[Goodies-commits] r7292 - xfce4-power-manager/trunk/po

Mike Massonnet mmassonnet at xfce.org
Tue Apr 28 13:20:43 CEST 2009


Author: mmassonnet
Date: 2009-04-28 11:20:43 +0000 (Tue, 28 Apr 2009)
New Revision: 7292

Modified:
  xfce4-power-manager/trunk/po/ChangeLog
  xfce4-power-manager/trunk/po/ca.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/cs.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/da.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/de.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/el.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/es.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/et.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/eu.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/fi.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/fr.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/gl.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/id.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/it.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/ja.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/nb.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/nl.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/pt.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/pt_BR.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/sv.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/tr.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/uk.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/xfce4-power-manager.pot
  xfce4-power-manager/trunk/po/zh_CN.po
Log:
make update-po

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/ChangeLog
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/ChangeLog	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/ChangeLog	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -1,3 +1,7 @@
+2009-04-28 Mike Massonnet <mmassonnet at xfce.org>
+
+	* *.po, *.pot: make update-po
+
 2009-04-26 Stavros Giannouris <stavrosg at hellug.gr>
 
 	* el.po: Greek translation update (Evaggelos Balaskas)

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/ca.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/ca.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/ca.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce 4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-04-07 11:07+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-04-18 13:06+0100\n"
 "Last-Translator: Harald Servat <redcrash at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan\n"
@@ -38,11 +38,11 @@
 msgid "<b>Monitor</b>"
 msgstr "<b>Pantalla</b>"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6 ../settings/xfpm-settings.c:1091
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avançat"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:758
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
 msgid "Always show icon"
 msgstr "Mostra sempre la icona"
 
@@ -51,184 +51,269 @@
 msgstr "Considera que el nivell de baixa energia comença a:"
 
 #: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr "Habilita el controlador d'escalat de freqüència de la CPU"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
 msgid "Enable monitor power management control"
 msgstr "Habilita el controlador de pantalla del gestor d'energia"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
 msgid "Enable notification"
 msgstr "Habilita la notificació"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11 ../settings/xfpm-settings.c:1048
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1053
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
 msgid "General"
 msgstr "General"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Hiberna"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
 msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
 msgstr "Bloca la pantalla quan es vulgui suspendre o hibernar"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:451
-#: ../settings/xfpm-settings.c:544 ../settings/xfpm-settings.c:670
-#: ../settings/xfpm-settings.c:798 ../settings/xfpm-settings.c:857
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
 msgid "Nothing"
 msgstr "Res"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14 ../settings/xfpm-settings.c:1062
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1067
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
 msgid "On AC"
 msgstr "Amb xarxa elèctrica"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
 msgid "On battery"
 msgstr "Amb bateria"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
 msgid "Power manager settings"
 msgstr "Ajustament del gestor d'energia"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
 msgid "Prefer power savings over performance"
 msgstr "Millor estalvi d'energia que rendiment"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
 msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
 msgstr "Deixa la pantalla adormida quan l'ordinador està inactiu durant:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+#, fuzzy
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr "Deixa la pantalla adormida quan l'ordinador està inactiu durant:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
 msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
 msgstr "Disminueix la brillantor de la pantalla quan estigui inactiva durant:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+#, fuzzy
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr "Ajusta el mode d'adormiment de la pantalla:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
 msgid "Set monitor sleep mode:"
 msgstr "Ajusta el mode d'adormiment de la pantalla:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
 msgid "Standby"
 msgstr "En espera"
 
 #. Suspend menu option
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22 ../settings/xfpm-settings.c:549
-#: ../settings/xfpm-settings.c:675 ../settings/xfpm-settings.c:803
-#: ../settings/xfpm-settings.c:862 ../src/xfpm-tray-icon.c:198
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:262
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
 msgid "Suspend"
 msgstr "Suspèn"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
 msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
 msgstr "Apaga la pantalla quan l'ordinador estigui inactiu durant:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
 msgid "System tray icon: "
 msgstr "Icona d'estat:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
 msgid "When battery power is critical:"
 msgstr "Quan el nivell de càrrega és crític:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "Quan es pitja el botó d'encesa:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
 msgid "When laptop lid is closed:"
 msgstr "Quan es tanca la tapa del portàtil:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
 msgid "When power button is pressed:"
 msgstr "Quan es pitja el botó d'encesa:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
 msgid "When sleep button is pressed:"
 msgstr "Quan es pitja el botó d'adormiment:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29 ../settings/xfpm-settings-main.c:112
-#: ../src/xfpm-main.c:125 ../src/xfpm-main.c:187 ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:313 ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
+#: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
 msgid "Xfce Power Manager"
 msgstr "Gestor d'energia de Xfce"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:306 ../settings/xfpm-settings.c:322
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
 msgid "Never"
 msgstr "Mai"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:309
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
 msgid "One minute"
 msgstr "Un minut"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:311
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
 msgid "Minutes"
 msgstr "Minuts"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:324
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "hora"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "Un minut"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "minuts"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "hores"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
 msgid "Seconds"
 msgstr "Segons"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:443 ../settings/xfpm-settings.c:536
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr "No es permet ni hibernar ni suspendre el sistema"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
 msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
 msgstr "No es permet ni apagar ni hibernar el sistema"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../settings/xfpm-settings.c:456 ../settings/xfpm-settings.c:555
-#: ../settings/xfpm-settings.c:681 ../settings/xfpm-settings.c:809
-#: ../settings/xfpm-settings.c:868 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:247
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Hiberna"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:460 ../settings/xfpm-settings.c:813
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
 msgid "Shutdown"
 msgstr "Atura"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:664 ../settings/xfpm-settings.c:792
-#: ../settings/xfpm-settings.c:851 ../settings/xfpm-settings.c:974
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr "No es permet ni hibernar ni suspendre el sistema"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:761
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
 msgid "When battery is present"
 msgstr "Quan hi ha alguna bateria"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:764
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
 msgid "When battery is charging or discharging"
 msgstr "Quan s'està carregant o descarregant la bateria"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:942
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+#, fuzzy
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr "No es permet ni hibernar ni suspendre el sistema"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "No es permet ni hibernar ni suspendre el sistema"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
 msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
 msgstr ""
 "Quan totes les fonts d'energia de l'ordinador assoleixin aquest valor de "
 "càrrega"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1077 ../settings/xfpm-settings.c:1082
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
 msgid "On Battery"
 msgstr "Amb Bateria"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1096
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr "Estès"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
 msgid "Advance"
 msgstr "Avança"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:112
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Sòcol del gestor d'ajustaments"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "SÒCOL ID"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Feu «%s --help» per veure l'ús."
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
 msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
 msgstr ""
 "No es pot carregar la configuració del gestor d'energia, emprant els valors "
 "per defecte"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:138
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
 msgid "Xfce Power Manager Settings"
 msgstr "Ajustaments del gestor d'energia de Xfce"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:139
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
 msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
 msgstr "No s'ha pogut connectar al gestor d'energia de Xfce"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:158 ../src/xfpm-main.c:141
-#: ../src/xfpm-main.c:188
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is not running"
 msgstr "No s'està executant el gestor d'energia de Xfce"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:161
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
 msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
 msgstr ""
 "El gestor d'energia de Xfce4 no s'està executant, veleu tornar a executar-lo?"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:163
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
 msgid "Run"
 msgstr "Executa"
 
@@ -244,126 +329,123 @@
 msgid "Xfce 4 Power Manager"
 msgstr "Gestor d'energia de Xfce 4"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "La bateria està carregada"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "S'ha descarregat la bateria"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "S'està carregant la bateria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "S'ha descarregat la bateria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112 ../src/xfpm-battery.c:378
-#: ../src/xfpm-battery.c:390
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "El sistema està funcionant amb l'energia de la bateria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "La càrrega de bateria és baixa"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr "El sistema està funcionant amb un nivell baix de càrrega"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:219 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115 ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:199
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
 msgstr "Gestor d'energia de Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr "El SAI"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "La bateria del ratolí"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr "La bateria del teclat"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:243
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "La bateria de la càmera"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:245
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr "La bateria de la PDA"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:247
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 msgid "Your Battery"
 msgstr "La bateria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:262
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 msgid "is fully charged"
 msgstr "Totalment carregada"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:267
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 msgid "charge level"
 msgstr "Nivell de càrrega"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:272
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 msgid "is charging"
 msgstr "S'està carregant"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:279
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 msgid "is discharging"
 msgstr "S'està descarregant"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:284
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 msgid "charge is low"
 msgstr "La càrrega és baixa"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:289
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 msgid "is almost empty"
 msgstr "Està gaire bé descarregada"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:309
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 msgid "is not present"
 msgstr "no hi és"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:340
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 msgid "Battery not present"
 msgstr "No hi ha cap bateria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:362
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 msgid "Estimated time left"
 msgstr "Temps restant previst"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:366
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr "Temps de càrrega previst"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:369
-msgid "hours"
-msgstr "hores"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:369
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "hora"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:370
-msgid "minutes"
-msgstr "minuts"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:370
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "minut"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:374 ../src/xfpm-battery.c:386
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 msgid "Battery"
 msgstr "Bateria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:377 ../src/xfpm-battery.c:389
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "El sistema està funcionant endollat a la corrent elèctrica"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr "Unitat no reconeguda"
 
@@ -391,7 +473,7 @@
 msgid "Battery information"
 msgstr "Informació de la bateria"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -412,45 +494,40 @@
 "Amb llicència GNU GPL.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr "No en facis un dimoni"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
+#: ../src/xfpm-main.c:130
 msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Reinicia el gestor d'energia de Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Mostra el diàleg de configuració"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Surt de tots els gestors d'energia de Xfce en execució"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr "Informació de la versió"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86 ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr "Feu «%s --help» per veure l'ús."
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "Masses arguments"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "No es pot connectar a la sessió de missatges de bus"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:218
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "S'està executant un altre gestor d'energia"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "El gestor d'energia de Xfce ja s'està executant"
@@ -499,12 +576,12 @@
 "malmetre l'estat d'aquesta aplicació, esteu segur que voleu hibernar el "
 "sistema?"
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:193
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Voleu continuar?"
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:190
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
 msgid ""
 "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
 "now may damage the working state of this application, are you sure you want "
@@ -514,30 +591,46 @@
 "malmetre l'estat d'aquesta aplicació, esteu segur que voleu suspendre el "
 "sistema?"
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
 msgid "Quit the Xfce power manager"
 msgstr "Surt del gestor d'energia de Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:222
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
 msgid "Quit"
 msgstr "Surt"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:539 ../src/xfpm-engine.c:568
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+#, fuzzy
+msgid "Inhibit"
+msgstr "Connector d'inhibició"
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr "S'ha denegat el permís"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:546
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "La hibernació no és compatible"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:575
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr "La suspensió no és compatible"
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:199
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "El dimoni HAL no s'està executant"
 
@@ -551,36 +644,36 @@
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr "La galeta no és vàlida"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr "No hi ha compatibilitat per vostre sistema operatiu"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr "No s'ha trobat l'script de hibernació"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr "No s'ha trobat l'script de suspensió"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr "No s'ha trobat el mètode de suspensió"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr "No s'ha trobat el mètode d'hibernació"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Memòria esgotada"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr "No s'ha pogut adormir el sistema"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:374 ../src/xfpm-shutdown.c:391
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:419
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
 #, c-format
 msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr "El dimoni HAL no està actiu"
@@ -589,112 +682,88 @@
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr "Gestor d'energia per l'escriptori Xfce"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr "Ió liti"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr "Plom i àcid"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr "Liti-polímer"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr "Níquel i Hidrur metàŀlic"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconeguda"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr "mWh"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr "mAh"
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:171
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Carles Muñoz Gorriz <carlesmu at internautas.org>"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:173
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
 msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr "Controla la brillantor de la LCD"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:175
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 msgid "No device found"
 msgstr "No s'ha trobat el dispositiu"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:585
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr "Connector de brillantor"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:223
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:423
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "No s'està executant cap gestor d'energia"
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "No s'està executant cap gestor d'energia"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:226
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr "Deshabilita l'adormiment automàtic"
+#~ msgid "Automatic sleep inhibited"
+#~ msgstr "Deshabilita l'adormiment automàtic"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:232
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr "Alguna aplicació evita l'adormiment automàtic"
+#~ msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
+#~ msgstr "Alguna aplicació evita l'adormiment automàtic"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:234
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr "Adormiment automàtic habilitat"
+#~ msgid "Automatic sleep enabled"
+#~ msgstr "Adormiment automàtic habilitat"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:282
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr "L'adormiment automàtic del gestor d'energia està deshabilitat"
+#~ msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
+#~ msgstr "L'adormiment automàtic del gestor d'energia està deshabilitat"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:283
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr "L'adormiment automàtic del gestor d'energia està habilitat"
+#~ msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
+#~ msgstr "L'adormiment automàtic del gestor d'energia està habilitat"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:286
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:322
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:664
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:723
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:829
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:2
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr "Connector d'inhibició"
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "No tornis a mostrar"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:296
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:332
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:733
-msgid "Don't show again"
-msgstr "No tornis a mostrar"
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "Gestor d'energia desconnectat"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:323
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "Gestor d'energia desconnectat"
+#~ msgid "Enable backlight sleep"
+#~ msgstr "Habilita l'adormiment de la retro-iŀluminació "
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:673
-msgid "Enable backlight sleep"
-msgstr "Habilita l'adormiment de la retro-iŀluminació "
+#~ msgid "Enable automatic sleep"
+#~ msgstr "Habilita l'adormiment automàtica"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:680
-msgid "Enable automatic sleep"
-msgstr "Habilita l'adormiment automàtica"
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "Gestor d'energia connectat"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:724
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "Gestor d'energia connectat"
+#~ msgid "Inhibit automatic power savings"
+#~ msgstr "Inhabilita l'estalvi automàtic d'energia"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit automatic power savings"
-msgstr "Inhabilita l'estalvi automàtic d'energia"
-
 #~ msgid "gtk-close"
 #~ msgstr "gtk-close"
 
@@ -805,9 +874,6 @@
 #~ msgid "No available keyboard shortcuts found"
 #~ msgstr "No s'han trobat dreceres de teclat disponibles"
 
-#~ msgid "Enable CPU frequency scaling control"
-#~ msgstr "Habilita el controlador d'escalat de freqüència de la CPU"
-
 #~ msgid "CPU settings"
 #~ msgstr "Ajustaments de la CPU"
 
@@ -817,9 +883,6 @@
 #~ msgid "Monitor Settings"
 #~ msgstr "Ajustaments de la pantalla"
 
-#~ msgid "Extended"
-#~ msgstr "Estès"
-
 #~ msgid "Your battery is almost empty"
 #~ msgstr "La bateria està gaire bé descarregada"
 
@@ -932,12 +995,6 @@
 #~ msgid "Start xfce power manager"
 #~ msgstr "Inicia el gestor d'energia de Xfce"
 
-#~ msgid "Settings manager socket"
-#~ msgstr "Sòcol del gestor d'ajustaments"
-
-#~ msgid "SOCKET ID"
-#~ msgstr "SÒCOL ID"
-
 #~ msgid "Failed to create dbus message\n"
 #~ msgstr "No s'ha pogut crear el missatge dbus\n"
 

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/cs.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/cs.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/cs.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce 4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-29 18:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-01-15 20:16+0100\n"
 "Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Czech\n"
@@ -16,175 +16,498 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
+msgid "<b>Actions</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
+#, fuzzy
+msgid "<b>Advanced Options</b>"
+msgstr "Pokročilá nastavení"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
+msgid "<b>Brightness</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
+#, fuzzy
+msgid "<b>General Options</b>"
+msgstr "Obecná nastavení"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
+msgid "<b>Monitor</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
+#, fuzzy
+msgid "Advanced"
+msgstr "Pokročilá nastavení"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
+#, fuzzy
+msgid "Always show icon"
+msgstr "Vždy zobrazovat ikonu"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
+msgid "Consider the computer on low power at:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr "Povolit ovládání změny frekvence procesoru"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+msgid "Enable monitor power management control"
+msgstr "Povolit ovládání správy napájení monitoru"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
+#, fuzzy
+msgid "Enable notification"
+msgstr "Povolit oznámení o nabíjení záložního zdroje"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
+#, fuzzy
+msgid "General"
+msgstr "Obecná nastavení"
+
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Hibernovat"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
+msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
+msgid "Nothing"
+msgstr "Nic"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
+#, fuzzy
+msgid "On AC"
+msgstr "Při napájení ze sítě"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+#, fuzzy
+msgid "On battery"
+msgstr "Při napájení z baterie"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+#, fuzzy
+msgid "Power manager settings"
+msgstr "Správce napájení"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+msgid "Prefer power savings over performance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
+msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+msgid "Set monitor sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+#, fuzzy
+msgid "Standby"
+msgstr "Pohotovostní režim po"
+
+#. Suspend menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
+msgid "Suspend"
+msgstr "Režim spánku"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+#, fuzzy
+msgid "System tray icon: "
+msgstr "Ikona v oznamovací oblasti:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
+#, fuzzy
+msgid "When battery power is critical:"
+msgstr "Je-li úroveň nabití baterie kritická, provést tuto akci:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "Stisknete-li hlavní vypínač, provést tuto akci:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
+#, fuzzy
+msgid "When laptop lid is closed:"
+msgstr "Při zavření laptopu"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
+#, fuzzy
+msgid "When power button is pressed:"
+msgstr "Stisknete-li hlavní vypínač, provést tuto akci:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
+#, fuzzy
+msgid "When sleep button is pressed:"
+msgstr "Stisknete-li tlačítko režimu spánku, provést tuto akci:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
+#: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
+msgid "Xfce Power Manager"
+msgstr "Správce napájení pro Xfce"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
+#, fuzzy
+msgid "Never"
+msgstr "nikdy"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
+#, fuzzy
+msgid "One minute"
+msgstr "minuta"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
+#, fuzzy
+msgid "Minutes"
+msgstr "minut"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "hodina"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "minuta"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "minut"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "hodin"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
+msgid "Seconds"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
+msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Vypnout"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
+msgid "When battery is present"
+msgstr "Pokud je přítomna baterie"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
+msgid "When battery is charging or discharging"
+msgstr "Pokud se baterie nabíjí nebo vybíjí"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "Hibernovat systém"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
+msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
+#, fuzzy
+msgid "On Battery"
+msgstr "Při napájení z baterie"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr "Rozšířené"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
+msgid "Advance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Soket správce nastavení"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "SOCKET ID"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Informace o použití získáte příkazem '%s --help'."
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
+msgstr ""
+"Načtení konfigurace správce napájení se nezdařilo, používá se výchozí "
+"nastavení"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Xfce Power Manager Settings"
+msgstr "Správce napájení pro Xfce"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
+msgstr "Nelze zavést správce napájení pro xfce4"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
+#, c-format
+msgid "Xfce power manager is not running"
+msgstr "Správce napájení Xfce není spuštěn"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
+msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
+msgstr "Správce napájení pro Xfce neběží, chcete jej nyní spustit?"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
+msgid "Run"
+msgstr "Spustit"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
+msgid "Power Manager"
+msgstr "Správce napájení"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Nastavení správce napájení pro Xfce 4"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
+msgid "Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Správce napájení pro Xfce 4"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "Baterie je plně nabitá"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "Baterie se vybíjí"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "Baterie se nabíjí"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "Baterie se vybíjí"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112 ../src/xfpm-battery.c:369
-#: ../src/xfpm-battery.c:381
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 #, fuzzy
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "Nastavení monitoru při napájení z baterie"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "Úroveň nabití baterie je nízká"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:213 ../src/xfpm-supply.c:277 ../src/xfpm-supply.c:300
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115 ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
 msgstr "Správce napájeni pro Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:231
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:233
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 #, fuzzy
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "Napájení z baterie"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:235
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 #, fuzzy
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "Napájení z baterie"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 #, fuzzy
 msgid "Your Battery"
 msgstr "Napájení z baterie"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:256
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 #, fuzzy
 msgid "is fully charged"
 msgstr "Baterie je plně nabitá"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:261
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 #, fuzzy
 msgid "charge level"
 msgstr "Úroveň nabití baterie"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:266
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 #, fuzzy
 msgid "is charging"
 msgstr "Baterie se nabíjí"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:273
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 #, fuzzy
 msgid "is discharging"
 msgstr "Baterie se vybíjí"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:278
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 #, fuzzy
 msgid "charge is low"
 msgstr "Úroveň nabití baterie je nízká"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:283
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 #, fuzzy
 msgid "is almost empty"
 msgstr "Baterie je téměř vybitá"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:300
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 #, fuzzy
 msgid "is not present"
 msgstr "Nepřítomen"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:331
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 #, fuzzy
 msgid "Battery not present"
 msgstr "Pokud je přítomna baterie"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:353
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time left"
 msgstr ""
 "\n"
 "Odhad zbývajícího času"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:357
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr ""
 "\n"
 "Odhad času nabití"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
-msgid "hours"
-msgstr "hodin"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "hodina"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
-msgid "minutes"
-msgstr "minut"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "minuta"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:365 ../src/xfpm-battery.c:377
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 #, fuzzy
 msgid "Battery"
 msgstr "Nastavení baterie"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:368 ../src/xfpm-battery.c:380
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 #, fuzzy
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "Nastavení monitoru při napájení ze sítě"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:58 ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:65
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:69
 msgid "Technology:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:88
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:92
 msgid "Design:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:116
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:120
 msgid "Last full:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:140
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:144
 msgid "Vendor:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:164
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:168
 msgid "Model:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:197
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:201
 #, fuzzy
 msgid "Battery information"
 msgstr "Konfigurace baterie"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -205,87 +528,66 @@
 "Vydáno pod licencí GNU GPL.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
+#: ../src/xfpm-main.c:130
 #, fuzzy
-msgid "Restart the running instance of xfce power manager"
+msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Ukončit všechny běžící správce napájení"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Zobrazit konfigurační dialogové okno"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Ukončit všechny běžící správce napájení"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr "Informace o verzi"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86 ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr "Informace o použití získáte příkazem '%s --help'."
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "Příliš mnoho argumentů"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 #, fuzzy
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "Spojení se sběrnicí DBus se nepodařilo navázat: %s"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:125 ../src/xfpm-main.c:187 ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:290 ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113 ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
-msgid "Xfce Power Manager"
-msgstr "Správce napájení pro Xfce"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:141 ../settings/xfpm-settings-main.c:154
-#, c-format
-msgid "Xfce power manager is not running"
-msgstr "Správce napájení Xfce není spuštěn"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:188
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 #, fuzzy
-msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
-msgstr "Správce napájení Xfce není spuštěn"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "Správce napájení pro Xfce je již spuštěn"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "Správce napájení pro Xfce je již spuštěn"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:169
+#: ../src/xfpm-supply.c:171
 #, fuzzy
 msgid "Adapter present"
 msgstr "Nepřítomen"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:170
+#: ../src/xfpm-supply.c:172
 #, fuzzy
 msgid "Adapter not present"
 msgstr "Nepřítomen"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:246
+#: ../src/xfpm-supply.c:251
 msgid "Shutdown the system"
 msgstr "Vypnout systém"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:257
+#: ../src/xfpm-supply.c:262
 msgid "Hibernate the system"
 msgstr "Hibernovat systém"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:269
+#: ../src/xfpm-supply.c:274
 msgid ""
 "System is running on low power, but an application is currently disabling "
 "the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data "
@@ -293,7 +595,7 @@
 "sleep mode or plug in your AC adapter"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:295
+#: ../src/xfpm-supply.c:300
 #, fuzzy
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
 msgstr ""
@@ -306,427 +608,181 @@
 "to hibernate the system?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:189
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
 #, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to procced?"
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Opravdu chcete přejít do režimu spánku"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:167 ../src/xfpm-tray-icon.c:224
-#: ../settings/xfpm-settings.c:457 ../settings/xfpm-settings.c:545
-#: ../settings/xfpm-settings.c:659 ../settings/xfpm-settings.c:775
-#: ../settings/xfpm-settings.c:823
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Hibernovat"
-
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:186
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
 msgid ""
 "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
 "now may damage the working state of this application, are you sure you want "
 "to suspend the system?"
 msgstr ""
 
-#. Suspend menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:194 ../src/xfpm-tray-icon.c:239
-#: ../settings/xfpm-settings.c:539 ../settings/xfpm-settings.c:653
-#: ../settings/xfpm-settings.c:769 ../settings/xfpm-settings.c:817
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
-msgid "Suspend"
-msgstr "Režim spánku"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Quit the Xfce power manager"
+msgstr "Správce napájeni pro Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:511 ../src/xfpm-engine.c:540
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+msgid "Quit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:518
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "Hibernovat systém"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:547
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 #, fuzzy
-msgid "Hal daemon is not running"
+msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "Správce napájení Xfce není spuštěn"
 
-#: ../src/xfpm-inhibit.c:247
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid arguments"
+msgstr "Příliš mnoho argumentů"
+
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:359
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr "Pro váš operační systém není přítomen back-end"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr "Nebyl nalezen skript pro hibernaci"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr "Nebyl nalezen skript pro režim spánku"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr "Nebyla nalezena metoda pro režim spánku"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr "Nebyla nalezena metoda pro hibernaci"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Nedostatek paměti"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 #, fuzzy
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr "Nepodařilo se přejít do režimu spánku"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:359 ../src/xfpm-shutdown.c:377
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:409
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
 #, c-format
-msgid "Hal daemon is currently not connected"
+msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr ""
 
 #: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:1
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr ""
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:307 ../settings/xfpm-settings.c:323
-#, fuzzy
-msgid "Never"
-msgstr "nikdy"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:310
-#, fuzzy
-msgid "One minute"
-msgstr "minuta"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:312
-#, fuzzy
-msgid "Minutes"
-msgstr "minut"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:325
-msgid "Seconds"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:442 ../settings/xfpm-settings.c:526
-msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:452 ../settings/xfpm-settings.c:534
-#: ../settings/xfpm-settings.c:648 ../settings/xfpm-settings.c:764
-#: ../settings/xfpm-settings.c:812 ../settings/xfpm-settings.glade.h:13
-msgid "Nothing"
-msgstr "Nic"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:461 ../settings/xfpm-settings.c:779
-msgid "Shutdown"
-msgstr "Vypnout"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:642 ../settings/xfpm-settings.c:758
-#: ../settings/xfpm-settings.c:806 ../settings/xfpm-settings.c:918
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:724 ../settings/xfpm-settings.glade.h:7
-#, fuzzy
-msgid "Always show icon"
-msgstr "Vždy zobrazovat ikonu"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:727
-msgid "When battery is present"
-msgstr "Pokud je přítomna baterie"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:730
-msgid "When battery is charging or discharging"
-msgstr "Pokud se baterie nabíjí nebo vybíjí"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:886
-msgid ""
-"When the main power on the computer reaches this value of charge percentage"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:992 ../settings/xfpm-settings.c:997
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "General"
-msgstr "Obecná nastavení"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1006 ../settings/xfpm-settings.c:1011
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
-#, fuzzy
-msgid "On AC"
-msgstr "Při napájení ze sítě"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1021 ../settings/xfpm-settings.c:1026
-#, fuzzy
-msgid "On Battery"
-msgstr "Při napájení z baterie"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1035 ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
-#, fuzzy
-msgid "Advanced"
-msgstr "Pokročilá nastavení"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1040
-msgid "Advance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
-msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
-msgstr ""
-"Načtení konfigurace správce napájení se nezdařilo, používá se výchozí "
-"nastavení"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:134
-#, fuzzy
-msgid "Xfce Power Manager Settings"
-msgstr "Správce napájení pro Xfce"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:135
-#, fuzzy
-msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
-msgstr "Nelze zavést správce napájení pro xfce4"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:157
-msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
-msgstr "Správce napájení pro Xfce neběží, chcete jej nyní spustit?"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:159
-msgid "Run"
-msgstr "Spustit"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
-msgid "Power"
-msgstr "Napájení"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
-msgid "Power Manager"
-msgstr "Správce napájení"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
-msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Nastavení správce napájení pro Xfce 4"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:4
-msgid "Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Správce napájení pro Xfce 4"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
-#, fuzzy
-msgid "<b>Advanced Options</b>"
-msgstr "Pokročilá nastavení"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
-msgid "<b>Brightness</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
-#, fuzzy
-msgid "<b>General Options</b>"
-msgstr "Obecná nastavení"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
-msgid "<b>Monitor</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
-msgid "Consider the computer on low power at:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
-msgid "Enable monitor power management control"
-msgstr "Povolit ovládání správy napájení monitoru"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid "Enable notification"
-msgstr "Povolit oznámení o nabíjení záložního zdroje"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
-msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid "On battery"
-msgstr "Při napájení z baterie"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
-#, fuzzy
-msgid "Power manager settings"
-msgstr "Správce napájení"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
-msgid "Prefer power savings over performance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
-msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
-msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
-msgid "Set monitor sleep mode:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
-#, fuzzy
-msgid "Standby"
-msgstr "Pohotovostní režim po"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
-msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
-#, fuzzy
-msgid "System tray icon: "
-msgstr "Ikona v oznamovací oblasti:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
-#, fuzzy
-msgid "When battery power is critical:"
-msgstr "Je-li úroveň nabití baterie kritická, provést tuto akci:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
-#, fuzzy
-msgid "When laptop lid is closed:"
-msgstr "Při zavření laptopu"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
-#, fuzzy
-msgid "When power button is pressed:"
-msgstr "Stisknete-li hlavní vypínač, provést tuto akci:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
-#, fuzzy
-msgid "When sleep button is pressed:"
-msgstr "Stisknete-li tlačítko režimu spánku, provést tuto akci:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
-msgid "gtk-close"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
-msgid "gtk-help"
-msgstr ""
-
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:168
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Michal Várady <miko.vaji at gmail.com>"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:462
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:519
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
+#: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
 #, fuzzy
-msgid "Control your LCD brightness level"
+msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr "Povolit ovládání jasu displeje LCD"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:466
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:523
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 #, fuzzy
 msgid "No device found"
 msgstr "Regulátor procesoru nebyl nalezen"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:537
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr ""
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:205
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:429
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:437
 #, fuzzy
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "Správce napájení Xfce není spuštěn"
+#~ msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
+#~ msgstr "Správce napájení Xfce není spuštěn"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:208
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr ""
+#~ msgid "Power"
+#~ msgstr "Napájení"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:214
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "Správce napájení Xfce není spuštěn"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:216
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:288
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:289
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:292
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:328
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:515
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:617
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:302
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:338
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:525
 #, fuzzy
-msgid "Don't show again"
-msgstr "Tuto zprávu již nezobrazovat"
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "Tuto zprávu již nezobrazovat"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:329
 #, fuzzy
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "Předvolby správce napájení"
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "Předvolby správce napájení"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:516
 #, fuzzy
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "Správce napájení Xfce není spuštěn"
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "Správce napájení Xfce není spuštěn"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to read adapter status, the power manager will not work properly"
@@ -824,9 +880,6 @@
 #~ msgid "No available keyboard shortcuts found"
 #~ msgstr "Nebyly nalezeny žádné dostupné klávesové zkratky"
 
-#~ msgid "Enable CPU frequency scaling control"
-#~ msgstr "Povolit ovládání změny frekvence procesoru"
-
 #~ msgid "CPU settings"
 #~ msgstr "Nastavení procesoru"
 
@@ -836,9 +889,6 @@
 #~ msgid "Monitor Settings"
 #~ msgstr "Nastavení monitoru"
 
-#~ msgid "Extended"
-#~ msgstr "Rozšířené"
-
 #~ msgid "Your battery is almost empty"
 #~ msgstr "Baterie je téměř vybitá"
 
@@ -943,12 +993,6 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Žádná odpověď od démona vrstvy HAL pro nastavení profilu úsporného režimu"
 
-#~ msgid "Settings manager socket"
-#~ msgstr "Soket správce nastavení"
-
-#~ msgid "SOCKET ID"
-#~ msgstr "SOCKET ID"
-
 #~ msgid "Failed to create dbus message\n"
 #~ msgstr "Nepodařilo se vytvořit zprávu sběrnice dbus\n"
 

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/da.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/da.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/da.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-power-manager 0.8.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-30 14:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-04-01 18:49+0100\n"
 "Last-Translator: Per Kongstad <p_kongstad at op.pl>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk at dansk-gruppen.dk>\n"
@@ -39,12 +39,10 @@
 msgstr "<b>Skærm</b>"
 
 #: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1035
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avanceret"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7
-#: ../settings/xfpm-settings.c:724
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
 msgid "Always show icon"
 msgstr "Vis altid ikon"
 
@@ -53,209 +51,264 @@
 msgstr "Betragt computeren på lav strøm ved:"
 
 #: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
 msgid "Enable monitor power management control"
 msgstr "Aktivér strømstyring til skærm"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
 msgid "Enable notification"
 msgstr "Slå påmindelse til"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
-#: ../settings/xfpm-settings.c:992
-#: ../settings/xfpm-settings.c:997
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
 msgid "General"
 msgstr "Generel"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Dvaletilstand"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
 msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
 msgstr "Lås skærmen når systemet går i hvile-/dvaletilstand"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13
-#: ../settings/xfpm-settings.c:452
-#: ../settings/xfpm-settings.c:534
-#: ../settings/xfpm-settings.c:648
-#: ../settings/xfpm-settings.c:764
-#: ../settings/xfpm-settings.c:812
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
 msgid "Nothing"
 msgstr "Ingenting"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1006
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1011
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
 msgid "On AC"
 msgstr "Vekselstrøm"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
 msgid "On battery"
 msgstr "Batteristrøm"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
 msgid "Power manager settings"
 msgstr "Strømstyringsindstillinger"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
 msgid "Prefer power savings over performance"
 msgstr "Foretræk strømbesparelse fremfor ydelse"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
 msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
 msgstr "Lad skærmen gå i hviletilstand når computer er inaktiv i:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+#, fuzzy
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr "Lad skærmen gå i hviletilstand når computer er inaktiv i:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
 msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
 msgstr "Reducér skærmens lysstyrke når computeren er inaktiv i:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+#, fuzzy
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr "Indstil skærmens hviletilstand:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
 msgid "Set monitor sleep mode:"
 msgstr "Indstil skærmens hviletilstand:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
 msgid "Standby"
 msgstr "Standby"
 
 #. Suspend menu option
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
-#: ../settings/xfpm-settings.c:539
-#: ../settings/xfpm-settings.c:653
-#: ../settings/xfpm-settings.c:769
-#: ../settings/xfpm-settings.c:817
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:194
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:239
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
 msgid "Suspend"
 msgstr "Hviletilstand"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
 msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
 msgstr "Sluk for skærmen når computeren er inaktiv i:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
 msgid "System tray icon: "
 msgstr "Statusfeltikon:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
 msgid "When battery power is critical:"
 msgstr "Ved kritisk strømniveau på batteri:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "Ved tryk på tænd-knap:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
 msgid "When laptop lid is closed:"
 msgstr "Når bærbarlåg er lukket:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
 msgid "When power button is pressed:"
 msgstr "Ved tryk på tænd-knap:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
 msgid "When sleep button is pressed:"
 msgstr "Ved tryk på hvile-knap:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
-#: ../src/xfpm-main.c:125
-#: ../src/xfpm-main.c:187
-#: ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:290
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
 #: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
 msgid "Xfce Power Manager"
 msgstr "Strømstyring til Xfce"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
-msgid "gtk-close"
-msgstr "gtk-close"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
-msgid "gtk-help"
-msgstr "gtk-help"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:307
-#: ../settings/xfpm-settings.c:323
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
 msgid "Never"
 msgstr "Aldrig"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:310
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
 msgid "One minute"
 msgstr "Et minut"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:312
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
 msgid "Minutes"
 msgstr "Minutter"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:325
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "time"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "Et minut"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "minutter"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "timer"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
 msgid "Seconds"
 msgstr "Sekunder"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:442
-#: ../settings/xfpm-settings.c:526
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr "Handlinger dvale og hvile er ikke tilladte"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
 msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
 msgstr "Handlingerne luk ned og dvale er ikke tilladte"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../settings/xfpm-settings.c:457
-#: ../settings/xfpm-settings.c:545
-#: ../settings/xfpm-settings.c:659
-#: ../settings/xfpm-settings.c:775
-#: ../settings/xfpm-settings.c:823
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:167
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:224
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Dvaletilstand"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:461
-#: ../settings/xfpm-settings.c:779
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
 msgid "Shutdown"
 msgstr "Luk ned"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:642
-#: ../settings/xfpm-settings.c:758
-#: ../settings/xfpm-settings.c:806
-#: ../settings/xfpm-settings.c:918
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr "Handlinger dvale og hvile er ikke tilladte"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:727
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
 msgid "When battery is present"
 msgstr "Når batteri er tilstede"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:730
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
 msgid "When battery is charging or discharging"
 msgstr "Når batteri oplader eller aflader"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:886
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+#, fuzzy
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr "Handlinger dvale og hvile er ikke tilladte"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "Handlinger dvale og hvile er ikke tilladte"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
 msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
 msgstr "Når alle strømkilder på denne computer når til dette ladeniveau"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1021
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
 msgid "On Battery"
 msgstr "Batteristrøm"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1040
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
 msgid "Advance"
 msgstr "Avanceret"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Tast '%s --help' for brug."
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
 msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
-msgstr "Kunne ikke indlæse indstillinger for strømstyring, bruger standardværdier"
+msgstr ""
+"Kunne ikke indlæse indstillinger for strømstyring, bruger standardværdier"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:139
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
 msgid "Xfce Power Manager Settings"
 msgstr "Strømstyringsindstillinger til Xfce"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:140
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
 msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
 msgstr "Kunne ikke forbinde til strømstyring til Xfce"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:159
-#: ../src/xfpm-main.c:141
-#: ../src/xfpm-main.c:188
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is not running"
 msgstr "Strømstyring til Xfce kører ikke"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:162
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
 msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
 msgstr "Strømstyring til Xfce4 kører ikke, ønsker du at starte den nu?"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:164
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
 msgid "Run"
 msgstr "Kør"
 
@@ -271,161 +324,151 @@
 msgid "Xfce 4 Power Manager"
 msgstr "Strømstyring til Xfce 4"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "Dit batteri er fuldt opladt"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "Dit batteri aflader"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "Batteri oplader"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "Dit batteri aflader"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
-#: ../src/xfpm-battery.c:369
-#: ../src/xfpm-battery.c:381
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "System kører på batteri"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "Strømniveauet på dit batteri er lavt"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr "System kører med lavt strømniveau"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:213
-#: ../src/xfpm-supply.c:277
-#: ../src/xfpm-supply.c:300
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
 msgstr "Strømstyring til Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:231
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr "Din UPS"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:233
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "Batteriet til din mus"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:235
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr "Batteriet til dit tastatur"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "Batteriet til dit kamera"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr "Dit PDA-batteri"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 msgid "Your Battery"
 msgstr "Dit batteri"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:256
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 msgid "is fully charged"
 msgstr "er fuldt opladet"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:261
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 msgid "charge level"
 msgstr "ladeniveau"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:266
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 msgid "is charging"
 msgstr "oplader"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:273
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 msgid "is discharging"
 msgstr "aflader"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:278
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 msgid "charge is low"
 msgstr "ladeniveau er lavt"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:283
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 msgid "is almost empty"
 msgstr "er næsten tomt"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:300
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 msgid "is not present"
 msgstr "er ikke tilstede"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:331
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 msgid "Battery not present"
 msgstr "Batteri er ikke tilstede"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:353
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 msgid "Estimated time left"
 msgstr "Forventet tid tilbage"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:357
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr "Forventet ladetid til fuld opladning"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
-msgid "hours"
-msgstr "timer"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "time"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
-msgid "minutes"
-msgstr "minutter"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "minut"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:365
-#: ../src/xfpm-battery.c:377
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 msgid "Battery"
 msgstr "Batteri"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:368
-#: ../src/xfpm-battery.c:380
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "System kører på vekselstrøm"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:58
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr "Ukendt enhed"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:65
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:69
 msgid "Technology:"
 msgstr "Teknologi:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:88
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:92
 msgid "Design:"
 msgstr "Design:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:116
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:120
 msgid "Last full:"
 msgstr "Sidst fuldt opladet:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:140
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:144
 msgid "Vendor:"
 msgstr "Leverandør:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:164
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:168
 msgid "Model:"
 msgstr "Model:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:197
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:201
 msgid "Battery information"
 msgstr "Batteriinformation"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -446,143 +489,186 @@
 "Licenceret under GNU GPL.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr "Undlad at dæmonisere"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
+#: ../src/xfpm-main.c:130
 msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Genstart den kørende instans af strømstyring til Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Vis indstillingsvindue"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Afslut enhver kørende strømstyring til Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr "Versionsinformation"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86
-#: ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr "Tast '%s --help' for brug."
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "For mange argumenter"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "Kunne ikke forbinde til beskedsbussessionen"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:218
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "En anden strømstyring kører allerede"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "Strømstyring til Xfce kører allerede"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:169
+#: ../src/xfpm-supply.c:171
 msgid "Adapter present"
 msgstr "Vekselstrøm tilstede"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:170
+#: ../src/xfpm-supply.c:172
 msgid "Adapter not present"
 msgstr "Vekselstrøm er ikke tilstede"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:246
+#: ../src/xfpm-supply.c:251
 msgid "Shutdown the system"
 msgstr "Luk systemet ned"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:257
+#: ../src/xfpm-supply.c:262
 msgid "Hibernate the system"
 msgstr "Sæt systemet i dvaletilstand"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:269
-msgid "System is running on low power, but an application is currently disabling the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data of this application. Close this application before putting the computer on sleep mode or plug in your AC adapter"
-msgstr "Systemet kører på lavt strømniveau, men et program forhindrer i øjeblikket den automatiske hviletilstand. Dette betyder at gennemførelse af sovetilstand nu kan være ødelæggende for data til dette program. Luk dette program før computeren går i sovetilstand eller tilslut til vekselstrøm"
+#: ../src/xfpm-supply.c:274
+msgid ""
+"System is running on low power, but an application is currently disabling "
+"the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data "
+"of this application. Close this application before putting the computer on "
+"sleep mode or plug in your AC adapter"
+msgstr ""
+"Systemet kører på lavt strømniveau, men et program forhindrer i øjeblikket "
+"den automatiske hviletilstand. Dette betyder at gennemførelse af "
+"sovetilstand nu kan være ødelæggende for data til dette program. Luk dette "
+"program før computeren går i sovetilstand eller tilslut til vekselstrøm"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:295
+#: ../src/xfpm-supply.c:300
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
-msgstr "Systemet kører på lavt strømniveau. Gem dine data for at undgå tab af data"
+msgstr ""
+"Systemet kører på lavt strømniveau. Gem dine data for at undgå tab af data"
 
 #: ../src/xfpm-tray-icon.c:159
-msgid "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action now may damage the working state of this application, are you sure you want to hibernate the system?"
-msgstr "Et program har for øjeblikket slået den automatiske hviletilstand fra. Udførelse af denne handling nu kan ødelægge tilstanden af programmet. Er du sikker på, at du ønsker at at bringe systemet i dvaletilstand?"
+msgid ""
+"An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
+"now may damage the working state of this application, are you sure you want "
+"to hibernate the system?"
+msgstr ""
+"Et program har for øjeblikket slået den automatiske hviletilstand fra. "
+"Udførelse af denne handling nu kan ødelægge tilstanden af programmet. Er du "
+"sikker på, at du ønsker at at bringe systemet i dvaletilstand?"
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
-msgid "Are you sure you want to procced?"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Er du sikker på, at du vil fortsætte?"
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:186
-msgid "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action now may damage the working state of this application, are you sure you want to suspend the system?"
-msgstr "Et program har for øjeblikket slået den automatiske hviletilstand fra. Udførelse af denne handling nu kan ødelægge tilstanden af programmet. Er du sikker på, at du ønsker at at bringe systemet i hviletilstand?"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
+msgid ""
+"An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
+"now may damage the working state of this application, are you sure you want "
+"to suspend the system?"
+msgstr ""
+"Et program har for øjeblikket slået den automatiske hviletilstand fra. "
+"Udførelse af denne handling nu kan ødelægge tilstanden af programmet. Er du "
+"sikker på, at du ønsker at at bringe systemet i hviletilstand?"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:511
-#: ../src/xfpm-engine.c:540
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Quit the Xfce power manager"
+msgstr "Strømstyring til Xfce"
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+msgid "Quit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+#, fuzzy
+msgid "Inhibit"
+msgstr "Forbyd udvidelsesmodul"
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Tilladelse afvist"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:518
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "Dvaletilstand er ikke understøttet"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:547
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr "Dvaletilstand er ikke understøttet"
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "HAL-dæmonen kører ikke"
 
-#: ../src/xfpm-inhibit.c:247
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid arguments"
+msgstr "For mange argumenter"
+
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:359
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr "Ugyldig cookie"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr "Ingen underliggende proces til dit operativsystem"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr "Intet dvale-skript fundet"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr "Intet hvile-skript fundet"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr "Ingen hvile-metode fundet"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr "Ingen hvile-metode fundet"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Er løbet tør for hukommelse"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr "System kunne ikke gå i hviletilstand"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:359
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:377
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:409
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
 #, c-format
 msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr "HAL-dæmon er ikke forbundet i øjeblikket"
@@ -591,35 +677,35 @@
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr "Strømstyring til skrivebordsmiljøet Xfce"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr "Lithium-ion"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr "Bly-syre"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr "Lithium-polymer"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr "Nikkel-metalhybrid"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukendt"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr "mWh"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr "mAh"
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:168
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Per Kongstad <p_kongstad at op.pl>\n"
@@ -627,97 +713,94 @@
 "Dansk-gruppen dansk at dansk-gruppen.dk\n"
 "Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:462
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:519
-msgid "Control your LCD brightness level"
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
+#: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
+#, fuzzy
+msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr "Kontrollér dit LCD-lysstyrkeniveau"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:466
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:523
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 msgid "No device found"
 msgstr "Ingen enhed fundet"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:537
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr "Moduludvidelse for lysstyrke"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:205
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:429
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:437
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "Ingen strømstyringinstans kører"
+#~ msgid "gtk-close"
+#~ msgstr "gtk-close"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:208
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr "Forbud mod automatisk hviletilstand"
+#~ msgid "gtk-help"
+#~ msgstr "gtk-help"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:214
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr "Et andet program slår den automatiske hviletilstand fra"
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "Ingen strømstyringinstans kører"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:216
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr "Automatisk hviletilstand er slået til"
+#~ msgid "Automatic sleep inhibited"
+#~ msgstr "Forbud mod automatisk hviletilstand"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:288
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr "Strømstyrings automatiske hviletilstand er slået fra"
+#~ msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
+#~ msgstr "Et andet program slår den automatiske hviletilstand fra"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:289
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr "Strømstyrings automatiske hviletilstand er slået til"
+#~ msgid "Automatic sleep enabled"
+#~ msgstr "Automatisk hviletilstand er slået til"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:292
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:328
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:515
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:617
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr "Forbyd udvidelsesmodul"
+#~ msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
+#~ msgstr "Strømstyrings automatiske hviletilstand er slået fra"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:302
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:338
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:525
-msgid "Don't show again"
-msgstr "Vis ikke denne besked igen"
+#~ msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
+#~ msgstr "Strømstyrings automatiske hviletilstand er slået til"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:329
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "Strømstyring er ikke forbundet"
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "Vis ikke denne besked igen"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:516
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "Strømstyring er forbundet"
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "Strømstyring er ikke forbundet"
 
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "Strømstyring er forbundet"
+
 # Fejlrapporteret og afventer
 #, fuzzy
 #~ msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
 #~ msgstr "Strømstyring til Xfce kører ikke. Genstart den"
+
 #~ msgid "Power"
 #~ msgstr "Strøm"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to read adapter status, the power manager will not work properly"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kunne ikke aflæse tilslutningstilstand, strømstyringen vil ikke fungere "
 #~ "korrekt"
+
 #~ msgid "Adapter is online"
 #~ msgstr "Tilslutning tændt"
+
 #~ msgid "Adapter is offline"
 #~ msgstr "Tilslutning slukket"
+
 #~ msgid "Are you sure you want to hibernate the system?"
 #~ msgstr "Er du sikker på, at du ønsker systemet i dvaletilstand?"
+
 #~ msgid "UPS configuration"
 #~ msgstr "Nødstrømsindstilling"
+
 #~ msgid "Consider UPS charge critical"
 #~ msgstr "Opfat nødstrømladning som kritisk"
+
 #~ msgid "Consider battery charge critical"
 #~ msgstr "Opfat batteriladning som kritisk"
+
 #~ msgid "percent"
 #~ msgstr "procent"
+
 #~ msgid "Enable battery state notification"
 #~ msgstr "Aktivér påmindelse af batteritilstand"
+
 #~ msgid "Enable power save on UPS power"
 #~ msgstr "Aktivér strømstyring ved nødstrømstrøm"
+
 #~ msgid "Enable power save on battery power"
 #~ msgstr "Aktivér strømstyring ved strøm fra batteri"

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/de.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/de.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/de.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce 4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-04-05 13:03+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-04-05 13:03+0200\n"
 "Last-Translator: Fabian Nowak <timystery at arcor.de>\n"
 "Language-Team: German\n"
@@ -38,11 +38,11 @@
 msgid "<b>Monitor</b>"
 msgstr "<b>Monitor</b>"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6 ../settings/xfpm-settings.c:1092
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
 msgid "Advanced"
 msgstr "Erweitert"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:759
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
 msgid "Always show icon"
 msgstr "Immer ein Symbol zeigen"
 
@@ -51,189 +51,268 @@
 msgstr "Energiezustand als niedrig betrachten bei:"
 
 #: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr "Skalierung der CPU-Geschwindigkeit aktivieren"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
 msgid "Enable monitor power management control"
 msgstr "Energieverwaltung für Monitor aktivieren"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
 msgid "Enable notification"
 msgstr "Benachrichtigung aktivieren"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11 ../settings/xfpm-settings.c:1049
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1054
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
 msgid "General"
 msgstr "Allgemein"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Ruhezustand"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
 msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
 msgstr "Bildschirm sperren im Ruhezustand/Standby"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:452
-#: ../settings/xfpm-settings.c:545 ../settings/xfpm-settings.c:671
-#: ../settings/xfpm-settings.c:799 ../settings/xfpm-settings.c:858
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
 msgid "Nothing"
 msgstr "Nichts"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14 ../settings/xfpm-settings.c:1063
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1068
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
 msgid "On AC"
 msgstr "Bei Netzversorgung"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
 msgid "On battery"
 msgstr "Im Batteriebetrieb"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
 msgid "Power manager settings"
 msgstr "Einstellungen der Energieverwaltung"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
 msgid "Prefer power savings over performance"
 msgstr "Stromsparen gegenüber Leistung bevorzugen"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
 msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
 msgstr "Anzeige schlafen legen, wenn der Computer inaktiv ist für:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+#, fuzzy
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr "Anzeige schlafen legen, wenn der Computer inaktiv ist für:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
 msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
 msgstr "Bildschirmhelligkeit reduzieren, wenn der Computer inaktiv ist für:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+#, fuzzy
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr "Schlafmodus für den Monitor einstellen:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
 msgid "Set monitor sleep mode:"
 msgstr "Schlafmodus für den Monitor einstellen:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
 msgid "Standby"
 msgstr "Bereitschaft"
 
 #. Suspend menu option
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22 ../settings/xfpm-settings.c:550
-#: ../settings/xfpm-settings.c:676 ../settings/xfpm-settings.c:804
-#: ../settings/xfpm-settings.c:863 ../src/xfpm-tray-icon.c:198
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:262
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
 msgid "Suspend"
 msgstr "Standby"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
 msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
 msgstr "Anzeige abschalten, wenn der Computer inaktiv ist für:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
 msgid "System tray icon: "
 msgstr "Symbol in der Systemleiste: "
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
 msgid "When battery power is critical:"
 msgstr "Bei kritischem Ladezustand der Batterie:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "Bei Betätigung des Ein-/Aus-Schalters:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
 msgid "When laptop lid is closed:"
 msgstr "Beim Schließen der Bildschirmklappe:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
 msgid "When power button is pressed:"
 msgstr "Bei Betätigung des Ein-/Aus-Schalters:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
 msgid "When sleep button is pressed:"
 msgstr "Bei Betätigung der Taste für den Schlafmodus:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29 ../settings/xfpm-settings-main.c:113
-#: ../src/xfpm-main.c:125 ../src/xfpm-main.c:187 ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:313 ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
+#: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
 msgid "Xfce Power Manager"
 msgstr "Energieverwaltung für Xfce"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
-msgid "gtk-close"
-msgstr "gtk-close"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
-msgid "gtk-help"
-msgstr "gtk-help"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:307 ../settings/xfpm-settings.c:323
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
 msgid "Never"
 msgstr "Nie"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:310
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
 msgid "One minute"
 msgstr "Eine Minute"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:312
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
 msgid "Minutes"
 msgstr "Minuten"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:325
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "Stunde"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "Eine Minute"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "Minuten"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "Stunden"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
 msgid "Seconds"
 msgstr "Sekunden"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:444 ../settings/xfpm-settings.c:537
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr "Die Operationen für den Ruhezustand und Standby sind nicht erlaubt"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
 msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
-msgstr "Die Operationen zum Herunterfahren und für den Ruhezustand sind nicht erlaubt"
+msgstr ""
+"Die Operationen zum Herunterfahren und für den Ruhezustand sind nicht erlaubt"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../settings/xfpm-settings.c:457 ../settings/xfpm-settings.c:556
-#: ../settings/xfpm-settings.c:682 ../settings/xfpm-settings.c:810
-#: ../settings/xfpm-settings.c:869 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:247
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Ruhezustand"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:461 ../settings/xfpm-settings.c:814
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
 msgid "Shutdown"
 msgstr "Herunterfahren"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:665 ../settings/xfpm-settings.c:793
-#: ../settings/xfpm-settings.c:852 ../settings/xfpm-settings.c:975
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr "Die Operationen für den Ruhezustand und Standby sind nicht erlaubt"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:762
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
 msgid "When battery is present"
 msgstr "Bei Batterieversorgung"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:765
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
 msgid "When battery is charging or discharging"
 msgstr "Beim Laden oder Entladen der Batterie"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:943
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+#, fuzzy
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr "Die Operationen für den Ruhezustand und Standby sind nicht erlaubt"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "Die Operationen für den Ruhezustand und Standby sind nicht erlaubt"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
 msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
 msgstr "Wenn alle Stromquellen des Computers diesen Level erreichen"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1078 ../settings/xfpm-settings.c:1083
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
 msgid "On Battery"
 msgstr "Im Batteriebetrieb"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr "Erweitert"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
 msgid "Advance"
 msgstr "Weiter"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Socket der Sitzungsverwaltung"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "SOCKET-NR"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr ""
+"Geben Sie »%s --help« ein, um Informationen über die Verwendung zu erhalten"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
 msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
 msgstr ""
 "Konnte Konfiguration der Energieverwaltung nicht laden; nehme Standardwerte"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:139
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
 msgid "Xfce Power Manager Settings"
 msgstr "Einstellungen der Energieverwaltung für Xfce"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:140
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
 msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
 msgstr "Kann keine Verbindung mit der Energieverwaltung für Xfce herstellen"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:159 ../src/xfpm-main.c:141
-#: ../src/xfpm-main.c:188
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is not running"
 msgstr "Energieverwaltung für Xfce läuft nicht"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:162
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
 msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
 msgstr ""
 "Die Energieverwaltung für Xfce läuft nicht. Möchten Sie sie jetzt starten?"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:164
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
 msgid "Run"
 msgstr "Starten"
 
@@ -249,154 +328,151 @@
 msgid "Xfce 4 Power Manager"
 msgstr "Energieverwaltung für Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "Ihre Batterie ist vollständig geladen"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "Ihre Batterie wird entladen"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "Batterie wird geladen"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "Ihre Batterie wird entladen"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112 ../src/xfpm-battery.c:378
-#: ../src/xfpm-battery.c:390
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "System läuft gerade im Batteriebetrieb"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "Ihr Batterieladezustand ist gering"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr "Das System befindet sich in einem niedrigen Energiezustand"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:219 ../src/xfpm-supply.c:279 ../src/xfpm-supply.c:302
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115 ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:199
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
 msgstr "Energieverwaltung für Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr "Ihre USV"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "Ihre Mausbatterie"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr "Ihre Tastaturbatterie"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:243
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "Ihre Kamerabatterie"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:245
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr "Ihre PDA-Batterie"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:247
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 msgid "Your Battery"
 msgstr "Ihre Batterie"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:262
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 msgid "is fully charged"
 msgstr "ist vollständig geladen"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:267
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 msgid "charge level"
 msgstr "Ladezustand"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:272
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 msgid "is charging"
 msgstr "wird geladen"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:279
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 msgid "is discharging"
 msgstr "wird entladen"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:284
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 msgid "charge is low"
 msgstr "Ladezustand ist gering"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:289
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 msgid "is almost empty"
 msgstr "ist nahezu leer"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:309
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 msgid "is not present"
 msgstr "ist nicht vorhanden"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:340
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 msgid "Battery not present"
 msgstr "Batterie nicht verfügbar"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:362
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 msgid "Estimated time left"
 msgstr "Geschätzte verbleibende Zeit"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:366
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr "Geschätzte Ladedauer"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:369
-msgid "hours"
-msgstr "Stunden"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:369
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "Stunde"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:370
-msgid "minutes"
-msgstr "Minuten"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:370
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "Minute"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:374 ../src/xfpm-battery.c:386
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 msgid "Battery"
 msgstr "Batterie"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:377 ../src/xfpm-battery.c:389
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "System läuft mit Netzversorgung"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:58 ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr "Unbekannte Einheit"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:65
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:69
 msgid "Technology:"
 msgstr "Technologie:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:88
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:92
 msgid "Design:"
 msgstr "Design:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:116
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:120
 msgid "Last full:"
 msgstr "Letzter Füllgrad:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:140
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:144
 msgid "Vendor:"
 msgstr "Hersteller:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:164
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:168
 msgid "Model:"
 msgstr "Modell:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:197
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:201
 msgid "Battery information"
 msgstr "Batterieinformation"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -417,46 +493,40 @@
 "Veröffentlicht unter der GNU GPL.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr "Nicht in den Dämonmodus gehen"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
+#: ../src/xfpm-main.c:130
 msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Die laufende Energieverwaltung für Xfce neustarten"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Einstellungsdialog anzeigen"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Energieverwaltung für Xfce beenden"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr "Versionsinformation"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86 ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr ""
-"Geben Sie »%s --help« ein, um Informationen über die Verwendung zu erhalten"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "Zu viele Argumente"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "Kann keine Verbindung zur Sitzung des Nachrichtenbusses erhalten"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:218
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "Eine andere Energieverwaltung läuft bereits"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "Energieverwaltung für Xfce läuft bereits"
@@ -469,15 +539,15 @@
 msgid "Adapter not present"
 msgstr "Anschluss nicht vorhanden"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:248
+#: ../src/xfpm-supply.c:251
 msgid "Shutdown the system"
 msgstr "Das System herunterfahren"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:259
+#: ../src/xfpm-supply.c:262
 msgid "Hibernate the system"
 msgstr "Das System in den Ruhezustand versetzen"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:271
+#: ../src/xfpm-supply.c:274
 msgid ""
 "System is running on low power, but an application is currently disabling "
 "the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data "
@@ -490,7 +560,7 @@
 "Anwendung, bevor Sie den Rechner in einen Schlafmodus versetzten, oder "
 "schließen Sie die Stromversorgung an."
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:297
+#: ../src/xfpm-supply.c:300
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
 msgstr ""
 "Ihre Batterie ist nahezu leer. Sichern Sie Ihre Arbeit, damit keine Daten "
@@ -507,11 +577,12 @@
 "beschädigt werden. Sind Sie sicher, dass Sie Ihr System jetzt in den "
 "Ruhezustand versetzen wollen?"
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:193
-msgid "Are you sure you want to procced?"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Möchten Sie wirklich fortfahren?"
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:190
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
 msgid ""
 "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
 "now may damage the working state of this application, are you sure you want "
@@ -522,30 +593,46 @@
 "beschädigt werden. Sind Sie sicher, dass Sie das System jetzt in den "
 "Standbymodus versetzen wollen?"
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
 msgid "Quit the Xfce power manager"
 msgstr "Energieverwaltung für Xfce beenden"
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:222
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
 msgid "Quit"
 msgstr "Beenden"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:535 ../src/xfpm-engine.c:564
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+#, fuzzy
+msgid "Inhibit"
+msgstr "Verhinderungs-Plugin"
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Erlaubnis verweigert"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:542
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "Ruhezustand wird nicht unterstützt"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:571
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr "Standbymodus wird nicht unterstützt"
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:199
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "Der HAL-Dienst läuft nicht"
 
@@ -559,36 +646,36 @@
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr "Ungültiges Cookie"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr "Keine Unterstützung für Ihr Betriebssystem gefunden"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr "Kein Skript für den Ruhezustand gefunden"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr "Kein Skript für Standby gefunden"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr "Keine Methode für Standby gefunden"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr "Keine Methode für den Ruhezustand gefunden"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Kein Speicher verfügbar"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr "System konnte nicht in den Schlafmodus versetzt werden"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:374 ../src/xfpm-shutdown.c:391
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:419
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
 #, c-format
 msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr "Der HAL-Dienst ist derzeitig nicht verbunden"
@@ -597,102 +684,88 @@
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr "Energieverwaltung für den Xfce Desktop"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr "Lithium-Ionen"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr "Bleisäure"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr "Lithium-Polymere"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr "Nickelmetallhydrid"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr "Unbekannt"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr "mWh"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr "mAh"
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:171
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Fabian Nowak <timystery at arcor.de>\n"
 "Mark Trompell <mark at foresightlinux.org>"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:460
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:517
-msgid "Control your LCD brightness level"
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
+#: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
+#, fuzzy
+msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr "Helligkeit des LCD-Bildschirms steuern"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:464
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:521
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 msgid "No device found"
 msgstr "Kein Gerät gefunden"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:535
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr "Plugin zur Helligkeitsregelung"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:221
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:445
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "Energieverwaltung läuft nicht"
+#~ msgid "gtk-close"
+#~ msgstr "gtk-close"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:224
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr "Automatisches Schlafen verhindert"
+#~ msgid "gtk-help"
+#~ msgstr "gtk-help"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:230
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr "Eine andere Anwendung verhindert das automatische Schlafen"
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "Energieverwaltung läuft nicht"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:232
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr "Automatisches Schlafen aktiviert"
+#~ msgid "Automatic sleep inhibited"
+#~ msgstr "Automatisches Schlafen verhindert"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:304
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr "Automatisches Schlafen der Energieverwaltung ist deaktiviert"
+#~ msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
+#~ msgstr "Eine andere Anwendung verhindert das automatische Schlafen"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:305
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr "Automatisches Schlafen der Energieverwaltung ist aktiviert"
+#~ msgid "Automatic sleep enabled"
+#~ msgstr "Automatisches Schlafen aktiviert"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:308
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:344
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:523
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:627
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr "Verhinderungs-Plugin"
+#~ msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
+#~ msgstr "Automatisches Schlafen der Energieverwaltung ist deaktiviert"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:318
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:354
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:533
-msgid "Don't show again"
-msgstr "Nicht mehr anzeigen"
+#~ msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
+#~ msgstr "Automatisches Schlafen der Energieverwaltung ist aktiviert"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:345
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "Verbindung zur Energieverwaltung ist getrennt"
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "Nicht mehr anzeigen"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:524
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "Energieverwaltung ist verbunden"
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "Verbindung zur Energieverwaltung ist getrennt"
 
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "Energieverwaltung ist verbunden"
+
 #~ msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
 #~ msgstr "Energieverwaltung für Xfce4 läuft nicht, um sie neuladen zu können"
 
@@ -797,9 +870,6 @@
 #~ msgid "No available keyboard shortcuts found"
 #~ msgstr "Keine verfügbaren Tastenkürzel gefunden"
 
-#~ msgid "Enable CPU frequency scaling control"
-#~ msgstr "Skalierung der CPU-Geschwindigkeit aktivieren"
-
 #~ msgid "CPU settings"
 #~ msgstr "CPU-Einstellungen"
 
@@ -809,9 +879,6 @@
 #~ msgid "Monitor Settings"
 #~ msgstr "Monitoreinstellungen"
 
-#~ msgid "Extended"
-#~ msgstr "Erweitert"
-
 #~ msgid "Your battery is almost empty"
 #~ msgstr "Ihre Batterie ist nahezu leer"
 
@@ -920,12 +987,6 @@
 #~ msgid "No reply from HAL daemon to set power save profile"
 #~ msgstr "Keine Antwort vom HAL-Daemon, das Energiesparprofil zu laden"
 
-#~ msgid "Settings manager socket"
-#~ msgstr "Socket der Sitzungsverwaltung"
-
-#~ msgid "SOCKET ID"
-#~ msgstr "SOCKET-NR"
-
 #~ msgid "Failed to create dbus message\n"
 #~ msgstr "Konnte D-Bus-Nachricht nicht erzeugen\n"
 

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/el.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/el.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/el.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-29 18:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-04-21 21:28+0200\n"
 "Last-Translator: Evaggelos Balaskas <ebalaskas at ebalaskas.gr>\n"
 "Language-Team: Greek <nls at tux.hellug.gr>\n"
@@ -17,161 +17,465 @@
 "X-Generator: Lokalize 0.2\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
+msgid "<b>Actions</b>"
+msgstr "<b>Ενέργειες</b>"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
+msgid "<b>Advanced Options</b>"
+msgstr "<b>Προχωρημένες ρυθμίσεις</b>"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
+msgid "<b>Brightness</b>"
+msgstr "<b>Φωτεινότητα</b>"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
+msgid "<b>General Options</b>"
+msgstr "<b>Γενικές Ρυθμίσεις</b>"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
+msgid "<b>Monitor</b>"
+msgstr "<b>Οθόνη</b>"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
+msgid "Advanced"
+msgstr "Προχωρημένες"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
+msgid "Always show icon"
+msgstr "Να εμφανίζεται πάντα το εικονίδιο"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
+msgid "Consider the computer on low power at:"
+msgstr "Θεωρείστε τον υπολογιστή σε λίγο ρεύμα στο:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr "Ενεργοποίηση ελέγχου αυξομείωσης συχνότητας επεξεργαστή"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+msgid "Enable monitor power management control"
+msgstr "Ενεργοποίηση προβολής ελέγχου διαχείρισης ρεύματος"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
+msgid "Enable notification"
+msgstr "Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
+msgid "General"
+msgstr "Γενικά"
+
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Αδρανοποίηση"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
+msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
+msgstr "Κλείδωμα οθόνης όταν μεταβαίνει για αναστολή/αδρανοποίηση"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
+msgid "Nothing"
+msgstr "Τίποτα"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
+msgid "On AC"
+msgstr "Σε AC"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+msgid "On battery"
+msgstr "Στην μπαταρία"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+msgid "Power manager settings"
+msgstr "Ρυθμίσεις διαχειριστή ρεύματος"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+msgid "Prefer power savings over performance"
+msgstr "Προτιμώμενες ρυθμίσεις ρεύματος έναντι απόδοσης"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
+msgstr "Κλείσιμο οθόνης όταν ο υπολογιστής είναι ανενεργός για:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+#, fuzzy
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr "Κλείσιμο οθόνης όταν ο υπολογιστής είναι ανενεργός για:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
+msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+"Μείωση της φωτεινότητας της οθόνης όταν ο υπολογιστής είναι ανενεργός για:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+#, fuzzy
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr "Κατάσταση κλεισίματος οθόνης:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+msgid "Set monitor sleep mode:"
+msgstr "Κατάσταση κλεισίματος οθόνης:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+msgid "Standby"
+msgstr "Σε αναμονή"
+
+#. Suspend menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
+msgid "Suspend"
+msgstr "Αναστολή"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
+msgstr "Απενεργοποίηση οθόνης όταν ο υπολογιστής είναι ανενεργός για:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+#, fuzzy
+msgid "System tray icon: "
+msgstr "Εικονίδιο πλαισίου συστήματος:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
+msgid "When battery power is critical:"
+msgstr "Όταν το ρεύμα της μπαταρίας είναι κρίσιμο:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "Όταν το κουμπί τερματισμού πατηθεί:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
+msgid "When laptop lid is closed:"
+msgstr "Όταν το καπάκι του φορητού είναι κλειστό:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
+msgid "When power button is pressed:"
+msgstr "Όταν το κουμπί τερματισμού πατηθεί:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
+msgid "When sleep button is pressed:"
+msgstr "Όταν το κουμπί κλεισίματος πατηθεί:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
+#: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
+msgid "Xfce Power Manager"
+msgstr "Διαχειριστής ρεύματος xfce"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
+msgid "Never"
+msgstr "Ποτέ"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
+msgid "One minute"
+msgstr "Ένα λεπτό"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
+msgid "Minutes"
+msgstr "Λεπτά"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "ώρα"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "Ένα λεπτό"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "λεπτά"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "ώρες"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
+msgid "Seconds"
+msgstr "Δευτερόλεπτα"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr "Οι λειτουργίες αδρανοποίηση και αναστολή δεν επιτρέπονται"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
+msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
+msgstr "Οι λειτουργίες τερματισμός και αδρανοποίηση δεν επιτρέπονται"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Τερματισμός"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
+msgid "When battery is present"
+msgstr "Όταν η μπαταρία είναι παρούσα"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
+msgid "When battery is charging or discharging"
+msgstr "Όταν η μπαταρία φορτίζει ή αποφορτίζει"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+#, fuzzy
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr "Οι λειτουργίες αδρανοποίηση και αναστολή δεν επιτρέπονται"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "Οι λειτουργίες αδρανοποίηση και αναστολή δεν επιτρέπονται"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
+#, fuzzy
+msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
+msgstr ""
+"Όταν η κύρια πηγή ρεύματος στον υπολογιστή φτάσει την τιμή του ποσοστού "
+"φόρτωσης"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
+msgid "On Battery"
+msgstr "Σε μπαταρία"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr "Εκτεναμένες"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
+msgid "Advance"
+msgstr "Προχωρημένο"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Διαχειριστής ρυθμίσεων υποδοχής"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "Ταυτότητα υποδοχής"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Πληκτρολόγησε '%s --help' για την χρήση."
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
+msgstr ""
+"Αποτυχία φόρτωσης των ρυθμίσεων του διαχειριστή ρεύματος, χρήση των "
+"προκαθορισμένων"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
+msgid "Xfce Power Manager Settings"
+msgstr "Ρυθμίσεις xfce διαχειριστή ρεύματος"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
+msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
+msgstr "Αδυναμία σύνδεσης με τον διαχειριστή ρεύματος xfce"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
+#, c-format
+msgid "Xfce power manager is not running"
+msgstr "Ο διαχειριστής ρεύματος xfce δεν εκτελείται"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
+msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
+msgstr ""
+"Ο διαχειριστής ρεύματος xfce δεν εκτελείται, θέλετε να τον εκκινήσετε τώρα;"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
+msgid "Run"
+msgstr "Εκτέλεση"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
+msgid "Power Manager"
+msgstr "Διαχειριστής ρεύματος"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Ρυθμίσεις για τον διαχειριστή ρεύματος xfce 4"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
+msgid "Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Διαχειριστής ρεύματος xfce 4"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί πλήρως"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "Η μπαταρία σας αποφορτίζει"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "Η μπαταρία φορτίζει"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "Η μπαταρία σας αποφορτίζει"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
-#: ../src/xfpm-battery.c:369
-#: ../src/xfpm-battery.c:381
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "Το σύστημα τρέχει σε χαμηλή μπαταρία"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "Χαμηλή φόρτιση της μπαταρίας σας"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr "Το σύστημα τρέχει σε λίγο ρεύμα"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:213
-#: ../src/xfpm-supply.c:277
-#: ../src/xfpm-supply.c:300
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
 msgstr "Διαχειριστής ρεύματος xfce"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:231
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr "Το UPS σας"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:233
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "Η μπαταρία του ποντικιού σας"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:235
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr "Η μπαταρία του πληκτρολογίου σας"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "Η μπαταρία της κάμερά σας"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr "Η μπαταρία του PDA σας"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 msgid "Your Battery"
 msgstr "Η μπαταρία σας"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:256
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 msgid "is fully charged"
 msgstr "είναι πλήρως φορτισμένη"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:261
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 msgid "charge level"
 msgstr "επίπεδο φόρτωσης"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:266
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 msgid "is charging"
 msgstr "φορτίζει"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:273
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 msgid "is discharging"
 msgstr "αποφορτίζει"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:278
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 msgid "charge is low"
 msgstr "η φόρτιση είναι χαμηλή"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:283
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 msgid "is almost empty"
 msgstr "είναι σχεδόν άδεια"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:300
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 msgid "is not present"
 msgstr "δεν είναι παρούσα"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:331
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 msgid "Battery not present"
 msgstr "Η μπαταρία δεν είναι παρούσα"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:353
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 msgid "Estimated time left"
 msgstr "Χρόνος που απομένει"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:357
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr "Χρόνος που απομένει για πλήρη φόρτιση"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
-msgid "hours"
-msgstr "ώρες"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "ώρα"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
-msgid "minutes"
-msgstr "λεπτά"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "λεπτό"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:365
-#: ../src/xfpm-battery.c:377
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 msgid "Battery"
 msgstr "Μπαταρία"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:368
-#: ../src/xfpm-battery.c:380
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "Το σύστημα λειτουργεί με ρεύμα AC"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:58
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr "Άγνωστη μονάδα"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:65
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:69
 msgid "Technology:"
 msgstr "Τεχνολογία:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:88
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:92
 msgid "Design:"
 msgstr "Σχεδιασμός:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:116
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:120
 msgid "Last full:"
 msgstr "Τελευταίο γέμισμα:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:140
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:144
 msgid "Vendor:"
 msgstr "Κατασκευαστής:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:164
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:168
 msgid "Model:"
 msgstr "Μοντέλο:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:197
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:201
 msgid "Battery information"
 msgstr "Πληροφορίες μπαταρίας"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -192,612 +496,426 @@
 "Αδειοδότηση κάτω από την GNU GPL.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr "Όχι ως δαίμονας"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
-msgid "Restart the running instance of xfce power manager"
+#: ../src/xfpm-main.c:130
+#, fuzzy
+msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Επανεκκίνηση του τρέχοντος στιγμιότυπου από τον διαχειριστή ρεύματος"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Εμφάνιση διαλόγου ρύθμισης"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Τερματισμός κάθε διαχειριστή ρεύματος xfce που εκτελείται"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr "Πληροφορίες έκδοσης"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86
-#: ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr "Πληκτρολόγησε '%s --help' για την χρήση."
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "Πάρα πολλά ορίσματα"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "Αδυναμία να συνδεθεί με τον δίαυλο μηνυμάτων συνεδρίας"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:125
-#: ../src/xfpm-main.c:187
-#: ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:290
-#: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
-msgid "Xfce Power Manager"
-msgstr "Διαχειριστής ρεύματος xfce"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:141
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:154
-#, c-format
-msgid "Xfce power manager is not running"
-msgstr "Ο διαχειριστής ρεύματος xfce δεν εκτελείται"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:188
-msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
-msgstr "Ο διαχειριστής ρεύματος του xfce δεν εκτελείται για να επαναφορτωθεί"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:218
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "Ένας άλλος διαχειριστής ρεύματος τρέχει ήδη"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "Ο διαχειριστής ρεύματος xfce ήδη εκτελείται"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:169
+#: ../src/xfpm-supply.c:171
 msgid "Adapter present"
 msgstr "Δεν υπάρχει προσαρμογέας"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:170
+#: ../src/xfpm-supply.c:172
 msgid "Adapter not present"
 msgstr "Ο προσαρμογέας δεν είναι παρόν"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:246
+#: ../src/xfpm-supply.c:251
 msgid "Shutdown the system"
 msgstr "Τερματισμός συστήματος"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:257
+#: ../src/xfpm-supply.c:262
 msgid "Hibernate the system"
 msgstr "Αδρανοποίηση του συστήματος"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:269
-msgid "System is running on low power, but an application is currently disabling the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data of this application. Close this application before putting the computer on sleep mode or plug in your AC adapter"
-msgstr "Το σύστημα τρέχει με χαμηλό ρεύμα, αλλά μια εφαρμογή για την ώρα έχει απενεργοποιήσει το αυτόματη κλείσιμο, αυτό σημαίνει ότι εάν πραγματοποιήσετε ένα κλείσιμο τώρα μπορεί να καταστρέψετε δεδομένα της εφαρμογής. Κλείστε την εφαρμογή πριν θέσετε τον υπολογιστή σαςσε κατάσταση κλεισίματος ή τοποθετήστε τον προσαρμογέα ρεύματος AC"
+#: ../src/xfpm-supply.c:274
+msgid ""
+"System is running on low power, but an application is currently disabling "
+"the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data "
+"of this application. Close this application before putting the computer on "
+"sleep mode or plug in your AC adapter"
+msgstr ""
+"Το σύστημα τρέχει με χαμηλό ρεύμα, αλλά μια εφαρμογή για την ώρα έχει "
+"απενεργοποιήσει το αυτόματη κλείσιμο, αυτό σημαίνει ότι εάν πραγματοποιήσετε "
+"ένα κλείσιμο τώρα μπορεί να καταστρέψετε δεδομένα της εφαρμογής. Κλείστε την "
+"εφαρμογή πριν θέσετε τον υπολογιστή σαςσε κατάσταση κλεισίματος ή "
+"τοποθετήστε τον προσαρμογέα ρεύματος AC"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:295
+#: ../src/xfpm-supply.c:300
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
-msgstr "Το σύστημα λειτουργεί σε χαμηλό ρεύμα. Αποθηκεύστε την δουλειά σας για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων "
+msgstr ""
+"Το σύστημα λειτουργεί σε χαμηλό ρεύμα. Αποθηκεύστε την δουλειά σας για να "
+"αποφύγετε την απώλεια δεδομένων "
 
 #: ../src/xfpm-tray-icon.c:159
-msgid "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action now may damage the working state of this application, are you sure you want to hibernate the system?"
-msgstr "Μία εφαρμογή για την ώρα έχει απενεργοποιήσει το αυτόματο κλείσιμο, με αυτή την ενέργεια τώρα μπορεί να καταστρέψετε την κατάσταση που λειτουργεί αυτή η εφαρμογή, είστε σίγουροι ότι θέλετε να απενεργοποιήσετε το σύστημα;"
+msgid ""
+"An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
+"now may damage the working state of this application, are you sure you want "
+"to hibernate the system?"
+msgstr ""
+"Μία εφαρμογή για την ώρα έχει απενεργοποιήσει το αυτόματο κλείσιμο, με αυτή "
+"την ενέργεια τώρα μπορεί να καταστρέψετε την κατάσταση που λειτουργεί αυτή η "
+"εφαρμογή, είστε σίγουροι ότι θέλετε να απενεργοποιήσετε το σύστημα;"
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
-msgid "Are you sure you want to procced?"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Είστε σίγουροι ότι θέλετε να προχωρήσετε;"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:167
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:224
-#: ../settings/xfpm-settings.c:457
-#: ../settings/xfpm-settings.c:545
-#: ../settings/xfpm-settings.c:659
-#: ../settings/xfpm-settings.c:775
-#: ../settings/xfpm-settings.c:823
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Αδρανοποίηση"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
+msgid ""
+"An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
+"now may damage the working state of this application, are you sure you want "
+"to suspend the system?"
+msgstr ""
+"Μία εφαρμογή για την ώρα έχει απενεργοποιήσει το αυτόματο κλείσιμο, με αυτή "
+"την ενέργεια μπορεί να καταστρέψετε την κατάσταση εργασίας της εφαρμογής, "
+"είστε σίγουροι ότι θέλετε να αναστείλετε το σύστημά σας;"
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:186
-msgid "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action now may damage the working state of this application, are you sure you want to suspend the system?"
-msgstr "Μία εφαρμογή για την ώρα έχει απενεργοποιήσει το αυτόματο κλείσιμο, με αυτή την ενέργεια μπορεί να καταστρέψετε την κατάσταση εργασίας της εφαρμογής, είστε σίγουροι ότι θέλετε να αναστείλετε το σύστημά σας;"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Quit the Xfce power manager"
+msgstr "Διαχειριστής ρεύματος xfce"
 
-#. Suspend menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:194
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:239
-#: ../settings/xfpm-settings.c:539
-#: ../settings/xfpm-settings.c:653
-#: ../settings/xfpm-settings.c:769
-#: ../settings/xfpm-settings.c:817
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
-msgid "Suspend"
-msgstr "Αναστολή"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+msgid "Quit"
+msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:511
-#: ../src/xfpm-engine.c:540
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Απαγορεύεται η πρόσβαση"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:518
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "Η αδρανοποιήση δεν υποστηρίζεται"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:547
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr "Η αναστολή δεν υποστήριζεται"
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
-msgid "Hal daemon is not running"
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
+#, fuzzy
+msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "Ο δαίμονας HAL δεν εκτελείται"
 
-#: ../src/xfpm-inhibit.c:247
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid arguments"
+msgstr "Πάρα πολλά ορίσματα"
+
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:359
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr "Άκυρο cookie"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr "Καμία υποστήριξη για το λειτουργικό σας σύστημα"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr "Δεν βρέθηκε δέσμη ενεργειών για αδρανοποίηση"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr "Δεν βρέθηκε δέσμη ενεργειών για αναστολή"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr "Δεν βρέθηκε μέθοδος αναστολής"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr "Δεν βρέθηκε μέθοδος αδρανοποίησης"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Εκτός μνήμης"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr "Το σύστημα απέτυχε κατά το κλείσιμο"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:359
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:377
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:409
-#, c-format
-msgid "Hal daemon is currently not connected"
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
+#, fuzzy, c-format
+msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr "Ο δαίμονας hal δεν είναι συνδεδεμένος για τώρα"
 
 #: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:1
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr "Διαχείριση ρεύματος για την επιφάνεια εργασίας του xfce"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:307
-#: ../settings/xfpm-settings.c:323
-msgid "Never"
-msgstr "Ποτέ"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:310
-msgid "One minute"
-msgstr "Ένα λεπτό"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:312
-msgid "Minutes"
-msgstr "Λεπτά"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:325
-msgid "Seconds"
-msgstr "Δευτερόλεπτα"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:442
-#: ../settings/xfpm-settings.c:526
-msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
-msgstr "Οι λειτουργίες τερματισμός και αδρανοποίηση δεν επιτρέπονται"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:452
-#: ../settings/xfpm-settings.c:534
-#: ../settings/xfpm-settings.c:648
-#: ../settings/xfpm-settings.c:764
-#: ../settings/xfpm-settings.c:812
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13
-msgid "Nothing"
-msgstr "Τίποτα"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:461
-#: ../settings/xfpm-settings.c:779
-msgid "Shutdown"
-msgstr "Τερματισμός"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:642
-#: ../settings/xfpm-settings.c:758
-#: ../settings/xfpm-settings.c:806
-#: ../settings/xfpm-settings.c:918
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr "Οι λειτουργίες αδρανοποίηση και αναστολή δεν επιτρέπονται"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:724
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7
-msgid "Always show icon"
-msgstr "Να εμφανίζεται πάντα το εικονίδιο"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:727
-msgid "When battery is present"
-msgstr "Όταν η μπαταρία είναι παρούσα"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:730
-msgid "When battery is charging or discharging"
-msgstr "Όταν η μπαταρία φορτίζει ή αποφορτίζει"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:886
-msgid "When the main power on the computer reaches this value of charge percentage"
-msgstr "Όταν η κύρια πηγή ρεύματος στον υπολογιστή φτάσει την τιμή του ποσοστού φόρτωσης"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:992
-#: ../settings/xfpm-settings.c:997
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
-msgid "General"
-msgstr "Γενικά"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1006
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1011
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
-msgid "On AC"
-msgstr "Σε AC"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1021
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1026
-msgid "On Battery"
-msgstr "Σε μπαταρία"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1035
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
-msgid "Advanced"
-msgstr "Προχωρημένες"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1040
-msgid "Advance"
-msgstr "Προχωρημένο"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
-msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
-msgstr "Αποτυχία φόρτωσης των ρυθμίσεων του διαχειριστή ρεύματος, χρήση των προκαθορισμένων"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:134
-msgid "Xfce Power Manager Settings"
-msgstr "Ρυθμίσεις xfce διαχειριστή ρεύματος"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:135
-msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
-msgstr "Αδυναμία σύνδεσης με τον διαχειριστή ρεύματος xfce"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:157
-msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
-msgstr "Ο διαχειριστής ρεύματος xfce δεν εκτελείται, θέλετε να τον εκκινήσετε τώρα;"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:159
-msgid "Run"
-msgstr "Εκτέλεση"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
-msgid "Power"
-msgstr "Ρεύμα"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
-msgid "Power Manager"
-msgstr "Διαχειριστής ρεύματος"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
-msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Ρυθμίσεις για τον διαχειριστή ρεύματος xfce 4"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:4
-msgid "Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Διαχειριστής ρεύματος xfce 4"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr "<b>Ενέργειες</b>"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
-msgid "<b>Advanced Options</b>"
-msgstr "<b>Προχωρημένες ρυθμίσεις</b>"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
-msgid "<b>Brightness</b>"
-msgstr "<b>Φωτεινότητα</b>"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
-msgid "<b>General Options</b>"
-msgstr "<b>Γενικές Ρυθμίσεις</b>"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
-msgid "<b>Monitor</b>"
-msgstr "<b>Οθόνη</b>"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
-msgid "Consider the computer on low power at:"
-msgstr "Θεωρείστε τον υπολογιστή σε λίγο ρεύμα στο:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
-msgid "Enable monitor power management control"
-msgstr "Ενεργοποίηση προβολής ελέγχου διαχείρισης ρεύματος"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
-msgid "Enable notification"
-msgstr "Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
-msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
-msgstr "Κλείδωμα οθόνης όταν μεταβαίνει για αναστολή/αδρανοποίηση"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
-msgid "On battery"
-msgstr "Στην μπαταρία"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
-msgid "Power manager settings"
-msgstr "Ρυθμίσεις διαχειριστή ρεύματος"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
-msgid "Prefer power savings over performance"
-msgstr "Προτιμώμενες ρυθμίσεις ρεύματος έναντι απόδοσης"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
-msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
-msgstr "Κλείσιμο οθόνης όταν ο υπολογιστής είναι ανενεργός για:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
-msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
-msgstr "Μείωση της φωτεινότητας της οθόνης όταν ο υπολογιστής είναι ανενεργός για:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
-msgid "Set monitor sleep mode:"
-msgstr "Κατάσταση κλεισίματος οθόνης:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
-msgid "Standby"
-msgstr "Σε αναμονή"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
-msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
-msgstr "Απενεργοποίηση οθόνης όταν ο υπολογιστής είναι ανενεργός για:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
-#, fuzzy
-msgid "System tray icon: "
-msgstr "Εικονίδιο πλαισίου συστήματος:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
-msgid "When battery power is critical:"
-msgstr "Όταν το ρεύμα της μπαταρίας είναι κρίσιμο:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
-msgid "When laptop lid is closed:"
-msgstr "Όταν το καπάκι του φορητού είναι κλειστό:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
-msgid "When power button is pressed:"
-msgstr "Όταν το κουμπί τερματισμού πατηθεί:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
-msgid "When sleep button is pressed:"
-msgstr "Όταν το κουμπί κλεισίματος πατηθεί:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
-msgid "gtk-close"
-msgstr "κλείσιμο"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
-msgid "gtk-help"
-msgstr "βοήθεια"
-
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr "Ιόντων λιθίου"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr "Οξύ μόλυβδου"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr "Πολυμερές λιθίου"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr "Υβριδικό νικελίου μετάλλου"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr "Άγνωστο"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr "mWh"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr "mAh"
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:168
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Evaggelos Balaskas <ebalaskas at ebalaskas.gr>\n"
 "Stavros Giannouris <stavrosg at hellug.gr>"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:462
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:519
-msgid "Control your LCD brightness level"
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
+#: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
+#, fuzzy
+msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr "Ρύθμιση του επιπέδου της φωτεινότητας LCD"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:466
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:523
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 msgid "No device found"
 msgstr "Δεν βρέθηκε καμία συσκευή"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:537
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr "Άρθρωμα φωτεινότητας"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:205
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:429
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:437
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "Κανένα στιγμιότυπο του διαχειριστή ρεύματος δεν εκτελείται"
+#~ msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ο διαχειριστής ρεύματος του xfce δεν εκτελείται για να επαναφορτωθεί"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:208
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr "Δεν επιτρέπεται το αυτόματο κλείσιμο"
+#~ msgid "Power"
+#~ msgstr "Ρεύμα"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:214
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr "Μία άλλη εφαρμογή έχει απενεργοποιήσει το αυτόματο κλείσιμο"
+#~ msgid "gtk-close"
+#~ msgstr "κλείσιμο"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:216
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr "Το αυτόματο κλείσιμο είναι ενεργοποιημένο"
+#~ msgid "gtk-help"
+#~ msgstr "βοήθεια"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:288
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr "Το αυτόματο κλείσιμο του διαχειριστή ρεύματος είναι απενεργοποιημένο"
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "Κανένα στιγμιότυπο του διαχειριστή ρεύματος δεν εκτελείται"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:289
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr "Το αυτόματο κλείσιμο του διαχειριστή ρεύματος είναι ενεργοποιημένο"
+#~ msgid "Automatic sleep inhibited"
+#~ msgstr "Δεν επιτρέπεται το αυτόματο κλείσιμο"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:292
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:328
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:515
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:617
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr ""
+#~ msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
+#~ msgstr "Μία άλλη εφαρμογή έχει απενεργοποιήσει το αυτόματο κλείσιμο"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:302
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:338
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:525
-msgid "Don't show again"
-msgstr "Να μην εμφανιστεί αυτό ξανά"
+#~ msgid "Automatic sleep enabled"
+#~ msgstr "Το αυτόματο κλείσιμο είναι ενεργοποιημένο"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:329
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "Ο διαχειριστής ρεύματος αποσυνδέθηκε"
+#~ msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
+#~ msgstr ""
+#~ "Το αυτόματο κλείσιμο του διαχειριστή ρεύματος είναι απενεργοποιημένο"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:516
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "Ο διαχειριστής ρεύματος συνδέθηκε"
+#~ msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
+#~ msgstr "Το αυτόματο κλείσιμο του διαχειριστή ρεύματος είναι ενεργοποιημένο"
 
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "Να μην εμφανιστεί αυτό ξανά"
+
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "Ο διαχειριστής ρεύματος αποσυνδέθηκε"
+
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "Ο διαχειριστής ρεύματος συνδέθηκε"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to read adapter status, the power manager will not work properly"
 #~ msgstr ""
 #~ "Αδυναμία ανάγνωσης της κατάστασης του προσαρμογέα, ο διαχειριστής "
 #~ "ρεύματος δεν θα λειτουργήσει σωστά"
+
 #~ msgid "Adapter is online"
 #~ msgstr "Ο προσαρμογέας είναι ενεργός"
+
 #~ msgid "Adapter is offline"
 #~ msgstr "Ο προσαρμογέας είναι ανενεργός"
+
 #~ msgid "Are you sure you want to hibernate the system?"
 #~ msgstr "Είστε σίγουροι ότι θέλετε να αδρανοποιήσετε το σύστημα;"
+
 #~ msgid "UPS configuration"
 #~ msgstr "Ρύθμιση UPS"
+
 #~ msgid "Consider UPS charge critical"
 #~ msgstr "Θεώρησε την φόρτιση του UPS κρίσιμη"
+
 #~ msgid "Consider battery charge critical"
 #~ msgstr "Θεώρησε την φόρτιση της μπαταρίας κρίσιμη"
+
 #~ msgid "percent"
 #~ msgstr "%"
+
 #~ msgid "Enable battery state notification"
 #~ msgstr "Ενεργοποίηση ειδοποίησης της κατάστασης της μπαταρίας"
+
 #~ msgid "Enable power save on UPS power"
 #~ msgstr "Ενεργοποίηση της αποθήκευσης ρεύματος στο ρεύμα του UPS"
+
 #~ msgid "Enable power save on battery power"
 #~ msgstr "Ενεργοποίηση της αποθήκευσης ρεύματος στο ρεύμα της μπαταρίας"
+
 #~ msgid "Best performance"
 #~ msgstr "Βέλτιστη απόδοση"
+
 #~ msgid "Set the CPU to its maximum frequency"
 #~ msgstr "Ορισμός του επεξεργαστή στην μέγιστη συχνότητα του"
+
 #~ msgid "Ondemand performance"
 #~ msgstr "Απόδοση κατά την ζήτηση"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Set the CPU to its maximum speed when there is any load on it and to its "
 #~ "minimum speed when the system is idle"
 #~ msgstr ""
 #~ "Ορισμός του επεξεργαστή στην μέγιστη ταχύτητά του όταν υπάρχει φόρτος και "
 #~ "στην ελάχιστη ταχύτητα του όταν το σύστημα είναι σε αδράνεια"
+
 #~ msgid "Best power savings"
 #~ msgstr "Βέλτιστη αποθήκευση ρεύματος"
+
 #~ msgid "Set the CPU to its minimum frequency"
 #~ msgstr "Ορισμός του επεξεργαστή στην ελάχιστη συχνότητά του"
+
 #~ msgid "Good power savings"
 #~ msgstr "Καλή αποθήκευση ρεύματος"
+
 #~ msgid ""
 #~ "gracefully increases and decreases the CPU speed depending on the current "
 #~ "usage"
 #~ msgstr ""
 #~ "αυξομείωση της ταχύτητας του επεξεργαστή ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση"
+
 #~ msgid "CPU frequency settings on UPS power"
 #~ msgstr "Ρυθμίσεις συχνότητας επεξεργαστή σε ρεύμα UPS"
+
 #~ msgid "CPU frequency settings on battery power"
 #~ msgstr "Ρυθμίσεις συχνότητας επεξεργαστή σε ρεύμα μπαταρίας"
+
 #~ msgid "CPU frequency control cannot be used"
 #~ msgstr ""
 #~ "Ο έλεγχος της συχνότητας του επεξεργαστή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί"
+
 #~ msgid "CPU frequency settings on AC power"
 #~ msgstr "Ρυθμίσεις συχνότητας επεξεργαστή σε AC ρεύμα"
+
 #~ msgid "CPU frequency settings"
 #~ msgstr "Ρυθμίσεις συχνότητας επεξεργαστή"
+
 #~ msgid "Monitor settings on UPS power"
 #~ msgstr "Ρυθμίσεις οθόνης σε ρεύμα UPS"
+
 #~ msgid "Monitor settings"
 #~ msgstr "Ρυθμίσεις οθόνης"
+
 #~ msgid "Your monitor doesn't support DPMS control"
 #~ msgstr "Η οθόνης σας δεν υποστηρίζει έλεγχο DPMS"
+
 #~ msgid "Keyboard shortcuts"
 #~ msgstr "Συντομεύσεις πληκτρολογίου"
+
 #~ msgid "No available keyboard shortcuts found"
 #~ msgstr "Δεν βρέθηκαν διαθέσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου "
-#~ msgid "Enable CPU frequency scaling control"
-#~ msgstr "Ενεργοποίηση ελέγχου αυξομείωσης συχνότητας επεξεργαστή"
+
 #~ msgid "CPU settings"
 #~ msgstr "Ρυθμίσεις CPU"
+
 #~ msgid "Shortcuts"
 #~ msgstr "Συντομεύσεις"
+
 #~ msgid "Monitor Settings"
 #~ msgstr "Ρυθμίσεις οθόνης"
-#~ msgid "Extended"
-#~ msgstr "Εκτεναμένες"
+
 #~ msgid "Your battery is almost empty"
 #~ msgstr "Η μπαταρία σας είναι σχεδόν άδεια"
+
 #~ msgid "%"
 #~ msgstr "%"
+
 #~ msgid "min"
 #~ msgstr "ελάχ"
+
 #~ msgid "Suspend after"
 #~ msgstr "Αναστολλή μετά"
+
 #~ msgid "Turn off after"
 #~ msgstr "Τερματισμός μετά"
+
 #~ msgid "Xfce4 Power Manager"
 #~ msgstr "Διαχειριστής ρεύματος xfce4"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to read your home directory environment variable, autostart option "
 #~ "may not work"
 #~ msgstr ""
 #~ "Αδυναμία ανάγνωσης των μεταβλητών περιβάλλοντος από τον αρχικό σας "
 #~ "κατάλογο, η επιλογή αυτόματης εκκίνησης δεν μπορεί να δουλέψει"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to run Xfce4 power manager, make sure the hardware abstract layer "
 #~ "and the message bus daemon are running"
 #~ msgstr ""
 #~ "Αδυναμία εκτέλεσης του διαχειριστή ρεύματος xfce 4, σιγουρευτείται ότι το "
 #~ "επίπεδο αφαίρεσης υλικού και ο δαίμονας διαύλου μηνυμάτων εκτελούνται"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to read AC adapter status, the power manager will not work "
 #~ "properly. Possible reasons: The AC adapter driver is not loaded, broken "
@@ -808,8 +926,10 @@
 #~ "ρεύματος δεν θα δουλέψει σωστά. Πιθανοί λόγοι: Ο οδηγός του προσαρμογέα "
 #~ "AC δεν είναι φορτωμένος, κομμένη σύνδεση με επίπεδο αφαίρεσης υλικού ή ο "
 #~ "δαίμονας του διαύλου μηνυμάτων δεν εκτελείται"
+
 #~ msgid "System failed to shutdown"
 #~ msgstr "Αποτυχία τερματισμού του συστήματος"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to use power management service, functionalities like hibernate "
 #~ "and suspend will not work. Possible reasons: you don't have enough "
@@ -820,59 +940,74 @@
 #~ "αδρανοποίησης και αναστολή δεν θα δουλέψουν. Πιθανοί λόγοι: είτε δεν "
 #~ "έχετε αρκετά δικαιώματα, σπασμένη σύνδεση με το επίπεδο αφαίρεσης υλικού "
 #~ "ή ο δαίμονας διαύλου μηνυμάτων δεν εκτελείται"
+
 #~ msgid "Error monitoring HAL events"
 #~ msgstr "Σφάλμα παρακολούθησης των συμβάντων HAL"
+
 #~ msgid "HAL is not running or not responding"
 #~ msgstr "Το HAL Είτε δεν εκτελείται είτε δεν ανταποκρίνεται"
+
 #~ msgid "Unable to watch device using HAL: %s"
 #~ msgstr "Αδυναμία παρακολούθησης συσκευής χρησιμοποιώντας το HAL: %s"
+
 #~ msgid "Message hibernate didn't get a reply"
 #~ msgstr "Το μήνυμα για αδρανοποίηση δεν πήρε καμία απάντηση"
+
 #~ msgid "System failed to hibernate"
 #~ msgstr "Αποτυχία συστήματος να αδρανοποιηθεί"
+
 #~ msgid "Error occured while trying to suspend"
 #~ msgstr "Προέκυψε σφάλμα κατά την προσπάθεια για αναστολή"
+
 #~ msgid "Unknown reply from the message daemon"
 #~ msgstr "Άγνωστη απάντηση από τον δαίμονα μηνυμάτων"
+
 #~ msgid "Message suspend didn't get a reply"
 #~ msgstr "Το μήνυμα για αναστολή δεν πήρε καμία απάντηση"
+
 #~ msgid "No reply from HAL daemon to set monitor brightness level"
 #~ msgstr ""
 #~ "Καμία απάντηση από τον δαίμονα HAL για να ορίσει το επιπέδο φωτινότητας "
 #~ "της οθόνης"
+
 #~ msgid "No reply from HAL daemon to get monitor brightness level"
 #~ msgstr ""
 #~ "Καμία απάντηση από τον δαίμονα HAL για να πάρει το επιπέδο φωτινότητας "
 #~ "της οθόνης"
+
 #~ msgid "No reply from HAL daemon to get available cpu governors"
 #~ msgstr ""
 #~ "Καμία απάντηση από τον δαίμονα HAL για να πάρει τους διαθέσιμους "
 #~ "ρυθμιστές του επεξεργαστή"
+
 #~ msgid "No reply from HAL daemon to get current cpu governor"
 #~ msgstr ""
 #~ "Καμία απάντηση από τον δαίμονα HAL για να πάρει τον τρέχον ρυθμιστή του "
 #~ "επεξεργαστή"
+
 #~ msgid "No reply from HAL daemon to set cpu governor"
 #~ msgstr ""
 #~ "Καμία απάντηση του δαίμονα HAL για να ορίσει τον ρυθμιστή του επεξεργαστή"
+
 #~ msgid "No reply from HAL daemon to set power save profile"
 #~ msgstr ""
 #~ "Καμία απάντηση από τον δαίμονα HAL για να ορίσει το προφίλ της "
 #~ "αποθήκευσης ρεύματος"
-#~ msgid "Settings manager socket"
-#~ msgstr "Διαχειριστής ρυθμίσεων υποδοχής"
-#~ msgid "SOCKET ID"
-#~ msgstr "Ταυτότητα υποδοχής"
+
 #~ msgid "Failed to create dbus message\n"
 #~ msgstr "Αποτυχία δημιουργίας μηνύματος dbus\n"
+
 #~ msgid "Failed to send message\n"
 #~ msgstr "Αποτυχία αποστολής μηνύματος\n"
+
 #~ msgid "On electric power"
 #~ msgstr "Στο ηλεκτρικό ρεύμα"
+
 #~ msgid "CPU frequency settings on electric power"
 #~ msgstr "Ρυθμίσεις συχνότητας επεξεργαστή στο ηλεκτρικό ρεύμα"
+
 #~ msgid "Monitor settings on electric power"
 #~ msgstr "Ρυθμίσεις οθόνης σε ηλεκτρικό ρεύμα"
+
 #~ msgid "Start xfce power manager"
 #~ msgstr "Εκκίνηση διαχειριστή ρεύματος xfce"
-

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/es.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/es.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/es.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce 4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-29 18:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-02-10 19:57+0100\n"
 "Last-Translator: Abel Martín <abel.martin.ruiz at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Spanish\n"
@@ -17,175 +17,500 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
+msgid "<b>Actions</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
+#, fuzzy
+msgid "<b>Advanced Options</b>"
+msgstr "Opciones avanzadas"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
+msgid "<b>Brightness</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
+#, fuzzy
+msgid "<b>General Options</b>"
+msgstr "Opciones generales"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
+msgid "<b>Monitor</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
+#, fuzzy
+msgid "Advanced"
+msgstr "Opciones avanzadas"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
+#, fuzzy
+msgid "Always show icon"
+msgstr "Siempre mostrar un icono"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
+msgid "Consider the computer on low power at:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr "Activar control de escalado de frecuencia de CPU"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+msgid "Enable monitor power management control"
+msgstr "Activar control de gestión de energía del monitor"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
+#, fuzzy
+msgid "Enable notification"
+msgstr "Activar notificación de carga de SAI"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
+#, fuzzy
+msgid "General"
+msgstr "Opciones generales"
+
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Hibernar"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
+msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
+msgid "Nothing"
+msgstr "Nada"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
+#, fuzzy
+msgid "On AC"
+msgstr "Al estar enchufado"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+#, fuzzy
+msgid "On battery"
+msgstr "Al usar energía de batería"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+#, fuzzy
+msgid "Power manager settings"
+msgstr "Administrador de energía"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+msgid "Prefer power savings over performance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
+msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+msgid "Set monitor sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+#, fuzzy
+msgid "Standby"
+msgstr "En espera después de"
+
+#. Suspend menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
+msgid "Suspend"
+msgstr "Suspender"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+#, fuzzy
+msgid "System tray icon: "
+msgstr "Icono del área de notificación:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
+#, fuzzy
+msgid "When battery power is critical:"
+msgstr "Cuando la carga de batería es crítica hacer"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "Cuando se pulsa el botón de encendido"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
+#, fuzzy
+msgid "When laptop lid is closed:"
+msgstr "Cuando se cierra el portátil"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
+#, fuzzy
+msgid "When power button is pressed:"
+msgstr "Cuando se pulsa el botón de encendido"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
+#, fuzzy
+msgid "When sleep button is pressed:"
+msgstr "Cuando se pulsa el botón de suspensión"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
+#: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
+msgid "Xfce Power Manager"
+msgstr "Administrador de energía de Xfce"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
+#, fuzzy
+msgid "Never"
+msgstr "nunca"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
+#, fuzzy
+msgid "One minute"
+msgstr "minuto"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
+#, fuzzy
+msgid "Minutes"
+msgstr "minutos"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "hora"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "minuto"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "minutos"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "horas"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
+msgid "Seconds"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
+msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Apagar"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
+msgid "When battery is present"
+msgstr "Cuando la batería está presente"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
+msgid "When battery is charging or discharging"
+msgstr "Cuando la batería se está cargando o descargando"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "Hibernar el sistema"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
+msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
+#, fuzzy
+msgid "On Battery"
+msgstr "Al usar energía de batería"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr "Extendidas"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
+msgid "Advance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Socket del administrador de energía"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "ID de SOCKET"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Escriba '%s --help' para opciones de uso."
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
+msgstr ""
+"Fallo al cargar la configuración del administrador de energía. Usando "
+"opciones predeterminadas"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Xfce Power Manager Settings"
+msgstr "Administrador de energía de Xfce"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
+msgstr "Imposible cargar el administrador de energía de Xfce4"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
+#, c-format
+msgid "Xfce power manager is not running"
+msgstr "El administrador de energía de Xfce no se está ejecutando"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
+msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
+msgstr ""
+"El administrador de energía de Xfce4 no está ejecutándose, ¿desea lanzarlo "
+"ahora?"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
+msgid "Run"
+msgstr "Ejecutar"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
+msgid "Power Manager"
+msgstr "Administrador de energía"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Opciones para el administrador de energía de Xfce 4"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
+msgid "Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Administrador de energía de Xfce 4"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "La batería está completamente cargada"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "La batería se está descargando"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "La batería se está cargando"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "La batería se está descargando"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112 ../src/xfpm-battery.c:369
-#: ../src/xfpm-battery.c:381
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 #, fuzzy
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "Opciones de monitor al usar energía de batería"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "La carga de la batería es baja"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:213 ../src/xfpm-supply.c:277 ../src/xfpm-supply.c:300
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115 ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
 msgstr "Administrador de energía de Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:231
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:233
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 #, fuzzy
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "Usando la batería"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:235
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 #, fuzzy
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "La batería se está agotando"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 #, fuzzy
 msgid "Your Battery"
 msgstr "La batería se está agotando"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:256
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 #, fuzzy
 msgid "is fully charged"
 msgstr "Batería totalmente cargada"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:261
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 #, fuzzy
 msgid "charge level"
 msgstr "Nivel de carga de batería"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:266
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 #, fuzzy
 msgid "is charging"
 msgstr "La batería se está cargando"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:273
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 #, fuzzy
 msgid "is discharging"
 msgstr "La batería se está descargando"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:278
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 #, fuzzy
 msgid "charge is low"
 msgstr "La carga de batería es baja"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:283
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 #, fuzzy
 msgid "is almost empty"
 msgstr "La batería está casi vacía"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:300
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 #, fuzzy
 msgid "is not present"
 msgstr "No está presente"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:331
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 #, fuzzy
 msgid "Battery not present"
 msgstr "Cuando la batería está presente"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:353
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time left"
 msgstr ""
 "\n"
 "Tiempo restante estimado"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:357
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr ""
 "\n"
 "Tiempo estimado para cargar"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
-msgid "hours"
-msgstr "horas"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "hora"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
-msgid "minutes"
-msgstr "minutos"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "minuto"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:365 ../src/xfpm-battery.c:377
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 #, fuzzy
 msgid "Battery"
 msgstr "Opciones de batería"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:368 ../src/xfpm-battery.c:380
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 #, fuzzy
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "Opciones de monitor al estar enchufado"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:58 ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:65
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:69
 msgid "Technology:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:88
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:92
 msgid "Design:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:116
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:120
 msgid "Last full:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:140
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:144
 msgid "Vendor:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:164
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:168
 msgid "Model:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:197
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:201
 #, fuzzy
 msgid "Battery information"
 msgstr "Configuración de batería"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -206,87 +531,66 @@
 "Con licencia GNU GPL.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
+#: ../src/xfpm-main.c:130
 #, fuzzy
-msgid "Restart the running instance of xfce power manager"
+msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Cerrar cualquier administrador de energía de Xfce en ejecución"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Mostrar el diálogo de configuración"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Cerrar cualquier administrador de energía de Xfce en ejecución"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr "Información de versión"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86 ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr "Escriba '%s --help' para opciones de uso."
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "Demasiados argumentos"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 #, fuzzy
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "Imposible conectar con DBus: %s"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:125 ../src/xfpm-main.c:187 ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:290 ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113 ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
-msgid "Xfce Power Manager"
-msgstr "Administrador de energía de Xfce"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:141 ../settings/xfpm-settings-main.c:154
-#, c-format
-msgid "Xfce power manager is not running"
-msgstr "El administrador de energía de Xfce no se está ejecutando"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:188
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 #, fuzzy
-msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
-msgstr "El administrador de energía de Xfce no se está ejecutando"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "El administrador de energía de Xfce ya está ejecutándose"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "El administrador de energía de Xfce ya está ejecutándose"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:169
+#: ../src/xfpm-supply.c:171
 #, fuzzy
 msgid "Adapter present"
 msgstr "No está presente"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:170
+#: ../src/xfpm-supply.c:172
 #, fuzzy
 msgid "Adapter not present"
 msgstr "No está presente"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:246
+#: ../src/xfpm-supply.c:251
 msgid "Shutdown the system"
 msgstr "Apagar el sistema"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:257
+#: ../src/xfpm-supply.c:262
 msgid "Hibernate the system"
 msgstr "Hibernar el sistema"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:269
+#: ../src/xfpm-supply.c:274
 msgid ""
 "System is running on low power, but an application is currently disabling "
 "the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data "
@@ -294,7 +598,7 @@
 "sleep mode or plug in your AC adapter"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:295
+#: ../src/xfpm-supply.c:300
 #, fuzzy
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
 msgstr "La batería está casi vacía. Guarde su trabajo para evitar perder datos"
@@ -306,429 +610,181 @@
 "to hibernate the system?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:189
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
 #, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to procced?"
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "¿Está seguro de que quiere suspender el sistema?"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:167 ../src/xfpm-tray-icon.c:224
-#: ../settings/xfpm-settings.c:457 ../settings/xfpm-settings.c:545
-#: ../settings/xfpm-settings.c:659 ../settings/xfpm-settings.c:775
-#: ../settings/xfpm-settings.c:823
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Hibernar"
-
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:186
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
 msgid ""
 "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
 "now may damage the working state of this application, are you sure you want "
 "to suspend the system?"
 msgstr ""
 
-#. Suspend menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:194 ../src/xfpm-tray-icon.c:239
-#: ../settings/xfpm-settings.c:539 ../settings/xfpm-settings.c:653
-#: ../settings/xfpm-settings.c:769 ../settings/xfpm-settings.c:817
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
-msgid "Suspend"
-msgstr "Suspender"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Quit the Xfce power manager"
+msgstr "Administrador de energía de Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:511 ../src/xfpm-engine.c:540
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+msgid "Quit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:518
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "Hibernar el sistema"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:547
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 #, fuzzy
-msgid "Hal daemon is not running"
+msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "El administrador de energía de Xfce no se está ejecutando"
 
-#: ../src/xfpm-inhibit.c:247
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid arguments"
+msgstr "Demasiados argumentos"
+
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:359
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr "No hay motor para su sistema operativo"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr "No se encontró ningún script de hibernación"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr "No se encontró ningún script de suspensión"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr "No se encontró ningún método de suspensión"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr "No se encontró ningún método de hibernación"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Memoria agotada"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 #, fuzzy
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr "El sistema falló al suspender"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:359 ../src/xfpm-shutdown.c:377
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:409
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
 #, c-format
-msgid "Hal daemon is currently not connected"
+msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr ""
 
 #: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:1
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr ""
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:307 ../settings/xfpm-settings.c:323
-#, fuzzy
-msgid "Never"
-msgstr "nunca"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:310
-#, fuzzy
-msgid "One minute"
-msgstr "minuto"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:312
-#, fuzzy
-msgid "Minutes"
-msgstr "minutos"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:325
-msgid "Seconds"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:442 ../settings/xfpm-settings.c:526
-msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:452 ../settings/xfpm-settings.c:534
-#: ../settings/xfpm-settings.c:648 ../settings/xfpm-settings.c:764
-#: ../settings/xfpm-settings.c:812 ../settings/xfpm-settings.glade.h:13
-msgid "Nothing"
-msgstr "Nada"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:461 ../settings/xfpm-settings.c:779
-msgid "Shutdown"
-msgstr "Apagar"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:642 ../settings/xfpm-settings.c:758
-#: ../settings/xfpm-settings.c:806 ../settings/xfpm-settings.c:918
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:724 ../settings/xfpm-settings.glade.h:7
-#, fuzzy
-msgid "Always show icon"
-msgstr "Siempre mostrar un icono"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:727
-msgid "When battery is present"
-msgstr "Cuando la batería está presente"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:730
-msgid "When battery is charging or discharging"
-msgstr "Cuando la batería se está cargando o descargando"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:886
-msgid ""
-"When the main power on the computer reaches this value of charge percentage"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:992 ../settings/xfpm-settings.c:997
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "General"
-msgstr "Opciones generales"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1006 ../settings/xfpm-settings.c:1011
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
-#, fuzzy
-msgid "On AC"
-msgstr "Al estar enchufado"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1021 ../settings/xfpm-settings.c:1026
-#, fuzzy
-msgid "On Battery"
-msgstr "Al usar energía de batería"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1035 ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
-#, fuzzy
-msgid "Advanced"
-msgstr "Opciones avanzadas"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1040
-msgid "Advance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
-msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
-msgstr ""
-"Fallo al cargar la configuración del administrador de energía. Usando "
-"opciones predeterminadas"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:134
-#, fuzzy
-msgid "Xfce Power Manager Settings"
-msgstr "Administrador de energía de Xfce"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:135
-#, fuzzy
-msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
-msgstr "Imposible cargar el administrador de energía de Xfce4"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:157
-msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
-msgstr ""
-"El administrador de energía de Xfce4 no está ejecutándose, ¿desea lanzarlo "
-"ahora?"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:159
-msgid "Run"
-msgstr "Ejecutar"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
-msgid "Power"
-msgstr "Energía"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
-msgid "Power Manager"
-msgstr "Administrador de energía"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
-msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Opciones para el administrador de energía de Xfce 4"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:4
-msgid "Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Administrador de energía de Xfce 4"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
-#, fuzzy
-msgid "<b>Advanced Options</b>"
-msgstr "Opciones avanzadas"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
-msgid "<b>Brightness</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
-#, fuzzy
-msgid "<b>General Options</b>"
-msgstr "Opciones generales"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
-msgid "<b>Monitor</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
-msgid "Consider the computer on low power at:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
-msgid "Enable monitor power management control"
-msgstr "Activar control de gestión de energía del monitor"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid "Enable notification"
-msgstr "Activar notificación de carga de SAI"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
-msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid "On battery"
-msgstr "Al usar energía de batería"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
-#, fuzzy
-msgid "Power manager settings"
-msgstr "Administrador de energía"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
-msgid "Prefer power savings over performance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
-msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
-msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
-msgid "Set monitor sleep mode:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
-#, fuzzy
-msgid "Standby"
-msgstr "En espera después de"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
-msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
-#, fuzzy
-msgid "System tray icon: "
-msgstr "Icono del área de notificación:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
-#, fuzzy
-msgid "When battery power is critical:"
-msgstr "Cuando la carga de batería es crítica hacer"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
-#, fuzzy
-msgid "When laptop lid is closed:"
-msgstr "Cuando se cierra el portátil"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
-#, fuzzy
-msgid "When power button is pressed:"
-msgstr "Cuando se pulsa el botón de encendido"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
-#, fuzzy
-msgid "When sleep button is pressed:"
-msgstr "Cuando se pulsa el botón de suspensión"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
-msgid "gtk-close"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
-msgid "gtk-help"
-msgstr ""
-
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:168
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Abel Martín <abel.martin.ruiz at gmail.com>, 2009"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:462
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:519
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
+#: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
 #, fuzzy
-msgid "Control your LCD brightness level"
+msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr "Activar el control de brillo de LCD"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:466
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:523
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 #, fuzzy
 msgid "No device found"
 msgstr "No se encontró ningún gobernador de CPU"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:537
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr ""
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:205
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:429
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:437
 #, fuzzy
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "El administrador de energía de Xfce no se está ejecutando"
+#~ msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
+#~ msgstr "El administrador de energía de Xfce no se está ejecutando"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:208
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr ""
+#~ msgid "Power"
+#~ msgstr "Energía"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:214
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "El administrador de energía de Xfce no se está ejecutando"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:216
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:288
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:289
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:292
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:328
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:515
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:617
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:302
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:338
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:525
 #, fuzzy
-msgid "Don't show again"
-msgstr "No mostrar más este mensaje"
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "No mostrar más este mensaje"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:329
 #, fuzzy
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "Preferencias del administrador de energía"
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "Preferencias del administrador de energía"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:516
 #, fuzzy
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "El administrador de energía de Xfce no se está ejecutando"
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "El administrador de energía de Xfce no se está ejecutando"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to read adapter status, the power manager will not work properly"
@@ -828,9 +884,6 @@
 #~ msgid "No available keyboard shortcuts found"
 #~ msgstr "No se encontraron atajos de teclado disponibles"
 
-#~ msgid "Enable CPU frequency scaling control"
-#~ msgstr "Activar control de escalado de frecuencia de CPU"
-
 #~ msgid "CPU settings"
 #~ msgstr "Opciones de CPU"
 
@@ -840,9 +893,6 @@
 #~ msgid "Monitor Settings"
 #~ msgstr "Opciones de monitor"
 
-#~ msgid "Extended"
-#~ msgstr "Extendidas"
-
 #~ msgid "Your battery is almost empty"
 #~ msgstr "La batería está casi vacía"
 
@@ -952,12 +1002,6 @@
 #~ msgid "Start xfce power manager"
 #~ msgstr "Iniciar administrador de energía de Xfce"
 
-#~ msgid "Settings manager socket"
-#~ msgstr "Socket del administrador de energía"
-
-#~ msgid "SOCKET ID"
-#~ msgstr "ID de SOCKET"
-
 #~ msgid "Failed to create dbus message\n"
 #~ msgstr "Faloo al crear mensaje DBus\n"
 

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/et.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/et.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/et.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-29 18:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: \n"
 "Last-Translator: Kristjan Siimson <kristjan.siimson at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Estonian\n"
@@ -15,175 +15,498 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
+msgid "<b>Actions</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
+#, fuzzy
+msgid "<b>Advanced Options</b>"
+msgstr "Laiendatud seadistused"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
+msgid "<b>Brightness</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
+#, fuzzy
+msgid "<b>General Options</b>"
+msgstr "Üldvalikud"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
+msgid "<b>Monitor</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
+#, fuzzy
+msgid "Advanced"
+msgstr "Laiendatud seadistused"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
+#, fuzzy
+msgid "Always show icon"
+msgstr "Alati näita ekraani"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
+msgid "Consider the computer on low power at:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr "Luba protsessori kordaja reguleerimine"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+msgid "Enable monitor power management control"
+msgstr "Luba ekraani vooluhalduse reguleerimine"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
+#, fuzzy
+msgid "Enable notification"
+msgstr "Näita UPS-i laadungit"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
+#, fuzzy
+msgid "General"
+msgstr "Üldvalikud"
+
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Puhkeseisund"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
+msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
+msgid "Nothing"
+msgstr "Ära tee midagi"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
+#, fuzzy
+msgid "On AC"
+msgstr "Vahelduvvoolus"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+#, fuzzy
+msgid "On battery"
+msgstr "Akuvoolus"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+#, fuzzy
+msgid "Power manager settings"
+msgstr "Vooluhaldur"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+msgid "Prefer power savings over performance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
+msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+msgid "Set monitor sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+#, fuzzy
+msgid "Standby"
+msgstr "Muutmällu seisatakse pärast"
+
+#. Suspend menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
+msgid "Suspend"
+msgstr "Seisata"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+#, fuzzy
+msgid "System tray icon: "
+msgstr "Programmisalve ikoon:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
+#, fuzzy
+msgid "When battery power is critical:"
+msgstr "Kui aku hakkab tühjaks saama:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "Arvuti väljalülitamise nupule vajutamisel"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
+#, fuzzy
+msgid "When laptop lid is closed:"
+msgstr "Sülearvuti kaane sulgemisel"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
+#, fuzzy
+msgid "When power button is pressed:"
+msgstr "Arvuti väljalülitamise nupule vajutamisel"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
+#, fuzzy
+msgid "When sleep button is pressed:"
+msgstr "Muutmällu peatamise nupule vajutamisel"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
+#: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
+msgid "Xfce Power Manager"
+msgstr "Xfce vooluhaldur"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
+#, fuzzy
+msgid "Never"
+msgstr "mitte kunagi"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
+#, fuzzy
+msgid "One minute"
+msgstr "minut"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
+#, fuzzy
+msgid "Minutes"
+msgstr "minutit"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "tund"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "minut"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "minutit"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "tundi"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
+msgid "Seconds"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
+msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Sulge"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
+msgid "When battery is present"
+msgstr "Aku olemasolul"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
+msgid "When battery is charging or discharging"
+msgstr "Aku laadimisel või tühjenemisel"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "Arvuti puhkeseisundisse"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
+msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
+#, fuzzy
+msgid "On Battery"
+msgstr "Akuvoolus"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr "Laiendatud"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
+msgid "Advance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Seadistushalduri pistik"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "PISTIK"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Kirjuta '%s --help' kasutamise kohta teabe saamiseks"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
+msgstr ""
+"Vooluhaldusseadistuse laadimine ebaõnnestus, kasutatakse algupäraseid "
+"seadistusi"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Xfce Power Manager Settings"
+msgstr "Xfce vooluhaldur"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
+msgstr "Xfce4 vooluhalduri laadimine ebaõnnestus"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
+#, c-format
+msgid "Xfce power manager is not running"
+msgstr "Xfce vooluhaldur ei tööta"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
+msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
+msgstr "Xfce4 vooluhaldur ei tööta, kas soovite selle nüüd käivitada?"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
+msgid "Run"
+msgstr "Käivita"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
+msgid "Power Manager"
+msgstr "Vooluhaldur"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Xfce 4 vooluhalduri seadistused"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
+msgid "Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Xfce 4 vooluhaldur"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "Aku on laetud"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "Aku tühjeneb"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "Aku on laadimas"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "Aku tühjeneb"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112 ../src/xfpm-battery.c:369
-#: ../src/xfpm-battery.c:381
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 #, fuzzy
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "Kuvari seaded akuvoolu korral"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "Aku tase on madal"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:213 ../src/xfpm-supply.c:277 ../src/xfpm-supply.c:300
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115 ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
 msgstr "Xfce vooluhaldur"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:231
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:233
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 #, fuzzy
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "Töötab aku peal"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:235
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 #, fuzzy
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "Arvuti töötab aku peal"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 #, fuzzy
 msgid "Your Battery"
 msgstr "Arvuti töötab aku peal"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:256
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 #, fuzzy
 msgid "is fully charged"
 msgstr "Aku täielikult laetud"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:261
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 #, fuzzy
 msgid "charge level"
 msgstr "Aku täituvus"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:266
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 #, fuzzy
 msgid "is charging"
 msgstr "Aku on laadimas"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:273
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 #, fuzzy
 msgid "is discharging"
 msgstr "Aku tühjeneb"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:278
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 #, fuzzy
 msgid "charge is low"
 msgstr "Aku täituvus on madal"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:283
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 #, fuzzy
 msgid "is almost empty"
 msgstr "Aku on peaaegu tühi"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:300
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 #, fuzzy
 msgid "is not present"
 msgstr "Pole olemas"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:331
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 #, fuzzy
 msgid "Battery not present"
 msgstr "Aku olemasolul"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:353
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time left"
 msgstr ""
 "\n"
 "Hinnanguliselt aega jäänud"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:357
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr ""
 "\n"
 "Hinnanguline laadimisaeg"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
-msgid "hours"
-msgstr "tundi"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "tund"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
-msgid "minutes"
-msgstr "minutit"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "minut"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:365 ../src/xfpm-battery.c:377
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 #, fuzzy
 msgid "Battery"
 msgstr "Aku seadistused"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:368 ../src/xfpm-battery.c:380
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 #, fuzzy
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "Kuvari seaded vahelduvvoolu korral"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:58 ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:65
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:69
 msgid "Technology:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:88
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:92
 msgid "Design:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:116
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:120
 msgid "Last full:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:140
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:144
 msgid "Vendor:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:164
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:168
 msgid "Model:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:197
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:201
 #, fuzzy
 msgid "Battery information"
 msgstr "Aku seadistused"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -204,87 +527,66 @@
 "GNU GPL litsentsi all.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
+#: ../src/xfpm-main.c:130
 #, fuzzy
-msgid "Restart the running instance of xfce power manager"
+msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Sulge kõik töötavad xfce vooluhaldurid"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Näita seadistusdialoogi"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Sulge kõik töötavad xfce vooluhaldurid"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr "Versiooniteave"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86 ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr "Kirjuta '%s --help' kasutamise kohta teabe saamiseks"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "Liiga palju argumente"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 #, fuzzy
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "DBus-iga ühendumine ebaõnnestus: %s"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:125 ../src/xfpm-main.c:187 ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:290 ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113 ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
-msgid "Xfce Power Manager"
-msgstr "Xfce vooluhaldur"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:141 ../settings/xfpm-settings-main.c:154
-#, c-format
-msgid "Xfce power manager is not running"
-msgstr "Xfce vooluhaldur ei tööta"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:188
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 #, fuzzy
-msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
-msgstr "Xfce vooluhaldur ei tööta"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "Xfce vooluhaldur töötab juba"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "Xfce vooluhaldur töötab juba"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:169
+#: ../src/xfpm-supply.c:171
 #, fuzzy
 msgid "Adapter present"
 msgstr "Pole olemas"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:170
+#: ../src/xfpm-supply.c:172
 #, fuzzy
 msgid "Adapter not present"
 msgstr "Pole olemas"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:246
+#: ../src/xfpm-supply.c:251
 msgid "Shutdown the system"
 msgstr "Sulge arvuti"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:257
+#: ../src/xfpm-supply.c:262
 msgid "Hibernate the system"
 msgstr "Arvuti puhkeseisundisse"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:269
+#: ../src/xfpm-supply.c:274
 msgid ""
 "System is running on low power, but an application is currently disabling "
 "the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data "
@@ -292,7 +594,7 @@
 "sleep mode or plug in your AC adapter"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:295
+#: ../src/xfpm-supply.c:300
 #, fuzzy
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
 msgstr "Aku on peaaegu tühi. Andmekadude vältimiseks salvestage oma töö"
@@ -304,427 +606,181 @@
 "to hibernate the system?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:189
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
 #, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to procced?"
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Kas soovite kindlasti arvuti seisata?"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:167 ../src/xfpm-tray-icon.c:224
-#: ../settings/xfpm-settings.c:457 ../settings/xfpm-settings.c:545
-#: ../settings/xfpm-settings.c:659 ../settings/xfpm-settings.c:775
-#: ../settings/xfpm-settings.c:823
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Puhkeseisund"
-
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:186
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
 msgid ""
 "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
 "now may damage the working state of this application, are you sure you want "
 "to suspend the system?"
 msgstr ""
 
-#. Suspend menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:194 ../src/xfpm-tray-icon.c:239
-#: ../settings/xfpm-settings.c:539 ../settings/xfpm-settings.c:653
-#: ../settings/xfpm-settings.c:769 ../settings/xfpm-settings.c:817
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
-msgid "Suspend"
-msgstr "Seisata"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Quit the Xfce power manager"
+msgstr "Xfce vooluhaldur"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:511 ../src/xfpm-engine.c:540
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+msgid "Quit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:518
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "Arvuti puhkeseisundisse"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:547
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 #, fuzzy
-msgid "Hal daemon is not running"
+msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "Xfce vooluhaldur ei tööta"
 
-#: ../src/xfpm-inhibit.c:247
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid arguments"
+msgstr "Liiga palju argumente"
+
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:359
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr "Sinu operatsioonisüsteemile ei leidu vajaliku taustprogrammi"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr "Kettale peatamise skripti ei leitud"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr "Muutmällu peatamise skripti ei leitud"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr "Muutmällu peatamise meetodit ei leitud"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr "Kettale peatamise meetodit ei leitud"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Mälu otsas"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 #, fuzzy
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr "Arvuti seiskamine ebaõnnestus"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:359 ../src/xfpm-shutdown.c:377
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:409
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
 #, c-format
-msgid "Hal daemon is currently not connected"
+msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr ""
 
 #: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:1
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr ""
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:307 ../settings/xfpm-settings.c:323
-#, fuzzy
-msgid "Never"
-msgstr "mitte kunagi"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:310
-#, fuzzy
-msgid "One minute"
-msgstr "minut"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:312
-#, fuzzy
-msgid "Minutes"
-msgstr "minutit"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:325
-msgid "Seconds"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:442 ../settings/xfpm-settings.c:526
-msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:452 ../settings/xfpm-settings.c:534
-#: ../settings/xfpm-settings.c:648 ../settings/xfpm-settings.c:764
-#: ../settings/xfpm-settings.c:812 ../settings/xfpm-settings.glade.h:13
-msgid "Nothing"
-msgstr "Ära tee midagi"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:461 ../settings/xfpm-settings.c:779
-msgid "Shutdown"
-msgstr "Sulge"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:642 ../settings/xfpm-settings.c:758
-#: ../settings/xfpm-settings.c:806 ../settings/xfpm-settings.c:918
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:724 ../settings/xfpm-settings.glade.h:7
-#, fuzzy
-msgid "Always show icon"
-msgstr "Alati näita ekraani"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:727
-msgid "When battery is present"
-msgstr "Aku olemasolul"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:730
-msgid "When battery is charging or discharging"
-msgstr "Aku laadimisel või tühjenemisel"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:886
-msgid ""
-"When the main power on the computer reaches this value of charge percentage"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:992 ../settings/xfpm-settings.c:997
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "General"
-msgstr "Üldvalikud"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1006 ../settings/xfpm-settings.c:1011
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
-#, fuzzy
-msgid "On AC"
-msgstr "Vahelduvvoolus"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1021 ../settings/xfpm-settings.c:1026
-#, fuzzy
-msgid "On Battery"
-msgstr "Akuvoolus"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1035 ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
-#, fuzzy
-msgid "Advanced"
-msgstr "Laiendatud seadistused"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1040
-msgid "Advance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
-msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
-msgstr ""
-"Vooluhaldusseadistuse laadimine ebaõnnestus, kasutatakse algupäraseid "
-"seadistusi"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:134
-#, fuzzy
-msgid "Xfce Power Manager Settings"
-msgstr "Xfce vooluhaldur"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:135
-#, fuzzy
-msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
-msgstr "Xfce4 vooluhalduri laadimine ebaõnnestus"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:157
-msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
-msgstr "Xfce4 vooluhaldur ei tööta, kas soovite selle nüüd käivitada?"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:159
-msgid "Run"
-msgstr "Käivita"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
-msgid "Power"
-msgstr "Vool"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
-msgid "Power Manager"
-msgstr "Vooluhaldur"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
-msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Xfce 4 vooluhalduri seadistused"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:4
-msgid "Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Xfce 4 vooluhaldur"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
-#, fuzzy
-msgid "<b>Advanced Options</b>"
-msgstr "Laiendatud seadistused"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
-msgid "<b>Brightness</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
-#, fuzzy
-msgid "<b>General Options</b>"
-msgstr "Üldvalikud"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
-msgid "<b>Monitor</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
-msgid "Consider the computer on low power at:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
-msgid "Enable monitor power management control"
-msgstr "Luba ekraani vooluhalduse reguleerimine"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid "Enable notification"
-msgstr "Näita UPS-i laadungit"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
-msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid "On battery"
-msgstr "Akuvoolus"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
-#, fuzzy
-msgid "Power manager settings"
-msgstr "Vooluhaldur"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
-msgid "Prefer power savings over performance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
-msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
-msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
-msgid "Set monitor sleep mode:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
-#, fuzzy
-msgid "Standby"
-msgstr "Muutmällu seisatakse pärast"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
-msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
-#, fuzzy
-msgid "System tray icon: "
-msgstr "Programmisalve ikoon:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
-#, fuzzy
-msgid "When battery power is critical:"
-msgstr "Kui aku hakkab tühjaks saama:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
-#, fuzzy
-msgid "When laptop lid is closed:"
-msgstr "Sülearvuti kaane sulgemisel"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
-#, fuzzy
-msgid "When power button is pressed:"
-msgstr "Arvuti väljalülitamise nupule vajutamisel"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
-#, fuzzy
-msgid "When sleep button is pressed:"
-msgstr "Muutmällu peatamise nupule vajutamisel"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
-msgid "gtk-close"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
-msgid "gtk-help"
-msgstr ""
-
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:168
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Kristjan Siimson <kristjan.siimson at gmail.com>"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:462
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:519
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
+#: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
 #, fuzzy
-msgid "Control your LCD brightness level"
+msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr "Luba LCD heleduse juhtimine"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:466
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:523
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 #, fuzzy
 msgid "No device found"
 msgstr "Protsessori juhtseadet ei leitud"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:537
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr ""
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:205
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:429
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:437
 #, fuzzy
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "Xfce vooluhaldur ei tööta"
+#~ msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
+#~ msgstr "Xfce vooluhaldur ei tööta"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:208
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr ""
+#~ msgid "Power"
+#~ msgstr "Vool"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:214
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "Xfce vooluhaldur ei tööta"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:216
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:288
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:289
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:292
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:328
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:515
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:617
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:302
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:338
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:525
 #, fuzzy
-msgid "Don't show again"
-msgstr "Seda sõnumit mitte enam näidata"
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "Seda sõnumit mitte enam näidata"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:329
 #, fuzzy
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "Vooluhalduri eelistused"
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "Vooluhalduri eelistused"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:516
 #, fuzzy
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "Xfce vooluhaldur ei tööta"
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "Xfce vooluhaldur ei tööta"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to read adapter status, the power manager will not work properly"
@@ -821,9 +877,6 @@
 #~ msgid "No available keyboard shortcuts found"
 #~ msgstr "Saadaolevaid kiirklahve ei leitud"
 
-#~ msgid "Enable CPU frequency scaling control"
-#~ msgstr "Luba protsessori kordaja reguleerimine"
-
 #~ msgid "CPU settings"
 #~ msgstr "Protsessori seadistused"
 
@@ -833,9 +886,6 @@
 #~ msgid "Monitor Settings"
 #~ msgstr "Kuvari seadistused"
 
-#~ msgid "Extended"
-#~ msgstr "Laiendatud"
-
 #~ msgid "Your battery is almost empty"
 #~ msgstr "Aku on peaaegu tühi"
 
@@ -937,12 +987,6 @@
 #~ msgid "No reply from HAL daemon to set power save profile"
 #~ msgstr "Voolusäästu profiili määramisel ei saadud HAL-deemonilt vastust"
 
-#~ msgid "Settings manager socket"
-#~ msgstr "Seadistushalduri pistik"
-
-#~ msgid "SOCKET ID"
-#~ msgstr "PISTIK"
-
 #~ msgid "Failed to create dbus message\n"
 #~ msgstr "Dbus-sõnumi loomine ebaõnnestus\n"
 

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/eu.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/eu.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/eu.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-29 18:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-12-08 23:22+0100\n"
 "Last-Translator: Piarres Beobide <pi at beobide.net>\n"
 "Language-Team: Euskara <debian-l10n-basque at lists.debian.org>\n"
@@ -18,175 +18,498 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
+msgid "<b>Actions</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
+#, fuzzy
+msgid "<b>Advanced Options</b>"
+msgstr "Ezarpen aurreratuak"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
+msgid "<b>Brightness</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
+#, fuzzy
+msgid "<b>General Options</b>"
+msgstr "Aukera orokorrak"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
+msgid "<b>Monitor</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
+#, fuzzy
+msgid "Advanced"
+msgstr "Ezarpen aurreratuak"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
+#, fuzzy
+msgid "Always show icon"
+msgstr "Beti bistarazi ikonoa"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
+msgid "Consider the computer on low power at:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr "Gaitu CPU maiztasun eskalatze kontrola"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+msgid "Enable monitor power management control"
+msgstr "Gaitu monitore indar kudeaketa kontrola"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
+#, fuzzy
+msgid "Enable notification"
+msgstr "Gaitu UPS karga berri-ematea"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
+#, fuzzy
+msgid "General"
+msgstr "Aukera orokorrak"
+
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Hibernatu"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
+msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
+msgid "Nothing"
+msgstr "Ezer ez"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
+#, fuzzy
+msgid "On AC"
+msgstr "Bateriaz"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+#, fuzzy
+msgid "On battery"
+msgstr "Bateriaz"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+#, fuzzy
+msgid "Power manager settings"
+msgstr "Energia kudeaketa"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+msgid "Prefer power savings over performance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
+msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+msgid "Set monitor sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+#, fuzzy
+msgid "Standby"
+msgstr "Noiz itzali: "
+
+#. Suspend menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
+msgid "Suspend"
+msgstr "Eseki"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+#, fuzzy
+msgid "System tray icon: "
+msgstr "Sistema erretilu ikonoa"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
+#, fuzzy
+msgid "When battery power is critical:"
+msgstr "Bateria karga maila kritikoa denean"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "Power botoia sakatzean"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
+#, fuzzy
+msgid "When laptop lid is closed:"
+msgstr "Eramangarri tapa ixtean"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
+#, fuzzy
+msgid "When power button is pressed:"
+msgstr "Power botoia sakatzean"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
+#, fuzzy
+msgid "When sleep button is pressed:"
+msgstr "Sleep botoia sakatzean"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
+#: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
+msgid "Xfce Power Manager"
+msgstr "Xfce energia kudeatzailea"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
+#, fuzzy
+msgid "Never"
+msgstr "inoiz"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
+#, fuzzy
+msgid "One minute"
+msgstr "minutu"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
+#, fuzzy
+msgid "Minutes"
+msgstr "minutu"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "ordu"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "minutu"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "minutu"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "ordu"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
+msgid "Seconds"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
+msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Itzali"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
+msgid "When battery is present"
+msgstr "Bateria dagoenean"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
+msgid "When battery is charging or discharging"
+msgstr "Bateria kargatu edo deskargatzean"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "Hibernatu sistema"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
+msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
+#, fuzzy
+msgid "On Battery"
+msgstr "Bateriaz"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
+msgid "Advance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Ezarpen kudeatzaile socketa"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "SOCKET IDa"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Idatzi '%s --help' erabilera laguntzarentzat."
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
+msgstr ""
+"Huts energia kudeatzaile konfigurazio kargatzean, hobetsiriko balioak "
+"erabiltzen"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Xfce Power Manager Settings"
+msgstr "Xfce energia kudeatzailea"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
+msgstr "Ezin da xfce4 energia kudeatzailea kargatu"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
+#, c-format
+msgid "Xfce power manager is not running"
+msgstr "Xfce energia kudeatzaile ez dago abiarazirik"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
+msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
+msgstr "Xfce energia kudeatzaile ez dago abiarazirik, abiarazi nahi al duzu?"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
+msgid "Run"
+msgstr "Exekutatu"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
+msgid "Power Manager"
+msgstr "Energia kudeaketa"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Xfce 4 energia kudeaketa ezarpenak"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
+msgid "Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Xfce 4 energia kudeaketa"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "Zure bateria guztiz kargaturik dago"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "Zure bateria deskargatzen ari da"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "Bateria kargatzen ari da"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "Zure bateria deskargatzen ari da"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112 ../src/xfpm-battery.c:369
-#: ../src/xfpm-battery.c:381
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 #, fuzzy
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "Monitore ezarpenak bateria indarrez"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "Bateria karga baxua da"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:213 ../src/xfpm-supply.c:277 ../src/xfpm-supply.c:300
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115 ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
 msgstr "Xfce argindar kudeatzailea"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:231
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:233
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 #, fuzzy
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "Bateriaz lanean"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:235
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 #, fuzzy
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "Bateriaz lanean ari zara"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 #, fuzzy
 msgid "Your Battery"
 msgstr "Bateriaz lanean ari zara"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:256
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 #, fuzzy
 msgid "is fully charged"
 msgstr "Bateria guztiz kargaturik dago"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:261
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 #, fuzzy
 msgid "charge level"
 msgstr "Bateria karga maila"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:266
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 #, fuzzy
 msgid "is charging"
 msgstr "Bateria kargatzen ari da"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:273
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 #, fuzzy
 msgid "is discharging"
 msgstr "Bateria deskargatzen ari da"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:278
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 #, fuzzy
 msgid "charge is low"
 msgstr "Bateria karga baxua da"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:283
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 #, fuzzy
 msgid "is almost empty"
 msgstr "Bateria ia hutsik dago"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:300
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 #, fuzzy
 msgid "is not present"
 msgstr "Ez dago"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:331
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 #, fuzzy
 msgid "Battery not present"
 msgstr "Bateria dagoenean"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:353
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time left"
 msgstr ""
 "\n"
 "Geratzen zaion denbora: "
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:357
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr ""
 "\n"
 "Kargatzeko falta den denbora: "
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
-msgid "hours"
-msgstr "ordu"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "ordu"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
-msgid "minutes"
-msgstr "minutu"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "minutu"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:365 ../src/xfpm-battery.c:377
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 #, fuzzy
 msgid "Battery"
 msgstr "Bateria ezarpenak"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:368 ../src/xfpm-battery.c:380
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 #, fuzzy
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "Monitore ezarpenak UPS indarrez"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:58 ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:65
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:69
 msgid "Technology:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:88
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:92
 msgid "Design:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:116
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:120
 msgid "Last full:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:140
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:144
 msgid "Vendor:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:164
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:168
 msgid "Model:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:197
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:201
 #, fuzzy
 msgid "Battery information"
 msgstr "Bateria konfigurazioa"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -207,87 +530,66 @@
 "GNU GPL lizentziaz argitaratua.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
+#: ../src/xfpm-main.c:130
 #, fuzzy
-msgid "Restart the running instance of xfce power manager"
+msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Itxi abiarazitako edozein xfce energia kudeatzaile"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Ikusi konfigurazio leihoa"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Itxi abiarazitako edozein xfce energia kudeatzaile"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr "Bertsio argibideak"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86 ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr "Idatzi '%s --help' erabilera laguntzarentzat."
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "Argumentu gehiegi"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 #, fuzzy
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "Ezin da DBus-ekin konektatu: %s"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:125 ../src/xfpm-main.c:187 ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:290 ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113 ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
-msgid "Xfce Power Manager"
-msgstr "Xfce energia kudeatzailea"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:141 ../settings/xfpm-settings-main.c:154
-#, c-format
-msgid "Xfce power manager is not running"
-msgstr "Xfce energia kudeatzaile ez dago abiarazirik"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:188
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 #, fuzzy
-msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
-msgstr "Xfce energia kudeatzaile ez dago abiarazirik"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "Xfce energia kudeatzailea ez dago abiarazirik"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "Xfce energia kudeatzailea ez dago abiarazirik"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:169
+#: ../src/xfpm-supply.c:171
 #, fuzzy
 msgid "Adapter present"
 msgstr "Ez dago"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:170
+#: ../src/xfpm-supply.c:172
 #, fuzzy
 msgid "Adapter not present"
 msgstr "Ez dago"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:246
+#: ../src/xfpm-supply.c:251
 msgid "Shutdown the system"
 msgstr "Itzali sistema"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:257
+#: ../src/xfpm-supply.c:262
 msgid "Hibernate the system"
 msgstr "Hibernatu sistema"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:269
+#: ../src/xfpm-supply.c:274
 msgid ""
 "System is running on low power, but an application is currently disabling "
 "the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data "
@@ -295,7 +597,7 @@
 "sleep mode or plug in your AC adapter"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:295
+#: ../src/xfpm-supply.c:300
 #, fuzzy
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
 msgstr ""
@@ -308,427 +610,181 @@
 "to hibernate the system?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:189
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
 #, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to procced?"
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Ziur zaude sistema eseki nahi duzula?"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:167 ../src/xfpm-tray-icon.c:224
-#: ../settings/xfpm-settings.c:457 ../settings/xfpm-settings.c:545
-#: ../settings/xfpm-settings.c:659 ../settings/xfpm-settings.c:775
-#: ../settings/xfpm-settings.c:823
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Hibernatu"
-
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:186
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
 msgid ""
 "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
 "now may damage the working state of this application, are you sure you want "
 "to suspend the system?"
 msgstr ""
 
-#. Suspend menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:194 ../src/xfpm-tray-icon.c:239
-#: ../settings/xfpm-settings.c:539 ../settings/xfpm-settings.c:653
-#: ../settings/xfpm-settings.c:769 ../settings/xfpm-settings.c:817
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
-msgid "Suspend"
-msgstr "Eseki"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Quit the Xfce power manager"
+msgstr "Xfce argindar kudeatzailea"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:511 ../src/xfpm-engine.c:540
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+msgid "Quit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:518
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "Hibernatu sistema"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:547
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 #, fuzzy
-msgid "Hal daemon is not running"
+msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "Xfce energia kudeatzaile ez dago abiarazirik"
 
-#: ../src/xfpm-inhibit.c:247
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid arguments"
+msgstr "Argumentu gehiegi"
+
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:359
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr "Ez dago zure sistema eragilerako interfazerik"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr "Ez da hibernatzeko scripta aurkitu"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr "Ez da esekitzeko scripta aurkitu"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr "Ez da esekitzeko metodorik aurkitu"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr "Ez da hibernatzeko metodorik aurkitu"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Memoriaz kanpo"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 #, fuzzy
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr "Sistemak huts egin du esekitzerakoan"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:359 ../src/xfpm-shutdown.c:377
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:409
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
 #, c-format
-msgid "Hal daemon is currently not connected"
+msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr ""
 
 #: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:1
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr ""
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:307 ../settings/xfpm-settings.c:323
-#, fuzzy
-msgid "Never"
-msgstr "inoiz"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:310
-#, fuzzy
-msgid "One minute"
-msgstr "minutu"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:312
-#, fuzzy
-msgid "Minutes"
-msgstr "minutu"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:325
-msgid "Seconds"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:442 ../settings/xfpm-settings.c:526
-msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:452 ../settings/xfpm-settings.c:534
-#: ../settings/xfpm-settings.c:648 ../settings/xfpm-settings.c:764
-#: ../settings/xfpm-settings.c:812 ../settings/xfpm-settings.glade.h:13
-msgid "Nothing"
-msgstr "Ezer ez"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:461 ../settings/xfpm-settings.c:779
-msgid "Shutdown"
-msgstr "Itzali"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:642 ../settings/xfpm-settings.c:758
-#: ../settings/xfpm-settings.c:806 ../settings/xfpm-settings.c:918
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:724 ../settings/xfpm-settings.glade.h:7
-#, fuzzy
-msgid "Always show icon"
-msgstr "Beti bistarazi ikonoa"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:727
-msgid "When battery is present"
-msgstr "Bateria dagoenean"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:730
-msgid "When battery is charging or discharging"
-msgstr "Bateria kargatu edo deskargatzean"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:886
-msgid ""
-"When the main power on the computer reaches this value of charge percentage"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:992 ../settings/xfpm-settings.c:997
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "General"
-msgstr "Aukera orokorrak"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1006 ../settings/xfpm-settings.c:1011
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
-#, fuzzy
-msgid "On AC"
-msgstr "Bateriaz"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1021 ../settings/xfpm-settings.c:1026
-#, fuzzy
-msgid "On Battery"
-msgstr "Bateriaz"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1035 ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
-#, fuzzy
-msgid "Advanced"
-msgstr "Ezarpen aurreratuak"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1040
-msgid "Advance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
-msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
-msgstr ""
-"Huts energia kudeatzaile konfigurazio kargatzean, hobetsiriko balioak "
-"erabiltzen"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:134
-#, fuzzy
-msgid "Xfce Power Manager Settings"
-msgstr "Xfce energia kudeatzailea"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:135
-#, fuzzy
-msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
-msgstr "Ezin da xfce4 energia kudeatzailea kargatu"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:157
-msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
-msgstr "Xfce energia kudeatzaile ez dago abiarazirik, abiarazi nahi al duzu?"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:159
-msgid "Run"
-msgstr "Exekutatu"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
-msgid "Power"
-msgstr "Energia"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
-msgid "Power Manager"
-msgstr "Energia kudeaketa"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
-msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Xfce 4 energia kudeaketa ezarpenak"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:4
-msgid "Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Xfce 4 energia kudeaketa"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
-#, fuzzy
-msgid "<b>Advanced Options</b>"
-msgstr "Ezarpen aurreratuak"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
-msgid "<b>Brightness</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
-#, fuzzy
-msgid "<b>General Options</b>"
-msgstr "Aukera orokorrak"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
-msgid "<b>Monitor</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
-msgid "Consider the computer on low power at:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
-msgid "Enable monitor power management control"
-msgstr "Gaitu monitore indar kudeaketa kontrola"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid "Enable notification"
-msgstr "Gaitu UPS karga berri-ematea"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
-msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid "On battery"
-msgstr "Bateriaz"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
-#, fuzzy
-msgid "Power manager settings"
-msgstr "Energia kudeaketa"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
-msgid "Prefer power savings over performance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
-msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
-msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
-msgid "Set monitor sleep mode:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
-#, fuzzy
-msgid "Standby"
-msgstr "Noiz itzali: "
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
-msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
-#, fuzzy
-msgid "System tray icon: "
-msgstr "Sistema erretilu ikonoa"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
-#, fuzzy
-msgid "When battery power is critical:"
-msgstr "Bateria karga maila kritikoa denean"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
-#, fuzzy
-msgid "When laptop lid is closed:"
-msgstr "Eramangarri tapa ixtean"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
-#, fuzzy
-msgid "When power button is pressed:"
-msgstr "Power botoia sakatzean"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
-#, fuzzy
-msgid "When sleep button is pressed:"
-msgstr "Sleep botoia sakatzean"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
-msgid "gtk-close"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
-msgid "gtk-help"
-msgstr ""
-
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:168
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Piarres Beobide <pi at beobide.net>"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:462
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:519
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
+#: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
 #, fuzzy
-msgid "Control your LCD brightness level"
+msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr "Gaitu LCD distira kontrola"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:466
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:523
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 #, fuzzy
 msgid "No device found"
 msgstr "Ez da CPU gobernurik aurkitu"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:537
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr ""
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:205
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:429
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:437
 #, fuzzy
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "Xfce energia kudeatzaile ez dago abiarazirik"
+#~ msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
+#~ msgstr "Xfce energia kudeatzaile ez dago abiarazirik"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:208
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr ""
+#~ msgid "Power"
+#~ msgstr "Energia"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:214
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "Xfce energia kudeatzaile ez dago abiarazirik"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:216
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:288
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:289
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:292
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:328
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:515
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:617
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:302
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:338
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:525
 #, fuzzy
-msgid "Don't show again"
-msgstr "Ez erakutsi mezu hau berriz"
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "Ez erakutsi mezu hau berriz"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:329
 #, fuzzy
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "Energia kudeaketa hobespenak"
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "Energia kudeaketa hobespenak"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:516
 #, fuzzy
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "Xfce energia kudeatzaile ez dago abiarazirik"
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "Xfce energia kudeatzaile ez dago abiarazirik"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to read adapter status, the power manager will not work properly"
@@ -812,10 +868,6 @@
 #~ msgid "No available keyboard shortcuts found"
 #~ msgstr "Ez da laster-tekla erabilgarririk aurkitu"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Enable CPU frequency scaling control"
-#~ msgstr "Gaitu CPU maiztasun eskalatze kontrola"
-
 #~ msgid "CPU settings"
 #~ msgstr "CPU ezarpenak"
 
@@ -923,12 +975,6 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Ez da HAL deabruaren erantzunik jaso energia aurrezte profila ezartzeko"
 
-#~ msgid "Settings manager socket"
-#~ msgstr "Ezarpen kudeatzaile socketa"
-
-#~ msgid "SOCKET ID"
-#~ msgstr "SOCKET IDa"
-
 #~ msgid "Start xfce power manager"
 #~ msgstr "Abiarazi xfce energia kudeatzailea"
 

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/fi.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/fi.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/fi.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-29 18:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-03-03 22:59+0200\n"
 "Last-Translator: Jari Rahkonen <jari.rahkonen at pp1.inet.fi>\n"
 "Language-Team: Finnish\n"
@@ -16,175 +16,496 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
+msgid "<b>Actions</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
+#, fuzzy
+msgid "<b>Advanced Options</b>"
+msgstr "Lisäasetukset"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
+msgid "<b>Brightness</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
+#, fuzzy
+msgid "<b>General Options</b>"
+msgstr "Yleiset asetukset"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
+msgid "<b>Monitor</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
+#, fuzzy
+msgid "Advanced"
+msgstr "Lisäasetukset"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
+#, fuzzy
+msgid "Always show icon"
+msgstr "Näytä kuvake aina"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
+msgid "Consider the computer on low power at:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr "Hallitse suorittimen kellotaajuutta"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+msgid "Enable monitor power management control"
+msgstr "Hallitse näytön virransäästöä"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
+#, fuzzy
+msgid "Enable notification"
+msgstr "Ilmoita UPS-laitteen lataus"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
+#, fuzzy
+msgid "General"
+msgstr "Yleiset asetukset"
+
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Lepotila"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
+msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
+msgid "Nothing"
+msgstr "Älä tee mitään"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
+#, fuzzy
+msgid "On AC"
+msgstr "Käyttää verkkovirtaa"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+#, fuzzy
+msgid "On battery"
+msgstr "Akkukäyttö"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+#, fuzzy
+msgid "Power manager settings"
+msgstr "Virranhallinta"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+msgid "Prefer power savings over performance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
+msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+msgid "Set monitor sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+#, fuzzy
+msgid "Standby"
+msgstr "Virransäästötilaan viiveellä"
+
+#. Suspend menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
+msgid "Suspend"
+msgstr "Keskeytystila"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+#, fuzzy
+msgid "System tray icon: "
+msgstr "Ilmoitusalueen kuvake:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
+#, fuzzy
+msgid "When battery power is critical:"
+msgstr "Kun akku on lähes tyhjä:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "Painettaessa virtanäppäintä"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
+#, fuzzy
+msgid "When laptop lid is closed:"
+msgstr "Kun kansi on suljettu"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
+#, fuzzy
+msgid "When power button is pressed:"
+msgstr "Painettaessa virtanäppäintä"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
+#, fuzzy
+msgid "When sleep button is pressed:"
+msgstr "Painettaessa lepotilanäppäintä"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
+#: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
+msgid "Xfce Power Manager"
+msgstr "Xfce:n virranhallinta"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
+#, fuzzy
+msgid "Never"
+msgstr "ei koskaan"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
+#, fuzzy
+msgid "One minute"
+msgstr "minuutti"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
+#, fuzzy
+msgid "Minutes"
+msgstr "minuuttia"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "tunti"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "minuutti"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "minuuttia"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "tuntia"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
+msgid "Seconds"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
+msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Sammuta"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
+msgid "When battery is present"
+msgstr "Näytä, kun akku on liitetty"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
+msgid "When battery is charging or discharging"
+msgstr "Näytä, kun akku latautuu tai purkautuu"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "Aseta järjestelmä lepotilaan"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
+msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
+#, fuzzy
+msgid "On Battery"
+msgstr "Akkukäyttö"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr "Muut asetukset"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
+msgid "Advance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Asetustenhallinnan pistoke"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "PISTOKE"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Saat ohjeita komennolla \"%s --help\"."
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
+msgstr "Virranhallinnan asetusten lataaminen epäonnistui, käytetään oletuksia"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Xfce Power Manager Settings"
+msgstr "Xfce:n virranhallinta"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
+msgstr "Xfce4 virranhallintaa ei voi käynnistää"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
+#, c-format
+msgid "Xfce power manager is not running"
+msgstr "Xfce:n virranhallinta ei ole käynnissä"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
+msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
+msgstr "Xfce4 virranhallinta ei ole käynnissä. Haluatko käynnistää sen?"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
+msgid "Run"
+msgstr "Suorita"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
+msgid "Power Manager"
+msgstr "Virranhallinta"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Xfce4 virranhallinnan asetukset"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
+msgid "Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Xfce4 virranhallinta"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "Akku on täysin latautunut"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "Akku purkautuu"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "Akku latautuu"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "Akku purkautuu"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112 ../src/xfpm-battery.c:369
-#: ../src/xfpm-battery.c:381
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 #, fuzzy
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "Näytön virransäästö akkuvirralla"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "Akussa on enää vähän virtaa"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:213 ../src/xfpm-supply.c:277 ../src/xfpm-supply.c:300
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115 ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
 msgstr "Xfce:n virranhallinta"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:231
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:233
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 #, fuzzy
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "Käytetään akkuvirtaa"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:235
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 #, fuzzy
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "Käytetään akkuvirtaa"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 #, fuzzy
 msgid "Your Battery"
 msgstr "Käytetään akkuvirtaa"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:256
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 #, fuzzy
 msgid "is fully charged"
 msgstr "Akku täysin latautunut"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:261
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 #, fuzzy
 msgid "charge level"
 msgstr "Akun lataustaso"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:266
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 #, fuzzy
 msgid "is charging"
 msgstr "Akku latautuu"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:273
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 #, fuzzy
 msgid "is discharging"
 msgstr "Akku purkautuu"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:278
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 #, fuzzy
 msgid "charge is low"
 msgstr "Akussa on enää vähän virtaa"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:283
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 #, fuzzy
 msgid "is almost empty"
 msgstr "Akku on lähes tyhjä"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:300
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 #, fuzzy
 msgid "is not present"
 msgstr "Ei liitetty"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:331
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 #, fuzzy
 msgid "Battery not present"
 msgstr "Näytä, kun akku on liitetty"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:353
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time left"
 msgstr ""
 "\n"
 "Arvioitu akkukesto"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:357
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr ""
 "\n"
 "Arvioitu latausaika"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
-msgid "hours"
-msgstr "tuntia"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "tunti"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
-msgid "minutes"
-msgstr "minuuttia"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "minuutti"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:365 ../src/xfpm-battery.c:377
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 #, fuzzy
 msgid "Battery"
 msgstr "Akkukäyttö"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:368 ../src/xfpm-battery.c:380
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 #, fuzzy
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "Näytön virransäästö verkkovirran varassa"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:58 ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:65
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:69
 msgid "Technology:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:88
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:92
 msgid "Design:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:116
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:120
 msgid "Last full:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:140
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:144
 msgid "Vendor:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:164
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:168
 msgid "Model:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:197
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:201
 #, fuzzy
 msgid "Battery information"
 msgstr "Akkuvirta"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -204,87 +525,66 @@
 "Lisensoitu GNU GPL:n mukaisesti\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
+#: ../src/xfpm-main.c:130
 #, fuzzy
-msgid "Restart the running instance of xfce power manager"
+msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Sammuta Xfce:n virranhallinta, jos se on käynnissä"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Näytä asetusdialogi"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Sammuta Xfce:n virranhallinta, jos se on käynnissä"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr "Versiotiedot"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86 ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr "Saat ohjeita komennolla \"%s --help\"."
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "Liikaa valitsimia"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 #, fuzzy
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "Ei voi yhdistää DBus-palveluun: %s"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:125 ../src/xfpm-main.c:187 ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:290 ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113 ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
-msgid "Xfce Power Manager"
-msgstr "Xfce:n virranhallinta"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:141 ../settings/xfpm-settings-main.c:154
-#, c-format
-msgid "Xfce power manager is not running"
-msgstr "Xfce:n virranhallinta ei ole käynnissä"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:188
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 #, fuzzy
-msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
-msgstr "Xfce:n virranhallinta ei ole käynnissä"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "Xfce:n virranhallinta on jo käynnissä"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "Xfce:n virranhallinta on jo käynnissä"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:169
+#: ../src/xfpm-supply.c:171
 #, fuzzy
 msgid "Adapter present"
 msgstr "Ei liitetty"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:170
+#: ../src/xfpm-supply.c:172
 #, fuzzy
 msgid "Adapter not present"
 msgstr "Ei liitetty"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:246
+#: ../src/xfpm-supply.c:251
 msgid "Shutdown the system"
 msgstr "Sammuta järjestelmä"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:257
+#: ../src/xfpm-supply.c:262
 msgid "Hibernate the system"
 msgstr "Aseta järjestelmä lepotilaan"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:269
+#: ../src/xfpm-supply.c:274
 msgid ""
 "System is running on low power, but an application is currently disabling "
 "the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data "
@@ -292,7 +592,7 @@
 "sleep mode or plug in your AC adapter"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:295
+#: ../src/xfpm-supply.c:300
 #, fuzzy
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
 msgstr "Akku on lähes tyhjä. Varmista, että olet tallentanut tärkeät tiedot."
@@ -304,425 +604,181 @@
 "to hibernate the system?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:189
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
 #, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to procced?"
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Haluatko varmasti asettaa järjestelmän keskeytystilaan?"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:167 ../src/xfpm-tray-icon.c:224
-#: ../settings/xfpm-settings.c:457 ../settings/xfpm-settings.c:545
-#: ../settings/xfpm-settings.c:659 ../settings/xfpm-settings.c:775
-#: ../settings/xfpm-settings.c:823
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Lepotila"
-
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:186
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
 msgid ""
 "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
 "now may damage the working state of this application, are you sure you want "
 "to suspend the system?"
 msgstr ""
 
-#. Suspend menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:194 ../src/xfpm-tray-icon.c:239
-#: ../settings/xfpm-settings.c:539 ../settings/xfpm-settings.c:653
-#: ../settings/xfpm-settings.c:769 ../settings/xfpm-settings.c:817
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
-msgid "Suspend"
-msgstr "Keskeytystila"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Quit the Xfce power manager"
+msgstr "Xfce:n virranhallinta"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:511 ../src/xfpm-engine.c:540
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+msgid "Quit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:518
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "Aseta järjestelmä lepotilaan"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:547
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 #, fuzzy
-msgid "Hal daemon is not running"
+msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "Xfce:n virranhallinta ei ole käynnissä"
 
-#: ../src/xfpm-inhibit.c:247
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid arguments"
+msgstr "Liikaa valitsimia"
+
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:359
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr "Käyttöjärjestelmällesi ei ole tukea"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr "Lepotila-komentotiedostoa ei löydy"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr "Keskeytystila-komentotiedostoa ei löydy"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr "Keskeytystilametodia ei löydy"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr "Lepotilametodia ei löydy"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Muisti ei riitä"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 #, fuzzy
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr "Keskeytystila epäonnistui"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:359 ../src/xfpm-shutdown.c:377
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:409
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
 #, c-format
-msgid "Hal daemon is currently not connected"
+msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr ""
 
 #: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:1
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr ""
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:307 ../settings/xfpm-settings.c:323
-#, fuzzy
-msgid "Never"
-msgstr "ei koskaan"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:310
-#, fuzzy
-msgid "One minute"
-msgstr "minuutti"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:312
-#, fuzzy
-msgid "Minutes"
-msgstr "minuuttia"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:325
-msgid "Seconds"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:442 ../settings/xfpm-settings.c:526
-msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:452 ../settings/xfpm-settings.c:534
-#: ../settings/xfpm-settings.c:648 ../settings/xfpm-settings.c:764
-#: ../settings/xfpm-settings.c:812 ../settings/xfpm-settings.glade.h:13
-msgid "Nothing"
-msgstr "Älä tee mitään"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:461 ../settings/xfpm-settings.c:779
-msgid "Shutdown"
-msgstr "Sammuta"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:642 ../settings/xfpm-settings.c:758
-#: ../settings/xfpm-settings.c:806 ../settings/xfpm-settings.c:918
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:724 ../settings/xfpm-settings.glade.h:7
-#, fuzzy
-msgid "Always show icon"
-msgstr "Näytä kuvake aina"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:727
-msgid "When battery is present"
-msgstr "Näytä, kun akku on liitetty"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:730
-msgid "When battery is charging or discharging"
-msgstr "Näytä, kun akku latautuu tai purkautuu"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:886
-msgid ""
-"When the main power on the computer reaches this value of charge percentage"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:992 ../settings/xfpm-settings.c:997
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "General"
-msgstr "Yleiset asetukset"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1006 ../settings/xfpm-settings.c:1011
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
-#, fuzzy
-msgid "On AC"
-msgstr "Käyttää verkkovirtaa"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1021 ../settings/xfpm-settings.c:1026
-#, fuzzy
-msgid "On Battery"
-msgstr "Akkukäyttö"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1035 ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
-#, fuzzy
-msgid "Advanced"
-msgstr "Lisäasetukset"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1040
-msgid "Advance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
-msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
-msgstr "Virranhallinnan asetusten lataaminen epäonnistui, käytetään oletuksia"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:134
-#, fuzzy
-msgid "Xfce Power Manager Settings"
-msgstr "Xfce:n virranhallinta"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:135
-#, fuzzy
-msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
-msgstr "Xfce4 virranhallintaa ei voi käynnistää"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:157
-msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
-msgstr "Xfce4 virranhallinta ei ole käynnissä. Haluatko käynnistää sen?"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:159
-msgid "Run"
-msgstr "Suorita"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
-msgid "Power"
-msgstr "Virranhallinta"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
-msgid "Power Manager"
-msgstr "Virranhallinta"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
-msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Xfce4 virranhallinnan asetukset"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:4
-msgid "Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Xfce4 virranhallinta"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
-#, fuzzy
-msgid "<b>Advanced Options</b>"
-msgstr "Lisäasetukset"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
-msgid "<b>Brightness</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
-#, fuzzy
-msgid "<b>General Options</b>"
-msgstr "Yleiset asetukset"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
-msgid "<b>Monitor</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
-msgid "Consider the computer on low power at:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
-msgid "Enable monitor power management control"
-msgstr "Hallitse näytön virransäästöä"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid "Enable notification"
-msgstr "Ilmoita UPS-laitteen lataus"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
-msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid "On battery"
-msgstr "Akkukäyttö"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
-#, fuzzy
-msgid "Power manager settings"
-msgstr "Virranhallinta"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
-msgid "Prefer power savings over performance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
-msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
-msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
-msgid "Set monitor sleep mode:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
-#, fuzzy
-msgid "Standby"
-msgstr "Virransäästötilaan viiveellä"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
-msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
-#, fuzzy
-msgid "System tray icon: "
-msgstr "Ilmoitusalueen kuvake:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
-#, fuzzy
-msgid "When battery power is critical:"
-msgstr "Kun akku on lähes tyhjä:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
-#, fuzzy
-msgid "When laptop lid is closed:"
-msgstr "Kun kansi on suljettu"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
-#, fuzzy
-msgid "When power button is pressed:"
-msgstr "Painettaessa virtanäppäintä"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
-#, fuzzy
-msgid "When sleep button is pressed:"
-msgstr "Painettaessa lepotilanäppäintä"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
-msgid "gtk-close"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
-msgid "gtk-help"
-msgstr ""
-
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:168
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Jari Rahkonen <jari.rahkonen at pp1.inet.fi>"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:462
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:519
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
+#: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
 #, fuzzy
-msgid "Control your LCD brightness level"
+msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr "Säädä LCD:n kirkkautta"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:466
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:523
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 #, fuzzy
 msgid "No device found"
 msgstr "Ei tehoprofiileja käytettävissä"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:537
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr ""
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:205
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:429
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:437
 #, fuzzy
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "Xfce:n virranhallinta ei ole käynnissä"
+#~ msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
+#~ msgstr "Xfce:n virranhallinta ei ole käynnissä"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:208
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr ""
+#~ msgid "Power"
+#~ msgstr "Virranhallinta"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:214
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "Xfce:n virranhallinta ei ole käynnissä"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:216
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:288
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:289
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:292
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:328
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:515
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:617
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:302
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:338
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:525
 #, fuzzy
-msgid "Don't show again"
-msgstr "Älä näytä tätä viestiä uudelleen"
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "Älä näytä tätä viestiä uudelleen"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:329
 #, fuzzy
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "Virranhallinnan asetukset"
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "Virranhallinnan asetukset"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:516
 #, fuzzy
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "Xfce:n virranhallinta ei ole käynnissä"
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "Xfce:n virranhallinta ei ole käynnissä"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to read adapter status, the power manager will not work properly"
@@ -821,9 +877,6 @@
 #~ msgid "No available keyboard shortcuts found"
 #~ msgstr "Pikanäppäimiä ei käytettävissä"
 
-#~ msgid "Enable CPU frequency scaling control"
-#~ msgstr "Hallitse suorittimen kellotaajuutta"
-
 #~ msgid "CPU settings"
 #~ msgstr "Suoritinasetukset"
 
@@ -833,9 +886,6 @@
 #~ msgid "Monitor Settings"
 #~ msgstr "Näytön asetukset"
 
-#~ msgid "Extended"
-#~ msgstr "Muut asetukset"
-
 #~ msgid "Your battery is almost empty"
 #~ msgstr "Akku on lähes tyhjä"
 
@@ -936,12 +986,6 @@
 #~ msgid "Start xfce power manager"
 #~ msgstr "Käynnistä Xfce:n virranhallinta"
 
-#~ msgid "Settings manager socket"
-#~ msgstr "Asetustenhallinnan pistoke"
-
-#~ msgid "SOCKET ID"
-#~ msgstr "PISTOKE"
-
 #~ msgid "Failed to create dbus message\n"
 #~ msgstr "DBus-viestin luominen epäonnistui\n"
 

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/fr.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/fr.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/fr.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -1,14 +1,16 @@
 # French translations for xfce4-power-manager package.
 # Copyright (C) 2008 Ali Abdallah <aliov at xfce.org>
 # This file is distributed under the same license as the xfce4-power-manager package.
+# Maximilian Schleiss <maximilian at xfce.org>
 # Yves-Alexis Perez <corsac at debian.org>
+# Mike Massonnet <mmassonnet at xfce.org>
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-29 18:36+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-31 21:05+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-28 13:16+0200\n"
 "Last-Translator: Maximilian Schleiss <maximilian at xfce.org>\n"
 "Language-Team: French <xfce-i18n at xfce.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -16,175 +18,500 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
+msgid "<b>Actions</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
+#, fuzzy
+msgid "<b>Advanced Options</b>"
+msgstr "Réglages avancés"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
+msgid "<b>Brightness</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
+#, fuzzy
+msgid "<b>General Options</b>"
+msgstr "Options générales"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
+msgid "<b>Monitor</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
+#, fuzzy
+msgid "Advanced"
+msgstr "Réglages avancés"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
+#, fuzzy
+msgid "Always show icon"
+msgstr "Toujours afficher une icône"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
+msgid "Consider the computer on low power at:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr "Activer le contrôle de fréquence du processeur"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+#, fuzzy
+msgid "Enable monitor power management control"
+msgstr "Activer le contrôle de fréquence du processeur"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
+#, fuzzy
+msgid "Enable notification"
+msgstr "Activer la notification du niveau de charge l'onduleur"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
+msgid "General"
+msgstr "Général"
+
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Mettre en hibernation"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
+msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
+msgid "Nothing"
+msgstr "Rien"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
+msgid "On AC"
+msgstr "Secteur"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+#, fuzzy
+msgid "On battery"
+msgstr "Sur batterie"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+msgid "Power manager settings"
+msgstr "Configuration"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+msgid "Prefer power savings over performance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
+msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+msgid "Set monitor sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+#, fuzzy
+msgid "Standby"
+msgstr "Mettre en veille après"
+
+#. Suspend menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
+msgid "Suspend"
+msgstr "Mettre en veille"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+#, fuzzy
+msgid "System tray icon: "
+msgstr "Icône dans la zone de notification"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
+#, fuzzy
+msgid "When battery power is critical:"
+msgstr "Action pour le niveau de la batterie critique"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "Action pour le bouton d'alimentation"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
+msgid "When laptop lid is closed:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
+#, fuzzy
+msgid "When power button is pressed:"
+msgstr "Action pour le bouton d'alimentation"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
+#, fuzzy
+msgid "When sleep button is pressed:"
+msgstr "Action pour le bouton de mise en veille"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
+#: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
+msgid "Xfce Power Manager"
+msgstr "Gestionnaire d'alimentation Xfce"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
+#, fuzzy
+msgid "Never"
+msgstr "jamais"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
+#, fuzzy
+msgid "One minute"
+msgstr "minute"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
+#, fuzzy
+msgid "Minutes"
+msgstr "minutes"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "heure"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "minute"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "minutes"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "heures"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
+msgid "Seconds"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
+msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Éteindre"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
+msgid "When battery is present"
+msgstr "Quand la batterie est présente"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
+msgid "When battery is charging or discharging"
+msgstr "Quand la batterie se charge ou se décharge"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "Mettre le système en hibernation"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
+msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
+msgid "On Battery"
+msgstr "Batterie"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
+msgid "Advance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#, fuzzy
+msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
+msgstr ""
+"Impossible de charger la configuration, les paramètres par défauts seront "
+"utilisés"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Xfce Power Manager Settings"
+msgstr "Gestionnaire d'alimentation Xfce"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
+msgstr "Échec au chargement du gestionnaire d'alimentation Xfce\n"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Xfce power manager is not running"
+msgstr "Le gestionnaire d'alimentation Xfce n'est pas lancé\n"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
+#, fuzzy
+msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
+msgstr ""
+"Le gestionnaire d'alimentation Xfce n'est pas lancé, voulez-vous le lancer "
+"maintenant ?"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
+msgid "Run"
+msgstr "Éxecuter"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
+#, fuzzy
+msgid "Power Manager"
+msgstr "Gestionnaire d'alimentation Xfce4"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
+#, fuzzy
+msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Gestionnaire d'alimentation Xfce4"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
+#, fuzzy
+msgid "Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Gestionnaire d'alimentation Xfce4"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "Votre batterie est entièrement chargée"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "Votre batterie se décharge"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "Batterie en charge"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "Votre batterie se décharge"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112 ../src/xfpm-battery.c:369
-#: ../src/xfpm-battery.c:381
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 #, fuzzy
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "Réglages de l'écran quand le système fonctionne sur batterie"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "Le niveau de la batterie est faible"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:213 ../src/xfpm-supply.c:277 ../src/xfpm-supply.c:300
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115 ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
-msgstr "Gestionnaire d'alimentation Xfce"
+msgstr "Gestionnaire d'alimentation"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:231
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:233
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 #, fuzzy
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "Le système fonctionne sur batterie"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:235
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 #, fuzzy
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "Le système fonctionne sur batterie"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 #, fuzzy
 msgid "Your Battery"
 msgstr "Le système fonctionne sur batterie"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:256
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 #, fuzzy
 msgid "is fully charged"
 msgstr "Batterie entièrement chargée"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:261
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 #, fuzzy
 msgid "charge level"
 msgstr "Niveau de la batterie"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:266
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 #, fuzzy
 msgid "is charging"
 msgstr "Batterie en charge"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:273
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 #, fuzzy
 msgid "is discharging"
 msgstr "La batterie se décharge"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:278
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 #, fuzzy
 msgid "charge is low"
 msgstr "Niveau de batterie faible"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:283
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 #, fuzzy
 msgid "is almost empty"
 msgstr "La batterie est presque vide"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:300
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 #, fuzzy
 msgid "is not present"
 msgstr "Absente"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:331
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 #, fuzzy
 msgid "Battery not present"
 msgstr "Quand la batterie est présente"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:353
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time left"
 msgstr ""
 "\n"
 "Estimation du temps de batterie restant"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:357
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr ""
 "\n"
 "Estimation du temps de charge restant"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
-msgid "hours"
-msgstr "heures"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "heure"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
-msgid "minutes"
-msgstr "minutes"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "minute"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:365 ../src/xfpm-battery.c:377
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 #, fuzzy
 msgid "Battery"
 msgstr "Batterie"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:368 ../src/xfpm-battery.c:380
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 #, fuzzy
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "Réglages de l'écran quand le système fonctionne sur onduleur"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:58 ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:65
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:69
 msgid "Technology:"
-msgstr ""
+msgstr "Technologie :"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:88
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:92
 msgid "Design:"
-msgstr ""
+msgstr "Capacité usine :"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:116
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:120
 msgid "Last full:"
-msgstr ""
+msgstr "Dernière pleine capacité :"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:140
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:144
 msgid "Vendor:"
-msgstr ""
+msgstr "Constructeur :"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:164
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:168
 msgid "Model:"
-msgstr ""
+msgstr "Modèle :"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:197
-#, fuzzy
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:201
 msgid "Battery information"
-msgstr "Configuration de la batterie"
+msgstr "Information de la batterie"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -205,89 +532,68 @@
 "Sous licence GNU GPL.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
+#: ../src/xfpm-main.c:130
 #, fuzzy
-msgid "Restart the running instance of xfce power manager"
+msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Gestionnaire d'alimentation Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 #, fuzzy
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Configuration de l'onduleur"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 #, fuzzy
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Gestionnaire d'alimentation Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86 ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr ""
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 #, fuzzy
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "Échec de connexion à DBUS %s\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:125 ../src/xfpm-main.c:187 ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:290 ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113 ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
-msgid "Xfce Power Manager"
-msgstr "Gestionnaire d'alimentation Xfce"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:141 ../settings/xfpm-settings-main.c:154
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Xfce power manager is not running"
-msgstr "Le gestionnaire d'alimentation Xfce n'est pas lancé\n"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:188
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 #, fuzzy
-msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
-msgstr "Le gestionnaire d'alimentation Xfce n'est pas lancé\n"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "Le gestionnaire d'alimentation Xfce est déjà lancé\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "Le gestionnaire d'alimentation Xfce est déjà lancé\n"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:169
+#: ../src/xfpm-supply.c:171
 #, fuzzy
 msgid "Adapter present"
 msgstr "Absente"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:170
+#: ../src/xfpm-supply.c:172
 #, fuzzy
 msgid "Adapter not present"
 msgstr "Absente"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:246
+#: ../src/xfpm-supply.c:251
 msgid "Shutdown the system"
 msgstr "Éteindre le système"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:257
+#: ../src/xfpm-supply.c:262
 msgid "Hibernate the system"
 msgstr "Mettre le système en hibernation"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:269
+#: ../src/xfpm-supply.c:274
 msgid ""
 "System is running on low power, but an application is currently disabling "
 "the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data "
@@ -295,7 +601,7 @@
 "sleep mode or plug in your AC adapter"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:295
+#: ../src/xfpm-supply.c:300
 #, fuzzy
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
 msgstr ""
@@ -309,435 +615,185 @@
 "to hibernate the system?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:189
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
 #, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to procced?"
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Êtes-vous sûr de vouloir mettre en veille le système ?"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:167 ../src/xfpm-tray-icon.c:224
-#: ../settings/xfpm-settings.c:457 ../settings/xfpm-settings.c:545
-#: ../settings/xfpm-settings.c:659 ../settings/xfpm-settings.c:775
-#: ../settings/xfpm-settings.c:823
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Mettre en hibernation"
-
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:186
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
 msgid ""
 "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
 "now may damage the working state of this application, are you sure you want "
 "to suspend the system?"
 msgstr ""
 
-#. Suspend menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:194 ../src/xfpm-tray-icon.c:239
-#: ../settings/xfpm-settings.c:539 ../settings/xfpm-settings.c:653
-#: ../settings/xfpm-settings.c:769 ../settings/xfpm-settings.c:817
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
-msgid "Suspend"
-msgstr "Mettre en veille"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Quit the Xfce power manager"
+msgstr "Gestionnaire d'alimentation"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:511 ../src/xfpm-engine.c:540
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+msgid "Quit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:518
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "Mettre le système en hibernation"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:547
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 #, fuzzy
-msgid "Hal daemon is not running"
+msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "Le gestionnaire d'alimentation Xfce n'est pas lancé\n"
 
-#: ../src/xfpm-inhibit.c:247
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:333
 #, c-format
+msgid "Invalid arguments"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:359
+#, c-format
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Plus de mémoire disponible"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 #, fuzzy
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr "La mise en veille du système a échoué"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:359 ../src/xfpm-shutdown.c:377
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:409
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
 #, c-format
-msgid "Hal daemon is currently not connected"
+msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr ""
 
 #: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:1
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr ""
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:307 ../settings/xfpm-settings.c:323
-#, fuzzy
-msgid "Never"
-msgstr "jamais"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:310
-#, fuzzy
-msgid "One minute"
-msgstr "minute"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:312
-#, fuzzy
-msgid "Minutes"
-msgstr "minutes"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:325
-msgid "Seconds"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:442 ../settings/xfpm-settings.c:526
-msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:452 ../settings/xfpm-settings.c:534
-#: ../settings/xfpm-settings.c:648 ../settings/xfpm-settings.c:764
-#: ../settings/xfpm-settings.c:812 ../settings/xfpm-settings.glade.h:13
-msgid "Nothing"
-msgstr "Rien"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:461 ../settings/xfpm-settings.c:779
-msgid "Shutdown"
-msgstr "Éteindre"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:642 ../settings/xfpm-settings.c:758
-#: ../settings/xfpm-settings.c:806 ../settings/xfpm-settings.c:918
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:724 ../settings/xfpm-settings.glade.h:7
-#, fuzzy
-msgid "Always show icon"
-msgstr "Toujours afficher une icône"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:727
-msgid "When battery is present"
-msgstr "Quand la batterie est présente"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:730
-msgid "When battery is charging or discharging"
-msgstr "Quand la batterie se charge ou se décharge"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:886
-msgid ""
-"When the main power on the computer reaches this value of charge percentage"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:992 ../settings/xfpm-settings.c:997
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "General"
-msgstr "Options générales"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1006 ../settings/xfpm-settings.c:1011
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
-#, fuzzy
-msgid "On AC"
-msgstr "Sur batterie"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1021 ../settings/xfpm-settings.c:1026
-#, fuzzy
-msgid "On Battery"
-msgstr "Sur batterie"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1035 ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
-#, fuzzy
-msgid "Advanced"
-msgstr "Réglages avancés"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1040
-msgid "Advance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
-#, fuzzy
-msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
-msgstr ""
-"Impossible de charger la configuration, les paramètres par défauts seront "
-"utilisés"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:134
-#, fuzzy
-msgid "Xfce Power Manager Settings"
-msgstr "Gestionnaire d'alimentation Xfce"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:135
-#, fuzzy
-msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
-msgstr "Échec au chargement du gestionnaire d'alimentation Xfce\n"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:157
-#, fuzzy
-msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
-msgstr ""
-"Le gestionnaire d'alimentation Xfce n'est pas lancé, voulez-vous le lancer "
-"maintenant ?"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:159
-msgid "Run"
-msgstr "Éxecuter"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
-#, fuzzy
-msgid "Power"
-msgstr "Powersave (économie)"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
-#, fuzzy
-msgid "Power Manager"
-msgstr "Gestionnaire d'alimentation Xfce4"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
-#, fuzzy
-msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Gestionnaire d'alimentation Xfce4"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:4
-#, fuzzy
-msgid "Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Gestionnaire d'alimentation Xfce4"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
-#, fuzzy
-msgid "<b>Advanced Options</b>"
-msgstr "Réglages avancés"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
-msgid "<b>Brightness</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
-#, fuzzy
-msgid "<b>General Options</b>"
-msgstr "Options générales"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
-msgid "<b>Monitor</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
-msgid "Consider the computer on low power at:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
-#, fuzzy
-msgid "Enable monitor power management control"
-msgstr "Activer le contrôle de fréquence du processeur"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid "Enable notification"
-msgstr "Activer la notification du niveau de charge l'onduleur"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
-msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid "On battery"
-msgstr "Sur batterie"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
-#, fuzzy
-msgid "Power manager settings"
-msgstr "Gestionnaire d'alimentation Xfce4"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
-msgid "Prefer power savings over performance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
-msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
-msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
-msgid "Set monitor sleep mode:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
-#, fuzzy
-msgid "Standby"
-msgstr "Mettre en veille après"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
-msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
-#, fuzzy
-msgid "System tray icon: "
-msgstr "Icône dans la zone de notification"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
-#, fuzzy
-msgid "When battery power is critical:"
-msgstr "Action pour le niveau de la batterie critique"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
-msgid "When laptop lid is closed:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
-#, fuzzy
-msgid "When power button is pressed:"
-msgstr "Action pour le bouton d'alimentation"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
-#, fuzzy
-msgid "When sleep button is pressed:"
-msgstr "Action pour le bouton de mise en veille"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
-msgid "gtk-close"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
-msgid "gtk-help"
-msgstr ""
-
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:168
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
+"Maximilian Schleiss\n"
+"Yves-Alexis Perez\n"
+"Mike Massonnet"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:462
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:519
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
+#: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
 #, fuzzy
-msgid "Control your LCD brightness level"
+msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr "Activer le contrôle de la luminosité de l'écran"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:466
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:523
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 #, fuzzy
 msgid "No device found"
 msgstr "Aucun mode du processeur disponible"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:537
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr ""
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:205
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:429
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:437
 #, fuzzy
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "Le gestionnaire d'alimentation Xfce n'est pas lancé\n"
+#~ msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
+#~ msgstr "Le gestionnaire d'alimentation Xfce n'est pas lancé\n"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:208
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "Power"
+#~ msgstr "Powersave (économie)"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:214
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "Le gestionnaire d'alimentation Xfce n'est pas lancé\n"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:216
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:288
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:289
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:292
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:328
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:515
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:617
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:302
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:338
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:525
 #, fuzzy
-msgid "Don't show again"
-msgstr "Ne plus afficher ce message"
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "Ne plus afficher ce message"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:329
 #, fuzzy
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "Préférences du gestionnaire d'alimentation"
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "Préférences du gestionnaire d'alimentation"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:516
 #, fuzzy
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "Le gestionnaire d'alimentation Xfce n'est pas lancé\n"
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "Le gestionnaire d'alimentation Xfce n'est pas lancé\n"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
@@ -828,10 +884,6 @@
 #~ msgid "No available keyboard shortcuts found"
 #~ msgstr "Aucun raccourci clavier disponible"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Enable CPU frequency scaling control"
-#~ msgstr "Activer le contrôle de fréquence du processeur"
-
 #~ msgid "CPU settings"
 #~ msgstr "Processeur"
 

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/gl.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/gl.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/gl.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -10,7 +10,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-04-07 11:07+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-04-17 22:18+0100\n"
 "Last-Translator: Leandro Regueiro <leandro.regueiro at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Galician <proxecto at trasno.net>\n"
@@ -40,12 +40,10 @@
 msgstr "<b>Monitor</b>"
 
 #: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1091
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avanzado"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7
-#: ../settings/xfpm-settings.c:758
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
 msgid "Always show icon"
 msgstr "Sempre mostrar a icona"
 
@@ -54,202 +52,272 @@
 msgstr "Considerar que a batería case está descargada cando:"
 
 #: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr "Esta utilidade mostra a escala actual de frecuencia da CPU."
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
 msgid "Enable monitor power management control"
 msgstr "Activar o control de xestión de enerxía do monitor"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
 msgid "Enable notification"
 msgstr "Activar as notificacións"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1048
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1053
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
 msgid "General"
 msgstr "Xeral"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Hibernar"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
 msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
 msgstr "Bloquear a pantalla ó suspender/hibernar"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13
-#: ../settings/xfpm-settings.c:451
-#: ../settings/xfpm-settings.c:544
-#: ../settings/xfpm-settings.c:670
-#: ../settings/xfpm-settings.c:798
-#: ../settings/xfpm-settings.c:857
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
 msgid "Nothing"
 msgstr "Nada"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1062
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1067
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
 msgid "On AC"
 msgstr "Co adaptador de corrente"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
 msgid "On battery"
 msgstr "Coa batería"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
 msgid "Power manager settings"
 msgstr "Configuración do xestor de enerxía"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
 msgid "Prefer power savings over performance"
 msgstr "Primar o aforro de enerxía sobre o rendemento"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
 msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
 msgstr "Suspender a pantalla cando o ordenador leve inactivo:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+#, fuzzy
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr "Suspender a pantalla cando o ordenador leve inactivo:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
 msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
 msgstr "Reducir o brillo da pantalla cando o ordenador leve inactivo:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
 #, fuzzy
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr "Fallo ao definir o modo en `%s': %s"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+#, fuzzy
 msgid "Set monitor sleep mode:"
 msgstr "Fallo ao definir o modo en `%s': %s"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
 msgid "Standby"
 msgstr "En espera"
 
 #. Suspend menu option
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
-#: ../settings/xfpm-settings.c:549
-#: ../settings/xfpm-settings.c:675
-#: ../settings/xfpm-settings.c:803
-#: ../settings/xfpm-settings.c:862
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:198
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:262
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
 msgid "Suspend"
 msgstr "Suspender"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
 msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
 msgstr "Apagar a pantalla cando o ordenador leve inactivo:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
 msgid "System tray icon: "
 msgstr "Icona de estado:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
 msgid "When battery power is critical:"
 msgstr "Cando a _carga da batería é crítica:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "Cando se preme o _botón de acendido:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
 msgid "When laptop lid is closed:"
 msgstr "Cando se _peche a tapa do portátil:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
 msgid "When power button is pressed:"
 msgstr "Cando se preme o _botón de acendido:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
 msgid "When sleep button is pressed:"
 msgstr "Cando se preme o botón de _suspensión:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:112
-#: ../src/xfpm-main.c:125
-#: ../src/xfpm-main.c:187
-#: ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:313
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
 #: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
 msgid "Xfce Power Manager"
 msgstr "Xestor de enerxía de Xfce"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:306
-#: ../settings/xfpm-settings.c:322
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
 msgid "Never"
 msgstr "Nunca"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:309
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
 msgid "One minute"
 msgstr "Un minuto"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:311
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
 msgid "Minutes"
 msgstr "Minutos"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:324
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "hora"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "Un minuto"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "minutos"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "horas"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
 msgid "Seconds"
 msgstr "Segundos"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:443
-#: ../settings/xfpm-settings.c:536
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr "As operacións de hibernación e suspensión non están permitidas"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
 msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
 msgstr "As operacións de apagado e hibernación non están permitidas"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../settings/xfpm-settings.c:456
-#: ../settings/xfpm-settings.c:555
-#: ../settings/xfpm-settings.c:681
-#: ../settings/xfpm-settings.c:809
-#: ../settings/xfpm-settings.c:868
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:167
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:247
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Hibernar"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:460
-#: ../settings/xfpm-settings.c:813
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
 msgid "Shutdown"
 msgstr "Apagar"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:664
-#: ../settings/xfpm-settings.c:792
-#: ../settings/xfpm-settings.c:851
-#: ../settings/xfpm-settings.c:974
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr "As operacións de hibernación e suspensión non están permitidas"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:761
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
 msgid "When battery is present"
 msgstr "Cando haxa unha batería"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:764
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
 msgid "When battery is charging or discharging"
 msgstr "Cando a batería está cargando ou descargando"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:942
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+#, fuzzy
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr "As operacións de hibernación e suspensión non están permitidas"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "As operacións de hibernación e suspensión non están permitidas"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
 msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
-msgstr "Cando tódalas fontes de enerxía do ordenador cheguen a este nivel de carga"
+msgstr ""
+"Cando tódalas fontes de enerxía do ordenador cheguen a este nivel de carga"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1077
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
 msgid "On Battery"
 msgstr "Coa batería"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1096
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+#, fuzzy
+msgid "Extended"
+msgstr "Extendido"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
 msgid "Advance"
 msgstr ""
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:112
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+#, fuzzy
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Erro creando o socket: %s"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+#, fuzzy
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "O ID é incorrecto!"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Introduza '%s --help' para ver como se usa."
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
 msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
-msgstr "Non foi posible cargar a configuración do xestor de enerxía, usando a configuración predeterminada"
+msgstr ""
+"Non foi posible cargar a configuración do xestor de enerxía, usando a "
+"configuración predeterminada"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:138
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
 msgid "Xfce Power Manager Settings"
 msgstr "Configuración do xestor de enerxía de Xfce"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:139
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
 msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
 msgstr "Non é posible conectar co Xestor de enerxía de Xfce"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:158
-#: ../src/xfpm-main.c:141
-#: ../src/xfpm-main.c:188
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is not running"
 msgstr "Non se está executando o Xestor de enerxía de Xfce"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:161
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
 msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
-msgstr "O Xestor de Enerxía de Xfce4 non se está executando, desexa inicialo agora?"
+msgstr ""
+"O Xestor de Enerxía de Xfce4 non se está executando, desexa inicialo agora?"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:163
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
 msgid "Run"
 msgstr "Executar"
 
@@ -265,133 +333,123 @@
 msgid "Xfce 4 Power Manager"
 msgstr "Xestor de enerxía de Xfce 4"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "A batería está totalmente cargada"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "A súa batería estase descargando"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "Batería cargando"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "A súa batería estase descargando"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
-#: ../src/xfpm-battery.c:378
-#: ../src/xfpm-battery.c:390
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "O sistema está a funcionar ca enerxía da batería"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "A carga da batería é baixa"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr "A batería case está descargada"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:219
-#: ../src/xfpm-supply.c:282
-#: ../src/xfpm-supply.c:305
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:199
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
 msgstr "Xestor de enerxía de Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr "O seu SAI"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "A batería do seu rato"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr "A batería do seu teclado"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:243
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "A batería da súa cámara"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:245
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr "A batería da súa PDA"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:247
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 msgid "Your Battery"
 msgstr "A súa batería"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:262
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 msgid "is fully charged"
 msgstr "está totalmente cargada"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:267
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 msgid "charge level"
 msgstr "nivel de carga"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:272
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 msgid "is charging"
 msgstr "estase cargando"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:279
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 msgid "is discharging"
 msgstr "estase descargando"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:284
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 msgid "charge is low"
 msgstr "a carga é baixa"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:289
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 msgid "is almost empty"
 msgstr "está case baleira"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:309
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 msgid "is not present"
 msgstr "non está presente"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:340
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 msgid "Battery not present"
 msgstr "Non hai ningunha batería"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:362
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 msgid "Estimated time left"
 msgstr "Tempo restante estimado"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:366
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr "Tempo estimado para completar a carga"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:369
-msgid "hours"
-msgstr "horas"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:369
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "hora"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:370
-msgid "minutes"
-msgstr "minutos"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:370
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "minuto"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:374
-#: ../src/xfpm-battery.c:386
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 msgid "Battery"
 msgstr "Batería"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:377
-#: ../src/xfpm-battery.c:389
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "O sistema está a funcionar con enerxía de corrente alterna"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:62
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr "Unidade descoñecida"
 
@@ -419,7 +477,7 @@
 msgid "Battery information"
 msgstr "Información da batería"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -440,46 +498,41 @@
 "Licenciado baixo a GNU GPL.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr "Non converter en daemon"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
+#: ../src/xfpm-main.c:130
 msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
-msgstr "Reiniciar a instancia do xestor de enerxía de Xfce que se estea executando"
+msgstr ""
+"Reiniciar a instancia do xestor de enerxía de Xfce que se estea executando"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Mostrar o diálogo de configuración"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Saír de calquera xestor de enerxía de Xfce que se estea executando"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr "Información da versión"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86
-#: ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr "Introduza '%s --help' para ver como se usa."
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "Demasiados argumentos"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "Non foi posible conectarse á sesión do bus de mensaxes"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:218
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "Xa está executando outro xestor de enerxía"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "O xestor de enerxía de Xfce xa se está executando"
@@ -501,51 +554,77 @@
 msgstr "Hibernar o sistema"
 
 #: ../src/xfpm-supply.c:274
-msgid "System is running on low power, but an application is currently disabling the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data of this application. Close this application before putting the computer on sleep mode or plug in your AC adapter"
+msgid ""
+"System is running on low power, but an application is currently disabling "
+"the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data "
+"of this application. Close this application before putting the computer on "
+"sleep mode or plug in your AC adapter"
 msgstr ""
 
 #: ../src/xfpm-supply.c:300
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
-msgstr "A batería case está descargada. Garde o seu traballo para evitar a perda de datos"
+msgstr ""
+"A batería case está descargada. Garde o seu traballo para evitar a perda de "
+"datos"
 
 #: ../src/xfpm-tray-icon.c:159
-msgid "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action now may damage the working state of this application, are you sure you want to hibernate the system?"
+msgid ""
+"An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
+"now may damage the working state of this application, are you sure you want "
+"to hibernate the system?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:193
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
 msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Está seguro de que desexa continuar?"
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:190
-msgid "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action now may damage the working state of this application, are you sure you want to suspend the system?"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
+msgid ""
+"An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
+"now may damage the working state of this application, are you sure you want "
+"to suspend the system?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
 msgid "Quit the Xfce power manager"
 msgstr "Saír do xestor de enerxía de Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:222
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
 msgid "Quit"
 msgstr "Saír"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:539
-#: ../src/xfpm-engine.c:568
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+#, fuzzy
+msgid "Inhibit"
+msgstr "Inhibir o engadido"
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Permiso denegado"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:546
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "A hibernación non está soportada"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:575
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr "A suspensión non está soportada"
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:199
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "Non se está executando o daemon HAL"
 
@@ -559,37 +638,36 @@
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr "Cookie incorrecta"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr "Non se atopou un script de hibernación"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr "Non se atopou un script de suspensión"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr "Non se atopou o método de suspensión"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr "Non se atopou o método de hibernación"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Sen memoria"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr "Fallo ó suspender o sistema"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:374
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:391
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:419
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
 #, c-format
 msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr "O daemon HAL non está conectado"
@@ -598,127 +676,107 @@
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr "Xestión de enerxía para o escritorio Xfce"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr "Ión de litio"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr "Chumbo e ácido"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr "Polímero de litio"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr "Híbrido níquel metal"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr "Descoñecido"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr "mWh"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr "mAh"
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:171
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Leandro Regueiro <leandro.regueiro at gmail.com>, 2008, 2009\n"
 "\n"
 "Proxecto Trasno http://trasno.net"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:173
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
 msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr "Controle o brillo da súa pantalla LCD"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:175
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 msgid "No device found"
 msgstr "Non se atopou ningún dispositivo"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:585
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr "Engadido de brillo"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:223
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:423
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "Non se está executando ningunha instancia do xestor de enerxía"
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "Non se está executando ningunha instancia do xestor de enerxía"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:226
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr "Suspensión automática inhibida"
+#~ msgid "Automatic sleep inhibited"
+#~ msgstr "Suspensión automática inhibida"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:232
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr "Outra aplicación desactivou a suspensión automática"
+#~ msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
+#~ msgstr "Outra aplicación desactivou a suspensión automática"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:234
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr "Suspensión automática activada"
+#~ msgid "Automatic sleep enabled"
+#~ msgstr "Suspensión automática activada"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:282
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr "A suspensión automática do xestor de enerxía está desactivada"
+#~ msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
+#~ msgstr "A suspensión automática do xestor de enerxía está desactivada"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:283
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr "A suspensión automática do xestor de enerxía está activada"
+#~ msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
+#~ msgstr "A suspensión automática do xestor de enerxía está activada"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:286
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:322
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:664
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:723
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:829
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:2
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr "Inhibir o engadido"
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "Non volver mostrar"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:296
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:332
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:733
-msgid "Don't show again"
-msgstr "Non volver mostrar"
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "Desconectouse o xestor de enerxía"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:323
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "Desconectouse o xestor de enerxía"
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:673
 #, fuzzy
-msgid "Enable backlight sleep"
-msgstr "Espera entre reintentos:"
+#~ msgid "Enable backlight sleep"
+#~ msgstr "Espera entre reintentos:"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:680
-msgid "Enable automatic sleep"
-msgstr "Activar a suspensión automática"
+#~ msgid "Enable automatic sleep"
+#~ msgstr "Activar a suspensión automática"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:724
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "O xestor de enerxía está conectado"
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "O xestor de enerxía está conectado"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit automatic power savings"
-msgstr "Inhibir os aforros de enerxía automáticos"
+#~ msgid "Inhibit automatic power savings"
+#~ msgstr "Inhibir os aforros de enerxía automáticos"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to read adapter status, the power manager will not work properly"
 #~ msgstr ""
 #~ "Non foi posible ler o estado do adaptador, o xestor de enerxía non ha "
 #~ "funcionar correctamente"
+
 #~ msgid "Adapter is online"
 #~ msgstr "O adaptador está conectado"
+
 #~ msgid "Adapter is offline"
 #~ msgstr "O adaptador está desconectado"
+
 #~ msgid "Are you sure you want to hibernate the system?"
 #~ msgstr "Está seguro de que desexa hibernar o sistema?"
+
 #~ msgid "UPS configuration"
 #~ msgstr "Configuración do SAI"
 
@@ -729,100 +787,115 @@
 #, fuzzy
 #~ msgid "Consider battery charge critical"
 #~ msgstr "Acción cando a batería está criticamente baixa"
+
 #~ msgid "percent"
 #~ msgstr "porcentaxe"
+
 #~ msgid "Enable battery state notification"
 #~ msgstr "Activar as notificacións do estado da batería"
+
 #~ msgid "Enable power save on UPS power"
 #~ msgstr "Activar o aforro de enerxía cando se usa o SAI"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Enable power save on battery power"
 #~ msgstr "O sistema está a funcionar con enerxía da batería"
+
 #~ msgid "Best performance"
 #~ msgstr "Mellor rendemento"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Ondemand performance"
 #~ msgstr "Perfilador do rendemento da aplicación"
+
 #~ msgid "Good power savings"
 #~ msgstr "Bo aforro de enerxía"
+
 #~ msgid "CPU frequency control cannot be used"
 #~ msgstr "Non se pode usar o control de frecuencia da CPU"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "CPU frequency settings on AC power"
 #~ msgstr "Configuración de frecuencia da CPU"
+
 #~ msgid "CPU frequency settings"
 #~ msgstr "Configuración de frecuencia da CPU"
+
 #~ msgid "Monitor settings"
 #~ msgstr "Configuración do monitor"
+
 #~ msgid "Keyboard shortcuts"
 #~ msgstr "Atallos de teclado"
+
 #~ msgid "No available keyboard shortcuts found"
 #~ msgstr "Non se atoparon atallos de teclado dispoñibles"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Enable CPU frequency scaling control"
-#~ msgstr "Esta utilidade mostra a escala actual de frecuencia da CPU."
 #~ msgid "CPU settings"
 #~ msgstr "Configuración da CPU"
+
 #~ msgid "Shortcuts"
 #~ msgstr "Atallos"
+
 #~ msgid "Monitor Settings"
 #~ msgstr "Configuración do monitor"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Extended"
-#~ msgstr "Extendido"
 #~ msgid "Your battery is almost empty"
 #~ msgstr "A súa batería case está descargada"
+
 #~ msgid "%"
 #~ msgstr "%"
+
 #~ msgid "min"
 #~ msgstr "min"
+
 #~ msgid "Suspend after"
 #~ msgstr "Suspender despois de"
+
 #~ msgid "Turn off after"
 #~ msgstr "Apagar despois de"
+
 #~ msgid "Xfce4 Power Manager"
 #~ msgstr "Xestor de enerxía de Xfce4"
+
 #~ msgid "Start xfce power manager"
 #~ msgstr "Iniciar o xestor de enerxía de Xfce"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Settings manager socket"
-#~ msgstr "Erro creando o socket: %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "SOCKET ID"
-#~ msgstr "O ID é incorrecto!"
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to read your home directory environment variable, autostart option "
 #~ "may not work"
 #~ msgstr ""
 #~ "Non foi posible ler a variable de contorno do directorio persoal, a "
 #~ "opción de autoinicio pode que non funcione"
+
 #~ msgid "System failed to shutdown"
 #~ msgstr "Fallo ó apagar o sistema"
+
 #~ msgid "Error monitoring HAL events"
 #~ msgstr "Erro ó monitorizar os eventos HAL"
+
 #~ msgid "HAL is not running or not responding"
 #~ msgstr "HAL non se está executando ou non responde"
+
 #~ msgid "Message hibernate didn't get a reply"
 #~ msgstr "A mensaxe de hibernación non obtivo resposta"
+
 #~ msgid "System failed to hibernate"
 #~ msgstr "Fallo ó hibernar o sistema"
+
 #~ msgid "Error occured while trying to suspend"
 #~ msgstr "Ocorreu un erro mentres se intentaba suspender"
+
 #~ msgid "Unknown reply from the message daemon"
 #~ msgstr "Resposta descoñecida do daemon de mensaxes"
+
 #~ msgid "Message suspend didn't get a reply"
 #~ msgstr "A mensaxe de suspensión non obtivo resposta"
+
 #~ msgid "Failed to create dbus message\n"
 #~ msgstr "Erro ó crear a mensaxe de dbus\n"
+
 #~ msgid "Failed to send message\n"
 #~ msgstr "Fallo ó enviar unha mensaxe\n"
+
 #~ msgid "Power"
 #~ msgstr "Enerxía"
-

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/id.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/id.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/id.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce 4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-29 18:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-04-11 21:49-0400\n"
 "Last-Translator: Andhika Padmawan <andhika.padmawan at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Indonesian\n"
@@ -15,154 +15,458 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
+msgid "<b>Actions</b>"
+msgstr "<b>Aksi</b>"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
+msgid "<b>Advanced Options</b>"
+msgstr "<b>Pengaturan Mahir</b>"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
+msgid "<b>Brightness</b>"
+msgstr "<b>Kecerahan</b>"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
+msgid "<b>General Options</b>"
+msgstr "<b>Opsi Umum</b>"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
+msgid "<b>Monitor</b>"
+msgstr "<b>Monitor</b>"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
+msgid "Advanced"
+msgstr "Mahir"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
+msgid "Always show icon"
+msgstr "Selalu tampilkan ikon"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
+msgid "Consider the computer on low power at:"
+msgstr "Anggap komputer pada daya rendah di:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr "Aktifkan kendali skala frekuensi CPU"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+msgid "Enable monitor power management control"
+msgstr "Aktifkan monitor kendali manajemen daya"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
+msgid "Enable notification"
+msgstr "Aktifkan notifikasi"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
+msgid "General"
+msgstr "Umum"
+
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Hibernasi"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
+msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
+msgstr "Kunci layar jika akan suspensi/hibernasi"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
+msgid "Nothing"
+msgstr "Tak ada"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
+msgid "On AC"
+msgstr "Pada AC"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+msgid "On battery"
+msgstr "Pada baterai"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+msgid "Power manager settings"
+msgstr "Pengaturan manajer daya"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+msgid "Prefer power savings over performance"
+msgstr "Memilih penyimpanan daya dibanding performa"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
+msgstr "Buat tampilan tertidur jika komputer tidak aktif selama:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+#, fuzzy
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr "Buat tampilan tertidur jika komputer tidak aktif selama:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
+msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
+msgstr "Kurangi kecerahan jika komputer tidak aktif selama:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+#, fuzzy
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr "Atur mode tidur monitor:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+msgid "Set monitor sleep mode:"
+msgstr "Atur mode tidur monitor:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+msgid "Standby"
+msgstr "Siaga"
+
+#. Suspend menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
+msgid "Suspend"
+msgstr "Suspensi"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
+msgstr "Matikan tampilan jika komputer tidak aktif selama:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+msgid "System tray icon: "
+msgstr "Ikon baki sistem: "
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
+msgid "When battery power is critical:"
+msgstr "Ketika level muatan baterai kritis:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "Ketika tombol power ditekan:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
+msgid "When laptop lid is closed:"
+msgstr "Ketika tutup laptop ditutup:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
+msgid "When power button is pressed:"
+msgstr "Ketika tombol power ditekan:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
+msgid "When sleep button is pressed:"
+msgstr "Ketika tombol tidur ditekan:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
+#: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
+msgid "Xfce Power Manager"
+msgstr "Manajer Daya Xfce"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
+msgid "Never"
+msgstr "Tak pernah"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
+msgid "One minute"
+msgstr "Satu menit"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
+msgid "Minutes"
+msgstr "Menit"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "jam"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "Satu menit"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "menit"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "jam"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
+msgid "Seconds"
+msgstr "Detik"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr "Operasi hibernasi dan suspensi tidak diizinkan"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
+msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
+msgstr "Operasi matikan dan hibernasi tidak diizinkan"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Matikan"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
+msgid "When battery is present"
+msgstr "Ketika baterai hadir"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
+msgid "When battery is charging or discharging"
+msgstr "Ketika baterai diisi ulang atau tidak diisi"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+#, fuzzy
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr "Operasi hibernasi dan suspensi tidak diizinkan"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "Operasi hibernasi dan suspensi tidak diizinkan"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
+#, fuzzy
+msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
+msgstr "Jika daya utama pada komputer mencapai nilai persentase pengisian ini"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
+msgid "On Battery"
+msgstr "Pada Baterai"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr "Diperluas"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
+msgid "Advance"
+msgstr "Mahir"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Soket manajer pengaturan"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "ID SOKET"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Ketik '%s --help' untuk penggunaan."
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
+msgstr "Gagal memuat konfigurasi manajer daya, menggunakan standar"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
+msgid "Xfce Power Manager Settings"
+msgstr "Pengaturan Manajer Daya Xfce"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
+msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
+msgstr "Tak dapat menyambung ke Manajer Daya Xfce"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
+#, c-format
+msgid "Xfce power manager is not running"
+msgstr "Manajer daya Xfce tak berjalan"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
+msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
+msgstr "Manajer Daya Xfce4 tak berjalan, anda ingin meluncurkannya sekarang?"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
+msgid "Run"
+msgstr "Jalankan"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
+msgid "Power Manager"
+msgstr "Manajer Daya"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Pengaturan untuk Manajer Daya Xfce 4"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
+msgid "Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Manajer Daya Xfce 4"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "Baterai anda penuh terisi"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "Baterai anda tidak diisi"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "Baterai sedang diisi"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "Baterai anda tidak diisi"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112 ../src/xfpm-battery.c:369
-#: ../src/xfpm-battery.c:381
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "Sistem berjalan pada daya baterai"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "Muatan baterai anda sedikit"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr "Sistem berjalan pada daya rendah"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:213 ../src/xfpm-supply.c:277 ../src/xfpm-supply.c:300
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115 ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
 msgstr "Manajer daya Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:231
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr "UPS anda"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:233
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "Baterai Tetikus anda"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:235
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr "Baterai Papan Ketik anda"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "Baterai Kamera anda"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr "Baterai PDA anda"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 msgid "Your Battery"
 msgstr "Baterai Anda"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:256
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 msgid "is fully charged"
 msgstr "telah penuh terisi"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:261
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 msgid "charge level"
 msgstr "level pengisian"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:266
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 msgid "is charging"
 msgstr "sedang mengisi"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:273
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 msgid "is discharging"
 msgstr "sedang tidak diisi"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:278
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 msgid "charge is low"
 msgstr "pengisian rendah"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:283
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 msgid "is almost empty"
 msgstr "hampir kosong"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:300
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 msgid "is not present"
 msgstr "tidak ada"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:331
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 msgid "Battery not present"
 msgstr "Baterai tidak ada"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:353
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 msgid "Estimated time left"
 msgstr "Estimasi waktu tersisa"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:357
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr "Estimasi waktu sampai penuh terisi"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
-msgid "hours"
-msgstr "jam"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "jam"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
-msgid "minutes"
-msgstr "menit"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "menit"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:365 ../src/xfpm-battery.c:377
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 msgid "Battery"
 msgstr "Baterai"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:368 ../src/xfpm-battery.c:380
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "Sistem berjalan pada daya AC"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:58 ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr "Unit tak diketahui"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:65
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:69
 msgid "Technology:"
 msgstr "Teknologi:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:88
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:92
 msgid "Design:"
 msgstr "Desain:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:116
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:120
 msgid "Last full:"
 msgstr "Terakhir penuh:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:140
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:144
 msgid "Vendor:"
 msgstr "Vendor:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:164
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:168
 msgid "Model:"
 msgstr "Model:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:197
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:201
 msgid "Battery information"
 msgstr "Informasi baterai"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -183,97 +487,78 @@
 "Dilisensikan di bawah GNU GPL.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr "Jangan jurikkan"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
-msgid "Restart the running instance of xfce power manager"
+#: ../src/xfpm-main.c:130
+#, fuzzy
+msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Start ulang instansi manajer daya xfce yang berjalan"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Tampilkan dialog konfigurasi"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Keluar manajer daya xfce yang berjalan"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr "Informasi versi"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86 ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr "Ketik '%s --help' untuk penggunaan."
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "Terlalu banyak argumen"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "Tak bisa mendapatkan koneksi ke sesi bus pesan"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:125 ../src/xfpm-main.c:187 ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:290 ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113 ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
-msgid "Xfce Power Manager"
-msgstr "Manajer Daya Xfce"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:141 ../settings/xfpm-settings-main.c:154
-#, c-format
-msgid "Xfce power manager is not running"
-msgstr "Manajer daya Xfce tak berjalan"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:188
-msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
-msgstr "Manajer daya Xfce tak berjalan untuk memuatnya"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:218
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "Manajer daya lainnya telah berjalan"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "Manajer daya Xfce telah berjalan"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:169
+#: ../src/xfpm-supply.c:171
 msgid "Adapter present"
 msgstr "Adapter ada"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:170
+#: ../src/xfpm-supply.c:172
 msgid "Adapter not present"
 msgstr "Adapter tak ada"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:246
+#: ../src/xfpm-supply.c:251
 msgid "Shutdown the system"
 msgstr "Matikan sistem"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:257
+#: ../src/xfpm-supply.c:262
 msgid "Hibernate the system"
 msgstr "Hibernasi sistem"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:269
+#: ../src/xfpm-supply.c:274
 msgid ""
 "System is running on low power, but an application is currently disabling "
 "the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data "
 "of this application. Close this application before putting the computer on "
 "sleep mode or plug in your AC adapter"
 msgstr ""
-"Sistem berjalan pada daya rendah, tapi sebuah aplikasi saat ini menonaktifkan "
-"tidur otomatis, ini berarti menidurkan sekarang dapat merusak data dari "
-"aplikasi ini. Tutup aplikasi ini sebelum menempatkan komputer pada mode "
-"tidur atau mecolokkan adapter AC anda"
+"Sistem berjalan pada daya rendah, tapi sebuah aplikasi saat ini "
+"menonaktifkan tidur otomatis, ini berarti menidurkan sekarang dapat merusak "
+"data dari aplikasi ini. Tutup aplikasi ini sebelum menempatkan komputer pada "
+"mode tidur atau mecolokkan adapter AC anda"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:295
+#: ../src/xfpm-supply.c:300
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
 msgstr ""
-"Sistem berjalan pada daya yang rendah. Simpan pekerjaan anda untuk menghindari "
-"hilangnya data"
+"Sistem berjalan pada daya yang rendah. Simpan pekerjaan anda untuk "
+"menghindari hilangnya data"
 
 #: ../src/xfpm-tray-icon.c:159
 msgid ""
@@ -285,19 +570,12 @@
 "sekarang dapat merusak kondisi kerja dari aplikasi ini, apakah anda yakin "
 "ingin menghibernasi sistem?"
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:189
-msgid "Are you sure you want to procced?"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Apakah anda yakin ingin melanjutkan?"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:167 ../src/xfpm-tray-icon.c:224
-#: ../settings/xfpm-settings.c:457 ../settings/xfpm-settings.c:545
-#: ../settings/xfpm-settings.c:659 ../settings/xfpm-settings.c:775
-#: ../settings/xfpm-settings.c:823
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Hibernasi"
-
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:186
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
 msgid ""
 "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
 "now may damage the working state of this application, are you sure you want "
@@ -307,378 +585,185 @@
 "sekarang dapat merusak kondisi kerja dari aplikasi ini, apakah anda yakin "
 "ingin menyuspensi sistem?"
 
-#. Suspend menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:194 ../src/xfpm-tray-icon.c:239
-#: ../settings/xfpm-settings.c:539 ../settings/xfpm-settings.c:653
-#: ../settings/xfpm-settings.c:769 ../settings/xfpm-settings.c:817
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
-msgid "Suspend"
-msgstr "Suspensi"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Quit the Xfce power manager"
+msgstr "Manajer daya Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:511 ../src/xfpm-engine.c:540
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+msgid "Quit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+#, fuzzy
+msgid "Inhibit"
+msgstr "Plugin mencegah"
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Hak akses ditolak"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:518
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "Hibernasi tak disokong"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:547
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr "Suspensi tak disokong"
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
-msgid "Hal daemon is not running"
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
+#, fuzzy
+msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "Jurik Hal tak berjalan"
 
-#: ../src/xfpm-inhibit.c:247
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid arguments"
+msgstr "Terlalu banyak argumen"
+
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:359
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr "Cookie tidak sah"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr "Tak ada ujung-belakang untuk sistem operasi anda"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr "Tak ada skrip hibernasi yang ditemukan"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr "Tak ada skrip suspensi yang ditemukan"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr "Tak ada metode suspensi yang ditemukan"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr "Tak ada metode hibernasi yang ditemukan"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Kehabisan memori"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr "Sistem gagal untuk tidur"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:359 ../src/xfpm-shutdown.c:377
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:409
-#, c-format
-msgid "Hal daemon is currently not connected"
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
+#, fuzzy, c-format
+msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr "Jurik Hal saat ini tidak tersambung"
 
 #: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:1
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr "Manajemen daya untuk desktop Xfce"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:307 ../settings/xfpm-settings.c:323
-msgid "Never"
-msgstr "Tak pernah"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:310
-msgid "One minute"
-msgstr "Satu menit"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:312
-msgid "Minutes"
-msgstr "Menit"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:325
-msgid "Seconds"
-msgstr "Detik"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:442 ../settings/xfpm-settings.c:526
-msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
-msgstr "Operasi matikan dan hibernasi tidak diizinkan"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:452 ../settings/xfpm-settings.c:534
-#: ../settings/xfpm-settings.c:648 ../settings/xfpm-settings.c:764
-#: ../settings/xfpm-settings.c:812 ../settings/xfpm-settings.glade.h:13
-msgid "Nothing"
-msgstr "Tak ada"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:461 ../settings/xfpm-settings.c:779
-msgid "Shutdown"
-msgstr "Matikan"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:642 ../settings/xfpm-settings.c:758
-#: ../settings/xfpm-settings.c:806 ../settings/xfpm-settings.c:918
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr "Operasi hibernasi dan suspensi tidak diizinkan"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:724 ../settings/xfpm-settings.glade.h:7
-msgid "Always show icon"
-msgstr "Selalu tampilkan ikon"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:727
-msgid "When battery is present"
-msgstr "Ketika baterai hadir"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:730
-msgid "When battery is charging or discharging"
-msgstr "Ketika baterai diisi ulang atau tidak diisi"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:886
-msgid ""
-"When the main power on the computer reaches this value of charge percentage"
-msgstr ""
-"Jika daya utama pada komputer mencapai nilai persentase pengisian ini"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:992 ../settings/xfpm-settings.c:997
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
-msgid "General"
-msgstr "Umum"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1006 ../settings/xfpm-settings.c:1011
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
-msgid "On AC"
-msgstr "Pada AC"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1021 ../settings/xfpm-settings.c:1026
-msgid "On Battery"
-msgstr "Pada Baterai"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1035 ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
-msgid "Advanced"
-msgstr "Mahir"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1040
-msgid "Advance"
-msgstr "Mahir"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
-msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
-msgstr "Gagal memuat konfigurasi manajer daya, menggunakan standar"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:134
-msgid "Xfce Power Manager Settings"
-msgstr "Pengaturan Manajer Daya Xfce"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:135
-msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
-msgstr "Tak dapat menyambung ke Manajer Daya Xfce"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:157
-msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
-msgstr "Manajer Daya Xfce4 tak berjalan, anda ingin meluncurkannya sekarang?"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:159
-msgid "Run"
-msgstr "Jalankan"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
-msgid "Power"
-msgstr "Daya"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
-msgid "Power Manager"
-msgstr "Manajer Daya"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
-msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Pengaturan untuk Manajer Daya Xfce 4"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:4
-msgid "Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Manajer Daya Xfce 4"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr "<b>Aksi</b>"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
-msgid "<b>Advanced Options</b>"
-msgstr "<b>Pengaturan Mahir</b>"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
-msgid "<b>Brightness</b>"
-msgstr "<b>Kecerahan</b>"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
-msgid "<b>General Options</b>"
-msgstr "<b>Opsi Umum</b>"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
-msgid "<b>Monitor</b>"
-msgstr "<b>Monitor</b>"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
-msgid "Consider the computer on low power at:"
-msgstr "Anggap komputer pada daya rendah di:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
-msgid "Enable monitor power management control"
-msgstr "Aktifkan monitor kendali manajemen daya"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
-msgid "Enable notification"
-msgstr "Aktifkan notifikasi"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
-msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
-msgstr "Kunci layar jika akan suspensi/hibernasi"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
-msgid "On battery"
-msgstr "Pada baterai"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
-msgid "Power manager settings"
-msgstr "Pengaturan manajer daya"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
-msgid "Prefer power savings over performance"
-msgstr "Memilih penyimpanan daya dibanding performa"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
-msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
-msgstr "Buat tampilan tertidur jika komputer tidak aktif selama:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
-msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
-msgstr "Kurangi kecerahan jika komputer tidak aktif selama:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
-msgid "Set monitor sleep mode:"
-msgstr "Atur mode tidur monitor:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
-msgid "Standby"
-msgstr "Siaga"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
-msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
-msgstr "Matikan tampilan jika komputer tidak aktif selama:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
-msgid "System tray icon: "
-msgstr "Ikon baki sistem: "
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
-msgid "When battery power is critical:"
-msgstr "Ketika level muatan baterai kritis:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
-msgid "When laptop lid is closed:"
-msgstr "Ketika tutup laptop ditutup:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
-msgid "When power button is pressed:"
-msgstr "Ketika tombol power ditekan:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
-msgid "When sleep button is pressed:"
-msgstr "Ketika tombol tidur ditekan:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
-msgid "gtk-close"
-msgstr "gtk-close"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
-msgid "gtk-help"
-msgstr "gtk-help"
-
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr "Lithium ion"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr "Asam timbel"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr "Lithium polimer"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr "Nikel metal hibrida"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr "Tak diketahui"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr "mWh"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr "mAh"
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:168
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Andhika Padmawan <andhika.padmawan at gmail.com>, 2009."
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:462
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:519
-msgid "Control your LCD brightness level"
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
+#: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
+#, fuzzy
+msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr "Kendalikan level kecerahan LCD anda"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:466
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:523
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 msgid "No device found"
 msgstr "Tak ada divais yang ditemukan"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:537
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr "Plugin kecerahan"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:205
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:429
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:437
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "Tak ada instansi Manajer daya yang berjalan"
+#~ msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
+#~ msgstr "Manajer daya Xfce tak berjalan untuk memuatnya"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:208
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr "Tidur otomatis dicegah"
+#~ msgid "Power"
+#~ msgstr "Daya"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:214
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr "Aplikasi lain telah menonaktifkan tidur otomatis"
+#~ msgid "gtk-close"
+#~ msgstr "gtk-close"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:216
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr "Tidur otomatis diaktifkan"
+#~ msgid "gtk-help"
+#~ msgstr "gtk-help"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:288
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr "Tidur otomatis manajer daya dinonaktifkan"
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "Tak ada instansi Manajer daya yang berjalan"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:289
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr "Tidur otomatis manajer daya diaktifkan"
+#~ msgid "Automatic sleep inhibited"
+#~ msgstr "Tidur otomatis dicegah"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:292
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:328
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:515
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:617
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr "Plugin mencegah"
+#~ msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
+#~ msgstr "Aplikasi lain telah menonaktifkan tidur otomatis"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:302
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:338
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:525
-msgid "Don't show again"
-msgstr "Jangan tampilkan lagi"
+#~ msgid "Automatic sleep enabled"
+#~ msgstr "Tidur otomatis diaktifkan"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:329
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "Manajer daya terputus"
+#~ msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
+#~ msgstr "Tidur otomatis manajer daya dinonaktifkan"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:516
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "Manajer daya tersambung"
+#~ msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
+#~ msgstr "Tidur otomatis manajer daya diaktifkan"
 
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "Jangan tampilkan lagi"
+
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "Manajer daya terputus"
+
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "Manajer daya tersambung"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to read adapter status, the power manager will not work properly"
 #~ msgstr ""
@@ -777,9 +862,6 @@
 #~ msgid "No available keyboard shortcuts found"
 #~ msgstr "Tak ada jalan pintas papan ketik yang ditemukan"
 
-#~ msgid "Enable CPU frequency scaling control"
-#~ msgstr "Aktifkan kendali skala frekuensi CPU"
-
 #~ msgid "CPU settings"
 #~ msgstr "Pengaturan CPU"
 
@@ -789,9 +871,6 @@
 #~ msgid "Monitor Settings"
 #~ msgstr "Pengaturan Monitor"
 
-#~ msgid "Extended"
-#~ msgstr "Diperluas"
-
 #~ msgid "Your battery is almost empty"
 #~ msgstr "Baterai anda hampir kosong"
 
@@ -897,12 +976,6 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Tak ada balasan dari jurik HAL untuk mengatur profil penyimpanan daya"
 
-#~ msgid "Settings manager socket"
-#~ msgstr "Soket manajer pengaturan"
-
-#~ msgid "SOCKET ID"
-#~ msgstr "ID SOKET"
-
 #~ msgid "Failed to create dbus message\n"
 #~ msgstr "Gagal membuat pesan dbus\n"
 

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/it.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/it.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/it.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -7,10 +7,11 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-04-07 11:07+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-04-11 10:20+0100\n"
 "Last-Translator: Cristian Marchi <cri.penta at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Italian Translation Team <xfce-it-translators at googlegroups.com>\n"
+"Language-Team: Italian Translation Team <xfce-it-translators at googlegroups."
+"com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -36,12 +37,10 @@
 msgstr "<b>Schermo</b>"
 
 #: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1091
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avanzate"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7
-#: ../settings/xfpm-settings.c:758
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
 msgid "Always show icon"
 msgstr "Mostra sempre l'icona"
 
@@ -50,201 +49,266 @@
 msgstr "Considera il computer con poca carica quando:"
 
 #: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
 msgid "Enable monitor power management control"
 msgstr "Abilita il controllo della gestione dell'energia dello schermo"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
 msgid "Enable notification"
 msgstr "Abilita le notifiche"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1048
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1053
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
 msgid "General"
 msgstr "Generali"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Iberna"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
 msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
 msgstr "Blocca lo schermo se si avvia la sopsensione o ibernazione"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13
-#: ../settings/xfpm-settings.c:451
-#: ../settings/xfpm-settings.c:544
-#: ../settings/xfpm-settings.c:670
-#: ../settings/xfpm-settings.c:798
-#: ../settings/xfpm-settings.c:857
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
 msgid "Nothing"
 msgstr "Niente"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1062
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1067
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
 msgid "On AC"
 msgstr "Alimentazione da rete elettrica"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
 msgid "On battery"
 msgstr "Alimentazione da batteria"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
 msgid "Power manager settings"
 msgstr "Impostazioni per il gestore di energia"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
 msgid "Prefer power savings over performance"
 msgstr "Preferisci il risparmio energetico alle prestazioni"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
 msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
 msgstr ""
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+#, fuzzy
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr "Spegni il monitor se il computer è inattivo per:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
 msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
 msgstr "Riduci la luminosità dello schermo se il computer è inattivo per:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
 msgid "Set monitor sleep mode:"
 msgstr ""
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
 msgid "Standby"
 msgstr "Standby"
 
 #. Suspend menu option
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
-#: ../settings/xfpm-settings.c:549
-#: ../settings/xfpm-settings.c:675
-#: ../settings/xfpm-settings.c:803
-#: ../settings/xfpm-settings.c:862
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:198
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:262
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
 msgid "Suspend"
 msgstr "Sospendi"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
 msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
 msgstr "Spegni il monitor se il computer è inattivo per:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
 msgid "System tray icon: "
 msgstr "Icona del vassoio di sistema:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
 msgid "When battery power is critical:"
 msgstr "Quando il livello di carica della batteria è critico, fai:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "Alla pressione del tasto di accensione fai:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
 msgid "When laptop lid is closed:"
 msgstr "Quando il coperchio del portatile è chiuso:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
 msgid "When power button is pressed:"
 msgstr "Alla pressione del tasto di accensione fai:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
 msgid "When sleep button is pressed:"
 msgstr "Alla pressione del pulsante sleep fai:"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:112
-#: ../src/xfpm-main.c:125
-#: ../src/xfpm-main.c:187
-#: ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:313
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
 #: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
 msgid "Xfce Power Manager"
 msgstr "Gestore di energia di Xfce"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:306
-#: ../settings/xfpm-settings.c:322
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
 msgid "Never"
 msgstr "Mai"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:309
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
 msgid "One minute"
 msgstr "Un minuto"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:311
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
 msgid "Minutes"
 msgstr "Minuti"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:324
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "ora"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "Un minuto"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "minuti"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "ore"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
 msgid "Seconds"
 msgstr "Secondi"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:443
-#: ../settings/xfpm-settings.c:536
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr "Operazioni di ibernazione e sospensione non permesse"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
 msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
 msgstr "Operazioni di spegnimento e ibernazione non permesse"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../settings/xfpm-settings.c:456
-#: ../settings/xfpm-settings.c:555
-#: ../settings/xfpm-settings.c:681
-#: ../settings/xfpm-settings.c:809
-#: ../settings/xfpm-settings.c:868
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:167
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:247
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Iberna"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:460
-#: ../settings/xfpm-settings.c:813
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
 msgid "Shutdown"
 msgstr "Arresta"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:664
-#: ../settings/xfpm-settings.c:792
-#: ../settings/xfpm-settings.c:851
-#: ../settings/xfpm-settings.c:974
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr "Operazioni di ibernazione e sospensione non permesse"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:761
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
 msgid "When battery is present"
 msgstr "Quando la batteria è presente"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:764
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
 msgid "When battery is charging or discharging"
 msgstr "Quando la batteria si sta caricando o scaricando"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:942
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+#, fuzzy
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr "Operazioni di ibernazione e sospensione non permesse"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "Operazioni di ibernazione e sospensione non permesse"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
 msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
-msgstr "Quando tutte le fonti di energia del computer raggiungono questo livello di carica"
+msgstr ""
+"Quando tutte le fonti di energia del computer raggiungono questo livello di "
+"carica"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1077
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
 msgid "On Battery"
 msgstr "Alimentazione da batteria"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1096
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
 msgid "Advance"
 msgstr "Avanza"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:112
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Digitare \"%s --help\" per le modalità d'uso"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
 msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
-msgstr "Impossibile caricare la configurazione del gestore di energia, utilizzo quelle predefinite"
+msgstr ""
+"Impossibile caricare la configurazione del gestore di energia, utilizzo "
+"quelle predefinite"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:138
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
 msgid "Xfce Power Manager Settings"
 msgstr "Impostazioni per il gestore di energia di Xfce"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:139
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
 msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
 msgstr "Impossibile connettersi al gestore di energia di Xfce"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:158
-#: ../src/xfpm-main.c:141
-#: ../src/xfpm-main.c:188
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is not running"
 msgstr "Il gestore di energia di Xfce non è in esecuzione"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:161
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
 msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
 msgstr "Il gestore di energia di Xfce4 non è in esecuzione; avviarlo ora?"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:163
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
 msgid "Run"
 msgstr "Esegui"
 
@@ -260,133 +324,123 @@
 msgid "Xfce 4 Power Manager"
 msgstr "Gestore di energia di Xfce4"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "La batteria è completamente carica"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "La batteria si sta scaricando"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "La batteria si sta caricando"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "La batteria si sta scaricando"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
-#: ../src/xfpm-battery.c:378
-#: ../src/xfpm-battery.c:390
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "Il sistema è alimentato dalla batteria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "La carica della batteria è bassa"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr "Il sistema ha poca carica"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:219
-#: ../src/xfpm-supply.c:282
-#: ../src/xfpm-supply.c:305
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:199
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
 msgstr "Gestore di energia di Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr "UPS"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "La batteria del mouse"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr "La batteria della tastiera"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:243
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "La batteria della fotocamera"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:245
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr "La batteria del PDA"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:247
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 msgid "Your Battery"
 msgstr "La batteria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:262
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 msgid "is fully charged"
 msgstr "è completamente carica"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:267
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 msgid "charge level"
 msgstr "livello di carica"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:272
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 msgid "is charging"
 msgstr "si sta caricando"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:279
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 msgid "is discharging"
 msgstr "si sta scaricando"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:284
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 msgid "charge is low"
 msgstr "la carica è bassa"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:289
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 msgid "is almost empty"
 msgstr "è quasi esaurita"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:309
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 msgid "is not present"
 msgstr "non è presente"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:340
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 msgid "Battery not present"
 msgstr "Batteria non presente"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:362
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 msgid "Estimated time left"
 msgstr "Tempo rimanente stimato"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:366
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr "Tempo stimato per il raggiungimento della carica completa"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:369
-msgid "hours"
-msgstr "ore"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:369
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "ora"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:370
-msgid "minutes"
-msgstr "minuti"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:370
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "minuto"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:374
-#: ../src/xfpm-battery.c:386
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 msgid "Battery"
 msgstr "Batteria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:377
-#: ../src/xfpm-battery.c:389
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "Il sistema è alimentato dalla rete elettrica"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:62
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr "Unità sconosciuta"
 
@@ -414,7 +468,7 @@
 msgid "Battery information"
 msgstr "Informazioni sulla batteria"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -435,46 +489,41 @@
 "Licenza GNU GPL.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr "Non demonizzare"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
+#: ../src/xfpm-main.c:130
 msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Riavvia l'istanza in esecuzione del gestore di energia di Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Mostra la finestra di configurazione"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 msgid "Quit any running xfce power manager"
-msgstr "Interrompi qualsiasi istanza in esecuzione del gestore di energia di Xfce"
+msgstr ""
+"Interrompi qualsiasi istanza in esecuzione del gestore di energia di Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr "Informazioni sulla versione"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86
-#: ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr "Digitare \"%s --help\" per le modalità d'uso"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "Troppi argomenti"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "Impossibile connettersi alla sessione di messaggi del bus"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:218
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "È in esecuzione un altro gestore di energia"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "Il gestore di energia di Xfce è già in esecuzione"
@@ -496,51 +545,77 @@
 msgstr "Iberna il sistema"
 
 #: ../src/xfpm-supply.c:274
-msgid "System is running on low power, but an application is currently disabling the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data of this application. Close this application before putting the computer on sleep mode or plug in your AC adapter"
+msgid ""
+"System is running on low power, but an application is currently disabling "
+"the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data "
+"of this application. Close this application before putting the computer on "
+"sleep mode or plug in your AC adapter"
 msgstr ""
 
 #: ../src/xfpm-supply.c:300
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
-msgstr "La carica del sistema è bassa. Salvare il proprio lavore per evitare la perdita di dati"
+msgstr ""
+"La carica del sistema è bassa. Salvare il proprio lavore per evitare la "
+"perdita di dati"
 
 #: ../src/xfpm-tray-icon.c:159
-msgid "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action now may damage the working state of this application, are you sure you want to hibernate the system?"
+msgid ""
+"An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
+"now may damage the working state of this application, are you sure you want "
+"to hibernate the system?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:193
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
 msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Procedere veramente?"
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:190
-msgid "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action now may damage the working state of this application, are you sure you want to suspend the system?"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
+msgid ""
+"An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
+"now may damage the working state of this application, are you sure you want "
+"to suspend the system?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
 msgid "Quit the Xfce power manager"
 msgstr "Esce dal gestore di energia di Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:222
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
 msgid "Quit"
 msgstr "Esci"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:539
-#: ../src/xfpm-engine.c:568
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+#, fuzzy
+msgid "Inhibit"
+msgstr "Inibisci il plugin"
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Pemesso negato"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:546
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "Ibernazione non supportata"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:575
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr "Sospensione non supportata"
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:199
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "Il demone di HAL non è in esecuzione"
 
@@ -554,37 +629,36 @@
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr "Cookie non valido"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr "Nessun back-end per il proprio sistema operativo"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr "Nessuno script di ibernazione trovato"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr "Nessuno script di sospensione trovato"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr "Nessun metodo di sospensione trovato"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr "Nessun metodo di ibernazione trovato"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Memoria esaurita"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:374
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:391
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:419
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
 #, c-format
 msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr "Il demone di HAL non è al momento connesso"
@@ -593,112 +667,66 @@
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr "Gestione dell'energia per l'ambiente Xfce"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr "Ioni di litio"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr "Acido di piombo"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr "Polimeri di litio"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr "lega metallo-nickel"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr "Sconosciuto"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr "mWh"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr "mAh"
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:171
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Roberto Pariset <robdebian at gmail.com>\n"
 "Gianluca Foddis <gianluca.foddis at gmail.com>\n"
 "Cristian Marchi <cri.penta at gmail.com>, 2009"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:173
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
 msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr "Controlla il livello di luminosità del proprio LCD"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:175
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 msgid "No device found"
 msgstr "Nessun dispositivo trovato"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:585
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr "Plugin della luminosità"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:223
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:423
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "Non è in esecuzione alcuna istanza del gestore di energia"
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "Non è in esecuzione alcuna istanza del gestore di energia"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:226
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr ""
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "Non mostrare di nuovo"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:232
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr ""
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "Il gestore di energia non è connesso"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:234
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr ""
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "Il gestore di energia è connesso"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:282
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:283
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:286
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:322
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:664
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:723
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:829
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:2
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr "Inibisci il plugin"
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:296
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:332
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:733
-msgid "Don't show again"
-msgstr "Non mostrare di nuovo"
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:323
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "Il gestore di energia non è connesso"
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:673
-msgid "Enable backlight sleep"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:680
-msgid "Enable automatic sleep"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:724
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "Il gestore di energia è connesso"
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit automatic power savings"
-msgstr "Inibisci il risparmio energetico automatico"
-
+#~ msgid "Inhibit automatic power savings"
+#~ msgstr "Inibisci il risparmio energetico automatico"

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/ja.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/ja.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/ja.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-power-manager 0.6.0svn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-04-23 23:06+0900\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-04-22 17:58+0900\n"
 "Last-Translator: Masato Hashimoto <cabezon.hashimoto at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Japanese <xfce-users-jp at ml.fdiary.net>\n"
@@ -37,7 +37,7 @@
 msgid "<b>Monitor</b>"
 msgstr "<b>モニタ</b>"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6 ../settings/xfpm-settings.c:1382
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
 msgid "Advanced"
 msgstr "拡張"
 
@@ -260,6 +260,10 @@
 msgid "On Battery"
 msgstr "バッテリ電源"
 
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr ""
+
 #: ../settings/xfpm-settings.c:1387
 msgid "Advance"
 msgstr "拡張"
@@ -713,65 +717,44 @@
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr "輝度プラグイン"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:223
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:423
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "Xfce 電源管理インスタンスは動作していません"
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "Xfce 電源管理インスタンスは動作していません"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:226
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr "自動スリープは抑止されています"
+#~ msgid "Automatic sleep inhibited"
+#~ msgstr "自動スリープは抑止されています"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:232
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr "他のアプリケーションは自動スリープが無効になっています"
+#~ msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
+#~ msgstr "他のアプリケーションは自動スリープが無効になっています"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:234
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr "自動スリープは有効です"
+#~ msgid "Automatic sleep enabled"
+#~ msgstr "自動スリープは有効です"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:282
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr "電源管理自動スリープは無効です"
+#~ msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
+#~ msgstr "電源管理自動スリープは無効です"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:283
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr "電源管理自動スリープは有効です"
+#~ msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
+#~ msgstr "電源管理自動スリープは有効です"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:286
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:322
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:664
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:723
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:829
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:2
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr "抑止プラグイン"
+#~ msgid "Inhibit plugin"
+#~ msgstr "抑止プラグイン"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:296
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:332
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:733
-msgid "Don't show again"
-msgstr "今後このメッセージを表示しない"
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "今後このメッセージを表示しない"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:323
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "電源管理と接続していません"
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "電源管理と接続していません"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:673
-msgid "Enable backlight sleep"
-msgstr "バックライトスリープ有効"
+#~ msgid "Enable backlight sleep"
+#~ msgstr "バックライトスリープ有効"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:680
-msgid "Enable automatic sleep"
-msgstr "自動スリープ有効"
+#~ msgid "Enable automatic sleep"
+#~ msgstr "自動スリープ有効"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:724
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "電源管理と接続しています"
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "電源管理と接続しています"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit automatic power savings"
-msgstr "自動省電力機能を抑止します"
+#~ msgid "Inhibit automatic power savings"
+#~ msgstr "自動省電力機能を抑止します"
 
 #~ msgid "gtk-close"
 #~ msgstr "gtk-close"

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/nb.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/nb.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/nb.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce 4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-29 18:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-01-17 12:11+0100\n"
 "Last-Translator: Terje Uriansrud <terje at uriansrud.net>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmal\n"
@@ -16,175 +16,496 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
+msgid "<b>Actions</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
+#, fuzzy
+msgid "<b>Advanced Options</b>"
+msgstr "Avanserte innstillinger"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
+msgid "<b>Brightness</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
+#, fuzzy
+msgid "<b>General Options</b>"
+msgstr "Generelle innstillinger"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
+msgid "<b>Monitor</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
+#, fuzzy
+msgid "Advanced"
+msgstr "Avanserte innstillinger"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
+#, fuzzy
+msgid "Always show icon"
+msgstr "Alltid vis ikon"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
+msgid "Consider the computer on low power at:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr "Slå på prosessorhastighetstyring"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+msgid "Enable monitor power management control"
+msgstr "Slå på skjermstyring"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
+#, fuzzy
+msgid "Enable notification"
+msgstr "Slå på UPS ladevarsling"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
+#, fuzzy
+msgid "General"
+msgstr "Generelle innstillinger"
+
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Dvale"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
+msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
+msgid "Nothing"
+msgstr "Ingenting"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
+#, fuzzy
+msgid "On AC"
+msgstr "Bruker nettdrift"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+#, fuzzy
+msgid "On battery"
+msgstr "Bruker batteridrift"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+#, fuzzy
+msgid "Power manager settings"
+msgstr "Strømstyring"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+msgid "Prefer power savings over performance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
+msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+msgid "Set monitor sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+#, fuzzy
+msgid "Standby"
+msgstr "Dvalemodus etter"
+
+#. Suspend menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
+msgid "Suspend"
+msgstr "Hvilemodus"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+#, fuzzy
+msgid "System tray icon: "
+msgstr "Systemkurvikon:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
+#, fuzzy
+msgid "When battery power is critical:"
+msgstr "Når batteriets ladenivå er kritisk"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "Når av/på-knappen trykkes"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
+#, fuzzy
+msgid "When laptop lid is closed:"
+msgstr "Når skjermen på bærbar lukkes"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
+#, fuzzy
+msgid "When power button is pressed:"
+msgstr "Når av/på-knappen trykkes"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
+#, fuzzy
+msgid "When sleep button is pressed:"
+msgstr "Når hvilemodusknappen trykkes"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
+#: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
+msgid "Xfce Power Manager"
+msgstr "Xfce Strømstyring"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
+#, fuzzy
+msgid "Never"
+msgstr "aldri"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
+#, fuzzy
+msgid "One minute"
+msgstr "minutt"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
+#, fuzzy
+msgid "Minutes"
+msgstr "minutter"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "time"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "minutt"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "minutter"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "timer"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
+msgid "Seconds"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
+msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Avslutt"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
+msgid "When battery is present"
+msgstr "Når batteri er tilstede"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
+msgid "When battery is charging or discharging"
+msgstr "Når batteri lades eller utlades"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "Sett systemet i dvalemodus"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
+msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
+#, fuzzy
+msgid "On Battery"
+msgstr "Bruker batteridrift"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr "Utvidet"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
+msgid "Advance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Innstillingsbehandler sokkel"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "SOKKEL ID"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Skriv '%s --help' for instruksjoner."
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
+msgstr "Klarte ikke laste strømstyringoppsett, bruker standard innstillinger"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Xfce Power Manager Settings"
+msgstr "Xfce Strømstyring"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
+msgstr "Klarte ikke laste Xfce strømstyring"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
+#, c-format
+msgid "Xfce power manager is not running"
+msgstr "Xfce strømstyring er ikke startet"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
+msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
+msgstr "Xfce strlmstyring er ikke startet, ønsker du å starte den?"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
+msgid "Run"
+msgstr "Kjør"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
+msgid "Power Manager"
+msgstr "Strømstyring"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Innstillinger for Xfce Strømstyring"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
+msgid "Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Xfce 4 Strømstyring"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "Batteriet er fulladet"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "Batteriet utlades"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "Batteriet lades"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "Batteriet utlades"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112 ../src/xfpm-battery.c:369
-#: ../src/xfpm-battery.c:381
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 #, fuzzy
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "Overvåk innstillinger ved batteridrift"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "Batterinivå er lavt"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:213 ../src/xfpm-supply.c:277 ../src/xfpm-supply.c:300
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115 ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
 msgstr "Xfce Strømstyring"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:231
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:233
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 #, fuzzy
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "Benytter batteridrift"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:235
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 #, fuzzy
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "Benytter batteridrift"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 #, fuzzy
 msgid "Your Battery"
 msgstr "Benytter batteridrift"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:256
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 #, fuzzy
 msgid "is fully charged"
 msgstr "Batteri er fulladet"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:261
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 #, fuzzy
 msgid "charge level"
 msgstr "Batteri ladenivå"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:266
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 #, fuzzy
 msgid "is charging"
 msgstr "Batteriet lades"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:273
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 #, fuzzy
 msgid "is discharging"
 msgstr "Batteriet utlades"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:278
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 #, fuzzy
 msgid "charge is low"
 msgstr "Batteriet har lite strøm"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:283
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 #, fuzzy
 msgid "is almost empty"
 msgstr "Batteriet er snart utladet"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:300
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 #, fuzzy
 msgid "is not present"
 msgstr "Ikke tilgjegelig"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:331
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 #, fuzzy
 msgid "Battery not present"
 msgstr "Når batteri er tilstede"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:353
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time left"
 msgstr ""
 "\n"
 "Beregnet tid igjen"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:357
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr ""
 "\n"
 "Beregnet ladetid"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
-msgid "hours"
-msgstr "timer"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "time"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
-msgid "minutes"
-msgstr "minutter"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "minutt"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:365 ../src/xfpm-battery.c:377
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 #, fuzzy
 msgid "Battery"
 msgstr "Batteriinnstillinger"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:368 ../src/xfpm-battery.c:380
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 #, fuzzy
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "Overvåk innstillinger ved nettdrift"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:58 ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:65
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:69
 msgid "Technology:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:88
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:92
 msgid "Design:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:116
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:120
 msgid "Last full:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:140
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:144
 msgid "Vendor:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:164
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:168
 msgid "Model:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:197
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:201
 #, fuzzy
 msgid "Battery information"
 msgstr "Batterioppsett"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -205,87 +526,66 @@
 "Lisensiert under GNU GPL.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
+#: ../src/xfpm-main.c:130
 #, fuzzy
-msgid "Restart the running instance of xfce power manager"
+msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Avslutt Xfce strømstyring"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Vis innstillinger"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Avslutt Xfce strømstyring"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr "Versjonsinformasjon"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86 ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr "Skriv '%s --help' for instruksjoner."
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "For mange argumenter"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 #, fuzzy
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "Klarte ikke kontakte DBUS: %s"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:125 ../src/xfpm-main.c:187 ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:290 ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113 ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
-msgid "Xfce Power Manager"
-msgstr "Xfce Strømstyring"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:141 ../settings/xfpm-settings-main.c:154
-#, c-format
-msgid "Xfce power manager is not running"
-msgstr "Xfce strømstyring er ikke startet"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:188
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 #, fuzzy
-msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
-msgstr "Xfce strømstyring er ikke startet"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "Xfce strømstyring"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "Xfce strømstyring"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:169
+#: ../src/xfpm-supply.c:171
 #, fuzzy
 msgid "Adapter present"
 msgstr "Ikke tilgjegelig"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:170
+#: ../src/xfpm-supply.c:172
 #, fuzzy
 msgid "Adapter not present"
 msgstr "Ikke tilgjegelig"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:246
+#: ../src/xfpm-supply.c:251
 msgid "Shutdown the system"
 msgstr "Avslutt systemet"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:257
+#: ../src/xfpm-supply.c:262
 msgid "Hibernate the system"
 msgstr "Sett systemet i dvalemodus"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:269
+#: ../src/xfpm-supply.c:274
 msgid ""
 "System is running on low power, but an application is currently disabling "
 "the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data "
@@ -293,7 +593,7 @@
 "sleep mode or plug in your AC adapter"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:295
+#: ../src/xfpm-supply.c:300
 #, fuzzy
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
 msgstr "Batteriet er snart tomt. Lagre arbeidet ditt for å unngå datatap"
@@ -305,425 +605,181 @@
 "to hibernate the system?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:189
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
 #, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to procced?"
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Ønsker du å sette systemet i hvilemodus?"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:167 ../src/xfpm-tray-icon.c:224
-#: ../settings/xfpm-settings.c:457 ../settings/xfpm-settings.c:545
-#: ../settings/xfpm-settings.c:659 ../settings/xfpm-settings.c:775
-#: ../settings/xfpm-settings.c:823
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Dvale"
-
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:186
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
 msgid ""
 "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
 "now may damage the working state of this application, are you sure you want "
 "to suspend the system?"
 msgstr ""
 
-#. Suspend menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:194 ../src/xfpm-tray-icon.c:239
-#: ../settings/xfpm-settings.c:539 ../settings/xfpm-settings.c:653
-#: ../settings/xfpm-settings.c:769 ../settings/xfpm-settings.c:817
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
-msgid "Suspend"
-msgstr "Hvilemodus"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Quit the Xfce power manager"
+msgstr "Xfce Strømstyring"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:511 ../src/xfpm-engine.c:540
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+msgid "Quit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:518
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "Sett systemet i dvalemodus"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:547
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 #, fuzzy
-msgid "Hal daemon is not running"
+msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "Xfce strømstyring er ikke startet"
 
-#: ../src/xfpm-inhibit.c:247
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid arguments"
+msgstr "For mange argumenter"
+
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:359
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr "Ingen støtte for dette operativsystemet"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr "Fant ikke skript for dvalemodus"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr "Fant ikke skript for hvilemodus"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr "Ingen hvilemodus mekanisme funnet"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr "Ingen dvalemodus mekanisme funnet"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Tomt for minne"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 #, fuzzy
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr "Systemet klarte ikke gå til hvilemodus"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:359 ../src/xfpm-shutdown.c:377
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:409
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
 #, c-format
-msgid "Hal daemon is currently not connected"
+msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr ""
 
 #: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:1
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr ""
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:307 ../settings/xfpm-settings.c:323
-#, fuzzy
-msgid "Never"
-msgstr "aldri"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:310
-#, fuzzy
-msgid "One minute"
-msgstr "minutt"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:312
-#, fuzzy
-msgid "Minutes"
-msgstr "minutter"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:325
-msgid "Seconds"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:442 ../settings/xfpm-settings.c:526
-msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:452 ../settings/xfpm-settings.c:534
-#: ../settings/xfpm-settings.c:648 ../settings/xfpm-settings.c:764
-#: ../settings/xfpm-settings.c:812 ../settings/xfpm-settings.glade.h:13
-msgid "Nothing"
-msgstr "Ingenting"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:461 ../settings/xfpm-settings.c:779
-msgid "Shutdown"
-msgstr "Avslutt"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:642 ../settings/xfpm-settings.c:758
-#: ../settings/xfpm-settings.c:806 ../settings/xfpm-settings.c:918
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:724 ../settings/xfpm-settings.glade.h:7
-#, fuzzy
-msgid "Always show icon"
-msgstr "Alltid vis ikon"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:727
-msgid "When battery is present"
-msgstr "Når batteri er tilstede"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:730
-msgid "When battery is charging or discharging"
-msgstr "Når batteri lades eller utlades"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:886
-msgid ""
-"When the main power on the computer reaches this value of charge percentage"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:992 ../settings/xfpm-settings.c:997
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "General"
-msgstr "Generelle innstillinger"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1006 ../settings/xfpm-settings.c:1011
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
-#, fuzzy
-msgid "On AC"
-msgstr "Bruker nettdrift"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1021 ../settings/xfpm-settings.c:1026
-#, fuzzy
-msgid "On Battery"
-msgstr "Bruker batteridrift"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1035 ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
-#, fuzzy
-msgid "Advanced"
-msgstr "Avanserte innstillinger"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1040
-msgid "Advance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
-msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
-msgstr "Klarte ikke laste strømstyringoppsett, bruker standard innstillinger"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:134
-#, fuzzy
-msgid "Xfce Power Manager Settings"
-msgstr "Xfce Strømstyring"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:135
-#, fuzzy
-msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
-msgstr "Klarte ikke laste Xfce strømstyring"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:157
-msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
-msgstr "Xfce strlmstyring er ikke startet, ønsker du å starte den?"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:159
-msgid "Run"
-msgstr "Kjør"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
-msgid "Power"
-msgstr "Strøm"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
-msgid "Power Manager"
-msgstr "Strømstyring"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
-msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Innstillinger for Xfce Strømstyring"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:4
-msgid "Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Xfce 4 Strømstyring"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
-#, fuzzy
-msgid "<b>Advanced Options</b>"
-msgstr "Avanserte innstillinger"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
-msgid "<b>Brightness</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
-#, fuzzy
-msgid "<b>General Options</b>"
-msgstr "Generelle innstillinger"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
-msgid "<b>Monitor</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
-msgid "Consider the computer on low power at:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
-msgid "Enable monitor power management control"
-msgstr "Slå på skjermstyring"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid "Enable notification"
-msgstr "Slå på UPS ladevarsling"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
-msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid "On battery"
-msgstr "Bruker batteridrift"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
-#, fuzzy
-msgid "Power manager settings"
-msgstr "Strømstyring"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
-msgid "Prefer power savings over performance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
-msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
-msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
-msgid "Set monitor sleep mode:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
-#, fuzzy
-msgid "Standby"
-msgstr "Dvalemodus etter"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
-msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
-#, fuzzy
-msgid "System tray icon: "
-msgstr "Systemkurvikon:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
-#, fuzzy
-msgid "When battery power is critical:"
-msgstr "Når batteriets ladenivå er kritisk"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
-#, fuzzy
-msgid "When laptop lid is closed:"
-msgstr "Når skjermen på bærbar lukkes"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
-#, fuzzy
-msgid "When power button is pressed:"
-msgstr "Når av/på-knappen trykkes"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
-#, fuzzy
-msgid "When sleep button is pressed:"
-msgstr "Når hvilemodusknappen trykkes"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
-msgid "gtk-close"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
-msgid "gtk-help"
-msgstr ""
-
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:168
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Terje Uriansrud <terje at uriansrud.net>"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:462
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:519
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
+#: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
 #, fuzzy
-msgid "Control your LCD brightness level"
+msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr "Slå på skjermintensitetsstyring"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:466
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:523
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 #, fuzzy
 msgid "No device found"
 msgstr "Ingen prosessorkontrollere funnet"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:537
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr ""
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:205
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:429
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:437
 #, fuzzy
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "Xfce strømstyring er ikke startet"
+#~ msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
+#~ msgstr "Xfce strømstyring er ikke startet"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:208
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr ""
+#~ msgid "Power"
+#~ msgstr "Strøm"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:214
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "Xfce strømstyring er ikke startet"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:216
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:288
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:289
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:292
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:328
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:515
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:617
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:302
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:338
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:525
 #, fuzzy
-msgid "Don't show again"
-msgstr "Ikke vis denne meldingen"
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "Ikke vis denne meldingen"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:329
 #, fuzzy
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "Strømstyring Innstillinger"
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "Strømstyring Innstillinger"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:516
 #, fuzzy
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "Xfce strømstyring er ikke startet"
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "Xfce strømstyring er ikke startet"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to read adapter status, the power manager will not work properly"
@@ -819,9 +875,6 @@
 #~ msgid "No available keyboard shortcuts found"
 #~ msgstr "Ingen hurtigtaster funnet"
 
-#~ msgid "Enable CPU frequency scaling control"
-#~ msgstr "Slå på prosessorhastighetstyring"
-
 #~ msgid "CPU settings"
 #~ msgstr "Prosessorinnstillinger"
 
@@ -831,9 +884,6 @@
 #~ msgid "Monitor Settings"
 #~ msgstr "Skjerminnstillinger"
 
-#~ msgid "Extended"
-#~ msgstr "Utvidet"
-
 #~ msgid "Your battery is almost empty"
 #~ msgstr "Batteri er snart tomt"
 
@@ -935,12 +985,6 @@
 #~ msgid "No reply from HAL daemon to set power save profile"
 #~ msgstr "Fikk ikke svar fra HAL prosessen for å strømsparingsprofil"
 
-#~ msgid "Settings manager socket"
-#~ msgstr "Innstillingsbehandler sokkel"
-
-#~ msgid "SOCKET ID"
-#~ msgstr "SOKKEL ID"
-
 #~ msgid "Failed to create dbus message\n"
 #~ msgstr "Klarte ikke lage dbus melding\n"
 

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/nl.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/nl.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/nl.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -2,7 +2,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-29 18:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-11-07 14:21+0100\n"
 "Last-Translator: Vincent Tunru <projects at vinnl.nl>\n"
 "Language-Team: Dutch <vertaling at vrijschrift.org>\n"
@@ -12,176 +12,502 @@
 "X-Poedit-Language: Dutch\n"
 "X-Poedit-Country: NETHERLANDS\n"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
+msgid "<b>Actions</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
+#, fuzzy
+msgid "<b>Advanced Options</b>"
+msgstr "Geavanceerde instellingen"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
+msgid "<b>Brightness</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
+#, fuzzy
+msgid "<b>General Options</b>"
+msgstr "Algemene opties"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
+msgid "<b>Monitor</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
+#, fuzzy
+msgid "Advanced"
+msgstr "Geavanceerde instellingen"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
+#, fuzzy
+msgid "Always show icon"
+msgstr "Altijd een pictogram weergeven"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
+msgid "Consider the computer on low power at:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr "LCD-helderheid-beheer inschakelen"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+msgid "Enable monitor power management control"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
+#, fuzzy
+msgid "Enable notification"
+msgstr "Ups-opladen notificatie inschakelen"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
+#, fuzzy
+msgid "General"
+msgstr "Algemene opties"
+
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Slaapstand"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
+msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
+msgid "Nothing"
+msgstr "Niets doen"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
+#, fuzzy
+msgid "On AC"
+msgstr "Als er een batterij is"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+#, fuzzy
+msgid "On battery"
+msgstr "Als er een batterij is"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+#, fuzzy
+msgid "Power manager settings"
+msgstr "Energiebeheer"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+msgid "Prefer power savings over performance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
+msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+msgid "Set monitor sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+#, fuzzy
+msgid "Standby"
+msgstr "Standbij na"
+
+#. Suspend menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
+msgid "Suspend"
+msgstr "Pauzestand"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+#, fuzzy
+msgid "System tray icon: "
+msgstr "Pictogram in systeemvak"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
+#, fuzzy
+msgid "When battery power is critical:"
+msgstr "Als het energieniveau van de batterij kritiek is"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "Als de aan/uit-knop wordt ingedrukt"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
+msgid "When laptop lid is closed:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
+#, fuzzy
+msgid "When power button is pressed:"
+msgstr "Als de aan/uit-knop wordt ingedrukt"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
+#, fuzzy
+msgid "When sleep button is pressed:"
+msgstr "Als de slaapknop wordt ingedrukt"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
+#: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
+#, fuzzy
+msgid "Xfce Power Manager"
+msgstr "Energiebeheer"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
+#, fuzzy
+msgid "Never"
+msgstr "nooit"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
+#, fuzzy
+msgid "One minute"
+msgstr "minuut"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
+#, fuzzy
+msgid "Minutes"
+msgstr "minuten"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "uur"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "minuut"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "minuten"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "uren"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
+msgid "Seconds"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
+msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Afsluiten"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
+msgid "When battery is present"
+msgstr "Als er een batterij is"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
+msgid "When battery is charging or discharging"
+msgstr "Als de batterij aan het opladen of ontladen is"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "Slaapstand"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
+msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
+#, fuzzy
+msgid "On Battery"
+msgstr "Als er een batterij is"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
+msgid "Advance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Type '%s --help' voor gebruiksinstructies."
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#, fuzzy
+msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
+msgstr "Kan de voorkeuren niet laden; standaardwaarden worden gebruikt"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Xfce Power Manager Settings"
+msgstr "Energiebeheer"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
+msgstr "Energiebeheer"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Xfce power manager is not running"
+msgstr "Xfce energiebeheer"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
+#, fuzzy
+msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
+msgstr "Energiebeheer is niet actief, wilt u het activeren"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
+msgid "Run"
+msgstr "Uitvoeren"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
+#, fuzzy
+msgid "Power Manager"
+msgstr "Energiebeheer"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
+#, fuzzy
+msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Energiebeheer"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
+#, fuzzy
+msgid "Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Energiebeheer"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "De batterij is volledig opgeladen"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "De batterij is aan het ontladen"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "De batterij is aan het opladen"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "De batterij is aan het ontladen"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112 ../src/xfpm-battery.c:369
-#: ../src/xfpm-battery.c:381
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 #, fuzzy
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "Energiebesparende modus op batterij inschakelen"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 #, fuzzy
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "Het energie-niveau van de batterij is laag"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:213 ../src/xfpm-supply.c:277 ../src/xfpm-supply.c:300
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115 ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
 msgstr "Xfce energiebeheer"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:231
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:233
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 #, fuzzy
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "Aan het werken op de batterij"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:235
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 #, fuzzy
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "U werkt op de batterij"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 #, fuzzy
 msgid "Your Battery"
 msgstr "U werkt op de batterij"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:256
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 #, fuzzy
 msgid "is fully charged"
 msgstr "Batterij volledig opgeladen"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:261
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 #, fuzzy
 msgid "charge level"
 msgstr "Energie-niveau"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:266
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 #, fuzzy
 msgid "is charging"
 msgstr "De batterij is aan het opladen"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:273
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 #, fuzzy
 msgid "is discharging"
 msgstr "De batterij is aan het ontladen"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:278
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 #, fuzzy
 msgid "charge is low"
 msgstr "Het energie-niveau van de batterij is laag"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:283
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 #, fuzzy
 msgid "is almost empty"
 msgstr "De batterij is volledig opgeladen"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:300
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 #, fuzzy
 msgid "is not present"
 msgstr "Niet aanwezig"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:331
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 #, fuzzy
 msgid "Battery not present"
 msgstr "Als er een batterij is"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:353
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time left"
 msgstr ""
 "\n"
 "Geschatte resterende tijd"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:357
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr ""
 "\n"
 "Geschatte tijd om op te laden"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
-msgid "hours"
-msgstr "uren"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "uur"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
-msgid "minutes"
-msgstr "minuten"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "minuut"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:365 ../src/xfpm-battery.c:377
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 #, fuzzy
 msgid "Battery"
 msgstr "Batterij-instellingen"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:368 ../src/xfpm-battery.c:380
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 #, fuzzy
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "Energiebesparende modus op batterij inschakelen"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:58 ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:65
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:69
 msgid "Technology:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:88
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:92
 msgid "Design:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:116
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:120
 msgid "Last full:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:140
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:144
 msgid "Vendor:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:164
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:168
 msgid "Model:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:197
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:201
 #, fuzzy
 msgid "Battery information"
 msgstr "Batterij-configuratie"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -202,89 +528,67 @@
 "De GNU GPL-licentie is van toepassing.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
+#: ../src/xfpm-main.c:130
 #, fuzzy
-msgid "Restart the running instance of xfce power manager"
+msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Xfce energiebeheer"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 #, fuzzy
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Batterij-configuratie"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 #, fuzzy
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Xfce energiebeheer"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr "Versie-informatie"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86 ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr "Type '%s --help' voor gebruiksinstructies."
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "Te veel argumenten"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-main.c:125 ../src/xfpm-main.c:187 ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:290 ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113 ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 #, fuzzy
-msgid "Xfce Power Manager"
-msgstr "Energiebeheer"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:141 ../settings/xfpm-settings-main.c:154
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Xfce power manager is not running"
-msgstr "Xfce energiebeheer"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:188
-#, fuzzy
-msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
-msgstr "Xfce energiebeheer"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "Xfce energiebeheer"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "Xfce energiebeheer"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:169
+#: ../src/xfpm-supply.c:171
 #, fuzzy
 msgid "Adapter present"
 msgstr "Niet aanwezig"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:170
+#: ../src/xfpm-supply.c:172
 #, fuzzy
 msgid "Adapter not present"
 msgstr "Niet aanwezig"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:246
+#: ../src/xfpm-supply.c:251
 msgid "Shutdown the system"
 msgstr "Afsluiten"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:257
+#: ../src/xfpm-supply.c:262
 msgid "Hibernate the system"
 msgstr "Slaapstand"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:269
+#: ../src/xfpm-supply.c:274
 msgid ""
 "System is running on low power, but an application is currently disabling "
 "the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data "
@@ -292,7 +596,7 @@
 "sleep mode or plug in your AC adapter"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:295
+#: ../src/xfpm-supply.c:300
 #, fuzzy
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
 msgstr ""
@@ -306,429 +610,181 @@
 "to hibernate the system?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:189
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
 #, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to procced?"
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Weet u zeker dat u het systeem in de pauzestand wilt brengen"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:167 ../src/xfpm-tray-icon.c:224
-#: ../settings/xfpm-settings.c:457 ../settings/xfpm-settings.c:545
-#: ../settings/xfpm-settings.c:659 ../settings/xfpm-settings.c:775
-#: ../settings/xfpm-settings.c:823
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Slaapstand"
-
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:186
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
 msgid ""
 "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
 "now may damage the working state of this application, are you sure you want "
 "to suspend the system?"
 msgstr ""
 
-#. Suspend menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:194 ../src/xfpm-tray-icon.c:239
-#: ../settings/xfpm-settings.c:539 ../settings/xfpm-settings.c:653
-#: ../settings/xfpm-settings.c:769 ../settings/xfpm-settings.c:817
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
-msgid "Suspend"
-msgstr "Pauzestand"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Quit the Xfce power manager"
+msgstr "Xfce energiebeheer"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:511 ../src/xfpm-engine.c:540
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+msgid "Quit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:518
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "Slaapstand"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:547
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 #, fuzzy
-msgid "Hal daemon is not running"
+msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "Xfce energiebeheer"
 
-#: ../src/xfpm-inhibit.c:247
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid arguments"
+msgstr "Te veel argumenten"
+
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:359
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr "Geen backend voor dit besturingssysteem beschikbaar"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr "Geen slaapstand-script gevonden"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr "Geen pauzestand-script gevonden"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr "Geen pauzestand-methode gevonden"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr "Geen slaapstand-methode gevonden"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Onvoldoende geheugen"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 #, fuzzy
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr "Kon de pauzestand niet aanvangen"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:359 ../src/xfpm-shutdown.c:377
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:409
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
 #, c-format
-msgid "Hal daemon is currently not connected"
+msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr ""
 
 #: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:1
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr ""
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:307 ../settings/xfpm-settings.c:323
-#, fuzzy
-msgid "Never"
-msgstr "nooit"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:310
-#, fuzzy
-msgid "One minute"
-msgstr "minuut"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:312
-#, fuzzy
-msgid "Minutes"
-msgstr "minuten"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:325
-msgid "Seconds"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:442 ../settings/xfpm-settings.c:526
-msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:452 ../settings/xfpm-settings.c:534
-#: ../settings/xfpm-settings.c:648 ../settings/xfpm-settings.c:764
-#: ../settings/xfpm-settings.c:812 ../settings/xfpm-settings.glade.h:13
-msgid "Nothing"
-msgstr "Niets doen"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:461 ../settings/xfpm-settings.c:779
-msgid "Shutdown"
-msgstr "Afsluiten"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:642 ../settings/xfpm-settings.c:758
-#: ../settings/xfpm-settings.c:806 ../settings/xfpm-settings.c:918
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:724 ../settings/xfpm-settings.glade.h:7
-#, fuzzy
-msgid "Always show icon"
-msgstr "Altijd een pictogram weergeven"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:727
-msgid "When battery is present"
-msgstr "Als er een batterij is"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:730
-msgid "When battery is charging or discharging"
-msgstr "Als de batterij aan het opladen of ontladen is"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:886
-msgid ""
-"When the main power on the computer reaches this value of charge percentage"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:992 ../settings/xfpm-settings.c:997
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "General"
-msgstr "Algemene opties"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1006 ../settings/xfpm-settings.c:1011
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
-#, fuzzy
-msgid "On AC"
-msgstr "Als er een batterij is"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1021 ../settings/xfpm-settings.c:1026
-#, fuzzy
-msgid "On Battery"
-msgstr "Als er een batterij is"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1035 ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
-#, fuzzy
-msgid "Advanced"
-msgstr "Geavanceerde instellingen"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1040
-msgid "Advance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
-#, fuzzy
-msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
-msgstr "Kan de voorkeuren niet laden; standaardwaarden worden gebruikt"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:134
-#, fuzzy
-msgid "Xfce Power Manager Settings"
-msgstr "Energiebeheer"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:135
-#, fuzzy
-msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
-msgstr "Energiebeheer"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:157
-#, fuzzy
-msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
-msgstr "Energiebeheer is niet actief, wilt u het activeren"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:159
-msgid "Run"
-msgstr "Uitvoeren"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
-#, fuzzy
-msgid "Power"
-msgstr "Energiebesparend"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
-#, fuzzy
-msgid "Power Manager"
-msgstr "Energiebeheer"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
-#, fuzzy
-msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Energiebeheer"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:4
-#, fuzzy
-msgid "Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Energiebeheer"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
-#, fuzzy
-msgid "<b>Advanced Options</b>"
-msgstr "Geavanceerde instellingen"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
-msgid "<b>Brightness</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
-#, fuzzy
-msgid "<b>General Options</b>"
-msgstr "Algemene opties"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
-msgid "<b>Monitor</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
-msgid "Consider the computer on low power at:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
-msgid "Enable monitor power management control"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid "Enable notification"
-msgstr "Ups-opladen notificatie inschakelen"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
-msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid "On battery"
-msgstr "Als er een batterij is"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
-#, fuzzy
-msgid "Power manager settings"
-msgstr "Energiebeheer"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
-msgid "Prefer power savings over performance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
-msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
-msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
-msgid "Set monitor sleep mode:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
-#, fuzzy
-msgid "Standby"
-msgstr "Standbij na"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
-msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
-#, fuzzy
-msgid "System tray icon: "
-msgstr "Pictogram in systeemvak"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
-#, fuzzy
-msgid "When battery power is critical:"
-msgstr "Als het energieniveau van de batterij kritiek is"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
-msgid "When laptop lid is closed:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
-#, fuzzy
-msgid "When power button is pressed:"
-msgstr "Als de aan/uit-knop wordt ingedrukt"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
-#, fuzzy
-msgid "When sleep button is pressed:"
-msgstr "Als de slaapknop wordt ingedrukt"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
-msgid "gtk-close"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
-msgid "gtk-help"
-msgstr ""
-
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:168
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Vincent Tunru <projects at vinnl.nl>"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:462
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:519
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
+#: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
 #, fuzzy
-msgid "Control your LCD brightness level"
+msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr "LCD-helderheid-beheer inschakelen"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:466
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:523
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 msgid "No device found"
 msgstr ""
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:537
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr ""
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:205
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:429
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:437
 #, fuzzy
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "Xfce energiebeheer"
+#~ msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
+#~ msgstr "Xfce energiebeheer"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:208
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "Power"
+#~ msgstr "Energiebesparend"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:214
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "Xfce energiebeheer"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:216
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:288
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:289
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:292
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:328
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:515
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:617
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:302
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:338
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:525
 #, fuzzy
-msgid "Don't show again"
-msgstr "Niet meer weergeven"
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "Niet meer weergeven"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:329
 #, fuzzy
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "Voorkeuren energiebeheer"
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "Voorkeuren energiebeheer"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:516
 #, fuzzy
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "Xfce energiebeheer"
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "Xfce energiebeheer"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid ""
@@ -808,10 +864,6 @@
 #~ msgstr "Geen beschikbare sneltoetsen gevonden"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Enable CPU frequency scaling control"
-#~ msgstr "LCD-helderheid-beheer inschakelen"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "CPU settings"
 #~ msgstr "CPU-instellingen"
 

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/pt.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/pt.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/pt.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-29 18:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-01-22 17:23+0100\n"
 "Last-Translator: Nuno Miguel <nunis at netcabo.pt>\n"
 "Language-Team: \n"
@@ -15,175 +15,497 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
+msgid "<b>Actions</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
+#, fuzzy
+msgid "<b>Advanced Options</b>"
+msgstr "Configurações avançadas"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
+msgid "<b>Brightness</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
+#, fuzzy
+msgid "<b>General Options</b>"
+msgstr "Opções Gerais"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
+msgid "<b>Monitor</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
+#, fuzzy
+msgid "Advanced"
+msgstr "Configurações avançadas"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
+#, fuzzy
+msgid "Always show icon"
+msgstr "Sempre mostrar um ícone"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
+msgid "Consider the computer on low power at:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr "Ligar controlo de escala de frequência do CPU"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+msgid "Enable monitor power management control"
+msgstr "Ligar controlo de gestão de energia do monitor"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
+#, fuzzy
+msgid "Enable notification"
+msgstr "Ligar notificação de carga UPS"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
+#, fuzzy
+msgid "General"
+msgstr "Opções Gerais"
+
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Hibernar"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
+msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
+msgid "Nothing"
+msgstr "Nada"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
+#, fuzzy
+msgid "On AC"
+msgstr "Ligado à corrente"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+#, fuzzy
+msgid "On battery"
+msgstr "A usar bateria"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+#, fuzzy
+msgid "Power manager settings"
+msgstr "Gestão de Energia"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+msgid "Prefer power savings over performance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
+msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+msgid "Set monitor sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+#, fuzzy
+msgid "Standby"
+msgstr "Standby após"
+
+#. Suspend menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
+msgid "Suspend"
+msgstr "Suspender"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+#, fuzzy
+msgid "System tray icon: "
+msgstr "Ícone de bandeja de sistema:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
+#, fuzzy
+msgid "When battery power is critical:"
+msgstr "Quando o nível da carga da bateria é crítico fazer"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "Quando o botão desligar é pressionado fazer"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
+#, fuzzy
+msgid "When laptop lid is closed:"
+msgstr "Quando a tampa do laptop é fechada"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
+#, fuzzy
+msgid "When power button is pressed:"
+msgstr "Quando o botão desligar é pressionado fazer"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
+#, fuzzy
+msgid "When sleep button is pressed:"
+msgstr "Quando o botão sleep é pressionado fazer"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
+#: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
+msgid "Xfce Power Manager"
+msgstr "Gestão de Energia Xfce"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
+#, fuzzy
+msgid "Never"
+msgstr "nunca"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
+#, fuzzy
+msgid "One minute"
+msgstr "minuto"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
+#, fuzzy
+msgid "Minutes"
+msgstr "minutos"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "hora"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "minuto"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "minutos"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "horas"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
+msgid "Seconds"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
+msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Desligar"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
+msgid "When battery is present"
+msgstr "Quando a bateria está presente"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
+msgid "When battery is charging or discharging"
+msgstr "Quando a bateria está a carregar ou a descarregar"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "Hibernar o sistema"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
+msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
+#, fuzzy
+msgid "On Battery"
+msgstr "A usar bateria"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr "Extensivo"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
+msgid "Advance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Socket de gestor de definições"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "SOCKET ID"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Digite '%s --help' para uso."
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
+msgstr ""
+"Falhou a carregar a configuração de gestão de energia, usando as omissões"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Xfce Power Manager Settings"
+msgstr "Gestão de Energia Xfce"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
+msgstr "Incapaz de lançar a gestão de energia xfce4"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
+#, c-format
+msgid "Xfce power manager is not running"
+msgstr "Gestão de energia Xfce não está em execução"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
+msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
+msgstr "Gestão de Energia Xfce4 não está em execução, deseja lançá-lo agora?"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
+msgid "Run"
+msgstr "Executar"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
+msgid "Power Manager"
+msgstr "Gestão de Energia"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Definições para a Gestão de Energia Xfce 4"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
+msgid "Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Gestão de Energia Xfce 4"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "A sua bateria está totalmente carregada"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "A sua bateria está a descarregar"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "Bateria a carregar"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "A sua bateria está a descarregar"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112 ../src/xfpm-battery.c:369
-#: ../src/xfpm-battery.c:381
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 #, fuzzy
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "Definições de monitor de bateria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "A carga da sua bateria está baixa"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:213 ../src/xfpm-supply.c:277 ../src/xfpm-supply.c:300
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115 ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
 msgstr "Gestão de energia Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:231
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:233
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 #, fuzzy
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "A usar bateria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:235
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 #, fuzzy
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "Está a usar a bateria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 #, fuzzy
 msgid "Your Battery"
 msgstr "Está a usar a bateria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:256
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 #, fuzzy
 msgid "is fully charged"
 msgstr "Bateria totalmente carregada"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:261
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 #, fuzzy
 msgid "charge level"
 msgstr "Nível de carga da bateria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:266
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 #, fuzzy
 msgid "is charging"
 msgstr "Bateria a carregar"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:273
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 #, fuzzy
 msgid "is discharging"
 msgstr "Bateria a descarregar"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:278
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 #, fuzzy
 msgid "charge is low"
 msgstr "Carga da bateria baixa"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:283
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 #, fuzzy
 msgid "is almost empty"
 msgstr "Bateria está quase vazia"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:300
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 #, fuzzy
 msgid "is not present"
 msgstr "Ausente"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:331
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 #, fuzzy
 msgid "Battery not present"
 msgstr "Quando a bateria está presente"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:353
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time left"
 msgstr ""
 "\n"
 "Tempo estimado restante"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:357
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr ""
 "\n"
 "Tempo estimado para carregar"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
-msgid "hours"
-msgstr "horas"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "hora"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
-msgid "minutes"
-msgstr "minutos"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "minuto"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:365 ../src/xfpm-battery.c:377
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 #, fuzzy
 msgid "Battery"
 msgstr "Definições de bateria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:368 ../src/xfpm-battery.c:380
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 #, fuzzy
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "Definições do monitor em corrente eléctrica"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:58 ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:65
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:69
 msgid "Technology:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:88
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:92
 msgid "Design:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:116
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:120
 msgid "Last full:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:140
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:144
 msgid "Vendor:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:164
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:168
 msgid "Model:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:197
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:201
 #, fuzzy
 msgid "Battery information"
 msgstr "Configuração de bateria"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -204,87 +526,66 @@
 "Licenciado sob a GNU GPL.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
+#: ../src/xfpm-main.c:130
 #, fuzzy
-msgid "Restart the running instance of xfce power manager"
+msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Sair de qualquer gestão de energia xfce"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Mostrar a janela de configuração"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Sair de qualquer gestão de energia xfce"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr "Informação de versão"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86 ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr "Digite '%s --help' para uso."
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "Demasiados argumentos"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 #, fuzzy
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "Incapaz de ligar ao DBus: %s"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:125 ../src/xfpm-main.c:187 ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:290 ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113 ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
-msgid "Xfce Power Manager"
-msgstr "Gestão de Energia Xfce"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:141 ../settings/xfpm-settings-main.c:154
-#, c-format
-msgid "Xfce power manager is not running"
-msgstr "Gestão de energia Xfce não está em execução"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:188
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 #, fuzzy
-msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
-msgstr "Gestão de energia Xfce não está em execução"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "Gestão de energia Xfce já em execução"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "Gestão de energia Xfce já em execução"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:169
+#: ../src/xfpm-supply.c:171
 #, fuzzy
 msgid "Adapter present"
 msgstr "Ausente"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:170
+#: ../src/xfpm-supply.c:172
 #, fuzzy
 msgid "Adapter not present"
 msgstr "Ausente"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:246
+#: ../src/xfpm-supply.c:251
 msgid "Shutdown the system"
 msgstr "Desligar o sistema"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:257
+#: ../src/xfpm-supply.c:262
 msgid "Hibernate the system"
 msgstr "Hibernar o sistema"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:269
+#: ../src/xfpm-supply.c:274
 msgid ""
 "System is running on low power, but an application is currently disabling "
 "the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data "
@@ -292,7 +593,7 @@
 "sleep mode or plug in your AC adapter"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:295
+#: ../src/xfpm-supply.c:300
 #, fuzzy
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
 msgstr ""
@@ -305,426 +606,181 @@
 "to hibernate the system?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:189
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
 #, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to procced?"
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Tem a certeza que deseja suspender o sistema?"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:167 ../src/xfpm-tray-icon.c:224
-#: ../settings/xfpm-settings.c:457 ../settings/xfpm-settings.c:545
-#: ../settings/xfpm-settings.c:659 ../settings/xfpm-settings.c:775
-#: ../settings/xfpm-settings.c:823
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Hibernar"
-
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:186
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
 msgid ""
 "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
 "now may damage the working state of this application, are you sure you want "
 "to suspend the system?"
 msgstr ""
 
-#. Suspend menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:194 ../src/xfpm-tray-icon.c:239
-#: ../settings/xfpm-settings.c:539 ../settings/xfpm-settings.c:653
-#: ../settings/xfpm-settings.c:769 ../settings/xfpm-settings.c:817
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
-msgid "Suspend"
-msgstr "Suspender"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Quit the Xfce power manager"
+msgstr "Gestão de energia Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:511 ../src/xfpm-engine.c:540
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+msgid "Quit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:518
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "Hibernar o sistema"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:547
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 #, fuzzy
-msgid "Hal daemon is not running"
+msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "Gestão de energia Xfce não está em execução"
 
-#: ../src/xfpm-inhibit.c:247
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid arguments"
+msgstr "Demasiados argumentos"
+
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:359
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr "Nenhum suporte para o seu sistema operativo"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr "Script hibernar"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr "Script suspender não encontrado"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr "Método suspender não encontrado"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr "Método hibernação não encontrado "
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Memória insuficiente"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 #, fuzzy
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr "Sistema falhou a suspender"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:359 ../src/xfpm-shutdown.c:377
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:409
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
 #, c-format
-msgid "Hal daemon is currently not connected"
+msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr ""
 
 #: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:1
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr ""
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:307 ../settings/xfpm-settings.c:323
-#, fuzzy
-msgid "Never"
-msgstr "nunca"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:310
-#, fuzzy
-msgid "One minute"
-msgstr "minuto"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:312
-#, fuzzy
-msgid "Minutes"
-msgstr "minutos"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:325
-msgid "Seconds"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:442 ../settings/xfpm-settings.c:526
-msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:452 ../settings/xfpm-settings.c:534
-#: ../settings/xfpm-settings.c:648 ../settings/xfpm-settings.c:764
-#: ../settings/xfpm-settings.c:812 ../settings/xfpm-settings.glade.h:13
-msgid "Nothing"
-msgstr "Nada"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:461 ../settings/xfpm-settings.c:779
-msgid "Shutdown"
-msgstr "Desligar"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:642 ../settings/xfpm-settings.c:758
-#: ../settings/xfpm-settings.c:806 ../settings/xfpm-settings.c:918
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:724 ../settings/xfpm-settings.glade.h:7
-#, fuzzy
-msgid "Always show icon"
-msgstr "Sempre mostrar um ícone"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:727
-msgid "When battery is present"
-msgstr "Quando a bateria está presente"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:730
-msgid "When battery is charging or discharging"
-msgstr "Quando a bateria está a carregar ou a descarregar"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:886
-msgid ""
-"When the main power on the computer reaches this value of charge percentage"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:992 ../settings/xfpm-settings.c:997
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "General"
-msgstr "Opções Gerais"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1006 ../settings/xfpm-settings.c:1011
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
-#, fuzzy
-msgid "On AC"
-msgstr "Ligado à corrente"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1021 ../settings/xfpm-settings.c:1026
-#, fuzzy
-msgid "On Battery"
-msgstr "A usar bateria"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1035 ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
-#, fuzzy
-msgid "Advanced"
-msgstr "Configurações avançadas"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1040
-msgid "Advance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
-msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
-msgstr ""
-"Falhou a carregar a configuração de gestão de energia, usando as omissões"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:134
-#, fuzzy
-msgid "Xfce Power Manager Settings"
-msgstr "Gestão de Energia Xfce"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:135
-#, fuzzy
-msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
-msgstr "Incapaz de lançar a gestão de energia xfce4"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:157
-msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
-msgstr "Gestão de Energia Xfce4 não está em execução, deseja lançá-lo agora?"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:159
-msgid "Run"
-msgstr "Executar"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
-msgid "Power"
-msgstr "Energia"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
-msgid "Power Manager"
-msgstr "Gestão de Energia"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
-msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Definições para a Gestão de Energia Xfce 4"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:4
-msgid "Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Gestão de Energia Xfce 4"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
-#, fuzzy
-msgid "<b>Advanced Options</b>"
-msgstr "Configurações avançadas"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
-msgid "<b>Brightness</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
-#, fuzzy
-msgid "<b>General Options</b>"
-msgstr "Opções Gerais"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
-msgid "<b>Monitor</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
-msgid "Consider the computer on low power at:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
-msgid "Enable monitor power management control"
-msgstr "Ligar controlo de gestão de energia do monitor"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid "Enable notification"
-msgstr "Ligar notificação de carga UPS"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
-msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid "On battery"
-msgstr "A usar bateria"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
-#, fuzzy
-msgid "Power manager settings"
-msgstr "Gestão de Energia"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
-msgid "Prefer power savings over performance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
-msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
-msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
-msgid "Set monitor sleep mode:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
-#, fuzzy
-msgid "Standby"
-msgstr "Standby após"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
-msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
-#, fuzzy
-msgid "System tray icon: "
-msgstr "Ícone de bandeja de sistema:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
-#, fuzzy
-msgid "When battery power is critical:"
-msgstr "Quando o nível da carga da bateria é crítico fazer"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
-#, fuzzy
-msgid "When laptop lid is closed:"
-msgstr "Quando a tampa do laptop é fechada"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
-#, fuzzy
-msgid "When power button is pressed:"
-msgstr "Quando o botão desligar é pressionado fazer"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
-#, fuzzy
-msgid "When sleep button is pressed:"
-msgstr "Quando o botão sleep é pressionado fazer"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
-msgid "gtk-close"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
-msgid "gtk-help"
-msgstr ""
-
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:168
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Nuno Miguel <nunis at netcabo.pt>"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:462
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:519
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
+#: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
 #, fuzzy
-msgid "Control your LCD brightness level"
+msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr "Ligar controlo de brilho LCD"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:466
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:523
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 #, fuzzy
 msgid "No device found"
 msgstr "Nenhum CPU governor encontrado"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:537
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr ""
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:205
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:429
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:437
 #, fuzzy
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "Gestão de energia Xfce não está em execução"
+#~ msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
+#~ msgstr "Gestão de energia Xfce não está em execução"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:208
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr ""
+#~ msgid "Power"
+#~ msgstr "Energia"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:214
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "Gestão de energia Xfce não está em execução"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:216
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:288
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:289
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:292
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:328
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:515
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:617
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:302
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:338
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:525
 #, fuzzy
-msgid "Don't show again"
-msgstr "Não mostrar esta mensagem novamente"
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "Não mostrar esta mensagem novamente"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:329
 #, fuzzy
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "Preferências de Gestão de Energia"
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "Preferências de Gestão de Energia"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:516
 #, fuzzy
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "Gestão de energia Xfce não está em execução"
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "Gestão de energia Xfce não está em execução"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to read adapter status, the power manager will not work properly"
@@ -824,9 +880,6 @@
 #~ msgid "No available keyboard shortcuts found"
 #~ msgstr "Atalhos de teclado não encontrados"
 
-#~ msgid "Enable CPU frequency scaling control"
-#~ msgstr "Ligar controlo de escala de frequência do CPU"
-
 #~ msgid "CPU settings"
 #~ msgstr "Definições de cpu"
 
@@ -836,9 +889,6 @@
 #~ msgid "Monitor Settings"
 #~ msgstr "Definições do Monitor"
 
-#~ msgid "Extended"
-#~ msgstr "Extensivo"
-
 #~ msgid "Your battery is almost empty"
 #~ msgstr "A sua bateria está quase vazia"
 
@@ -940,12 +990,6 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Sem resposta do daemon HAL para definir o perfil de poupança de energia"
 
-#~ msgid "Settings manager socket"
-#~ msgstr "Socket de gestor de definições"
-
-#~ msgid "SOCKET ID"
-#~ msgstr "SOCKET ID"
-
 #~ msgid "Failed to create dbus message\n"
 #~ msgstr "Falhou a criar mensagem dbus\n"
 

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/pt_BR.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/pt_BR.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/pt_BR.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -9,7 +9,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-29 18:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-02-16 08:12-0500\n"
 "Last-Translator: Og Maciel <ogmaciel at gnome.org>\n"
 "Language-Team: Brazilian Portuguese <ldp-br at bazar2.conectiva.com.br>\n"
@@ -17,175 +17,499 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
+msgid "<b>Actions</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
+#, fuzzy
+msgid "<b>Advanced Options</b>"
+msgstr "Configurações avançadas"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
+msgid "<b>Brightness</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
+#, fuzzy
+msgid "<b>General Options</b>"
+msgstr "Opções gerais"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
+msgid "<b>Monitor</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
+#, fuzzy
+msgid "Advanced"
+msgstr "Configurações avançadas"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
+#, fuzzy
+msgid "Always show icon"
+msgstr "Sempre exibir um ícone"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
+msgid "Consider the computer on low power at:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr "Habilitar controle da escala de freqüência da CPU"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+msgid "Enable monitor power management control"
+msgstr "Habilitar controle do gerenciador de energia do monitor"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
+#, fuzzy
+msgid "Enable notification"
+msgstr "Habilitar notificação da carga de UPS"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
+#, fuzzy
+msgid "General"
+msgstr "Opções gerais"
+
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Hibernar"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
+msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
+msgid "Nothing"
+msgstr "Nada"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
+#, fuzzy
+msgid "On AC"
+msgstr "Usando a tomada"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+#, fuzzy
+msgid "On battery"
+msgstr "Em energia da bateria"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+#, fuzzy
+msgid "Power manager settings"
+msgstr "Gerenciador de energia"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+msgid "Prefer power savings over performance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
+msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+msgid "Set monitor sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+#, fuzzy
+msgid "Standby"
+msgstr "Standby após"
+
+#. Suspend menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
+msgid "Suspend"
+msgstr "Suspender"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+#, fuzzy
+msgid "System tray icon: "
+msgstr "Ícone da bandeja do sistema"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
+#, fuzzy
+msgid "When battery power is critical:"
+msgstr "Quando o nível da carga da bateria estiver crítico fazer"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "Quando o botão desligar é pressionado, fazer"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
+#, fuzzy
+msgid "When laptop lid is closed:"
+msgstr "Quando a tampa do laptop está fechada"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
+#, fuzzy
+msgid "When power button is pressed:"
+msgstr "Quando o botão desligar é pressionado, fazer"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
+#, fuzzy
+msgid "When sleep button is pressed:"
+msgstr "Quando o botão sleep é pressionado, fazer"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
+#: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
+msgid "Xfce Power Manager"
+msgstr "Gerenciador de energia do Xfce"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
+#, fuzzy
+msgid "Never"
+msgstr "nunca"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
+#, fuzzy
+msgid "One minute"
+msgstr "minuto"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
+#, fuzzy
+msgid "Minutes"
+msgstr "minutos"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "hora"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "minuto"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "minutos"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "horas"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
+msgid "Seconds"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
+msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Desligar"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
+msgid "When battery is present"
+msgstr "Quando a bateria está presente"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
+msgid "When battery is charging or discharging"
+msgstr "Quando a bateria está carregando ou descarregando"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "Hibernar o sistema"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
+msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
+#, fuzzy
+msgid "On Battery"
+msgstr "Em energia da bateria"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr "Estendido"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
+msgid "Advance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Socket do Gerenciador de configurações"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "SOCKET ID"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Digite \"%s --help\" para informações de uso."
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
+msgstr ""
+"Falha ao carregar a configuração do Gerenciador de energia, usando os padrões"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Xfce Power Manager Settings"
+msgstr "Gerenciador de energia do Xfce"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
+msgstr "Não foi possível carregar o Gerenciador de energia do xfce4"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
+#, c-format
+msgid "Xfce power manager is not running"
+msgstr "O Gerenciador de energia do Xfce não está em execução"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
+msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
+msgstr ""
+"O Gerenciador de energia do Xfce4 não está em execução, você deseja lançá-lo "
+"agora?"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
+msgid "Run"
+msgstr "Executar"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
+msgid "Power Manager"
+msgstr "Gerenciador de energia"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Configurações para o Gerenciador de energia do Xfce 4"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
+msgid "Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Gerenciador de energia do Xfce 4"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "A sua bateria está totalmente carregada"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "A sua bateria está descarregando"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "A bateria está carregando"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "A sua bateria está descarregando"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112 ../src/xfpm-battery.c:369
-#: ../src/xfpm-battery.c:381
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 #, fuzzy
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "Configurações do monitor quando usando energia da bateria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "A carga da sua bateria está baixa"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:213 ../src/xfpm-supply.c:277 ../src/xfpm-supply.c:300
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115 ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
 msgstr "Gerenciador de energia Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:231
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:233
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 #, fuzzy
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "Usando bateria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:235
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 #, fuzzy
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "Usando bateria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 #, fuzzy
 msgid "Your Battery"
 msgstr "Usando bateria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:256
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 #, fuzzy
 msgid "is fully charged"
 msgstr "Bateria totalmente carregada"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:261
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 #, fuzzy
 msgid "charge level"
 msgstr "Nível de carga da bateria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:266
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 #, fuzzy
 msgid "is charging"
 msgstr "A bateria está carregando"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:273
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 #, fuzzy
 msgid "is discharging"
 msgstr "A bateria está descarregando"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:278
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 #, fuzzy
 msgid "charge is low"
 msgstr "A carga da bateria está baixa"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:283
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 #, fuzzy
 msgid "is almost empty"
 msgstr "A bateria está quase esgotada"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:300
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 #, fuzzy
 msgid "is not present"
 msgstr "Ausente"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:331
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 #, fuzzy
 msgid "Battery not present"
 msgstr "Quando a bateria está presente"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:353
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time left"
 msgstr ""
 "\n"
 "Tempo estimado restante"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:357
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr ""
 "\n"
 "Tempo estimado para carregar"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
-msgid "hours"
-msgstr "horas"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "hora"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
-msgid "minutes"
-msgstr "minutos"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "minuto"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:365 ../src/xfpm-battery.c:377
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 #, fuzzy
 msgid "Battery"
 msgstr "Configurações da bateria"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:368 ../src/xfpm-battery.c:380
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 #, fuzzy
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "Configurações do monitor quando usando a tomada"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:58 ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:65
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:69
 msgid "Technology:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:88
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:92
 msgid "Design:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:116
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:120
 msgid "Last full:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:140
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:144
 msgid "Vendor:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:164
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:168
 msgid "Model:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:197
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:201
 #, fuzzy
 msgid "Battery information"
 msgstr "Configuração da bateria"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -206,87 +530,66 @@
 "Licenciado sob a GNU GPL.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
+#: ../src/xfpm-main.c:130
 #, fuzzy
-msgid "Restart the running instance of xfce power manager"
+msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Sai do Gerenciador de energia xfce"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Mostra o diálogo de configuração"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Sai do Gerenciador de energia xfce"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr "Informações da versão"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86 ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr "Digite \"%s --help\" para informações de uso."
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "Muitos argumentos"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 #, fuzzy
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "Não foi possível conectar ao DBus %s"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:125 ../src/xfpm-main.c:187 ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:290 ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113 ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
-msgid "Xfce Power Manager"
-msgstr "Gerenciador de energia do Xfce"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:141 ../settings/xfpm-settings-main.c:154
-#, c-format
-msgid "Xfce power manager is not running"
-msgstr "O Gerenciador de energia do Xfce não está em execução"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:188
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 #, fuzzy
-msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
-msgstr "O Gerenciador de energia do Xfce não está em execução"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "O Gerenciador de energia do Xfce já está em execução"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "O Gerenciador de energia do Xfce já está em execução"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:169
+#: ../src/xfpm-supply.c:171
 #, fuzzy
 msgid "Adapter present"
 msgstr "Ausente"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:170
+#: ../src/xfpm-supply.c:172
 #, fuzzy
 msgid "Adapter not present"
 msgstr "Ausente"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:246
+#: ../src/xfpm-supply.c:251
 msgid "Shutdown the system"
 msgstr "Desligar o sistema"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:257
+#: ../src/xfpm-supply.c:262
 msgid "Hibernate the system"
 msgstr "Hibernar o sistema"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:269
+#: ../src/xfpm-supply.c:274
 msgid ""
 "System is running on low power, but an application is currently disabling "
 "the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data "
@@ -294,7 +597,7 @@
 "sleep mode or plug in your AC adapter"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:295
+#: ../src/xfpm-supply.c:300
 #, fuzzy
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
 msgstr ""
@@ -308,431 +611,184 @@
 "to hibernate the system?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:189
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
 #, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to procced?"
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Você tem certeza que deseja suspender o sistema?"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:167 ../src/xfpm-tray-icon.c:224
-#: ../settings/xfpm-settings.c:457 ../settings/xfpm-settings.c:545
-#: ../settings/xfpm-settings.c:659 ../settings/xfpm-settings.c:775
-#: ../settings/xfpm-settings.c:823
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Hibernar"
-
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:186
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
 msgid ""
 "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
 "now may damage the working state of this application, are you sure you want "
 "to suspend the system?"
 msgstr ""
 
-#. Suspend menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:194 ../src/xfpm-tray-icon.c:239
-#: ../settings/xfpm-settings.c:539 ../settings/xfpm-settings.c:653
-#: ../settings/xfpm-settings.c:769 ../settings/xfpm-settings.c:817
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
-msgid "Suspend"
-msgstr "Suspender"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Quit the Xfce power manager"
+msgstr "Gerenciador de energia Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:511 ../src/xfpm-engine.c:540
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+msgid "Quit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:518
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "Hibernar o sistema"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:547
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 #, fuzzy
-msgid "Hal daemon is not running"
+msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "O Gerenciador de energia do Xfce não está em execução"
 
-#: ../src/xfpm-inhibit.c:247
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid arguments"
+msgstr "Muitos argumentos"
+
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:359
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr "Nenhum backend para o seu sistema operacional"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr "Nenhum script de hibernação foi localizado"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr "Nenhum script de suspender foi localizado"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr "Nenhum método de suspender foi localizado"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr "Nenhum método de hibernação foi localizado"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Não há memória suficiente"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 #, fuzzy
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr "Falha do sistema ao suspender"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:359 ../src/xfpm-shutdown.c:377
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:409
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
 #, c-format
-msgid "Hal daemon is currently not connected"
+msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr ""
 
 #: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:1
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr ""
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:307 ../settings/xfpm-settings.c:323
-#, fuzzy
-msgid "Never"
-msgstr "nunca"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:310
-#, fuzzy
-msgid "One minute"
-msgstr "minuto"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:312
-#, fuzzy
-msgid "Minutes"
-msgstr "minutos"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:325
-msgid "Seconds"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:442 ../settings/xfpm-settings.c:526
-msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:452 ../settings/xfpm-settings.c:534
-#: ../settings/xfpm-settings.c:648 ../settings/xfpm-settings.c:764
-#: ../settings/xfpm-settings.c:812 ../settings/xfpm-settings.glade.h:13
-msgid "Nothing"
-msgstr "Nada"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:461 ../settings/xfpm-settings.c:779
-msgid "Shutdown"
-msgstr "Desligar"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:642 ../settings/xfpm-settings.c:758
-#: ../settings/xfpm-settings.c:806 ../settings/xfpm-settings.c:918
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:724 ../settings/xfpm-settings.glade.h:7
-#, fuzzy
-msgid "Always show icon"
-msgstr "Sempre exibir um ícone"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:727
-msgid "When battery is present"
-msgstr "Quando a bateria está presente"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:730
-msgid "When battery is charging or discharging"
-msgstr "Quando a bateria está carregando ou descarregando"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:886
-msgid ""
-"When the main power on the computer reaches this value of charge percentage"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:992 ../settings/xfpm-settings.c:997
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "General"
-msgstr "Opções gerais"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1006 ../settings/xfpm-settings.c:1011
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
-#, fuzzy
-msgid "On AC"
-msgstr "Usando a tomada"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1021 ../settings/xfpm-settings.c:1026
-#, fuzzy
-msgid "On Battery"
-msgstr "Em energia da bateria"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1035 ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
-#, fuzzy
-msgid "Advanced"
-msgstr "Configurações avançadas"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1040
-msgid "Advance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
-msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
-msgstr ""
-"Falha ao carregar a configuração do Gerenciador de energia, usando os padrões"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:134
-#, fuzzy
-msgid "Xfce Power Manager Settings"
-msgstr "Gerenciador de energia do Xfce"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:135
-#, fuzzy
-msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
-msgstr "Não foi possível carregar o Gerenciador de energia do xfce4"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:157
-msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
-msgstr ""
-"O Gerenciador de energia do Xfce4 não está em execução, você deseja lançá-lo "
-"agora?"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:159
-msgid "Run"
-msgstr "Executar"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
-msgid "Power"
-msgstr "Energia"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
-msgid "Power Manager"
-msgstr "Gerenciador de energia"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
-msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Configurações para o Gerenciador de energia do Xfce 4"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:4
-msgid "Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Gerenciador de energia do Xfce 4"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
-#, fuzzy
-msgid "<b>Advanced Options</b>"
-msgstr "Configurações avançadas"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
-msgid "<b>Brightness</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
-#, fuzzy
-msgid "<b>General Options</b>"
-msgstr "Opções gerais"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
-msgid "<b>Monitor</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
-msgid "Consider the computer on low power at:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
-msgid "Enable monitor power management control"
-msgstr "Habilitar controle do gerenciador de energia do monitor"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid "Enable notification"
-msgstr "Habilitar notificação da carga de UPS"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
-msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid "On battery"
-msgstr "Em energia da bateria"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
-#, fuzzy
-msgid "Power manager settings"
-msgstr "Gerenciador de energia"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
-msgid "Prefer power savings over performance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
-msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
-msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
-msgid "Set monitor sleep mode:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
-#, fuzzy
-msgid "Standby"
-msgstr "Standby após"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
-msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
-#, fuzzy
-msgid "System tray icon: "
-msgstr "Ícone da bandeja do sistema"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
-#, fuzzy
-msgid "When battery power is critical:"
-msgstr "Quando o nível da carga da bateria estiver crítico fazer"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
-#, fuzzy
-msgid "When laptop lid is closed:"
-msgstr "Quando a tampa do laptop está fechada"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
-#, fuzzy
-msgid "When power button is pressed:"
-msgstr "Quando o botão desligar é pressionado, fazer"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
-#, fuzzy
-msgid "When sleep button is pressed:"
-msgstr "Quando o botão sleep é pressionado, fazer"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
-msgid "gtk-close"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
-msgid "gtk-help"
-msgstr ""
-
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:168
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Vladimir Melo <vmelo at gnome.org>\n"
 "Og Maciel <ogmaciel at gnome.org>\n"
 "Henrique P Machado <zehrique at gmail.com>"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:462
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:519
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
+#: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
 #, fuzzy
-msgid "Control your LCD brightness level"
+msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr "Habilitar controle de brilho do LCD"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:466
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:523
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 #, fuzzy
 msgid "No device found"
 msgstr "Nenhum governador de CPU localizado"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:537
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr ""
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:205
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:429
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:437
 #, fuzzy
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "O Gerenciador de energia do Xfce não está em execução"
+#~ msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
+#~ msgstr "O Gerenciador de energia do Xfce não está em execução"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:208
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr ""
+#~ msgid "Power"
+#~ msgstr "Energia"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:214
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "O Gerenciador de energia do Xfce não está em execução"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:216
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:288
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:289
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:292
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:328
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:515
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:617
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:302
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:338
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:525
 #, fuzzy
-msgid "Don't show again"
-msgstr "Não mostrar esta mensagem novamente"
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "Não mostrar esta mensagem novamente"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:329
 #, fuzzy
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "Preferências do Gerenciador de energia"
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "Preferências do Gerenciador de energia"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:516
 #, fuzzy
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "O Gerenciador de energia do Xfce não está em execução"
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "O Gerenciador de energia do Xfce não está em execução"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to read adapter status, the power manager will not work properly"
@@ -831,9 +887,6 @@
 #~ msgid "No available keyboard shortcuts found"
 #~ msgstr "Nenhum atalho de teclado foi localizado"
 
-#~ msgid "Enable CPU frequency scaling control"
-#~ msgstr "Habilitar controle da escala de freqüência da CPU"
-
 #~ msgid "CPU settings"
 #~ msgstr "Configurações da CPU"
 
@@ -843,9 +896,6 @@
 #~ msgid "Monitor Settings"
 #~ msgstr "Configurações do monitor"
 
-#~ msgid "Extended"
-#~ msgstr "Estendido"
-
 #~ msgid "Your battery is almost empty"
 #~ msgstr "A sua bateria está quase esgotada"
 
@@ -951,12 +1001,6 @@
 #~ "Nenhuma resposta do daemon HAL para definir o perfil de economia de "
 #~ "energia"
 
-#~ msgid "Settings manager socket"
-#~ msgstr "Socket do Gerenciador de configurações"
-
-#~ msgid "SOCKET ID"
-#~ msgstr "SOCKET ID"
-
 #~ msgid "Failed to create dbus message\n"
 #~ msgstr "Falhou ao criar mensagem dbus\n"
 

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/sv.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/sv.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/sv.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-29 18:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-01-18 22:55+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po at danielnylander.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv at listor.tp-sv.se>\n"
@@ -15,174 +15,493 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
+msgid "<b>Actions</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
+#, fuzzy
+msgid "<b>Advanced Options</b>"
+msgstr "Avancerade inställningar"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
+msgid "<b>Brightness</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
+#, fuzzy
+msgid "<b>General Options</b>"
+msgstr "Allmänna alternativ"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
+msgid "<b>Monitor</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
+#, fuzzy
+msgid "Advanced"
+msgstr "Avancerade inställningar"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
+#, fuzzy
+msgid "Always show icon"
+msgstr "Visa alltid en ikon"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
+msgid "Consider the computer on low power at:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+msgid "Enable monitor power management control"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
+#, fuzzy
+msgid "Enable notification"
+msgstr "Aktivera notifiering för UPS-laddning"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
+#, fuzzy
+msgid "General"
+msgstr "Allmänna alternativ"
+
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Viloläge"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
+msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
+msgid "Nothing"
+msgstr "Ingenting"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
+#, fuzzy
+msgid "On AC"
+msgstr "På extern ström"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+#, fuzzy
+msgid "On battery"
+msgstr "På batteriström"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+#, fuzzy
+msgid "Power manager settings"
+msgstr "Strömhanterare"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+msgid "Prefer power savings over performance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
+msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+msgid "Set monitor sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+#, fuzzy
+msgid "Standby"
+msgstr "Viloläge efter"
+
+#. Suspend menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
+msgid "Suspend"
+msgstr "Vänteläge"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+msgid "System tray icon: "
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
+#, fuzzy
+msgid "When battery power is critical:"
+msgstr "När batteri är anslutet"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "När batteri är anslutet"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
+#, fuzzy
+msgid "When laptop lid is closed:"
+msgstr "När bärbara datorns lock stängs"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
+#, fuzzy
+msgid "When power button is pressed:"
+msgstr "När batteri är anslutet"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
+#, fuzzy
+msgid "When sleep button is pressed:"
+msgstr "När batteri är anslutet"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
+#: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
+msgid "Xfce Power Manager"
+msgstr "Strömhanterare för Xfce"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
+#, fuzzy
+msgid "Never"
+msgstr "aldrig"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
+#, fuzzy
+msgid "One minute"
+msgstr "minut"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
+#, fuzzy
+msgid "Minutes"
+msgstr "minuter"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "timme"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "minut"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "minuter"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "timmar"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
+msgid "Seconds"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
+msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Stäng av"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
+msgid "When battery is present"
+msgstr "När batteri är anslutet"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
+msgid "When battery is charging or discharging"
+msgstr "När batteri laddas upp eller laddas ur"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "Försätt i viloläge"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
+msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
+#, fuzzy
+msgid "On Battery"
+msgstr "På batteriström"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
+msgid "Advance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Uttag för inställningshanterare"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "UTTAGS-ID"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Ange \"%s --help\" för användningsinformation."
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Xfce Power Manager Settings"
+msgstr "Strömhanterare för Xfce"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
+msgstr "Kunde inte läsa in Strömhanterare för Xfce4"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
+#, c-format
+msgid "Xfce power manager is not running"
+msgstr "Strömhanterare för Xfce är inte igång"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
+msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
+msgstr "Strömhanterare för Xfce4 är inte igång. Vill du starta den nu?"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
+msgid "Run"
+msgstr "Kör"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
+msgid "Power Manager"
+msgstr "Strömhanterare"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Inställningar för Strömhanterare för Xfce 4"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
+msgid "Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Strömhanterare för Xfce 4"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "Ditt batteri är fullständigt uppladdat"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "Ditt batteri laddar ur"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "Batteriet laddar upp"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "Ditt batteri laddar ur"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112 ../src/xfpm-battery.c:369
-#: ../src/xfpm-battery.c:381
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 #, fuzzy
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "Kör på batteri"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "Din batterinivå är låg"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:213 ../src/xfpm-supply.c:277 ../src/xfpm-supply.c:300
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115 ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
 msgstr "Strömhanterare för Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:231
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:233
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 #, fuzzy
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "Kör på batteri"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:235
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 #, fuzzy
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "Du kör på batteridrift"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 #, fuzzy
 msgid "Your Battery"
 msgstr "Du kör på batteridrift"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:256
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 #, fuzzy
 msgid "is fully charged"
 msgstr "Batteriet är fullständigt uppladdat"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:261
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 #, fuzzy
 msgid "charge level"
 msgstr "Laddningsnivå för batteri"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:266
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 #, fuzzy
 msgid "is charging"
 msgstr "Batteriet laddar upp"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:273
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 #, fuzzy
 msgid "is discharging"
 msgstr "Batteriet laddar ur"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:278
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 #, fuzzy
 msgid "charge is low"
 msgstr "Batteriets laddning är låg"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:283
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 #, fuzzy
 msgid "is almost empty"
 msgstr "Batteriet är nästan tomt"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:300
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 #, fuzzy
 msgid "is not present"
 msgstr "Inte anslutet"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:331
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 #, fuzzy
 msgid "Battery not present"
 msgstr "När batteri är anslutet"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:353
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time left"
 msgstr ""
 "\n"
 "Beräknad tid kvar"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:357
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr ""
 "\n"
 "Beräknad tid till uppladdat"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
-msgid "hours"
-msgstr "timmar"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "timme"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
-msgid "minutes"
-msgstr "minuter"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "minut"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:365 ../src/xfpm-battery.c:377
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 #, fuzzy
 msgid "Battery"
 msgstr "Batteriinställningar"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:368 ../src/xfpm-battery.c:380
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:58 ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:65
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:69
 msgid "Technology:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:88
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:92
 msgid "Design:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:116
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:120
 msgid "Last full:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:140
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:144
 msgid "Vendor:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:164
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:168
 msgid "Model:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:197
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:201
 #, fuzzy
 msgid "Battery information"
 msgstr "Batterikonfiguration"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -203,87 +522,66 @@
 "Licensierad under GNU GPL.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
+#: ../src/xfpm-main.c:130
 #, fuzzy
-msgid "Restart the running instance of xfce power manager"
+msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Avsluta alla körande xfce-strömhanterare"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Visa konfigurationsdialogen"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Avsluta alla körande xfce-strömhanterare"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr "Versionsinformation"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86 ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr "Ange \"%s --help\" för användningsinformation."
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "För många argument"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 #, fuzzy
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "Kunde inte ansluta till DBus: %s"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:125 ../src/xfpm-main.c:187 ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:290 ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113 ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
-msgid "Xfce Power Manager"
-msgstr "Strömhanterare för Xfce"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:141 ../settings/xfpm-settings-main.c:154
-#, c-format
-msgid "Xfce power manager is not running"
-msgstr "Strömhanterare för Xfce är inte igång"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:188
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 #, fuzzy
-msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
-msgstr "Strömhanterare för Xfce är inte igång"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "Strömhanterare för Xfce är redan igång"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "Strömhanterare för Xfce är redan igång"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:169
+#: ../src/xfpm-supply.c:171
 #, fuzzy
 msgid "Adapter present"
 msgstr "Inte anslutet"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:170
+#: ../src/xfpm-supply.c:172
 #, fuzzy
 msgid "Adapter not present"
 msgstr "Inte anslutet"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:246
+#: ../src/xfpm-supply.c:251
 msgid "Shutdown the system"
 msgstr "Stäng av systemet"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:257
+#: ../src/xfpm-supply.c:262
 msgid "Hibernate the system"
 msgstr "Försätt i viloläge"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:269
+#: ../src/xfpm-supply.c:274
 msgid ""
 "System is running on low power, but an application is currently disabling "
 "the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data "
@@ -291,7 +589,7 @@
 "sleep mode or plug in your AC adapter"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:295
+#: ../src/xfpm-supply.c:300
 #, fuzzy
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
 msgstr ""
@@ -305,353 +603,140 @@
 "to hibernate the system?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:189
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
 #, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to procced?"
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Är du säker på att du vill försätta systemet i vänteläge?"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:167 ../src/xfpm-tray-icon.c:224
-#: ../settings/xfpm-settings.c:457 ../settings/xfpm-settings.c:545
-#: ../settings/xfpm-settings.c:659 ../settings/xfpm-settings.c:775
-#: ../settings/xfpm-settings.c:823
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Viloläge"
-
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:186
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
 msgid ""
 "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
 "now may damage the working state of this application, are you sure you want "
 "to suspend the system?"
 msgstr ""
 
-#. Suspend menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:194 ../src/xfpm-tray-icon.c:239
-#: ../settings/xfpm-settings.c:539 ../settings/xfpm-settings.c:653
-#: ../settings/xfpm-settings.c:769 ../settings/xfpm-settings.c:817
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
-msgid "Suspend"
-msgstr "Vänteläge"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Quit the Xfce power manager"
+msgstr "Strömhanterare för Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:511 ../src/xfpm-engine.c:540
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+msgid "Quit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:518
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "Försätt i viloläge"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:547
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 #, fuzzy
-msgid "Hal daemon is not running"
+msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "Strömhanterare för Xfce är inte igång"
 
-#: ../src/xfpm-inhibit.c:247
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid arguments"
+msgstr "För många argument"
+
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:359
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr "Ingen metod för viloläge hittades"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Slut på minne"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 #, fuzzy
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr "Försök att försätta systemet i vänteläge misslyckades"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:359 ../src/xfpm-shutdown.c:377
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:409
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
 #, c-format
-msgid "Hal daemon is currently not connected"
+msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr ""
 
 #: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:1
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr ""
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:307 ../settings/xfpm-settings.c:323
-#, fuzzy
-msgid "Never"
-msgstr "aldrig"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:310
-#, fuzzy
-msgid "One minute"
-msgstr "minut"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:312
-#, fuzzy
-msgid "Minutes"
-msgstr "minuter"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:325
-msgid "Seconds"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:442 ../settings/xfpm-settings.c:526
-msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:452 ../settings/xfpm-settings.c:534
-#: ../settings/xfpm-settings.c:648 ../settings/xfpm-settings.c:764
-#: ../settings/xfpm-settings.c:812 ../settings/xfpm-settings.glade.h:13
-msgid "Nothing"
-msgstr "Ingenting"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:461 ../settings/xfpm-settings.c:779
-msgid "Shutdown"
-msgstr "Stäng av"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:642 ../settings/xfpm-settings.c:758
-#: ../settings/xfpm-settings.c:806 ../settings/xfpm-settings.c:918
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:724 ../settings/xfpm-settings.glade.h:7
-#, fuzzy
-msgid "Always show icon"
-msgstr "Visa alltid en ikon"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:727
-msgid "When battery is present"
-msgstr "När batteri är anslutet"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:730
-msgid "When battery is charging or discharging"
-msgstr "När batteri laddas upp eller laddas ur"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:886
-msgid ""
-"When the main power on the computer reaches this value of charge percentage"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:992 ../settings/xfpm-settings.c:997
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "General"
-msgstr "Allmänna alternativ"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1006 ../settings/xfpm-settings.c:1011
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
-#, fuzzy
-msgid "On AC"
-msgstr "På extern ström"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1021 ../settings/xfpm-settings.c:1026
-#, fuzzy
-msgid "On Battery"
-msgstr "På batteriström"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1035 ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
-#, fuzzy
-msgid "Advanced"
-msgstr "Avancerade inställningar"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1040
-msgid "Advance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
-msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:134
-#, fuzzy
-msgid "Xfce Power Manager Settings"
-msgstr "Strömhanterare för Xfce"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:135
-#, fuzzy
-msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
-msgstr "Kunde inte läsa in Strömhanterare för Xfce4"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:157
-msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
-msgstr "Strömhanterare för Xfce4 är inte igång. Vill du starta den nu?"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:159
-msgid "Run"
-msgstr "Kör"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
-msgid "Power"
-msgstr "Ström"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
-msgid "Power Manager"
-msgstr "Strömhanterare"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
-msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Inställningar för Strömhanterare för Xfce 4"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:4
-msgid "Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Strömhanterare för Xfce 4"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
-#, fuzzy
-msgid "<b>Advanced Options</b>"
-msgstr "Avancerade inställningar"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
-msgid "<b>Brightness</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
-#, fuzzy
-msgid "<b>General Options</b>"
-msgstr "Allmänna alternativ"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
-msgid "<b>Monitor</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
-msgid "Consider the computer on low power at:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
-msgid "Enable monitor power management control"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid "Enable notification"
-msgstr "Aktivera notifiering för UPS-laddning"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
-msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid "On battery"
-msgstr "På batteriström"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
-#, fuzzy
-msgid "Power manager settings"
-msgstr "Strömhanterare"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
-msgid "Prefer power savings over performance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
-msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
-msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
-msgid "Set monitor sleep mode:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
-#, fuzzy
-msgid "Standby"
-msgstr "Viloläge efter"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
-msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
-msgid "System tray icon: "
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
-#, fuzzy
-msgid "When battery power is critical:"
-msgstr "När batteri är anslutet"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
-#, fuzzy
-msgid "When laptop lid is closed:"
-msgstr "När bärbara datorns lock stängs"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
-#, fuzzy
-msgid "When power button is pressed:"
-msgstr "När batteri är anslutet"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
-#, fuzzy
-msgid "When sleep button is pressed:"
-msgstr "När batteri är anslutet"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
-msgid "gtk-close"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
-msgid "gtk-help"
-msgstr ""
-
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:168
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Daniel Nylander <po at danielnylander.se>\n"
@@ -659,72 +744,42 @@
 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
 "<tp-sv at listor.tp-sv.se>"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:462
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:519
-msgid "Control your LCD brightness level"
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
+#: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
+msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr ""
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:466
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:523
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 msgid "No device found"
 msgstr ""
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:537
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr ""
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:205
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:429
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:437
 #, fuzzy
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "Strömhanterare för Xfce är inte igång"
+#~ msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
+#~ msgstr "Strömhanterare för Xfce är inte igång"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:208
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr ""
+#~ msgid "Power"
+#~ msgstr "Ström"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:214
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "Strömhanterare för Xfce är inte igång"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:216
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:288
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:289
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:292
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:328
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:515
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:617
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:302
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:338
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:525
 #, fuzzy
-msgid "Don't show again"
-msgstr "Visa inte detta meddelande igen"
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "Visa inte detta meddelande igen"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:329
 #, fuzzy
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "Inställningar för strömhanterare"
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "Inställningar för strömhanterare"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:516
 #, fuzzy
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "Strömhanterare för Xfce är inte igång"
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "Strömhanterare för Xfce är inte igång"
 
 #~ msgid "Are you sure you want to hibernate the system?"
 #~ msgstr "Är du säker på att du vill försätta systemet i viloläge?"
@@ -798,12 +853,6 @@
 #~ msgid "Unknown reply from the message daemon"
 #~ msgstr "Okänt svar från meddelandedemonen"
 
-#~ msgid "Settings manager socket"
-#~ msgstr "Uttag för inställningshanterare"
-
-#~ msgid "SOCKET ID"
-#~ msgstr "UTTAGS-ID"
-
 #~ msgid "Failed to create dbus message\n"
 #~ msgstr "Misslyckades med att skapa dbus-meddelande\n"
 

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/tr.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/tr.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/tr.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -2,7 +2,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-29 18:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: \n"
 "Last-Translator: Samed Beyribey <ras0ir at eventualis.org>\n"
 "Language-Team: Xfce-TR <xfce-tr at googlegroups.com>\n"
@@ -11,161 +11,463 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Poedit-Country: TURKEY\n"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
+msgid "<b>Actions</b>"
+msgstr "<b>İşlemler</b>"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
+msgid "<b>Advanced Options</b>"
+msgstr "<b>Gelişmiş ayarlar</b>"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
+msgid "<b>Brightness</b>"
+msgstr "<b>Ekran Parlaklığı</b>"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
+msgid "<b>General Options</b>"
+msgstr "<b>Genel Seçenekler</b>"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
+msgid "<b>Monitor</b>"
+msgstr "<b>Monitör</b>"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
+msgid "Advanced"
+msgstr "Gelişmiş"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
+msgid "Always show icon"
+msgstr "Her zaman simge göster"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
+msgid "Consider the computer on low power at:"
+msgstr "Kritik düşük güç seviyesini belirle:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr "İşlemci frekansı ölçekleme kontrolünü etkinleştir"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+msgid "Enable monitor power management control"
+msgstr "Monitör güç yönetimi kontrolünü etkinleştir"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
+msgid "Enable notification"
+msgstr "Bildirimleri etkinleştir"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
+msgid "General"
+msgstr "Genel"
+
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Hazırda beklet"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
+msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
+msgstr ""
+"Askıya alınırken veya hazırda bekletme işlemi gerçekleştirilirken ekranı "
+"kilitle"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
+msgid "Nothing"
+msgstr "Hiçbiri"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
+msgid "On AC"
+msgstr "Fişe takılı iken (AC)"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+msgid "On battery"
+msgstr "Pil ile çalışırken"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+msgid "Power manager settings"
+msgstr "Güç yöneticisi ayarları"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+msgid "Prefer power savings over performance"
+msgstr "Tam performans yerine güç koruma kipinde çalıştır"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
+msgstr "Bilgisayar kullanılmadığında şu kadar süre sonra askıya al:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+#, fuzzy
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr "Bilgisayar kullanılmadığında şu kadar süre sonra askıya al:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
+msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+"Bilgisayar kullanılmadığında ekran parlaklığı seviyesini şu kadar süre sonra "
+"düşür:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+#, fuzzy
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr "Monitörü uyku kipine al:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+msgid "Set monitor sleep mode:"
+msgstr "Monitörü uyku kipine al:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+msgid "Standby"
+msgstr "Hazırda beklet"
+
+#. Suspend menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
+msgid "Suspend"
+msgstr "Askıya Al"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
+msgstr "Bilgisayar kullanılmadığında şu kadar süre sonra ekranı kapat:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+msgid "System tray icon: "
+msgstr "Sistem çekmecesi simgesi:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
+msgid "When battery power is critical:"
+msgstr "Pil seviyesi kritik ise şu işlemi gerçekleştir:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "Kapatma düğmesine basıldığında yap:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
+msgid "When laptop lid is closed:"
+msgstr "Dizüstü kapağı kapatıldığında yap:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
+msgid "When power button is pressed:"
+msgstr "Kapatma düğmesine basıldığında yap:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
+msgid "When sleep button is pressed:"
+msgstr "Uyku düğmesine basıldığında yap:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
+#: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
+msgid "Xfce Power Manager"
+msgstr "Xfce Güç Yöneticisi"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
+msgid "Never"
+msgstr "Asla"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
+msgid "One minute"
+msgstr "Bir dakika"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
+msgid "Minutes"
+msgstr "Dakika"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "saat"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "Bir dakika"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "dakika"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "saat"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
+msgid "Seconds"
+msgstr "Saniye"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr "Askıya alma ve hazırda bekletme işlemlerine izin verilmedi"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
+msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
+msgstr "Kapatma ve beklemeye alma işlemlerine izin verilmedi"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Kapat"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
+msgid "When battery is present"
+msgstr "Pil takılı iken"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
+msgid "When battery is charging or discharging"
+msgstr "Pil şarj edilirken veya tükenirken"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+#, fuzzy
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr "Askıya alma ve hazırda bekletme işlemlerine izin verilmedi"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "Askıya alma ve hazırda bekletme işlemlerine izin verilmedi"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
+#, fuzzy
+msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
+msgstr "Bilgisayarın şarjı şu seviye yüzdesine geldiğinde"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
+msgid "On Battery"
+msgstr "Pil ile çalışırken"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr "Genişletilmiş"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
+msgid "Advance"
+msgstr "Gelişmiş"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Ayar yöneticisi soketi "
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "Soket Kimliği"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Kullanımı öğrenmek için '%s --help' yazınız."
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
+msgstr ""
+"Güç yöneticisi yapılandırması yüklenemedi, öntanımlı ayarlar kullanılacak"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
+msgid "Xfce Power Manager Settings"
+msgstr "Xfce Güç Yöneticisi Ayarları"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
+msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
+msgstr "Xfce Güç Yöneticisine bağlanılamadı"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
+#, c-format
+msgid "Xfce power manager is not running"
+msgstr "Xfce güç yöneticisi çalışmıyor"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
+msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
+msgstr "Xfce4 Güç Yöneticisi çalışmıyor, çalıştırmak ister misiniz?"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
+msgid "Run"
+msgstr "Çalıştır"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
+msgid "Power Manager"
+msgstr "Güç Yöneticisi"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Xfce 4 Güç Yöneticisi Seçenekleri "
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
+msgid "Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Xfce4 Güç Yöneticisi"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "Pil tamamen şarj edildi"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "Piliniz tükeniyor"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "Pil şarj ediliyor"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "Piliniz tükeniyor"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
-#: ../src/xfpm-battery.c:369
-#: ../src/xfpm-battery.c:381
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "Sistem pil gücü ile çalışıyor"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "Pil seviyesi düşük"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr "Sistem düşük güçte çalışıyor"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:213
-#: ../src/xfpm-supply.c:277
-#: ../src/xfpm-supply.c:300
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
 msgstr "Xfce güç yöneticisi"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:231
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr "UPS cihazınız"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:233
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "Fare piliniz"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:235
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr "Klavye piliniz"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "Kamera piliniz"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr "PDA piliniz"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 msgid "Your Battery"
 msgstr "Piliniz"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:256
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 msgid "is fully charged"
 msgstr "tamamen şarj edildi"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:261
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 msgid "charge level"
 msgstr "şarj seviyesi"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:266
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 msgid "is charging"
 msgstr "şarj ediliyor"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:273
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 msgid "is discharging"
 msgstr "tükeniyor"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:278
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 msgid "charge is low"
 msgstr "şarj seviyesi düşük"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:283
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 msgid "is almost empty"
 msgstr "bitmek üzere"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:300
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 msgid "is not present"
 msgstr "mevcut değil"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:331
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 msgid "Battery not present"
 msgstr "Pil mevcut değil"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:353
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 msgid "Estimated time left"
 msgstr "Tahmini kalan süre"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:357
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr "Tahmini şarj süresi"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
-msgid "hours"
-msgstr "saat"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "saat"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
-msgid "minutes"
-msgstr "dakika"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "dakika"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:365
-#: ../src/xfpm-battery.c:377
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 msgid "Battery"
 msgstr "Pil"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:368
-#: ../src/xfpm-battery.c:380
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "Sistem AC gücü (fişe takılı) üzerinde çalışıyor"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:58
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr "Bilinmeyen birim"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:65
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:69
 msgid "Technology:"
 msgstr "Teknoloji:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:88
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:92
 msgid "Design:"
 msgstr "Dizayn:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:116
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:120
 msgid "Last full:"
 msgstr "Son dolum:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:140
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:144
 msgid "Vendor:"
 msgstr "Üretici:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:164
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:168
 msgid "Model:"
 msgstr "Model:"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:197
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:201
 msgid "Battery information"
 msgstr "Pil Bilgisi"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -186,607 +488,419 @@
 "GNU GPL ile lisanslanmıştır.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr "Servis olarak çalıştırma"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
-msgid "Restart the running instance of xfce power manager"
+#: ../src/xfpm-main.c:130
+#, fuzzy
+msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Çalışan tüm xfce güç yöneticisi uygulamalarını yeniden başlat"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Yapılandırma menüsünü göster"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Çalışan tüm xfce güç yöneticisi uygulamalarını kapat"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr "Sürüm bilgisi"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86
-#: ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr "Kullanımı öğrenmek için '%s --help' yazınız."
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "Çok fazla değişken kullandınız"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "DBUS oturumu ile iletişim kurulamadı"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:125
-#: ../src/xfpm-main.c:187
-#: ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:290
-#: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
-msgid "Xfce Power Manager"
-msgstr "Xfce Güç Yöneticisi"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:141
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:154
-#, c-format
-msgid "Xfce power manager is not running"
-msgstr "Xfce güç yöneticisi çalışmıyor"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:188
-msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
-msgstr "Xfce güç yöneticisi çalışmıyor, yeniden başlatılmaya çalışılacak"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:218
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "Başka bir güç yöneticisi zaten çalışıyor"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "Xfce güç yöneticisi zaten çalışıyor"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:169
+#: ../src/xfpm-supply.c:171
 msgid "Adapter present"
 msgstr "Bağdaştırıcı mevcut iken"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:170
+#: ../src/xfpm-supply.c:172
 msgid "Adapter not present"
 msgstr "Bağdaştırıcı mevcut değil iken"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:246
+#: ../src/xfpm-supply.c:251
 msgid "Shutdown the system"
 msgstr "Sistemi kapat"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:257
+#: ../src/xfpm-supply.c:262
 msgid "Hibernate the system"
 msgstr "Sistemi hazırda beklet moduna al"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:269
-msgid "System is running on low power, but an application is currently disabling the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data of this application. Close this application before putting the computer on sleep mode or plug in your AC adapter"
-msgstr "Sistem güç seviyesi düşük, fakat bir uygulama otomatik askıya alma işlemini engelliyor, bu durumda askıya alma işlemi veri kaybına yol açabilir. Lütfen askıya alma işlemini gerçekleştirmek için işlemi engelleyen uygulamayı kapatın veya sarj aletini takın "
+#: ../src/xfpm-supply.c:274
+msgid ""
+"System is running on low power, but an application is currently disabling "
+"the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data "
+"of this application. Close this application before putting the computer on "
+"sleep mode or plug in your AC adapter"
+msgstr ""
+"Sistem güç seviyesi düşük, fakat bir uygulama otomatik askıya alma işlemini "
+"engelliyor, bu durumda askıya alma işlemi veri kaybına yol açabilir. Lütfen "
+"askıya alma işlemini gerçekleştirmek için işlemi engelleyen uygulamayı "
+"kapatın veya sarj aletini takın "
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:295
+#: ../src/xfpm-supply.c:300
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
-msgstr "Güç seviyesi çok düşük. Veri kaybetmemek için lütfen işlerinizi kaydediniz"
+msgstr ""
+"Güç seviyesi çok düşük. Veri kaybetmemek için lütfen işlerinizi kaydediniz"
 
 #: ../src/xfpm-tray-icon.c:159
-msgid "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action now may damage the working state of this application, are you sure you want to hibernate the system?"
-msgstr "Bir uygulama otomatik askıya alma işlemini devre dışı bırakıyor. Bu işlemi şu an gerçekleştirirseniz çalışan uygulamaya zarar verebilirsiniz, buna rağmen sistemi hazırda bekletmek istediğinizden emin misiniz?"
+msgid ""
+"An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
+"now may damage the working state of this application, are you sure you want "
+"to hibernate the system?"
+msgstr ""
+"Bir uygulama otomatik askıya alma işlemini devre dışı bırakıyor. Bu işlemi "
+"şu an gerçekleştirirseniz çalışan uygulamaya zarar verebilirsiniz, buna "
+"rağmen sistemi hazırda bekletmek istediğinizden emin misiniz?"
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
-msgid "Are you sure you want to procced?"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "İşlemi gerçekleştirmek istediğinizden emin misiniz?"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:167
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:224
-#: ../settings/xfpm-settings.c:457
-#: ../settings/xfpm-settings.c:545
-#: ../settings/xfpm-settings.c:659
-#: ../settings/xfpm-settings.c:775
-#: ../settings/xfpm-settings.c:823
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Hazırda beklet"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
+msgid ""
+"An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
+"now may damage the working state of this application, are you sure you want "
+"to suspend the system?"
+msgstr ""
+"Bir uygulama şu an otomatik askıya alma işlemini devre dışı bırakıyor. Bu "
+"işlemi şu an gerçekleştirirseniz çalışan uygulamaya zarar verebilirsiniz, "
+"buna rağmen sistemi askıya almak istiyor musunuz?"
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:186
-msgid "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action now may damage the working state of this application, are you sure you want to suspend the system?"
-msgstr "Bir uygulama şu an otomatik askıya alma işlemini devre dışı bırakıyor. Bu işlemi şu an gerçekleştirirseniz çalışan uygulamaya zarar verebilirsiniz, buna rağmen sistemi askıya almak istiyor musunuz?"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Quit the Xfce power manager"
+msgstr "Xfce güç yöneticisi"
 
-#. Suspend menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:194
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:239
-#: ../settings/xfpm-settings.c:539
-#: ../settings/xfpm-settings.c:653
-#: ../settings/xfpm-settings.c:769
-#: ../settings/xfpm-settings.c:817
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
-msgid "Suspend"
-msgstr "Askıya Al"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+msgid "Quit"
+msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:511
-#: ../src/xfpm-engine.c:540
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+#, fuzzy
+msgid "Inhibit"
+msgstr "Durdurma eklentisi"
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Erişim engellendi"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:518
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "Hazırda bekletme desteklenmiyor"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:547
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr "Askıya alma desteklenmiyor"
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
-msgid "Hal daemon is not running"
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
+#, fuzzy
+msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "Hal servisi çalışmıyor"
 
-#: ../src/xfpm-inhibit.c:247
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid arguments"
+msgstr "Çok fazla değişken kullandınız"
+
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:359
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr "Geçersiz çerez"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr "İşletim sisteminiz için altyapı bulunamadı"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr "Hazırda beklet modu betiği bulunamadı"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr "Askıya alma betiği bulunamadı"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr "Askıya alma yöntemi bulunamadı"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr "Hazırda beklet modu yöntemi bulunamadı"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Yetersiz bellek"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr "Sistem askıya alınamadı"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:359
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:377
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:409
-#, c-format
-msgid "Hal daemon is currently not connected"
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
+#, fuzzy, c-format
+msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr "Hal servisi bağlı değil"
 
 #: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:1
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr "Xfce masaüstü için güç yönetimi"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:307
-#: ../settings/xfpm-settings.c:323
-msgid "Never"
-msgstr "Asla"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:310
-msgid "One minute"
-msgstr "Bir dakika"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:312
-msgid "Minutes"
-msgstr "Dakika"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:325
-msgid "Seconds"
-msgstr "Saniye"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:442
-#: ../settings/xfpm-settings.c:526
-msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
-msgstr "Kapatma ve beklemeye alma işlemlerine izin verilmedi"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:452
-#: ../settings/xfpm-settings.c:534
-#: ../settings/xfpm-settings.c:648
-#: ../settings/xfpm-settings.c:764
-#: ../settings/xfpm-settings.c:812
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13
-msgid "Nothing"
-msgstr "Hiçbiri"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:461
-#: ../settings/xfpm-settings.c:779
-msgid "Shutdown"
-msgstr "Kapat"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:642
-#: ../settings/xfpm-settings.c:758
-#: ../settings/xfpm-settings.c:806
-#: ../settings/xfpm-settings.c:918
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr "Askıya alma ve hazırda bekletme işlemlerine izin verilmedi"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:724
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7
-msgid "Always show icon"
-msgstr "Her zaman simge göster"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:727
-msgid "When battery is present"
-msgstr "Pil takılı iken"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:730
-msgid "When battery is charging or discharging"
-msgstr "Pil şarj edilirken veya tükenirken"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:886
-msgid "When the main power on the computer reaches this value of charge percentage"
-msgstr "Bilgisayarın şarjı şu seviye yüzdesine geldiğinde"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:992
-#: ../settings/xfpm-settings.c:997
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
-msgid "General"
-msgstr "Genel"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1006
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1011
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
-msgid "On AC"
-msgstr "Fişe takılı iken (AC)"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1021
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1026
-msgid "On Battery"
-msgstr "Pil ile çalışırken"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1035
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
-msgid "Advanced"
-msgstr "Gelişmiş"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1040
-msgid "Advance"
-msgstr "Gelişmiş"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
-msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
-msgstr "Güç yöneticisi yapılandırması yüklenemedi, öntanımlı ayarlar kullanılacak"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:134
-msgid "Xfce Power Manager Settings"
-msgstr "Xfce Güç Yöneticisi Ayarları"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:135
-msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
-msgstr "Xfce Güç Yöneticisine bağlanılamadı"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:157
-msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
-msgstr "Xfce4 Güç Yöneticisi çalışmıyor, çalıştırmak ister misiniz?"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:159
-msgid "Run"
-msgstr "Çalıştır"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
-msgid "Power"
-msgstr "Güç"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
-msgid "Power Manager"
-msgstr "Güç Yöneticisi"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
-msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Xfce 4 Güç Yöneticisi Seçenekleri "
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:4
-msgid "Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Xfce4 Güç Yöneticisi"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr "<b>İşlemler</b>"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
-msgid "<b>Advanced Options</b>"
-msgstr "<b>Gelişmiş ayarlar</b>"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
-msgid "<b>Brightness</b>"
-msgstr "<b>Ekran Parlaklığı</b>"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
-msgid "<b>General Options</b>"
-msgstr "<b>Genel Seçenekler</b>"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
-msgid "<b>Monitor</b>"
-msgstr "<b>Monitör</b>"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
-msgid "Consider the computer on low power at:"
-msgstr "Kritik düşük güç seviyesini belirle:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
-msgid "Enable monitor power management control"
-msgstr "Monitör güç yönetimi kontrolünü etkinleştir"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
-msgid "Enable notification"
-msgstr "Bildirimleri etkinleştir"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
-msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
-msgstr "Askıya alınırken veya hazırda bekletme işlemi gerçekleştirilirken ekranı kilitle"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
-msgid "On battery"
-msgstr "Pil ile çalışırken"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
-msgid "Power manager settings"
-msgstr "Güç yöneticisi ayarları"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
-msgid "Prefer power savings over performance"
-msgstr "Tam performans yerine güç koruma kipinde çalıştır"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
-msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
-msgstr "Bilgisayar kullanılmadığında şu kadar süre sonra askıya al:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
-msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
-msgstr "Bilgisayar kullanılmadığında ekran parlaklığı seviyesini şu kadar süre sonra düşür:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
-msgid "Set monitor sleep mode:"
-msgstr "Monitörü uyku kipine al:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
-msgid "Standby"
-msgstr "Hazırda beklet"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
-msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
-msgstr "Bilgisayar kullanılmadığında şu kadar süre sonra ekranı kapat:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
-msgid "System tray icon: "
-msgstr "Sistem çekmecesi simgesi:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
-msgid "When battery power is critical:"
-msgstr "Pil seviyesi kritik ise şu işlemi gerçekleştir:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
-msgid "When laptop lid is closed:"
-msgstr "Dizüstü kapağı kapatıldığında yap:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
-msgid "When power button is pressed:"
-msgstr "Kapatma düğmesine basıldığında yap:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
-msgid "When sleep button is pressed:"
-msgstr "Uyku düğmesine basıldığında yap:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
-msgid "gtk-close"
-msgstr "gtk-close"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
-msgid "gtk-help"
-msgstr "gtk-help"
-
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr "Lityum iyon"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr "Kurşun asit"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr "Lityum polimer"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr "Nikel metal hibrit"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr "Bilinmiyor"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr "mWh"
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr "mAh"
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:168
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Samed Beyribey <ras0ir at eventualis.org>, 2009"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:462
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:519
-msgid "Control your LCD brightness level"
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
+#: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
+#, fuzzy
+msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr "LCD parlaklık seviyesini belirleyin"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:466
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:523
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 msgid "No device found"
 msgstr "Aygıt bulunamadı"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:537
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr "Ekran Parlaklığı eklentisi"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:205
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:429
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:437
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "Herhangi bir güç yöneticisi çalışmıyor"
+#~ msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
+#~ msgstr "Xfce güç yöneticisi çalışmıyor, yeniden başlatılmaya çalışılacak"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:208
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr "Otomatik askıya alma işlemi durduruldu"
+#~ msgid "Power"
+#~ msgstr "Güç"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:214
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr "Başka bir uygulama, otomatik askıya işlemini devre dışı bıraktı"
+#~ msgid "gtk-close"
+#~ msgstr "gtk-close"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:216
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr "Otomatik askıya alma işlemi etkinleştirildi"
+#~ msgid "gtk-help"
+#~ msgstr "gtk-help"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:288
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr "Güç yöneticisi otomatik askıya alınma işlemi devre dışı"
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "Herhangi bir güç yöneticisi çalışmıyor"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:289
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr "Güç yöneticisi otomatik askıya alınma işlemi etkinleştirildi"
+#~ msgid "Automatic sleep inhibited"
+#~ msgstr "Otomatik askıya alma işlemi durduruldu"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:292
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:328
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:515
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:617
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr "Durdurma eklentisi"
+#~ msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
+#~ msgstr "Başka bir uygulama, otomatik askıya işlemini devre dışı bıraktı"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:302
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:338
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:525
-msgid "Don't show again"
-msgstr "Tekrar gösterme"
+#~ msgid "Automatic sleep enabled"
+#~ msgstr "Otomatik askıya alma işlemi etkinleştirildi"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:329
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "Güç yöneticisi bağlantısı kesildi"
+#~ msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
+#~ msgstr "Güç yöneticisi otomatik askıya alınma işlemi devre dışı"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:516
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "Güç yöneticisi bağlandı"
+#~ msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
+#~ msgstr "Güç yöneticisi otomatik askıya alınma işlemi etkinleştirildi"
 
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "Tekrar gösterme"
+
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "Güç yöneticisi bağlantısı kesildi"
+
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "Güç yöneticisi bağlandı"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to read adapter status, the power manager will not work properly"
 #~ msgstr ""
 #~ "Güç bağdaştırıcısı durumu bilgisi okunamadı, güç yöneticisi düzgün "
 #~ "çalışmayabilir"
+
 #~ msgid "Adapter is online"
 #~ msgstr "Güç bağdaştırıcısı etkin"
+
 #~ msgid "Adapter is offline"
 #~ msgstr "Güç bağdaştırıcısı etkin değil"
+
 #~ msgid "Are you sure you want to hibernate the system?"
 #~ msgstr "Sistemi hazırda beklet moduna almak istediğinizden emin misiniz?"
+
 #~ msgid "UPS configuration"
 #~ msgstr "UPS yapılandırması"
+
 #~ msgid "Consider UPS charge critical"
 #~ msgstr "Kritik UPS şarjı seviyesi"
+
 #~ msgid "Consider battery charge critical"
 #~ msgstr "Kritik pil şarjı seviyesi"
+
 #~ msgid "percent"
 #~ msgstr "yüzde"
+
 #~ msgid "Enable battery state notification"
 #~ msgstr "Pil seviyesi bildirimini etkinleştir"
+
 #~ msgid "Enable power save on UPS power"
 #~ msgstr "UPS kaynaklı güç kullanılırken güç korumasını etkinleştir"
+
 #~ msgid "Enable power save on battery power"
 #~ msgstr "Pil kaynaklı güç kullanılırken güç korumasını etkinleştir"
+
 #~ msgid "Best performance"
 #~ msgstr "En iyi performans"
+
 #~ msgid "Set the CPU to its maximum frequency"
 #~ msgstr "İşlemciyi azami frekansta çalıştır"
+
 #~ msgid "Ondemand performance"
 #~ msgstr "Akustik performans"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Set the CPU to its maximum speed when there is any load on it and to its "
 #~ "minimum speed when the system is idle"
 #~ msgstr ""
 #~ "İşlemciyi yüklenme durumunda azami hızda, sistem boşta iken asgari hızda "
 #~ "çalıştır "
+
 #~ msgid "Best power savings"
 #~ msgstr "En iyi güç koruma"
+
 #~ msgid "Set the CPU to its minimum frequency"
 #~ msgstr "İşlemciyi asgari frekansta çalıştır"
+
 #~ msgid "Good power savings"
 #~ msgstr "Güç koruma"
+
 #~ msgid ""
 #~ "gracefully increases and decreases the CPU speed depending on the current "
 #~ "usage"
 #~ msgstr "mevcut kullanıma göre işlemci hızını nazikçe artırır veya azaltır"
+
 #~ msgid "CPU frequency settings on UPS power"
 #~ msgstr "UPS kaynaklı güç için işlemci frekansı ayarları"
+
 #~ msgid "CPU frequency settings on battery power"
 #~ msgstr "Pil kaynaklı güç için işlemci frekansı ayarları"
+
 #~ msgid "CPU frequency control cannot be used"
 #~ msgstr "İşlemci frekansı kontrolü kullanılamaz"
+
 #~ msgid "CPU frequency settings on AC power"
 #~ msgstr "AC kaynaklı güç için işlemci yöneticisi"
+
 #~ msgid "CPU frequency settings"
 #~ msgstr "İşlemci frekans ayarları"
+
 #~ msgid "Monitor settings on UPS power"
 #~ msgstr "UPS kaynaklı güç için monitör ayarları"
+
 #~ msgid "Monitor settings"
 #~ msgstr "Monitör ayarları"
+
 #~ msgid "Your monitor doesn't support DPMS control"
 #~ msgstr "Monitörünüz DPMS kontrolü desteği sunmamaktadır"
+
 #~ msgid "Keyboard shortcuts"
 #~ msgstr "Klavye kısayolları"
+
 #~ msgid "No available keyboard shortcuts found"
 #~ msgstr "Klavye kısayolu bulunamadı"
-#~ msgid "Enable CPU frequency scaling control"
-#~ msgstr "İşlemci frekansı ölçekleme kontrolünü etkinleştir"
+
 #~ msgid "CPU settings"
 #~ msgstr "İşlemci ayarları"
+
 #~ msgid "Shortcuts"
 #~ msgstr "Kısayollar"
+
 #~ msgid "Monitor Settings"
 #~ msgstr "Monitör Ayarları"
-#~ msgid "Extended"
-#~ msgstr "Genişletilmiş"
+
 #~ msgid "Your battery is almost empty"
 #~ msgstr "Piliniz bitmek üzere"
+
 #~ msgid "%"
 #~ msgstr "%"
+
 #~ msgid "min"
 #~ msgstr "dk"
+
 #~ msgid "Suspend after"
 #~ msgstr "Askıya al"
+
 #~ msgid "Turn off after"
 #~ msgstr "Kapat"
+
 #~ msgid "Xfce4 Power Manager"
 #~ msgstr "Xfce4 Güç Yöneticisi"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to read your home directory environment variable, autostart option "
 #~ "may not work"
 #~ msgstr ""
 #~ "Ev dizini çevre değişkeni bilgileriniz okunamadı, otomatik başlangıç "
 #~ "seçeneği çalışmayabilir"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to run Xfce4 power manager, make sure the hardware abstract layer "
 #~ "and the message bus daemon are running"
 #~ msgstr ""
 #~ "Xfce4 güç yöneticisi çalıştırılamadı, donanım soyutlama katmanı (HAL) ve "
 #~ "haberleşme (bus) servislerinin çalıştığından emin olunuz"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to read AC adapter status, the power manager will not work "
 #~ "properly. Possible reasons: The AC adapter driver is not loaded, broken "
@@ -797,8 +911,10 @@
 #~ "çalışmayabilir. Muhtemel nedenler: AC güç bağdaştırıcısı sürücüsü "
 #~ "yüklenmemiş olabilir, HAL ile bağlantı kurulamıyor olabilir ve DBus "
 #~ "servisi çalışmıyor olabilir"
+
 #~ msgid "System failed to shutdown"
 #~ msgstr "Sistem kapatılamadı"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to use power management service, functionalities like hibernate "
 #~ "and suspend will not work. Possible reasons: you don't have enough "
@@ -809,63 +925,81 @@
 #~ "gibi bazı fonksiyonlar çalışmayabilir. Muhtemel nedenler: izin problemi "
 #~ "olabilir, HAL ile bağlantı kurulamıyor olabilir veya DBus servisi "
 #~ "çalışmıyor olabilir"
+
 #~ msgid "Error monitoring HAL events"
 #~ msgstr "HAL işlemleri izlenirken hata meydana geldi"
+
 #~ msgid "HAL is not running or not responding"
 #~ msgstr "HAL servisi çalışmıyor veya yanıt vermiyor"
+
 #~ msgid "Unable to watch device using HAL: %s"
 #~ msgstr "HAL servisi ile aygıt takip edilemiyor: %s"
+
 #~ msgid "Message hibernate didn't get a reply"
 #~ msgstr "Hazırda beklet modu işlemine yanıt gelmedi"
+
 #~ msgid "System failed to hibernate"
 #~ msgstr "Sistem hazırda beklet moduna alınamadı"
+
 #~ msgid "Error occured while trying to suspend"
 #~ msgstr "Askıya alma işlemi gerçekleştirilirken hata oluştu"
+
 #~ msgid "Unknown reply from the message daemon"
 #~ msgstr "Haberleşme servisinden (Bus) bilinmeyen bir yanıt geldi "
+
 #~ msgid "Message suspend didn't get a reply"
 #~ msgstr "Askıya alma işlemine yanıt gelmedi"
+
 #~ msgid "No reply from HAL daemon to set monitor brightness level"
 #~ msgstr "Monitör parlaklığı belirlemek için HAL servisinden yanıt gelmedi"
+
 #~ msgid "No reply from HAL daemon to get monitor brightness level"
 #~ msgstr ""
 #~ "Monitör parlıklığı seviyesinin alınması için HAL servisinden yanıt gelmedi"
+
 #~ msgid "No reply from HAL daemon to get available cpu governors"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kullanılabilir işlemci yönetimi bilgilerinin alınması için HAL "
 #~ "servisinden yanıt gelmedi"
+
 #~ msgid "No reply from HAL daemon to get current cpu governor"
 #~ msgstr ""
 #~ "Mevcut işlemci yönetimi bilgilerinin alınması için HAL servisinden yanıt "
 #~ "gelmedi"
+
 #~ msgid "No reply from HAL daemon to set cpu governor"
 #~ msgstr "İşlemci yöneticisi belirlemek için HAL servisinden yanıt gelmedi"
+
 #~ msgid "No reply from HAL daemon to set power save profile"
 #~ msgstr "Güç koruma profili belirlemek için HAL servisinden yanıt gelmedi"
-#~ msgid "Settings manager socket"
-#~ msgstr "Ayar yöneticisi soketi "
-#~ msgid "SOCKET ID"
-#~ msgstr "Soket Kimliği"
+
 #~ msgid "Failed to create dbus message\n"
 #~ msgstr "Dbus mesajı oluşturulamadı\n"
+
 #~ msgid "Failed to send message\n"
 #~ msgstr "Mesaj gönderilemedi\n"
+
 #~ msgid "Start xfce power manager"
 #~ msgstr "Xfce güç yöneticisini çalıştır"
+
 #~ msgid "On electric power"
 #~ msgstr "Fişe takılı"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "CPU frequency settings on electric power"
 #~ msgstr "Fişe takılı iken kullanılacak işlemci frekansı ayarları"
+
 #~ msgid "Monitor settings on electric power"
 #~ msgstr "Fişe takılı güç için monitör ayarları"
+
 #~ msgid "Ondemand"
 #~ msgstr "Dinamik"
+
 #~ msgid "Userspace"
 #~ msgstr "Kullanıcı tanımlı"
+
 #~ msgid "Powersave"
 #~ msgstr "Güç koruma"
+
 #~ msgid "Conservative"
 #~ msgstr "Sunum"
-

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/uk.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/uk.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/uk.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-29 18:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-01-26 17:30+0200\n"
 "Last-Translator: Dmitry Nikitin <luckas_fb at mail.ru>\n"
 "Language-Team: Ukrainian <xfce4-dev at xfce.org>\n"
@@ -18,175 +18,498 @@
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
 "10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
+msgid "<b>Actions</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
+#, fuzzy
+msgid "<b>Advanced Options</b>"
+msgstr "Додаткові налаштування"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
+msgid "<b>Brightness</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
+#, fuzzy
+msgid "<b>General Options</b>"
+msgstr "Основні параметри"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
+msgid "<b>Monitor</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
+#, fuzzy
+msgid "Advanced"
+msgstr "Додаткові налаштування"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
+#, fuzzy
+msgid "Always show icon"
+msgstr "Завжди відображати значок"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
+msgid "Consider the computer on low power at:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr "Дозволити управління частотою процесора"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+msgid "Enable monitor power management control"
+msgstr "Дозволити стеження за управлінням живленням"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
+#, fuzzy
+msgid "Enable notification"
+msgstr "Дозволити повідомлення зарядки UPS"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
+#, fuzzy
+msgid "General"
+msgstr "Основні параметри"
+
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "Сплячка"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
+msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
+msgid "Nothing"
+msgstr "Нічого"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
+#, fuzzy
+msgid "On AC"
+msgstr "Живлення від мережі"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+#, fuzzy
+msgid "On battery"
+msgstr "Живлення від батареї"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+#, fuzzy
+msgid "Power manager settings"
+msgstr "Менеджер живлення"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+msgid "Prefer power savings over performance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
+msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+msgid "Set monitor sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+#, fuzzy
+msgid "Standby"
+msgstr "В режим очікування після"
+
+#. Suspend menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
+msgid "Suspend"
+msgstr "Призупинити"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+#, fuzzy
+msgid "System tray icon: "
+msgstr "Значок в системному лотку:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
+#, fuzzy
+msgid "When battery power is critical:"
+msgstr "Коли заряд батареї досягне критичного рівня зробити"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "Коли натиснуто кнопку живлення зробити"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
+#, fuzzy
+msgid "When laptop lid is closed:"
+msgstr "Коли закрито кришку ноутбука"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
+#, fuzzy
+msgid "When power button is pressed:"
+msgstr "Коли натиснуто кнопку живлення зробити"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
+#, fuzzy
+msgid "When sleep button is pressed:"
+msgstr "Коли натиснуто кнопку заснути зробити"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
+#: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
+msgid "Xfce Power Manager"
+msgstr "Менеджер живлення Xfce"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
+#, fuzzy
+msgid "Never"
+msgstr "ніколи"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
+#, fuzzy
+msgid "One minute"
+msgstr "хвилина"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
+#, fuzzy
+msgid "Minutes"
+msgstr "хвилин"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "година"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "хвилина"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "хвилин"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "годин"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
+msgid "Seconds"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
+msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
+msgid "Shutdown"
+msgstr "Вимкнути"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
+msgid "When battery is present"
+msgstr "Коли присутня батарея"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
+msgid "When battery is charging or discharging"
+msgstr "Коли батарея заряджається або розряджається"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "Перевести систему в сплячку "
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
+msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
+#, fuzzy
+msgid "On Battery"
+msgstr "Живлення від батареї"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr "Розширені"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
+msgid "Advance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "Сокет менеджера властивостей"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "ID сокета"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "Наберіть '%s --help' для використання."
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
+msgstr ""
+"Не вдалось завантажити конфігурацію менеджера живлення, використовується "
+"типова"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Xfce Power Manager Settings"
+msgstr "Менеджер живлення Xfce"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
+msgstr "Неможливо завантажити менеджер живлення xfce4"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
+#, c-format
+msgid "Xfce power manager is not running"
+msgstr "Менеджер живлення Xfce не працює"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
+msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
+msgstr "Менеджер живлення Xfce4 не працює, може хочете запустити його зараз?"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
+msgid "Run"
+msgstr "Запустити"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
+msgid "Power Manager"
+msgstr "Менеджер живлення"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Налаштування для менеджера живлення Xfce 4"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
+msgid "Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Менеджер живлення Xfce 4"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "Вашу батарею повністю заряджено"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "Ваша батарея розряджається"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "Батарея заряджається"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "Ваша батарея розряджається"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112 ../src/xfpm-battery.c:369
-#: ../src/xfpm-battery.c:381
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 #, fuzzy
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "Стежити за властивостями при живленні від батареї"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "Заряд Вашої батареї низький"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:213 ../src/xfpm-supply.c:277 ../src/xfpm-supply.c:300
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115 ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
 msgstr "Менеджер живлення Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:231
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:233
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 #, fuzzy
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "Працює від батареї"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:235
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 #, fuzzy
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "Ви працюєте на заряді від батареї"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 #, fuzzy
 msgid "Your Battery"
 msgstr "Ви працюєте на заряді від батареї"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:256
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 #, fuzzy
 msgid "is fully charged"
 msgstr "Батарея повністю заряджена"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:261
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 #, fuzzy
 msgid "charge level"
 msgstr "Рівень заряду батареї"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:266
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 #, fuzzy
 msgid "is charging"
 msgstr "Батарея заряджається"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:273
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 #, fuzzy
 msgid "is discharging"
 msgstr "Батарея розряджається"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:278
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 #, fuzzy
 msgid "charge is low"
 msgstr "Заряд батареї низький"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:283
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 #, fuzzy
 msgid "is almost empty"
 msgstr "Заряд батареї майже вичерпано"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:300
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 #, fuzzy
 msgid "is not present"
 msgstr "Відсутня"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:331
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 #, fuzzy
 msgid "Battery not present"
 msgstr "Коли присутня батарея"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:353
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time left"
 msgstr ""
 "\n"
 "Приблизно залишилось часу"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:357
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr ""
 "\n"
 "Приблизно часу для зарядки"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
-msgid "hours"
-msgstr "годин"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "година"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
-msgid "minutes"
-msgstr "хвилин"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "хвилина"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:365 ../src/xfpm-battery.c:377
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 #, fuzzy
 msgid "Battery"
 msgstr "Налаштування батареї"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:368 ../src/xfpm-battery.c:380
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 #, fuzzy
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "Стежити за властивостями при живленні від мережі"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:58 ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:65
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:69
 msgid "Technology:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:88
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:92
 msgid "Design:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:116
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:120
 msgid "Last full:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:140
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:144
 msgid "Vendor:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:164
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:168
 msgid "Model:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:197
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:201
 #, fuzzy
 msgid "Battery information"
 msgstr "Налаштуванні при живленні від батареї"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -207,87 +530,66 @@
 "Ліцензовано під GNU GPL.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
+#: ../src/xfpm-main.c:130
 #, fuzzy
-msgid "Restart the running instance of xfce power manager"
+msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Завершити будь-який запущений менеджер живлення xfce"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Показати діалог налаштування"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Завершити будь-який запущений менеджер живлення xfce"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr "Інформація про версію"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86 ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr "Наберіть '%s --help' для використання."
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "Забагато параметрів"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 #, fuzzy
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "Не можливо з'єднатись з DBus: %s"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:125 ../src/xfpm-main.c:187 ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:290 ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113 ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
-msgid "Xfce Power Manager"
-msgstr "Менеджер живлення Xfce"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:141 ../settings/xfpm-settings-main.c:154
-#, c-format
-msgid "Xfce power manager is not running"
-msgstr "Менеджер живлення Xfce не працює"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:188
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 #, fuzzy
-msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
-msgstr "Менеджер живлення Xfce не працює"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "Менеджер живлення Xfce вже працює"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "Менеджер живлення Xfce вже працює"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:169
+#: ../src/xfpm-supply.c:171
 #, fuzzy
 msgid "Adapter present"
 msgstr "Відсутня"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:170
+#: ../src/xfpm-supply.c:172
 #, fuzzy
 msgid "Adapter not present"
 msgstr "Відсутня"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:246
+#: ../src/xfpm-supply.c:251
 msgid "Shutdown the system"
 msgstr "Вимкнути систему"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:257
+#: ../src/xfpm-supply.c:262
 msgid "Hibernate the system"
 msgstr "Перевести систему в сплячку "
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:269
+#: ../src/xfpm-supply.c:274
 msgid ""
 "System is running on low power, but an application is currently disabling "
 "the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data "
@@ -295,7 +597,7 @@
 "sleep mode or plug in your AC adapter"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:295
+#: ../src/xfpm-supply.c:300
 #, fuzzy
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
 msgstr ""
@@ -308,427 +610,181 @@
 "to hibernate the system?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:189
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
 #, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to procced?"
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Ви впевнені, що бажаєте призупинити роботу системи?"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:167 ../src/xfpm-tray-icon.c:224
-#: ../settings/xfpm-settings.c:457 ../settings/xfpm-settings.c:545
-#: ../settings/xfpm-settings.c:659 ../settings/xfpm-settings.c:775
-#: ../settings/xfpm-settings.c:823
-msgid "Hibernate"
-msgstr "Сплячка"
-
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:186
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
 msgid ""
 "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
 "now may damage the working state of this application, are you sure you want "
 "to suspend the system?"
 msgstr ""
 
-#. Suspend menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:194 ../src/xfpm-tray-icon.c:239
-#: ../settings/xfpm-settings.c:539 ../settings/xfpm-settings.c:653
-#: ../settings/xfpm-settings.c:769 ../settings/xfpm-settings.c:817
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
-msgid "Suspend"
-msgstr "Призупинити"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Quit the Xfce power manager"
+msgstr "Менеджер живлення Xfce"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:511 ../src/xfpm-engine.c:540
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+msgid "Quit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:518
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "Перевести систему в сплячку "
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:547
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 #, fuzzy
-msgid "Hal daemon is not running"
+msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "Менеджер живлення Xfce не працює"
 
-#: ../src/xfpm-inhibit.c:247
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid arguments"
+msgstr "Забагато параметрів"
+
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:359
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr "Немає підтримки для Вашої операційної системи"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr "Не знайдено скрипт для сплячки"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr "Не знайдено скрипт для призупинення"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr "Не знайдено метод призупинення"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr "Не знайдено метод сплячки"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "Переповнення пам'яті"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 #, fuzzy
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr "Не вдалось призупинити систему"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:359 ../src/xfpm-shutdown.c:377
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:409
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
 #, c-format
-msgid "Hal daemon is currently not connected"
+msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr ""
 
 #: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:1
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr ""
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:307 ../settings/xfpm-settings.c:323
-#, fuzzy
-msgid "Never"
-msgstr "ніколи"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:310
-#, fuzzy
-msgid "One minute"
-msgstr "хвилина"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:312
-#, fuzzy
-msgid "Minutes"
-msgstr "хвилин"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:325
-msgid "Seconds"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:442 ../settings/xfpm-settings.c:526
-msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:452 ../settings/xfpm-settings.c:534
-#: ../settings/xfpm-settings.c:648 ../settings/xfpm-settings.c:764
-#: ../settings/xfpm-settings.c:812 ../settings/xfpm-settings.glade.h:13
-msgid "Nothing"
-msgstr "Нічого"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:461 ../settings/xfpm-settings.c:779
-msgid "Shutdown"
-msgstr "Вимкнути"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:642 ../settings/xfpm-settings.c:758
-#: ../settings/xfpm-settings.c:806 ../settings/xfpm-settings.c:918
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:724 ../settings/xfpm-settings.glade.h:7
-#, fuzzy
-msgid "Always show icon"
-msgstr "Завжди відображати значок"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:727
-msgid "When battery is present"
-msgstr "Коли присутня батарея"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:730
-msgid "When battery is charging or discharging"
-msgstr "Коли батарея заряджається або розряджається"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:886
-msgid ""
-"When the main power on the computer reaches this value of charge percentage"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:992 ../settings/xfpm-settings.c:997
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "General"
-msgstr "Основні параметри"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1006 ../settings/xfpm-settings.c:1011
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
-#, fuzzy
-msgid "On AC"
-msgstr "Живлення від мережі"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1021 ../settings/xfpm-settings.c:1026
-#, fuzzy
-msgid "On Battery"
-msgstr "Живлення від батареї"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1035 ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
-#, fuzzy
-msgid "Advanced"
-msgstr "Додаткові налаштування"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1040
-msgid "Advance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
-msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
-msgstr ""
-"Не вдалось завантажити конфігурацію менеджера живлення, використовується "
-"типова"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:134
-#, fuzzy
-msgid "Xfce Power Manager Settings"
-msgstr "Менеджер живлення Xfce"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:135
-#, fuzzy
-msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
-msgstr "Неможливо завантажити менеджер живлення xfce4"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:157
-msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
-msgstr "Менеджер живлення Xfce4 не працює, може хочете запустити його зараз?"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:159
-msgid "Run"
-msgstr "Запустити"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
-msgid "Power"
-msgstr "Живлення"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
-msgid "Power Manager"
-msgstr "Менеджер живлення"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
-msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Налаштування для менеджера живлення Xfce 4"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:4
-msgid "Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Менеджер живлення Xfce 4"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
-#, fuzzy
-msgid "<b>Advanced Options</b>"
-msgstr "Додаткові налаштування"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
-msgid "<b>Brightness</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
-#, fuzzy
-msgid "<b>General Options</b>"
-msgstr "Основні параметри"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
-msgid "<b>Monitor</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
-msgid "Consider the computer on low power at:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
-msgid "Enable monitor power management control"
-msgstr "Дозволити стеження за управлінням живленням"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid "Enable notification"
-msgstr "Дозволити повідомлення зарядки UPS"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
-msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid "On battery"
-msgstr "Живлення від батареї"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
-#, fuzzy
-msgid "Power manager settings"
-msgstr "Менеджер живлення"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
-msgid "Prefer power savings over performance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
-msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
-msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
-msgid "Set monitor sleep mode:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
-#, fuzzy
-msgid "Standby"
-msgstr "В режим очікування після"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
-msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
-#, fuzzy
-msgid "System tray icon: "
-msgstr "Значок в системному лотку:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
-#, fuzzy
-msgid "When battery power is critical:"
-msgstr "Коли заряд батареї досягне критичного рівня зробити"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
-#, fuzzy
-msgid "When laptop lid is closed:"
-msgstr "Коли закрито кришку ноутбука"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
-#, fuzzy
-msgid "When power button is pressed:"
-msgstr "Коли натиснуто кнопку живлення зробити"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
-#, fuzzy
-msgid "When sleep button is pressed:"
-msgstr "Коли натиснуто кнопку заснути зробити"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
-msgid "gtk-close"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
-msgid "gtk-help"
-msgstr ""
-
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:168
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Dmitry Nikitin <luckas_fb at mail.ru>"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:462
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:519
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
+#: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
 #, fuzzy
-msgid "Control your LCD brightness level"
+msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr "Увімкнути управління яскравістю рідкокристалічного дисплею"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:466
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:523
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 #, fuzzy
 msgid "No device found"
 msgstr "Не знайдено управління процесором"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:537
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr ""
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:205
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:429
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:437
 #, fuzzy
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "Менеджер живлення Xfce не працює"
+#~ msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
+#~ msgstr "Менеджер живлення Xfce не працює"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:208
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr ""
+#~ msgid "Power"
+#~ msgstr "Живлення"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:214
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "Менеджер живлення Xfce не працює"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:216
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:288
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:289
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:292
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:328
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:515
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:617
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:302
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:338
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:525
 #, fuzzy
-msgid "Don't show again"
-msgstr "Не показувати це повідомлення знову"
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "Не показувати це повідомлення знову"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:329
 #, fuzzy
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "Налаштування менеджера живлення"
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "Налаштування менеджера живлення"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:516
 #, fuzzy
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "Менеджер живлення Xfce не працює"
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "Менеджер живлення Xfce не працює"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to read adapter status, the power manager will not work properly"
@@ -827,9 +883,6 @@
 #~ msgid "No available keyboard shortcuts found"
 #~ msgstr "Не знайдено доступних скорочень клавіатури"
 
-#~ msgid "Enable CPU frequency scaling control"
-#~ msgstr "Дозволити управління частотою процесора"
-
 #~ msgid "CPU settings"
 #~ msgstr "Налаштування процесора"
 
@@ -839,9 +892,6 @@
 #~ msgid "Monitor Settings"
 #~ msgstr "Налаштування стеження"
 
-#~ msgid "Extended"
-#~ msgstr "Розширені"
-
 #~ msgid "Your battery is almost empty"
 #~ msgstr "Заряд Вашої батареї майже вичерпано"
 
@@ -947,12 +997,6 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Немає відповіді від служби HAL для встановлення профілю збереження енергії"
 
-#~ msgid "Settings manager socket"
-#~ msgstr "Сокет менеджера властивостей"
-
-#~ msgid "SOCKET ID"
-#~ msgstr "ID сокета"
-
 #~ msgid "Failed to create dbus message\n"
 #~ msgstr "Не вдалось створити повідомлення dbus\n"
 

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/xfce4-power-manager.pot
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/xfce4-power-manager.pot	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/xfce4-power-manager.pot	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-04-28 11:58+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/zh_CN.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/zh_CN.po	2009-04-28 09:59:03 UTC (rev 7291)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/zh_CN.po	2009-04-28 11:20:43 UTC (rev 7292)
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce 4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-29 18:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-28 13:18+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-01-15 10:25-0800\n"
 "Last-Translator: Chris K. Zhang <plutino at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Chinese (simplified)\n"
@@ -16,175 +16,496 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:106
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
+msgid "<b>Actions</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
+#, fuzzy
+msgid "<b>Advanced Options</b>"
+msgstr "高级设置"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
+msgid "<b>Brightness</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
+#, fuzzy
+msgid "<b>General Options</b>"
+msgstr "一般设置"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
+msgid "<b>Monitor</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
+#, fuzzy
+msgid "Advanced"
+msgstr "高级设置"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:7 ../settings/xfpm-settings.c:899
+#, fuzzy
+msgid "Always show icon"
+msgstr "总是显示图标"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
+msgid "Consider the computer on low power at:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Enable CPU frequency control"
+msgstr "启用 CPU 主频调节控制"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
+msgid "Enable monitor power management control"
+msgstr "启用显示器电源控制"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
+#, fuzzy
+msgid "Enable notification"
+msgstr "打开 UPS 电源充电通知"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12 ../settings/xfpm-settings.c:1339
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1344
+#, fuzzy
+msgid "General"
+msgstr "一般设置"
+
+#. Hibernate menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:578
+#: ../settings/xfpm-settings.c:677 ../settings/xfpm-settings.c:820
+#: ../settings/xfpm-settings.c:956 ../settings/xfpm-settings.c:1026
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1093 ../src/xfpm-tray-icon.c:167
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:263
+msgid "Hibernate"
+msgstr "休眠"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
+msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15 ../settings/xfpm-settings.c:573
+#: ../settings/xfpm-settings.c:666 ../settings/xfpm-settings.c:809
+#: ../settings/xfpm-settings.c:945 ../settings/xfpm-settings.c:1015
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1082
+msgid "Nothing"
+msgstr "什么都不做"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16 ../settings/xfpm-settings.c:1353
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
+#, fuzzy
+msgid "On AC"
+msgstr "使用交流电源"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
+#, fuzzy
+msgid "On battery"
+msgstr "使用电池"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
+#, fuzzy
+msgid "Power manager settings"
+msgstr "电源管理器"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
+msgid "Prefer power savings over performance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
+msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
+msgid "Put the computer to sleep when inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
+msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
+msgid "Set computer inactivity sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
+msgid "Set monitor sleep mode:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
+#, fuzzy
+msgid "Standby"
+msgstr "多长时间后停止供电"
+
+#. Suspend menu option
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26 ../settings/xfpm-settings.c:671
+#: ../settings/xfpm-settings.c:814 ../settings/xfpm-settings.c:950
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1020 ../settings/xfpm-settings.c:1087
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:197 ../src/xfpm-tray-icon.c:278
+msgid "Suspend"
+msgstr "挂起"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
+msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
+#, fuzzy
+msgid "System tray icon: "
+msgstr "系统通知区域图标:"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
+#, fuzzy
+msgid "When battery power is critical:"
+msgstr "电池电量不足时执行"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
+#, fuzzy
+msgid "When hibernate button is pressed:"
+msgstr "按下电源按钮时执行"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
+#, fuzzy
+msgid "When laptop lid is closed:"
+msgstr "合上笔记本时执行"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:32
+#, fuzzy
+msgid "When power button is pressed:"
+msgstr "按下电源按钮时执行"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:33
+#, fuzzy
+msgid "When sleep button is pressed:"
+msgstr "按下睡眠按钮时执行"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:34 ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+#: ../src/xfpm-main.c:182 ../src/xfpm-main.c:271 ../src/xfpm-tray-icon.c:343
+#: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
+msgid "Xfce Power Manager"
+msgstr "Xfce 电源管理器"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:370 ../settings/xfpm-settings.c:385
+#: ../settings/xfpm-settings.c:415
+#, fuzzy
+msgid "Never"
+msgstr "从不"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:373
+#, fuzzy
+msgid "One minute"
+msgstr "分钟"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:375 ../settings/xfpm-settings.c:387
+#: ../settings/xfpm-settings.c:405
+#, fuzzy
+msgid "Minutes"
+msgstr "分钟"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:389 ../settings/xfpm-settings.c:396
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:398
+#, fuzzy
+msgid "One hour"
+msgstr "小时"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:397 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#, fuzzy
+msgid "one minute"
+msgstr "分钟"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:398 ../settings/xfpm-settings.c:402
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
+msgid "minutes"
+msgstr "分钟"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:400 ../settings/xfpm-settings.c:401
+#: ../settings/xfpm-settings.c:402 ../src/xfpm-battery.c:406
+msgid "hours"
+msgstr "小时"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:417
+msgid "Seconds"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:552 ../settings/xfpm-settings.c:752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:939
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1009 ../settings/xfpm-settings.c:1076
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1248
+msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:565 ../settings/xfpm-settings.c:658
+msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:582 ../settings/xfpm-settings.c:960
+msgid "Shutdown"
+msgstr "关机"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:902
+msgid "When battery is present"
+msgstr "有电池时"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:905
+msgid "When battery is charging or discharging"
+msgstr "电池充放电时"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:924
+msgid ""
+"Disable Display Power Management Signaling (DPMS), e.g don't attempt to "
+"switch off the display or put it in sleep mode."
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:963 ../settings/xfpm-settings.c:1030
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1097
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1156
+msgid "Suspend operation not permitted"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1162
+#, fuzzy
+msgid "Hibernate operation not permitted"
+msgstr "休眠"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1216
+msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368 ../settings/xfpm-settings.c:1373
+#, fuzzy
+msgid "On Battery"
+msgstr "使用电池"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
+msgid "Extended"
+msgstr "扩展"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1387
+msgid "Advance"
+msgstr ""
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "Settings manager socket"
+msgstr "设置管理器套接字"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:73
+msgid "SOCKET ID"
+msgstr "套接字 ID"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:82 ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:165
+#, c-format
+msgid "Type '%s --help' for usage."
+msgstr "输入 '%s --help' 查看使用方式"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:119
+msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
+msgstr "读取电源管理器配置时失败,使用默认设置"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:145
+#, fuzzy
+msgid "Xfce Power Manager Settings"
+msgstr "Xfce 电源管理器"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:146
+#, fuzzy
+msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
+msgstr "无法载入 xfce4 电源管理器"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:174 ../src/xfpm-main.c:198
+#, c-format
+msgid "Xfce power manager is not running"
+msgstr "Xfce 电源管理器未运行"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:177
+msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
+msgstr "Xfce4 电源管理器未运行,您要现在启动它吗?"
+
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:179
+msgid "Run"
+msgstr "运行"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
+msgid "Power Manager"
+msgstr "电源管理器"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Xfce 4 电源管理器设置"
+
+#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
+msgid "Xfce 4 Power Manager"
+msgstr "Xfce 4 电源管理器"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:111
 msgid "Your battery is fully charged"
 msgstr "电池充电完毕"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:109
+#: ../src/xfpm-battery.c:114
+#, fuzzy
+msgid "Your battery is charging"
+msgstr "您的电池正在使用中"
+
+#: ../src/xfpm-battery.c:117
 msgid "Battery is charging"
 msgstr "电池正在充电中"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112
+#: ../src/xfpm-battery.c:120
 msgid "Your battery is discharging"
 msgstr "您的电池正在使用中"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:112 ../src/xfpm-battery.c:369
-#: ../src/xfpm-battery.c:381
+#: ../src/xfpm-battery.c:120 ../src/xfpm-battery.c:415
+#: ../src/xfpm-battery.c:427
 #, fuzzy
 msgid "System is running on battery power"
 msgstr "使用电池时的显示器设置"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "Your battery charge is low"
 msgstr "您的电池电量很低"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:115
+#: ../src/xfpm-battery.c:123
 msgid "System is running on low power"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:213 ../src/xfpm-supply.c:277 ../src/xfpm-supply.c:300
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:115 ../src/xfpm-tray-icon.c:139
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-battery.c:243 ../src/xfpm-supply.c:282 ../src/xfpm-supply.c:305
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:117 ../src/xfpm-tray-icon.c:140
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 msgid "Xfce power manager"
 msgstr "Xfce 电源管理器"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:231
+#: ../src/xfpm-battery.c:257
 msgid "Your UPS"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:233
+#: ../src/xfpm-battery.c:259
 #, fuzzy
 msgid "Your Mouse battery"
 msgstr "正在使用电池供电"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:235
+#: ../src/xfpm-battery.c:261
 msgid "Your Keyboard battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:237
+#: ../src/xfpm-battery.c:263
 #, fuzzy
 msgid "Your Camera battery"
 msgstr "正在使用电池供电"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:239
+#: ../src/xfpm-battery.c:265
 msgid "Your PDA battery"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:241
+#: ../src/xfpm-battery.c:267
 #, fuzzy
 msgid "Your Battery"
 msgstr "正在使用电池供电"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:256
+#: ../src/xfpm-battery.c:282
 #, fuzzy
 msgid "is fully charged"
 msgstr "电池电量满"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:261
+#: ../src/xfpm-battery.c:287
 #, fuzzy
 msgid "charge level"
 msgstr "电池电量标度"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:266
+#: ../src/xfpm-battery.c:292
 #, fuzzy
 msgid "is charging"
 msgstr "电池正在充电中"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:273
+#: ../src/xfpm-battery.c:299
 #, fuzzy
 msgid "is discharging"
 msgstr "电池正在使用中"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:278
+#: ../src/xfpm-battery.c:304
 #, fuzzy
 msgid "charge is low"
 msgstr "电池电量很低"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:283
+#: ../src/xfpm-battery.c:309
 #, fuzzy
 msgid "is almost empty"
 msgstr "电池电量即将耗尽"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:300
+#: ../src/xfpm-battery.c:343
 #, fuzzy
 msgid "is not present"
 msgstr "不存在"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:331
+#: ../src/xfpm-battery.c:376
 #, fuzzy
 msgid "Battery not present"
 msgstr "有电池时"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:353
+#: ../src/xfpm-battery.c:399
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time left"
 msgstr ""
 "\n"
 "估计剩余时间"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:357
+#: ../src/xfpm-battery.c:403
 #, fuzzy
 msgid "Estimated time to be fully charged"
 msgstr ""
 "\n"
 "充电时间估计"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
-msgid "hours"
-msgstr "小时"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:360
+#: ../src/xfpm-battery.c:406
 msgid "hour"
 msgstr "小时"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
-msgid "minutes"
-msgstr "分钟"
-
-#: ../src/xfpm-battery.c:361
+#: ../src/xfpm-battery.c:407
 msgid "minute"
 msgstr "分钟"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:365 ../src/xfpm-battery.c:377
+#: ../src/xfpm-battery.c:411 ../src/xfpm-battery.c:423
 #, fuzzy
 msgid "Battery"
 msgstr "电池设置"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:368 ../src/xfpm-battery.c:380
+#: ../src/xfpm-battery.c:414 ../src/xfpm-battery.c:426
 #, fuzzy
 msgid "System is running on AC power"
 msgstr "使用交流电源时的显示器设置"
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:58 ../libxfpm/hal-battery.c:488
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:62 ../libxfpm/hal-battery.c:471
 msgid "Unknown unit"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:65
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:69
 msgid "Technology:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:88
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:92
 msgid "Design:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:116
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:120
 msgid "Last full:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:140
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:144
 msgid "Vendor:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:164
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:168
 msgid "Model:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-battery-info.c:197
+#: ../src/xfpm-battery-info.c:201
 #, fuzzy
 msgid "Battery information"
 msgstr "电池配置"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:48
+#: ../src/xfpm-main.c:52
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -205,87 +526,66 @@
 "Licensed under the GNU GPL.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:73
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-main.c:74
+#: ../src/xfpm-main.c:130
 #, fuzzy
-msgid "Restart the running instance of xfce power manager"
+msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "退出正在运行中的任何 xfce 电源管理器程序"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:75
+#: ../src/xfpm-main.c:131
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "显示配置对话框"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../src/xfpm-main.c:132
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "退出正在运行中的任何 xfce 电源管理器程序"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:77
+#: ../src/xfpm-main.c:133
 msgid "Version information"
 msgstr "版本信息"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:86 ../src/xfpm-main.c:108
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 #, c-format
-msgid "Type '%s --help' for usage."
-msgstr "输入 '%s --help' 查看使用方式"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:106
-#, c-format
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "太多参数"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:122
+#: ../src/xfpm-main.c:179
 #, fuzzy
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "无法连接至DBus:%s"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:125 ../src/xfpm-main.c:187 ../src/xfpm-main.c:217
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:290 ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:2
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113 ../settings/xfpm-settings.glade.h:29
-msgid "Xfce Power Manager"
-msgstr "Xfce 电源管理器"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:141 ../settings/xfpm-settings-main.c:154
-#, c-format
-msgid "Xfce power manager is not running"
-msgstr "Xfce 电源管理器未运行"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:188
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 #, fuzzy
-msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
-msgstr "Xfce 电源管理器未运行"
-
-#: ../src/xfpm-main.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "Xfce 电源管理器已在运行中"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:223
+#: ../src/xfpm-main.c:277
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "Xfce 电源管理器已在运行中"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:169
+#: ../src/xfpm-supply.c:171
 #, fuzzy
 msgid "Adapter present"
 msgstr "不存在"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:170
+#: ../src/xfpm-supply.c:172
 #, fuzzy
 msgid "Adapter not present"
 msgstr "不存在"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:246
+#: ../src/xfpm-supply.c:251
 msgid "Shutdown the system"
 msgstr "关闭系统"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:257
+#: ../src/xfpm-supply.c:262
 msgid "Hibernate the system"
 msgstr "休眠"
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:269
+#: ../src/xfpm-supply.c:274
 msgid ""
 "System is running on low power, but an application is currently disabling "
 "the automatic sleep, this means that doing a sleep now may damage the data "
@@ -293,7 +593,7 @@
 "sleep mode or plug in your AC adapter"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-supply.c:295
+#: ../src/xfpm-supply.c:300
 #, fuzzy
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
 msgstr "您的电池电量即将耗尽。保存工作以免丢失数据"
@@ -305,425 +605,181 @@
 "to hibernate the system?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:189
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:192
 #, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to procced?"
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "您确定挂起系统吗?"
 
-#. Hibernate menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:167 ../src/xfpm-tray-icon.c:224
-#: ../settings/xfpm-settings.c:457 ../settings/xfpm-settings.c:545
-#: ../settings/xfpm-settings.c:659 ../settings/xfpm-settings.c:775
-#: ../settings/xfpm-settings.c:823
-msgid "Hibernate"
-msgstr "休眠"
-
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:186
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:189
 msgid ""
 "An application is currently disabling the automatic sleep, doing this action "
 "now may damage the working state of this application, are you sure you want "
 "to suspend the system?"
 msgstr ""
 
-#. Suspend menu option
-#: ../src/xfpm-tray-icon.c:194 ../src/xfpm-tray-icon.c:239
-#: ../settings/xfpm-settings.c:539 ../settings/xfpm-settings.c:653
-#: ../settings/xfpm-settings.c:769 ../settings/xfpm-settings.c:817
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:22
-msgid "Suspend"
-msgstr "挂起"
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:218
+#, fuzzy
+msgid "Quit the Xfce power manager"
+msgstr "Xfce 电源管理器"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:511 ../src/xfpm-engine.c:540
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:220
+msgid "Quit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Clear inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:293
+msgid "Inhibit"
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-tray-icon.c:295
+msgid ""
+"Disable or enable automatic sleep, setting this will tell the power manager "
+"to disable backlight sleep, for example you could active the inhibit if you "
+"are watching a movie."
+msgstr ""
+
+#: ../src/xfpm-engine.c:639 ../src/xfpm-engine.c:664 ../src/xfpm-engine.c:693
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:518
+#: ../src/xfpm-engine.c:671
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Hibernate not supported"
 msgstr "休眠"
 
-#: ../src/xfpm-engine.c:547
+#: ../src/xfpm-engine.c:700
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-manager.c:215
+#: ../src/xfpm-manager.c:210
 #, fuzzy
-msgid "Hal daemon is not running"
+msgid "HAL daemon is not running"
 msgstr "Xfce 电源管理器未运行"
 
-#: ../src/xfpm-inhibit.c:247
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:333
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid arguments"
+msgstr "太多参数"
+
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:359
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr ""
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:309
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:337
 msgid "No back-end for your operating system"
 msgstr "没有支持你的操作系统的后台程序"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:313
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:341
 msgid "No hibernate script found"
 msgstr "找不到休眠脚本"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:317
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:345
 msgid "No suspend script found"
 msgstr "找不到挂起脚本"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:321
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:349
 msgid "No suspend method found"
 msgstr "找不到挂起方式"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:325
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:353
 msgid "No hibernate method found"
 msgstr "找不到休眠方式"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:329
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:357
 msgid "Out of memory"
 msgstr "内存不足"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:333
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:361
 #, fuzzy
 msgid "System failed to sleep"
 msgstr "系统挂起失败"
 
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:359 ../src/xfpm-shutdown.c:377
-#: ../src/xfpm-shutdown.c:409
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:403 ../src/xfpm-shutdown.c:426
+#: ../src/xfpm-shutdown.c:460
 #, c-format
-msgid "Hal daemon is currently not connected"
+msgid "HAL daemon is currently not connected"
 msgstr ""
 
 #: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:1
 msgid "Power management for the Xfce desktop"
 msgstr ""
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:307 ../settings/xfpm-settings.c:323
-#, fuzzy
-msgid "Never"
-msgstr "从不"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:310
-#, fuzzy
-msgid "One minute"
-msgstr "分钟"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:312
-#, fuzzy
-msgid "Minutes"
-msgstr "分钟"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:325
-msgid "Seconds"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:442 ../settings/xfpm-settings.c:526
-msgid "Shutdown and hibernate operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:452 ../settings/xfpm-settings.c:534
-#: ../settings/xfpm-settings.c:648 ../settings/xfpm-settings.c:764
-#: ../settings/xfpm-settings.c:812 ../settings/xfpm-settings.glade.h:13
-msgid "Nothing"
-msgstr "什么都不做"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:461 ../settings/xfpm-settings.c:779
-msgid "Shutdown"
-msgstr "关机"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:642 ../settings/xfpm-settings.c:758
-#: ../settings/xfpm-settings.c:806 ../settings/xfpm-settings.c:918
-msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:724 ../settings/xfpm-settings.glade.h:7
-#, fuzzy
-msgid "Always show icon"
-msgstr "总是显示图标"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:727
-msgid "When battery is present"
-msgstr "有电池时"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:730
-msgid "When battery is charging or discharging"
-msgstr "电池充放电时"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:886
-msgid ""
-"When the main power on the computer reaches this value of charge percentage"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:992 ../settings/xfpm-settings.c:997
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "General"
-msgstr "一般设置"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1006 ../settings/xfpm-settings.c:1011
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:14
-#, fuzzy
-msgid "On AC"
-msgstr "使用交流电源"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1021 ../settings/xfpm-settings.c:1026
-#, fuzzy
-msgid "On Battery"
-msgstr "使用电池"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1035 ../settings/xfpm-settings.glade.h:6
-#, fuzzy
-msgid "Advanced"
-msgstr "高级设置"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1040
-msgid "Advance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:113
-msgid "Failed to load power manager configuration, using defaults"
-msgstr "读取电源管理器配置时失败,使用默认设置"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:134
-#, fuzzy
-msgid "Xfce Power Manager Settings"
-msgstr "Xfce 电源管理器"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:135
-#, fuzzy
-msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
-msgstr "无法载入 xfce4 电源管理器"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:157
-msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
-msgstr "Xfce4 电源管理器未运行,您要现在启动它吗?"
-
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:159
-msgid "Run"
-msgstr "运行"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
-msgid "Power"
-msgstr "电源"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:2
-msgid "Power Manager"
-msgstr "电源管理器"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:3
-msgid "Settings for the Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Xfce 4 电源管理器设置"
-
-#: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:4
-msgid "Xfce 4 Power Manager"
-msgstr "Xfce 4 电源管理器"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:1
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:2
-#, fuzzy
-msgid "<b>Advanced Options</b>"
-msgstr "高级设置"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:3
-msgid "<b>Brightness</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:4
-#, fuzzy
-msgid "<b>General Options</b>"
-msgstr "一般设置"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:5
-msgid "<b>Monitor</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:8
-msgid "Consider the computer on low power at:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:9
-msgid "Enable monitor power management control"
-msgstr "启用显示器电源控制"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid "Enable notification"
-msgstr "打开 UPS 电源充电通知"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:12
-msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid "On battery"
-msgstr "使用电池"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:16
-#, fuzzy
-msgid "Power manager settings"
-msgstr "电源管理器"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:17
-msgid "Prefer power savings over performance"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:18
-msgid "Put display to sleep when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:19
-msgid "Reduce screen brightness when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:20
-msgid "Set monitor sleep mode:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:21
-#, fuzzy
-msgid "Standby"
-msgstr "多长时间后停止供电"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:23
-msgid "Switch off display when computer is inactive for:"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:24
-#, fuzzy
-msgid "System tray icon: "
-msgstr "系统通知区域图标:"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:25
-#, fuzzy
-msgid "When battery power is critical:"
-msgstr "电池电量不足时执行"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:26
-#, fuzzy
-msgid "When laptop lid is closed:"
-msgstr "合上笔记本时执行"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:27
-#, fuzzy
-msgid "When power button is pressed:"
-msgstr "按下电源按钮时执行"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:28
-#, fuzzy
-msgid "When sleep button is pressed:"
-msgstr "按下睡眠按钮时执行"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
-msgid "gtk-close"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
-msgid "gtk-help"
-msgstr ""
-
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:458
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:441
 msgid "Lithium ion"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:462
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:445
 msgid "Lead acid"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:466
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:449
 msgid "Lithium polymer"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:470
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:453
 msgid "Nickel metal hydride"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:473
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:456
 msgid "Unknown"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:481
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:464
 msgid "mWh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/hal-battery.c:485
+#: ../libxfpm/hal-battery.c:468
 msgid "mAh"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfpm/xfpm-common.c:168
+#: ../libxfpm/xfpm-common.c:175
 msgid "translator-credits"
 msgstr "HuntXu <huntxu at live.cn>"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:462
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:519
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:181
+#: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
 #, fuzzy
-msgid "Control your LCD brightness level"
+msgid "Control your LCD brightness"
 msgstr "启用 LCD 亮度控制"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:466
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:523
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:183
 #, fuzzy
 msgid "No device found"
 msgstr "找不到 CPU 管理器"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:537
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:646
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr ""
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:205
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:429
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:437
 #, fuzzy
-msgid "No power manager instance running"
-msgstr "Xfce 电源管理器未运行"
+#~ msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
+#~ msgstr "Xfce 电源管理器未运行"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:208
-msgid "Automatic sleep inhibited"
-msgstr ""
+#~ msgid "Power"
+#~ msgstr "电源"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:214
-msgid "Another application is disabling the automatic sleep"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#~ msgid "No power manager instance running"
+#~ msgstr "Xfce 电源管理器未运行"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:216
-msgid "Automatic sleep enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:288
-msgid "Power manager automatic sleep is disabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:289
-msgid "Power manager automatic sleep is enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:292
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:328
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:515
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:617
-#: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:1
-msgid "Inhibit plugin"
-msgstr ""
-
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:302
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:338
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:525
 #, fuzzy
-msgid "Don't show again"
-msgstr "不再显示此信息"
+#~ msgid "Don't show again"
+#~ msgstr "不再显示此信息"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:329
 #, fuzzy
-msgid "Power manager disconnected"
-msgstr "电源管理器首选项"
+#~ msgid "Power manager disconnected"
+#~ msgstr "电源管理器首选项"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:516
 #, fuzzy
-msgid "Power manager is connected"
-msgstr "Xfce 电源管理器未运行"
+#~ msgid "Power manager is connected"
+#~ msgstr "Xfce 电源管理器未运行"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Unable to read adapter status, the power manager will not work properly"
@@ -817,9 +873,6 @@
 #~ msgid "No available keyboard shortcuts found"
 #~ msgstr "找不到可用的快捷键"
 
-#~ msgid "Enable CPU frequency scaling control"
-#~ msgstr "启用 CPU 主频调节控制"
-
 #~ msgid "CPU settings"
 #~ msgstr "CPU 设置"
 
@@ -829,9 +882,6 @@
 #~ msgid "Monitor Settings"
 #~ msgstr "显示器设置"
 
-#~ msgid "Extended"
-#~ msgstr "扩展"
-
 #~ msgid "Your battery is almost empty"
 #~ msgstr "您的电池电量即将耗尽"
 
@@ -924,12 +974,6 @@
 #~ msgid "No reply from HAL daemon to set power save profile"
 #~ msgstr "HAL 没有回应,所以无法设置省电模式"
 
-#~ msgid "Settings manager socket"
-#~ msgstr "设置管理器套接字"
-
-#~ msgid "SOCKET ID"
-#~ msgstr "套接字 ID"
-
 #~ msgid "Failed to create dbus message\n"
 #~ msgstr "dbus消息创建失败\n"
 
More information about the Goodies-commits mailing list