[Xfce4-commits] [xfce/xfdesktop] 01/01: I18n: Update translation ca (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Wed Jun 27 00:32:20 CEST 2018


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository xfce/xfdesktop.

commit 49eff38bebe3a9b499f5d1f64178d860616aae3a
Author: Davidmp <medipas at gmail.com>
Date:  Wed Jun 27 00:32:18 2018 +0200

  I18n: Update translation ca (100%).
  
  229 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/ca.po | 130 +++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 file changed, 69 insertions(+), 61 deletions(-)

diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index f2f4f49..964083b 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -4,16 +4,16 @@
 # 
 # Translators:
 # Carles Muñoz Gorriz <carlesmu at internautas.org>, 2012
-# Davidmp <medipas at gmail.com>, 2015-2017
+# Davidmp <medipas at gmail.com>, 2015-2018
 # Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj at fedoraproject.org>, 2016-2018
 # Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj at fedoraproject.org>, 2016
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfdesktop\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-05-04 18:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-05-14 08:46+0000\n"
-"Last-Translator: Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj at fedoraproject.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-05-25 06:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-06-26 17:34+0000\n"
+"Last-Translator: Davidmp <medipas at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/xfce/xfdesktop/language/ca/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -134,7 +134,7 @@ msgstr "ID SÒCOL"
 msgid "Version information"
 msgstr "Informació de la versió"
 
-#: ../settings/main.c:2101 ../src/xfdesktop-application.c:774
+#: ../settings/main.c:2101 ../src/xfdesktop-application.c:836
 msgid "Enable debug messages"
 msgstr "Habilita els missatges de depuració"
 
@@ -349,7 +349,7 @@ msgstr "Icones d'aplicacions minimitzades"
 msgid "File/launcher icons"
 msgstr "Icones de llançadors i fitxers"
 
-#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:10 ../src/xfce-desktop.c:1049
+#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:10 ../src/xfce-desktop.c:1060
 msgid "Desktop"
 msgstr "Escriptori"
 
@@ -471,7 +471,7 @@ msgstr "<b>Icones predeterminades</b>"
 msgid "_Icons"
 msgstr "_Icones"
 
-#: ../src/menu.c:81
+#: ../src/menu.c:90
 msgid "_Applications"
 msgstr "_Aplicacions"
 
@@ -528,83 +528,83 @@ msgstr "Sup_rimeix l'espai de treball %d"
 msgid "_Remove Workspace '%s'"
 msgstr "Sup_rimeix l'espai de treball «%s»"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:766
+#: ../src/xfdesktop-application.c:828
 msgid "Display version information"
 msgstr "Mostra la informació de la versió"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:767
+#: ../src/xfdesktop-application.c:829
 msgid "Reload all settings"
 msgstr "Torna a carregar tots els ajusts"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:768
+#: ../src/xfdesktop-application.c:830
 msgid "Advance to the next wallpaper on the current workspace"
 msgstr "Avança al següent fons de pantalla en l'espai de treball actual"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:769
+#: ../src/xfdesktop-application.c:831
 msgid "Pop up the menu (at the current mouse position)"
 msgstr "Mostra el menú (a la posició actual del ratolí)"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:770
+#: ../src/xfdesktop-application.c:832
 msgid "Pop up the window list (at the current mouse position)"
 msgstr "Mostra la llista de les finestres (a la posició actual del ratolí)"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:772
+#: ../src/xfdesktop-application.c:834
 msgid "Automatically arrange all the icons on the desktop"
 msgstr "Organitza automàticament totes les icones de l'escriptori"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:775
+#: ../src/xfdesktop-application.c:837
 msgid "Disable debug messages"
 msgstr "Inhabilita els missatges de depuració"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:776
+#: ../src/xfdesktop-application.c:838
 msgid "Do not wait for a window manager on startup"
 msgstr "No esperis un gestor de finestres a l'inici"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:777
+#: ../src/xfdesktop-application.c:839
 msgid "Cause xfdesktop to quit"
 msgstr "Provoca la sortida de xfdesktop"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:792
+#: ../src/xfdesktop-application.c:854
 #, c-format
 msgid "Failed to parse arguments: %s\n"
 msgstr "Ha fallat l'anàlisi dels arguments: %s\n"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:803
+#: ../src/xfdesktop-application.c:865
 #, c-format
 msgid "This is %s version %s, running on Xfce %s.\n"
 msgstr "Això és %s versió %s, executant-se en Xfce %s.\n"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:805
+#: ../src/xfdesktop-application.c:867
 #, c-format
 msgid "Built with GTK+ %d.%d.%d, linked with GTK+ %d.%d.%d."
 msgstr "Es va construir amb GTK+ %d.%d.%d, es va enllaçar amb GTK+ %d.%d.%d."
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:809
+#: ../src/xfdesktop-application.c:871
 #, c-format
 msgid "Build options:\n"
 msgstr "Opcions de construcció:\n"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:810
+#: ../src/xfdesktop-application.c:872
 #, c-format
 msgid "  Desktop Menu:    %s\n"
 msgstr "  Menú d'escriptori:  %s\n"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:812 ../src/xfdesktop-application.c:819
-#: ../src/xfdesktop-application.c:826
+#: ../src/xfdesktop-application.c:874 ../src/xfdesktop-application.c:881
+#: ../src/xfdesktop-application.c:888
 msgid "enabled"
 msgstr "habilitat"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:814 ../src/xfdesktop-application.c:821
-#: ../src/xfdesktop-application.c:828
+#: ../src/xfdesktop-application.c:876 ../src/xfdesktop-application.c:883
+#: ../src/xfdesktop-application.c:890
 msgid "disabled"
 msgstr "inhabilitat"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:817
+#: ../src/xfdesktop-application.c:879
 #, c-format
 msgid "  Desktop Icons:    %s\n"
 msgstr "  Icones d'escriptori: %s\n"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:824
+#: ../src/xfdesktop-application.c:886
 #, c-format
 msgid "  Desktop File Icons: %s\n"
 msgstr "  Fitxer d'icones d'escriptori: %s\n"
@@ -625,8 +625,8 @@ msgstr "Error en la carpeta de l'escriptori"
 #: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:664
 #: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:800
 #: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1095
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1307
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2827 ../src/xfdesktop-file-utils.c:674
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1343
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2863 ../src/xfdesktop-file-utils.c:674
 #: ../src/xfdesktop-file-utils.c:693 ../src/xfdesktop-file-utils.c:747
 #: ../src/xfdesktop-file-utils.c:811 ../src/xfdesktop-file-utils.c:872
 #: ../src/xfdesktop-file-utils.c:933 ../src/xfdesktop-file-utils.c:981
@@ -660,14 +660,14 @@ msgstr "Cap de les icones seleccionades tenen suport per canviar de nom."
 
 #. printf is to be translator-friendly
 #: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:796
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1304
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1340
 #, c-format
 msgid "Unable to launch \"%s\":"
 msgstr "No es pot llançar «%s»:"
 
 #: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:798
 #: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1091
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1305 ../src/xfdesktop-file-utils.c:671
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1341 ../src/xfdesktop-file-utils.c:671
 #: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1203 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1281
 #: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1305 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1367
 msgid "Launch Error"
@@ -689,115 +689,123 @@ msgid ""
 "edit launchers and links on the desktop."
 msgstr "No es pot llançar «exo-desktop-item-edit», el qual es requereix per crear i editar els llançadors i els enllaços a l'escriptori."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1374
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1410
 msgid "_Open all"
 msgstr "_Obre tot"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1388
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1424
 msgid "_Open in New Window"
 msgstr "_Obre en una nova finestra"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1390
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1426
 #: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:548 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:813
 msgid "_Open"
 msgstr "_Obre"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1410
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1446
 msgid "Create _Launcher..."
 msgstr "Crea un _llançador..."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1424
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1460
 msgid "Create _URL Link..."
 msgstr "Crea un enllaç _URL..."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1438
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1474
 msgid "Create _Folder..."
 msgstr "Crea una _carpeta..."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1450
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1486
 msgid "Create _Document"
 msgstr "Crea un _document"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1474
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1510
 msgid "No templates installed"
 msgstr "No hi ha plantilles instal·lades"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1490
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1526
 msgid "_Empty File"
 msgstr "Fitx_er buit"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1505
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1541
 msgid "_Execute"
 msgstr "_Executa"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1523
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1559
 msgid "_Edit Launcher"
 msgstr "_Edita el llançador"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1581
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1617
 msgid "Open With"
 msgstr "Obre amb"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1607
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1621
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1643
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1657
 msgid "Open With Other _Application..."
 msgstr "Obre amb una altra _aplicació..."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1639
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1675
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Enganxa"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1681
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1693
+msgid "Cu_t"
+msgstr "Re_talla"
+
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1705
+msgid "_Copy"
+msgstr "_Copia"
+
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1717
 msgid "Paste Into Folder"
 msgstr "Enganxa dins la carpeta"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1700
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1736
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "_Mou a la paperera"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1712
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1748
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Suprimeix"
 
 #. Rename
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1728
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1764
 msgid "_Rename..."
 msgstr "Canv_ia el nom..."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1795
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1831
 msgid "Arrange Desktop _Icons"
 msgstr "_Organitza les icones de l'escriptori"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1804
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1840
 msgid "Desktop _Settings..."
 msgstr "Ajusts de l'e_scriptori..."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1813
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1849
 #: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:854
 msgid "P_roperties..."
 msgstr "_Propietats..."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2824
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2860
 msgid "Load Error"
 msgstr "No s'ha pogut carregar"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2826
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2862
 msgid "Failed to load the desktop folder"
 msgstr "Ha fallat la càrrega de la carpeta de l'escriptori"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3392
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3428
 msgid "Copy _Here"
 msgstr "Copia _aquí"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3392
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3428
 msgid "_Move Here"
 msgstr "_Mou aquí"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3392
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3428
 msgid "_Link Here"
 msgstr "_Enllaça aquí"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3427
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3463
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Cancel·la"
 
@@ -986,7 +994,7 @@ msgid ""
 "Type: %s\n"
 "Size: %s\n"
 "Last modified: %s"
-msgstr "Tipus: %s\nMida: %s\nÚltima modificació: %s"
+msgstr "Tipus: %s\nMida: %s\nDarrera modificació: %s"
 
 #: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:297
 #: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:479
@@ -1012,7 +1020,7 @@ msgid ""
 "%s\n"
 "Size: %s\n"
 "Last modified: %s"
-msgstr "%s\nMida: %s\nÚltima modificació: %s"
+msgstr "%s\nMida: %s\nDarrera modificació: %s"
 
 #: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:564
 msgid "_Empty Trash"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list