[Xfce4-commits] [apps/mousepad] 01/01: I18n: Update translation nl (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Sat Jun 9 12:32:25 CEST 2018


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository apps/mousepad.

commit e0067570432026dc3bca06c22f1dcc1a3f13f459
Author: Pjotr <pjotrvertaalt at gmail.com>
Date:  Sat Jun 9 12:32:23 2018 +0200

  I18n: Update translation nl (100%).
  
  308 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/nl.po | 466 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 239 insertions(+), 227 deletions(-)

diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index d5c2c4c..8253eb7 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -3,14 +3,14 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
-# Pjotr <pjotrvertaalt at gmail.com>, 2014
+# Pjotr <pjotrvertaalt at gmail.com>, 2014,2018
 # Pjotr <pjotrvertaalt at gmail.com>, 2013
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-07-15 06:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-09-23 19:02+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-06-05 06:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-06-09 09:38+0000\n"
 "Last-Translator: Pjotr <pjotrvertaalt at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Dutch (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/nl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -55,122 +55,122 @@ msgstr "De Xfce-ontwikkelploeg. Alle rechten voorbehouden."
 msgid "Please report bugs to <%s>."
 msgstr "Gelieve fouten te melden aan <%s>."
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:40
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:41
 msgid "Mousepad is a fast text editor for the Xfce Desktop Environment."
 msgstr "Mousepad is een snelle tekstbewerker voor de Xfce-werkomgeving."
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:45
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:46
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Pjotr <pjotrvertaalt at gmail.com>"
 
 #. display an error message to the user
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:100
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:101
 msgid "Failed to open the documentation browser"
 msgstr "Kon de documentatiebladeraar niet openen"
 
 #. build dialog
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:115
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:116
 msgid "Select Tab Size"
 msgstr "Kies tabgrootte"
 
 #. build the dialog
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:196
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:197
 msgid "Go To"
 msgstr "Ga naar"
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:218
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:219
 msgid "_Line number:"
 msgstr "_Regelnummer:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:237
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:238
 msgid "C_olumn number:"
 msgstr "_Kolomnummer:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:295
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:296
 msgid "Remove all entries from the documents history?"
 msgstr "Alles verwijderen uit de documentengeschiedenis?"
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:300
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:301
 msgid "Clear Documents History"
 msgstr "Wis documentengeschiedenis"
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:303
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:304
 msgid ""
 "Clearing the documents history will permanently remove all currently listed "
 "entries."
 msgstr "Het wissen van de documentengeschiedenis zal alles wat er nu in zit, blijvend verwijderen."
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:334
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:335
 msgid "Do you want to save the changes before closing?"
 msgstr "Wilt u de veranderingen opslaan alvorens af te sluiten?"
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:335
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:336
 msgid "Save Changes"
 msgstr "Sla veranderingen op"
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:336
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:337
 msgid "_Don't Save"
 msgstr "Sla _niet op"
 
 #. secondary text
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:358
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:359
 msgid "If you don't save the document, all the changes will be lost."
 msgstr "Als u het document niet opslaat, zullen alle veranderingen verloren gaan."
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:380
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:381
 msgid ""
 "The document has been externally modified. Do you want to continue saving?"
 msgstr "Het document is extern aangepast. Wilt u doorgaan met opslaan?"
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:381
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:382
 msgid "Externally Modified"
 msgstr "Extern aangepast"
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:383
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:384
 msgid "If you save the document, all of the external changes will be lost."
 msgstr "Als u het document opslaat, zullen alle externe veranderingen verloren gaan."
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:411
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:412
 msgid "Do you want to save your changes before reloading?"
 msgstr "Wilt u uw veranderingen opslaan alvorens te herladen?"
 
-#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:413
+#: ../mousepad/mousepad-dialogs.c:414
 msgid "If you revert the file, all unsaved changes will be lost."
 msgstr "Indien u het bestand terugdraait, zullen alle niet-opgeslagen veranderingen verloren gaan."
 
 #. pack button, add signal and tooltip
-#: ../mousepad/mousepad-document.c:508
+#: ../mousepad/mousepad-document.c:502
 msgid "Close this tab"
 msgstr "Sluit dit tabblad"
 
 #. create an unique untitled document name
-#: ../mousepad/mousepad-document.c:543
+#: ../mousepad/mousepad-document.c:532
 msgid "Untitled"
 msgstr "Ongetiteld"
 
 #. create the header
-#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:125
+#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:126
 msgid "The document was not UTF-8 valid"
 msgstr "Het document was geen geldige UTF-8"
 
-#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:126
+#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:127
 msgid "Please select an encoding below."
 msgstr "Kies a.u.b. hieronder een codering"
 
 #. encoding radio buttons
-#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:138
+#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:139
 msgid "Default (UTF-8)"
 msgstr "Standaard (UTF-8)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:144
+#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:145
 msgid "System"
 msgstr "Systeem"
 
-#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:151
+#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:152
 msgid "Other:"
 msgstr "Anders:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:171
+#: ../mousepad/mousepad-encoding-dialog.c:172
 msgid "Checking encodings..."
 msgstr "Coderingen aan het controleren..."
 
@@ -292,31 +292,31 @@ msgstr "Japans"
 msgid "Korean"
 msgstr "Koreaans"
 
-#: ../mousepad/mousepad-file.c:557
+#: ../mousepad/mousepad-file.c:554
 #, c-format
 msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
 msgstr "Ongeldige byte-volgorde in omzettingsinvoer"
 
-#: ../mousepad/mousepad-file.c:881
+#: ../mousepad/mousepad-file.c:878
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" you tried to reload does not exist anymore"
 msgstr "Het bestand '%s' dat uw probeerde te herladen, bestaat niet meer"
 
-#: ../mousepad/mousepad-file.c:922
+#: ../mousepad/mousepad-file.c:919
 #, c-format
 msgid "Failed to read the status of \"%s\""
 msgstr "Kon de status van '%s' niet lezen"
 
-#: ../mousepad/mousepad-language-action.c:229
+#: ../mousepad/mousepad-language-action.c:230
 msgid "Plain Text"
 msgstr "Platte tekst"
 
-#: ../mousepad/mousepad-language-action.c:230
+#: ../mousepad/mousepad-language-action.c:231
 msgid "No filetype"
 msgstr "Geen bestandtype"
 
 #. setup the window properties
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.c:433 ../mousepad/mousepad-window.c:444
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.c:433 ../mousepad/mousepad-window.c:445
 msgid "Preferences"
 msgstr "Voorkeuren"
 
@@ -349,7 +349,7 @@ msgid "none"
 msgstr "geen"
 
 #: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:8
-#: ../mousepad/mousepad-style-scheme-action.c:192
+#: ../mousepad/mousepad-style-scheme-action.c:193
 msgid "None"
 msgstr "Geen"
 
@@ -394,7 +394,7 @@ msgid "Text Beside Icons"
 msgstr "Tekst naast pictogrammen"
 
 #: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:19
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:471
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:472
 msgid "Show line numbers"
 msgstr "Toon regelnummers"
 
@@ -527,702 +527,702 @@ msgid "Window"
 msgstr "Venster"
 
 #. set a custom tab label
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:119
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:121
 msgid "Document Settings"
 msgstr "Documentinstellingen"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:594
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:596
 msgid "Page Setup"
 msgstr "Pagina-instellingen"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:604
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:606
 msgid "_Adjust page size and orientation"
 msgstr "Pas de paginagroote en -oriëntatie aan"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:614
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:616
 msgid "Appearance"
 msgstr "Uiterlijk"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:628
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:630
 msgid "Print page _headers"
 msgstr "Druk paginakoppen af"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:635
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:637
 msgid "Print _line numbers"
 msgstr "Druk regelnummers af"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:652
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:654
 msgid "Numbering interval:"
 msgstr "Tussenpoze voor nummering:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:660
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:662
 msgid ""
 "The interval at which to print line numbers. For example a value of 1 will "
 "print a line number on each line, a value of 2 will print a line number on "
 "every other line, and so on."
 msgstr "De tussenpoze voor het afdrukken van regelnummers. Bijvoorbeeld: een waarde van 1 zal een regelnummer afdrukken bij elke regel, een waarde van 2 zal een regelnummer afdrukken bij elke tweede regel, enzovoorts."
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:672
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:674
 msgid "Enable text _wrapping"
 msgstr "Schakel tekstomloop in"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:679
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:681
 msgid "Enable _syntax highlighting"
 msgstr "Schakel syntaxmarkering in"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:691
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:693
 msgid "Fonts"
 msgstr "Lettertypen"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:707
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:715
 msgid "Header:"
 msgstr "Kop:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:717
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:725
 msgid "Body:"
 msgstr "Tekst:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-print.c:727
+#: ../mousepad/mousepad-print.c:735
 msgid "Line numbers:"
 msgstr "Regelnummers:"
 
 #. set dialog properties
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:136
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:137
 msgid "Replace"
 msgstr "Vervangen"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:143
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:442
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:144
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:443
 msgid "_Replace"
 msgstr "Vervangen"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:161
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:162
 msgid "_Search for:"
 msgstr "_Zoek naar:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:182
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:183
 msgid "Replace _with:"
 msgstr "Vervang door:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:202
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:203
 msgid "Search _direction:"
 msgstr "Zoekrichting:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:211
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:212
 msgid "Up"
 msgstr "Omhoog"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:212
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:213
 msgid "Down"
 msgstr "Omlaag"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:213
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:214
 msgid "Both"
 msgstr "Beide"
 
 #. case sensitive
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:222
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:223
 msgid "Case sensi_tive"
 msgstr "Hoofdlettergevoelig"
 
 #. match whole word
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:229
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:230
 msgid "_Match whole word"
 msgstr "Alleen hele woord"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:240
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:241
 msgid "Replace _all in:"
 msgstr "Vervang alles in:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:248
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:249
 msgid "Selection"
 msgstr "Selectie"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:249
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:250
 msgid "Document"
 msgstr "Document"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:250
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:251
 msgid "All Documents"
 msgstr "Alle documenten"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:421
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:422
 #, c-format
 msgid "%d occurence"
 msgid_plural "%d occurences"
 msgstr[0] "%d vondst"
 msgstr[1] "%d vondsten"
 
-#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:442
+#: ../mousepad/mousepad-replace-dialog.c:443
 msgid "_Replace All"
 msgstr "Vervang alles"
 
-#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:198
+#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:208
 msgid "Fi_nd:"
 msgstr "Zoeken:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:220
+#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:230
 msgid "_Next"
 msgstr "Vol_gende"
 
-#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:231
+#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:241
 msgid "_Previous"
 msgstr "Vo_rige"
 
-#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:242
+#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:252
 msgid "Highlight _All"
 msgstr "Markeer alles"
 
 #. overflow menu item for when window is too narrow to show the tool bar item
-#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:255 ../mousepad/mousepad-search-bar.c:266
+#: ../mousepad/mousepad-search-bar.c:265 ../mousepad/mousepad-search-bar.c:276
 msgid "Mat_ch Case"
 msgstr "Hoofdlettergevoelig"
 
-#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:137
+#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:140
 msgid "Choose a filetype"
 msgstr "Kies een bestandtype"
 
 #. language/filetype
-#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:142 ../mousepad/mousepad-statusbar.c:252
+#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:145 ../mousepad/mousepad-statusbar.c:255
 msgid "Filetype: None"
 msgstr "Bestandtype: geen"
 
-#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:165
+#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:168
 msgid "Toggle the overwrite mode"
 msgstr "Schakel de overschrijfmodus om"
 
 #. overwrite label
-#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:170
+#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:173
 msgid "OVR"
 msgstr "OVR"
 
-#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:255
+#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:258
 #, c-format
 msgid "Filetype: %s"
 msgstr "Bestandtype: %s"
 
-#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:275
+#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:278
 #, c-format
 msgid "Line: %d Column: %d Selection: %d"
 msgstr "Regel: %d Kolom: %d Selectie: %d"
 
-#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:277
+#: ../mousepad/mousepad-statusbar.c:280
 #, c-format
 msgid "Line: %d Column: %d"
 msgstr "Regel: %d Kolom: %d"
 
-#: ../mousepad/mousepad-style-scheme-action.c:193
+#: ../mousepad/mousepad-style-scheme-action.c:194
 msgid "No style scheme"
 msgstr "Geen stijlschema"
 
 #. show warning to the user
-#: ../mousepad/mousepad-util.c:544
+#: ../mousepad/mousepad-util.c:549
 #, c-format
 msgid "Unable to create base directory \"%s\". Saving to file \"%s\" will be aborted."
 msgstr "Kon basismap '%s' niet maken. Opslaan naar bestand '%s' zal worden afgebroken."
 
 #. print error
-#: ../mousepad/mousepad-util.c:590
+#: ../mousepad/mousepad-util.c:595
 #, c-format
 msgid "Failed to store the preferences to \"%s\": %s"
 msgstr "Kon de voorkeuren niet opslaan in '%s': %s"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:400
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:401
 msgid "_File"
 msgstr "_Bestand"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:401
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:402
 msgid "_New"
 msgstr "_Nieuw"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:401
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:402
 msgid "Create a new document"
 msgstr "Maak een nieuw document"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:402
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:403
 msgid "New _Window"
 msgstr "Nieuw venster"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:402
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:403
 msgid "Create a new document in a new window"
 msgstr "Maak een nieuw document in een nieuw venster"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:403
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:404
 msgid "New From Te_mplate"
 msgstr "Nieuw vanuit sjabloon"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:404
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:405
 msgid "_Open..."
 msgstr "_Open..."
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:404
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:405
 msgid "Open a file"
 msgstr "Open een bestand"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:405
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:406
 msgid "Op_en Recent"
 msgstr "Open recent"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:406
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:407
 msgid "No items found"
 msgstr "Geen elementen gevonden"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:407
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:408
 msgid "Clear _History"
 msgstr "Wis geschiedenis"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:407
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:408
 msgid "Clear the recently used files history"
 msgstr "Wis de geschiedenis van de onlangs gebruikte bestanden"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:408
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:409
 msgid "Save the current document"
 msgstr "Sla het huidige document op"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:409
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:410
 msgid "Save _As..."
 msgstr "Sla op als..."
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:409
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:410
 msgid "Save current document as another file"
 msgstr "Sla huidige document op als ander bestand"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:410
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:411
 msgid "Save A_ll"
 msgstr "Sla alles op"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:410
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:411
 msgid "Save all document in this window"
 msgstr "Sla alle documenten in dit venster op"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:411
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:412
 msgid "Re_vert"
 msgstr "Terugdraaien"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:411
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:412
 msgid "Revert to the saved version of the file"
 msgstr "Draai terug naar de opgeslagen versie van het bestand"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:412
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:413
 msgid "_Print..."
 msgstr "Af_drukken..."
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:412
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:413
 msgid "Print the current document"
 msgstr "Druk het huidige document af"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:413
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:414
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "Maak tabblad los"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:413
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:414
 msgid "Move the current document to a new window"
 msgstr "Verplaats het huidige document naar een nieuw venster"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:414
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:415
 msgid "Close _Tab"
 msgstr "Sluit tabblad"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:414
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:415
 msgid "Close the current document"
 msgstr "Sluit het huidige document"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:415
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:416
 msgid "_Close Window"
 msgstr "_Sluit venster"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:415
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:416
 msgid "Close this window"
 msgstr "Sluit dit venster"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:417
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:418
 msgid "_Edit"
 msgstr "Bewerken"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:418
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:419
 msgid "Undo the last action"
 msgstr "Maak laatste actie ongedaan"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:419
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:420
 msgid "Redo the last undone action"
 msgstr "Herhaal de laatste ongedaan gemaakte actie"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:420
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:421
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Knip de selectie"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:421
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:422
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Kopieer de selectie"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:422
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:423
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Plak het klembord"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:423
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:424
 msgid "Paste _Special"
 msgstr "Plakken speciaal"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:424
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:425
 msgid "Paste from _History"
 msgstr "Plak vanuit geschiedenis"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:424
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:425
 msgid "Paste from the clipboard history"
 msgstr "Plak vanuit de geschiedenis van het klembord"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:425
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:426
 msgid "Paste as _Column"
 msgstr "Plak als kolom"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:425
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:426
 msgid "Paste the clipboard text into a column"
 msgstr "Plak de klembordtekst in een kolom"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:426
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:427
 msgid "Delete the current selection"
 msgstr "Wis de huidige selectie"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:427
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:428
 msgid "Select the text in the entire document"
 msgstr "Selecteer alle tekst in het document"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:428
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:429
 msgid "Change the selection"
 msgstr "Verander de selectie"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:428
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:429
 msgid "Change a normal selection into a column selection and vice versa"
 msgstr "Verander een normale selectie in een kolomselectie en omgekeerd"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:429
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:430
 msgid "Conve_rt"
 msgstr "Omzetten"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:430
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:431
 msgid "To _Uppercase"
 msgstr "Naar hoofdletters"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:430
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:431
 msgid "Change the case of the selection to uppercase"
 msgstr "Verander de selectie in hoofdletters"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:431
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:432
 msgid "To _Lowercase"
 msgstr "Naar kleine letters"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:431
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:432
 msgid "Change the case of the selection to lowercase"
 msgstr "Verander de selectie in kleine letters"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:432
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:433
 msgid "To _Title Case"
 msgstr "Naar titelgrootte"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:432
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:433
 msgid "Change the case of the selection to title case"
 msgstr "Zet de geselecteerde tekst op titelformaat"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:433
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:434
 msgid "To _Opposite Case"
 msgstr "Naar tegenovergestelde grootte"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:433
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:434
 msgid "Change the case of the selection opposite case"
 msgstr "Verander de geselecteerde tekst in tegengestelde grootte"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:434
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:435
 msgid "_Tabs to Spaces"
 msgstr "Tabs naar spaties"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:434
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:435
 msgid "Convert all tabs to spaces in the selection or document"
 msgstr "Zet alle tabs om in spaties, in de selectie of in het document"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:435
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:436
 msgid "_Spaces to Tabs"
 msgstr "Spaties naar tabs"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:435
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:436
 msgid ""
 "Convert all the leading spaces to tabs in the selected line(s) or document"
 msgstr "Zet alle beginspaties om in tabs, in de gekozen regels of in het document"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:436
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:437
 msgid "St_rip Trailing Spaces"
 msgstr "Verwijder eindspaties"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:436
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:437
 msgid "Remove all the trailing spaces from the selected line(s) or document"
 msgstr "Verwijder alle eindspaties uit de gekozen regels of uit het document"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:437
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:438
 msgid "_Transpose"
 msgstr "Omzetten"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:437
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:438
 msgid "Reverse the order of something"
 msgstr "Draai de volgorde van iets om"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:438
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:439
 msgid "_Move Selection"
 msgstr "Verplaats selectie"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:439
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:440
 msgid "Line _Up"
 msgstr "Regel omhoog"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:439
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:440
 msgid "Move the selection one line up"
 msgstr "Verplaats de selectie één regel omhoog"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:440
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:441
 msgid "Line _Down"
 msgstr "Regel omlaag"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:440
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:441
 msgid "Move the selection one line down"
 msgstr "Verplaats de selectie één regel omlaag"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:441
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:442
 msgid "Dup_licate Line / Selection"
 msgstr "Regel / selectie dupliceren"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:441
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:442
 msgid "Duplicate the current line or selection"
 msgstr "Kopieer de huidige regel of selectie"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:442
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:443
 msgid "_Increase Indent"
 msgstr "Vergroot inspringing"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:442
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:443
 msgid "Increase the indentation of the selection or current line"
 msgstr "Vergroot de inspringing van de selectie of van de huidige regel"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:443
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:444
 msgid "_Decrease Indent"
 msgstr "Verminder inspringing"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:443
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:444
 msgid "Decrease the indentation of the selection or current line"
 msgstr "Verminder de inspringing van de selectie of van de huidige regel"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:444
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:445
 msgid "Show the preferences dialog"
 msgstr "Voorkeurendialoog tonen"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:446
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:447
 msgid "_Search"
 msgstr "_Zoeken"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:447
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:448
 msgid "Search for text"
 msgstr "Zoek naar tekst"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:448
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:449
 msgid "Find _Next"
 msgstr "Vind volgende"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:448
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:449
 msgid "Search forwards for the same text"
 msgstr "Zoek voorwaarts naar dezelfde tekst"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:449
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:450
 msgid "Find _Previous"
 msgstr "Vind vorige"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:449
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:450
 msgid "Search backwards for the same text"
 msgstr "Zoek achterwaarts naar dezelfde tekst"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:450
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:451
 msgid "Find and Rep_lace..."
 msgstr "Zoek en vervang..."
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:450
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:451
 msgid "Search for and replace text"
 msgstr "Zoek naar tekst en vervang die"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:451
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:452
 msgid "_Go to..."
 msgstr "Ga naar..."
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:451
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:452
 msgid "Go to a specific location in the document"
 msgstr "Ga naar een bepaalde plek in het document"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:453
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:454
 msgid "_View"
 msgstr "Weergave"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:454
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:455
 msgid "Select F_ont..."
 msgstr "Kies lettertype..."
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:454
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:455
 msgid "Change the editor font"
 msgstr "Verander het lettertype van de bewerker"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:455
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:456
 msgid "_Color Scheme"
 msgstr "_Kleurenschema"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:457
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:458
 msgid "_Document"
 msgstr "Document"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:458
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:459
 msgid "Line E_nding"
 msgstr "Regeleinde"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:459
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:460
 msgid "Tab _Size"
 msgstr "Tabgrootte"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:460
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:461
 msgid "_Filetype"
 msgstr "Bestandtype"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:461
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:462
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "Vorige tab"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:461
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:462
 msgid "Select the previous tab"
 msgstr "Selecteer de vorige tab"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:462
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:463
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "Volgende tab"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:462
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:463
 msgid "Select the next tab"
 msgstr "Selecteer de volgende tab"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:464
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:465
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hulp"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:465
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:466
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Inhoud"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:465
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:466
 msgid "Display the Mousepad user manual"
 msgstr "Toon de gebruiksaanwijzing van Mousepad"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:466
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:467
 msgid "About this application"
 msgstr "Over deze toepassing"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:471
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:472
 msgid "Line N_umbers"
 msgstr "Regelnummers"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:472
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:473
 msgid "_Menubar"
 msgstr "Menubalk"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:472
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:473
 msgid "Change the visibility of the main menubar"
 msgstr "Verander de zichtbaarheid van de hoofdmenubalk"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:473
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:474
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "Werkbalk"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:473
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:474
 msgid "Change the visibility of the toolbar"
 msgstr "Verander de zichtbaarheid van de werkbalk"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:474
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:475
 msgid "St_atusbar"
 msgstr "Statusbalk"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:474
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:475
 msgid "Change the visibility of the statusbar"
 msgstr "Verander de zichtbaarheid van de statusbalk"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:475
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:476
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "Scherm_vullend"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:475 ../mousepad/mousepad-window.c:4950
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:476 ../mousepad/mousepad-window.c:5018
 msgid "Make the window fullscreen"
 msgstr "Maak het venster schermvullend"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:476
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:477
 msgid "_Auto Indent"
 msgstr "Automatisch inspringen"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:476
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:477
 msgid "Auto indent a new line"
 msgstr "Een nieuwe regel automatisch laten inspringen"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:477
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:478
 msgid "Insert _Spaces"
 msgstr "Spaties invoegen"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:477
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:478
 msgid "Insert spaces when the tab button is pressed"
 msgstr "Voeg spaties in wanneer de tabknop is ingedrukt"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:478
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:479
 msgid "_Word Wrap"
 msgstr "Woordomloop"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:478
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:479
 msgid "Toggle breaking lines in between words"
 msgstr "Schakel regelafbreking tussen woorden om"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:479
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:480
 msgid "Write Unicode _BOM"
 msgstr "Schrijf Unicode BOM"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:479
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:480
 msgid "Store the byte-order mark in the file"
 msgstr "Sla de markering voor byte-volgorde op in het bestand"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:484
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:485
 msgid "Unix (_LF)"
 msgstr "Unix (LF)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:484
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:485
 msgid "Set the line ending of the document to Unix (LF)"
 msgstr "Stel de regelafbreking van het document in op Unix (LF)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:485
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:486
 msgid "Mac (_CR)"
 msgstr "Mac (CR)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:485
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:486
 msgid "Set the line ending of the document to Mac (CR)"
 msgstr "Stel de regelafbreking van het document in op Mac (CR)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:486
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:487
 msgid "DOS / Windows (C_R LF)"
 msgstr "DOS / Windows (CR LF)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:486
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:487
 msgid "Set the line ending of the document to DOS / Windows (CR LF)"
 msgstr "Stel de regelafbreking van het document in op DOS / Windows (CR LF)"
 
 #. add the label with the root warning
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:882
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:860
 msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
 msgstr "Waarschuwing: u gebruikt het root-account; u kunt uw systeem beschadigen."
 
 #. show the warning
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:1534
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:1516
 msgid "Failed to open the document"
 msgstr "Kon het document niet openen"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:1731
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:1713
 msgid "Read Only"
 msgstr "Alleen-lezen"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2319
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2382
 #, c-format
 msgid ""
 "No template files found in\n"
@@ -1230,62 +1230,62 @@ msgid ""
 msgstr "Geen sjabloonbestanden gevonden in\n'%s'"
 
 #. create other action
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2436
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2498
 msgid "Set custom tab size"
 msgstr "Stel aangepaste tabgrootte in"
 
 #. create suitable label for the other menu
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2484
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2546
 #, c-format
 msgid "Ot_her (%d)..."
 msgstr "Anders (%d)..."
 
 #. set action label
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2495
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2557
 msgid "Ot_her..."
 msgstr "Anders..."
 
 #. build description
 #. get the offset length: 'Encoding: '
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2806 ../mousepad/mousepad-window.c:3037
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2873 ../mousepad/mousepad-window.c:3100
 msgid "Charset"
 msgstr "Tekenset"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2940
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3005
 #, c-format
 msgid "Open '%s'"
 msgstr "Open '%s'"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3087
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3150
 msgid "Failed to clear the recent history"
 msgstr "Kon recente geschiedenis niet wissen"
 
 #. create an item to inform the user
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3511
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3580
 msgid "No clipboard data"
 msgstr "Geen klembordgegevens"
 
 #. set error message
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3650
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3719
 msgid "Templates should be UTF-8 valid"
 msgstr "Sjablonen zouden geldige UTF-8 moeten zijn"
 
 #. set error message
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3658
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3727
 msgid "Reading the template failed, the menu item has been removed"
 msgstr "Lezen van het sjabloon is mislukt, het menu-onderdeel is verwijderd"
 
 #. set error message
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3663
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3732
 msgid "Loading the template failed"
 msgstr "Laden van het sjabloon is mislukt"
 
 #. create new file chooser dialog
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3688
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3757
 msgid "Open File"
 msgstr "Open bestand"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3801
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3870
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to open \"%s\" for reading. It will be removed from the document "
@@ -1293,35 +1293,35 @@ msgid ""
 msgstr "Kon '%s' niet openen om te lezen. Het zal worden verwijderd uit de documentgeschiedenis."
 
 #. show the warning and cleanup
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3805
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3874
 msgid "Failed to open file"
 msgstr "Kon bestand niet openen"
 
 #. show the error
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3911 ../mousepad/mousepad-window.c:4034
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3980 ../mousepad/mousepad-window.c:4103
 msgid "Failed to save the document"
 msgstr "Kon bestand niet opslaan"
 
 #. create the dialog
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3935
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:4004
 msgid "Save As"
 msgstr "Opslaan als"
 
 #. show the error
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:4126
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:4195
 msgid "Failed to reload the document"
 msgstr "Kon het document niet herladen"
 
 #. show the error
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:4153
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:4222
 msgid "Failed to print the document"
 msgstr "Kon het document niet afdrukken"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:4777
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:4846
 msgid "Choose Mousepad Font"
 msgstr "Kies lettertype voor Mousepad"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:4943
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:5011
 msgid "Leave fullscreen mode"
 msgstr "Schermvullende modus verlaten"
 
@@ -1332,3 +1332,15 @@ msgstr "Eenvoudige tekstbewerker"
 #: ../mousepad.desktop.in.in.h:3
 msgid "Text Editor"
 msgstr "Tekstbewerker"
+
+#. SECURITY:
+#. - A normal active user can run mousepad without elevated rights. They
+#. may wish to modify a file they normally do not have read/write access
+#. to. This isn't a good idea, but is common on single user systems.
+#: ../org.xfce.mousepad.policy.in.in.h:6
+msgid "Run Mousepad as root"
+msgstr "Mousepad als root draaien"
+
+#: ../org.xfce.mousepad.policy.in.in.h:7
+msgid "Authentication is required to run Mousepad as root."
+msgstr "Voor het draaien van Mousepad als root, is authenticatie vereist."

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list