[Xfce4-commits] [xfce/xfce4-panel] 01/01: I18n: Update translation kk (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Sat Feb 16 18:31:13 CET 2019


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository xfce/xfce4-panel.

commit 1c6f82c56f98d0e799ac7772fab9ad596bd03c5b
Author: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst at gmail.com>
Date:  Sat Feb 16 18:31:11 2019 +0100

  I18n: Update translation kk (100%).
  
  412 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/kk.po | 589 +++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 290 insertions(+), 299 deletions(-)

diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index ff1a8af..8a259d4 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -3,14 +3,14 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
-# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst at gmail.com>, 2009,2013-2015,2017-2018
+# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst at gmail.com>, 2009,2013-2015,2017-2019
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-panel\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-05-04 06:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-09-14 00:23+0000\n"
-"Last-Translator: Xfce Bot <transifex at xfce.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-12-03 22:34+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-16 12:50+0000\n"
+"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Kazakh (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-panel/language/kk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -29,8 +29,7 @@ msgid ""
 msgstr "Бұл desktop файлының ақпараты негізінде панельге жаңа жөнелткішті қосу"
 
 #: ../panel-preferences.desktop.in.h:1
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:10 ../panel/panel-window.c:2666
-#: ../migrate/main.c:117
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:10 ../panel/panel-window.c:2692
 msgid "Panel"
 msgstr "Панель"
 
@@ -39,78 +38,77 @@ msgid "Customize the panel"
 msgstr "Панельді баптау"
 
 #. I18N: %s is the name of the plugin
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1047
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1168
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1079
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1308
 #, c-format
 msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
 msgstr "\"%s\" өшіруді шынымен қалайсыз ба?"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1052
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1171
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1084
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1311
 msgid "If you remove the item from the panel, it is permanently lost."
 msgstr "Элементті панельден өшірсеңіз, ол толығымен жойылады."
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1053 ../panel/panel-dialogs.c:127
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1173
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:538
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:394
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1085 ../panel/panel-dialogs.c:163
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1313
 msgid "Cancel"
 msgstr "Бас тарту"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1054
-#: ../panel/panel-plugin-external.c:436
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:896
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1174
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:854
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1086
+#: ../panel/panel-plugin-external.c:439
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:956
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1314
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:855
 msgid "Remove"
 msgstr "Өшіру"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1195
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1227
 msgid "_Properties"
 msgstr "Қас_иеттері"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1210
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1242 ../panel/panel-window.c:2780
 msgid "_About"
 msgstr "Осы т_уралы"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1225
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1257
 msgid "_Move"
 msgstr "Ж_ылжыту"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1249
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1281
 msgid "_Remove"
 msgstr "Өші_ру"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1270
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1302
 msgid "Pane_l"
 msgstr "Пане_ль"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1279 ../panel/panel-window.c:2679
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1311 ../panel/panel-window.c:2705
 msgid "Add _New Items..."
 msgstr "Жаңа _элементтерді қосу..."
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1294 ../panel/panel-window.c:2694
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1326 ../panel/panel-window.c:2720
 msgid "Panel Pr_eferences..."
 msgstr "Панель ба_птаулары..."
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1315 ../panel/panel-window.c:2726
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1347 ../panel/panel-window.c:2752
 msgid "Log _Out"
 msgstr "Жүйеден ш_ығу"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1335
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1367 ../panel/panel-item-dialog.c:208
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:2771
 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:4
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:2
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:8
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:16
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:10
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:6
 #: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:14
 msgid "_Help"
 msgstr "Кө_мек"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1350
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1382
 msgid "About"
 msgstr "Осы туралы"
 
@@ -163,72 +161,72 @@ msgid "Name %s lost on the message dbus, exiting."
 msgstr "%s аты хабарламалар қызметінде жоғалды, шығу."
 
 #. parse context options
-#: ../panel/main.c:258
+#: ../panel/main.c:262
 msgid "[ARGUMENTS...]"
 msgstr "[АРГУМЕНТТЕР...]"
 
-#: ../panel/main.c:265
+#: ../panel/main.c:269
 #, c-format
 msgid "Type \"%s --help\" for usage."
 msgstr "Қолдану ақпараты үшін \"%s --help\" енгізіңіз."
 
-#: ../panel/main.c:284
+#: ../panel/main.c:288
 msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
 msgstr "Xfce өндіру тобы. Барлық құқықтары қорғалған."
 
-#: ../panel/main.c:285
+#: ../panel/main.c:289
 #, c-format
 msgid "Please report bugs to <%s>."
 msgstr "Қателер жөнінде осында хабарласыңыз: <%s>."
 
-#: ../panel/main.c:351
+#: ../panel/main.c:355
 msgid "There is already a running instance"
 msgstr "Қосулы тұрған нұсқасы бар болып тұр"
 
 #. spawn ourselfs again
-#: ../panel/main.c:394
+#: ../panel/main.c:398
 msgid "Restarting..."
 msgstr "Қайта қосылуда..."
 
-#: ../panel/main.c:409
+#: ../panel/main.c:413
 msgid "Failed to show the preferences dialog"
 msgstr "Баптаулар терезесін көрсету сәтсіз аяқталды"
 
-#: ../panel/main.c:411
+#: ../panel/main.c:415
 msgid "Failed to show the add new items dialog"
 msgstr "Жаңа элементтерді қосу сұхбат терезесін көрсету сәтсіз аяқталды"
 
-#: ../panel/main.c:413
+#: ../panel/main.c:417
 msgid "Failed to save the panel configuration"
 msgstr "Панель баптауларын сақтау сәтсіз аяқталды"
 
-#: ../panel/main.c:415
+#: ../panel/main.c:419
 msgid "Failed to add a plugin to the panel"
 msgstr "Панельге плагинді қосу сәтсіз аяқталды"
 
-#: ../panel/main.c:417
+#: ../panel/main.c:421
 msgid "Failed to restart the panel"
 msgstr "Панельді қайта қосу сәтсіз аяқталды"
 
-#: ../panel/main.c:419
+#: ../panel/main.c:423
 msgid "Failed to quit the panel"
 msgstr "Панельді жабу сәтсіз аяқталды"
 
-#: ../panel/main.c:421
+#: ../panel/main.c:425
 msgid "Failed to send D-Bus message"
 msgstr "D-Bus хабарламасын жіберу сәтсіз аяқталды"
 
-#: ../panel/main.c:431 ../panel/panel-plugin-external.c:435
+#: ../panel/main.c:435 ../panel/panel-plugin-external.c:438
 msgid "Execute"
 msgstr "Жөнелту"
 
-#: ../panel/main.c:432
+#: ../panel/main.c:436
 msgid ""
 "Do you want to start the panel? If you do, make sure you save the session on"
 " logout, so the panel is automatically started the next time you login."
 msgstr "Панельді іске қосуды қалайсыз ба? Олай болса, шыққан кезде сессияны сақтағаныңызға көз жеткізіңіз, одан кейін келесі кіргенде панель автоматты түрде іске қосылады."
 
-#: ../panel/main.c:435 ../panel/main.c:449
+#: ../panel/main.c:439 ../panel/main.c:453
 #, c-format
 msgid "No running instance of %s was found"
 msgstr "%s үшін қосулы тұрған нұсқалары табылмады"
@@ -237,38 +235,38 @@ msgstr "%s үшін қосулы тұрған нұсқалары табылма
 msgid "Failed to launch the migration application"
 msgstr "Көшу қолданбасын жөнелту сәтсіз аяқталды"
 
-#: ../panel/panel-application.c:982
+#: ../panel/panel-application.c:983
 msgid "Create _Launcher"
 msgstr "Жө_нелткішті жасау"
 
-#: ../panel/panel-application.c:983
+#: ../panel/panel-application.c:984
 msgid ""
 "This will create a new launcher plugin on the panel and inserts the dropped "
 "files as menu items."
 msgstr "Бұл панельде жаңа жөнелткіш плагинін жасайды және тасталған файлдарды мәзір элементтері ретінде орнатады."
 
-#: ../panel/panel-application.c:985
+#: ../panel/panel-application.c:986
 #, c-format
 msgid "Create new launcher from %d desktop file"
 msgid_plural "Create new launcher from %d desktop files"
 msgstr[0] "%d desktop фай(дар)дан жаңа жөнелткішті жасау"
 msgstr[1] "%d desktop фай(дар)дан жаңа жөнелткішті жасау"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1724
+#: ../panel/panel-application.c:1726
 msgid "Quit"
 msgstr "Шығу"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1725
+#: ../panel/panel-application.c:1727
 msgid ""
 "You have started X without session manager. Clicking Quit will close the X "
 "server."
 msgstr "X серверін сессия басқарушысыз іске қосқансыз. Шығу басылған кезде X сервері өз жұмысын аяқтайды."
 
-#: ../panel/panel-application.c:1726
+#: ../panel/panel-application.c:1728
 msgid "Are you sure you want to quit the panel?"
 msgstr "Панельдің жұмысын аяқтауды шынымен қалайсыз ба?"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1734
+#: ../panel/panel-application.c:1736
 #, c-format
 msgid "Failed to execute command \"%s\""
 msgstr "\"%s\" командасын орындау сәтсіз аяқталды"
@@ -285,78 +283,86 @@ msgid ""
 "uint."
 msgstr "Қате көмексөз түрі \"%s\". Дұрыс түрлері bool, double, int, string және uint."
 
-#: ../panel/panel-dialogs.c:49
+#: ../panel/panel-dialogs.c:58
+msgid "Unable to open the e-mail address"
+msgstr "Эл. пошта адрестерін ашу мүмкін емес"
+
+#: ../panel/panel-dialogs.c:83
 msgid "The panel of the Xfce Desktop Environment"
 msgstr "Xfce жұмыс үстел ортасының панелі"
 
-#: ../panel/panel-dialogs.c:54
+#: ../panel/panel-dialogs.c:87
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst at gmail.com>, 2009-2014"
 
 #. setup the dialog
-#: ../panel/panel-dialogs.c:125 ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:1
+#: ../panel/panel-dialogs.c:161 ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:12
 msgid "Add New Item"
 msgstr "Жаңа элементті қосу"
 
-#: ../panel/panel-dialogs.c:128
+#: ../panel/panel-dialogs.c:164
 msgid "Add"
 msgstr "Қосу"
 
-#: ../panel/panel-dialogs.c:139
+#: ../panel/panel-dialogs.c:175
 msgid "Please choose a panel for the new plugin:"
 msgstr "Жаңа плагин үшін панельді таңдаңыз:"
 
-#: ../panel/panel-dialogs.c:159 ../panel/panel-preferences-dialog.c:831
+#: ../panel/panel-dialogs.c:195 ../panel/panel-preferences-dialog.c:891
 #, c-format
 msgid "Panel %d"
 msgstr "Панель %d"
 
-#: ../panel/panel-dialogs.c:199
+#: ../panel/panel-dialogs.c:235
 msgid ""
 "Because the panel is running in kiosk mode, you are not allowed to make "
 "changes to the panel configuration as a regular user"
 msgstr "Панель киоск түрінде қосулы тұр, қалыпты пайдаланушы ретінде оның баптауларын өзгерте алмайсыз"
 
-#: ../panel/panel-dialogs.c:201
+#: ../panel/panel-dialogs.c:237
 msgid "Modifying the panel is not allowed"
 msgstr "Бұл панельді түзетуге рұқсат жоқ"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:194
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:195
 msgid "Add New Items"
 msgstr "Жаңа элементтерді қосу"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:196
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:197
 msgid "Add new plugins to the panel"
 msgstr "Панельге жаңа плагиндерді қосу"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:202
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:203
 msgid "_Add"
 msgstr "Қ_осу"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:206
-msgid "Help"
-msgstr "Көмек"
-
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:208 ../panel/panel-tic-tac-toe.c:124
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:17
-msgid "Close"
-msgstr "Жабу"
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:214
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:11
+#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:3
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:3
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:7
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:2
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:2
+#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:5
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:2
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:13
+msgid "_Close"
+msgstr "_Жабу"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:221
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:3
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:230
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:14
 msgid "_Search:"
 msgstr "І_здеу:"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:229
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:238
 msgid "Enter search phrase here"
 msgstr "Іздеу мәтінін осында енгізіңіз"
 
-#: ../panel/panel-plugin-external.c:429
+#: ../panel/panel-plugin-external.c:432
 #, c-format
 msgid "Plugin \"%s\" unexpectedly left the panel, do you want to restart it?"
 msgstr "\"%s\" плагині күтпегенде панельден кетті, оны қайта қосу керек пе?"
 
-#: ../panel/panel-plugin-external.c:431
+#: ../panel/panel-plugin-external.c:434
 #, c-format
 msgid ""
 "The plugin restarted more than once in the last %d seconds. If you press "
@@ -364,39 +370,39 @@ msgid ""
 "permanently removed from the panel."
 msgstr "Плагин соңғы %d секундта бірден көп рет қайта қосылған. Орындау батырмасын бассаңыз, панель ол плагинді қайта қосып көреді, олай болмаса, ол плагин панельден өшіріледі."
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:486
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:517
 msgid "Automatic"
 msgstr "Авто"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:496
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:527
 msgid "Primary"
 msgstr "Біріншілік"
 
 #. I18N: monitor name in the output selector
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:515
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:546
 #, c-format
 msgid "Monitor %d"
 msgstr "Монитор %d"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:897
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:957
 msgid "The panel and plugin configurations will be permanently removed"
 msgstr "Панель мен плагиндер баптаулары толығымен өшіріледі."
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:898
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:958
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove panel %d?"
 msgstr "%d панелін өшіруді шынымен қалайсыз ба?"
 
 #. I18N: append (external) in the preferences dialog if the plugin
 #. * runs external
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1010
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1150
 #, c-format
 msgid "%s <span color=\"grey\" size=\"small\">(external)</span>"
 msgstr "%s <span color=\"grey\" size=\"small\">(сыртқы)</span>"
 
 #. I18N: tooltip in preferences dialog when hovering an item in the list
 #. * for external plugins
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1015
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1155
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal name: %s-%d\n"
@@ -405,7 +411,7 @@ msgstr "Ішкі аты: %s-%d\nPID: %d"
 
 #. I18N: tooltip in preferences dialog when hovering an item in the list
 #. * for internal plugins
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1027
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1167
 #, c-format
 msgid "Internal name: %s-%d"
 msgstr "Ішкі аты: %s-%d"
@@ -448,17 +454,6 @@ msgstr "Бүтін түс"
 msgid "Background image"
 msgstr "Фон суреті"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:11
-#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:3
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:3
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:2
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:9
-#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:5
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:2
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:13
-msgid "_Close"
-msgstr "_Жабу"
-
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:13
 msgid "Add a new panel"
 msgstr "Жаңа панельді қосу"
@@ -476,12 +471,12 @@ msgid "Switch between panel presets"
 msgstr "Панельдің сақталған баптаулары арасында ауысу"
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:17
-msgid "M_ode:"
-msgstr "Реж_имі:"
+msgid "<b>General</b>"
+msgstr "<b>Жалпы</b>"
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:18
-msgid "O_utput:"
-msgstr "_Шығыс:"
+msgid "M_ode:"
+msgstr "Реж_имі:"
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:19
 msgid "Span mo_nitors"
@@ -501,228 +496,210 @@ msgid ""
 msgstr "Тұтқаларын жасырып, панельді бұғаттау үшін бұл опцияны таңдаңыз."
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:23
-msgid "Automatically hide the panel:"
-msgstr "Панельді автожасыру:"
-
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:24
 msgid "Don't _reserve space on borders"
 msgstr "Шет_терде орынды алдын-ала қалдырмау"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:25
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:24
 msgid ""
 "Select this option if you want maximized windows to cover the area behind "
 "the panel. This only works when the panel is attached to a screen edge."
 msgstr "Жазық етілген терезе панельдің артындағы орынды алу керек болса, бұл опцияны таңдаңыз. Бұл әрекет панель экран шетіне тіркеліп тұрса ғана істейді."
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:26
-#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:9
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:23
-msgid "General"
-msgstr "Жалпы"
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:25
+msgid "Automatically hide the panel:"
+msgstr "Панельді автожасыру:"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:27
-msgid "A_utomatically increase the length"
-msgstr "Панель е_нін автоөзгерту"
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:26
+msgid "O_utput:"
+msgstr "_Шығыс:"
 
+#. I18N: name of the section (frame) in the panel preferences where the user
+#. can define the length and size of the panel
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:28
-msgid ""
-"Select this option to automatically increase the length of the panel if the "
-"plugins request more space."
-msgstr "Таңдалған болса, панель ені плагиндер талап ететін еніне дейін автоөзгертіледі."
+msgid "<b>Measurements</b>"
+msgstr "<b>Өлшемдер</b>"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:30
-#, no-c-format
-msgid "L_ength (%):"
-msgstr "Ұ_зындығы (%):"
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:29
+msgid "Row _Size (pixels):"
+msgstr "Жол ө_лшемі (пикс.):"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:31
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:30
 msgid "Num_ber of rows:"
 msgstr "Жолдар са_ны:"
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:32
-msgid "Row _Size (pixels):"
-msgstr "Жол ө_лшемі (пикс.):"
+#, no-c-format
+msgid "L_ength (%):"
+msgstr "Ұ_зындығы (%):"
+
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:33
+msgid "A_utomatically increase the length"
+msgstr "Панель е_нін автоөзгерту"
 
-#. I18N: name of the section (frame) in the panel preferences where the user
-#. can define the length and size of the panel
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:34
-msgid "Measurements"
-msgstr "Өлшем бірліктері"
+msgid ""
+"Select this option to automatically increase the length of the panel if the "
+"plugins request more space."
+msgstr "Таңдалған болса, панель ені плагиндер талап ететін еніне дейін автоөзгертіледі."
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:35
 msgid "D_isplay"
 msgstr "Көрс_ету"
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:36
+msgid "<b>Background</b>"
+msgstr "<b>Фон</b>"
+
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:37
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:7
 msgid "_Style:"
 msgstr "_Стиль"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:37
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:38
 msgid "C_olor:"
 msgstr "Тү_сі:"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:38
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:39
 msgid "Pick a Panel Color"
 msgstr "Панель түсін таңдау"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:39
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:40
 msgid "_File:"
 msgstr "_Файл:"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:40
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:41
 msgid "Select A Background Image"
 msgstr "Фон суретін таңдаңыз"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:41
-msgid "Background"
-msgstr "Фон"
-
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:42
+msgid "<b>Icons</b>"
+msgstr "<b>Таңбашалар</b>"
+
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:43
+msgid "Adjust size automatically"
+msgstr "Өлшемін автокелтіру"
+
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:44
+msgid "Fixed Icon Size (pixels):"
+msgstr "Бекітілген таңбаша өлшемі (пиксель):"
+
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:45
+msgid "<b>Opacity</b>"
+msgstr "<b>Мөлдірсіздігі</b>"
+
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:46
+msgid "Configure..."
+msgstr "Баптау..."
+
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:47
 msgid ""
-"Transparency when the pointer is not hovering over the panel, with 0 being "
-"fully transparent and 100 fully opaque."
-msgstr "Курсор панельдің үстінде болмаған кезде панельдің мөлдірлілігі (0 - толығымен мөлдір, 100 - мүлдем мөлдір емес)"
+"<b>Compositing is currently disabled</b>\n"
+"Enable compositing in the window manager for opacity settings in the panel."
+msgstr "<b>Композитинг сөндірілген</b>\nПанельдегі мөлдірсіздік эффектері үшін терезелер басқарушысында композитингті іске қосыңыз."
 
 #. I18N: label for the enter transparency slider
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:44
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:50
 msgid "_Enter:"
 msgstr "_Енгізу:"
 
 #. I18N: label for the leave transparency slider
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:46
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:52
 msgid "_Leave:"
 msgstr "Қа_лдыру:"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:47
-msgid "Opacity"
-msgstr "Мөлдірсіздік"
-
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:48
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:53
 msgid ""
-"Enable compositing in the window manager for opacity settings in the panel."
-msgstr "Панель мөлдірсіздік баптаулары үшін терезелер басқарушысында композитингті іске қосыңыз."
+"Transparency when the pointer is not hovering over the panel, with 0 being "
+"fully transparent and 100 fully opaque."
+msgstr "Курсор панельдің үстінде болмаған кезде панельдің мөлдірлілігі (0 - толығымен мөлдір, 100 - мүлдем мөлдір емес)"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:49
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:54
 msgid "Appeara_nce"
 msgstr "Сыр_тқы түрі"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:50
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:55
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:18
 #: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:8
 msgid "Move currently selected item up by one row"
 msgstr "Таңдаулы тұрған элементті төмен жылжыту"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:51
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:56
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:19
 #: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:9
 msgid "Move currently selected item down by one row"
 msgstr "Таңдаулы тұрған элементті жоғары жылжыту"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:52
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:57
 msgid "Add new item to this panel"
 msgstr "Бұл панельге жаңа элементті қосу"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:53
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:58
 msgid "Remove currently selected item"
 msgstr "Ағымдағы таңдаулы тұрған элементті өшіру"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:54
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:22
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:59
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:20
 msgid "Edit the currently selected item"
 msgstr "Ағымдағы таңдаулы тұрған элементті баптау"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:55
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:60
 msgid "Show about information of the currently selected item"
 msgstr "Таңдаулы тұрған элемент ақпаратын көрсету"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:56
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:61
 msgid "Ite_ms"
 msgstr "Э_лементтер"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:122
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:121
 msgid "_New Game"
 msgstr "Ж_аңа ойын"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:133
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:123
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:17
+msgid "Close"
+msgstr "Жабу"
+
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:132
 msgid "_Level:"
 msgstr "Д_еңгей:"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:139
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:138
 msgid "Novice"
 msgstr "Жаңа түскен"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:140
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:139
 msgid "Intermediate"
 msgstr "Бастауыш"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:141
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:140
 msgid "Experienced"
 msgstr "Орташа"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:142
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:141
 msgid "Expert"
 msgstr "Тәжірибелі"
 
-#: ../panel/panel-window.c:2711
+#: ../panel/panel-window.c:2737
 msgid "_Lock Panel"
 msgstr "Пане_льді бұғаттау"
 
-#: ../migrate/main.c:116
-msgid "Welcome to the first start of the panel"
-msgstr "Панельді бірінші рет іске қостыңыз, қош келіпсіз"
+#: ../migrate/main.c:115
+msgid "Tried but failed to migrate your old panel configuration"
+msgstr "Панельдің ескі баптауларын көшіру талабы жасалды, бірақ, сәтсіз аяқталды"
 
-#: ../migrate/main.c:125
-msgid ""
-"Because the panel moved to a new system for storing the settings, it has to "
-"load a fresh initial configuration."
-msgstr "Панель жаңа жүйеге баптауларды сақтау үшін ауыстырылған соң, жаңа баптаулар жүктеледі."
-
-#: ../migrate/main.c:127 ../migrate/main.c:136
-msgid "Choose below which setup you want for the first startup."
-msgstr "Бірінші рет қосылу түрін таңдаңыз."
-
-#: ../migrate/main.c:129
-msgid "Migrate old config"
-msgstr "Ескі баптауларды көшіру"
-
-#: ../migrate/main.c:130
-msgid "Migrate the old 4.6 configuration to Xfconf"
-msgstr "Ескі 4.6 баптауларын Xfconf ішіне апару"
-
-#: ../migrate/main.c:141
-msgid "Use default config"
-msgstr "Негізгі баптауларды қолдану"
-
-#: ../migrate/main.c:142
-msgid "Load the default configuration"
-msgstr "Негізгі баптауларды жүктеп алу"
-
-#: ../migrate/main.c:148
-msgid "One empty panel"
-msgstr "Бір бос панель"
-
-#: ../migrate/main.c:149
-msgid "Start with one empty panel"
-msgstr "Бір бос панельмен бастау"
-
-#: ../migrate/main.c:160
-msgid "Failed to migrate the old panel configuration"
-msgstr "Ескі панель баптауларын көшіру сәтсіз аяқталды"
-
-#: ../migrate/main.c:172
+#: ../migrate/main.c:127
 msgid "Failed to load the default configuration"
 msgstr "Негізгі баптауларды жүктеу сәтсіз аяқталды"
 
-#: ../migrate/main.c:185
+#: ../migrate/main.c:140
 msgid "Panel config needs migration..."
 msgstr "Панель баптауларын көшіру керек..."
 
-#: ../migrate/main.c:189
+#: ../migrate/main.c:144
 msgid "Failed to migrate the existing configuration"
 msgstr "Ағымдағы баптауларды көшіру сәтсіз аяқталды"
 
-#: ../migrate/main.c:195
+#: ../migrate/main.c:150
 msgid "Panel configuration has been updated."
 msgstr "Панель баптаулары жаңартылды."
 
@@ -752,6 +729,11 @@ msgstr "Кейбір әрекеттері үшін 30 сек бөгеуі бар
 msgid "Appeara_nce:"
 msgstr "Сыр_тқы түрі:"
 
+#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:24
+msgid "General"
+msgstr "Жалпы"
+
 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:10
 msgid "Visible"
 msgstr "Көрінетін"
@@ -896,12 +878,12 @@ msgstr "Компьютер %d секундтан кейін сөндірілед
 msgid "Separator"
 msgstr "Ажыратқыш"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:1022
+#: ../plugins/actions/actions.c:1036
 #, c-format
 msgid "Failed to run action \"%s\""
 msgstr "\"%s\" әрекетін жөнелту сәтсіз"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:1189
+#: ../plugins/actions/actions.c:1203
 msgid "John Doe"
 msgstr "Біреу"
 
@@ -946,9 +928,9 @@ msgid ""
 msgstr "Мәзірде қолданбалардың негізгі атауын көрсету үшін, мыс. \"Thunar\" орнына \"Файлдар басқарушысы\", бұл опцияны таңдаңыз"
 
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:11
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:15
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:17
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:7
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:6
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:8
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:9
 #: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:7
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:19
@@ -990,13 +972,18 @@ msgstr "Қолданбалар"
 msgid "Select An Icon"
 msgstr "Таңбашаны таңдаңыз"
 
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:538
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:394
+msgid "_Cancel"
+msgstr "Ба_с тарту"
+
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:539
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:395
-msgid "OK"
-msgstr "ОК"
+msgid "_OK"
+msgstr "_ОК"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:581
-#: ../plugins/clock/clock.c:918 ../plugins/launcher/launcher.c:2381
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:576
+#: ../plugins/clock/clock.c:918 ../plugins/launcher/launcher.c:2396
 #, c-format
 msgid "Failed to execute command \"%s\"."
 msgstr "\"%s\" командасын орындау сәтсіз аяқталды"
@@ -1078,25 +1065,25 @@ msgstr "LCD"
 msgid "Clock"
 msgstr "Сағат"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:7
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:9
 msgid ""
 "Name of a timezone corresponding a file in the zoneinfo database, for "
 "example \"America/New_York\". Leave empty to use the localtime."
 msgstr "Жүйелік уақыт белдеулер дерекқорына сәйкес уақыт белдеуінің атауы. Жергілікті уақытқа қайтару үшін бос қалдырыңыз."
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:8
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:10
 msgid "Time_zone:"
 msgstr "Уақыт _белдеуі:"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:11
 msgid "Time and Date _Settings..."
 msgstr "Уақыт және күн ба_птаулары..."
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:10
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:12
 msgid "Time Settings"
 msgstr "Уақыт баптаулары"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:12
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:14
 #, no-c-format
 msgid ""
 "The format describes the date and time parts to insert into the panel. For "
@@ -1105,53 +1092,53 @@ msgid ""
 "page for additional information."
 msgstr "Бұл пішім файл атына қойылатын уақыт пен күнді сипаттайды. Мысалы, %Y ағымдағы жылмен, %m аймен ал %d күнмен алмастырылады. Көбірек білу үшін, date утилитасының құжаттамасын оқыңыз."
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:13
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:15
 msgid "_Tooltip format:"
 msgstr "_Хабарлама пішімі:"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:14
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:16
 msgid "_Layout:"
 msgstr "_Жайма:"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:16
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:18
 msgid "Sho_w AM/PM"
 msgstr "AM/PM көрс_ету"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:17
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:19
 msgid "Fl_ash time separators"
 msgstr "У_ақыт ажырағыштардың жыпылықтауы"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:18
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:20
 msgid "24-_hour clock"
 msgstr "24-сағ_аттық сағат"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:19
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:21
 msgid "True _binary clock"
 msgstr "Шын _бинарлы сағат"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:20
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:22
 msgid "Display _seconds"
 msgstr "_Секундтарды көрсету"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:21
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:23
 msgid "F_ormat:"
 msgstr "Пі_шім:"
 
 #. I18N: the fuzziness the *precision* of the fuzzy clock. Time steps of 5, 15
 #. or parts of the day.
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:23
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:25
 msgid "F_uzziness:"
 msgstr "Қыз_ықтылығы:"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:24
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:26
 msgid "Show _inactive dots"
 msgstr "Белсен_ді емес нүстелерді көрсету"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:25
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:27
 msgid "Show gri_d"
 msgstr "_Торды көрсету"
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:26
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:28
 msgid "Clock Options"
 msgstr "Сағат баптаулары"
 
@@ -1398,36 +1385,36 @@ msgstr "Сағат қанша?"
 msgid "Directory Menu"
 msgstr "Бумалар мәзірі"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:579
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:574
 #, c-format
 msgid "Failed to launch application \"%s\""
 msgstr "\"%s\" қолданбасын жөнелту сәтсіз аяқталды"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:611
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:606
 #, c-format
 msgid "Failed to query content type for \"%s\""
 msgstr "\"%s\" үшін құрама түрін сұрау сәтсіз аяқталды"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:620
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:615
 #, c-format
 msgid "No default application found for \"%s\""
 msgstr "\"%s\" үшін негізгі қолданба табылмады"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:636
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:631
 #, c-format
 msgid "Failed to launch default application for \"%s\""
 msgstr "\"%s\" үшін негізгі қолданбаны жөнелту сәтсіз аяқталды"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:734
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:729
 #, c-format
 msgid "Failed to execute the preferred application for category \"%s\""
 msgstr "\"%s\" санаты үшін таңдамалы қолданбаны жөнелту сәтсіз аяқталды"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:808
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:803
 msgid "Open Folder"
 msgstr "Буманы ашу"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:823
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:818
 msgid "Open in Terminal"
 msgstr "Терминалда ашу"
 
@@ -1464,123 +1451,127 @@ msgstr "_Файл үлгісі:"
 msgid "Filtering"
 msgstr "Сүзгілеу"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher.c:392
+#: ../plugins/launcher/launcher.c:405
 msgid "Open launcher menu"
 msgstr "Жөнелткіш мәзірін ашу"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher.c:1599
+#: ../plugins/launcher/launcher.c:1622
 msgid "Unnamed Item"
 msgstr "Атаусыз элемент"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher.c:1780
+#: ../plugins/launcher/launcher.c:1795
 msgid "No items"
 msgstr "Элементтер жоқ"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:796
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:788
 msgid "Failed to open desktop item editor"
 msgstr "Desktop элемент түзетушісін ашу сәтсіз аяқталды"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:855
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:856
 msgid "If you delete an item, it will be permanently removed"
 msgstr "Элементті өшірсеңіз ол толығымен жойылады"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:856
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:857
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove \"%s\"?"
 msgstr "\"%s\" өшіруді шынымен қалайсыз ба?"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:857
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:858
 msgid "Unnamed item"
 msgstr "Атаусыз элемент"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:2
-msgid "Add one or more existing items to the launcher"
-msgstr "Жөнелткішке бір не бірнеше бар элементті қосу"
-
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:4
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:1
 msgid "Default"
 msgstr "Бастапқысы"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:5
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:2
 msgid "North"
 msgstr "Солтүстік"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:6
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:3
 msgid "West"
 msgstr "Батыс"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:7
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:4
 msgid "East"
 msgstr "Шығыс"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:8
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:5
 msgid "South"
 msgstr "Оңтүстік"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:6
 msgid "Inside Button"
 msgstr "Батырма ішінде"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:10
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:7
 msgid "_Edit Item"
 msgstr "Элементті тү_зету"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:11
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:8
 msgid "D_elete Item"
 msgstr "Эл_ементті өшіру"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:12
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:9
 msgid "Add Appli_cation"
 msgstr "Қ_олданбаны қосу"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:13
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:10
 msgid "New _Application"
 msgstr "Жаңа қ_олданба"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:14
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:11
 msgid "New _Link"
 msgstr "Жаңа сіл_теме"
 
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:13
+msgid "Add one or more existing items to the launcher"
+msgstr "Жөнелткішке бір не бірнеше бар элементті қосу"
+
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:15
 #: ../plugins/launcher/launcher.desktop.in.in.h:1
 msgid "Launcher"
 msgstr "Жөнелткіш"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:20
-msgid "Add a new empty item"
-msgstr "Жаңа бос элементті қосу"
-
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:21
 msgid "Delete the currently selected item"
 msgstr "Ағымдағы таңдаулы тұрған элементті өшіру"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:24
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:22
+msgid "Add a new empty item"
+msgstr "Жаңа бос элементті қосу"
+
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:23
+msgid "Add a new hyperlink"
+msgstr "Жаңа гиперсілтемені қосу"
+
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:25
 msgid "Disable t_ooltips"
 msgstr "Хабарламаларды сөн_діру"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:25
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:26
 msgid ""
 "Select this option to disable the tooltips when moving over the panel button"
 " or menu items."
 msgstr "Курсорды панель батырмасы не мәзір құрамасынан өткізген кездегі хабарламаларды сөндіру үшін бұл опцияны таңдаңыз."
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:26
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:27
 msgid "Show _label instead of icon"
 msgstr "Таңбаша орнына бе_лгіні көрсету"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:27
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:28
 msgid "Show last _used item in panel"
 msgstr "_Панельде соңғы қолданылған нәрсені көрсету"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:28
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:29
 msgid "Select this option to move the clicked menu item to the panel."
 msgstr "Шертілген мәзірді панельге жылжыту үшін бұл опцияны таңдаңыз."
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:29
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:30
 msgid "_Arrow button position:"
 msgstr "Сызық_ша батырма орналасуы:"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:30
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:31
 msgid "Advanced"
 msgstr "Кеңейтілген"
 
@@ -1588,7 +1579,7 @@ msgstr "Кеңейтілген"
 msgid "Program launcher with optional menu"
 msgstr "Қосымша мәзірі бар бағдарлама жіберуші"
 
-#: ../plugins/pager/pager.c:449 ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:5
+#: ../plugins/pager/pager.c:449 ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:7
 msgid "Workspace _Settings..."
 msgstr "Жұмыс орын _баптаулары..."
 
@@ -1606,25 +1597,25 @@ msgstr "Жұмыс орны %d"
 msgid "Workspace Switcher"
 msgstr "Жұмыс орындар ауыстырғышы"
 
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:2
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:4
 msgid "Number of _rows:"
 msgstr "Қатарлар са_ны:"
 
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:3
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:5
 msgid "Show mi_niature view"
 msgstr "Кі_ші көріністерді іске қосу"
 
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:4
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:6
 msgid ""
 "Show a miniature view of the workspace with rectangles for the visible "
 "windows"
 msgstr "Жұмыс орнын ондағы көрінетін терезелерді төртбұрыш етіп көрсету"
 
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:7
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:9
 msgid "Switch workspaces using the mouse _wheel"
 msgstr "Жұмыс орындар арасында _тышқан дөңгелегі арқылы ауысу"
 
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:8
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:10
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:25
 msgid "Behaviour"
 msgstr "Мінез-құлығы"
@@ -1675,21 +1666,21 @@ msgid "Unable to start the notification area"
 msgstr "Хабарламалар орнын іске қосу мүмкін емес"
 
 #. create fake error and show it
-#: ../plugins/systray/systray.c:980
+#: ../plugins/systray/systray.c:963
 msgid ""
 "Most likely another widget took over the function of a notification area. "
 "This area will be unused."
 msgstr "Басқа виджет хабарламалар орны ролін алып отырған сияқты. Бұл орын қолданылмайды."
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:982
+#: ../plugins/systray/systray.c:965
 msgid "The notification area lost selection"
 msgstr "Хабарламалар орны таңдауды жоғалтқан"
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:1246
+#: ../plugins/systray/systray.c:1229
 msgid "Clear"
 msgstr "Тазарту"
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:1247
+#: ../plugins/systray/systray.c:1230
 msgid "Are you sure you want to clear the list of known applications?"
 msgstr "Белгілі қолданбалар тізімін тазартуды шынымен қалайсыз ба?"
 
@@ -1809,30 +1800,30 @@ msgid "Show windows from _all workspaces or viewports"
 msgstr "Барлық жұмыс орындар не қарау экрандар тере_зелерін көрсету"
 
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:27
-msgid "Show only _minimized windows"
-msgstr "Тек қа_йырылған терезелерді көрсету"
-
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:28
 msgid "Show windows from all mo_nitors"
 msgstr "Барлық м_ониторлар терезелерін көрсету"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3492
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:28
+msgid "Show only _minimized windows"
+msgstr "Тек қа_йырылған терезелерді көрсету"
+
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3554
 msgid "Mi_nimize All"
 msgstr "Барл_ығын қайыру"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3500
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3562
 msgid "Un_minimize All"
 msgstr "Барлығы_н қайырудан қайтару"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3508
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3570
 msgid "Ma_ximize All"
 msgstr "Бар_лығын жазық қылу"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3516
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3578
 msgid "_Unmaximize All"
 msgstr "Барлығын _жазық емес қылу"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3528
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3590
 msgid "_Close All"
 msgstr "Ба_рлығын жабу"
 
@@ -1844,24 +1835,24 @@ msgstr "Ашық терезелер арасында батырмалар арқ
 msgid "Desktop"
 msgstr "Жұмыс үстелі"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1272
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1267
 msgid "No Windows"
 msgstr "Терезелер жоқ"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1287
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1282
 msgid "Urgent Windows"
 msgstr "Шұғыл терезелер"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1330
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1325
 msgid "Add Workspace"
 msgstr "Жұмыс орнын қосу"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1353
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1348
 #, c-format
 msgid "Remove Workspace \"%s\""
 msgstr "\"%s\" жұмыс орнын өшіру"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1355
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1350
 #, c-format
 msgid "Remove Workspace %d"
 msgstr "%d жұмыс орнын өшіру"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list