[Xfce4-commits] [apps/gigolo] 01/01: I18n: Update translation sv (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Wed Feb 6 06:31:30 CET 2019


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository apps/gigolo.

commit 52500c844aad71bcbc9de4a88679a4b7149e3263
Author: Arve Eriksson <031299870 at telia.com>
Date:  Wed Feb 6 06:31:28 2019 +0100

  I18n: Update translation sv (100%).
  
  127 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/sv.po | 375 +++++++++++++++++++++++++++------------------------------------
 1 file changed, 162 insertions(+), 213 deletions(-)

diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 8b51169..46b9773 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -4,15 +4,16 @@
 # 
 # Translators:
 # Alex Nordlund <deep.alexander at gmail.com>, 2013
+# Arve Eriksson <031299870 at telia.com>, 2019
 # Daniel Nylander <po at danielnylander.se>, 2008-2009
 # Påvel Nicklasson <pavel2 at frimix.se>, 2014-2015
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-07-03 20:23+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-09-14 00:15+0000\n"
-"Last-Translator: Påvel Nicklasson <pavel2 at frimix.se>\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-10-25 12:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-06 05:06+0000\n"
+"Last-Translator: Arve Eriksson <031299870 at telia.com>\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -20,27 +21,27 @@ msgstr ""
 "Language: sv\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../src/main.c:47
+#: ../src/main.c:48
 msgid "Connect all bookmarks marked as 'auto connect' and exit"
 msgstr "Anslut alla bokmärken märkta som 'auto anslut' och avsluta"
 
-#: ../src/main.c:48
+#: ../src/main.c:49
 msgid "Ignore running instances, enforce opening a new instance"
 msgstr "Ignorera körande instanser, tvinga öppnande av en ny instans"
 
-#: ../src/main.c:49
+#: ../src/main.c:50
 msgid "Print a list of supported URI schemes"
 msgstr "Skriv ut en lista över URI-scheman som stöds"
 
-#: ../src/main.c:50
+#: ../src/main.c:51
 msgid "Be verbose"
 msgstr "Var informativ"
 
-#: ../src/main.c:51
+#: ../src/main.c:52
 msgid "Show version information"
 msgstr "Visa versionsinformation"
 
-#: ../src/main.c:112
+#: ../src/main.c:124
 msgid "- a simple frontend to easily connect to remote filesystems"
 msgstr "- ett enkelt gränssnitt för att lätt ansluta till fjärrfilsystem"
 
@@ -76,7 +77,7 @@ msgstr "WebDAV"
 msgid "WebDAV (secure)"
 msgstr "WebDAV (säker)"
 
-#: ../src/common.c:93 ../src/window.c:1508
+#: ../src/common.c:93 ../src/window.c:1595
 msgid "Network"
 msgstr "Nätverk"
 
@@ -92,361 +93,302 @@ msgstr "Foton"
 msgid "Custom Location"
 msgstr "Anpassad plats"
 
-#: ../src/window.c:262
+#: ../src/window.c:255
 #, c-format
 msgid "Connecting to \"%s\""
 msgstr "Ansluter till \"%s\""
 
-#: ../src/window.c:430
+#: ../src/window.c:409
 msgid ""
 "A simple frontend to easily connect/mount to local and remote filesystems"
 msgstr "Ett enkelt gränssnitt för att enkelt ansluta/montera till lokala och fjärrfilsystem"
 
-#: ../src/window.c:431
+#: ../src/window.c:410
 msgid "Copyright 2008-2011 Enrico Tröger"
 msgstr "Copyright 2008-2011 Enrico Tröger"
 
-#: ../src/window.c:434
+#: ../src/window.c:413
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Daniel Nylander <po at danielnylander.se>\n\nSkicka synpunkter på översättningen till\n<tp-sv at listor.tp-sv.se>."
 
-#: ../src/window.c:466
+#. Translators: This is a list of "protocol description (protocol)"
+#: ../src/window.c:462
+#, c-format
+msgid "%s (%s)"
+msgstr "%s (%s)"
+
+#: ../src/window.c:467
 msgid "Gigolo can use the following protocols provided by GVfs:"
 msgstr "Gigolo kan använda följande protokoll som tillhandahålls av GVfs:"
 
-#: ../src/window.c:579 ../src/window.c:638
+#: ../src/window.c:480
+msgid "Supported Protocols"
+msgstr "Protokoll som stöds"
+
+#: ../src/window.c:582 ../src/window.c:641
 #, c-format
 msgid "The command '%s' failed"
 msgstr "Kommandot \"%s\" misslyckades"
 
-#: ../src/window.c:580 ../src/window.c:613 ../src/window.c:626
-#: ../src/window.c:639 ../src/window.c:797 ../src/bookmarkeditdialog.c:233
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:252 ../src/bookmarkeditdialog.c:265
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:276 ../src/bookmarkeditdialog.c:287
+#: ../src/window.c:583 ../src/window.c:616 ../src/window.c:629
+#: ../src/window.c:642 ../src/window.c:840 ../src/bookmarkeditdialog.c:209
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:228 ../src/bookmarkeditdialog.c:241
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:252 ../src/bookmarkeditdialog.c:263
 msgid "Error"
 msgstr "Fel"
 
-#: ../src/window.c:613
+#: ../src/window.c:616
 msgid "Invalid terminal command"
 msgstr "Ogiltigt terminalkommando"
 
-#: ../src/window.c:625
+#: ../src/window.c:628
 #, c-format
 msgid "No default location available for \"%s\""
 msgstr "Ingen standardplats tillgänglig för \"%s\""
 
-#: ../src/window.c:705
+#: ../src/window.c:748
 msgid "Edit _Bookmark"
 msgstr "Redigera _bokmärke"
 
-#: ../src/window.c:707 ../src/window.c:1289 ../src/browsenetworkpanel.c:453
-#: ../src/browsenetworkpanel.c:497
+#: ../src/window.c:750 ../src/browsenetworkpanel.c:445
+#: ../src/browsenetworkpanel.c:488
 msgid "Create _Bookmark"
 msgstr "Skapa _bokmärke"
 
-#: ../src/window.c:1281
-msgid "_File"
-msgstr "_Arkiv"
-
-#: ../src/window.c:1282
-msgid "_Edit"
-msgstr "R_edigera"
-
-#: ../src/window.c:1283
-msgid "_Actions"
-msgstr "_Åtgärder"
-
-#: ../src/window.c:1284
-msgid "_View"
-msgstr "_Visa"
-
-#: ../src/window.c:1285
-msgid "_Help"
-msgstr "_Hjälp"
-
-#: ../src/window.c:1291
-msgid "_Edit Bookmarks"
-msgstr "_Redigera bokmärken"
-
-#: ../src/window.c:1292
-msgid "Open the bookmark manager to add, edit or delete bookmarks"
-msgstr "Öppna bokmärkeshanteraren för att lägga till, redigera eller ta bort bokmärken"
-
-#: ../src/window.c:1296
-msgid "Disconnect the selected resource"
-msgstr "Koppla från markerad resurs"
-
-#: ../src/window.c:1298
-msgid "Open the selected resource with a file manager"
-msgstr "Öppna markerad resurs med en filhanterare"
-
-#: ../src/window.c:1299
-msgid "Open in _Terminal"
-msgstr "Öppna i _Terminal"
-
-#: ../src/window.c:1300
-msgid "Start a terminal from here"
-msgstr "Starta en terminal härifrån"
-
-#: ../src/window.c:1301
-msgid "Copy _URI"
-msgstr "Kopiera _URI"
-
-#: ../src/window.c:1302
-msgid "Quit Gigolo"
-msgstr "Avsluta Gigolo"
-
-#: ../src/window.c:1303
-msgid "Online Help"
-msgstr "Hjälp på nätet"
-
-#: ../src/window.c:1304
-msgid "Supported Protocols"
-msgstr "Protokoll som stöds"
-
-#: ../src/window.c:1310
-msgid "Side _Panel"
-msgstr "Sido_panel"
-
-#: ../src/window.c:1312
-msgid "_Toolbar"
-msgstr "Verkty_gsrad"
-
-#: ../src/window.c:1314
-msgid "Status _Icon"
-msgstr "Status_ikon"
-
-#: ../src/window.c:1320
-msgid "View as _Symbols"
-msgstr "Visa som _symboler"
-
-#: ../src/window.c:1321
-msgid "View as _Detailed List"
-msgstr "Visa som _detaljerad lista"
-
-#: ../src/window.c:1330
-msgid "_Bookmarks"
-msgstr "_Bokmärken"
-
-#: ../src/window.c:1330
-msgid "Choose a bookmark to connect to"
-msgstr "Välj ett bokmärke att ansluta till"
-
-#: ../src/window.c:1412
+#: ../src/window.c:1505
 msgid "Connected"
 msgstr "Ansluten"
 
-#: ../src/window.c:1421 ../src/bookmarkdialog.c:315
+#: ../src/window.c:1514 ../src/bookmarkdialog.c:310
 msgid "Service Type"
 msgstr "Tjänstetyp"
 
-#: ../src/window.c:1429 ../src/bookmarkdialog.c:307
+#: ../src/window.c:1522 ../src/bookmarkdialog.c:302
 msgid "Name"
 msgstr "Namn"
 
-#: ../src/window.c:1500
+#: ../src/window.c:1587
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Bokmärken"
 
-#: ../src/window.c:1556 ../src/window.c:1632 ../gigolo.desktop.in.h:1
+#: ../src/window.c:1632 ../src/window.c:1665 ../gigolo.desktop.in.h:1
 msgid "Gigolo"
 msgstr "Gigolo"
 
-#: ../src/settings.c:694
+#: ../src/settings.c:691
 msgid "Move it now?"
 msgstr "Flytta den nu?"
 
-#: ../src/settings.c:695
+#: ../src/settings.c:692
 msgid "Gigolo needs to move your old configuration directory before starting."
 msgstr "Gigolo behöver flytta din gamla konfigurationskatalog innan start."
 
-#: ../src/settings.c:703
+#: ../src/settings.c:700
 #, c-format
 msgid ""
 "Your old configuration directory \"%s\" could not be moved to \"%s\" (%s). "
 "Please move manually the directory to the new location."
 msgstr "Din gamla konfigurationskatalog \"%s\" kunde inte flyttas till \"%s\" (%s). Flytta katalogen manuellt till dess nya plats."
 
-#: ../src/settings.c:706
+#: ../src/settings.c:703
 msgid "Warning"
 msgstr "Varning"
 
-#: ../src/menubuttonaction.c:157
-msgid "Connect"
-msgstr "Anslut"
-
-#: ../src/bookmarkdialog.c:95
+#: ../src/bookmarkdialog.c:90
 #, c-format
 msgid "Domain: %s"
 msgstr "Domän: %s"
 
-#: ../src/bookmarkdialog.c:100
+#: ../src/bookmarkdialog.c:95
 #, c-format
 msgid "Share: %s"
 msgstr "Utdelning: %s"
 
-#: ../src/bookmarkdialog.c:106
+#: ../src/bookmarkdialog.c:101
 #, c-format
 msgid "Folder: %s"
 msgstr "Mapp: %s"
 
-#: ../src/bookmarkdialog.c:112
+#: ../src/bookmarkdialog.c:107
 #, c-format
 msgid "Path: %s"
 msgstr "Sökväg: %s"
 
-#: ../src/bookmarkdialog.c:323
+#: ../src/bookmarkdialog.c:318
 msgid "Host"
 msgstr "Värd"
 
-#: ../src/bookmarkdialog.c:331
+#: ../src/bookmarkdialog.c:326
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: ../src/bookmarkdialog.c:339
+#: ../src/bookmarkdialog.c:334
 msgid "Auto-Connect"
 msgstr "Anslut automatiskt"
 
-#: ../src/bookmarkdialog.c:347
+#: ../src/bookmarkdialog.c:342
 msgid "Username"
 msgstr "Användarnamn"
 
-#: ../src/bookmarkdialog.c:355
+#: ../src/bookmarkdialog.c:350
 msgid "Other information"
 msgstr "Annan information"
 
-#: ../src/bookmarkdialog.c:412
+#: ../src/bookmarkdialog.c:371 ../src/bookmarkdialog.c:419
+msgid "_Add"
+msgstr "_Lägg till"
+
+#: ../src/bookmarkdialog.c:378 ../src/bookmarkdialog.c:424
+msgid "_Edit"
+msgstr "R_edigera"
+
+#: ../src/bookmarkdialog.c:385 ../src/bookmarkdialog.c:429
+msgid "_Delete"
+msgstr "_Ta bort"
+
+#: ../src/bookmarkdialog.c:406
 msgid "Edit Bookmarks"
 msgstr "Redigera bokmärken"
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:234
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:210
 msgid "You must enter a name for the bookmark."
 msgstr "Du måste ange ett namn för bokmärket."
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:253
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:229
 msgid ""
 "The entered bookmark name is already in use. Please choose another one."
 msgstr "Det angivna bokmärkesnamnet används redan. Välj ett annat namn."
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:266
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:242
 msgid "You must enter a server address or name."
 msgstr "Du måste ange en serveradress eller ett namn."
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:277
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:253
 msgid "You must enter a share name."
 msgstr "Du måste ange ett utdelningsnamn."
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:288
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:264
 msgid "You must enter a valid URI for the connection."
 msgstr "Du måste ange en giltig URI för anslutningen."
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:584
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:527
 msgid "_Device:"
 msgstr "_Enhet:"
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:586 ../src/bookmarkeditdialog.c:1100
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:529 ../src/bookmarkeditdialog.c:1022
 msgid "_Server:"
 msgstr "_Server:"
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:897
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:789
 msgid "Create Bookmark"
 msgstr "Skapa bokmärke"
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:904
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:796
 msgid "Edit Bookmark"
 msgstr "Redigera bokmärke"
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:912
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:804
 msgid "Connect to Server"
 msgstr "Anslut till server"
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1036
-msgid "_Bookmark name:"
-msgstr "_Bokmärkesnamn:"
+#. Bookmark Settings
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:959
+msgid "Bookmark Settings"
+msgstr "Bokmärkesinställningar"
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1044
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:965
+msgid "_Name:"
+msgstr "_Namn:"
+
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:974
 msgid "_Color:"
 msgstr "_Färg:"
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1055
-msgid "Au_to-Connect"
-msgstr "Anslut a_utomatiskt"
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:983
+msgid "Au_to-Connect:"
+msgstr "Au_toanslut:"
+
+#. Connection Settings
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:994
+msgid "Connection Settings"
+msgstr "Anslutningsinställningar"
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1066
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1000
 msgid "Service t_ype:"
 msgstr "Tjänste_typ:"
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1091
-msgid "Set the port to 0 to use the default port"
-msgstr "Ställ in porten till 0 för att använda standardporten"
-
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1093
-msgid ""
-"This is not used for the actual mount, only necessary for opening the mount "
-"point in a file browser"
-msgstr "Detta används inte för själva monteringen, bara nödvändigt för att öppna monteringspunkten i en filhanterare"
-
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1099
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1016
 msgid "_Location (URI):"
 msgstr "_Plats (URI):"
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1101
-msgid "_Folder:"
-msgstr "_Mapp:"
-
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1102
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1028
 msgid "P_ath:"
 msgstr "Sökvä_g:"
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1103
-msgid "_User Name:"
-msgstr "_Användarnamn:"
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1034
+msgid "_Share:"
+msgstr "_Utdelning:"
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1104
-msgid "Optional information:"
-msgstr "Valfri information:"
+#. Optional Information
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1053
+msgid "Optional Information"
+msgstr "Valfri information"
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1105
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1059
 msgid "_Port:"
 msgstr "_Port:"
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1106
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1065
+msgid "Set the port to 0 to use the default port"
+msgstr "Ställ in porten till 0 för att använda standardporten"
+
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1067
+msgid "_Folder:"
+msgstr "_Mapp:"
+
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1073
+msgid ""
+"This is not used for the actual mount, only necessary for opening the mount "
+"point in a file browser"
+msgstr "Detta används inte för själva monteringen, bara nödvändigt för att öppna monteringspunkten i en filhanterare"
+
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1076
 msgid "_Domain:"
 msgstr "_Domän:"
 
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1107
-msgid "_Share:"
-msgstr "_Utdelning:"
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:1082
+msgid "_User Name:"
+msgstr "_Användarnamn:"
 
-#: ../src/preferencesdialog.c:147
+#: ../src/preferencesdialog.c:146
 msgid "Icons"
 msgstr "Ikoner"
 
-#: ../src/preferencesdialog.c:148
+#: ../src/preferencesdialog.c:147
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
-#: ../src/preferencesdialog.c:149
+#: ../src/preferencesdialog.c:148
 msgid "Both"
 msgstr "Båda"
 
-#: ../src/preferencesdialog.c:150
+#: ../src/preferencesdialog.c:149
 msgid "Both horizontal"
 msgstr "Båda horisontellt"
 
-#: ../src/preferencesdialog.c:169
+#: ../src/preferencesdialog.c:168
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Horisontell"
 
-#: ../src/preferencesdialog.c:170
+#: ../src/preferencesdialog.c:169
 msgid "Vertical"
 msgstr "Vertikal"
 
-#: ../src/preferencesdialog.c:189
+#: ../src/preferencesdialog.c:188
 msgid "Symbols"
 msgstr "Symboler"
 
-#: ../src/preferencesdialog.c:190
+#: ../src/preferencesdialog.c:189
 msgid "Detailed List"
 msgstr "Detaljerad lista"
 
@@ -454,22 +396,25 @@ msgstr "Detaljerad lista"
 msgid "General"
 msgstr "Allmänt"
 
-#: ../src/preferencesdialog.c:338
+#. Row
+#: ../src/preferencesdialog.c:336
 msgid "_File Manager"
 msgstr "_Filhanterare"
 
-#: ../src/preferencesdialog.c:346
+#: ../src/preferencesdialog.c:347
 msgid "Enter the name of a program to use to open or view mount points"
 msgstr "Ange namnet på ett program att använda för att öppna eller visa monteringspunkter"
 
-#: ../src/preferencesdialog.c:355
+#. Row
+#: ../src/preferencesdialog.c:354
 msgid "_Terminal"
 msgstr "_Terminal"
 
-#: ../src/preferencesdialog.c:363
+#: ../src/preferencesdialog.c:365
 msgid "Enter the name of a program to open mount points in a terminal"
 msgstr "Skriv in namnet på ett program för att öppna monteringspunkter i en terminal"
 
+#. Row
 #: ../src/preferencesdialog.c:372
 msgid "_Bookmark Auto-Connect Interval"
 msgstr "Au_tomatiskt anslutningsintervall för bokmärke"
@@ -520,7 +465,7 @@ msgid ""
 "fails"
 msgstr "Huruvida felmeddelanden ska visas vid automatisk anslutning av bokmärken misslyckas"
 
-#: ../src/preferencesdialog.c:414
+#: ../src/preferencesdialog.c:411
 msgid "_Connection List Mode"
 msgstr "Ans_lutningslista"
 
@@ -532,23 +477,23 @@ msgstr "Verktygsrad"
 msgid "Show _toolbar"
 msgstr "Visa _verktygsrad"
 
-#: ../src/preferencesdialog.c:435
+#: ../src/preferencesdialog.c:432
 msgid "St_yle"
 msgstr "St_il"
 
-#: ../src/preferencesdialog.c:446
+#: ../src/preferencesdialog.c:441
 msgid "_Orientation"
 msgstr "_Orientering"
 
-#: ../src/preferencesdialog.c:507
+#: ../src/preferencesdialog.c:496
 msgid "Preferences"
 msgstr "Inställningar"
 
-#: ../src/backendgvfs.c:221
+#: ../src/backendgvfs.c:215
 msgid "No bookmark"
 msgstr "Inget bokmärke"
 
-#: ../src/backendgvfs.c:239
+#: ../src/backendgvfs.c:233
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>%s</b>\n"
@@ -559,62 +504,66 @@ msgid ""
 "Bookmark: %s"
 msgstr "<b>%s</b>\n\nURI: %s\nAnsluten: Ja\nTjänstetyp: %s\nBokmärke: %s"
 
-#: ../src/backendgvfs.c:254
+#: ../src/backendgvfs.c:248
 #, c-format
 msgid "<b>Unix device: %s</b>"
 msgstr "<b>Unix-enhet: %s</b>"
 
-#: ../src/backendgvfs.c:453 ../src/backendgvfs.c:492
+#: ../src/backendgvfs.c:447 ../src/backendgvfs.c:486
 msgid "unknown"
 msgstr "okänd"
 
-#: ../src/backendgvfs.c:459 ../src/backendgvfs.c:567
+#: ../src/backendgvfs.c:453 ../src/backendgvfs.c:561
 #, c-format
 msgid "Connecting to \"%s\" failed."
 msgstr "Anslutning till \"%s\" misslyckades."
 
-#: ../src/backendgvfs.c:496
+#: ../src/backendgvfs.c:490
 #, c-format
 msgid "Disconnecting from \"%s\" failed."
 msgstr "Frånkoppling från \"%s\" misslyckades."
 
-#: ../src/mountdialog.c:102
+#: ../src/mountdialog.c:95
 msgid "Connecting"
 msgstr "Ansluter"
 
-#: ../src/browsenetworkpanel.c:188
+#: ../src/browsenetworkpanel.c:183
 msgid "No Workgroups found"
 msgstr "Inga arbetsgrupper hittades"
 
-#: ../src/browsenetworkpanel.c:199
+#: ../src/browsenetworkpanel.c:194
 msgid "No Shares found"
 msgstr "Inga utdelningar hittades"
 
-#: ../src/browsenetworkpanel.c:204
+#: ../src/browsenetworkpanel.c:199
 msgid "No Hosts found"
 msgstr "Inga värdar hittades"
 
-#: ../src/browsenetworkpanel.c:490
+#: ../src/browsenetworkpanel.c:438
+msgid "_Connect"
+msgstr "A_nslut"
+
+#: ../src/browsenetworkpanel.c:481
 msgid "Connect to the selected share"
 msgstr "Anslut till markerad utdelning"
 
-#: ../src/browsenetworkpanel.c:498
+#: ../src/browsenetworkpanel.c:489
 msgid "Create a bookmark from the selected share"
 msgstr "Skapa ett bokmärke från den markerade utdelningen"
 
-#: ../src/browsenetworkpanel.c:507
+#: ../src/browsenetworkpanel.c:499
 msgid "Refresh the network list"
 msgstr "Uppdatera nätverkslistan"
 
-#: ../src/browsenetworkpanel.c:518 ../src/bookmarkpanel.c:267
+#: ../src/browsenetworkpanel.c:511 ../src/bookmarkpanel.c:265
 msgid "Close panel"
 msgstr "Stäng panelen"
 
-#: ../src/bookmarkpanel.c:92
+#: ../src/bookmarkpanel.c:90
 msgid "No bookmarks"
 msgstr "Inga bokmärken"
 
-#: ../src/bookmarkpanel.c:256
+#: ../src/bookmarkpanel.c:253
 msgid "Connect to the selected bookmark"
 msgstr "Anslut till markerat bokmärke"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list