[Xfce4-commits] [apps/xfce4-terminal] 01/01: I18n: Update translation kk (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Sat Jul 21 18:32:56 CEST 2018


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository apps/xfce4-terminal.

commit c16a83cdc0a4830f18595d90a9d4dd3ea02ab240
Author: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst at gmail.com>
Date:  Sat Jul 21 18:32:54 2018 +0200

  I18n: Update translation kk (100%).
  
  394 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/kk.po | 399 +++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 222 insertions(+), 177 deletions(-)

diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index 78f5ac0..71717a7 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -8,15 +8,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-01-20 18:31+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-01-21 08:43+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-06-19 00:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-21 15:21+0000\n"
 "Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Kazakh (http://www.transifex.com/xfce/xfce-apps/language/kk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: kk\n"
-"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 #: ../colorschemes/black-on-white.theme.in.h:1
 msgid "Black on White"
@@ -64,13 +64,13 @@ msgstr "Жалпы опциялар"
 
 #. parameter of --default-display
 #. parameter of --display
-#: ../terminal/main.c:111 ../terminal/main.c:143
+#: ../terminal/main.c:111 ../terminal/main.c:148
 msgid "display"
 msgstr "дисплей"
 
 #. parameter of --default-working-directory
 #. parameter of --working-directory
-#: ../terminal/main.c:113 ../terminal/main.c:133
+#: ../terminal/main.c:113 ../terminal/main.c:134
 msgid "directory"
 msgstr "бума"
 
@@ -78,101 +78,108 @@ msgstr "бума"
 msgid "Window or Tab Separators"
 msgstr "Терезелер не Беттер ажыратқыштары"
 
-#: ../terminal/main.c:123
+#: ../terminal/main.c:124
 msgid "Tab Options"
 msgstr "Бет опциялары"
 
 #. parameter of --command
-#: ../terminal/main.c:125
+#: ../terminal/main.c:126
 msgid "command"
 msgstr "команда"
 
 #. parameter of --title
 #. parameter of --initial-title
-#: ../terminal/main.c:127 ../terminal/main.c:131
+#: ../terminal/main.c:128 ../terminal/main.c:132
 msgid "title"
 msgstr "атауы"
 
 #. parameter of --dynamic-title-mode
-#: ../terminal/main.c:129
+#: ../terminal/main.c:130
 msgid "mode"
 msgstr "режимі"
 
-#: ../terminal/main.c:141
+#. parameter of --color-text
+#. parameter of --color-bg
+#: ../terminal/main.c:136 ../terminal/main.c:138
+msgid "color"
+msgstr "түс"
+
+#: ../terminal/main.c:146
 msgid "Window Options"
 msgstr "Терезе опциялары"
 
 #. parameter of --geometry
-#: ../terminal/main.c:145
+#: ../terminal/main.c:150
 msgid "geometry"
 msgstr "өлшемдері"
 
 #. parameter of --role
-#: ../terminal/main.c:147
+#: ../terminal/main.c:152
 msgid "role"
 msgstr "ролі"
 
 #. parameter of --startup-id
-#: ../terminal/main.c:149
+#: ../terminal/main.c:154
 msgid "string"
 msgstr "жол"
 
 #. parameter of --icon
-#: ../terminal/main.c:151
+#: ../terminal/main.c:156
 msgid "icon"
 msgstr "таңбаша"
 
 #. parameter of --font
-#: ../terminal/main.c:153
+#: ../terminal/main.c:158
 msgid "font"
 msgstr "қаріп"
 
 #. parameter of --zoom
-#: ../terminal/main.c:155
+#: ../terminal/main.c:160
 msgid "zoom"
 msgstr "масштаб"
 
-#: ../terminal/main.c:157
+#: ../terminal/main.c:162
 #, c-format
 msgid "See the %s man page for full explanation of the options above."
 msgstr "Төмендегі опциялардың толық анықтамасы үшін %s man парағын оқыңыз."
 
-#: ../terminal/main.c:190 ../xfce4-terminal.desktop.in.h:1
+#: ../terminal/main.c:196 ../xfce4-terminal.desktop.in.h:1
+#: ../xfce4-terminal-settings.desktop.in.h:1
 msgid "Xfce Terminal"
 msgstr "Xfce Terminal"
 
-#: ../terminal/main.c:206
+#: ../terminal/main.c:212
 msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
 msgstr "Xfce өндіру тобы. Барлық құқықтары қорғалған."
 
-#: ../terminal/main.c:207
+#: ../terminal/main.c:213
 msgid "Written by Benedikt Meurer <benny at xfce.org>,"
 msgstr "Жасаған: Benedikt Meurer <benny at xfce.org>,"
 
-#: ../terminal/main.c:208
+#: ../terminal/main.c:214
 msgid "Nick Schermer <nick at xfce.org>"
 msgstr "Nick Schermer <nick at xfce.org>"
 
-#: ../terminal/main.c:209
+#: ../terminal/main.c:215
 msgid "and Igor Zakharov <f2404 at yandex.ru>."
 msgstr "және Igor Zakharov <f2404 at yandex.ru>."
 
-#: ../terminal/main.c:210
+#: ../terminal/main.c:216
 #, c-format
 msgid "Please report bugs to <%s>."
 msgstr "Ақаулықтар жөнінде хабарлаңыз: <%s>."
 
-#: ../terminal/main.c:317
+#: ../terminal/main.c:334
 #, c-format
 msgid "Unable to register terminal service: %s\n"
 msgstr "Терминал қызметін тіркеу мүмкін емес: %s\n"
 
-#: ../terminal/terminal-app.c:872
+#: ../terminal/terminal-app.c:883
 #, c-format
 msgid "Invalid geometry string \"%s\"\n"
 msgstr "Қате geometry жолы \"%s\"\n"
 
-#: ../terminal/terminal-app.c:951
+#: ../terminal/terminal-app.c:962
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to session manager: %s\n"
 msgstr "Сессиялар басқарушысына байланысу сәтсіз аяқталды: %s\n"
@@ -280,175 +287,185 @@ msgstr "Пайдаланушы id сәйкес емес"
 msgid "Display mismatch"
 msgstr "Дисплей сәйкес емес"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:218
+#: ../terminal/terminal-options.c:203
 #, c-format
 msgid ""
 "Option \"--default-display\" requires specifying the default X display as "
 "its parameter"
 msgstr "\"--default-display\" опциясы негізгі X экранын параметр ретінде берілуін сұрайды"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:234
+#: ../terminal/terminal-options.c:219
 #, c-format
 msgid ""
 "Option \"--default-working-directory\" requires specifying the default "
 "working directory as its parameter"
 msgstr "\"--default-working-directory\" опциясы негізгі жұмыс бумасының параметр ретінде берілуін сұрайды"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:251
+#: ../terminal/terminal-options.c:236
 #, c-format
 msgid ""
 "Option \"--execute/-x\" requires specifying the command to run on the rest "
 "of the command line"
 msgstr "\"--execute/-x\" опциясы комадалық жолдың қалған бөлігіне жөнелту үшін команданы талап етеді"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:268
+#: ../terminal/terminal-options.c:253
 #, c-format
 msgid ""
 "Option \"--command/-e\" requires specifying the command to run as its "
 "parameter"
 msgstr "\"--command/-e\" опциясы команданың параметр ретінде берілуін сұрайды"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:285
+#: ../terminal/terminal-options.c:270
 #, c-format
 msgid ""
 "Option \"--working-directory\" requires specifying the working directory as "
 "its parameter"
 msgstr "\"--working-directory\" опциясы жұмыс бумасының параметр ретінде берілуін сұрайды"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:300
+#: ../terminal/terminal-options.c:285
 #, c-format
 msgid "Option \"--title/-T\" requires specifying the title as its parameter"
 msgstr "\"--title/-T\" опциясы атауды параметр ретінде берілуін сұрайды"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:315
+#: ../terminal/terminal-options.c:300
 #, c-format
 msgid ""
 "Option \"--dynamic-title-mode\" requires specifying the dynamic title mode "
 "as its parameter"
 msgstr "\"--dynamic-title-mode\" опциясы динамикалық атау режимін параметр ретінде берілуін сұрайды"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:330
+#: ../terminal/terminal-options.c:315
 #, c-format
 msgid "Invalid argument for option \"--dynamic-title-mode\": %s"
 msgstr "\"--dynamic-title-mode\" опциясы үшін жарамсыз аргумент: %s"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:340
+#: ../terminal/terminal-options.c:325
 #, c-format
 msgid ""
 "Option \"--initial-title\" requires specifying the initial title as its "
 "parameter"
 msgstr "\"--initial-title\" опциясы бастапқы атауды атаудың параметр ретінде берілуін сұрайды"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:359
+#: ../terminal/terminal-options.c:349 ../terminal/terminal-options.c:368
+#, c-format
+msgid "Option \"%s\" requires specifying the color as its parameter"
+msgstr "\"%s\" опциясы түстің параметр ретінде берілуін сұрайды"
+
+#: ../terminal/terminal-options.c:356 ../terminal/terminal-options.c:375
 #, c-format
-msgid "Option \"--display\" requires specifying the X display as its parameters"
+msgid "Unable to parse color: %s"
+msgstr "Түсті талдау мүмкін емес: %s"
+
+#: ../terminal/terminal-options.c:386
+#, c-format
+msgid "Option \"--display\" requires specifying the X display as its parameter"
 msgstr "\"--display\" опциясы X экранының параметр ретінде берілуін сұрайды"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:374
+#: ../terminal/terminal-options.c:401
 #, c-format
 msgid ""
 "Option \"--geometry\" requires specifying the window geometry as its "
 "parameter"
 msgstr "\"--geometry\" опциясы терез өлшемдерінің параметр ретінде берілуін сұрайды"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:389
+#: ../terminal/terminal-options.c:416
 #, c-format
 msgid "Option \"--role\" requires specifying the window role as its parameter"
 msgstr "\"--role\" опциясы терезе ролінің параметр ретінде берілуін сұрайды"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:404
+#: ../terminal/terminal-options.c:431
 #, c-format
 msgid ""
 "Option \"--sm-client-id\" requires specifying the unique session id as its "
 "parameter"
 msgstr "\"--sm-client-id\" опциясы сессия id-ін параметр ретінде берілуін сұрайды"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:419
+#: ../terminal/terminal-options.c:446
 #, c-format
 msgid ""
 "Option \"--startup-id\" requires specifying the startup id as its parameter"
 msgstr "\"--startup-id\" опциясы қосылу id-інің параметр ретінде берілуін сұрайды"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:435
+#: ../terminal/terminal-options.c:462
 #, c-format
 msgid ""
 "Option \"--icon/-I\" requires specifying an icon name or filename as its "
 "parameter"
 msgstr "\"--icon/-I\" опциясы таңбаша аты не файл атының параметр ретінде берілуін сұрайды"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:506
+#: ../terminal/terminal-options.c:533
 #, c-format
 msgid "Option \"--font\" requires specifying the font name as its parameter"
 msgstr "\"--font\" опциясы қаріп атының параметр ретінде берілуін сұрайды"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:524
+#: ../terminal/terminal-options.c:551
 #, c-format
 msgid "Option \"--zoom\" requires specifying the zoom (%d .. %d) as its parameter"
 msgstr "\"--zoom\" опциясы масштабтың (%d .. %d) параметр ретінде берілуін сұрайды"
 
-#: ../terminal/terminal-options.c:546
+#: ../terminal/terminal-options.c:573
 #, c-format
 msgid "Unknown option \"%s\""
 msgstr "Белгісіз опция \"%s\""
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:474
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:467
 msgid "All Files"
 msgstr "Барлығы"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:480
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:473
 msgid "Image Files"
 msgstr "Сурет файлдары"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:936
+#: ../terminal/terminal-preferences-dialog.c:938
 msgid "Load Presets..."
 msgstr "Сақталған баптауларды жүктеу..."
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.c:1131
+#: ../terminal/terminal-preferences.c:1142
 msgid "Terminal"
 msgstr "Терминал"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:425 ../terminal/terminal-screen.c:799
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2059
+#: ../terminal/terminal-screen.c:443 ../terminal/terminal-screen.c:817
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2155
 msgid "Untitled"
 msgstr "Атаусыз"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:700
+#: ../terminal/terminal-screen.c:718
 #, c-format
 msgid "Unable to determine your login shell."
 msgstr "Тіркелгіңіздің командалық қоршауын анықтау мүмкін емес."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1312
-msgid "Child process exited"
-msgstr "Ұрпақ процесі аяқталған"
-
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1315
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1367
 msgid "_Relaunch"
 msgstr "Қайта _жөнелту"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1321
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1373
 #, c-format
 msgid "The child process exited normally with status %d."
 msgstr "Ұрпақ процесі қалыпты түрде %d кодымен аяқталған."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1323
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1375
 #, c-format
 msgid "The child process was aborted by signal %d."
 msgstr "Ұрпақ процесі %d кодымен үзілген."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1325
-#, c-format
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1377
 msgid "The child process was aborted."
 msgstr "Ұрпақ процесі үзілген."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1738 ../terminal/terminal-screen.c:1764
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1383 ../terminal/terminal-window.c:861
+msgid "Do _not ask me again"
+msgstr "Келесіде ме_ні осы туралы сұрамау"
+
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1745 ../terminal/terminal-screen.c:1822
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1859
 msgid "Failed to execute child"
 msgstr "Ұрпақ үрдісін жөнелту қатемен аяқталды"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2397
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2500
 msgid "Close this tab"
 msgstr "Бұл бетті жабу"
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:2450
+#: ../terminal/terminal-screen.c:2553
 #, c-format
 msgid "Failed to set encoding %s\n"
 msgstr "%s кодталуын орнату сәтсіз аяқталды\n"
@@ -550,345 +567,369 @@ msgstr "'%s' URL-ын ашу сәтсіз аяқталды"
 msgid "Keep window open when it loses focus"
 msgstr "Терезе фокус жоғалтқан кезде оны ашық түрінде ұстау"
 
-#: ../terminal/terminal-window-dropdown.c:408
+#: ../terminal/terminal-window-dropdown.c:409
 msgid "Drop-down Terminal"
 msgstr "Түспелі терминал"
 
-#: ../terminal/terminal-window-dropdown.c:409
+#: ../terminal/terminal-window-dropdown.c:410
 msgid "Toggle Drop-down Terminal"
 msgstr "Түспелі терминалды іске қосу/сөндіру"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:321
+#: ../terminal/terminal-window.c:318
 msgid "_File"
 msgstr "_Файл"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:322
+#: ../terminal/terminal-window.c:319
 msgid "Open _Tab"
 msgstr "_Бетті ашу"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:322
+#: ../terminal/terminal-window.c:319
 msgid "Open a new terminal tab"
 msgstr "Жаңа терминал бетін ашады"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:323
+#: ../terminal/terminal-window.c:320
 msgid "Open T_erminal"
 msgstr "Т_ерминалды ашу"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:323
+#: ../terminal/terminal-window.c:320
 msgid "Open a new terminal window"
 msgstr "Жаңа терминал терезесін ашады"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:324
+#: ../terminal/terminal-window.c:321
 msgid "_Undo Close Tab"
 msgstr "Жабылған бетті қа_йтару"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:325
+#: ../terminal/terminal-window.c:322
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "Бетті бө_ліп жіберу"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:326 ../terminal/terminal-window.c:827
+#: ../terminal/terminal-window.c:323 ../terminal/terminal-window.c:825
 msgid "Close T_ab"
 msgstr "Бет_ті жабу"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:327
+#: ../terminal/terminal-window.c:324
 msgid "Close Other Ta_bs"
 msgstr "Басқа бет_терді жабу"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:328 ../terminal/terminal-window.c:834
+#: ../terminal/terminal-window.c:325 ../terminal/terminal-window.c:832
 msgid "Close _Window"
 msgstr "Тере_зені жабу"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:329
+#: ../terminal/terminal-window.c:326
 msgid "_Edit"
 msgstr "Түз_ету"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:330
+#: ../terminal/terminal-window.c:327
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Көшіру"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:330
+#: ../terminal/terminal-window.c:327
 msgid "Copy to clipboard"
 msgstr "Алмасу буферіне көшіру"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:332
+#: ../terminal/terminal-window.c:329
 msgid "Copy as _HTML"
 msgstr "HTML реті_нде көшіріп алу"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:332
+#: ../terminal/terminal-window.c:329
 msgid "Copy to clipboard as HTML"
 msgstr "Алмасу буферіне HTML ретінде көшіріп алу"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:334
+#: ../terminal/terminal-window.c:331
 msgid "_Paste"
 msgstr "Кірі_стіру"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:334
+#: ../terminal/terminal-window.c:331
 msgid "Paste from clipboard"
 msgstr "Алмасу буферінен кірістіру"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:335
+#: ../terminal/terminal-window.c:332
 msgid "Paste _Selection"
 msgstr "_Ерекшеленгенді кірістіру"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:336
+#: ../terminal/terminal-window.c:333
 msgid "Select _All"
 msgstr "Барлығын _таңдау"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:337
+#: ../terminal/terminal-window.c:334
+msgid "Copy _Input To All Tabs..."
+msgstr "_Кірісті барлық беттерге көшіріп алу..."
+
+#: ../terminal/terminal-window.c:335
 msgid "Pr_eferences..."
 msgstr "Б_аптаулар..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:337
+#: ../terminal/terminal-window.c:335
 msgid "Open the preferences dialog"
 msgstr "Ба_птаулар терезесін ашу"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:338
+#: ../terminal/terminal-window.c:336
 msgid "_View"
 msgstr "Тү_рі"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:339
+#: ../terminal/terminal-window.c:337
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "Үлке_йту"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:339
+#: ../terminal/terminal-window.c:337
 msgid "Zoom in with larger font"
 msgstr "Үлкенірек қаріппен масштабты үлкейту"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:340
+#: ../terminal/terminal-window.c:338
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Кі_шірейту"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:340
+#: ../terminal/terminal-window.c:338
 msgid "Zoom out with smaller font"
 msgstr "Кішірек қаріппен масштабты кішірейту"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:341
+#: ../terminal/terminal-window.c:339
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "Қалы_пты өлшемі"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:341
+#: ../terminal/terminal-window.c:339
 msgid "Zoom to default size"
 msgstr "Бастапқы масштабқа тастау"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:342
+#: ../terminal/terminal-window.c:340
 msgid "_Terminal"
 msgstr "Тер_минал"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:343
+#: ../terminal/terminal-window.c:341
 msgid "_Set Title..."
 msgstr "А_тауын орнату..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:344
+#: ../terminal/terminal-window.c:342
+msgid "Set Title Co_lor..."
+msgstr "Атау тү_сін орнату..."
+
+#: ../terminal/terminal-window.c:343
 msgid "_Find..."
 msgstr "_Табу..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:344
+#: ../terminal/terminal-window.c:343
 msgid "Search terminal contents"
 msgstr "Терминал құрамасынан іздеу"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:345
+#: ../terminal/terminal-window.c:344
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "Келе_сісін табу"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:346
+#: ../terminal/terminal-window.c:345
 msgid "Find Pre_vious"
 msgstr "А_лдыңғысын табу"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:347
+#: ../terminal/terminal-window.c:346
 msgid "Sa_ve Contents..."
 msgstr "Құрамасын сақ_тау..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:348
+#: ../terminal/terminal-window.c:347 ../terminal/terminal-window.c:2226
 msgid "_Reset"
 msgstr "_Тастау"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:349
+#: ../terminal/terminal-window.c:348
 msgid "_Clear Scrollback and Reset"
 msgstr "Айналдыру тарихын тазарту мен та_стау"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:350
+#: ../terminal/terminal-window.c:349
 msgid "T_abs"
 msgstr "Бе_ттер"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:351
+#: ../terminal/terminal-window.c:350
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "А_лдыңғы бет"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:351
+#: ../terminal/terminal-window.c:350
 msgid "Switch to previous tab"
 msgstr "Алдыңғы бетке өту"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:352
+#: ../terminal/terminal-window.c:351
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "_Келесі бет"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:352
+#: ../terminal/terminal-window.c:351
 msgid "Switch to next tab"
 msgstr "Келесі бетке өту"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:353
+#: ../terminal/terminal-window.c:352
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Бетті со_лға жылжыту"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:354
+#: ../terminal/terminal-window.c:353
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Бетті оңғ_а жылжыту"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:355
+#: ../terminal/terminal-window.c:354
 msgid "_Help"
 msgstr "_Көмек"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:356
+#: ../terminal/terminal-window.c:355
 msgid "_Contents"
 msgstr "Құра_масы"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:356
+#: ../terminal/terminal-window.c:355
 msgid "Display help contents"
 msgstr "Көмек ақпарат құрамасын көрсету"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:357
+#: ../terminal/terminal-window.c:356
 msgid "_About"
 msgstr "Осы турал_ы"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:358
+#: ../terminal/terminal-window.c:357
 msgid "_Zoom"
 msgstr "_Масштаб"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:363
+#: ../terminal/terminal-window.c:362
 msgid "Show _Menubar"
 msgstr "_Мәзірді көрсету"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:363
+#: ../terminal/terminal-window.c:362
 msgid "Show/hide the menubar"
 msgstr "Мәзірді көрсету/жасыру"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:364
+#: ../terminal/terminal-window.c:363
 msgid "Show _Toolbar"
 msgstr "_Панельді көрсету"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:364
+#: ../terminal/terminal-window.c:363
 msgid "Show/hide the toolbar"
 msgstr "Панельді көрсету/жасыру"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:365
+#: ../terminal/terminal-window.c:364
 msgid "Show Window _Borders"
 msgstr "_Терезе қоршауын көрсету"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:365
+#: ../terminal/terminal-window.c:364
 msgid "Show/hide the window decorations"
 msgstr "Терезе қоршауын көрсету/жасыру"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:366
+#: ../terminal/terminal-window.c:365
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "Т_олық экранға"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:366
+#: ../terminal/terminal-window.c:365
 msgid "Toggle fullscreen mode"
 msgstr "Толық экран режиміне өту/одан шығу"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:367
+#: ../terminal/terminal-window.c:366
 msgid "_Read-Only"
 msgstr "Тек _оқу үшін"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:367
+#: ../terminal/terminal-window.c:366
 msgid "Toggle read-only mode"
 msgstr "Тек оқу үшін режимін қосу/сөндіру"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:368
+#: ../terminal/terminal-window.c:367
 msgid "Scroll on _Output"
 msgstr "Шығы_с кезінде айналдыру"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:368
+#: ../terminal/terminal-window.c:367
 msgid "Toggle scroll on output"
 msgstr "Шығыс кезінде айналдыруды іске қосу/сөндіру"
 
 #. create encoding action
-#: ../terminal/terminal-window.c:539
+#: ../terminal/terminal-window.c:538
 msgid "Set _Encoding"
 msgstr "К_одтауды орнату"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:782
+#: ../terminal/terminal-window.c:780
 msgid "Warning"
 msgstr "Ескерту"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:785 ../terminal/terminal-window.c:2280
+#: ../terminal/terminal-window.c:783 ../terminal/terminal-window.c:2360
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Бас тарту"
 
 #. and process running
-#: ../terminal/terminal-window.c:795
+#: ../terminal/terminal-window.c:793
 msgid ""
 "There are still processes running in some tabs.\n"
 "Closing this window will kill all of them."
 msgstr "Кейбір беттерде орындалып тұрған процестер әлі бар.\nБұл терезені жабу олардың барлығын өлтіреді."
 
 #. and no process running
-#: ../terminal/terminal-window.c:801
+#: ../terminal/terminal-window.c:799
 #, c-format
 msgid ""
 "This window has %d tabs open. Closing this window\n"
 "will also close all its tabs."
 msgstr "Бұл терезеде %d ашық бет бар. Терезені жабу\nкезінде ондағы барлық беттері де жабылады."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:805
+#: ../terminal/terminal-window.c:803
 msgid "Close all tabs?"
 msgstr "Барлық беттерді жабу керек пе?"
 
 #. closing a tab, and process running
-#: ../terminal/terminal-window.c:812
+#: ../terminal/terminal-window.c:810
 msgid ""
 "There is still a process running.\n"
 "Closing this tab will kill it."
 msgstr "Орындалып тұрған процесс әлі бар.\nБұл бетті жабу оны өлтіреді."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:814
+#: ../terminal/terminal-window.c:812
 msgid "Close tab?"
 msgstr "Бетті жабу керек пе?"
 
 #. closing a single tab window, and process running
-#: ../terminal/terminal-window.c:819
+#: ../terminal/terminal-window.c:817
 msgid ""
 "There is still a process running.\n"
 "Closing this window will kill it."
 msgstr "Орындалып тұрған процесс әлі бар.\nБұл терезені жабу оны өлтіреді."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:821
+#: ../terminal/terminal-window.c:819
 msgid "Close window?"
 msgstr "Терезені жабу керек пе?"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:863
-msgid "Do _not ask me again"
-msgstr "Келесіде ме_ні осы туралы сұрамау"
+#: ../terminal/terminal-window.c:1822
+msgid "Copy _Input:"
+msgstr "Кі_рісті көшіріп алу:"
+
+#: ../terminal/terminal-window.c:1826
+msgid "Enter the text to be copied to all tabs"
+msgstr "Барлық беттерге көшірілетін мәтінді енгізіңіз"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2124
+#: ../terminal/terminal-window.c:1834
+msgid "Copy input"
+msgstr "Кірісті көшіріп алу"
+
+#: ../terminal/terminal-window.c:2178
 msgid "_Title:"
 msgstr "А_тауы:"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2137
+#: ../terminal/terminal-window.c:2182
 msgid "Enter the title for the current terminal tab"
 msgstr "Ағымдағы терминал беті үшін атауды енгізіңіз"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2145
+#: ../terminal/terminal-window.c:2187
+msgid "Reset"
+msgstr "Тастау"
+
+#: ../terminal/terminal-window.c:2197
 msgid "Help"
 msgstr "Көмек"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2151
+#: ../terminal/terminal-window.c:2203
 msgid "Close"
 msgstr "Жабу"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2197
+#: ../terminal/terminal-window.c:2225
+msgid "Choose title color"
+msgstr "Атаудың түсін таңдаңыз"
+
+#: ../terminal/terminal-window.c:2277
 msgid "Failed to create the regular expression"
 msgstr "Тұрақты өрнекті жасау сәтсіз"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2277
+#: ../terminal/terminal-window.c:2357
 msgid "Save contents..."
 msgstr "Құрамасын сақтау..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2281
+#: ../terminal/terminal-window.c:2361
 msgid "_Save"
 msgstr "_Сақтау"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:2318
+#: ../terminal/terminal-window.c:2398
 msgid "Failed to save terminal contents"
 msgstr "Терминал құрамасынан сақтау сәтсіз аяқталды"
 
@@ -1230,17 +1271,17 @@ msgid "Drop-do_wn"
 msgstr "Түс_пелі терминал"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:81
-msgid "Choose Terminal Font"
-msgstr "Terminal қарібін таңдаңыз"
-
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:82
 msgid "Use system _font"
 msgstr "Жүйелік қарі_пті қолдану"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:83
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:82
 msgid "Enable this option to use system-wide monospace font."
 msgstr "Жүйелік ені біркелкі қаріпті қолдану үшін бұл опцияны іске қосыңыз."
 
+#: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:83
+msgid "Choose Terminal Font"
+msgstr "Terminal қарібін таңдаңыз"
+
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:84
 msgid "Allow bold te_xt"
 msgstr "Жуан мәтінге рұқса_т"
@@ -1370,50 +1411,50 @@ msgid "_Appearance"
 msgstr "С_ыртқы түрі"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:114
-msgid "_Vary the background color for each tab"
-msgstr "Әр беттің ф_он түсі әр түрлі қылу"
+msgid "_Text color:"
+msgstr "Мә_тін түсі:"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:115
-msgid ""
-"The random color is based on the selected background color, keeping the same"
-" brightness. "
-msgstr "Кездейсоқ түс таңдалған фон түсі негізінде алынатын болады, жарықтылығы бірдей болады."
+msgid "Choose text color"
+msgstr "Мәтін түсін таңдаңыз"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:116
-msgid "Tab activit_y color:"
-msgstr "Бет белсе_нділіктің түсі:"
+msgid "Color Selector"
+msgstr "Түстерді таңдау"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:117
-msgid "Choose tab activity color"
-msgstr "Бет белсендік түсін таңдаңыз"
+msgid "Open a dialog to specify the color"
+msgstr "Түсті таңдау үшін сұхбат терезесін ашу"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:118
-msgid "Color Selector"
-msgstr "Түстерді таңдау"
+msgid "_Background color:"
+msgstr "Ф_он түсі:"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:119
-msgid "Open a dialog to specify the color"
-msgstr "Түсті таңдау үшін сұхбат терезесін ашу"
+msgid "Choose background color"
+msgstr "Фон түсін таңдаңыз"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:120
-msgid "_Text color:"
-msgstr "Мә_тін түсі:"
+msgid "Note: Ctrl+click for color editor."
+msgstr "Назарға: Түстер түзетушісі үшін Ctrl+шерту."
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:121
-msgid "Choose text color"
-msgstr "Мәтін түсін таңдаңыз"
+msgid "Tab activit_y color:"
+msgstr "Бет белсе_нділіктің түсі:"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:122
-msgid "_Background color:"
-msgstr "Ф_он түсі:"
+msgid "Choose tab activity color"
+msgstr "Бет белсендік түсін таңдаңыз"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:123
-msgid "Choose background color"
-msgstr "Фон түсін таңдаңыз"
+msgid "_Vary the background color for each tab"
+msgstr "Әр беттің ф_он түсі әр түрлі қылу"
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:124
-msgid "Note: Ctrl+click for color editor."
-msgstr "Назарға: Түстер түзетушісі үшін Ctrl+шерту."
+msgid ""
+"The random color is based on the selected background color, keeping the same"
+" brightness. "
+msgstr "Кездейсоқ түс таңдалған фон түсі негізінде алынатын болады, жарықтылығы бірдей болады."
 
 #: ../terminal/terminal-preferences.glade.h:125
 msgid "General"
@@ -1692,3 +1733,7 @@ msgstr "К_еңейтілген"
 #: ../xfce4-terminal.desktop.in.h:2
 msgid "Terminal Emulator"
 msgstr "Терминал эмуляторы"
+
+#: ../xfce4-terminal-settings.desktop.in.h:2
+msgid "Configure Xfce Terminal"
+msgstr "Xfce терминалын баптау"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list