[Xfce4-commits] <libxfce4util:master> l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

Transifex noreply at xfce.org
Fri Jan 7 17:44:01 CET 2011


Updating branch refs/heads/master
     to a2c4f2eaf70b586b68497e8394d4c49aa994ad4f (commit)
    from 52406336b294ca7686ac23562741a27e3ae7aa7c (commit)

commit a2c4f2eaf70b586b68497e8394d4c49aa994ad4f
Author: Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>
Date:  Fri Jan 7 17:43:07 2011 +0100

  l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%
  
  New status: 7 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  56 +++++++++++++++++++++-----------------------------------
 1 files changed, 21 insertions(+), 35 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 0d815b1..27fdb82 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -4,12 +4,12 @@
 # Thanks to FreeBSD.hello.pl and Gnu.org for licenses translations.
 # Szymon Kałasz <szymon_maestro at gazeta.pl>, 2006.
 # Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>, 2009.
-#
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libxfce4util 4.4.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-12-18 11:59+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-01-07 11:08+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-02-12 10:15+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
@@ -45,7 +45,7 @@ msgid ""
 " (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF\n"
 " THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.\n"
 msgstr ""
-" Redystrybucja i użytkowanie kodu źródłowego lub plików wykonywalnych po\n"
+"Redystrybuowanie i użytkowanie kodu źródłowego lub plików wykonywalnych po\n"
 " lub bez dokonywania modyfikacji jest dozwolone, o ile spełnione zostaną\n"
 " następujące warunki:\n"
 "\n"
@@ -82,29 +82,22 @@ msgid ""
 "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for\n"
 "more details.\n"
 "\n"
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along "
-"with\n"
-"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
-"Franklin\n"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with\n"
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin\n"
 "Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.\n"
 msgstr ""
 "Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; można go rozprowadzać dalej\n"
 "i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej\n"
-"przez Fundację Wolnego Oprogramowania ‒ według wersji drugiej tej Licencji "
-"lub\n"
+"przez Fundację Wolnego Oprogramowania ‒ według wersji drugiej tej Licencji lub\n"
 "którejś z późniejszych wersji.\n"
 "\n"
 "Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny\n"
-"- jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji "
-"PRZYDATNOŚCI\n"
+"- jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI\n"
 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania\n"
-"bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną "
-"GNU.\n"
+"bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU.\n"
 "\n"
-"Z pewnością wraz z niniejszym programem dostarczono także egzemplarz "
-"Powszechnej\n"
-"Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - proszę "
-"napisać\n"
+"Z pewnością wraz z niniejszym programem dostarczono także egzemplarz Powszechnej\n"
+"Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - proszę napisać\n"
 "do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,\n"
 "MA 02110-130159 USA.\n"
 
@@ -125,39 +118,32 @@ msgid ""
 "Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, \n"
 "Boston, MA 02110-1301 USA.\n"
 msgstr ""
-"Niniejsza biblioteka jest wolnym oprogramowaniem; można ją rozprowadzać "
-"dalej\n"
-"i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej\n"
-"przez Fundację Wolnego Oprogramowania ‒ według wersji drugiej tej Licencji "
-"lub\n"
+"Niniejsza biblioteka jest wolnym oprogramowaniem; można ją rozprowadzać dalej\n"
+"i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU Library, wydanej\n"
+"przez Fundację Wolnego Oprogramowania ‒ według wersji drugiej tej Licencji lub\n"
 "którejś z późniejszych wersji.\n"
 "\n"
-"Niniejsza biblioteka rozpowszechniana jest z nadzieją, iż będzie ono "
-"użyteczna\n"
-"- jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji "
-"PRZYDATNOŚCI\n"
+"Niniejsza biblioteka rozpowszechniana jest z nadzieją, iż będzie ono użyteczna\n"
+"- jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI\n"
 "HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania\n"
-"bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną "
-"GNU.\n"
+"bliższych informacji należy zapoznać się z Powszechną Licencją Publiczną GNU.\n"
 "\n"
-"Z pewnością wraz z niniejszą biblioteką dostarczono także egzemplarz "
-"Powszechnej\n"
-"Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - proszę "
-"napisać\n"
+"Z pewnością wraz z niniejszą biblioteką dostarczono także egzemplarz Powszechnej\n"
+"Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - proszę napisać\n"
 "do Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,\n"
 "MA 02110-130159 USA.\n"
 
 #: ../libxfce4util/xfce-posix-signal-handler.c:132
 #, c-format
 msgid "pipe() failed: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Nie udało się wywołać pipe(): %s"
 
 #: ../libxfce4util/xfce-posix-signal-handler.c:205
 #, c-format
 msgid "xfce_posix_signal_handler_init() must be called first"
-msgstr ""
+msgstr "Najpierw należy wywołać xfce_posix_signal_handler_init()"
 
 #: ../libxfce4util/xfce-posix-signal-handler.c:231
 #, c-format
 msgid "sigaction() failed: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Nie udało się wywołać sigaction(): %s\n"More information about the Xfce4-commits mailing list