Kiosk Mode

Lea Anthony lea.anthony at meirion-dwyfor.ac.uk
Wed Nov 2 10:29:39 CET 2005


Hi All,

I'm looking at using xfce in a thin client type environment. Is there a kiosk 
tool to really lock down the interface?

Cheers,

-Lea.

-- 
Lea Anthony
Network Manager
Coleg Meirion-Dwyfor
Ffordd Ty'n-y-coed
Dolgellau 
LL402NW
T: 01341 422827

-----------------
Gwadiad/Disclaimer

Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig a chyfrinachol. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopïo, gweithredu gan ymddired arno,  ei ddosbarthu na'i ddangos i unrhyw un arall. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn dileu'r e-bost yn ogystal ac unrhyw gopiau. Dylech gysylltu â Choleg Meirion Dwyfor ar unwaith. Dylid gwirio'r ffeil hon/ffeiliau hyn am firws cyn eu defnyddio. Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y Coleg yn bersonol i'r awdur ac nid yw'n adlewyrchu barn y Coleg.

This e-mail and any attachments are confidential and intended for the named recipient only. The content may contain privileged and confidential information. If it has reached you by mistake, you should not copy, distribute, take action in reliance on it or show the content to anyone. We would be grateful if you would delete this e-mail and destroy any copies of it. Please contact Coleg Meirion Dwyfor at once. Any files enclosed should be checked for viruses before use. Any content that is not pertinent to College business is personal to the author, and is not necessarily the view and opinion of the College.
More information about the Xfce4-dev mailing list