerať _aktuálnu kartu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5143
+#: ../midori/midori-browser.c:5219
 msgid "Focus the current tab"
 msgstr "Zameria aktuálnu kartu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5145
+#: ../midori/midori-browser.c:5221
+msgid "Focus _Next view"
+msgstr "Prepnúť _na ďalšiu"
+
+#: ../midori/midori-browser.c:5222
+msgid "Cycle focus between views"
+msgstr "Prepnúť na ďalší pohľad v poradí"
+
+#: ../midori/midori-browser.c:5224
 msgid "Only show the Icon of the _Current Tab"
-msgstr ""
+msgstr "Zobraziť iba ikonu a_ktuálnej karty"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5146
-#, fuzzy
+#: ../midori/midori-browser.c:5225
 msgid "Only show the icon of the current tab"
-msgstr "Zatvoriť aktívnu kartu"
+msgstr "Zobraziť iba ikonu aktuálnej karty"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5148
-#, fuzzy
+#: ../midori/midori-browser.c:5227
 msgid "_Duplicate Current Tab"
-msgstr "Z_dvojiť kartu"
+msgstr "Z_dvojiť aktuálnu kartu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5149
-#, fuzzy
+#: ../midori/midori-browser.c:5228
 msgid "Duplicate the current tab"
-msgstr "Zatvoriť aktívnu kartu"
+msgstr "Obsah aktuálnej karty otvorí v novej karte"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5151
-#, fuzzy
+#: ../midori/midori-browser.c:5230
 msgid "Close Ot_her Tabs"
-msgstr "_Zatvorí ostatné karty"
+msgstr "_Zatvoriť ostatné karty"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5152
-#, fuzzy
+#: ../midori/midori-browser.c:5231
 msgid "Close all tabs except the current tab"
-msgstr "Zatvoriť aktívnu kartu"
+msgstr "Zatvorí všetky karty okrem aktuálnej"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5154
+#: ../midori/midori-browser.c:5233
 msgid "Open last _session"
 msgstr "Otvoriť posledné _sedenie"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5155
+#: ../midori/midori-browser.c:5234
 msgid "Open the tabs saved in the last session"
 msgstr "Otvorí karty uložené pri poslednom sedení"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5157
+#: ../midori/midori-browser.c:5236
 msgid "_Help"
 msgstr "_Pomocník"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5159
+#: ../midori/midori-browser.c:5238
 msgid "_Frequent Questions"
 msgstr "_Časté otázky"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5160
+#: ../midori/midori-browser.c:5239
 msgid "Show the Frequently Asked Questions"
 msgstr "Zobraziť Často kladené otázky"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5162
+#: ../midori/midori-browser.c:5241
 msgid "_Report a Problem..."
 msgstr "_Ohlásiť chybu"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5163
+#: ../midori/midori-browser.c:5242
 msgid "Open Midori's bug tracker"
 msgstr "Otvorí stránku pre hlásenie chýb"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5166
+#: ../midori/midori-browser.c:5245
 msgid "Show information about the program"
 msgstr "Zobrazí informácie o programe"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5174
+#: ../midori/midori-browser.c:5253
 msgid "_Menubar"
 msgstr "Panel _ponuky"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5175
+#: ../midori/midori-browser.c:5254
 msgid "Show menubar"
 msgstr "Zobraziť panel ponuky"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5178
+#: ../midori/midori-browser.c:5257
 msgid "_Navigationbar"
 msgstr "_Navigačný panel"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5179
+#: ../midori/midori-browser.c:5258
 msgid "Show navigationbar"
 msgstr "Zobraziť navigačný panel"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5182
+#: ../midori/midori-browser.c:5261
 msgid "Side_panel"
 msgstr "_Bočný panel"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5183
+#: ../midori/midori-browser.c:5262
 msgid "Show sidepanel"
 msgstr "Zobraziť bočný panel"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5186
+#: ../midori/midori-browser.c:5265
 msgid "_Bookmarkbar"
 msgstr "Panel _záložiek"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5187
+#: ../midori/midori-browser.c:5266
 msgid "Show bookmarkbar"
 msgstr "Zobraziť panel záložiek"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5190
+#: ../midori/midori-browser.c:5269
 msgid "_Statusbar"
 msgstr "_Stavový riadok"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5191
+#: ../midori/midori-browser.c:5270
 msgid "Show statusbar"
 msgstr "Zobraziť stavový riadok"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5199
+#: ../midori/midori-browser.c:5278
 msgid "_Automatic"
 msgstr "_Automatické"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5202 ../midori/midori-websettings.c:221
+#: ../midori/midori-browser.c:5281
+#: ../midori/midori-websettings.c:218
 msgid "Chinese (BIG5)"
 msgstr "Čínske (BIG5)"
 
 #. i18n: A double underscore "__" is used to prevent the mnemonic
-#: ../midori/midori-browser.c:5206
+#: ../midori/midori-browser.c:5285
 msgid "Japanese (SHIFT__JIS)"
 msgstr "Japonské (SHIFT_JIS)"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5209 ../midori/midori-websettings.c:223
+#: ../midori/midori-browser.c:5288
+#: ../midori/midori-websettings.c:220
 msgid "Korean (EUC-KR)"
 msgstr "Kórejské (EUC-KR)"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5212 ../midori/midori-websettings.c:224
+#: ../midori/midori-browser.c:5291
+#: ../midori/midori-websettings.c:221
 msgid "Russian (KOI8-R)"
 msgstr "Ruské (KOI8-R)"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5215 ../midori/midori-websettings.c:225
+#: ../midori/midori-browser.c:5294
+#: ../midori/midori-websettings.c:222
 msgid "Unicode (UTF-8)"
 msgstr "Unicode (UTF-8)"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5218 ../midori/midori-websettings.c:226
+#: ../midori/midori-browser.c:5297
+#: ../midori/midori-websettings.c:223
 msgid "Western (ISO-8859-1)"
 msgstr "Západné (ISO-8859-1)"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5221 ../midori/midori-websettings.c:227
-#: ../midori/midori-websettings.c:318 ../katze/katze-utils.c:706
+#: ../midori/midori-browser.c:5300
+#: ../midori/midori-websettings.c:224
+#: ../midori/midori-websettings.c:298
+#: ../katze/katze-utils.c:732
 msgid "Custom..."
 msgstr "Vlastné..."
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5757
+#: ../midori/midori-browser.c:5834
 msgid "_Separator"
 msgstr "_Oddeľovač"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5764
+#: ../midori/midori-browser.c:5841
 msgid "_Location..."
 msgstr "_Umiestnenie..."
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5766
+#: ../midori/midori-browser.c:5843
 msgid "Open a particular location"
 msgstr "Otvoriť umiestnenie"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5790
+#: ../midori/midori-browser.c:5865
 msgid "_Web Search..."
 msgstr "_Hľadať na webe..."
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5792
+#: ../midori/midori-browser.c:5867
 msgid "Run a web search"
 msgstr "Spustí vyhľadávanie na webe"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5813
+#: ../midori/midori-browser.c:5888
 msgid "Reopen a previously closed tab or window"
 msgstr "Znovu otvoriť zatvorenú kartu alebo okno"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5826 ../midori/sokoke.c:1482
+#: ../midori/midori-browser.c:5901
+#: ../midori/sokoke.c:1510
 msgid "_Bookmarks"
 msgstr "_Záložky"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5828
+#: ../midori/midori-browser.c:5903
 msgid "Show the saved bookmarks"
 msgstr "Zobrazí uložené záložky"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5842
+#: ../midori/midori-browser.c:5917
 msgid "_Tools"
 msgstr "_Nástroje"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5857
+#: ../midori/midori-browser.c:5932
 msgid "_Window"
 msgstr "_Okno"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5859
+#: ../midori/midori-browser.c:5934
 msgid "Show a list of all open tabs"
 msgstr "Zobraziť zoznam všetkých otvorených kariet"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5873
+#: ../midori/midori-browser.c:5948
 msgid "_Menu"
 msgstr "_Ponuka"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:5875
+#: ../midori/midori-browser.c:5950
 msgid "Menu"
 msgstr "_Ponuka"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:6444
+#: ../midori/midori-browser.c:6499
 #, c-format
 msgid "Unexpected setting '%s'"
 msgstr "Neočakávané nastavenie '%s'"
 
 #: ../midori/midori-extension.c:286
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The configuration of the extension '%s' couldn't be loaded: %s\n"
-msgstr "Nastavenie sa nepodarilo uložiť. %s"
+msgstr "Nastavenie rozšírenia '%s' nemôže byť načítané: %s\n"
 
-#: ../midori/midori-extension.c:668 ../midori/midori-extension.c:765
-#: ../midori/midori-extension.c:862 ../midori/midori-extension.c:974
-#: ../extensions/addons.c:1638
-#, fuzzy, c-format
+#: ../midori/midori-extension.c:668
+#: ../midori/midori-extension.c:765
+#: ../midori/midori-extension.c:862
+#: ../midori/midori-extension.c:974
+#: ../extensions/addons.c:1641
+#, c-format
 msgid "The configuration of the extension '%s' couldn't be saved: %s\n"
-msgstr "Nastavenie sa nepodarilo uložiť. %s"
+msgstr "Nastavenie rozšírenia '%s' nemôže byť uložené: %s\n"
 
-#: ../midori/midori-locationaction.c:393
+#: ../midori/midori-locationaction.c:396
 #, c-format
 msgid "Failed to select from history\n"
 msgstr "Nepodarilo sa vybrať z histórie\n"
 
-#: ../midori/midori-locationaction.c:477
+#: ../midori/midori-locationaction.c:480
 #, c-format
 msgid "Search for %s"
 msgstr "Hľadať %s"
 
-#: ../midori/midori-locationaction.c:500
+#: ../midori/midori-locationaction.c:506
 #, c-format
 msgid "Search with %s"
 msgstr "Hľadať s %s"
 
-#: ../midori/midori-locationaction.c:1314
-#, c-format
-msgid "Failed to execute database statement\n"
-msgstr "Nepodarilo sa spustiť databázový príkaz\n"
-
 #. i18n: Right-click on Location, Open an URL from the clipboard
-#: ../midori/midori-locationaction.c:1370
+#: ../midori/midori-locationaction.c:1254
 msgid "Paste and p_roceed"
 msgstr "Vložiť a s_pustiť"
 
-#: ../midori/midori-locationaction.c:1825
+#: ../midori/midori-locationaction.c:1649
 msgid "Not verified"
-msgstr ""
+msgstr "Neoverené"
 
-#: ../midori/midori-locationaction.c:1840
+#: ../midori/midori-locationaction.c:1664
 msgid "Verified and encrypted connection"
-msgstr ""
+msgstr "Overené a zabezpečené spojenie"
 
-#: ../midori/midori-panel.c:397 ../midori/midori-panel.c:399
-#: ../midori/midori-panel.c:562 ../midori/midori-panel.c:565
+#: ../midori/midori-panel.c:397
+#: ../midori/midori-panel.c:399
+#: ../midori/midori-panel.c:562
+#: ../midori/midori-panel.c:565
 msgid "Align sidepanel to the right"
 msgstr "Umiestnenie bočného panelu vpravo"
 
-#: ../midori/midori-panel.c:409 ../midori/midori-panel.c:410
+#: ../midori/midori-panel.c:409
+#: ../midori/midori-panel.c:410
 msgid "Close panel"
 msgstr "Zatvoriť panel"
 
-#: ../midori/midori-panel.c:563 ../midori/midori-panel.c:566
+#: ../midori/midori-panel.c:563
+#: ../midori/midori-panel.c:566
 msgid "Align sidepanel to the left"
 msgstr "Umiestnenie bočného panelu vľavo"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:201
-#, fuzzy
+#: ../midori/midori-websettings.c:198
 msgid "Show Speed Dial"
-msgstr "Rýchly prístup"
+msgstr "Zobraziť rýchly prístup"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:202
+#: ../midori/midori-websettings.c:199
 msgid "Show Homepage"
 msgstr "Zobraziť domovskú stránku"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:203
+#: ../midori/midori-websettings.c:200
 msgid "Show last open tabs"
 msgstr "Zobraziť naposledy otvorené karty"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:205
+#: ../midori/midori-websettings.c:202
 msgid "Show last tabs without loading"
 msgstr "Zobraziť naposledy otvorené karty bez načítania"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:222
+#: ../midori/midori-websettings.c:219
 msgid "Japanese (SHIFT_JIS)"
 msgstr "Japonské (SHIFT_JIS)"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:242
+#: ../midori/midori-websettings.c:239
 msgid "New tab"
-msgstr "na novú kartu"
+msgstr "novej karte"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:243
+#: ../midori/midori-websettings.c:240
 msgid "New window"
-msgstr "v novom okne"
+msgstr "novom okne"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:244
+#: ../midori/midori-websettings.c:241
 msgid "Current tab"
-msgstr "na otvorenej karte"
+msgstr "aktuálnej karte"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:259
+#: ../midori/midori-websettings.c:256
 msgid "Default"
 msgstr "Predvolený"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:260
+#: ../midori/midori-websettings.c:257
 msgid "Icons"
 msgstr "Ikony"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:261
+#: ../midori/midori-websettings.c:258
 msgid "Small icons"
 msgstr "Malé ikony"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:262
+#: ../midori/midori-websettings.c:259
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:263
+#: ../midori/midori-websettings.c:260
 msgid "Icons and text"
 msgstr "Ikony a text"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:264
+#: ../midori/midori-websettings.c:261
 msgid "Text beside icons"
 msgstr "Text pod ikonami"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:279
+#: ../midori/midori-websettings.c:276
 msgid "Automatic (GNOME or environment)"
 msgstr "Automaticky (GNOME alebo iné prostredie)"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:280
+#: ../midori/midori-websettings.c:277
 msgid "HTTP proxy server"
 msgstr "HTTTP proxy server"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:281
+#: ../midori/midori-websettings.c:278
 msgid "No proxy server"
 msgstr "Žiadny"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:296
-msgid "All cookies"
-msgstr "Všetky cookies"
-
-#: ../midori/midori-websettings.c:297
-msgid "Session cookies"
-msgstr "Cookies sedenia"
-
-#: ../midori/midori-websettings.c:298 ../katze/katze-utils.c:675
-msgid "None"
-msgstr "Žiadne"
-
-#: ../midori/midori-websettings.c:314
+#: ../midori/midori-websettings.c:294
 msgid "Safari"
 msgstr "Safari"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:315
+#: ../midori/midori-websettings.c:295
 msgid "iPhone"
 msgstr "iPhone"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:316
+#: ../midori/midori-websettings.c:296
 msgid "Firefox"
 msgstr "Firefox"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:317
+#: ../midori/midori-websettings.c:297
 msgid "Internet Explorer"
 msgstr "Internet Explorer"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:370
+#: ../midori/midori-websettings.c:350
 msgid "Remember last window size"
 msgstr "Zapamätať si poslednú veľkosť okna"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:371
+#: ../midori/midori-websettings.c:351
 msgid "Whether to save the last window size"
-msgstr "Prajete si ukladať poslednú veľkosť okna?"
+msgstr "Či ukladať poslednú veľkosť okna"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:379
+#: ../midori/midori-websettings.c:359
 msgid "Last window width"
 msgstr "Posledná šírka okna"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:380
+#: ../midori/midori-websettings.c:360
 msgid "The last saved window width"
 msgstr "Naposledy uložená šírka okna"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:388
+#: ../midori/midori-websettings.c:368
 msgid "Last window height"
 msgstr "Posledná výška okna"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:389
+#: ../midori/midori-websettings.c:369
 msgid "The last saved window height"
 msgstr "Naposledy uložená výška okna"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:414
+#: ../midori/midori-websettings.c:394
 msgid "Last panel position"
 msgstr "Posledná pozícia panela"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:415
+#: ../midori/midori-websettings.c:395
 msgid "The last saved panel position"
 msgstr "Uložená posledná pozícia panela"
 
 #. i18n: The internal index of the last opened panel
-#: ../midori/midori-websettings.c:424
+#: ../midori/midori-websettings.c:404
 msgid "Last panel page"
 msgstr "Posledná stránka panelu"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:425
+#: ../midori/midori-websettings.c:405
 msgid "The last saved panel page"
 msgstr "Posledná uložená stránka panala"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:433
+#: ../midori/midori-websettings.c:413
 msgid "Last Web search"
 msgstr "Rýchle hľadanie na webe"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:434
+#: ../midori/midori-websettings.c:414
 msgid "The last saved Web search"
-msgstr ""
+msgstr "Uložené posledné vyhľadávanie na webe"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:443
+#: ../midori/midori-websettings.c:423
 msgid "Show Menubar"
 msgstr "Zobraziť panel pouky"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:444
+#: ../midori/midori-websettings.c:424
 msgid "Whether to show the menubar"
-msgstr "Zobrazovať ponuku?"
+msgstr "Či Zobrazovať ponuku"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:452
+#: ../midori/midori-websettings.c:432
 msgid "Show Navigationbar"
 msgstr "Zobraziť vyhľadávaciu lištu"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:453
+#: ../midori/midori-websettings.c:433
 msgid "Whether to show the navigationbar"
-msgstr "Zobrazovať vyhľadávaciu lištu?"
+msgstr "Či zobrazovať vyhľadávaciu lištu"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:461
+#: ../midori/midori-websettings.c:441
 msgid "Show Bookmarkbar"
 msgstr "Zobraziť záložky"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:462
+#: ../midori/midori-websettings.c:442
 msgid "Whether to show the bookmarkbar"
-msgstr "Zobrazovať panel záložiek?"
+msgstr "Či zobrazovať panel záložiek"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:470
+#: ../midori/midori-websettings.c:450
 msgid "Show Panel"
 msgstr "Zobraziť panel"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:471
+#: ../midori/midori-websettings.c:451
 msgid "Whether to show the panel"
-msgstr "Má sa zobrazovať panel?"
+msgstr "Či zobrazovať panel"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:488
-msgid "Show Transferbar"
-msgstr "Zobraziť stav prenosu"
-
-#: ../midori/midori-websettings.c:489
-msgid "Whether to show the transferbar"
-msgstr ""
-
-#: ../midori/midori-websettings.c:497
+#: ../midori/midori-websettings.c:459
 msgid "Show Statusbar"
 msgstr "Zobraziť stavový riadok"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:498
+#: ../midori/midori-websettings.c:460
 msgid "Whether to show the statusbar"
-msgstr ""
+msgstr "Či zobraziť stavový riadok"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:507
+#: ../midori/midori-websettings.c:469
 msgid "Toolbar Style:"
 msgstr "Štýl panelu s nástrojmi:"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:508
+#: ../midori/midori-websettings.c:470
 msgid "The style of the toolbar"
-msgstr ""
-
-#: ../midori/midori-websettings.c:526
-msgid "Search engines in location completion"
-msgstr "Zobrazovať výsledky hľadania pri zadávaní adresy"
-
-#: ../midori/midori-websettings.c:527
-msgid "Whether to show search engines in the location completion"
-msgstr "Zobrazovanie výsledkov vyhľadávania pri zadávaní adresy"
+msgstr "Štýl panelu s nástrojmi"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:535
+#: ../midori/midori-websettings.c:479
 msgid "Toolbar Items"
 msgstr "Položky panelu nástrojov"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:536
+#: ../midori/midori-websettings.c:480
 msgid "The items to show on the toolbar"
 msgstr "Položky, ktoré sa budú zobrazovať na paneli nástrojov"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:544
+#: ../midori/midori-websettings.c:488
 msgid "Compact Sidepanel"
 msgstr "Kompaktný bočný panel"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:545
+#: ../midori/midori-websettings.c:489
 msgid "Whether to make the sidepanel compact"
-msgstr "Má sa zobrazovať bočný panel kompaktne?"
-
-#: ../midori/midori-websettings.c:562
-msgid "Show operating controls of the panel"
-msgstr "Zobraziť zoznam nástrojov"
-
-#: ../midori/midori-websettings.c:563
-msgid "Whether to show the operating controls of the panel"
-msgstr "Má zobrazovať zoznam nástrojov?"
+msgstr "Či zobrazovať bočný panel kompaktne"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:578
+#: ../midori/midori-websettings.c:504
 msgid "Align sidepanel on the right"
 msgstr "Umiestniť bočný panel vpravo"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:579
+#: ../midori/midori-websettings.c:505
 msgid "Whether to align the sidepanel on the right"
-msgstr "Presunúť bočný panel na opačnú stranu"
+msgstr "Či presunúť bočný panel na opačnú stranu"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:594
+#: ../midori/midori-websettings.c:520
 msgid "Open panels in separate windows"
 msgstr "Otvoriť panely v samostatných oknách"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:595
+#: ../midori/midori-websettings.c:521
 msgid "Whether to always open panels in separate windows"
-msgstr ""
+msgstr "Či otvoriť panel v samostatnom okne"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:604
+#: ../midori/midori-websettings.c:530
 msgid "When Midori starts:"
 msgstr "Pri spustení Midori:"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:605
+#: ../midori/midori-websettings.c:531
 msgid "What to do when Midori starts"
 msgstr "Čo robiť pri spustení Midori?"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:614
+#: ../midori/midori-websettings.c:540
 msgid "Homepage:"
 msgstr "Domovská stránka:"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:615
+#: ../midori/midori-websettings.c:541
 msgid "The homepage"
 msgstr "Domovská stránka"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:630
+#: ../midori/midori-websettings.c:556
 msgid "Show crash dialog"
 msgstr "Zobraziť dialóg po spadnutí"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:631
+#: ../midori/midori-websettings.c:557
 msgid "Show a dialog after Midori crashed"
 msgstr "Zobrazí dialóg po spadnutí Midori"
 
-#. i18n: Speed dial, webpage shortcuts, named for the phone function
-#: ../midori/midori-websettings.c:649
-msgid "Show speed dial in new tabs"
-msgstr "Zobraziť rýchly prístup na nových kartách"
-
-#: ../midori/midori-websettings.c:650
-msgid "Show speed dial in newly opened tabs"
-msgstr "Zobrazí rýchly prístup v novo otvorených kartách"
-
-#: ../midori/midori-websettings.c:658
+#: ../midori/midori-websettings.c:565
 msgid "Save downloaded files to:"
 msgstr "Uložiť stiahnuté súbory do:"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:659
+#: ../midori/midori-websettings.c:566
 msgid "The folder downloaded files are saved to"
 msgstr "Priečinok, do ktorého sa búdu ukladať stiahnuté súbory"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:678
-msgid "Download Manager"
-msgstr "Správca sťahovania"
-
-#: ../midori/midori-websettings.c:679
-msgid "An external download manager"
-msgstr "Externý správca sťahovania"
-
-#: ../midori/midori-websettings.c:687
+#: ../midori/midori-websettings.c:578
 msgid "Text Editor"
 msgstr "Textový editor"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:688
+#: ../midori/midori-websettings.c:579
 msgid "An external text editor"
 msgstr "Externý textový editor"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:703
+#: ../midori/midori-websettings.c:594
 msgid "News Aggregator"
 msgstr "Čítačka RSS"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:704
+#: ../midori/midori-websettings.c:595
 msgid "An external news aggregator"
 msgstr "Externá čítačka správ RSS"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:712
+#: ../midori/midori-websettings.c:603
 msgid "Location entry Search"
 msgstr "Vyhľadávanie v adresnom riadku"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:713
+#: ../midori/midori-websettings.c:604
 msgid "The search to perform inside the location entry"
 msgstr "Vyhľadávanie použité v riadku s adresou"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:721
+#: ../midori/midori-websettings.c:612
 msgid "Preferred Encoding"
 msgstr "Preferované kódovanie"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:722
+#: ../midori/midori-websettings.c:613
 msgid "The preferred character encoding"
 msgstr "Preferované kódovanie znakov"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:732
+#: ../midori/midori-websettings.c:623
 msgid "Always Show Tabbar"
 msgstr "Vždy zobrazovať karty"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:733
+#: ../midori/midori-websettings.c:624
 msgid "Always show the tabbar"
 msgstr "Vždy zobrazí panel kariet"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:741
+#: ../midori/midori-websettings.c:632
 msgid "Close Buttons on Tabs"
 msgstr "Zatváracie tlačidlá na kartách"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:742
+#: ../midori/midori-websettings.c:633
 msgid "Whether tabs have close buttons"
-msgstr "Zobrazí zatváracie tlačidlá na kartách"
+msgstr "Či zobraziť zatváracie tlačidlá na kartách"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:771
+#: ../midori/midori-websettings.c:658
 msgid "Open new pages in:"
 msgstr "Otvárať nové stránky v:"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:772
+#: ../midori/midori-websettings.c:659
 msgid "Where to open new pages"
 msgstr "Kde sa budú otvárať nové stránky"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:781
-msgid "Open external pages in:"
-msgstr "Otvárať externé stránky v:"
-
-#: ../midori/midori-websettings.c:782
-msgid "Where to open externally opened pages"
-msgstr "Kde sa budú otvárať externé stránky"
-
-#: ../midori/midori-websettings.c:791
+#: ../midori/midori-websettings.c:668
 msgid "Middle click opens Selection"
 msgstr "Kliknutím prostredného. tlačítka otvoriť vybraný text"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:792
+#: ../midori/midori-websettings.c:669
 msgid "Load an address from the selection via middle click"
 msgstr "Prostredné tlačítko myši otvorí adresu, ktorá je vo vybranom texte"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:800
+#: ../midori/midori-websettings.c:677
 msgid "Open tabs in the background"
 msgstr "Otvárať karty na pozadí"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:801
+#: ../midori/midori-websettings.c:678
 msgid "Whether to open new tabs in the background"
-msgstr "Otvorené karty sa otvárajú na pozadí"
+msgstr "Či otvorené karty otvárať na pozadí"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:809
+#: ../midori/midori-websettings.c:686
 msgid "Open Tabs next to Current"
 msgstr "Otvoriť karty vedľa aktívnej"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:810
+#: ../midori/midori-websettings.c:687
 msgid "Whether to open new tabs next to the current tab or after the last one"
-msgstr "Nová karta sa otvorí vedľa aktívnej"
+msgstr "Či novú kartu otvárať vedľa aktívnej"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:818
+#: ../midori/midori-websettings.c:695
 msgid "Open popups in tabs"
 msgstr "Otvárať vyskakujúce okná na kartách"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:819
+#: ../midori/midori-websettings.c:696
 msgid "Whether to open popup windows in tabs"
-msgstr "Vyskakovacie okno sa otvorí v novej karte"
+msgstr "Či vyskakovacie okno otvárať v novej karte"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:829 ../extensions/statusbar-features.c:132
+#: ../midori/midori-websettings.c:706
+#: ../extensions/statusbar-features.c:132
 msgid "Load images automatically"
 msgstr "Automaticky načítať obrázky"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:830
+#: ../midori/midori-websettings.c:707
 msgid "Load and display images automatically"
 msgstr "Načíta a zobrazí obrázky automaticky"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:837 ../extensions/statusbar-features.c:141
+#: ../midori/midori-websettings.c:714
+#: ../extensions/statusbar-features.c:141
 msgid "Enable scripts"
 msgstr "Povoliť skripty"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:838
+#: ../midori/midori-websettings.c:715
 msgid "Enable embedded scripting languages"
 msgstr "Povolí vložené skriptové jazyky"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:845 ../extensions/statusbar-features.c:150
+#: ../midori/midori-websettings.c:722
+#: ../extensions/statusbar-features.c:150
 msgid "Enable Netscape plugins"
 msgstr "Povoliť pluginy z Netscape (Mozilly)"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:846
+#: ../midori/midori-websettings.c:723
 msgid "Enable embedded Netscape plugin objects"
 msgstr "Povolí pluginové objekty prehliadača Netscape (Mozilla)"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:862
+#: ../midori/midori-websettings.c:739
 msgid "Enable Spell Checking"
 msgstr "Povoliť kontrolu pravopisu"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:863
+#: ../midori/midori-websettings.c:740
 msgid "Enable spell checking while typing"
-msgstr "Povoliť kontrolu pravopisu pri písaní"
+msgstr "Povolí kontrolu pravopisu pri písaní"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:871
+#: ../midori/midori-websettings.c:748
 msgid "Enable HTML5 database support"
 msgstr "Povoliť podporu databázy HTML5"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:872
+#: ../midori/midori-websettings.c:749
 msgid "Whether to enable HTML5 database support"
-msgstr "Či povoliť databázu HTML5"
+msgstr "Či povoliť podporu databázy HTML5"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:878
+#: ../midori/midori-websettings.c:755
 msgid "Enable HTML5 local storage support"
 msgstr "Povoliť miestne úložisko pre HTML5"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:879
+#: ../midori/midori-websettings.c:756
 msgid "Whether to enable HTML5 local storage support"
 msgstr "Či povoliť miestne úložisko dát pre HTML5"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:887
+#: ../midori/midori-websettings.c:764
 msgid "Enable offline web application cache"
 msgstr "Povoliť cache pre offline aplikácie"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:888
+#: ../midori/midori-websettings.c:765
 msgid "Whether to enable offline web application cache"
-msgstr ""
+msgstr "Či povoliť používanie vyrovnávacej pamäte pre offline aplikácie"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:913
+#: ../midori/midori-websettings.c:790
 msgid "Zoom Text and Images"
 msgstr "Zväčšovať text aj obrázky"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:914
+#: ../midori/midori-websettings.c:791
 msgid "Whether to zoom text and images"
-msgstr "Upravovať text aj obrázky pri menení veľkosti?"
+msgstr "Či upravovať text aj obrázky pri menení veľkosti"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:929
+#: ../midori/midori-websettings.c:806
 msgid "Find inline while typing"
 msgstr "Hľadať pri písaní"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:930
+#: ../midori/midori-websettings.c:807
 msgid "Whether to automatically find inline while typing"
-msgstr "Hľadať text pri písaní?"
+msgstr "Či hľadať text pri písaní"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:945
+#: ../midori/midori-websettings.c:822
 msgid "Kinetic scrolling"
 msgstr "Kinetické rolovanie"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:946
+#: ../midori/midori-websettings.c:823
 msgid "Whether scrolling should kinetically move according to speed"
-msgstr "Má sa naklonením zariadenia rolovať?"
+msgstr "Či naklonením zariadenia rolovať"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:954
-msgid "Accept cookies"
-msgstr "Povoliť cookies"
+#: ../midori/midori-websettings.c:831
+msgid "Delete old Cookies after:"
+msgstr "Zmazať staré cookies po:"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:955
-msgid "What type of cookies to accept"
-msgstr "Ktorý typ cookies prijímať"
-
-#: ../midori/midori-websettings.c:964
-msgid "Maximum cookie age"
-msgstr "Uchovávať cookies maximálne"
-
-#: ../midori/midori-websettings.c:965
+#: ../midori/midori-websettings.c:832
 msgid "The maximum number of days to save cookies for"
 msgstr "Maximálny počet dní, pre ktoré sú cookies platné"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:974
-msgid "Maximum history age"
-msgstr "Maximálna dĺžka histórie"
+#: ../midori/midori-websettings.c:841
+msgid "Delete pages from history after:"
+msgstr "Zmazať stránky z histórie po:"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:975
+#: ../midori/midori-websettings.c:842
 msgid "The maximum number of days to save the history for"
-msgstr ""
+msgstr "Maximálny počet dní, do ktorých sú cookies platné"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:990
-msgid "Remember last downloaded files"
-msgstr "Pamätať si naposledy stiahnuté súbory"
-
-#: ../midori/midori-websettings.c:991
-msgid "Whether the last downloaded files are saved"
-msgstr "Poli pamätanie si zoznam súborov, ktoré boli naposledy stiahnuté"
-
-#: ../midori/midori-websettings.c:1008
+#: ../midori/midori-websettings.c:857
 msgid "Proxy server"
 msgstr "Proxy server"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:1009
+#: ../midori/midori-websettings.c:858
 msgid "The type of proxy server to use"
 msgstr "Typ proxy servera"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:1018
+#: ../midori/midori-websettings.c:867
 msgid "HTTP Proxy Server"
 msgstr "HTTP proxy server"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:1019
+#: ../midori/midori-websettings.c:868
 msgid "The proxy server used for HTTP connections"
 msgstr "Nastavenie proxy serveru pre HTTP spojenie"
 
+#: ../midori/midori-websettings.c:885
+msgid "The maximum size of cached pages on disk"
+msgstr "Maximálna veľkosť vyrovnávacej pamäte stránok na disku"
+
 #. i18n: This refers to an application, not the 'user agent' string
-#: ../midori/midori-websettings.c:1035
+#: ../midori/midori-websettings.c:902
 msgid "Identify as"
 msgstr "Identifikovať sa ako"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:1036
+#: ../midori/midori-websettings.c:903
 msgid "What to identify as to web pages"
 msgstr "Ako sa hlási webovým stránkam"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:1052
+#: ../midori/midori-websettings.c:919
 msgid "Identification string"
 msgstr "Identifikačný reťazec"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:1053
+#: ../midori/midori-websettings.c:920
 msgid "The application identification string"
 msgstr "Identifikačný reťazec aplikácie"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:1069
+#: ../midori/midori-websettings.c:936
 msgid "Preferred languages"
 msgstr "Uprednostňované jazyky"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:1070
+#: ../midori/midori-websettings.c:937
 msgid "A comma separated list of languages preferred for rendering multilingual webpages, for example \"de\", \"ru,nl\" or \"en-us;q=1.0, fr-fr;q=0.667\""
-msgstr ""
+msgstr "Čiarkou oddelený zoznam jazykov pre viacjazyčné weby, napríklad \"de\", \"ru,nl\" or \"en-us;q=1.0, fr-fr;q=0.667\""
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:1085
+#: ../midori/midori-websettings.c:952
 msgid "Clear private data"
 msgstr "Odstrániť súkromné údaje"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:1086
+#: ../midori/midori-websettings.c:953
 msgid "The private data selected for deletion"
 msgstr "Osobné dáta boli označené k vymazaniu"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:1101
-#, fuzzy
+#: ../midori/midori-websettings.c:968
 msgid "Clear data"
-msgstr "Odstrániť súkromné údaje"
+msgstr "Vymazať dáta"
 
-#: ../midori/midori-websettings.c:1102
-#, fuzzy
+#: ../midori/midori-websettings.c:969
 msgid "The data selected for deletion"
-msgstr "Osobné dáta boli označené k vymazaniu"
+msgstr "Dáta, ktoré budú vymazané"
 
 #. i18n: Reworded: Shorten details propagated when going to another page
-#: ../midori/midori-websettings.c:1117
-msgid "Strip referrer details sent to external sites"
-msgstr ""
+#: ../midori/midori-websettings.c:1002
+msgid "Strip referrer details sent to websites"
+msgstr "Odstrániť detaily z referrer pri odosielaní"
 
 #. i18n: Referer here is not a typo but a technical term
-#: ../midori/midori-websettings.c:1119
+#: ../midori/midori-websettings.c:1004
 msgid "Whether the \"Referer\" header should be shortened to the hostname"
-msgstr ""
+msgstr "Či skrátiť položku \"Referer\" v hlavičke len na názov webu"
 
-#: ../midori/midori-view.c:1321
+#: ../midori/midori-view.c:1374
 #, c-format
 msgid "%s wants to save an HTML5 database."
-msgstr ""
+msgstr "%s požaduje uloženie dát do HTML5 databázy."
 
-#: ../midori/midori-view.c:1325 ../midori/midori-view.c:1355
+#: ../midori/midori-view.c:1378
+#: ../midori/midori-view.c:1408
 msgid "_Deny"
 msgstr "_Zakázať"
 
-#: ../midori/midori-view.c:1325 ../midori/midori-view.c:1355
+#: ../midori/midori-view.c:1378
+#: ../midori/midori-view.c:1408
 msgid "_Allow"
 msgstr "_Povoliť"
 
-#: ../midori/midori-view.c:1351
+#: ../midori/midori-view.c:1404
 #, c-format
 msgid "%s wants to know your location."
-msgstr ""
+msgstr "%s požaduje zistenie Vašej polohy."
 
 #. WebKit 1.1.6 doesn't handle "alternate content" flawlessly,
 #. so reloading via Javascript works but not via API calls.
 #. Error pages are special, we want to try loading the destination
 #. again, not the error page which isn't even a proper page
-#: ../midori/midori-view.c:1466 ../midori/midori-view.c:5074
-#: ../midori/midori-view.c:5078
+#: ../midori/midori-view.c:1523
+#: ../midori/midori-view.c:5165
+#: ../midori/midori-view.c:5169
 #, c-format
 msgid "Error - %s"
 msgstr "Chyba - %s"
 
-#: ../midori/midori-view.c:1467
+#: ../midori/midori-view.c:1524
 #, c-format
 msgid "The page '%s' couldn't be loaded."
 msgstr "Stránka '%s' sa nedá načítať."
 
-#: ../midori/midori-view.c:1469
+#: ../midori/midori-view.c:1526
 msgid "Try again"
 msgstr "Skúsiť znovu"
 
 #. i18n: The title of the 404 - Not found error page
-#: ../midori/midori-view.c:1488
+#: ../midori/midori-view.c:1544
 #, c-format
 msgid "Not found - %s"
 msgstr "Nenašlo sa - %s"
 
-#: ../midori/midori-view.c:1682 ../midori/midori-view.c:2627
+#: ../midori/midori-view.c:1734
+#: ../midori/midori-view.c:2678
 #, c-format
 msgid "Send a message to %s"
 msgstr "Poslať %s správu"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2418 ../midori/midori-view.c:2794
+#: ../midori/midori-view.c:2469
+#: ../midori/midori-view.c:2845
 msgid "Inspect _Element"
 msgstr "Preskúmať _prvok"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2470 ../midori/midori-view.c:2530
+#: ../midori/midori-view.c:2521
+#: ../midori/midori-view.c:2581
 msgid "Open Link in New _Tab"
 msgstr "Otvoriť odkaz na novej _karte"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2474
-#, fuzzy
+#: ../midori/midori-view.c:2525
 msgid "Open Link in _Foreground Tab"
-msgstr "Otvoriť odkaz na novej _karte"
+msgstr "Otvoriť odkaz v novej _karte"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2475
+#: ../midori/midori-view.c:2526
 msgid "Open Link in _Background Tab"
 msgstr "Otvoriť odkaz v novej karte na pozadí"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2478 ../midori/midori-view.c:2537
+#: ../midori/midori-view.c:2529
+#: ../midori/midori-view.c:2588
 msgid "Open Link in New _Window"
 msgstr "Otvoriť odkaz v novom _okne"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2481
+#: ../midori/midori-view.c:2532
 msgid "Open Link as Web A_pplication"
 msgstr "Otvoriť odkaz ako _webovú aplikáciu"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2484
+#: ../midori/midori-view.c:2535
 msgid "Copy Link de_stination"
 msgstr "Kopírovať _cieľ odkazu"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2496
+#: ../midori/midori-view.c:2547
 msgid "Open _Image in New Tab"
 msgstr "Otvoriť _obrázok na novej karte"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2499
+#: ../midori/midori-view.c:2550
 msgid "Copy Image _Address"
 msgstr "Kopírovať _adresu obrázka"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2502
+#: ../midori/midori-view.c:2553
 msgid "Save I_mage"
 msgstr "Uložiť _obrázok"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2509
+#: ../midori/midori-view.c:2560
 msgid "Copy Video _Address"
 msgstr "Kopírovať _adresu videa"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2512
+#: ../midori/midori-view.c:2563
 msgid "Save _Video"
 msgstr "Uložiť _video"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2512
+#: ../midori/midori-view.c:2563
 msgid "Download _Video"
 msgstr "Stiahnuť v_ideo"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2572
+#: ../midori/midori-view.c:2623
 msgid "Search _with"
 msgstr "Hľadať _pomocou"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2607 ../midori/midori-view.c:2614
+#: ../midori/midori-view.c:2658
+#: ../midori/midori-view.c:2665
 msgid "_Search the Web"
 msgstr "_Hľadať na webe"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2635
+#: ../midori/midori-view.c:2686
 msgid "Open Address in New _Tab"
 msgstr "Otvoriť adresu v novej karte"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2943
+#: ../midori/midori-view.c:2994
 msgid "Open or download file"
 msgstr "Otvoriť alebo stiahnuť súbor"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2962
+#: ../midori/midori-view.c:3013
 #, c-format
 msgid "File Type: '%s'"
 msgstr "Typ súboru: '%s'"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2964
+#: ../midori/midori-view.c:3015
 #, c-format
 msgid "File Type: %s ('%s')"
 msgstr "Typ súboru: %s ('%s')"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2979
+#: ../midori/midori-view.c:3030
 msgid "MD5-Checksum:"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrolný súčet MD5:"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2986
+#: ../midori/midori-view.c:3037
 msgid "SHA1-Checksum:"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrolný súčet SHA1"
 
 #. i18n: A file open dialog title, ie. "Open http://fila.com/manual.tgz"
-#: ../midori/midori-view.c:2996
+#: ../midori/midori-view.c:3047
 #, c-format
 msgid "Open %s"
 msgstr "Otvoriť %s"
 
-#: ../midori/midori-view.c:3589
+#: ../midori/midori-view.c:3650
 #, c-format
 msgid "Inspect page - %s"
 msgstr "Inšpekcia stránky - %s"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4028
+#: ../midori/midori-view.c:4134
 msgid "Speed Dial"
 msgstr "Rýchly prístup"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4029
+#: ../midori/midori-view.c:4135
 msgid "Click to add a shortcut"
 msgstr "Kliknite pre pridanie odkazu"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4030
+#: ../midori/midori-view.c:4136
 msgid "Enter shortcut address"
 msgstr "Zadajte adresu skratky"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4031
+#: ../midori/midori-view.c:4137
 msgid "Enter shortcut title"
 msgstr "Zadajte titulok skratky"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4032
+#: ../midori/midori-view.c:4138
 msgid "Are you sure you want to delete this shortcut?"
 msgstr "Naozaj chcete zmazať túto záložku?"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4033
+#: ../midori/midori-view.c:4139
 msgid "Set number of columns and rows"
 msgstr "Zmeniť počet stĺpcov a riadkov"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4034
+#: ../midori/midori-view.c:4140
 msgid "Enter number of columns and rows:"
 msgstr "Vložte počet stĺpcov a riadkov"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4035
+#: ../midori/midori-view.c:4141
 msgid "Invalid input for the size of the speed dial"
-msgstr ""
+msgstr "Nesprávna hodnota veľkosti rýchleho prístupu"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4036
+#: ../midori/midori-view.c:4142
 msgid "Thumb size:"
 msgstr "Veľkosť náhľadov:"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4037
+#: ../midori/midori-view.c:4143
 msgid "Small"
 msgstr "Malá"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4038
+#: ../midori/midori-view.c:4144
 msgid "Medium"
 msgstr "Stredná"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4039
+#: ../midori/midori-view.c:4145
 msgid "Big"
 msgstr "Veľká"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4075
+#: ../midori/midori-view.c:4181
 #, c-format
 msgid "Document cannot be displayed"
 msgstr "Dokument nemôže byť zobrazený"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4098
+#: ../midori/midori-view.c:4204
 #, c-format
 msgid "No documentation installed"
 msgstr "Dokumentácia nie je nainštalovaná"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4172
+#: ../midori/midori-view.c:4273
 msgid "Version numbers in brackets show the version used at runtime."
-msgstr ""
+msgstr "Čísla verzií v zátvorke sú verzie použité pri behu programu."
 
-#: ../midori/midori-view.c:4220
+#: ../midori/midori-view.c:4323
 msgid "Page loading delayed"
-msgstr ""
+msgstr "Načítanie stránky oneskorené"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4221
+#: ../midori/midori-view.c:4324
 msgid "Loading delayed either due to a recent crash or startup preferences."
-msgstr ""
+msgstr "Načítanie stránky bolo oneskorené kvôli pádu aplikácie, alebo preto, že je to tak nastavené-"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4222
+#: ../midori/midori-view.c:4325
 msgid "Load Page"
-msgstr ""
+msgstr "Načítať stránku"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4363
+#: ../midori/midori-view.c:4466
 msgid "Blank page"
 msgstr "Prázdnu stránku"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4615
+#: ../midori/midori-view.c:4706
 msgid "_Duplicate Tab"
 msgstr "Z_dvojiť kartu"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4620
-#, fuzzy
+#: ../midori/midori-view.c:4711
 msgid "Show Tab _Label"
-msgstr "Zobraziť panel"
+msgstr "Zobraziť _popisok karty"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4620
+#: ../midori/midori-view.c:4711
 msgid "Show Tab _Icon Only"
-msgstr ""
+msgstr "Zobraziť len _ikonu karty"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4626
+#: ../midori/midori-view.c:4717
 msgid "Close ot_her Tabs"
 msgstr "_Zatvorí ostatné karty"
 
-#: ../midori/midori-view.c:5258
+#: ../midori/midori-view.c:5352
 msgid "Print background images"
 msgstr "Tlačiť obrázky na pozadí"
 
-#: ../midori/midori-view.c:5259
+#: ../midori/midori-view.c:5353
 msgid "Whether background images should be printed"
-msgstr "Povolí tlačenie obrázkov na pozadí"
+msgstr "Či tlačiť obrázky na pozadí"
 
-#: ../midori/midori-view.c:5295 ../midori/midori-preferences.c:372
+#: ../midori/midori-view.c:5389
 msgid "Features"
 msgstr "Funkcie"
 
 #. Page "General"
-#: ../midori/midori-preferences.c:302
-msgid "General"
-msgstr "Hlavné"
-
-#: ../midori/midori-preferences.c:303
+#: ../midori/midori-preferences.c:294
 msgid "Startup"
 msgstr "Spustenie"
 
-#: ../midori/midori-preferences.c:318 ../midori/midori-preferences.c:325
+#: ../midori/midori-preferences.c:307
+msgid "Use _current page"
+msgstr "Použiť _aktívnu stránku"
+
+#: ../midori/midori-preferences.c:311
 msgid "Use current page as homepage"
 msgstr "Použiť aktuálnu ako domovskú stránku"
 
-#: ../midori/midori-preferences.c:331 ../panels/midori-transfers.c:87
-msgid "Transfers"
-msgstr "Prenosy"
-
 #. Page "Appearance"
-#: ../midori/midori-preferences.c:340
-msgid "Appearance"
-msgstr "Vzhľad"
-
-#: ../midori/midori-preferences.c:341
-msgid "Font settings"
-msgstr "Nastavenia písma"
+#: ../midori/midori-preferences.c:319
+msgid "Fonts"
+msgstr "Písma"
 
-#: ../midori/midori-preferences.c:343
-msgid "Default Font Family"
-msgstr "Štandardná rodina písma"
+#: ../midori/midori-preferences.c:322
+msgid "Proportional Font Family"
+msgstr "Proporcionálne písmo"
 
-#: ../midori/midori-preferences.c:346
+#: ../midori/midori-preferences.c:326
 msgid "The default font family used to display text"
 msgstr "Predvolená rodina písma použitá pre zobrazenie textu"
 
-#: ../midori/midori-preferences.c:349
+#: ../midori/midori-preferences.c:329
 msgid "The default font size used to display text"
 msgstr "Predvolená veľkosť písma použitá pre zobrazenie textu"
 
-#: ../midori/midori-preferences.c:351
+#: ../midori/midori-preferences.c:331
 msgid "Fixed-width Font Family"
 msgstr "Rodina neproporciálneho písma"
 
-#: ../midori/midori-preferences.c:354
+#: ../midori/midori-preferences.c:335
 msgid "The font family used to display fixed-width text"
 msgstr "Písmo použité pri zobrazovaní písma z rovnakou šírkou písmen"
 
-#: ../midori/midori-preferences.c:357
+#: ../midori/midori-preferences.c:338
 msgid "The font size used to display fixed-width text"
 msgstr "Veľkosť písma použitá pre zobrazovanie písma s rovnakou šírkou písmen"
 
-#: ../midori/midori-preferences.c:359
+#: ../midori/midori-preferences.c:340
 msgid "Minimum Font Size"
 msgstr "Minimálna veľkosť písma"
 
-#: ../midori/midori-preferences.c:362
+#: ../midori/midori-preferences.c:344
 msgid "The minimum font size used to display text"
 msgstr "Minimálna veľkosť písma použitá na zobrazenie textu"
 
 #. Page "Behavior"
-#: ../midori/midori-preferences.c:371
+#: ../midori/midori-preferences.c:353
 msgid "Behavior"
 msgstr "Správanie"
 
-#: ../midori/midori-preferences.c:380
+#: ../midori/midori-preferences.c:362
 msgid "Enforce 96 dots per inch"
 msgstr "Vynútiť 96 bodov na palec"
 
-#: ../midori/midori-preferences.c:381
+#: ../midori/midori-preferences.c:363
 msgid "Enforce a video dot density of 96 DPI"
 msgstr "Vnúti rozlíšenie obrazu 96 bodov na palec"
 
-#: ../midori/midori-preferences.c:393
+#: ../midori/midori-preferences.c:375
 msgid "Allow scripts to open popups"
 msgstr "Povoliť skriptom otvárať vyskakovacie okná"
 
-#: ../midori/midori-preferences.c:394
+#: ../midori/midori-preferences.c:376
 msgid "Whether scripts are allowed to open popup windows automatically"
 msgstr "Či skripty môžu otvárať vyskakovacie okná automaticky"
 
 #. Page "Interface"
-#: ../midori/midori-preferences.c:413
-msgid "Interface"
-msgstr "Rozhranie"
-
-#: ../midori/midori-preferences.c:417
-msgid "Navigationbar"
-msgstr "Navigačný panel"
-
-#: ../midori/midori-preferences.c:423
+#: ../midori/midori-preferences.c:402
 msgid "Browsing"
 msgstr "Prehliadanie"
 
 #. Page "Network"
-#: ../midori/midori-preferences.c:446 ../midori/midori-preferences.c:447
+#: ../midori/midori-preferences.c:440
 msgid "Network"
 msgstr "Sieť"
 
-#: ../midori/midori-preferences.c:453
+#: ../midori/midori-preferences.c:447
 msgid "Hostname"
 msgstr "Počítač"
 
-#: ../midori/midori-searchaction.c:921
+#: ../midori/midori-preferences.c:461
+msgid "MB"
+msgstr "MB"
+
+#: ../midori/midori-searchaction.c:908
 msgid "Add search engine"
 msgstr "Pridať vyhľadávací modul"
 
-#: ../midori/midori-searchaction.c:921
+#: ../midori/midori-searchaction.c:908
 msgid "Edit search engine"
 msgstr "Upraviť vyhľadávací modul"
 
-#: ../midori/midori-searchaction.c:950
+#: ../midori/midori-searchaction.c:937
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Názov:"
 
-#: ../midori/midori-searchaction.c:994
+#: ../midori/midori-searchaction.c:986
 msgid "_Icon:"
 msgstr "_Ikona:"
 
-#: ../midori/midori-searchaction.c:1008
+#: ../midori/midori-searchaction.c:1000
 msgid "_Token:"
 msgstr "_Token:"
 
-#: ../midori/midori-searchaction.c:1306
+#: ../midori/midori-searchaction.c:1300
 msgid "Manage Search Engines"
 msgstr "Správca vyhľadávacích modulov"
 
-#: ../midori/midori-searchaction.c:1406
+#: ../midori/midori-searchaction.c:1400
 msgid "Use as _default"
 msgstr "Použiť ako _predvolený"
 
@@ -2142,113 +2126,151 @@ msgstr "Otvoriť pomocou"
 msgid "Choose an application or command to open \"%s\":"
 msgstr "Vyberte aplikáciu alebo príkaz pre otvorenie \"%s\":"
 
-#: ../midori/sokoke.c:1481
+#: ../midori/sokoke.c:1509
 msgid "_Bookmark"
 msgstr "_Záložka"
 
-#: ../midori/sokoke.c:1483
+#: ../midori/sokoke.c:1511
 msgid "Add Boo_kmark"
 msgstr "Pridať záložku"
 
-#: ../midori/sokoke.c:1484
+#: ../midori/sokoke.c:1512
 msgid "_Console"
 msgstr "_Konzola"
 
-#: ../midori/sokoke.c:1485
+#: ../midori/sokoke.c:1513
 msgid "_Extensions"
 msgstr "_Rozšírenia"
 
-#: ../midori/sokoke.c:1487
+#: ../midori/sokoke.c:1515
 msgid "_Homepage"
 msgstr "_Domovská stránka"
 
-#: ../midori/sokoke.c:1488
+#: ../midori/sokoke.c:1516
 msgid "_Userscripts"
 msgstr "_Užívateľské skripty"
 
-#: ../midori/sokoke.c:1489
+#: ../midori/sokoke.c:1517
 msgid "New _Tab"
 msgstr "Nová _karta"
 
-#: ../midori/sokoke.c:1490
+#: ../midori/sokoke.c:1518
 msgid "_Transfers"
 msgstr "_Prenosy"
 
-#: ../midori/sokoke.c:1491
+#: ../midori/sokoke.c:1519
 msgid "Netscape p_lugins"
 msgstr "Pluginy _Netscape"
 
-#: ../midori/sokoke.c:1494
+#: ../midori/sokoke.c:1522
 msgid "New _Folder"
 msgstr "Nový _priečinok"
 
+#: ../midori/sokoke.c:2262
+#, c-format
+msgid "%d hour"
+msgid_plural "%d hours"
+msgstr[0] "%d hodín"
+msgstr[1] "%d hodina"
+msgstr[2] "%d hodiny"
+
+#: ../midori/sokoke.c:2263
+#, c-format
+msgid "%d minute"
+msgid_plural "%d minutes"
+msgstr[0] "%d minút"
+msgstr[1] "%d minúta"
+msgstr[2] "%d minúty"
+
+#: ../midori/sokoke.c:2264
+#, c-format
+msgid "%d second"
+msgid_plural "%d seconds"
+msgstr[0] "%d sekúnd"
+msgstr[1] "%d sekunda"
+msgstr[2] "%d sekundy"
+
+#. i18n: Download tooltip (size): 4KB of 43MB
+#: ../midori/sokoke.c:2272
+#: ../panels/midori-transfers.c:273
+#, c-format
+msgid "%s of %s"
+msgstr "%s z %s"
+
+#. i18n: Unknown number of bytes, used for transfer rate like ?B/s
+#: ../midori/sokoke.c:2281
+msgid "?B"
+msgstr "?B"
+
+#. i18n: Download tooltip (transfer rate): (130KB/s)
+#: ../midori/sokoke.c:2284
+#, c-format
+msgid " (%s/s)"
+msgstr " (%s/s)"
+
+#. i18n: Download tooltip (estimated time) : - 1 hour, 5 minutes remaning
+#: ../midori/sokoke.c:2301
+#, c-format
+msgid " - %s remaining"
+msgstr " - %s ostáva"
+
 #. i18n: A panel at the bottom, to search text in pages
-#: ../toolbars/midori-findbar.c:234
+#: ../toolbars/midori-findbar.c:231
 msgid "_Inline Find:"
 msgstr "_Rýchle hľadanie"
 
-#: ../toolbars/midori-findbar.c:268
+#: ../toolbars/midori-findbar.c:265
 msgid "Previous"
 msgstr "Predchádzajúce"
 
-#: ../toolbars/midori-findbar.c:274
+#: ../toolbars/midori-findbar.c:271
 msgid "Next"
 msgstr "Ďalšie"
 
-#: ../toolbars/midori-findbar.c:278
+#: ../toolbars/midori-findbar.c:275
 msgid "Match Case"
 msgstr "Rozlišovať veľkosť písma"
 
-#: ../toolbars/midori-findbar.c:287
+#: ../toolbars/midori-findbar.c:284
 msgid "Highlight Matches"
 msgstr "Zvýrazniť"
 
-#: ../toolbars/midori-findbar.c:298
+#: ../toolbars/midori-findbar.c:295
 msgid "Close Findbar"
 msgstr "Zatvoriť vyhľadávaciu lištu"
 
-#. i18n: Unknown number of bytes, used for transfer rate like ?B/s
-#: ../toolbars/midori-transferbar.c:108
-msgid "?B"
-msgstr "?B"
-
-#. i18n: Download tooltip, 4KB of 43MB, 130KB/s
-#: ../toolbars/midori-transferbar.c:110
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s of %s, %s/s"
-msgstr "%s z %s"
-
-#: ../toolbars/midori-transferbar.c:157
+#: ../toolbars/midori-transferbar.c:132
 #, c-format
 msgid "The file '<b>%s</b>' has been downloaded."
 msgstr "Súbor '<b>%s</b>' bol stiahnutý."
 
-#: ../toolbars/midori-transferbar.c:160
+#: ../toolbars/midori-transferbar.c:135
 msgid "Transfer completed"
 msgstr "Prenos dokončený"
 
-#: ../toolbars/midori-transferbar.c:242
-#, fuzzy
+#: ../toolbars/midori-transferbar.c:217
 msgid "The downloaded file is erroneous."
-msgstr "Uložiť stiahnuté súbory do:"
+msgstr "Stiahnutý súbor obsahuje chyby."
 
-#: ../toolbars/midori-transferbar.c:243
+#: ../toolbars/midori-transferbar.c:218
 msgid "The checksum provided with the link did not match. This means the file is probably incomplete or was modified afterwards."
-msgstr ""
+msgstr "Kontrolný súčet nie je zhodný s tým, ktorý bol priložený ku sťahovanému súboru. To znamená, že stiahnutý súbor pravdepodobne nie je kompletný alebo bol zmenený."
 
-#: ../toolbars/midori-transferbar.c:352 ../panels/midori-transfers.c:144
+#: ../toolbars/midori-transferbar.c:327
+#: ../panels/midori-transfers.c:144
 msgid "Clear All"
 msgstr "Zmazať všetko"
 
-#: ../toolbars/midori-transferbar.c:395 ../toolbars/midori-transferbar.c:397
+#: ../toolbars/midori-transferbar.c:370
+#: ../toolbars/midori-transferbar.c:372
 msgid "Some files are being downloaded"
 msgstr "Ešte sa sťahujú nejaké súbory"
 
-#: ../toolbars/midori-transferbar.c:401
+#: ../toolbars/midori-transferbar.c:376
 msgid "_Quit Midori"
 msgstr "_Ukončiť Midori"
 
-#: ../toolbars/midori-transferbar.c:403
+#: ../toolbars/midori-transferbar.c:378
 msgid "The transfers will be cancelled if Midori quits."
 msgstr "Ukončením Midori budú prenosy zrušené."
 
@@ -2257,23 +2279,24 @@ msgid "Bookmarks"
 msgstr "Záložky"
 
 #: ../panels/midori-bookmarks.c:282
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Failed to add bookmark item: %s\n"
-msgstr "Nepodarilo sa pridať položku do histórie: %s\n"
+msgstr "Záložku sa nepodarilo pridať: %s\n"
 
-#: ../panels/midori-bookmarks.c:465
+#: ../panels/midori-bookmarks.c:462
 msgid "Edit the selected bookmark"
 msgstr "Upraviť vybranú záložku"
 
-#: ../panels/midori-bookmarks.c:473
+#: ../panels/midori-bookmarks.c:470
 msgid "Delete the selected bookmark"
 msgstr "Vymazať označenú záložku"
 
-#: ../panels/midori-bookmarks.c:488
+#: ../panels/midori-bookmarks.c:485
 msgid "Add a new folder"
 msgstr "Pridať nový priečinok"
 
-#: ../panels/midori-bookmarks.c:622 ../panels/midori-history.c:565
+#: ../panels/midori-bookmarks.c:619
+#: ../panels/midori-history.c:576
 msgid "<i>Separator</i>"
 msgstr "<i>Oddeľovač</i>"
 
@@ -2301,26 +2324,25 @@ msgstr "Dnes"
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Včera"
 
-#: ../panels/midori-history.c:305
+#: ../panels/midori-history.c:315
 msgid "Are you sure you want to remove all history items?"
 msgstr "Naozaj si želáte vymazať celú históriu?"
 
-#: ../panels/midori-history.c:350
+#: ../panels/midori-history.c:360
 msgid "Bookmark the selected history item"
 msgstr "Pridať do záložiek vybranú položku histórie"
 
-#: ../panels/midori-history.c:359
+#: ../panels/midori-history.c:369
 msgid "Delete the selected history item"
 msgstr "Odstrániť označenú položku v histórii"
 
-#: ../panels/midori-history.c:367
+#: ../panels/midori-history.c:377
 msgid "Clear the entire history"
 msgstr "Zmazať celú históriu"
 
-#: ../panels/midori-transfers.c:273
-#, c-format
-msgid "%s of %s"
-msgstr "%s z %s"
+#: ../panels/midori-transfers.c:87
+msgid "Transfers"
+msgstr "Prenosy"
 
 #: ../panels/midori-transfers.c:481
 msgid "Open Destination _Folder"
@@ -2366,20 +2388,46 @@ msgstr "Uložená ikona „%s“ nemôže byť načítaná"
 msgid "Animation frames are broken"
 msgstr "Snímky animácie sú porušené"
 
-#: ../katze/katze-utils.c:510 ../katze/katze-utils.c:918
+#: ../katze/katze-utils.c:536
+#: ../katze/katze-utils.c:971
 #, c-format
 msgid "Property '%s' is invalid for %s"
 msgstr "Vlastnosť '%s' nie je platná pre %s"
 
-#: ../katze/katze-utils.c:556 ../katze/katze-utils.c:585
+#: ../katze/katze-utils.c:582
+#: ../katze/katze-utils.c:611
 #: ../extensions/addons.c:308
 msgid "Choose file"
 msgstr "Vyberte súbor"
 
-#: ../katze/katze-utils.c:571
+#: ../katze/katze-utils.c:597
 msgid "Choose folder"
 msgstr "Vyberte priečinok"
 
+#: ../katze/katze-utils.c:701
+msgid "None"
+msgstr "Žiadne"
+
+#: ../katze/katze-utils.c:819
+msgid "1 hour"
+msgstr "1 hodine"
+
+#: ../katze/katze-utils.c:820
+msgid "1 day"
+msgstr "1 dni"
+
+#: ../katze/katze-utils.c:821
+msgid "1 week"
+msgstr "1 týždni"
+
+#: ../katze/katze-utils.c:822
+msgid "1 month"
+msgstr "1 mesiaci"
+
+#: ../katze/katze-utils.c:823
+msgid "1 year"
+msgstr "1 roku"
+
 #: ../katze/katze-preferences.c:95
 #, c-format
 msgid "Preferences for %s"
@@ -2392,7 +2440,7 @@ msgstr "Nastaviť filtre na reklamu"
 #: ../extensions/adblock.c:447
 #, c-format
 msgid "Type the address of a preconfigured filter list in the text entry and click \"Add\" to add it to the list. You can find more lists at %s."
-msgstr ""
+msgstr "Vložte adresu dopredu pripravených filtrov do textového poľa a kliknutím na \"Pridať\" ju pridáte do zoznamu. Viac pripravených filtrov nájdete na adrese %s."
 
 #: ../extensions/adblock.c:587
 msgid "Configure _Advertisement filters..."
@@ -2425,99 +2473,96 @@ msgstr "Blokovať reklamy podľa zoznamu filtorv"
 #. i18n: An infobar shows up when viewing a script on userscripts.org
 #: ../extensions/addons.c:218
 msgid "This page appears to contain a user script. Do you wish to install it?"
-msgstr ""
+msgstr "Zdá sa, že na práve prezeranej stránke je používateľský skript. Má sa spustiť jeho inštalácia?"
 
 #: ../extensions/addons.c:219
-#, fuzzy
 msgid "_Install user script"
-msgstr "Povoliť skripty"
+msgstr "_Inštalovať používateľský skript"
 
 #. i18n: An infobar shows up when viewing a style on userstyles.org
 #: ../extensions/addons.c:224
 msgid "This page appears to contain a user style. Do you wish to install it?"
-msgstr ""
+msgstr "Zdá sa, že na práve prezeranej stránke je používateľský štýl. Má sa spustiť jeho inštalácia?"
 
 #: ../extensions/addons.c:225
 msgid "_Install user style"
-msgstr ""
+msgstr "_Inštalovať používateľský štýl"
 
 #: ../extensions/addons.c:233
 msgid "Don't install"
-msgstr ""
+msgstr "Neinštalovať"
 
-#: ../extensions/addons.c:319 ../extensions/addons.c:683
+#: ../extensions/addons.c:319
+#: ../extensions/addons.c:681
 msgid "Userscripts"
 msgstr "Užívateľské skripty"
 
-#: ../extensions/addons.c:324 ../extensions/addons.c:685
+#: ../extensions/addons.c:324
+#: ../extensions/addons.c:683
 msgid "Userstyles"
 msgstr "Užívateľské štýly"
 
-#: ../extensions/addons.c:380 ../extensions/addons.c:459
+#: ../extensions/addons.c:380
+#: ../extensions/addons.c:459
 #: ../extensions/feed-panel/main.c:129
 msgid "Error"
 msgstr "Chyba"
 
 #: ../extensions/addons.c:421
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Do you want to delete '%s'?"
-msgstr "Naozaj si prajete odstrániť všetky cookies?"
+msgstr "Želáte si zmazať '%s'?"
 
 #: ../extensions/addons.c:427
-#, fuzzy
 msgid "Delete user script"
-msgstr "Užívateľské skripty"
+msgstr "Zmazať používateľský skript"
 
 #: ../extensions/addons.c:428
-#, fuzzy
 msgid "Delete user style"
-msgstr "Odstrániť kanál"
+msgstr "Zmazať používateľský skript"
 
 #: ../extensions/addons.c:431
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The file <b>%s</b> will be permanently deleted."
-msgstr "Súbor '<b>%s</b>' bol stiahnutý."
+msgstr "Súbor <b>%s</b> bude zmazaný."
 
-#: ../extensions/addons.c:570 ../extensions/addons.c:647
+#: ../extensions/addons.c:570
+#: ../extensions/addons.c:647
 msgid "Open in Text Editor"
 msgstr "Otvoriť v textovom editore"
 
-#: ../extensions/addons.c:572 ../extensions/addons.c:656
-#, fuzzy
+#: ../extensions/addons.c:572
+#: ../extensions/addons.c:656
 msgid "Open Target Folder"
-msgstr "Otvoriť cieľový _priečinok"
+msgstr "Otvoriť cieľový priečinok"
 
 #: ../extensions/addons.c:638
-#, fuzzy
 msgid "Add new addon"
-msgstr "Pridať nový kanál"
+msgstr "Pridať nový plugin"
 
-#: ../extensions/addons.c:665
-msgid "Open target folder for selected addon"
-msgstr ""
-
-#: ../extensions/addons.c:666
+#: ../extensions/addons.c:664
 msgid "Remove selected addon"
-msgstr ""
+msgstr "Odstrániť vybraný plugin"
 
-#: ../extensions/addons.c:1639 ../extensions/addons.c:1801
+#: ../extensions/addons.c:1642
+#: ../extensions/addons.c:1804
 msgid "User addons"
-msgstr "Užívateľove rozšírenia"
+msgstr "Používateľove rozšírenia"
 
-#: ../extensions/addons.c:1760
+#: ../extensions/addons.c:1763
 #, c-format
 msgid "Can't monitor folder '%s': %s"
 msgstr "Nemôžem sledovať priečinok: '%s': %s"
 
-#: ../extensions/addons.c:1802
+#: ../extensions/addons.c:1805
 msgid "Support for userscripts and userstyles"
-msgstr ""
+msgstr "Podpora pre userscripts a userstyles"
 
-#: ../extensions/colorful-tabs.c:202
+#: ../extensions/colorful-tabs.c:201
 msgid "Colorful Tabs"
 msgstr "Ofarebné karty"
 
-#: ../extensions/colorful-tabs.c:203
+#: ../extensions/colorful-tabs.c:202
 msgid "Tint each tab distinctly"
 msgstr "Ofarbiť každú kartu samostatne"
 
@@ -2532,7 +2577,7 @@ msgstr "Odstrániť všetky"
 
 #: ../extensions/cookie-manager/cookie-manager-page.c:114
 msgid "Deletes all shown cookies. If a filter is set, only those cookies are deleted which match the filter."
-msgstr ""
+msgstr "Zmaže všetky zobrazené cookies. Ak je zapnutý filter, sú zmazané len tie cookies, ktoré zodpovedajú podmienkam filtrovania."
 
 #: ../extensions/cookie-manager/cookie-manager-page.c:129
 msgid "Expand All"
@@ -2617,18 +2662,16 @@ msgid "List, view and delete cookies"
 msgstr "Zoznam, detaily a mazanie cookies"
 
 #: ../extensions/copy-tabs.c:39
-#, fuzzy
 msgid "Copy Tab _Addresses"
-msgstr "Kopírovať _adresu obrázka"
+msgstr "Kopírovať _adresu karty"
 
 #: ../extensions/copy-tabs.c:96
-#, fuzzy
 msgid "Copy Addresses of Tabs"
-msgstr "Otvoriť adresu v novej karte"
+msgstr "Kopírovať adresy z kariet"
 
 #: ../extensions/copy-tabs.c:97
 msgid "Copy the addresses of all tabs to the clipboard"
-msgstr ""
+msgstr "Kopíruje adresy všetkých kariet do schránky"
 
 #: ../extensions/feed-panel/feed-atom.c:209
 msgid "Failed to find required Atom \"entry\" elements in XML data."
@@ -2645,19 +2688,19 @@ msgctxt "Feed"
 msgid "Last updated: %s."
 msgstr "Posledná aktualizácia: %s"
 
-#: ../extensions/feed-panel/feed-panel.c:661
+#: ../extensions/feed-panel/feed-panel.c:658
 msgid "Feeds"
 msgstr "Kanály"
 
-#: ../extensions/feed-panel/feed-panel.c:714
+#: ../extensions/feed-panel/feed-panel.c:711
 msgid "Add new feed"
 msgstr "Pridať nový kanál"
 
-#: ../extensions/feed-panel/feed-panel.c:721
+#: ../extensions/feed-panel/feed-panel.c:718
 msgid "Delete feed"
 msgstr "Odstrániť kanál"
 
-#: ../extensions/feed-panel/feed-panel.c:803
+#: ../extensions/feed-panel/feed-panel.c:800
 msgid "_Feeds"
 msgstr "_Kanály"
 
@@ -2715,86 +2758,56 @@ msgstr "Čítač Atom/RSS kanálov"
 msgid "Failed to add form value: %s\n"
 msgstr "Nepodarilo sa pridať položku formulára: %s\n"
 
-#: ../extensions/formhistory.c:458 ../extensions/formhistory.c:462
+#: ../extensions/formhistory.c:403
+#: ../extensions/formhistory.c:407
 #, c-format
 msgid "Failed to execute database statement: %s\n"
 msgstr "Nepodarilo sa spustiť databázový príkaz: %s\n"
 
-#: ../extensions/formhistory.c:520
+#: ../extensions/formhistory.c:450
 msgid "Stores history of entered form data"
 msgstr "Ukladať históriu hodnôt vložených do formulára"
 
-#: ../extensions/formhistory.c:524
+#: ../extensions/formhistory.c:454
 #, c-format
 msgid "Not available: %s"
 msgstr "Nie je k dispozícii: %s"
 
-#: ../extensions/formhistory.c:525
+#: ../extensions/formhistory.c:455
 msgid "Resource files not installed"
 msgstr "Nie sú nainštalované súbory so zdrojom"
 
-#: ../extensions/formhistory.c:531
+#: ../extensions/formhistory.c:461
 msgid "Form history filler"
 msgstr "Ukladanie hodnôt vo formulári"
 
-#. i18n: Data entered into web forms by the user
-#: ../extensions/formhistory.c:543
-#, fuzzy
-msgid "_Form History"
-msgstr "_História"
-
 #: ../extensions/history-list.vala:149
 msgid "There are no unvisited tabs"
-msgstr ""
-
-#: ../extensions/history-list.vala:231
-#, fuzzy
-msgid "Next Tab (History List)"
-msgstr "Karta histórie"
-
-#: ../extensions/history-list.vala:232
-#, fuzzy
-msgid "Next tab from history"
-msgstr "Nepodarilo sa vybrať z histórie\n"
-
-#: ../extensions/history-list.vala:241
-#, fuzzy
-msgid "Previous Tab (History List)"
-msgstr "Karta histórie"
+msgstr "Žiadne nenavštívené karty"
 
-#: ../extensions/history-list.vala:242
-#, fuzzy
-msgid "Previous tab from history"
-msgstr "Nepodarilo sa vybrať z histórie\n"
-
-#: ../extensions/history-list.vala:251
-#, fuzzy
+#: ../extensions/history-list.vala:249
 msgid "Next new Tab (History List)"
-msgstr "Karta histórie"
+msgstr "Ďalšia nová karta (v histórii)"
 
-#: ../extensions/history-list.vala:252
-#, fuzzy
+#: ../extensions/history-list.vala:250
 msgid "Next new tab from history"
-msgstr "Nepodarilo sa vybrať z histórie\n"
+msgstr "Zvolí ďalšiu novú kartu z histórie"
 
-#: ../extensions/history-list.vala:261
-#, fuzzy
+#: ../extensions/history-list.vala:259
 msgid "Previous new Tab (History List)"
-msgstr "Karta histórie"
+msgstr "Predchádzajúca nová karta (v histórii)"
 
-#: ../extensions/history-list.vala:262
-#, fuzzy
+#: ../extensions/history-list.vala:260
 msgid "Previous new tab from history"
-msgstr "Nepodarilo sa vybrať z histórie\n"
+msgstr "Zvolí predchádzajúcu novu kartu z histórie"
 
-#: ../extensions/history-list.vala:347
-#, fuzzy
+#: ../extensions/history-list.vala:359
 msgid "History List"
-msgstr "Karta histórie"
+msgstr "História"
 
-#: ../extensions/history-list.vala:348
+#: ../extensions/history-list.vala:360
 msgid "Switch tabs with Ctrl+Tab sorted by last usage"
-msgstr ""
+msgstr "Prepnúť karty zoradené podľa posledného použitia pomocou Ctrl+Tab"
 
 #: ../extensions/mouse-gestures.c:301
 msgid "Mouse Gestures"
@@ -2806,7 +2819,7 @@ msgstr "Ovládanie Midori pomocou myši"
 
 #: ../extensions/shortcuts.c:110
 msgid "Reload page or stop loading"
-msgstr ""
+msgstr "Obnoviť stránku alebo zastaviť načítanie"
 
 #: ../extensions/shortcuts.c:176
 msgid "Customize Keyboard shortcuts"
@@ -2825,13 +2838,12 @@ msgid "View and edit keyboard shortcuts"
 msgstr "Zobraziť a upraviť klávesové skratky"
 
 #: ../extensions/status-clock.c:174
-#, fuzzy
 msgid "Statusbar Clock"
-msgstr "_Stavový riadok"
+msgstr "Hodiny v stavovom riadku"
 
 #: ../extensions/status-clock.c:175
 msgid "Display date and time in the statusbar"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazuje dátum a čas v stavovom riadku"
 
 #: ../extensions/statusbar-features.c:129
 msgid "Images"
@@ -2853,62 +2865,169 @@ msgstr "Rožšírenie stavového riadka"
 msgid "Easily toggle features on web pages on and off"
 msgstr "Jednoducho zapína a vypína rozšírenia webových stránok"
 
-#: ../extensions/tab-panel.c:594 ../extensions/tab-panel.c:681
+#: ../extensions/tab-panel.c:597
+#: ../extensions/tab-panel.c:684
 msgid "Tab Panel"
 msgstr "Panel záložiek"
 
-#: ../extensions/tab-panel.c:664
+#: ../extensions/tab-panel.c:667
 msgid "T_ab Panel"
 msgstr "Panel _záložiek"
 
-#: ../extensions/tab-panel.c:682
+#: ../extensions/tab-panel.c:685
 msgid "Show tabs in a vertical panel"
 msgstr "Zobraziť karty vo vertikálnom panely"
 
 #: ../extensions/tabs-minimized.c:77
 msgid "Only Icons on Tabs by default"
-msgstr ""
+msgstr "Na kartách zobrazovať len ikony"
 
 #: ../extensions/tabs-minimized.c:78
 msgid "New tabs have no label by default"
-msgstr ""
+msgstr "Nové karty nebudú mať popisok"
 
-#: ../extensions/toolbar-editor.c:387
+#: ../extensions/toolbar-editor.c:391
 msgid "Customize Toolbar"
 msgstr "Upraviť panel"
 
-#: ../extensions/toolbar-editor.c:403
+#: ../extensions/toolbar-editor.c:407
 msgid "Select items to be displayed on the toolbar. Items can be reodered by drag and drop."
-msgstr ""
+msgstr "Vybrané položky sa zobrazia na lište. Zmenu poradia vykonáte spôsobom \"potiahni a pusť\"."
 
-#: ../extensions/toolbar-editor.c:419
+#: ../extensions/toolbar-editor.c:423
 msgid "Available Items"
 msgstr "Dostupné položky"
 
-#: ../extensions/toolbar-editor.c:440
+#: ../extensions/toolbar-editor.c:444
 msgid "Displayed Items"
 msgstr "Zobrazené položky"
 
-#: ../extensions/toolbar-editor.c:575
+#: ../extensions/toolbar-editor.c:579
 msgid "Customize _Toolbar..."
 msgstr "Upraviť _panel..."
 
-#: ../extensions/toolbar-editor.c:604
+#: ../extensions/toolbar-editor.c:595
+msgid "_Customize..."
+msgstr "_Vlastný..."
+
+#: ../extensions/toolbar-editor.c:625
 msgid "Toolbar Editor"
 msgstr "Editor panelu nástrojov"
 
-#: ../extensions/toolbar-editor.c:605
+#: ../extensions/toolbar-editor.c:626
 msgid "Easily edit the toolbar layout"
 msgstr "Umožňuje jednoducho zmeniť panel"
 
-#: ../extensions/web-cache.c:472 ../extensions/web-cache.c:481
-msgid "Web Cache"
-msgstr "Vyrovnávacia pamäť stránok"
-
-#: ../extensions/web-cache.c:473
+#: ../extensions/web-cache.c:479
 msgid "Cache HTTP communication on disk"
 msgstr "Kešuje (ukladá) HTTP komunikáciu na disk"
 
+#~ msgid "Web Cookies"
+#~ msgstr "Webové Cookies"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Delete cookies when quitting Midori"
+#~ msgstr "Odstrániť súkromné údaje pri _ukončení Midori"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Midori (Private Browsing)"
+#~ msgstr "_Súkromné prehliadanie"
+
+#~ msgid "Failed to execute database statement\n"
+#~ msgstr "Nepodarilo sa spustiť databázový príkaz\n"
+
+#~ msgid "All cookies"
+#~ msgstr "Všetky cookies"
+
+#~ msgid "Session cookies"
+#~ msgstr "Cookies sedenia"
+
+#~ msgid "Show Transferbar"
+#~ msgstr "Zobraziť stav prenosu"
+
+#~ msgid "Search engines in location completion"
+#~ msgstr "Zobrazovať výsledky hľadania pri zadávaní adresy"
+
+#~ msgid "Whether to show search engines in the location completion"
+#~ msgstr "Zobrazovanie výsledkov vyhľadávania pri zadávaní adresy"
+
+#~ msgid "Show operating controls of the panel"
+#~ msgstr "Zobraziť zoznam nástrojov"
+
+#~ msgid "Whether to show the operating controls of the panel"
+#~ msgstr "Má zobrazovať zoznam nástrojov?"
+
+#~ msgid "Show speed dial in new tabs"
+#~ msgstr "Zobraziť rýchly prístup na nových kartách"
+
+#~ msgid "Show speed dial in newly opened tabs"
+#~ msgstr "Zobrazí rýchly prístup v novo otvorených kartách"
+
+#~ msgid "Download Manager"
+#~ msgstr "Správca sťahovania"
+
+#~ msgid "An external download manager"
+#~ msgstr "Externý správca sťahovania"
+
+#~ msgid "Open external pages in:"
+#~ msgstr "Otvárať externé stránky v:"
+
+#~ msgid "Where to open externally opened pages"
+#~ msgstr "Kde sa budú otvárať externé stránky"
+
+#~ msgid "Accept cookies"
+#~ msgstr "Povoliť cookies"
+
+#~ msgid "What type of cookies to accept"
+#~ msgstr "Ktorý typ cookies prijímať"
+
+#~ msgid "Maximum cookie age"
+#~ msgstr "Uchovávať cookies maximálne"
+
+#~ msgid "Maximum history age"
+#~ msgstr "Maximálna dĺžka histórie"
+
+#~ msgid "Remember last downloaded files"
+#~ msgstr "Pamätať si naposledy stiahnuté súbory"
+
+#~ msgid "Whether the last downloaded files are saved"
+#~ msgstr "Poli pamätanie si zoznam súborov, ktoré boli naposledy stiahnuté"
+
+#~ msgid "General"
+#~ msgstr "Hlavné"
+
+#~ msgid "Appearance"
+#~ msgstr "Vzhľad"
+
+#~ msgid "Font settings"
+#~ msgstr "Nastavenia písma"
+
+#~ msgid "Interface"
+#~ msgstr "Rozhranie"
+
+#~ msgid "Navigationbar"
+#~ msgstr "Navigačný panel"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "%s of %s, %s/s"
+#~ msgstr "%s z %s"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "_Form History"
+#~ msgstr "_História"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Next Tab (History List)"
+#~ msgstr "Karta histórie"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Previous Tab (History List)"
+#~ msgstr "Karta histórie"
+
+#, fuzzy
+#~ msgid "Previous tab from history"
+#~ msgstr "Nepodarilo sa vybrať z histórie\n"
+
 #~ msgid "%d%% loaded"
 #~ msgstr "%d%% načítaný"
 
@@ -2948,9 +3067,6 @@ msgstr "Kešuje (ukladá) HTTP komunikáciu na disk"
 #~ msgid "Ask for the destination folder"
 #~ msgstr "Spýtať sa na cieľový priečinok"
 
-#~ msgid "Notify when a transfer has been completed"
-#~ msgstr "Upozorniť po dokončení prenosu"
-
 #~ msgid "Original cookies only"
 #~ msgstr "Len originálne cookies"
 
@@ -2960,7 +3076,8 @@ msgstr "Kešuje (ukladá) HTTP komunikáciu na disk"
 #~ msgid "Detect proxy server automatically"
 #~ msgstr "Zistiť proxy server automaticky"
 
-#~ msgid "Whether to detect the proxy server automatically from the environment"
+#~ msgid ""
+#~ "Whether to detect the proxy server automatically from the environment"
 #~ msgstr "Povolí automatické zisťovanie proxy servera"
 
 #~ msgid "_Save Link destination"
@@ -2987,8 +3104,12 @@ msgstr "Kešuje (ukladá) HTTP komunikáciu na disk"
 #~ msgid "Spelling dictionaries:"
 #~ msgstr "Slovníky pre kontrolu pravopisu:"
 
-#~ msgid "A comma separated list of languages to be used for spell checking, for example \"en_GB,de_DE\""
-#~ msgstr "Čiarkou oddelený zoznam jazykov použitých pre kontrolu pravopisu, napr. \"sk_SK, en_GB\""
+#~ msgid ""
+#~ "A comma separated list of languages to be used for spell checking, for "
+#~ "example \"en_GB,de_DE\""
+#~ msgstr ""
+#~ "Čiarkou oddelený zoznam jazykov použitých pre kontrolu pravopisu, napr. "
+#~ "\"sk_SK, en_GB\""
 
 #~ msgid "Applications"
 #~ msgstr "Aplikácie"
@@ -3008,7 +3129,8 @@ msgstr "Kešuje (ukladá) HTTP komunikáciu na disk"
 #~ msgid "Erroneous clock time"
 #~ msgstr "Chyba v nastavení času"
 
-#~ msgid "The clock time lies in the past. Please check the current date and time."
+#~ msgid ""
+#~ "The clock time lies in the past. Please check the current date and time."
 #~ msgstr "Hodiny meškajú. Skon"
 
 #~ msgid "_Cookie Manager"
@@ -3035,8 +3157,11 @@ msgstr "Kešuje (ukladá) HTTP komunikáciu na disk"
 #~ msgid "Open Image in New Wi_ndow"
 #~ msgstr "Otvoriť obrázok v novom o_kne"
 
-#~ msgid "Copy userscripts to the folder %s and copy userstyles to the folder %s."
-#~ msgstr "Skopíruje užívateľské skripty do priečinka %s a užívateľské štýly do priečinka %s"
+#~ msgid ""
+#~ "Copy userscripts to the folder %s and copy userstyles to the folder %s."
+#~ msgstr ""
+#~ "Skopíruje užívateľské skripty do priečinka %s a užívateľské štýly do "
+#~ "priečinka %s"
 
 #~ msgid "Failed to get current time: %s\n"
 #~ msgstr "Nepodarilo sa zistiť aktuálny čas: %s\n"
@@ -3092,9 +3217,6 @@ msgstr "Kešuje (ukladá) HTTP komunikáciu na disk"
 #~ msgid "Enable special extensions for developers"
 #~ msgstr "Povoliť špeciálne rozšírenia pre vývojárov"
 
-#~ msgid "MB"
-#~ msgstr "MB"
-
 #~ msgid "User_styles"
 #~ msgstr "_Užívateľské štýly"
 More information about the Xfce4-commits mailing list