[Xfce4-commits] [xfce/xfwm4] 01/01: I18n: Update translation bg (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Sun Jul 22 06:33:40 CEST 2018


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository xfce/xfwm4.

commit ed809a2242e598c665eece910fb64961d4114068
Author: Ivailo Panamski <ipanamski at gmail.com>
Date:  Sun Jul 22 06:33:38 2018 +0200

  I18n: Update translation bg (100%).
  
  169 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/bg.po | 111 +++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 file changed, 58 insertions(+), 53 deletions(-)

diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index d95c631..ea4dc16 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -3,6 +3,7 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
+# Ivailo Panamski <ipanamski at gmail.com>, 2018
 # Kiril Kirilov <cybercop_montana at abv.bg>, 2012
 # Kiril Kirilov <cybercop_montana at abv.bg>, 2013-2017
 # Любомир Василев, 2015
@@ -10,9 +11,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfwm4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-12-09 00:32+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-09 09:39+0000\n"
-"Last-Translator: Kiril Kirilov <cybercop_montana at abv.bg>\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-12-20 12:33+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-21 23:02+0000\n"
+"Last-Translator: Ivailo Panamski <ipanamski at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/xfce/xfwm4/language/bg/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -34,29 +35,29 @@ msgstr "Внимание"
 msgid "None"
 msgstr "Няма"
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:467
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:472
 msgid "Session manager socket"
 msgstr "Гнездо на мениджъра на сесиите"
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:467
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:472
 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:398
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:241
 msgid "SOCKET ID"
 msgstr "Гнездо ID"
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:468
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:473
 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:399
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:243
 msgid "Version information"
 msgstr "Информация за версията"
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:486
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:491
 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:416
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:899
 msgid "."
 msgstr "."
 
-#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:490
+#: ../settings-dialogs/tweaks-settings.c:495
 #: ../settings-dialogs/workspace-settings.c:420
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:903
 #, c-format
@@ -241,7 +242,7 @@ msgid "<b>Raise on click</b>"
 msgstr "<b>Повдигане при кликване</b>"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:37
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:16
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:17
 msgid "_Focus"
 msgstr "Фокус"
 
@@ -260,7 +261,7 @@ msgstr "Разстояние:"
 #. Edge resistance
 #. Smart placement size
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:42
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:35
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:36
 msgid "<i>Small</i>"
 msgstr "<i>Малко</i>"
 
@@ -311,7 +312,7 @@ msgstr "<b>Действие при двойно кликване</b>"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:55
 msgid "Ad_vanced"
-msgstr "За напреднали"
+msgstr "Разширени"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-settings.c:220
 msgid "Shade window"
@@ -395,177 +396,181 @@ msgid "_Draw frame around selected windows while cycling"
 msgstr "Очертаване на рамка около избраният прозорец при превключване"
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:8
+msgid "_Raise windows while cycling"
+msgstr "Повдигане на прозорците по време на превъртане"
+
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:9
 msgid "Cycle through windows in a _list"
 msgstr "Превъртане на прозорците в списъка"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:9
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:10
 msgid "C_ycling"
 msgstr "Превключване на прозорците"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:10
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:11
 msgid "Activate foc_us stealing prevention"
 msgstr "Активиране на предотвратяването на отнемането на фокуса"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:11
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:12
 msgid "Honor _standard ICCCM focus hint"
 msgstr "Поведение при прехвърлянето на фокуса по стандарта ICCCM"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:12
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:13
 msgid "When a window raises itself:"
 msgstr "Когато прозорецът се самоповдига:"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:13
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:14
 msgid "_Bring window on current workspace"
 msgstr "Преместване на прозореца на текущото работно място"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:14
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:15
 msgid "Switch to win_dow's workspace"
 msgstr "Превключване на прозорците на работното място"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:15
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:16
 msgid "Do _nothing"
 msgstr "Не прави нищо"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:17
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:18
 msgid "Key used to _grab and move windows:"
 msgstr "Клавиш, използван за хващане и преместване на прозорец:"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:18
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:19
 msgid "_Raise windows when any mouse button is pressed"
 msgstr "Повдигане на прозореца, когато някой от бутоните на мишката е натиснат"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:19
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:20
 msgid "Hide frame of windows when ma_ximized"
 msgstr "Скриване на рамките на прозорците, когато са максимизирани"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:20
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:21
 msgid "Hide title of windows when maximized"
 msgstr "Скрий заглавието на прозорците, когато са максимизирани"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:21
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:22
 msgid "Automatically _tile windows when moving toward the screen edge"
 msgstr "Автоматично показване на прозорците във вид на плочки, когато се преместват към края на екрана"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:22
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:23
 msgid "Use _edge resistance instead of window snapping"
 msgstr "Използване на съпротивление по краищата вместо прилепване на прозорците"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:23
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:24
 msgid "Notify of _urgency by making window's decoration blink"
 msgstr "Мигане на декорацията на прозорците при спешни уведомления"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:24
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:25
 msgid "Keep urgent windows _blinking repeatedly"
 msgstr "Непрекъснато мигане на спешните прозорци"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:25
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:26
 msgid "Use mouse wheel on title bar to ro_ll up the window"
 msgstr "Използвайте колелцето на мишката върху заглавната лента за да показвате и скривате прозореца"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:26
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:27
 msgid "_Accessibility"
 msgstr "Достъпност"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:27
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:28
 msgid "Use the _mouse wheel on the desktop to switch workspaces"
 msgstr "Използване на колелото на мишката върху работния плот за смяна работните места"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:28
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:29
 msgid ""
 "_Remember and recall previous workspace\n"
 "when switching via keyboard shortcuts"
 msgstr "Запомняне и връщане на предишното работно място\nпри превключване с бързи клавиши"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:30
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:31
 msgid "Wrap workspaces depending on the actual desktop _layout"
 msgstr "Превъртане на работните места в зависимост от действителната подредба на работния плот"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:31
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:32
 msgid "Wrap workspaces when _the first or the last workspace is reached"
 msgstr "Превъртане на работните места, когато е достигнато първото или последното работно място"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:32
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:33
 msgid "_Workspaces"
 msgstr "Работни места"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:33
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:34
 msgid "_Minimum size of windows to trigger smart placement:"
 msgstr "Минимален размер на прозорците, при който да бъде включено интелегентното разположение:"
 
 #. Smart placement size
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:37
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:38
 msgid "<i>Large</i>"
 msgstr "<i>Голям</i>"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:38
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:39
 msgid "By default, place windows:"
 msgstr "По подразбиране, поставете прозорците:"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:39
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:40
 msgid "At the c_enter of the screen"
 msgstr "В центъра на екрана"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:40
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:41
 msgid "U_nder the mouse pointer"
 msgstr "Под показалеца на мишката"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:41
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:42
 msgid "_Placement"
 msgstr "Разположение"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:42
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:43
 msgid "_Enable display compositing"
 msgstr "Включване на композирането на екрана /ефекти/"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:43
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:44
 msgid "Display _fullscreen overlay windows directly"
 msgstr "Показване на всички прозорци наведнъж на цял екран"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:44
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:45
 msgid "Show windows preview in place of icons when cycling"
 msgstr "Покажи преглед на прозорците на мястото на иконите при циклично превъртане"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:45
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:46
 msgid "Show shadows under pop_up windows"
 msgstr "Показване на сенки под изскачащите прозорци"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:46
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:47
 msgid "Show shadows under _dock windows"
 msgstr "Показване на сенки под прилепените прозорци"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:47
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:48
 msgid "Show shadows under _regular windows"
 msgstr "Показване на сенки под нормалните прозорци"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:48
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:49
 msgid "Opaci_ty of window decorations:"
 msgstr "Непрозрачност на декорацията на прозорците:"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:49
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:50
 msgid "<i>Transparent</i>"
 msgstr "<i>Прозрачно</i>"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:50
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51
 msgid "<i>Opaque</i>"
 msgstr "<i>Непрозрачно</i>"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:51
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52
 msgid "Opacity of _inactive windows:"
 msgstr "Непрозрачност на неактивните прозорци:"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:52
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53
 msgid "Opacity of windows during _move:"
 msgstr "Непрозрачност на прозорците при преместване:"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:53
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54
 msgid "Opacity of windows during resi_ze:"
 msgstr "Непрозрачност на прозорците при преоразмеряване:"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:54
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55
 msgid "Opacity of popup wi_ndows:"
 msgstr "Непрозрачност на изскачащите прозорци:"
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:55
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:56
 msgid "C_ompositor"
 msgstr "Композитор"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list