[Xfce4-commits] [apps/xfce4-terminal] 03/04: I18n: Update translation lt (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Sat Feb 23 18:31:22 CET 2019


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository apps/xfce4-terminal.

commit 7311d43dfe3c4ebbb23b24a997d9773394f6b160
Author: Anonymous <noreply at xfce.org>
Date:  Sat Feb 23 18:31:18 2019 +0100

  I18n: Update translation lt (100%).
  
  395 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/lt.po | 200 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 102 insertions(+), 98 deletions(-)

diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index cce0735..6e0e46f 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -5,13 +5,13 @@
 # Translators:
 # Algimantas Margevičius <margevicius.algimantas at gmail.com>, 2012
 # mantas <mantaz at users.sourceforge.net>, 2006
-# Moo, 2015-2018
+# Moo, 2015-2019
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-11-26 18:31+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-12-27 12:46+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-02-23 00:31+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-23 15:37+0000\n"
 "Last-Translator: Moo\n"
 "Language-Team: Lithuanian (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/lt/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -410,101 +410,101 @@ msgstr "Parametras \"--zoom\" kaip savo parametrą reikalauja nurodyti mastelį
 msgid "Unknown option \"%s\""
 msgstr "Nežinomas parametras „%s“"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:467
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:480
 msgid "All Files"
 msgstr "Visi failai"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:473
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:486
 msgid "Image Files"
 msgstr "Paveikslų failai"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:938
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:951
 msgid "Load Presets..."
 msgstr "Įkelti išankstines parinktis..."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.c:1142
+#: ../terminal/terminal-preferences.c:1153
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminalas"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:443 ../terminal/terminal-screen.c:817
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2161
+#: ../terminal/terminal-screen.c:445 ../terminal/terminal-screen.c:829
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2202
 msgid "Untitled"
 msgstr "Be pavadinimo"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:718
+#: ../terminal/terminal-screen.c:730
 #, c-format
 msgid "Unable to determine your login shell."
 msgstr "Nepavyko aptikti jūsų prisijungimo apvalkalo."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1367
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1403
 msgid "_Relaunch"
 msgstr "_Paleisti iš naujo"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1373
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1409
 #, c-format
 msgid "The child process exited normally with status %d."
 msgstr "Antrinis procesas išėjo normaliai, su būsena %d."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1375
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1411
 #, c-format
 msgid "The child process was aborted by signal %d."
 msgstr "Antrinis procesas buvo nutrauktas %d signalo."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1377
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1413
 msgid "The child process was aborted."
 msgstr "Antrinis procesas buvo nutrauktas."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1383 ../terminal/terminal-window.c:890
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1419 ../terminal/terminal-window.c:890
 msgid "Do _not ask me again"
 msgstr "Daugiau n_ebeklausti"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1745 ../terminal/terminal-screen.c:1829
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1866
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1781 ../terminal/terminal-screen.c:1865
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1903
 msgid "Failed to execute child"
 msgstr "Nepavyko paleisti antrinio proceso"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2506
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2547
 msgid "Close this tab"
 msgstr "Užverti šią kortelę"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2559
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2600
 #, c-format
 msgid "Failed to set encoding %s\n"
 msgstr "Nepavyko nustatyti koduotės %s\n"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:90
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:92
 msgid "Find"
 msgstr "Ieškoti"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:93
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:96
 msgid "_Close"
 msgstr "_Užverti"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:97
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:100
 msgid "_Previous"
 msgstr "_Ankstesnis"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:101
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:104
 msgid "_Next"
 msgstr "_Kitas"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:111
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:121
 msgid "_Search for:"
 msgstr "_Ieškoti:"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:124
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:134
 msgid "C_ase sensitive"
 msgstr "Skirti _raidžių dydį"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:129
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:139
 msgid "Match as _regular expression"
 msgstr "Atitinka _reguliarųjį reiškinį"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:134
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:144
 msgid "Match _entire word only"
 msgstr "Atitinka t_ik visą žodį"
 
-#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:139
+#: ../terminal/terminal-search-dialog.c:149
 msgid "_Wrap around"
 msgstr "_Ciklinė paieška"
 
@@ -838,7 +838,7 @@ msgstr "Nustatyti k_oduotę"
 msgid "Warning"
 msgstr "Įspėjimas"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:812 ../terminal/terminal-window.c:2363
+#: ../terminal/terminal-window.c:812 ../terminal/terminal-window.c:2369
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Atsisakyti"
 
@@ -919,19 +919,19 @@ msgstr "Užverti"
 msgid "Choose title color"
 msgstr "Pasirinkti pavadinimo spalvą"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2280
+#: ../terminal/terminal-window.c:2325
 msgid "Failed to create the regular expression"
 msgstr "Nepavyko sukurti reguliariojo reiškinio"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2360
+#: ../terminal/terminal-window.c:2366
 msgid "Save contents..."
 msgstr "Įrašyti turinį..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2364
+#: ../terminal/terminal-window.c:2370
 msgid "_Save"
 msgstr "Į_rašyti"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2401
+#: ../terminal/terminal-window.c:2407
 msgid "Failed to save terminal contents"
 msgstr "Nepavyko įrašyti terminalo turinio"
 
@@ -1450,161 +1450,165 @@ msgid "Choose tab activity color"
 msgstr "Pasirinkite kortelės aktyvumo spalvą"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:123
+msgid "_Use system theme colors for text and background"
+msgstr "Tekstui ir fonui na_udoti sistemos temos spalvas"
+
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:124
 msgid "_Vary the background color for each tab"
 msgstr "Į_vairinti kiekvienos kortelės fono spalvą"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:124
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:125
 msgid ""
 "The random color is based on the selected background color, keeping the same"
 " brightness. "
 msgstr "Atsitiktinė spalva pasirenkama, remiantis pasirinkta fono spalva, išlaikant tokį patį ryškumą."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:125
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:126
 msgid "General"
 msgstr "Bendra"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:126
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:127
 msgid "B_old text color:"
 msgstr "Pusju_odžio teksto spalva:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:127
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:128
 msgid ""
 "Enable this option to set a custom bold color. If disabled the text color "
 "will be used."
 msgstr "Įjunkite šį parametrą, norėdami nustatyti pasirinktinę pusjuodžio teksto spalvą. Jei išjungta, bus naudojama teksto spalva."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:128
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:129
 msgid "Choose bold font color"
 msgstr "Pasirinkite pusjuodžio šrifto spalvą"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:129
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:130
 msgid "Text _selection color:"
 msgstr "Tek_sto žymėjimo spalva:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:130
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:131
 msgid ""
 "Enable this option to set custom text and background colors for the "
 "selection. If disabled the background and text colors will be reversed."
 msgstr "Įjunkite šį parametrą, norėdami nustatyti žymėjimui pasirinktines teksto ir fono spalvas. Jei išjungta, fono ir teksto spalvos bus perstatytos."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:131
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:132
 msgid "Choose text selection foreground color"
 msgstr "Pasirinkite teksto žymėjimo priekinio fono spalvą"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:132
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:133
 msgid "Choose text selection background color"
 msgstr "Pasirinkite teksto žymėjimo fono spalvą"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:133
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:134
 msgid "Cu_rsor color:"
 msgstr "Ž_ymeklio spalva:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:134
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:135
 msgid ""
 "Enable this option to set custom text and background colors for the cursor. "
 "If disabled the background and text colors will be reversed."
 msgstr "Įjunkite šį parametrą, norėdami nustatyti žymekliui pasirinktines teksto ir fono spalvas. Jei išjungta, fono ir teksto spalvos bus perstatytos."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:135
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:136
 msgid "Choose cursor background color"
 msgstr "Pasirinkti žymeklio fono spalvą"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:136
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:137
 msgid "Choose cursor foreground color"
 msgstr "Pasirinkti žymeklio priekinio plano spalvą"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:137
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:138
 msgid "Custom Colors"
 msgstr "Pasirinktinės spalvos"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:138
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:139
 msgid "Black"
 msgstr "Juoda"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:139
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:140
 msgid "Dark Gray"
 msgstr "Tamsiai pilka"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:140
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:141
 msgid "Red"
 msgstr "Raudona"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:141
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:142
 msgid "Light Red"
 msgstr "Šviesiai raudona"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:142
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:143
 msgid "Green"
 msgstr "Žalia"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:143
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:144
 msgid "Light Green"
 msgstr "Šviesiai žalia"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:144
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:145
 msgid "Brown / Yellow"
 msgstr "Ruda / Geltona"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:145
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:146
 msgid "Yellow"
 msgstr "Geltona"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:146
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:147
 msgid "Blue"
 msgstr "Mėlyna"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:147
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:148
 msgid "Light Blue"
 msgstr "Šviesiai mėlyna"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:148
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:149
 msgid "Magenta"
 msgstr "Purpurinė"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:149
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:150
 msgid "Light Magenta"
 msgstr "Šviesiai purpurinė"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:150
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:151
 msgid "Cyan"
 msgstr "Žydra"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:151
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:152
 msgid "Light Cyan"
 msgstr "Šviesiai žydra"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:152
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:153
 msgid "Light Gray"
 msgstr "Šviesiai pilka"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:153
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:154
 msgid "White"
 msgstr "Balta"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:154
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:155
 msgid "Show bold text in b_right colors"
 msgstr "Rodyti pusjuodį tekstą _ryškiomis spalvomis"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:155
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:156
 msgid ""
 "Enable this option to allow escape sequences such as '\\e[1;35m' to switch "
 "text to bright colors in addition to bold. If disabled, text color will "
 "remain intact."
 msgstr "Įjunkite šį parametrą, norėdami leisti tokias kaitos sekas, kaip \"\\e[1;35m\", siekiant papildomai perjungti pusjuodį tekstą į ryškias spalvas. Jei išjungta, teksto spalva liks nepakitusi."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:156
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:157
 msgid "Palette"
 msgstr "Paletė"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:157
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:158
 msgid "Presets"
 msgstr "Išankstinės parinktys"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:158
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:159
 msgid "_Colors"
 msgstr "Sp_alvos"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:159
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:160
 msgid ""
 "These options may cause some applications to behave\n"
 "incorrectly. They are only here to allow you to work around\n"
@@ -1612,124 +1616,124 @@ msgid ""
 "different terminal behavior."
 msgstr "Šie parametrai gali priversti kai kurias programas\nveikti netinkamai. Jie čia tik tam, kad leistų jums\napeiti kai kurias programas ir operacines sistemas,\nkurios tikisi kitokios terminalo elgsenos."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:163
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:164
 msgid "_Backspace key generates:"
 msgstr "_Backspace klavišas siunčia:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:164
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:165
 msgid "_Delete key generates:"
 msgstr "_Delete klavišas siunčia:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:165
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:166
 msgid "_Reset compatibility options to defaults"
 msgstr "_Atstatyti suderinamumo parametrus į numatytuosius"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:166
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:167
 msgid "_Ambiguous-width characters:"
 msgstr "Ne_apibrėžto pločio simboliai:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:167
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:168
 msgid "Compatibility"
 msgstr "Suderinamumas"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:168
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:169
 msgid "Co_mpatibility"
 msgstr "Suderina_mumas"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:169
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:170
 msgid ""
 "Consider the following\n"
 "characters part of a _word\n"
 "when double clicking:"
 msgstr "Du kartus spustelėjus,\nšiuos simbolius laikyti\nžo_džio dalimi:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:172
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:173
 msgid "Reset double click options to defaults"
 msgstr "Atstatyti dvikarčio spustelėjimo parametrus į numatytuosius"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:173
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:174
 msgid "Double Click"
 msgstr "Dvikartis spustelėjimas"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:174
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:175
 msgid "Default character e_ncoding:"
 msgstr "Numatytoji simbolių _koduotė:"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:175
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:176
 msgid "Encoding"
 msgstr "Koduotė"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:176
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:177
 msgid "Disable all me_nu access keys (such as Alt+f)"
 msgstr "Išjungti visus _meniu priėjimo klavišus (tokius kaip Alt+f)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:177
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:178
 msgid "Disable m_enu shortcut key (F10 by default)"
 msgstr "Išjungti _meniu susiejimą (pagal numatymą F10)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:178
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:179
 msgid "Disable _help window shortcut key (F1 by default)"
 msgstr "Išjungti ž_inyno lango susiejimą (pagal numatymą F1)"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:179
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:180
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "Susiejimai"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:180
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:181
 msgid "Use _middle mouse click to close tabs"
 msgstr "Naudoti _vidurinįjį pelės mygtuką, norint užverti korteles"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:181
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:182
 msgid "Use middle mouse click to open _URLs"
 msgstr "Naudoti vidurinįjį pelės mygtuką, norint atverti _URL"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:182
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:183
 msgid "If disabled, URLs can be opened by Ctrl + left mouse click."
 msgstr "Jei išjungta, URL adresus galima atverti, naudojant Vald(Ctrl) + kairiojo pelės mygtuko spustelėjimas."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:183
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:184
 msgid "Auto-hi_de mouse pointer"
 msgstr "Automatiškai slė_pti pelės rodyklę"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:184
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:185
 msgid "Re_wrap terminal contents on resize"
 msgstr "Keičiant dydį, iš naujo skai_dyti terminalo turinį"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:185
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:186
 msgid "Automatically _copy selection to clipboard"
 msgstr "Automatiškai _kopijuoti žymėjimą į iškarpinę"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:186
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:187
 msgid "Open new tab to the _right of the active tab"
 msgstr "Atverti naują kortelę iš deši_nės nuo aktyvios kortelės"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:187
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:188
 msgid "If disabled, new tab will be opened in the rightmost position."
 msgstr "Jei išjungta, nauja kortelė bus atveriama pačioje dešinėje."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:188
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:189
 msgid "_Audible bell"
 msgstr "_Garsinis signalas"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:189
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:190
 msgid "Allows the terminal to play sound to indicate some events."
 msgstr "Leidžia terminalui groti garsą, siekiant nurodyti į kai kuriuos įvykius."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:190
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:191
 msgid "_Visual bell"
 msgstr "_Vaizdinis signalas"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:191
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:192
 msgid ""
 "Allows the terminal to use WM's capability of urgent hint to indicate some "
 "events."
 msgstr "Leidžia terminalui naudoti langų tvarkytuvės skubių užuominų galimybę, siekiant nurodyti į kai kuriuos įvykius."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:192
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:193
 msgid "Misc"
 msgstr "Įvairios"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:193
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:194
 msgid "Ad_vanced"
 msgstr "Išplės_tinės"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list