[Xfce4-commits] <thunar:xfce-4.8> l10n: Updated Dutch (Flemish) (nl) translation to 100%

Transifex noreply at xfce.org
Fri May 13 15:08:03 CEST 2011


Updating branch refs/heads/xfce-4.8
     to a99b2587f6a5037957d30d7c69357504b511dfc6 (commit)
    from e30b018a882ec0565d18cc710a6db5cbf7ec659e (commit)

commit a99b2587f6a5037957d30d7c69357504b511dfc6
Author: Pjotr Anon <pliniusminor at gmail.com>
Date:  Fri May 13 15:07:40 2011 +0200

  l10n: Updated Dutch (Flemish) (nl) translation to 100%
  
  New status: 679 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/nl.po | 193 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 102 insertions(+), 91 deletions(-)

diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index 12532e3..cfaffe9 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -2,12 +2,12 @@
 # Copyright (C) 2004-2007 Benedikt Meurer.
 # This file is distributed under the same license as the thunar package.
 # Vincent Tunru <imnotb at gmail.com>, 2006-2007.
-# 
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-05-09 10:31+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-13 10:31+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-07-06 15:47+0100\n"
 "Last-Translator: Pjotr\n"
 "Language-Team: Dutch <xfce-i18n at xfce.org>\n"
@@ -24,19 +24,19 @@ msgstr "Open het dialoogvenster voor massaal hernoemen"
 
 #: ../thunar/main.c:64
 msgid "Run in daemon mode"
-msgstr "Uitvoeren in daemon-modus"
+msgstr "Uitvoeren in achtergrondmodus"
 
 #: ../thunar/main.c:66
 msgid "Run in daemon mode (not supported)"
-msgstr "Uitvoeren in daemon-modus (niet ondersteund)"
+msgstr "Uitvoeren in achtergrondmodus (niet ondersteund)"
 
 #: ../thunar/main.c:70
 msgid "Quit a running Thunar instance"
-msgstr "Thunarvenster sluiten"
+msgstr "Draaiende Thunarfunctie sluiten"
 
 #: ../thunar/main.c:72
 msgid "Quit a running Thunar instance (not supported)"
-msgstr "Thunarvenster sluiten (niet ondersteund)"
+msgstr "Draaiende Thunarfunctie sluiten (niet ondersteund)"
 
 #: ../thunar/main.c:74
 msgid "Print version information and exit"
@@ -261,8 +261,8 @@ msgid ""
 "If you choose to empty the Trash, all items in it will be permanently lost. "
 "Please note that you can also delete them separately."
 msgstr ""
-"Als u ervoor kiest om de prullenbak te legen, dan zullen alle bestanden daarin "
-"verloren gaan. U kunt er ook voor kiezen om bestanden een voor een te "
+"Als u ervoor kiest om de prullenbak te legen, dan zullen alle bestanden "
+"daarin verloren gaan. U kunt er ook voor kiezen om ze één voor één te "
 "verwijderen."
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1907
@@ -294,8 +294,8 @@ msgstr "Kon geen standaardtoepassing voor \"%s\" instellen"
 msgid ""
 "The selected application is used to open this and other files of type \"%s\"."
 msgstr ""
-"Het geselecteerde programma wordt gebruikt om dit en andere bestanden "
-"van het type \"%s\" te openen."
+"Het geselecteerde programma wordt gebruikt om dit en andere bestanden van "
+"het type \"%s\" te openen."
 
 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:492
 msgid "No application selected"
@@ -319,8 +319,8 @@ msgid ""
 "Use a custom command for an application that is not available from the above "
 "application list."
 msgstr ""
-"Gebruik een aangepaste opdracht voor een toepassing die niet beschikbaar "
-"is in bovenstaande lijst."
+"Gebruik een aangepaste opdracht voor een toepassing die niet beschikbaar is "
+"in bovenstaande lijst."
 
 #. create the "Custom command" button
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:277
@@ -359,8 +359,8 @@ msgstr "Open <i>%s</i> en andere bestanden van het type \"%s\" met:"
 msgid ""
 "Browse the file system to select an application to open files of type \"%s\"."
 msgstr ""
-"Blader door het bestandssysteem om een programma te kiezen waarmee bestanden "
-"van het type \"%s\" geopend moeten worden."
+"Blader door het bestandssysteem om een toepassing te kiezen waarmee "
+"bestanden van het type \"%s\" geopend moeten worden."
 
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:663
 #, c-format
@@ -385,12 +385,11 @@ msgid ""
 "command box in the \"Open With\" dialog of the file manager."
 msgstr ""
 "Dit verwijdert de snelstarter die in het contextmenu van het bestand wordt "
-"weergegeven, maar de toepassing zelf zal niet uit het systeem worden "
-"verwijderd.\n"
+"weergegeven, maar de toepassing zelf zal niet worden gedeïnstalleerd.\n"
 "\n"
 "U kunt alleen snelstarters verwijderen die werden aangemaakt via de optie "
-"\"Gebruik een aangepast commando:\" in het \"Openen met\" dialoogvenster "
-"van de bestandsbeheerder."
+"\"Gebruik een aangepast commando:\" in het \"Openen met\" dialoogvenster van "
+"de bestandsbeheerder."
 
 #. display an error to the user
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:731
@@ -447,7 +446,7 @@ msgid "Other Applications"
 msgstr "Overige toepassingen"
 
 #. tell the user that we cannot paste
-#: ../thunar/thunar-clipboard-manager.c:329
+#: ../thunar/thunar-clipboard-manager.c:352
 msgid "There is nothing on the clipboard to paste"
 msgstr "Er is niets op het klembord om te plakken"
 
@@ -508,7 +507,7 @@ msgstr ""
 "Standaard worden kolommen, indien nodig, automatisch open-\n"
 "gevouwen, als dit nodig is om ervoor te zorgen dat de tekst volledig\n"
 "zichtbaar is. Als u dit uitschakelt, gebruikt de bestands-\n"
-"beheerder altijd de door de gebruiker opgegeven kolombreedte."
+"beheerder altijd de door de gebruiker opgegeven kolombreedtes."
 
 #. create the "Automatically expand columns as needed" button
 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:260
@@ -615,8 +614,8 @@ msgstr "He_rnoemen"
 
 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:249
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Met dank aan de volgende vertalers:"
-"Vincent Tunru <imnotb at gmail.com>\n"
+msgstr ""
+"Met dank aan de volgende vertalers:Vincent Tunru <imnotb at gmail.com>\n"
 "Stephan Arts <stephan at xfce.org>\n"
 "Peter Maassen <p.maassen at chello.nl>\n"
 "Pjotr"
@@ -625,7 +624,7 @@ msgstr "Met dank aan de volgende vertalers:"
 #. tell the user that we failed
 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:376 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:942
 msgid "Failed to open the documentation browser"
-msgstr "Kon de documentatiebladeraar niet openen"
+msgstr "Kon de documentatieverkenner niet openen"
 
 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:473
 msgid "_Yes"
@@ -730,7 +729,7 @@ msgstr "Hierheen _verplaatsen"
 
 #: ../thunar/thunar-dnd.c:72
 msgid "_Link here"
-msgstr "Hiervoor een koppe_ling maken"
+msgstr "Hiernaar een koppe_ling maken"
 
 #. display an error to the user
 #. display an error message to the user
@@ -887,7 +886,8 @@ msgstr "Kon bestand \"%s\" niet verwijderen: %s"
 #: ../thunar/thunar-io-jobs.c:547
 #, c-format
 msgid "Could not create symbolic link to \"%s\" because it is not a local file"
-msgstr "Kon geen symbolische koppeling maken naar \"%s\" omdat het geen lokaal "
+msgstr ""
+"Kon geen symbolische koppeling maken naar \"%s\" omdat het geen lokaal "
 "bestand is"
 
 #. generate a useful error message
@@ -1081,11 +1081,11 @@ msgstr[1] "Gebruik \"%s\" om de geselecteerde bestanden te openen"
 
 #: ../thunar/thunar-launcher.c:886
 msgid "_Open With Other Application..."
-msgstr "_Openen met ander programma..."
+msgstr "_Openen met andere toepassing..."
 
 #: ../thunar/thunar-launcher.c:895
 msgid "_Open With Default Applications"
-msgstr "_Openen met standaardprogramma's"
+msgstr "_Openen met standaardtoepassingen"
 
 #: ../thunar/thunar-launcher.c:896
 msgid "Open the selected file with the default application"
@@ -1256,7 +1256,7 @@ msgstr ""
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1249
 #, c-format
 msgid "View the properties of the folder \"%s\""
-msgstr "Bekijk de map-eigenschappen van \"%s\""
+msgstr "Bekijk de eigenschappen van de map \"%s\""
 
 #: ../thunar/thunar-location-dialog.c:67
 msgid "Open Location"
@@ -1278,7 +1278,7 @@ msgstr "Kon koppelpunt voor \"%s\" niet bepalen"
 
 #: ../thunar/thunar-notify.c:123
 msgid "Unmounting device"
-msgstr "Apparaat aan het ontkoppelen"
+msgstr "Bezig met ontkoppelen van apparaat"
 
 #: ../thunar/thunar-notify.c:124
 #, c-format
@@ -1496,21 +1496,22 @@ msgstr "_Mappen vóór bestanden sorteren"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:249
 msgid "Select this option to list folders before files when you sort a folder."
-msgstr "Selecteer deze optie om mappen vóór bestanden weer te geven wanneer u een "
+msgstr ""
+"Selecteer deze optie om mappen vóór bestanden weer te geven wanneer u een "
 "map sorteert."
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:253
 msgid "_Show thumbnails"
-msgstr "Voorbeelden _weergeven"
+msgstr "Miniaturen _weergeven"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:255
 msgid ""
 "Select this option to display previewable files within a folder as "
 "automatically generated thumbnail icons."
 msgstr ""
-"Selecteer deze optie om bestanden, die voorbeeldweergaven ondersteunen, "
-"binnen een map weer te geven als automatisch gegenereerde "
-"voorbeeldpictogrammen."
+"Selecteer deze optie om bestanden binnen een map, die voorbeeldweergaven "
+"ondersteunen, weer te geven als automatisch gegenereerde "
+"miniatuurpictogrammen."
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:276
 msgid "_Text beside icons"
@@ -1521,8 +1522,8 @@ msgid ""
 "Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
 "rather than below the icon."
 msgstr ""
-"Selecteer deze optie om beschrijvingen van elementen naast de pictogrammen weer "
-"te geven in plaats van eronder."
+"Selecteer deze optie om beschrijvingen van elementen naast de pictogrammen "
+"weer te geven in plaats van eronder."
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:287
 msgid "Date"
@@ -1614,8 +1615,8 @@ msgid ""
 "for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
 msgstr ""
 "Selecteer deze optie om in het snelkoppelingenpaneel embleempictogrammen "
-"weer te geven, voor alle bestanden waar in het eigenschappenvenster emblemen "
-"voor zijn ingesteld."
+"weer te geven, voor alle bestanden waarvoor in het eigenschappenvenster "
+"emblemen zijn ingesteld."
 
 #.
 #. Behavior
@@ -1638,7 +1639,7 @@ msgid ""
 "when the mouse pointer is paused over it:"
 msgstr ""
 "Specificeer de v_ertraging voordat een element wordt\n"
-"geselecteerd wanneer de muisaanwijzer erop rust:"
+"geselecteerd, wanneer de muisaanwijzer erop rust:"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:468
 msgid ""
@@ -1649,7 +1650,7 @@ msgid ""
 "to select the item without activating it."
 msgstr ""
 "Als u heeft ingesteld dat bestanden worden geopend met één enkele klik, dan "
-"zullen bestanden geselecteerd worden als de cursor minstens gedurende deze "
+"zullen bestanden geselecteerd worden als de cursor tenminste gedurende deze "
 "tijd een bestand aanwijst. U kunt dit uitschakelen door de schuifknop "
 "helemaal naar links te verslepen. Deze optie is handig wanneer u bestanden "
 "wilt selecteren zonder ze uit te voeren."
@@ -1689,7 +1690,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Wanneer u de rechten van een map verandert, kunt\n"
 "u die veranderingen ook op de inhoud van die map\n"
-"toepassen. Kies hier het standaardgedrag:"
+"toepassen. Kies hieronder het standaardgedrag:"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:544
 msgid "Ask everytime"
@@ -1725,7 +1726,7 @@ msgstr ""
 #. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman configuration dialog
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:641
 msgid "Failed to display the volume management settings"
-msgstr "Kon de mediumbeheer-instellingen niet weergeven."
+msgstr "Kon de instellingen voor mediumbeheer niet weergeven."
 
 #: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:94
 msgid "File Operation Progress"
@@ -1741,7 +1742,7 @@ msgstr[1] "%d bestandbewerkingen gaande"
 
 #: ../thunar/thunar-progress-view.c:326
 msgid "Cancelling..."
-msgstr "Aan het afbreken...."
+msgstr "Bezig met afbreken...."
 
 #: ../thunar/thunar-progress-view.c:480
 #, c-format
@@ -1859,7 +1860,7 @@ msgstr "Best_anden toevoegen..."
 
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:180
 msgid "Include additional files in the list of files to be renamed"
-msgstr "Voeg bestanden toe aan de lijst van te hernoemen bestanden"
+msgstr "Voeg extra bestanden toe aan de lijst van te hernoemen bestanden"
 
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:182
 msgid "Clear"
@@ -1896,8 +1897,8 @@ msgstr "Bestanden he_rnoemen"
 msgid ""
 "Click here to actually rename the files listed above to their new names."
 msgstr ""
-"Klik hier om de hierboven weergegeven bestanden te hernoemen naar hun nieuwe "
-"namen."
+"Klik hier om de hierboven weergegeven bestanden feitelijk te hernoemen naar "
+"hun nieuwe namen."
 
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:424
 msgid "New Name"
@@ -1905,7 +1906,8 @@ msgstr "Nieuwe naam"
 
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:489
 msgid "Click here to view the documentation for the selected rename operation."
-msgstr "Klik hier om de documentatie voor de geselecteerde hernoemoperatie te "
+msgstr ""
+"Klik hier om de documentatie voor de geselecteerde hernoemoperatie te "
 "bekijken."
 
 #. TRANSLATORS: You can test this string by temporarily removing thunar-sbr.* from $libdir/thunarx-2/,
@@ -2103,7 +2105,8 @@ msgstr "_Plakken"
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:344
 msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
-msgstr "Bestanden verplaatsen of kopiëren die eerder met een knip- of "
+msgstr ""
+"Bestanden verplaatsen of kopiëren die eerder met een knip- of "
 "kopieeropdracht zijn geselecteerd"
 
 #. append the "Delete" menu action
@@ -2116,8 +2119,8 @@ msgid ""
 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
 "selected folder"
 msgstr ""
-"Bestanden die eerder met een knip- of kopieeropdracht zijn "
-"geselecteerd, naar de geselecteerde map verplaatsen"
+"Bestanden die eerder met een knip- of kopieeropdracht zijn geselecteerd, "
+"naar de geselecteerde map verplaatsen"
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:347
 msgid "Select _all Files"
@@ -2161,7 +2164,7 @@ msgstr "_Document aanmaken"
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:1296
 msgid "Loading folder contents..."
-msgstr "Mapinhoud laden..."
+msgstr "Mapinhoud aan het laden..."
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:1780
 msgid "New Empty File"
@@ -2186,14 +2189,14 @@ msgstr "_Patroon:"
 #. tell the user that the file name provided by the X Direct Save source is invalid
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2573
 msgid "Invalid filename provided by XDS drag site"
-msgstr "Ongeldige bestandsnaam verkregen van XDS sleepbron"
+msgstr "Ongeldige bestandsnaam verkregen van XDS-sleepbron"
 
 # Unknown word "fifo"
 #. display an error dialog to the user
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:2752
 #, c-format
 msgid "Failed to create a link for the URL \"%s\""
-msgstr "Kon koppeling voor URL \"%s\" niet maken"
+msgstr "Kon koppeling voor de URL \"%s\" niet maken"
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3094
 #, c-format
@@ -2203,17 +2206,21 @@ msgstr "Kon map \"%s\" niet openen"
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3421
 msgid "Prepare the selected file to be moved with a Paste command"
 msgid_plural "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
-msgstr[0] "Bereid het geselecteerde bestand voor om met een plakopdracht verplaatst te "
+msgstr[0] ""
+"Bereid het geselecteerde bestand voor om met een plakopdracht verplaatst te "
 "worden"
-msgstr[1] "Bereid de geselecteerde bestanden voor om met een plakopdracht verplaatst te "
+msgstr[1] ""
+"Bereid de geselecteerde bestanden voor om met een plakopdracht verplaatst te "
 "worden"
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3429
 msgid "Prepare the selected file to be copied with a Paste command"
 msgid_plural "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
-msgstr[0] "Bereid het geselecteerde bestand voor om met een plakopdracht gekopiëerd te "
+msgstr[0] ""
+"Bereid het geselecteerde bestand voor om met een plakopdracht gekopiëerd te "
 "worden"
-msgstr[1] "Bereid de geselecteerde bestanden voor om met een plakopdracht gekopiëerd te "
+msgstr[1] ""
+"Bereid de geselecteerde bestanden voor om met een plakopdracht gekopiëerd te "
 "worden"
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:3440
@@ -2285,7 +2292,8 @@ msgstr "Aan het proberen om \"%s\" te verplaatsen"
 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:761
 #, c-format
 msgid "Could not move \"%s\" directly. Collecting files for copying..."
-msgstr "Kon \"%s\" niet direct verplaatsen. Bestanden aan het verzamelen om te "
+msgstr ""
+"Kon \"%s\" niet direct verplaatsen. Bestanden aan het verzamelen om te "
 "kopiëren..."
 
 #: ../thunar/thunar-trash-action.c:104
@@ -2414,7 +2422,7 @@ msgstr "_Zijpaneel"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:305
 msgid "Zoom I_n"
-msgstr "I_nzoomen"
+msgstr "Ver_groot"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:305
 msgid "Show the contents in more detail"
@@ -2422,7 +2430,7 @@ msgstr "Inhoud gedetailleerder weergeven"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:306
 msgid "Zoom _Out"
-msgstr "Uitz_oomen"
+msgstr "Ver_klein"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:306
 msgid "Show the contents in less detail"
@@ -2598,7 +2606,7 @@ msgstr "Mapinhoud als een compacte lijst weergeven"
 #. add the label with the root warning
 #: ../thunar/thunar-window.c:813
 msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
-msgstr "LET OP: U gebruikt het root-account, u kunt uw systeem beschadigen."
+msgstr "LET OP: U gebruikt het root-account; u kunt uw systeem beschadigen."
 
 #. create the network action
 #: ../thunar/thunar-window.c:1441
@@ -2635,7 +2643,8 @@ msgstr "Over Sjablonen"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:2200
 msgid "All files in this folder will appear in the \"Create Document\" menu."
-msgstr "Alle bestanden in deze map zullen in het \"Document aanmaken\" menu "
+msgstr ""
+"Alle bestanden in deze map zullen in het \"Document aanmaken\" menu "
 "verschijnen."
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:2207
@@ -2736,8 +2745,8 @@ msgid ""
 "The generic name of the entry, for example \"Web Browser\" in case of "
 "Firefox."
 msgstr ""
-"De generieke naam van het veld, bijvoorbeeld \"Webbrowser\" in het "
-"geval van Firefox."
+"De generieke naam van het veld, bijvoorbeeld \"Webbrowser\" in het geval van "
+"Firefox."
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:173
 msgid "Command:"
@@ -2764,8 +2773,9 @@ msgid ""
 "Tooltip for the entry, for example \"View sites on the Internet\" in case of "
 "Firefox. Should not be redundant with the name or the description."
 msgstr ""
-"Tooltip voor het veld, bijvoorbeeld \"Bekijk sites op het Internet\" in het "
-"geval van Firefox. Naam of beschrijving mag hierin niet worden herhaald."
+"Gereedschaptip voor het veld, bijvoorbeeld \"Bekijk sites op het Internet\" "
+"in het geval van Firefox. Naam of beschrijving mag hierin niet worden "
+"herhaald."
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:244
 msgid "Options:"
@@ -2849,7 +2859,7 @@ msgstr "Sluitertijd:"
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:57
 msgid "ISO Speed Ratings:"
-msgstr "ISO Snelheidswaardering:"
+msgstr "ISO-Snelheidswaardering:"
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:58
 msgid "Software:"
@@ -2891,8 +2901,8 @@ msgid ""
 "information."
 msgstr ""
 "Het format beschrijft de datum- en tijdonderdelen die in de bestandnaam "
-"moeten worden gevoegd. Bijvoorbeeld: %Y zal worden vervangen door het jaar, %m"
-"door de maand en %d door de dag. Zie de documentatie van het "
+"moeten worden gevoegd. Bijvoorbeeld: %Y zal worden vervangen door het jaar, %"
+"mdoor de maand en %d door de dag. Zie de documentatie van het "
 "datumgereedschapje voor meer informatie."
 
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:243
@@ -2974,7 +2984,7 @@ msgstr "Actueel"
 
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:138
 msgid "Date Picture Taken"
-msgstr "Foto genomen op:"
+msgstr "Datum Foto Genomen:"
 
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:179
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-number-renamer.c:258
@@ -3091,8 +3101,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Wanneer u een bestand via e-mail verstuurt, kunt u ervoor kiezen om het "
 "bestand direct, zoals het is, te verzenden, of om het bestand te comprimeren "
-"voordat het als bijlage wordt toegevoegd aan de e-mail. Het wordt sterk aangeraden "
-"om grote bestanden te comprimeren voordat u deze verzendt."
+"voordat het als bijlage wordt toegevoegd aan de e-mail. Het wordt sterk "
+"aangeraden om grote bestanden te comprimeren voordat u deze verzendt."
 
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:213
 #, c-format
@@ -3114,8 +3124,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Wanneer u meerdere bestanden via email verstuurt, kunt u ervoor kiezen de "
 "bestanden direct, als meerdere bijlagen bij een email te verzenden, of om "
-"alle bestanden tot één enkel archief te comprimeren en het archief te "
-"voegen bij de e-mail. Het wordt sterk aangeraden om meerdere bestanden als "
+"alle bestanden tot één enkel archief te comprimeren en het archief te voegen "
+"bij de e-mail. Het wordt sterk aangeraden om meerdere grote bestanden als "
 "archief te verzenden."
 
 #. allocate the progress dialog
@@ -3139,7 +3149,7 @@ msgstr "Kon geen tijdelijke map maken"
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:481
 #, c-format
 msgid "Failed to create symbolic link for \"%s\""
-msgstr "Kon symbolische link \"%s\" niet maken"
+msgstr "Kon symbolische koppeling \"%s\" niet maken"
 
 #. tell the user that we failed to compress the file(s)
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:505
@@ -3181,7 +3191,7 @@ msgstr "Prullenbak weergeven"
 
 #: ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.desktop.in.h:2
 msgid "Trash Applet"
-msgstr "Prullenbak applet"
+msgstr "Prullenbak-applet"
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:116
 msgid "Custom Actions"
@@ -3193,8 +3203,8 @@ msgid ""
 "file managers context menus for certain kinds of files."
 msgstr ""
 "U kunt aangepaste acties instellen die in het contextmenu\n"
-"van de bestandsbeheerder voor bepaalde bestandstypen\n"
-"zullen verschijnen."
+"van de bestandsbeheerder zullen verschijnen voor \n"
+"bepaalde bestandstypen."
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:173
 msgid "Add a new custom action."
@@ -3263,8 +3273,9 @@ msgid ""
 "The description of the action that will be displayed as tooltip in the "
 "statusbar when selecting the item from the context menu."
 msgstr ""
-"De omschrijving van de actie die in de statusbalk als tooltip zal worden "
-"weergegeven, wanneer het element vanuit het contextmenu wordt geselecteerd."
+"De omschrijving van de actie die in de statusbalk als gereedschaptip zal "
+"worden weergegeven, wanneer het element vanuit het contextmenu wordt "
+"geselecteerd."
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:167
 msgid "_Command:"
@@ -3279,12 +3290,12 @@ msgid ""
 "if more than one item is selected. Else the action will only be applicable "
 "if exactly one item is selected."
 msgstr ""
-"Het commando (met de noodzakelijke variabelen) om de actie uit te voeren. Bekijk "
-"de legenda hieronder voor een lijst van ondersteunde variabelen, die worden "
-"vervangen bij het uitvoeren van het commando. Als u hoofdletters (bijv. %F, %"
-"D, %N) gebruikt, dan is de actie ook toepasbaar als meer dan één element "
-"geselecteerd is. Anders zal de actie alleen toepasbaar zijn als slechts één "
-"element geselecteerd is."
+"Het commando (met de noodzakelijke variabelen) om de actie uit te voeren. "
+"Bekijk de legenda hieronder voor een lijst van ondersteunde variabelen, die "
+"worden vervangen bij het uitvoeren van het commando. Als u hoofdletters "
+"(bijvoorbeeld %F, %D, %N) gebruikt, dan is de actie ook toepasbaar als er "
+"meer dan één element geselecteerd is. Anders zal de actie alleen toepasbaar "
+"zijn als er slechts één element geselecteerd is."
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:187
 msgid "Browse the file system to select an application to use for this action."
@@ -3375,8 +3386,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Voer een lijst met patronen in die gebruikt zullen worden om vast te stellen "
 "of deze actie moet worden weergegeven voor een geselecteerd bestand. Als u "
-"hier meer dan een patroon invoert, moeten de verschillende elementen gescheiden "
-"worden door een puntkomma (bijvoorbeeld *.txt; *.odt)."
+"hier meer dan een patroon invoert, moeten de verschillende elementen "
+"gescheiden worden door een puntkomma (bijvoorbeeld *.txt; *.odt)."
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:394
 msgid "Appears if selection contains:"
@@ -3625,10 +3636,10 @@ msgstr "Configureer Thunar bestandsbeheerder"
 #~ msgstr "Ten onrechte overgeslagen tekens"
 
 #~ msgid "The desired thumbnail size"
-#~ msgstr "Gewenste grootte van voorbeeldpictogrammen"
+#~ msgstr "Gewenste grootte van miniaturen"
 
 #~ msgid "Failed to connect to the HAL daemon: %s"
-#~ msgstr "Kon geen verbinding krijgen met HAL daemon: %s"
+#~ msgstr "Kon geen verbinding krijgen met de HAL-achtergronddienst: %s"
 
 #~ msgid "Create the folder \"%s\"?"
 #~ msgstr "De map \"%s\" aanmaken?"
@@ -3657,7 +3668,7 @@ msgstr "Configureer Thunar bestandsbeheerder"
 #~ "ondersteuning voor verwisselbare media te gebruiken."
 
 #~ msgid "_Unmount Volume"
-#~ msgstr "Medium _loskoppelen"
+#~ msgstr "Medium _ontkoppelen"
 
 #~ msgid "Failed to unmount \"%s\""
 #~ msgstr "Kon \"%s\" niet ontkoppelen"More information about the Xfce4-commits mailing list