Feature request: transparen menu and non-active window only

Lea Anthony lea.anthony at meirion-dwyfor.ac.uk
Tue Nov 30 17:05:02 CET 2004


That's also known as "Doing a Michael Jackson". So is a lot of other things 
but we wont go there...

-Lea.

On Tuesday 30 November 2004 16:56, Erik Bourget wrote:
> Lea Anthony <lea.anthony at meirion-dwyfor.ac.uk> writes:
> > So did Independence Day :/
>
> And surprise!  You'll be played by Will Smith!
>
> - Erik
>
> _______________________________________________
> Xfce4-dev mailing list
> Xfce4-dev at xfce.org
> http://lunar-linux.org/mailman/listinfo/xfce4-dev
>
> -----------------
> Gwadiad/Disclaimer
>
> Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar
> gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig a
> chyfrinachol. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopïo,
> gweithredu gan ymddired arno,  ei ddosbarthu na'i ddangos i unrhyw un
> arall. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn dileu'r e-bost yn ogystal ac unrhyw
> gopiau. Dylech gysylltu â Choleg Meirion Dwyfor ar unwaith. Dylid gwirio'r
> ffeil hon/ffeiliau hyn am firws cyn eu defnyddio. Mae unrhyw gynnwys nad
> yw'n ymwneud â busnes swyddogol y Coleg yn bersonol i'r awdur ac nid yw'n
> adlewyrchu barn y Coleg.
>
> This e-mail and any attachments are confidential and intended for the named
> recipient only. The content may contain privileged and confidential
> information. If it has reached you by mistake, you should not copy,
> distribute, take action in reliance on it or show the content to anyone. We
> would be grateful if you would delete this e-mail and destroy any copies of
> it. Please contact Coleg Meirion Dwyfor at once. Any files enclosed should
> be checked for viruses before use. Any content that is not pertinent to
> College business is personal to the author, and is not necessarily the view
> and opinion of the College.

-- 
Lea Anthony
Network Manager
Coleg Meirion-Dwyfor
Dolgellau
LL40 2SW
01341 422 827

-----------------
Gwadiad/Disclaimer

Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig a chyfrinachol. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopïo, gweithredu gan ymddired arno,  ei ddosbarthu na'i ddangos i unrhyw un arall. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn dileu'r e-bost yn ogystal ac unrhyw gopiau. Dylech gysylltu â Choleg Meirion Dwyfor ar unwaith. Dylid gwirio'r ffeil hon/ffeiliau hyn am firws cyn eu defnyddio. Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y Coleg yn bersonol i'r awdur ac nid yw'n adlewyrchu barn y Coleg.

This e-mail and any attachments are confidential and intended for the named recipient only. The content may contain privileged and confidential information. If it has reached you by mistake, you should not copy, distribute, take action in reliance on it or show the content to anyone. We would be grateful if you would delete this e-mail and destroy any copies of it. Please contact Coleg Meirion Dwyfor at once. Any files enclosed should be checked for viruses before use. Any content that is not pertinent to College business is personal to the author, and is not necessarily the view and opinion of the College.
More information about the Xfce4-dev mailing list