[Xfce4-commits] [xfce/thunar] 02/04: I18n: Update translation pl (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Mon Jun 25 18:30:41 CEST 2018


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository xfce/thunar.

commit 4315be858b3c82e066d0740d1774282996aa7185
Author: Anonymous <noreply at xfce.org>
Date:  Mon Jun 25 18:30:38 2018 +0200

  I18n: Update translation pl (100%).
  
  746 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/pl.po | 696 +++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 342 insertions(+), 354 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index e97d9ee..b62386e 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -17,8 +17,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Thunar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-05-06 00:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-05-06 05:16+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-06-25 00:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-06-25 11:02+0000\n"
 "Last-Translator: No Ne\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/xfce/thunar/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -27,7 +27,7 @@ msgstr ""
 "Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
 
-#: ../thunar/main.c:90
+#: ../thunar/main.c:89
 msgid ""
 "Thunar could not be launched because an older instance of thunar is still running.\n"
 "Would you like to terminate the old thunar instance now?\n"
@@ -38,7 +38,7 @@ msgid ""
 msgstr "Thunar nie mógł zostać uruchomiony, ponieważ stare wystąpienie programu Thunar wciąż działa.\nCzy chcesz teraz zakończyć stare wystąpienie programu?\n\nPrzed zaakceptowaniem upewnij się, że nie ma oczekujących operacji (np. kopiowania plików), ponieważ ich zakończenie może spowodować uszkodzenie plików.\n\nNastępnie proszę ponownie uruchomić program Thunar."
 
 #. setup application name
-#: ../thunar/main.c:126
+#: ../thunar/main.c:125
 msgid "Thunar"
 msgstr "Thunar"
 
@@ -145,10 +145,10 @@ msgstr "Nie udało się wykonać operacji"
 
 #. tell the user that we were unable to launch the file specified
 #: ../thunar/thunar-application.c:1442 ../thunar/thunar-application.c:1574
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1222 ../thunar/thunar-location-entry.c:356
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1216 ../thunar/thunar-location-entry.c:356
 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:384
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1650
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1678 ../thunar/thunar-window.c:2274
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1680
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1708 ../thunar/thunar-window.c:2317
 #, c-format
 msgid "Failed to open \"%s\""
 msgstr "Nie udało się otworzyć „%s”"
@@ -161,20 +161,20 @@ msgstr "Nie udało się otworzyć „%s”: %s"
 #. display an error message
 #: ../thunar/thunar-application.c:1633
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:731
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2773 ../thunar/thunar-tree-view.c:1927
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2853 ../thunar/thunar-tree-view.c:1959
 #, c-format
 msgid "Failed to rename \"%s\""
 msgstr "Nie udało się zmienić nazwy „%s”"
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1735
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1339
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2324 ../thunar/thunar-tree-view.c:1789
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1347
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2378 ../thunar/thunar-tree-view.c:1821
 msgid "New Folder"
 msgstr "Nowy katalog"
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1736
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1340
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2325 ../thunar/thunar-tree-view.c:1790
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1348
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2379 ../thunar/thunar-tree-view.c:1822
 msgid "Create New Folder"
 msgstr "Tworzy nowy katalog"
 
@@ -187,7 +187,7 @@ msgid "Create New File"
 msgstr "Stwórz nowy plik"
 
 #. generate a title for the create dialog
-#: ../thunar/thunar-application.c:1798 ../thunar/thunar-standard-view.c:2369
+#: ../thunar/thunar-application.c:1798 ../thunar/thunar-standard-view.c:2425
 #, c-format
 msgid "Create Document from template \"%s\""
 msgstr "Tworzenie pliku z szablonu „%s”"
@@ -239,16 +239,16 @@ msgstr[3] "Usunąć trwale %u zaznaczonych elementów?"
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:288 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:705
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:753 ../thunar/thunar-create-dialog.c:141
 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:98 ../thunar/thunar-dialogs.c:481
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:552 ../thunar/thunar-dialogs.c:807
-#: ../thunar/thunar-dnd.c:165 ../thunar/thunar-launcher.c:728
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:552 ../thunar/thunar-dialogs.c:800
+#: ../thunar/thunar-dnd.c:169 ../thunar/thunar-launcher.c:725
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:523
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1136
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:819
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:354
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1042
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:197
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:207
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2610
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1053
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:198
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:208
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2684
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:198
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:217
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:272
@@ -259,9 +259,8 @@ msgstr[3] "Usunąć trwale %u zaznaczonych elementów?"
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anuluj"
 
-#. append the "Delete" menu action
 #: ../thunar/thunar-application.c:2100 ../thunar/thunar-standard-view.c:412
-#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1460
+#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1485
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:372
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Usuń"
@@ -293,8 +292,8 @@ msgstr "Opróżnić kosz ze wszystkich elementów?"
 #. append the "Empty Trash" menu action
 #. prepare the menu item
 #: ../thunar/thunar-application.c:2279 ../thunar/thunar-location-buttons.c:188
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1203 ../thunar/thunar-tree-view.c:1352
-#: ../thunar/thunar-window.c:354 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:175
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1226 ../thunar/thunar-tree-view.c:1356
+#: ../thunar/thunar-window.c:353 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:175
 msgid "_Empty Trash"
 msgstr "Opróżnij _kosz"
 
@@ -343,7 +342,7 @@ msgstr "Nie wybrano programu."
 msgid "Other Application..."
 msgstr "Inny program..."
 
-#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:186 ../thunar/thunar-launcher.c:181
+#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:186 ../thunar/thunar-launcher.c:180
 msgid "Open With"
 msgstr "Otwórz za pomocą..."
 
@@ -371,7 +370,7 @@ msgstr "_Domyślne dla tego typu plików"
 #. add the "Ok"/"Open" button
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:291
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:1155
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:820 ../thunar/thunar-window.c:2960
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:820 ../thunar/thunar-window.c:3035
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:142
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:436
 msgid "_OK"
@@ -441,23 +440,18 @@ msgid "Select an Application"
 msgstr "Wybór pliku"
 
 #. change the accept button label text
-#. * CASE 1: nothing selected or atleast one directory in the selection
-#. **
-#. ** - "Open", "Open in n New Windows" and "Open in n New Tabs" actions
-#. *
 #. Prepare "Open" label and icon
-#. append the "Open" menu action
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:754
-#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:1155 ../thunar/thunar-launcher.c:177
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:819 ../thunar/thunar-location-buttons.c:184
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1043
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1099 ../thunar/thunar-tree-view.c:1282
+#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:1155 ../thunar/thunar-launcher.c:176
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:811 ../thunar/thunar-location-buttons.c:184
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1054
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1099 ../thunar/thunar-tree-view.c:1283
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:178
 msgid "_Open"
 msgstr "_Otwórz"
 
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:760
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1050
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1061
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:185
 msgid "All Files"
 msgstr "Wszystkie pliki"
@@ -511,68 +505,68 @@ msgstr "W schowku nie ma elementów do wklejenia"
 
 #. setup the dialog
 #. add a regular close button, the header bar already provides one
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:118 ../thunar/thunar-dialogs.c:752
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:120 ../thunar/thunar-dialogs.c:745
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:229
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:254
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:355
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:214
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:215
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:131
 msgid "_Close"
 msgstr "Za_mknij"
 
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:121
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:123
 msgid "Configure Columns in the Detailed List View"
 msgstr "Kolumny widoku szczegółowej listy"
 
 #. add the "Help" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:124
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:126
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:230
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:253 ../thunar/thunar-window.c:376
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:253 ../thunar/thunar-window.c:375
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:139
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:141
 msgid "Visible Columns"
 msgstr "Widoczne"
 
 #. create the top label for the column editor dialog
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:152
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:154
 msgid ""
 "Choose the order of information to appear in the\n"
 "detailed list view."
 msgstr "Określa kolejność informacji wyświetlanych w\nwidoku listy szczegółowej."
 
 #. create the "Move Up" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:196
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:198
 msgid "Move _Up"
 msgstr "W _górę"
 
 #. create the "Move Down" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:207
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:209
 msgid "Move Dow_n"
 msgstr "W _dół"
 
 #. create the "Show" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:218
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:220
 msgid "_Show"
 msgstr "_Pokaż"
 
 #. create the "Hide" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:224
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:226
 msgid "Hi_de"
 msgstr "U_kryj"
 
 #. create the "Use Default" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:235
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:237
 msgid "Use De_fault"
 msgstr "Przywróć _domyślne"
 
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:244
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:246
 msgid "Column Sizing"
 msgstr "Rozmiar"
 
 #. create the label that explains the column sizing option
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:257
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:259
 msgid ""
 "By default columns will be automatically expanded if\n"
 "needed to ensure the text is fully visible. If you dis-\n"
@@ -581,7 +575,7 @@ msgid ""
 msgstr "Domyślnie kolumny skalowane są do rozmiaru\nzapewniającego najlepszą widoczność tekstu.\nPo wyłączeniu tej opcji, program będzie używał\nokreślonej długości."
 
 #. create the "Automatically expand columns as needed" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:266
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:268
 msgid "Automatically _expand columns as needed"
 msgstr "Automatyczne _skalowanie"
 
@@ -660,11 +654,11 @@ msgstr "_Kolumny..."
 msgid "Configure the columns in the detailed list view"
 msgstr "Otwiera okno konfiguracji kolumn widoku listy"
 
-#: ../thunar/thunar-details-view.c:398
+#: ../thunar/thunar-details-view.c:400
 msgid "Detailed directory listing"
 msgstr "Szczegółowa lista katalogów"
 
-#: ../thunar/thunar-details-view.c:399
+#: ../thunar/thunar-details-view.c:401
 msgid "Details view"
 msgstr "Lista szczegółowa"
 
@@ -727,74 +721,74 @@ msgstr "Zastąp _wszystkie"
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Zastąp"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:591
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:584
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a symbolic link \"%s\"."
 msgstr "Ten katalog zawiera już dowiązanie symboliczne „%s”."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:596
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:589
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a folder \"%s\"."
 msgstr "Ten katalog zawiera już katalog „%s”."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:601
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:594
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a file \"%s\"."
 msgstr "Ten katalog zawiera już plik „%s”."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:614
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:607
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
 msgstr "Zastąpić istniejące dowiązanie symboliczne"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:616
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:609
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
 msgstr "Zastąpić istniejący katalog"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:618
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:611
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
 msgstr "Zastąpić istniejący plik"
 
 #. Fourth box (size, volume, free space)
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:639 ../thunar/thunar-dialogs.c:675
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:632 ../thunar/thunar-dialogs.c:668
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:490
 msgid "Size:"
 msgstr "Rozmiar:"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:639 ../thunar/thunar-dialogs.c:675
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:632 ../thunar/thunar-dialogs.c:668
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:449
 msgid "Modified:"
 msgstr "Czas modyfikacji:"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:650
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:643
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
 msgstr "następującym dowiązaniem?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:652
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:645
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
 msgstr "następującym katalogiem?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:654
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:647
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
 msgstr "następującym plikiem?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:787
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:780
 #, c-format
 msgid ""
 "The desktop file \"%s\" is in an insecure location and not marked as "
 "executable. If you do not trust this program, click Cancel."
 msgstr "Plik aktywatora „%s” znajduje się w niezabezpieczonym położeniu oraz nie jest przeznaczony do uruchamiania. Jeśli program jest niezaufany, proszę kliknąć przycisk Anuluj"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:804
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:797
 msgid "_Launch Anyway"
 msgstr "_Uruchom mimo to"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:806
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:799
 msgid "Mark _Executable"
 msgstr "Nadaj prawa _uruchamiania"
 
@@ -812,7 +806,7 @@ msgstr "Utwórz _dowiązanie"
 
 #. display an error to the user
 #. display an error message to the user
-#: ../thunar/thunar-dnd.c:246 ../thunar/thunar-launcher.c:567
+#: ../thunar/thunar-dnd.c:250 ../thunar/thunar-launcher.c:564
 #, c-format
 msgid "Failed to execute file \"%s\""
 msgstr "Nie udało się uruchomić „%s”"
@@ -847,7 +841,7 @@ msgstr "Grupa"
 msgid "MIME Type"
 msgstr "Typ MIME"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:96 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:418
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:96 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:422
 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:171
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
@@ -887,7 +881,7 @@ msgid "Trash"
 msgstr "Kosz"
 
 #: ../thunar/thunar-file.c:1078 ../thunar/thunar-gio-extensions.c:253
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:928 ../thunar/thunar-window.c:372
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:928 ../thunar/thunar-window.c:371
 msgid "File System"
 msgstr "System plików"
 
@@ -938,33 +932,33 @@ msgid "%s of %s free (%d%% used)"
 msgstr "wolne %s z %s (zajęte %d%%)"
 
 #. extend history tooltip with function of the button
-#: ../thunar/thunar-history-action.c:339
+#: ../thunar/thunar-history-action.c:351
 msgid "Right-click or pull down to show history"
 msgstr "Kliknięcie prawym przyciskiem myszy lub przytrzymanie pokazuje historię"
 
 #. create the "back" action
-#: ../thunar/thunar-history.c:163
+#: ../thunar/thunar-history.c:165
 msgid "Back"
 msgstr "Wstecz"
 
-#: ../thunar/thunar-history.c:163
+#: ../thunar/thunar-history.c:165
 msgid "Go to the previous visited folder"
 msgstr "Przechodzi do ostatnio odwiedzonego położenia"
 
 #. create the "forward" action
-#: ../thunar/thunar-history.c:169
+#: ../thunar/thunar-history.c:173
 msgid "Forward"
 msgstr "Naprzód"
 
-#: ../thunar/thunar-history.c:169
+#: ../thunar/thunar-history.c:173
 msgid "Go to the next visited folder"
 msgstr "Przechodzi do położenia odwiedzonego w następnej kolejności"
 
-#: ../thunar/thunar-history.c:354
+#: ../thunar/thunar-history.c:364
 msgid "The item will be removed from the history"
 msgstr "Element zostanie usunięty z historii"
 
-#: ../thunar/thunar-history.c:366
+#: ../thunar/thunar-history.c:376
 #, c-format
 msgid "Could not find \"%s\""
 msgstr "Nie można odnaleźć „%s”"
@@ -1038,7 +1032,7 @@ msgstr "%s (%u. kopia)"
 #. I18N: name for first link to basename
 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:121 ../thunar/thunar-list-model.c:767
 #: ../thunar/thunar-list-model.c:1608 ../thunar/thunar-list-model.c:1619
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:998
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:997
 #, c-format
 msgid "link to %s"
 msgstr "dowiązanie do %s"
@@ -1076,33 +1070,33 @@ msgid ""
 msgstr "Brak przestrzeni w miejscu docelowym. Spróbuj usunąć pliki aby uzyskać przestrzeń."
 
 #. append the "Open in New Tab" menu action
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:178 ../thunar/thunar-launcher.c:860
-#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1293
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:177 ../thunar/thunar-launcher.c:854
+#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1297
 msgid "Open in New _Tab"
 msgstr "Otwórz w nowej _karcie"
 
 #. append the "Open in New Window" menu action
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:179 ../thunar/thunar-launcher.c:854
-#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1300
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:178 ../thunar/thunar-launcher.c:848
+#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1304
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "Otwórz w nowym _oknie"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:179 ../thunar/thunar-launcher.c:181
 msgid "Open With Other _Application..."
 msgstr "Otwórz za pomocą innego p_rogramu..."
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:968
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:179 ../thunar/thunar-launcher.c:181
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:954
 msgid "Choose another application with which to open the selected file"
 msgstr "Wybiera inny program do otwarcia zaznaczonego pliku"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:676
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:673
 #, c-format
 msgid "Failed to open file \"%s\""
 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku „%s”"
 
 #. we can just tell that n files failed to open
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:682
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:679
 #, c-format
 msgid "Failed to open %d file"
 msgid_plural "Failed to open %d files"
@@ -1111,11 +1105,11 @@ msgstr[1] "Nie udało się otworzyć %d plików"
 msgstr[2] "Nie udało się otworzyć %d plików"
 msgstr[3] "Nie udało się otworzyć %d plików"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:721
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:718
 msgid "Are you sure you want to open all folders?"
 msgstr "Otworzyć wszystkie katalogi?"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:723
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:720
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate file manager window."
 msgid_plural "This will open %d separate file manager windows."
@@ -1124,7 +1118,7 @@ msgstr[1] "Zostaną otwarte %d dodatkowe okna."
 msgstr[2] "Zostanie otwartych %d dodatkowych okien."
 msgstr[3] "Zostanie otwartych %d dodatkowych okien."
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:727
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:724
 #, c-format
 msgid "Open %d New Window"
 msgid_plural "Open %d New Windows"
@@ -1134,7 +1128,7 @@ msgstr[2] "Otwiera %d nowych okien"
 msgstr[3] "Otwiera %d nowych okien"
 
 #. turn "Open New Window" into "Open in n New Windows"
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:827
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:821
 #, c-format
 msgid "Open in %d New _Window"
 msgid_plural "Open in %d New _Windows"
@@ -1143,7 +1137,7 @@ msgstr[1] "Otwórz w %d nowych _oknach"
 msgstr[2] "Otwórz w %d nowych _oknach"
 msgstr[3] "Otwórz w %d nowych _oknach"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:828
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:822
 #, c-format
 msgid "Open the selected directory in %d new window"
 msgid_plural "Open the selected directories in %d new windows"
@@ -1153,7 +1147,7 @@ msgstr[2] "Otwiera zaznaczone katalogi w %d nowych oknach"
 msgstr[3] "Otwiera zaznaczone katalogi w %d nowych oknach"
 
 #. turn "Open in New Tab" into "Open in x New Tabs"
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:839
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:833
 #, c-format
 msgid "Open in %d New _Tab"
 msgid_plural "Open in %d New _Tabs"
@@ -1162,7 +1156,7 @@ msgstr[1] "Otwórz w %d nowych _kartach"
 msgstr[2] "Otwórz w %d nowych _kartach"
 msgstr[3] "Otwórz w %d nowych _kartach"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:840
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:834
 #, c-format
 msgid "Open the selected directory in %d new tab"
 msgid_plural "Open the selected directories in %d new tabs"
@@ -1171,32 +1165,24 @@ msgstr[1] "Otwiera zaznaczone katalogi w %d nowych kartach"
 msgstr[2] "Otwiera zaznaczone katalogi w %d nowych kartach"
 msgstr[3] "Otwiera zaznaczone katalogi w %d nowych kartach"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:855
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:849
 msgid "Open the selected directory in a new window"
 msgstr "Otwiera zaznaczony katalog w nowym oknie"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:861
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:855
 msgid "Open the selected directory in a new tab"
 msgstr "Otwiera zaznaczony katalog w nowej karcie"
 
 #. set tooltip that makes sence
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:865
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:860
 msgid "Open the selected directory"
 msgstr "Otwiera zaznaczony katalog"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:886
-msgid "Open the selected file"
-msgid_plural "Open the selected files"
-msgstr[0] "Otwiera zaznaczony plik"
-msgstr[1] "Otwiera zaznaczone pliki"
-msgstr[2] "Otwiera zaznaczone pliki"
-msgstr[3] "Otwiera zaznaczone pliki"
-
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:931
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:903
 msgid "_Execute"
 msgstr "_Uruchom"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:933
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:905
 msgid "Execute the selected file"
 msgid_plural "Execute the selected files"
 msgstr[0] "Uruchom zaznaczony plik"
@@ -1204,13 +1190,21 @@ msgstr[1] "Uruchom zaznaczone pliki"
 msgstr[2] "Uruchom zaznaczone pliki"
 msgstr[3] "Uruchom zaznaczone pliki"
 
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:915
+msgid "Open the selected file"
+msgid_plural "Open the selected files"
+msgstr[0] "Otwiera zaznaczony plik"
+msgstr[1] "Otwiera zaznaczone pliki"
+msgstr[2] "Otwiera zaznaczone pliki"
+msgstr[3] "Otwiera zaznaczone pliki"
+
 #. turn the "Open" action into "Open With DEFAULT"
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:939
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:923
 #, c-format
 msgid "_Open With \"%s\""
 msgstr "_Otwórz za pomocą „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:940 ../thunar/thunar-launcher.c:1030
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:924 ../thunar/thunar-launcher.c:1022
 #, c-format
 msgid "Use \"%s\" to open the selected file"
 msgid_plural "Use \"%s\" to open the selected files"
@@ -1219,15 +1213,15 @@ msgstr[1] "Otwiera zaznaczone pliki za pomocą „%s”"
 msgstr[2] "Otwiera zaznaczone pliki za pomocą „%s”"
 msgstr[3] "Otwiera zaznaczone pliki za pomocą „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:967
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:953
 msgid "_Open With Other Application..."
 msgstr "_Otwórz za pomocą..."
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:976
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:962
 msgid "_Open With Default Applications"
 msgstr "_Otwórz za pomocą domyślnych programów"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:977
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:963
 msgid "Open the selected file with the default application"
 msgid_plural "Open the selected files with the default applications"
 msgstr[0] "Otwiera zaznaczony plik za pomocą domyślnego programu"
@@ -1235,18 +1229,18 @@ msgstr[1] "Otwiera zaznaczone pliki za pomocą domyślnych programów"
 msgstr[2] "Otwiera zaznaczone pliki za pomocą domyślnych programów"
 msgstr[3] "Otwiera zaznaczone pliki za pomocą domyślnych programów"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1029
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1021
 #, c-format
 msgid "Open With \"%s\""
 msgstr "Otwórz za pomocą „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1586 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1709
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1946 ../thunar/thunar-tree-view.c:2126
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1598 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1739
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1976 ../thunar/thunar-tree-view.c:2158
 #, c-format
 msgid "Failed to mount \"%s\""
 msgstr "Nie udało się zamontować „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1703
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1719
 msgid "Desktop (Create Link)"
 msgid_plural "Desktop (Create Links)"
 msgstr[0] "Pulpit (utwórz dowiązanie)"
@@ -1254,7 +1248,7 @@ msgstr[1] "Pulpit (utwórz dowiązania)"
 msgstr[2] "Pulpit (utwórz dowiązania)"
 msgstr[3] "Pulpit (utwórz dowiązania)"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1704
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1720
 msgid "Create a link to the selected file on the desktop"
 msgid_plural "Create links to the selected files on the desktop"
 msgstr[0] "Tworzy dowiązanie do zaznaczonego pliku na pulpicie"
@@ -1262,7 +1256,7 @@ msgstr[1] "Tworzy dowiązania do zaznaczonych plików na pulpicie"
 msgstr[2] "Tworzy dowiązania do zaznaczonych plików na pulpicie"
 msgstr[3] "Tworzy dowiązania do zaznaczonych plików na pulpicie"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1738 ../thunar/thunar-launcher.c:1790
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1756 ../thunar/thunar-launcher.c:1812
 #, c-format
 msgid "Send the selected file to \"%s\""
 msgid_plural "Send the selected files to \"%s\""
@@ -1385,25 +1379,22 @@ msgstr[3] "%d zaznaczonych katalogów"
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
-#. append the "Open in New Tab" menu action
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:185
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1109
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1113
 msgid "Open in New Tab"
 msgstr "Otwórz w nowej karcie"
 
-#. append the "Open in New Window" menu action
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:186
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1115
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1121
 msgid "Open in New Window"
 msgstr "Otwórz w nowym oknie"
 
-#. append the "Create Folder" menu action
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:187
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:406 ../thunar/thunar-tree-view.c:1368
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:406 ../thunar/thunar-tree-view.c:1373
 msgid "Create _Folder..."
 msgstr "Utwórz _katalog..."
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:188 ../thunar/thunar-window.c:354
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:188 ../thunar/thunar-window.c:353
 msgid "Delete all files and folders in the Trash"
 msgstr "Usuwa wszystkie pliki i katalogi z kosza"
 
@@ -1417,38 +1408,38 @@ msgstr "Wklej do katalogu"
 msgid "_Properties..."
 msgstr "_Właściwości..."
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1252
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1255
 #, c-format
 msgid "Open \"%s\" in this window"
 msgstr "Otwiera katalog „%s” w bieżącym oknie"
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1259
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1262
 #, c-format
 msgid "Open \"%s\" in a new tab"
 msgstr "Otwiera „%s” w nowej karcie"
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1265
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1268
 #, c-format
 msgid "Open \"%s\" in a new window"
 msgstr "Otwiera katalog „%s” w nowym oknie"
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1271
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1274
 #, c-format
 msgid "Create a new folder in \"%s\""
 msgstr "Tworzy nowy katalog w katalogu „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1289
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1294
 #, c-format
 msgid ""
 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into \"%s\""
 msgstr "Przenosi lub kopiuje pliki wybrane poleceniem „Wytnij” lub „Skopiuj” do katalogu „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1300
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1305
 #, c-format
 msgid "View the properties of the folder \"%s\""
 msgstr "Wyświetla właściwości katalogu „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:362
+#: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:361
 msgid "Reload the current folder"
 msgstr "Ponownie odczytuje zawartość katalogu"
 
@@ -1649,7 +1640,7 @@ msgid "View _new folders using:"
 msgstr "_Nowo otwarte katalogi:"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:270
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:317
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:324
 msgid "Icon View"
 msgstr "Ikony"
 
@@ -1682,139 +1673,147 @@ msgid "Always"
 msgstr "Zawsze"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:299
+msgid "Draw frames around thumbnails"
+msgstr "Rysuj ramki wokół miniatur"
+
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:301
+msgid "Select this option to draw black frames around thumbnails."
+msgstr "Rysuje czarne ramki wokół miniatur."
+
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:306
 msgid "Sort _folders before files"
 msgstr "Wyświetlanie _katalogów przed plikami"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:301
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:308
 msgid ""
 "Select this option to list folders before files when you sort a folder."
 msgstr "Wyświetla posortowane katalogi przed plikami"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:306
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:313
 msgid "Show file size in binary format"
 msgstr "Rozmiar pliku w formacie binarnym"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:308
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:315
 msgid ""
 "Select this option to show file size in binary format instead of decimal."
 msgstr "Wyświetla rozmiar pliku w formacie binarnym, zamiast dziesiętnego"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:329
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
 msgid "_Text beside icons"
 msgstr "_Etykiety obok ikon"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:331
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:338
 msgid ""
 "Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
 "rather than below the icon."
 msgstr "Wyświetla etykiety obok ikon plików"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:341
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:348
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:353
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:360
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:216
 msgid "_Format:"
 msgstr "_Format:"
 
 #. Side Pane
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:375
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:382
 msgid "Side Pane"
 msgstr "Panel boczny"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:385
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:392
 msgid "Shortcuts Pane"
 msgstr "Położenia"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:397
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:404
 msgid "_Icon Size:"
 msgstr "Rozmiar _ikon:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:402
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:446
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:409
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:453
 msgid "Very Small"
 msgstr "Bardzo mały"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:403
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:447
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:410
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:454
 msgid "Smaller"
 msgstr "Mniejszy"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:404
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:448
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:411
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:455
 msgid "Small"
 msgstr "Mały"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:405
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:449
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:412
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:456
 msgid "Normal"
 msgstr "Zwykły"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:406
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:450
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:413
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:457
 msgid "Large"
 msgstr "Duży"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:407
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:451
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:414
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:458
 msgid "Larger"
 msgstr "Większy"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:408
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:452
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:415
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:459
 msgid "Very Large"
 msgstr "Bardzo duży"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:417
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:424
 msgid "Show Icon _Emblems"
 msgstr "_Symbole ikon"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:419
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:426
 msgid ""
 "Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
 "folders for which emblems have been defined in the folders properties "
 "dialog."
 msgstr "Wyświetla zdefiniowane symbole katalogów w panelu położeń"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:429
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:436
 msgid "Tree Pane"
 msgstr "Drzewo katalogów"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:441
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:448
 msgid "Icon _Size:"
 msgstr "_Rozmiar ikon:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:461
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:468
 msgid "Show Icon E_mblems"
 msgstr "Sym_bole ikon"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:470
 msgid ""
 "Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
 "for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
 msgstr "Wyświetla zdefiniowane symbole katalogów w panelu drzewa katalogów"
 
 #. Behavior
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:473
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:480
 msgid "Behavior"
 msgstr "Zachowanie"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:483
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:490
 msgid "Navigation"
 msgstr "Nawigacja"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:495
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:502
 msgid "_Single click to activate items"
 msgstr "Zaznaczanie _jednokrotnym kliknięciem"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:511
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:518
 msgid ""
 "Specify the d_elay before an item gets selected\n"
 "when the mouse pointer is paused over it:"
 msgstr "Proszę wprowadzić wartość _opóźnienia, niezbędnego\ndo zaznaczenia elementu po umieszczeniu nad nim\nkursora myszy:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:524
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:531
 msgid ""
 "When single-click activation is enabled, pausing the mouse pointer over an "
 "item will automatically select that item after the chosen delay. You can "
@@ -1823,72 +1822,72 @@ msgid ""
 "to select the item without activating it."
 msgstr "Wprowadza wartość czasu po upływie, którego element zostanie zaznaczony. Przesunięcie suwaka do lewej skrajnej pozycji, wyłącza tą cechę. Przydatne do zaznaczania elementów gdy wybrano aktywację pojedynczym kliknięciem."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:543
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:550
 msgid "Disabled"
 msgstr "Brak"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:549
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:556
 msgid "Medium"
 msgstr "Średnie"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:554
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:561
 msgid "Long"
 msgstr "Długie"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:560
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:567
 msgid "_Double click to activate items"
 msgstr "Zaznaczanie _dwukrotnym kliknięciem"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:571
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:578
 msgid "Middle Click"
 msgstr "Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:581
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:588
 msgid "Open folder in new _window"
 msgstr "Otwieranie katalogów w nowym _oknie"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:586
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:593
 msgid "Open folder in new _tab"
 msgstr "Otwieranie katalogów w nowej _karcie"
 
 #. Advanced
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:595
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:602
 msgid "Advanced"
 msgstr "Zaawansowane"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:605
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:612
 msgid "Folder Permissions"
 msgstr "Prawa dostępu katalogów"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:617
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:624
 msgid ""
 "When changing the permissions of a folder, you\n"
 "can also apply the changes to the contents of the\n"
 "folder. Select the default behavior below:"
 msgstr "Zmiana uprawnień katalogów może dotyczyć również\nich zawartości. Proszę zaznaczyć domyślne działanie:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:626
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:633
 msgid "Ask every time"
 msgstr "Pytaj za każdym razem"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:627
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:634
 msgid "Apply to Folder Only"
 msgstr "Tylko dla katalogów"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:628
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:635
 msgid "Apply to Folder and Contents"
 msgstr "Dla katalogów i zawartości"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:639
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:646
 msgid "Volume Management"
 msgstr "Zarządzanie wolumenami i urządzeniami"
 
 #. add check button to enable/disable auto mounting
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:655
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:662
 msgid "Enable _Volume Management"
 msgstr "_Włączenie"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:665
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:672
 msgid ""
 "<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives,\n"
 "devices and media."
@@ -1896,7 +1895,7 @@ msgstr "<a href=\"volman-config:\">Konfiguruj</a> zarządzanie napędami wymienn
 
 #. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
 #. configuration dialog
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:733
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:740
 msgid "Failed to display the volume management settings"
 msgstr "Nie udało się wyświetlić ustawień menedżera wolumenów"
 
@@ -1905,7 +1904,7 @@ msgid "File Operation Progress"
 msgstr "Postęp działań na plikach"
 
 #. build the tooltip text
-#: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:301
+#: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:310
 #, c-format
 msgid "%d file operation running"
 msgid_plural "%d file operations running"
@@ -1979,39 +1978,39 @@ msgstr "Symbole"
 msgid "Select an Icon for \"%s\""
 msgstr "Wybór ikony dla „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:843
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:842
 #, c-format
 msgid "Failed to change icon of \"%s\""
 msgstr "Nie udało się zmienić ikony „%s”"
 
 #. update the properties dialog title
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:945
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:944
 #, c-format
 msgid "%s - Properties"
 msgstr "%s – właściwości"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:996
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:995
 msgid "broken link"
 msgstr "nieprawidłowe dowiązanie"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1007
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1006
 msgid "unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
 #. update the properties dialog title
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1174
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1173
 msgid "Properties"
 msgstr "Właściwości"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1274
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1273
 msgid "mixed"
 msgstr "różne"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:189 ../thunar/thunar-window.c:350
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:189 ../thunar/thunar-window.c:349
 msgid "_File"
 msgstr "_Plik"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:190 ../thunar/thunar-window.c:353
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:190 ../thunar/thunar-window.c:352
 msgid "_Send To"
 msgstr "Wyś_lij do"
 
@@ -2035,7 +2034,7 @@ msgstr "Wyczyść"
 msgid "Clear the file list below"
 msgstr "Czyści listę plików"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195 ../thunar/thunar-window.c:378
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195 ../thunar/thunar-window.c:377
 msgid "_About"
 msgstr "_O programie"
 
@@ -2048,7 +2047,7 @@ msgid "View the properties of the selected file"
 msgstr "Wyświetla właściwości zaznaczonego elementu"
 
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:351
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1809
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1832
 #: ../Thunar-bulk-rename.desktop.in.in.h:2
 msgid "Rename Multiple Files"
 msgstr "Zmienianie nazw wielu plików"
@@ -2063,11 +2062,11 @@ msgid ""
 "Click here to actually rename the files listed above to their new names."
 msgstr "Zmienia nazwy plików wyświetlonych powyżej"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:436
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:440
 msgid "New Name"
 msgstr "Nowa nazwa"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:499
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:503
 msgid ""
 "Click here to view the documentation for the selected rename operation."
 msgstr "Wyświetla pomoc na temat zaznaczonego sposobu zmiany nazwy"
@@ -2076,7 +2075,7 @@ msgstr "Wyświetla pomoc na temat zaznaczonego sposobu zmiany nazwy"
 #. from $libdir/thunarx-2/,
 #. *       and opening the multi rename dialog by selecting multiple
 #. files and pressing F2.
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:609
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:613
 msgid ""
 "No renamer modules were found on your system. Please check your\n"
 "installation or contact your system administrator. If you install Thunar\n"
@@ -2084,40 +2083,40 @@ msgid ""
 msgstr "Nie odnaleziono modułów zmian nazw. Proszę sprawdzić poprawność\ninstalacji programu lub skontaktować się z administratorem systemu.\nJeżeli program zainstalowano ze źródeł, należy upewnić się, że\nwłączono obsługę wtyczki „Simple Builtin Renamers”."
 
 #. tell the user that we failed
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:936
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:945
 msgid "Failed to open the documentation browser"
 msgstr "Nie udało się uruchomić przeglądarki dokumentacji"
 
 #. allocate the file chooser
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1039
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1050
 msgid "Select files to rename"
 msgstr "Wybór pliku"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1055
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1066
 msgid "Audio Files"
 msgstr "Pliki nagrań dźwiękowych"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1060
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1071
 msgid "Image Files"
 msgstr "Pliki obrazów"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1065
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1076
 msgid "Video Files"
 msgstr "Pliki nagrań wideo"
 
 #. just popup the about dialog
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1198
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1215
 #: ../Thunar-bulk-rename.desktop.in.in.h:1
 msgid "Bulk Rename"
 msgstr "Wsadowe zmienianie nazw"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1199
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1216
 msgid ""
 "Thunar Bulk Rename is a powerful and extensible\n"
 "tool to rename multiple files at once."
 msgstr "Umożliwia szybkie zmienianie nazw wielu plików na raz"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1672
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1694
 msgid "Remove File"
 msgid_plural "Remove Files"
 msgstr[0] "Usuń plik"
@@ -2125,7 +2124,7 @@ msgstr[1] "Usuń pliki"
 msgstr[2] "Usuń pliki"
 msgstr[3] "Usuń pliki"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1674
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1696
 msgid "Remove the selected file from the list of files to be renamed"
 msgid_plural "Remove the selected files from the list of files to be renamed"
 msgstr[0] "Usuwa zaznaczony plik z listy plików przeznaczonych do zmiany nazwy"
@@ -2134,32 +2133,32 @@ msgstr[2] "Usuwa zaznaczone pliki z listy plików przeznaczonych do zmiany nazwy
 msgstr[3] "Usuwa zaznaczone pliki z listy plików przeznaczonych do zmiany nazwy"
 
 #. change title to reflect the standalone status
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1809
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1832
 msgid "Bulk Rename - Rename Multiple Files"
 msgstr "Wsadowe zmienianie nazw"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:186
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:187
 #, c-format
 msgid "Failed to rename \"%s\" to \"%s\"."
 msgstr "Nie udało się zmienić nazwy „%s” na „%s”."
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:193
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:194
 msgid ""
 "You can either choose to skip this file and continue to rename the remaining"
 " files, or revert the previously renamed files to their previous names, or "
 "cancel the operation without reverting previous changes."
 msgstr "Można pominąć ten plik kontynuując zmiany nazw pozostałych plików, przywrócić poprzednie nazwy wszystkim plikom lub po prostu przerwać działanie, pozostawiając dokonane zmiany."
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:198
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:199
 msgid "_Revert Changes"
 msgstr "_Cofnij zmiany"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:199
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:208
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:200
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:209
 msgid "_Skip This File"
 msgstr "_Pomiń ten plik"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:205
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:206
 msgid ""
 "Do you want to skip this file and continue to rename the remaining files?"
 msgstr "Pominąć ten plik i kontynuować zmiany nazw pozostałych plików?"
@@ -2194,7 +2193,7 @@ msgstr "Przeglądanie sieci"
 msgid "PLACES"
 msgstr "POŁOŻENIA"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:396
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:399
 msgid "Side Pane (Create Shortcut)"
 msgid_plural "Side Pane (Create Shortcuts)"
 msgstr[0] "Panel boczny (dodaj zakładkę)"
@@ -2202,7 +2201,7 @@ msgstr[1] "Panel boczny (dodaj zakładki)"
 msgstr[2] "Panel boczny (dodaj zakładki)"
 msgstr[3] "Panel boczny (dodaj zakładki)"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:398
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:401
 msgid "Add the selected folder to the shortcuts side pane"
 msgid_plural "Add the selected folders to the shortcuts side pane"
 msgstr[0] "Dodaje zakładkę do zaznaczonego katalogu"
@@ -2210,80 +2209,74 @@ msgstr[1] "Dodaje zakładki do zaznaczonych katalogów"
 msgstr[2] "Dodaje zakładki do zaznaczonych katalogów"
 msgstr[3] "Dodaje zakładki do zaznaczonych katalogów"
 
-#. append the "Mount" item
 #. append the "Mount" menu action
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1136 ../thunar/thunar-tree-view.c:1316
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1144 ../thunar/thunar-tree-view.c:1320
 msgid "_Mount"
 msgstr "_Zamontuj"
 
-#. append the "Unmount" item
 #. append the "Unmount" menu action
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1142 ../thunar/thunar-tree-view.c:1322
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1152 ../thunar/thunar-tree-view.c:1326
 msgid "_Unmount"
 msgstr "_Odmontuj"
 
-#. append the "Disconnect" (eject + safely remove drive) item
 #. append the "Eject" menu action
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1148 ../thunar/thunar-tree-view.c:1328
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1160 ../thunar/thunar-tree-view.c:1332
 msgid "_Eject"
 msgstr "_Wysuń"
 
-#. append the "Disconnect" item
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1165
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1179
 msgid "Create _Shortcut"
 msgstr "Utwórz _zakładkę"
 
-#. append the "Disconnect" item
 #. append the "Mount Volume" menu action
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1186 ../thunar/thunar-tree-view.c:1337
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1204 ../thunar/thunar-tree-view.c:1341
 msgid "Disconn_ect"
 msgstr "_Odłącz"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1257
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1282
 msgid "_Remove Shortcut"
 msgstr "_Usuń zakładkę"
 
-#. append the rename menu item
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1271
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1300
 msgid "Re_name Shortcut"
 msgstr "Zmień _nazwę zakładki"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1576
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1606
 #, c-format
 msgid "The path \"%s\" does not refer to a directory"
 msgstr "Ścieżka „%s” nie wskazuje na katalog"
 
 #. display an error message to the user
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1596
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1626
 msgid "Failed to add new shortcut"
 msgstr "Nie udało się dodać nowej zakładki"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1873 ../thunar/thunar-tree-view.c:1994
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1903 ../thunar/thunar-tree-view.c:2026
 #, c-format
 msgid "Failed to eject \"%s\""
 msgstr "Nie udało się wysunąć „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:2015 ../thunar/thunar-tree-view.c:2049
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:2045 ../thunar/thunar-tree-view.c:2081
 #, c-format
 msgid "Failed to unmount \"%s\""
 msgstr "Nie udało się odmontować „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:166
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:165
 msgid "Click here to stop calculating the total size of the folder."
 msgstr "Zatrzymuje obliczanie rozmiaru katalogu"
 
 #. add the label widget
 #. tell the user that we started calculation
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:176 ../thunar/thunar-size-label.c:331
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:175 ../thunar/thunar-size-label.c:328
 msgid "Calculating..."
 msgstr "Obliczanie..."
 
 #. tell the user that the operation was canceled
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:290
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:287
 msgid "Calculation aborted"
 msgstr "Anulowano obliczanie"
 
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:415
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:412
 #, c-format
 msgid "%u item, totalling %s"
 msgid_plural "%u items, totalling %s"
@@ -2294,12 +2287,12 @@ msgstr[3] "%u elementów, łącznie %s"
 
 #. TRANSLATORS: this is shows if during the deep count size
 #. * directories were not accessible
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:422
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:419
 msgid "(some contents unreadable)"
 msgstr "(pewna zawartość nieczytelna)"
 
 #. nothing was readable, so permission was denied
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:433
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:430
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Brak dostępu"
 
@@ -2311,13 +2304,11 @@ msgstr "Menu podręczne katalogu"
 msgid "Create an empty folder within the current folder"
 msgstr "Tworzy pusty katalog w bieżącym położeniu"
 
-#. append the "Cut" menu action
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:408 ../thunar/thunar-tree-view.c:1395
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:408 ../thunar/thunar-tree-view.c:1404
 msgid "Cu_t"
 msgstr "_Wytnij"
 
-#. append the "Copy" menu action
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:409 ../thunar/thunar-tree-view.c:1406
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:409 ../thunar/thunar-tree-view.c:1419
 msgid "_Copy"
 msgstr "S_kopiuj"
 
@@ -2329,8 +2320,7 @@ msgstr "Wk_lej"
 msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
 msgstr "Przenosi lub kopiuje pliki wybrane wcześniej poleceniem „Wytnij” lub „Skopiuj”"
 
-#. append the "Move to Tash" menu action
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:411 ../thunar/thunar-tree-view.c:1448
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:411 ../thunar/thunar-tree-view.c:1469
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "Przenieś do _kosza"
 
@@ -2368,7 +2358,7 @@ msgstr "Zaznacza wszystkie elementy aktualnie nie zaznaczone, odznaczając eleme
 msgid "Du_plicate"
 msgstr "_Powiel"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:418 ../thunar/thunar-standard-view.c:4464
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:418 ../thunar/thunar-standard-view.c:4569
 msgid "Ma_ke Link"
 msgid_plural "Ma_ke Links"
 msgstr[0] "Utwórz _dowiązanie"
@@ -2377,7 +2367,7 @@ msgstr[2] "Utwórz _dowiązania"
 msgstr[3] "Utwórz _dowiązania"
 
 #. append the "Rename" menu action
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:419 ../thunar/thunar-tree-view.c:1483
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:419 ../thunar/thunar-tree-view.c:1511
 msgid "_Rename..."
 msgstr "Zmień _nazwę..."
 
@@ -2386,57 +2376,57 @@ msgid "_Restore"
 msgstr "_Przywróć"
 
 #. add the "Create Document" sub menu action
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:685
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:701
 msgid "Create _Document"
 msgstr "Utwórz z _szablonu..."
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1653
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1687
 msgid "Loading folder contents..."
 msgstr "Wczytywanie zawartości katalogu..."
 
 #. display an error to the user
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2230 ../thunar/thunar-window.c:2806
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2280 ../thunar/thunar-window.c:2877
 msgid "Failed to open the home folder"
 msgstr "Nie udało się otworzyć katalogu domowego"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2280
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2332
 msgid "New Empty File"
 msgstr "Nowy pusty plik"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2281
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2333
 msgid "New Empty File..."
 msgstr "Nowy plik"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2606
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2680
 msgid "Select by Pattern"
 msgstr "Wprowadzanie wzoru"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2611
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2685
 msgid "_Select"
 msgstr "_Zaznacz"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2620
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2694
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Wzór:"
 
 #. tell the user that the file name provided by the X Direct Save source is
 #. invalid
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3193
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3285
 msgid "Invalid filename provided by XDS drag site"
 msgstr "Nieprawidłowa nazwa pliku dostarczona przez źródło XDS"
 
 #. display an error dialog to the user
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3383
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3475
 #, c-format
 msgid "Failed to create a link for the URL \"%s\""
 msgstr "Nie udało się utworzyć dowiązania do adresu URL „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3833 ../thunar/thunar-window.c:2901
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3925 ../thunar/thunar-window.c:2972
 #, c-format
 msgid "Failed to open directory \"%s\""
 msgstr "Nie udało się otworzyć katalogu „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4415
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4518
 msgid "Prepare the selected file to be moved with a Paste command"
 msgid_plural "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
 msgstr[0] "Przygotowuje zaznaczony plik do przeniesienia za pomocą polecenia „Wklej”"
@@ -2444,7 +2434,7 @@ msgstr[1] "Przygotowuje zaznaczone pliki do przeniesienia za pomocą polecenia 
 msgstr[2] "Przygotowuje zaznaczone pliki do przeniesienia za pomocą polecenia „Wklej”"
 msgstr[3] "Przygotowuje zaznaczone pliki do przeniesienia za pomocą polecenia „Wklej”"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4423
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4526
 msgid "Prepare the selected file to be copied with a Paste command"
 msgid_plural "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
 msgstr[0] "Przygotowuje zaznaczony plik do skopiowania za pomocą polecenia „Wklej”"
@@ -2452,7 +2442,7 @@ msgstr[1] "Przygotowuje zaznaczone pliki do skopiowania za pomocą polecenia „
 msgstr[2] "Przygotowuje zaznaczone pliki do skopiowania za pomocą polecenia „Wklej”"
 msgstr[3] "Przygotowuje zaznaczone pliki do skopiowania za pomocą polecenia „Wklej”"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4435
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4540
 msgid "Move the selected file to the Trash"
 msgid_plural "Move the selected files to the Trash"
 msgstr[0] "Wysyła zaznaczony plik do „%s”"
@@ -2460,7 +2450,7 @@ msgstr[1] "Wyślij zaznaczone pliki do „%s”"
 msgstr[2] "Wyślij zaznaczone pliki do „%s”"
 msgstr[3] "Wyślij zaznaczone pliki do „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4443
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4548
 msgid "Permanently delete the selected file"
 msgid_plural "Permanently delete the selected files"
 msgstr[0] "Usuwa zaznaczony plik"
@@ -2468,7 +2458,7 @@ msgstr[1] "Usuwa zaznaczone pliki"
 msgstr[2] "Usuwa zaznaczone pliki"
 msgstr[3] "Usuwa zaznaczone pliki"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4457
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4562
 msgid "Duplicate the selected file"
 msgid_plural "Duplicate each selected file"
 msgstr[0] "Tworzy duplikat zaznaczonego pliku"
@@ -2476,7 +2466,7 @@ msgstr[1] "Tworzy duplikaty zaznaczonych plików"
 msgstr[2] "Tworzy duplikaty zaznaczonych plików"
 msgstr[3] "Tworzy duplikaty zaznaczonych plików"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4466
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4571
 msgid "Create a symbolic link for the selected file"
 msgid_plural "Create a symbolic link for each selected file"
 msgstr[0] "Tworzy dowiązanie do zaznaczonego pliku"
@@ -2484,7 +2474,7 @@ msgstr[1] "Tworzy dowiązania do zaznaczonych plików"
 msgstr[2] "Tworzy dowiązania do zaznaczonych plików"
 msgstr[3] "Tworzy dowiązania do zaznaczonych plików"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4474
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4579
 msgid "Rename the selected file"
 msgid_plural "Rename the selected files"
 msgstr[0] "Zmienia nazwę zaznaczonego pliku"
@@ -2492,7 +2482,7 @@ msgstr[1] "Zmienia nazwy zaznaczonych plików"
 msgstr[2] "Zmienia nazwy zaznaczonych plików"
 msgstr[3] "Zmienia nazwy zaznaczonych plików"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4482
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4587
 msgid "Restore the selected file"
 msgid_plural "Restore the selected files"
 msgstr[0] "Przenosi zaznaczony plik do jego pierwotnego położenia"
@@ -2501,7 +2491,7 @@ msgstr[2] "Przenosi zaznaczone pliki do ich pierwotnych położeń"
 msgstr[3] "Przenosi zaznaczone pliki do ich pierwotnych położeń"
 
 #. add the "Empty File" item
-#: ../thunar/thunar-templates-action.c:488
+#: ../thunar/thunar-templates-action.c:500
 msgid "_Empty File"
 msgstr "_Pusty plik"
 
@@ -2583,25 +2573,23 @@ msgstr[1] "pozostały %lu sekundy (%s/s)"
 msgstr[2] "pozostało %lu sekund (%s/s)"
 msgstr[3] "pozostało %lu sekund (%s/s)"
 
-#: ../thunar/thunar-trash-action.c:108
+#: ../thunar/thunar-trash-action.c:109
 msgid "T_rash"
 msgstr "_Kosz"
 
-#: ../thunar/thunar-trash-action.c:169
+#: ../thunar/thunar-trash-action.c:170
 msgid "Display the contents of the trash can"
 msgstr "Wyświetla zawartość kosza"
 
-#: ../thunar/thunar-tree-model.c:619
+#: ../thunar/thunar-tree-model.c:620
 msgid "Loading..."
 msgstr "Wczytywanie..."
 
-#. append the "Paste Into Folder" menu action
-#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1422
+#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1439
 msgid "_Paste Into Folder"
 msgstr "_Wklej pliki do katalogu"
 
-#. append the "Properties" menu action
-#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1534
+#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1563
 msgid "P_roperties..."
 msgstr "_Właściwości..."
 
@@ -2649,326 +2637,326 @@ msgstr "%A o %X"
 msgid "%x at %X"
 msgstr "%x o %X"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:351
+#: ../thunar/thunar-window.c:350
 msgid "New _Tab"
 msgstr "Nowa _karta"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:351
+#: ../thunar/thunar-window.c:350
 msgid "Open a new tab for the displayed location"
 msgstr "Otwiera bieżące położenie w nowej karcie"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:352
+#: ../thunar/thunar-window.c:351
 msgid "New _Window"
 msgstr "_Nowe okno"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:352
+#: ../thunar/thunar-window.c:351
 msgid "Open a new Thunar window for the displayed location"
 msgstr "Otwiera bieżące położenie w nowym oknie"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:355
+#: ../thunar/thunar-window.c:354
 msgid "Detac_h Tab"
 msgstr "_Odłącz kartę"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:355
+#: ../thunar/thunar-window.c:354
 msgid "Open current folder in a new window"
 msgstr "Przemieszcza zawartość karty do nowego okna"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:356
+#: ../thunar/thunar-window.c:355
 msgid "Close _All Windows"
 msgstr "Zamknij w_szystkie"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:356
+#: ../thunar/thunar-window.c:355
 msgid "Close all Thunar windows"
 msgstr "Zamyka wszystkie okna programu"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:357
+#: ../thunar/thunar-window.c:356
 msgid "C_lose Tab"
 msgstr "Za_mknij kartę"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:357
+#: ../thunar/thunar-window.c:356
 msgid "Close this folder"
 msgstr "Zamyka kartę"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:358
+#: ../thunar/thunar-window.c:357
 msgid "_Close Window"
 msgstr "_Zamknij okno"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:358
+#: ../thunar/thunar-window.c:357
 msgid "Close this window"
 msgstr "Zamyka bieżące okno"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:359
+#: ../thunar/thunar-window.c:358
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edycja"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:360
+#: ../thunar/thunar-window.c:359
 msgid "Pr_eferences..."
 msgstr "P_referencje..."
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:360
+#: ../thunar/thunar-window.c:359
 msgid "Edit Thunars Preferences"
 msgstr "Otwiera okno preferencji programu"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:361
+#: ../thunar/thunar-window.c:360
 msgid "_View"
 msgstr "_Widok"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:362
+#: ../thunar/thunar-window.c:361
 msgid "_Reload"
 msgstr "W_czytaj ponownie"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:363
+#: ../thunar/thunar-window.c:362
 msgid "_Location Selector"
 msgstr "Pasek p_ołożenia"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:364
+#: ../thunar/thunar-window.c:363
 msgid "_Side Pane"
 msgstr "Panel _boczny"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:365
+#: ../thunar/thunar-window.c:364
 msgid "Zoom I_n"
 msgstr "Po_większ"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:365
+#: ../thunar/thunar-window.c:364
 msgid "Show the contents in more detail"
 msgstr "Powiększa rozmiar ikon"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:366
+#: ../thunar/thunar-window.c:365
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Po_mniejsz"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:366
+#: ../thunar/thunar-window.c:365
 msgid "Show the contents in less detail"
 msgstr "Pomniejsza rozmiar ikon"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:367
+#: ../thunar/thunar-window.c:366
 msgid "Normal Si_ze"
 msgstr "Zwykły _rozmiar"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:367
+#: ../thunar/thunar-window.c:366
 msgid "Show the contents at the normal size"
 msgstr "Przywraca zwykły rozmiar ikon"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:368
+#: ../thunar/thunar-window.c:367
 msgid "_Go"
 msgstr "P_rzejdź"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:369
+#: ../thunar/thunar-window.c:368
 msgid "Open _Parent"
 msgstr "Katalog _nadrzędny"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:369
+#: ../thunar/thunar-window.c:368
 msgid "Open the parent folder"
 msgstr "Przechodzi do katalogu nadrzędnego"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:370
+#: ../thunar/thunar-window.c:369
 msgid "_Home"
 msgstr "Katalog _użytkownika"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:370
+#: ../thunar/thunar-window.c:369
 msgid "Go to the home folder"
 msgstr "Przechodzi do katalogu użytkownika"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:371
+#: ../thunar/thunar-window.c:370
 msgid "Desktop"
 msgstr "Pulpit"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:371
+#: ../thunar/thunar-window.c:370
 msgid "Go to the desktop folder"
 msgstr "Przechodzi do katalogu pulpitu"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:372
+#: ../thunar/thunar-window.c:371
 msgid "Browse the file system"
 msgstr "Przegląda system plików za pomocą menedżera plików"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:373
+#: ../thunar/thunar-window.c:372
 msgid "B_rowse Network"
 msgstr "P_rzeglądaj sieć"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:373
+#: ../thunar/thunar-window.c:372
 msgid "Browse local network connections"
 msgstr "Przegląda położenia w sieci lokalnej"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:374
+#: ../thunar/thunar-window.c:373
 msgid "T_emplates"
 msgstr "_Szablony"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:374
+#: ../thunar/thunar-window.c:373
 msgid "Go to the templates folder"
 msgstr "Przechodzi do katalogu szablonów"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:375
+#: ../thunar/thunar-window.c:374
 msgid "_Open Location..."
 msgstr "_Położenie..."
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:375
+#: ../thunar/thunar-window.c:374
 msgid "Specify a location to open"
 msgstr "Otwiera określone położenie w systemie plików"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:377
+#: ../thunar/thunar-window.c:376
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Spis treści"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:377
+#: ../thunar/thunar-window.c:376
 msgid "Display Thunar user manual"
 msgstr "Wyświetla podręcznik programu"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:378
+#: ../thunar/thunar-window.c:377
 msgid "Display information about Thunar"
 msgstr "Wyświetla informacje o programie"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:383
+#: ../thunar/thunar-window.c:382
 msgid "Show _Hidden Files"
 msgstr "Wyświetlanie _ukrytych plików"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:383
+#: ../thunar/thunar-window.c:382
 msgid "Toggles the display of hidden files in the current window"
 msgstr "Wyświetla pliki ukryte oraz kopie bezpieczeństwa"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:384
+#: ../thunar/thunar-window.c:383
 msgid "_Pathbar Style"
 msgstr "Przyciski ś_cieżki"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:384
+#: ../thunar/thunar-window.c:383
 msgid "Modern approach with buttons that correspond to folders"
 msgstr "Wyświetla pasek położenia z przyciskami odpowiadającymi katalogom"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:385
+#: ../thunar/thunar-window.c:384
 msgid "_Toolbar Style"
 msgstr "Przyciski _nawigacyjne"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:385
+#: ../thunar/thunar-window.c:384
 msgid "Traditional approach with location bar and navigation buttons"
 msgstr "Wyświetla pasek położenia z przyciskami nawigacyjnymi"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:386
+#: ../thunar/thunar-window.c:385
 msgid "_Shortcuts"
 msgstr "_Zakładki"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:386
+#: ../thunar/thunar-window.c:385
 msgid "Toggles the visibility of the shortcuts pane"
 msgstr "Wyświetla w panelu bocznym wolumeny i położenia"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:387
+#: ../thunar/thunar-window.c:386
 msgid "_Tree"
 msgstr "_Drzewo katalogów"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:387
+#: ../thunar/thunar-window.c:386
 msgid "Toggles the visibility of the tree pane"
 msgstr "Wyświetla w panelu bocznym drzewo katalogów"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:388
+#: ../thunar/thunar-window.c:387
 msgid "St_atusbar"
 msgstr "Pasek _stanu"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:388
+#: ../thunar/thunar-window.c:387
 msgid "Change the visibility of this window's statusbar"
 msgstr "Wyświetla pasek stanu"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:389
+#: ../thunar/thunar-window.c:388
 msgid "_Menubar"
 msgstr "Pasek p_oleceń"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:389
+#: ../thunar/thunar-window.c:388
 msgid "Change the visibility of this window's menubar"
 msgstr "Zmienia widoczność paska poleceń bieżącego okna"
 
 #. * add view options
-#: ../thunar/thunar-window.c:772
+#: ../thunar/thunar-window.c:773
 msgid "View as _Icons"
 msgstr "Iko_ny"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:772
+#: ../thunar/thunar-window.c:773
 msgid "Display folder content in an icon view"
 msgstr "Wyświetla zawartość katalogu w formie listy ikon"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:779
+#: ../thunar/thunar-window.c:780
 msgid "View as _Detailed List"
 msgstr "Lista _szczegółowa"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:779
+#: ../thunar/thunar-window.c:780
 msgid "Display folder content in a detailed list view"
 msgstr "Wyświetla zawartość katalogu w formie szczegółowej listy"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:786
+#: ../thunar/thunar-window.c:787
 msgid "View as _Compact List"
 msgstr "Lista _zwarta"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:786
+#: ../thunar/thunar-window.c:787
 msgid "Display folder content in a compact list view"
 msgstr "Wyświetla zawartość katalogu w formie zwartej listy ikon"
 
 #. add the label with the root warning
-#: ../thunar/thunar-window.c:858
+#: ../thunar/thunar-window.c:866
 msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
 msgstr "Uwaga: używane konto należy do użytkowanika root. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia systemu."
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:1795
+#: ../thunar/thunar-window.c:1826
 msgid "Close tab"
 msgstr "Zamknij kartę"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2050
+#: ../thunar/thunar-window.c:2077
 #, c-format
 msgid "Open the location \"%s\""
 msgstr "Otwiera położenie „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2248
+#: ../thunar/thunar-window.c:2291
 #, c-format
 msgid "Failed to launch \"%s\""
 msgstr "Nie udało się uruchomić „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2781
+#: ../thunar/thunar-window.c:2852
 msgid "Failed to open parent folder"
 msgstr "Nie udało się otworzyć katalogu nadrzędnego"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2876
+#: ../thunar/thunar-window.c:2947
 #, c-format
 msgid "The directory \"%s\" does not exist. Do you want to create it?"
 msgstr "Katalog „%s” nie istnieje. Utworzyć go?"
 
 #. display the "About Templates" dialog
-#: ../thunar/thunar-window.c:2958
+#: ../thunar/thunar-window.c:3033
 msgid "About Templates"
 msgstr "O szablonach"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2980
+#: ../thunar/thunar-window.c:3055
 msgid "All files in this folder will appear in the \"Create Document\" menu."
 msgstr "Pliki katalogu szablonów zostaną wyświetlone w menu „Utwórz z szablonu...”"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2987
+#: ../thunar/thunar-window.c:3062
 msgid ""
 "If you frequently create certain kinds of documents, make a copy of one and put it in this folder. Thunar will add an entry for this document in the \"Create Document\" menu.\n"
 "\n"
 "You can then select the entry from the \"Create Document\" menu and a copy of the document will be created in the directory you are viewing."
 msgstr "W tym katalogu można umieszczać kopie często tworzonych plików. Kliknięcie pozycji w menu „Utwórz z szablonu...” odpowiadającej danemu plikowi, utworzy kopię tego pliku w bieżącym katalogu."
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2999
+#: ../thunar/thunar-window.c:3074
 msgid "Do _not display this message again"
 msgstr "_Ukrywanie tego okna w przyszłości"
 
 #. display an error to the user
-#: ../thunar/thunar-window.c:3029
+#: ../thunar/thunar-window.c:3104
 msgid "Failed to open the file system root folder"
 msgstr "Nie udało się otworzyć katalogu głównego systemu plików"
 
 #. display an error to the user
-#: ../thunar/thunar-window.c:3064
+#: ../thunar/thunar-window.c:3141
 msgid "Failed to display the contents of the trash can"
 msgstr "Nie udało się wyświetlić zawartości kosza"
 
 #. display an error to the user
-#: ../thunar/thunar-window.c:3099
+#: ../thunar/thunar-window.c:3178
 msgid "Failed to browse the network"
 msgstr "Nie udało się wyświetlić zawartości sieci"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:3183
+#: ../thunar/thunar-window.c:3262
 msgid ""
 "Thunar is a fast and easy to use file manager\n"
 "for the Xfce Desktop Environment."
 msgstr "Zarządza zawartością sytemu plików, wyróżniając się\nszybkością działania i prostotą obsługi."
 
 #. set window title
-#: ../thunar/thunar-window.c:3237 ../Thunar.desktop.in.in.h:3
+#: ../thunar/thunar-window.c:3320 ../Thunar.desktop.in.in.h:3
 #: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:1
 msgid "File Manager"
 msgstr "Menedżer plików"
@@ -3528,7 +3516,7 @@ msgid ""
 "Setup custom actions that will appear in the file managers context menus"
 msgstr "Otwiera okno czynności menu podręcznego"
 
-#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:429
+#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:430
 #, c-format
 msgid "Failed to launch action \"%s\"."
 msgstr "Nie udało się uruchomić czynności „%s”."
@@ -3732,7 +3720,7 @@ msgstr "Przemieszcza zaznaczoną czynność o jedną pozycję do góry"
 msgid "Move the currently selected action down by one row."
 msgstr "Przemieszcza zaznaczoną czynność o jedną pozycję w dół"
 
-#: ../plugins/thunar-wallpaper/twp-provider.c:173
+#: ../plugins/thunar-wallpaper/twp-provider.c:178
 msgid "Set as wallpaper"
 msgstr "Ustaw jako tło pulpitu"
 
@@ -3760,7 +3748,7 @@ msgstr "Otwórz katalog"
 msgid "Configure the Thunar file manager"
 msgstr "Konfiguruje preferencje menedżera plików Thunar"
 
-#: ../thunar.appdata.xml.in.h:1
+#: ../org.xfce.thunar.appdata.xml.in.h:1
 msgid ""
 "Thunar is a file browser specifically designed for the Xfce Desktop, but "
 "also can serve as an alternate file browser for other Desktop environments. "

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list