[Xfce4-commits] [xfce/xfce4-settings] 01/01: I18n: Update translation sk (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Thu Jun 28 00:31:53 CEST 2018


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository xfce/xfce4-settings.

commit 65f67fef247bd3b40577d987812114c38843c574
Author: Slavko <linux at slavino.sk>
Date:  Thu Jun 28 00:31:51 2018 +0200

  I18n: Update translation sk (100%).
  
  376 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/sk.po | 111 +++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 61 insertions(+), 50 deletions(-)

diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 4ce9459..03dc076 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -4,21 +4,21 @@
 # 
 # Translators:
 # Dušan Kazik <prescott66 at gmail.com>, 2015-2017
-# Slavko <linux at slavino.sk>, 2015
+# Slavko <linux at slavino.sk>, 2015,2018
 # Tomáš Vadina <inactive+kyberdev at transifex.com>, 2011-2012
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-settings\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-15 18:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-09-19 18:02+0000\n"
-"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-03-11 18:31+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-06-27 17:05+0000\n"
+"Last-Translator: Slavko <linux at slavino.sk>\n"
 "Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-settings/language/sk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: sk\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n % 1 == 0 && n == 1 ? 0 : n % 1 == 0 && n >= 2 && n <= 4 ? 1 : n % 1 != 0 ? 2: 3);\n"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:1
 #: ../dialogs/accessibility-settings/xfce4-accessibility-settings.desktop.in.h:1
@@ -199,10 +199,20 @@ msgid "The ramp used to reach maximum pointer speed"
 msgstr "Rampa použitá k dosiahnutiu maximálnej rýchlosti kurzora"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:41
+msgid "Show location of pointer on keypress"
+msgstr "Zobraziť ukazovateľ myši pri stlačení tlačidla"
+
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:42
+msgid ""
+"Bind a keyboard shortcut to xfce4-find-cursor to get visual feedback of the "
+"mouse pointer's current location"
+msgstr "Priradí klávesov skratku pre xfce4-find-cursor na získanie vizuálnej odozvy aktuálnej polohy ukazovateľa myši"
+
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:43
 msgid "Mouse Emulation"
 msgstr "Emulácia myši"
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:42
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:44
 msgid "_Mouse"
 msgstr "_Myš"
 
@@ -231,9 +241,9 @@ msgstr "SOCKET ID"
 msgid "Version information"
 msgstr "Informácie o verzii"
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:197
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1303
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3018
+#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:200
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1305
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3098
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:78 ../dialogs/mime-settings/main.c:62
 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1871 ../xfce4-settings-editor/main.c:120
 #: ../xfsettingsd/main.c:191 ../xfsettingsd/main.c:229
@@ -242,18 +252,18 @@ msgstr "Informácie o verzii"
 msgid "Type '%s --help' for usage."
 msgstr "Informácie o použití získate príkazom '%s --help'"
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:216
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1322
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3037
+#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:219
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1324
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3117
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:94 ../dialogs/mime-settings/main.c:81
 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1890 ../xfce4-settings-editor/main.c:139
 #: ../xfsettingsd/main.c:207 ../xfce4-settings-manager/main.c:80
 msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
 msgstr "Vývojársky tím Xfce. Všetky práva vyhradené."
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:217
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1323
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3038
+#: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:220
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1325
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3118
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:95 ../dialogs/mime-settings/main.c:82
 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1891 ../xfce4-settings-editor/main.c:140
 #: ../xfsettingsd/main.c:208 ../xfce4-settings-manager/main.c:81
@@ -266,7 +276,7 @@ msgid "Improve keyboard and mouse accessibility"
 msgstr "Zlepšite prístupnosť klávesnice a myši"
 
 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:1
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1178
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1180
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:88 ../dialogs/display-settings/main.c:99
 msgid "None"
 msgstr "Žiadne"
@@ -477,52 +487,52 @@ msgstr "Zmena _mierky okien"
 msgid "Setti_ngs"
 msgstr "_Nastavenia"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:559
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:561
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: this icon theme has no cache file. You can create this by running "
 "<i>gtk-update-icon-cache %s/%s/</i> in a terminal emulator."
 msgstr "Upozornenie: táto téma ikon nemá súbor vyrovnávacej pamäte. Môžete ho vytvoriť spustením <i>gtk-update-icon-cache %s/%s/</i> v okne emulátora terminálu."
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1010
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1012
 #, c-format
 msgid "File is larger than %d MB, installation aborted"
 msgstr "Súbor je väčší ako %d MB, inštalácia zrušená"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1015
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1017
 msgid "Failed to create temporary directory"
 msgstr "Nie je možné vytvoriť dočasný priečinok"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1020
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1022
 msgid "Failed to extract archive"
 msgstr "Nie je možné rozbaliť archív"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1025
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1027
 msgid "Unknown format, only archives and directories are supported"
 msgstr "Neznámy formát, podporované sú len archívy a priečinky"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1030
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1032
 #, c-format
 msgid "An unknown error, exit code is %d"
 msgstr "Neznáma chyba, kód ukončenia je %d"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1037
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1039
 msgid "Failed to install theme"
 msgstr "Nie je možné nainštalovať motív"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1182
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1184
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1186
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1188
 msgid "BGR"
 msgstr "BGR"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1190
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1192
 msgid "Vertical RGB"
 msgstr "Zvislé RGB"
 
-#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1194
+#: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1196
 msgid "Vertical BGR"
 msgstr "Zvislé BGR"
 
@@ -656,7 +666,7 @@ msgstr "Vodorovne a zvislo"
 msgid "Minimal interface to set up an external output"
 msgstr "Minimálne rozhranie pre nastavenie externého výstupu"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:254
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:255
 #, c-format
 msgid ""
 "The previous configuration will be restored in %i seconds if you do not "
@@ -664,36 +674,36 @@ msgid ""
 msgstr "Predchádzajúce nastavenie bude obnovené o %i sekúnd, ak neodpoviete na túto otázku."
 
 #. Insert the mode
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:539
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:544
 #, c-format
 msgid "%.1f Hz"
 msgstr "%.1f Hz"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:830
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:838
 msgid "Display:"
 msgstr "Displej:"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:835
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:843
 msgid "Resolution:"
 msgstr "Rozlíšenie:"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:1078
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:1106
 msgid ""
 "The last active output must not be disabled, the system would be unusable."
 msgstr "Posledný aktívny výstup nie je možné zakázať, systém by bol nepoužiteľný."
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:1080
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:1108
 msgid "Selected output not disabled"
 msgstr "Vybraný výstup nie je zakázaný"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2224
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2264
 msgid ""
 "Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its "
 "placement."
 msgstr "Vyberte monitor na zmenu jeho vlastností; presuňte ho na zmenu jeho jeho umiestnenia."
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2261
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2335
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2306
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2380
 #, c-format
 msgid "(%i, %i)"
 msgstr "(%i, %i)"
@@ -702,34 +712,34 @@ msgstr "(%i, %i)"
 #. * screen is the same as your external monitor. Here, "Mirror" is being
 #. * used as an adjective, not as a verb. For example, the Spanish
 #. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2367
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2558
 msgid "Mirror Screens"
 msgstr "Zrkadliť obrazovky"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2548
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2607
 msgid "(Disabled)"
 msgstr "(Vypnuté)"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3050
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3130
 #: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:282
 #, c-format
 msgid "Unable to query the version of the RandR extension being used"
 msgstr "Nie je možné zistiť používanú verziu rozšírenia RandR"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3051
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3088
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3131
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3168
 msgid "Unable to start the Xfce Display Settings"
 msgstr "Nie je možné spustiť nastavenia displeja Xfce"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3083
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3163
 msgid "ATI Settings"
 msgstr "Nastavenie grafickej karty ATI"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3090
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3170
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zatvoriť"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:3098
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3178
 msgid "Unable to launch the proprietary driver settings"
 msgstr "Nie je možné spustiť nastavenie proprietárneho ovládača"
 
@@ -1136,6 +1146,7 @@ msgid_plural "%d MIME types found"
 msgstr[0] "Nájdený %d typ MIME"
 msgstr[1] "Nájdené %d typy MIME"
 msgstr[2] "Nájdených %d typov MIME"
+msgstr[3] "Nájdených %d typov MIME"
 
 #: ../dialogs/mime-settings/xfce-mime-window.c:666
 #, c-format
@@ -1461,7 +1472,7 @@ msgstr "Úprava vybranej vlastnosti"
 
 #: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:334
 #: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1021
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1356
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1360
 msgid "_Reset"
 msgstr "_Reštartovať"
 
@@ -1547,11 +1558,11 @@ msgstr "_Monitor"
 msgid "Refresh"
 msgstr "Obnoviť"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1357
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1361
 msgid "Resetting a property will permanently remove those custom settings."
 msgstr "Reštartovanie vlastnosti natrvalo odstráni vlastné nastavenia."
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1358
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-editor-box.c:1362
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to reset property \"%s\"?"
 msgstr "Naozaj si želáte reštartovať vlastnosť \"%s\"?"
@@ -1704,16 +1715,16 @@ msgstr "Všetky na_stavenia"
 msgid "Help"
 msgstr "Pomocník"
 
-#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:396
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:397
 msgid "Settings"
 msgstr "Nastavenia"
 
-#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:398
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:399
 msgid "Customize your desktop"
 msgstr "Prispôsobte si pracovné prostredie"
 
-#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:893
 #: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:904
+#: ../xfce4-settings-manager/xfce-settings-manager-dialog.c:915
 #, c-format
 msgid "Unable to start \"%s\""
 msgstr "Nie je možné spustiť '%s'"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list