[Xfce4-commits] [xfce/xfce4-appfinder] 01/01: I18n: Update translation kk (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Sat Feb 16 18:31:02 CET 2019


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository xfce/xfce4-appfinder.

commit a289680b500bc8c83947dd0724c3bd87dabfcd9f
Author: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst at gmail.com>
Date:  Sat Feb 16 18:31:00 2019 +0100

  I18n: Update translation kk (100%).
  
  81 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/kk.po | 90 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 51 insertions(+), 39 deletions(-)

diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index b0aee77..4139ca8 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -3,14 +3,14 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
-# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst at gmail.com>, 2009,2013-2015,2017-2018
+# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst at gmail.com>, 2009,2013-2015,2017-2019
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-appfinder\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-08-24 06:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-09-14 00:17+0000\n"
-"Last-Translator: Xfce Bot <transifex at xfce.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-11-25 00:30+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-16 12:52+0000\n"
+"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Kazakh (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-appfinder/language/kk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -47,35 +47,39 @@ msgstr "Санаттар"
 msgid "Filename"
 msgstr "Файл аты"
 
-#: ../src/appfinder-model.c:2097
+#: ../src/appfinder-model.c:2101
 msgid "Application has no command"
 msgstr "Қолданбада команда жоқ"
 
-#: ../src/appfinder-model.c:2517
+#: ../src/appfinder-model.c:2520
 msgid "Commands History"
 msgstr "Командалар тарихы"
 
-#: ../src/appfinder-model.c:2541
+#: ../src/appfinder-model.c:2544
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Бетбелгілер"
 
-#: ../src/appfinder-preferences.c:238
+#: ../src/appfinder-preferences.c:258
 msgid "C_lear"
 msgstr "Та_зарту"
 
-#: ../src/appfinder-preferences.c:239
+#: ../src/appfinder-preferences.c:259
 msgid "This will permanently clear the custom command history."
 msgstr "Бұл пайдаланушы командалар тарихын өшіреді."
 
-#: ../src/appfinder-preferences.c:240
+#: ../src/appfinder-preferences.c:260
 msgid "Are you sure you want to clear the command history?"
 msgstr "Командалар тарихын өшіруді шынымен қалайсыз ба?"
 
-#: ../src/appfinder-preferences.c:350
+#: ../src/appfinder-preferences.c:369
+msgid "_Delete"
+msgstr "Ө_шіру"
+
+#: ../src/appfinder-preferences.c:370
 msgid "The custom action will be deleted permanently."
 msgstr "Пайдаланушы әрекеті өшіріледі."
 
-#: ../src/appfinder-preferences.c:351
+#: ../src/appfinder-preferences.c:371
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete pattern \"%s\"?"
 msgstr "\"%s\" шаблонын өшіруді шынымен қалайсыз ба?"
@@ -90,68 +94,68 @@ msgstr "Қолданбаларды табушы"
 msgid "Toggle view mode"
 msgstr "Қарау түрін ауыстыру"
 
-#: ../src/appfinder-window.c:352
+#: ../src/appfinder-window.c:355
 msgid "_Preferences"
 msgstr "Ба_птаулар"
 
-#: ../src/appfinder-window.c:369
+#: ../src/appfinder-window.c:372
 msgid "Close"
 msgstr "Жабу"
 
-#: ../src/appfinder-window.c:379 ../src/appfinder-window.c:1072
+#: ../src/appfinder-window.c:382 ../src/appfinder-window.c:1075
 msgid "La_unch"
 msgstr "Жө_нелту"
 
-#: ../src/appfinder-window.c:886
+#: ../src/appfinder-window.c:889
 msgid "Failed to launch desktop item editor"
 msgstr "desktop элементтер түзетушісін жөнелту сәтсіз"
 
-#: ../src/appfinder-window.c:912
+#: ../src/appfinder-window.c:915
 msgid ""
 "This will permanently remove the custom desktop file from your home "
 "directory."
 msgstr "Бұл әрекет нәтижесінде үй бумаңыздан өзіңіз жасаған desktop файлы өшіріледі."
 
-#: ../src/appfinder-window.c:913
+#: ../src/appfinder-window.c:916
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to revert \"%s\"?"
 msgstr "\"%s\" болдырмауды қалайсыз ба?"
 
-#: ../src/appfinder-window.c:923
+#: ../src/appfinder-window.c:926
 msgid "Failed to remove desktop file"
 msgstr "desktop файлын өшіру сәтсіз"
 
 #. I18N: the first %s will be replace with users' applications directory, the
 #. * second with Hidden=true
-#: ../src/appfinder-window.c:956
+#: ../src/appfinder-window.c:959
 #, c-format
 msgid ""
 "To unhide the item you have to manually remove the desktop file from \"%s\" "
 "or open the file in the same directory and remove the line \"%s\"."
 msgstr "Жасыруды болдырмау үшін сізге \"%s\" ішінен desktop файлын өшіру немесе файлды дәл сол бумада ашып, \"%s\" жолын өшіру керек."
 
-#: ../src/appfinder-window.c:961 ../src/appfinder-window.c:1109
+#: ../src/appfinder-window.c:964 ../src/appfinder-window.c:1112
 msgid "_Hide"
 msgstr "Жа_сыру"
 
-#: ../src/appfinder-window.c:962
+#: ../src/appfinder-window.c:965
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to hide \"%s\"?"
 msgstr "\"%s\" жасыруды шынымен қалайсыз ба?"
 
-#: ../src/appfinder-window.c:1056
+#: ../src/appfinder-window.c:1059
 msgid "Remove From Bookmarks"
 msgstr "Бетбелгілерден өшіру"
 
-#: ../src/appfinder-window.c:1056
+#: ../src/appfinder-window.c:1059
 msgid "Add to Bookmarks"
 msgstr "Бетбелгілерге қосу"
 
-#: ../src/appfinder-window.c:1085
+#: ../src/appfinder-window.c:1088
 msgid "_Edit"
 msgstr "Түз_ету"
 
-#: ../src/appfinder-window.c:1102
+#: ../src/appfinder-window.c:1105
 msgid "_Revert"
 msgstr "Қайта_ру"
 
@@ -275,38 +279,46 @@ msgid "Ite_m icon size:"
 msgstr "Нәр_се таңбашасы өлшемі:"
 
 #: ../src/appfinder-preferences.glade.h:22
+msgid "Hide category pane"
+msgstr "Санаттар панелін жасыру"
+
+#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:23
+msgid "Hide category panel and show all applications."
+msgstr "Санаттар панелін жасыру және барлық қолданбаларды көрсету."
+
+#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:24
 msgid "Categ_ory icon size:"
 msgstr "Санат таң_башасы өлшемі:"
 
-#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:23
+#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:25
 msgid "Appearance"
 msgstr "Сыртқы түрі"
 
-#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:24
+#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:26
 msgid "C_lear Custom Command History"
 msgstr "Пайдаланушы командалар тар_ихын өшіру"
 
-#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:25
+#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:27
 msgid "History"
 msgstr "Тарих"
 
-#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:26
+#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:28
 msgid "_General"
 msgstr "Жал_пы"
 
-#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:27
+#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:29
 msgid "Pattern"
 msgstr "Шаблон"
 
-#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:28
+#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:30
 msgid "Add a new custom action."
 msgstr "Жаңа таңдауыңызша әрекетті қосу."
 
-#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:29
+#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:31
 msgid "Remove the currently selected action."
 msgstr "Ағымдағы таңдалған әрекетті өшіру."
 
-#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:31
+#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:33
 #, no-c-format
 msgid ""
 "If the type is set to prefix, %s will be replaced with the string after the "
@@ -314,23 +326,23 @@ msgid ""
 "use \\0 and \\<num>."
 msgstr "Егер түрі префикске орнатылса, %s орнына шаблоннан кейінгі мәтін қойылады, ал %S жазбаның толық мәтіні болады. Тұрақты өрнектер үшін сіз \\0 пен \\<сан> қолдана аласын."
 
-#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:32
+#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:34
 msgid "Co_mmand:"
 msgstr "Ко_манда:"
 
-#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:33
+#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:35
 msgid "Patte_rn:"
 msgstr "Шаб_лон:"
 
-#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:34
+#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:36
 msgid "_Type:"
 msgstr "_Түрі:"
 
-#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:35
+#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:37
 msgid "_Save match in command history"
 msgstr "Сә_йкестікті командалар тарихында сақтау"
 
-#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:36
+#: ../src/appfinder-preferences.glade.h:38
 msgid "Custom _Actions"
 msgstr "Пайдалану_шы әрекеттері"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list