[Xfce4-commits] [xfce/thunar] 07/08: I18n: Update translation pl (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Thu Jul 19 12:30:38 CEST 2018


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository xfce/thunar.

commit 6e9d81c63f6e789129db3fd22f595cd552ef1ecc
Author: Anonymous <noreply at xfce.org>
Date:  Thu Jul 19 12:30:30 2018 +0200

  I18n: Update translation pl (100%).
  
  748 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/pl.po | 408 +++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 file changed, 215 insertions(+), 193 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index b62386e..5526221 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -17,8 +17,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Thunar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-06-25 00:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-25 11:02+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-19 00:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-19 07:36+0000\n"
 "Last-Translator: No Ne\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/xfce/thunar/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -139,12 +139,12 @@ msgid "Please report bugs to <%s>."
 msgstr "Proszę zgłaszać błędy na adres <%s>."
 
 #. display an error message to the user
-#: ../thunar/thunar-application.c:739
+#: ../thunar/thunar-application.c:741
 msgid "Failed to launch operation"
 msgstr "Nie udało się wykonać operacji"
 
 #. tell the user that we were unable to launch the file specified
-#: ../thunar/thunar-application.c:1442 ../thunar/thunar-application.c:1574
+#: ../thunar/thunar-application.c:1444 ../thunar/thunar-application.c:1576
 #: ../thunar/thunar-launcher.c:1216 ../thunar/thunar-location-entry.c:356
 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:384
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1680
@@ -153,72 +153,72 @@ msgstr "Nie udało się wykonać operacji"
 msgid "Failed to open \"%s\""
 msgstr "Nie udało się otworzyć „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:1578
+#: ../thunar/thunar-application.c:1580
 #, c-format
 msgid "Failed to open \"%s\": %s"
 msgstr "Nie udało się otworzyć „%s”: %s"
 
 #. display an error message
-#: ../thunar/thunar-application.c:1633
+#: ../thunar/thunar-application.c:1635
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:731
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2853 ../thunar/thunar-tree-view.c:1959
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2854 ../thunar/thunar-tree-view.c:1959
 #, c-format
 msgid "Failed to rename \"%s\""
 msgstr "Nie udało się zmienić nazwy „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:1735
+#: ../thunar/thunar-application.c:1737
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1347
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2378 ../thunar/thunar-tree-view.c:1821
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2379 ../thunar/thunar-tree-view.c:1821
 msgid "New Folder"
 msgstr "Nowy katalog"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:1736
+#: ../thunar/thunar-application.c:1738
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1348
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2379 ../thunar/thunar-tree-view.c:1822
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2380 ../thunar/thunar-tree-view.c:1822
 msgid "Create New Folder"
 msgstr "Tworzy nowy katalog"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:1740
+#: ../thunar/thunar-application.c:1742
 msgid "New File"
 msgstr "Nowy plik"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:1741
+#: ../thunar/thunar-application.c:1743
 msgid "Create New File"
 msgstr "Stwórz nowy plik"
 
 #. generate a title for the create dialog
-#: ../thunar/thunar-application.c:1798 ../thunar/thunar-standard-view.c:2425
+#: ../thunar/thunar-application.c:1800 ../thunar/thunar-standard-view.c:2426
 #, c-format
 msgid "Create Document from template \"%s\""
 msgstr "Tworzenie pliku z szablonu „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:1862
+#: ../thunar/thunar-application.c:1864
 msgid "Copying files..."
 msgstr "Kopiowanie plików..."
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:1898
+#: ../thunar/thunar-application.c:1900
 #, c-format
 msgid "Copying files to \"%s\"..."
 msgstr "Kopiowanie plików do „%s”..."
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:1944
+#: ../thunar/thunar-application.c:1946
 #, c-format
 msgid "Creating symbolic links in \"%s\"..."
 msgstr "Tworzenie dowiązań symbolicznych w „%s”..."
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:1997
+#: ../thunar/thunar-application.c:1999
 #, c-format
 msgid "Moving files into \"%s\"..."
 msgstr "Przenoszenie plików do „%s”..."
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2079
+#: ../thunar/thunar-application.c:2081
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to\n"
 "permanently delete \"%s\"?"
 msgstr "Usunąć trwale „%s”?"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2084
+#: ../thunar/thunar-application.c:2086
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure that you want to permanently\n"
@@ -235,11 +235,11 @@ msgstr[3] "Usunąć trwale %u zaznaczonych elementów?"
 #. append the cancel item
 #. add the Cancel/Close buttons
 #. configure the dialog properties
-#: ../thunar/thunar-application.c:2099 ../thunar/thunar-application.c:2278
+#: ../thunar/thunar-application.c:2101 ../thunar/thunar-application.c:2280
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:288 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:705
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:753 ../thunar/thunar-create-dialog.c:141
 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:98 ../thunar/thunar-dialogs.c:481
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:552 ../thunar/thunar-dialogs.c:800
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:554 ../thunar/thunar-dialogs.c:802
 #: ../thunar/thunar-dnd.c:169 ../thunar/thunar-launcher.c:725
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:523
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1136
@@ -248,7 +248,7 @@ msgstr[3] "Usunąć trwale %u zaznaczonych elementów?"
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1053
 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:198
 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:208
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2684
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2685
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:198
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:217
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:272
@@ -259,66 +259,66 @@ msgstr[3] "Usunąć trwale %u zaznaczonych elementów?"
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anuluj"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2100 ../thunar/thunar-standard-view.c:412
+#: ../thunar/thunar-application.c:2102 ../thunar/thunar-standard-view.c:412
 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1485
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:372
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Usuń"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2104
+#: ../thunar/thunar-application.c:2106
 msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
 msgstr "Po usunięciu elementu, nie będzie można go odzyskać."
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2114
+#: ../thunar/thunar-application.c:2116
 msgid "Deleting files..."
 msgstr "Usuwanie plików..."
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2149
+#: ../thunar/thunar-application.c:2151
 msgid "Moving files into the trash..."
 msgstr "Przenoszenie plików do kosza..."
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2195
+#: ../thunar/thunar-application.c:2197
 msgid "Creating files..."
 msgstr "Tworzenie plików..."
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2234
+#: ../thunar/thunar-application.c:2236
 msgid "Creating directories..."
 msgstr "Tworzenie katalogów..."
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2273
+#: ../thunar/thunar-application.c:2275
 msgid "Remove all files and folders from the Trash?"
 msgstr "Opróżnić kosz ze wszystkich elementów?"
 
 #. append the "Empty Trash" menu action
 #. prepare the menu item
-#: ../thunar/thunar-application.c:2279 ../thunar/thunar-location-buttons.c:188
+#: ../thunar/thunar-application.c:2281 ../thunar/thunar-location-buttons.c:188
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1226 ../thunar/thunar-tree-view.c:1356
 #: ../thunar/thunar-window.c:353 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:175
 msgid "_Empty Trash"
 msgstr "Opróżnij _kosz"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2283
+#: ../thunar/thunar-application.c:2285
 msgid ""
 "If you choose to empty the Trash, all items in it will be permanently lost. "
 "Please note that you can also delete them separately."
 msgstr "Zostanie usunięta cała zawartość kosza. Elementy znajdujące się w koszu można także usuwać pojedynczo."
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2300
+#: ../thunar/thunar-application.c:2302
 msgid "Emptying the Trash..."
 msgstr "Opróżnianie kosza..."
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2346
+#: ../thunar/thunar-application.c:2348
 #, c-format
 msgid "Failed to determine the original path for \"%s\""
 msgstr "Nie udało się ustalić pierwotnej ścieżki dla „%s”"
 
 #. display an error dialog
-#: ../thunar/thunar-application.c:2363
+#: ../thunar/thunar-application.c:2365
 #, c-format
 msgid "Could not restore \"%s\""
 msgstr "Nie można przywrócić „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-application.c:2371
+#: ../thunar/thunar-application.c:2373
 msgid "Restoring files..."
 msgstr "Przywracanie plików..."
 
@@ -505,8 +505,8 @@ msgstr "W schowku nie ma elementów do wklejenia"
 
 #. setup the dialog
 #. add a regular close button, the header bar already provides one
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:120 ../thunar/thunar-dialogs.c:745
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:229
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:120 ../thunar/thunar-dialogs.c:747
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:247
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:254
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:355
 #: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:215
@@ -520,7 +520,7 @@ msgstr "Kolumny widoku szczegółowej listy"
 
 #. add the "Help" button
 #: ../thunar/thunar-column-editor.c:126
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:230
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:248
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:253 ../thunar/thunar-window.c:375
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
@@ -582,9 +582,9 @@ msgstr "Automatyczne _skalowanie"
 #. the file_time is invalid
 #. reset page title
 #. tell the user that we're unable to determine the file info
-#: ../thunar/thunar-column-model.c:858 ../thunar/thunar-list-model.c:709
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:745
-#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:233 ../thunar/thunar-util.c:454
+#: ../thunar/thunar-column-model.c:858 ../thunar/thunar-list-model.c:734
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:770
+#: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:233 ../thunar/thunar-util.c:471
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:513
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:293
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:294
@@ -701,94 +701,94 @@ msgid "Copy _Anyway"
 msgstr "Skopiuj _mimo to"
 
 #. setup the confirmation dialog
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:548
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:550
 msgid "Confirm to replace files"
 msgstr "Potwierdzenie zastąpienia plików"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:553
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:555
 msgid "S_kip All"
 msgstr "Pomiń wszystkie"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:554
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:556
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Pomiń"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:555
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:557
 msgid "Replace _All"
 msgstr "Zastąp _wszystkie"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:556
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:558
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Zastąp"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:584
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:586
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a symbolic link \"%s\"."
 msgstr "Ten katalog zawiera już dowiązanie symboliczne „%s”."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:589
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:591
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a folder \"%s\"."
 msgstr "Ten katalog zawiera już katalog „%s”."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:594
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:596
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a file \"%s\"."
 msgstr "Ten katalog zawiera już plik „%s”."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:607
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:609
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
 msgstr "Zastąpić istniejące dowiązanie symboliczne"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:609
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:611
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
 msgstr "Zastąpić istniejący katalog"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:611
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:613
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
 msgstr "Zastąpić istniejący plik"
 
 #. Fourth box (size, volume, free space)
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:632 ../thunar/thunar-dialogs.c:668
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:634 ../thunar/thunar-dialogs.c:670
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:490
 msgid "Size:"
 msgstr "Rozmiar:"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:632 ../thunar/thunar-dialogs.c:668
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:634 ../thunar/thunar-dialogs.c:670
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:449
 msgid "Modified:"
 msgstr "Czas modyfikacji:"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:643
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:645
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
 msgstr "następującym dowiązaniem?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:645
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:647
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
 msgstr "następującym katalogiem?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:647
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:649
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
 msgstr "następującym plikiem?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:780
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:782
 #, c-format
 msgid ""
 "The desktop file \"%s\" is in an insecure location and not marked as "
 "executable. If you do not trust this program, click Cancel."
 msgstr "Plik aktywatora „%s” znajduje się w niezabezpieczonym położeniu oraz nie jest przeznaczony do uruchamiania. Jeśli program jest niezaufany, proszę kliknąć przycisk Anuluj"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:797
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:799
 msgid "_Launch Anyway"
 msgstr "_Uruchom mimo to"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:799
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:801
 msgid "Mark _Executable"
 msgstr "Nadaj prawa _uruchamiania"
 
@@ -823,55 +823,55 @@ msgstr "Tylko sufiks"
 msgid "Name and Suffix"
 msgstr "Nazwa i sufiks"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:92
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:97
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:136
 msgid "Date Accessed"
 msgstr "Czas dostępu"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:93
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:98
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:137
 msgid "Date Modified"
 msgstr "Czas modyfikacji"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:94
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:99
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:95
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:100
 msgid "MIME Type"
 msgstr "Typ MIME"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:96 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:422
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:101 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:422
 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:171
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:97
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:102
 msgid "Owner"
 msgstr "Właściciel"
 
 #. Permissions chooser
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:98 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:574
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:103 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:574
 msgid "Permissions"
 msgstr "Uprawnienia"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:99
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:104
 msgid "Size"
 msgstr "Rozmiar"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:100
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:105
 msgid "Size in Bytes"
 msgstr "Rozmiar w bajtach"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:101
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:106
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:102
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:107
 msgid "File"
 msgstr "Plik"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:103
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:108
 msgid "File Name"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
@@ -1030,9 +1030,9 @@ msgid "%s (copy %u)"
 msgstr "%s (%u. kopia)"
 
 #. I18N: name for first link to basename
-#: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:121 ../thunar/thunar-list-model.c:767
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:1608 ../thunar/thunar-list-model.c:1619
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:997
+#: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:121 ../thunar/thunar-list-model.c:792
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:1633 ../thunar/thunar-list-model.c:1644
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:999
 #, c-format
 msgid "link to %s"
 msgstr "dowiązanie do %s"
@@ -1234,8 +1234,8 @@ msgstr[3] "Otwiera zaznaczone pliki za pomocą domyślnych programów"
 msgid "Open With \"%s\""
 msgstr "Otwórz za pomocą „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1598 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1739
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1976 ../thunar/thunar-tree-view.c:2158
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1598 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1744
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1981 ../thunar/thunar-tree-view.c:2158
 #, c-format
 msgid "Failed to mount \"%s\""
 msgstr "Nie udało się zamontować „%s”"
@@ -1265,7 +1265,7 @@ msgstr[1] "Wyślij zaznaczone pliki do „%s”"
 msgstr[2] "Wyślij zaznaczone pliki do „%s”"
 msgstr[3] "Wyślij zaznaczone pliki do „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2328
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2398
 #, c-format
 msgid "%d item: %s, Free space: %s"
 msgid_plural "%d items: %s, Free space: %s"
@@ -1275,7 +1275,7 @@ msgstr[2] "%d elementów: %s, wolna przestrzeń: %s"
 msgstr[3] "%d elementów: %s, wolna przestrzeń: %s"
 
 #. just the standard text
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2335
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2405
 #, c-format
 msgid "%d item, Free space: %s"
 msgid_plural "%d items, Free space: %s"
@@ -1284,7 +1284,7 @@ msgstr[1] "%d elementy, wolna przestrzeń: %s"
 msgstr[2] "%d elementów, wolna przestrzeń: %s"
 msgstr[3] "%d elementów, wolna przestrzeń: %s"
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2344
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2414
 #, c-format
 msgid "%d item"
 msgid_plural "%d items"
@@ -1293,35 +1293,35 @@ msgstr[1] "%d elementy"
 msgstr[2] "%d elementów"
 msgstr[3] "%d elementów"
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2360
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2430
 #, c-format
 msgid "\"%s\": broken link"
 msgstr "Nieprawidłowe dowiązanie symboliczne: „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2365
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2435
 #, c-format
 msgid "\"%s\": %s link to %s"
 msgstr "Dowiązanie symboliczne „%s”: %s do %s"
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2371
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2441
 #, c-format
 msgid "\"%s\": shortcut"
 msgstr "Skrót: „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2375
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2445
 #, c-format
 msgid "\"%s\": mountable"
 msgstr "Nośnik: „%s”"
 
 #. I18N, first %s is the display name of the file, 2nd the file size, 3rd the
 #. content type
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2382
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2452
 #, c-format
 msgid "\"%s\": %s %s"
 msgstr "\"%s\": %s %s"
 
 #. I18N, first %s is the display name of the file, second the content type
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2391
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2461
 #, c-format
 msgid "\"%s\": %s"
 msgstr "\"%s\": %s"
@@ -1331,18 +1331,18 @@ msgstr "\"%s\": %s"
 #. * where the trashed file/folder was located before it was moved to the
 #. trash), otherwise the
 #. * properties dialog width will be messed up.
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2401 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:393
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2471 ../thunar/thunar-properties-dialog.c:393
 msgid "Original Path:"
 msgstr "Pierwotna ścieżka:"
 
 #. append the image dimensions to the statusbar text
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2424
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2494
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:153
 msgid "Image Size:"
 msgstr "Wymiary:"
 
 #. item count if there are also folders in the selection
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2463
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2533
 #, c-format
 msgid "%d other item selected: %s"
 msgid_plural "%d other items selected: %s"
@@ -1352,7 +1352,7 @@ msgstr[2] "%d innych zaznaczonch elementów: %s"
 msgstr[3] "%d innych zaznaczonch elementów: %s"
 
 #. only non-folders are selected
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2470
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2540
 #, c-format
 msgid "%d item selected: %s"
 msgid_plural "%d items selected: %s"
@@ -1361,7 +1361,7 @@ msgstr[1] "%d zaznaczone elementy: %s"
 msgstr[2] "%d zaznaczonych elementów: %s"
 msgstr[3] "%d zaznaczonych elementów: %s"
 
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2484
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2554
 #, c-format
 msgid "%d folder selected"
 msgid_plural "%d folders selected"
@@ -1374,7 +1374,7 @@ msgstr[3] "%d zaznaczonych katalogów"
 #. * needs to change ", " to something else. The comma
 #. * is between the message about the number of folders
 #. * and the number of items in the selection
-#: ../thunar/thunar-list-model.c:2503
+#: ../thunar/thunar-list-model.c:2573
 #, c-format
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
@@ -1622,198 +1622,220 @@ msgid ""
 "folder afterwards."
 msgstr "Ustawia uprawnienia do katalogu na normalne. Tylko użytkownicy mogący czytać zawartość katalogu będą mogły wejść do niego."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:225
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:243
 msgid "File Manager Preferences"
 msgstr "Preferencje"
 
 #. Display
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:242
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:260
 msgid "Display"
 msgstr "Wyświetlanie"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:252
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:270
 msgid "Default View"
 msgstr "Domyślny widok"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:264
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:282
 msgid "View _new folders using:"
 msgstr "_Nowo otwarte katalogi:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:270
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:324
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:288
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:342
 msgid "Icon View"
 msgstr "Ikony"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:271
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:289
 msgid "Detailed List View"
 msgstr "Lista szczegółowa"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:272
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:290
 msgid "Compact List View"
 msgstr "Lista zwarta"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:273
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:291
 msgid "Last Active View"
 msgstr "Ostatnio aktywny"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:282
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:300
 msgid "Show thumbnails:"
 msgstr "Wyświetlanie miniatur:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:288
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:306
 msgid "Never"
 msgstr "Nigdy"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:289
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:307
 msgid "Local Files Only"
 msgstr "Tylko plików lokalnych"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:290
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:308
 msgid "Always"
 msgstr "Zawsze"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:299
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:317
 msgid "Draw frames around thumbnails"
 msgstr "Rysuj ramki wokół miniatur"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:301
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:319
 msgid "Select this option to draw black frames around thumbnails."
 msgstr "Rysuje czarne ramki wokół miniatur."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:306
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:324
 msgid "Sort _folders before files"
 msgstr "Wyświetlanie _katalogów przed plikami"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:308
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:326
 msgid ""
 "Select this option to list folders before files when you sort a folder."
 msgstr "Wyświetla posortowane katalogi przed plikami"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:313
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:331
 msgid "Show file size in binary format"
 msgstr "Rozmiar pliku w formacie binarnym"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:315
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:333
 msgid ""
 "Select this option to show file size in binary format instead of decimal."
 msgstr "Wyświetla rozmiar pliku w formacie binarnym, zamiast dziesiętnego"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:354
 msgid "_Text beside icons"
 msgstr "_Etykiety obok ikon"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:338
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:356
 msgid ""
 "Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
 "rather than below the icon."
 msgstr "Wyświetla etykiety obok ikon plików"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:348
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:366
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:360
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:378
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:216
 msgid "_Format:"
 msgstr "_Format:"
 
+#. TRANSLATORS: custom date format
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:391
+msgid "Custom"
+msgstr "Niestandardowy"
+
+#. TRANSLATORS: Please do not translate the first column (specifiers),
+#. 'strftime' and of course '\n'
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:401
+msgid ""
+"Custom date format to apply.\n"
+"\n"
+"The most common specifiers are:\n"
+"%d day of month\n"
+"%m month\n"
+"%Y year including century\n"
+"%H hour\n"
+"%M minute\n"
+"%S second\n"
+"\n"
+"For a complete list, check the man pages of 'strftime'"
+msgstr "Niestandardowy format daty do zastosowania.\n\nNajczęstsze specyfikatory to:\n%d dzień miesiąca\n%m miesiąc\n%Y rok, w tym wiek\n%H godzina\n%M minuta\n%S sekunda\n\nAby uzyskać pełną listę, sprawdź strony podręcznika man 'strftime'"
+
 #. Side Pane
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:382
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:419
 msgid "Side Pane"
 msgstr "Panel boczny"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:392
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:429
 msgid "Shortcuts Pane"
 msgstr "Położenia"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:404
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:441
 msgid "_Icon Size:"
 msgstr "Rozmiar _ikon:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:409
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:453
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:446
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:490
 msgid "Very Small"
 msgstr "Bardzo mały"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:410
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:454
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:447
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:491
 msgid "Smaller"
 msgstr "Mniejszy"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:411
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:455
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:448
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:492
 msgid "Small"
 msgstr "Mały"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:412
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:456
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:449
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:493
 msgid "Normal"
 msgstr "Zwykły"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:413
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:457
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:450
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:494
 msgid "Large"
 msgstr "Duży"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:414
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:458
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:451
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:495
 msgid "Larger"
 msgstr "Większy"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:415
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:459
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:452
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:496
 msgid "Very Large"
 msgstr "Bardzo duży"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:424
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:461
 msgid "Show Icon _Emblems"
 msgstr "_Symbole ikon"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:426
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
 msgid ""
 "Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
 "folders for which emblems have been defined in the folders properties "
 "dialog."
 msgstr "Wyświetla zdefiniowane symbole katalogów w panelu położeń"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:436
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:473
 msgid "Tree Pane"
 msgstr "Drzewo katalogów"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:448
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:485
 msgid "Icon _Size:"
 msgstr "_Rozmiar ikon:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:468
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:505
 msgid "Show Icon E_mblems"
 msgstr "Sym_bole ikon"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:470
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:507
 msgid ""
 "Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
 "for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
 msgstr "Wyświetla zdefiniowane symbole katalogów w panelu drzewa katalogów"
 
 #. Behavior
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:480
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:517
 msgid "Behavior"
 msgstr "Zachowanie"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:490
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:527
 msgid "Navigation"
 msgstr "Nawigacja"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:502
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:539
 msgid "_Single click to activate items"
 msgstr "Zaznaczanie _jednokrotnym kliknięciem"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:518
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:555
 msgid ""
 "Specify the d_elay before an item gets selected\n"
 "when the mouse pointer is paused over it:"
 msgstr "Proszę wprowadzić wartość _opóźnienia, niezbędnego\ndo zaznaczenia elementu po umieszczeniu nad nim\nkursora myszy:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:531
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:568
 msgid ""
 "When single-click activation is enabled, pausing the mouse pointer over an "
 "item will automatically select that item after the chosen delay. You can "
@@ -1822,72 +1844,72 @@ msgid ""
 "to select the item without activating it."
 msgstr "Wprowadza wartość czasu po upływie, którego element zostanie zaznaczony. Przesunięcie suwaka do lewej skrajnej pozycji, wyłącza tą cechę. Przydatne do zaznaczania elementów gdy wybrano aktywację pojedynczym kliknięciem."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:550
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:587
 msgid "Disabled"
 msgstr "Brak"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:556
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:593
 msgid "Medium"
 msgstr "Średnie"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:561
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:598
 msgid "Long"
 msgstr "Długie"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:567
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:604
 msgid "_Double click to activate items"
 msgstr "Zaznaczanie _dwukrotnym kliknięciem"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:578
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:615
 msgid "Middle Click"
 msgstr "Kliknięcie środkowym przyciskiem myszy"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:588
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:625
 msgid "Open folder in new _window"
 msgstr "Otwieranie katalogów w nowym _oknie"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:593
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:630
 msgid "Open folder in new _tab"
 msgstr "Otwieranie katalogów w nowej _karcie"
 
 #. Advanced
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:602
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:639
 msgid "Advanced"
 msgstr "Zaawansowane"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:612
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:649
 msgid "Folder Permissions"
 msgstr "Prawa dostępu katalogów"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:624
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:661
 msgid ""
 "When changing the permissions of a folder, you\n"
 "can also apply the changes to the contents of the\n"
 "folder. Select the default behavior below:"
 msgstr "Zmiana uprawnień katalogów może dotyczyć również\nich zawartości. Proszę zaznaczyć domyślne działanie:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:633
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:670
 msgid "Ask every time"
 msgstr "Pytaj za każdym razem"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:634
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:671
 msgid "Apply to Folder Only"
 msgstr "Tylko dla katalogów"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:635
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:672
 msgid "Apply to Folder and Contents"
 msgstr "Dla katalogów i zawartości"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:646
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:683
 msgid "Volume Management"
 msgstr "Zarządzanie wolumenami i urządzeniami"
 
 #. add check button to enable/disable auto mounting
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:662
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:699
 msgid "Enable _Volume Management"
 msgstr "_Włączenie"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:672
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:709
 msgid ""
 "<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives,\n"
 "devices and media."
@@ -1895,7 +1917,7 @@ msgstr "<a href=\"volman-config:\">Konfiguruj</a> zarządzanie napędami wymienn
 
 #. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
 #. configuration dialog
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:740
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:777
 msgid "Failed to display the volume management settings"
 msgstr "Nie udało się wyświetlić ustawień menedżera wolumenów"
 
@@ -1984,25 +2006,25 @@ msgid "Failed to change icon of \"%s\""
 msgstr "Nie udało się zmienić ikony „%s”"
 
 #. update the properties dialog title
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:944
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:946
 #, c-format
 msgid "%s - Properties"
 msgstr "%s – właściwości"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:995
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:997
 msgid "broken link"
 msgstr "nieprawidłowe dowiązanie"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1006
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1008
 msgid "unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
 #. update the properties dialog title
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1173
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1175
 msgid "Properties"
 msgstr "Właściwości"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1273
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1275
 msgid "mixed"
 msgstr "różne"
 
@@ -2251,12 +2273,12 @@ msgstr "Ścieżka „%s” nie wskazuje na katalog"
 msgid "Failed to add new shortcut"
 msgstr "Nie udało się dodać nowej zakładki"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1903 ../thunar/thunar-tree-view.c:2026
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1908 ../thunar/thunar-tree-view.c:2026
 #, c-format
 msgid "Failed to eject \"%s\""
 msgstr "Nie udało się wysunąć „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:2045 ../thunar/thunar-tree-view.c:2081
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:2050 ../thunar/thunar-tree-view.c:2081
 #, c-format
 msgid "Failed to unmount \"%s\""
 msgstr "Nie udało się odmontować „%s”"
@@ -2358,7 +2380,7 @@ msgstr "Zaznacza wszystkie elementy aktualnie nie zaznaczone, odznaczając eleme
 msgid "Du_plicate"
 msgstr "_Powiel"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:418 ../thunar/thunar-standard-view.c:4569
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:418 ../thunar/thunar-standard-view.c:4570
 msgid "Ma_ke Link"
 msgid_plural "Ma_ke Links"
 msgstr[0] "Utwórz _dowiązanie"
@@ -2380,53 +2402,53 @@ msgstr "_Przywróć"
 msgid "Create _Document"
 msgstr "Utwórz z _szablonu..."
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1687
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1688
 msgid "Loading folder contents..."
 msgstr "Wczytywanie zawartości katalogu..."
 
 #. display an error to the user
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2280 ../thunar/thunar-window.c:2877
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2281 ../thunar/thunar-window.c:2877
 msgid "Failed to open the home folder"
 msgstr "Nie udało się otworzyć katalogu domowego"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2332
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2333
 msgid "New Empty File"
 msgstr "Nowy pusty plik"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2333
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2334
 msgid "New Empty File..."
 msgstr "Nowy plik"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2680
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2681
 msgid "Select by Pattern"
 msgstr "Wprowadzanie wzoru"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2685
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2686
 msgid "_Select"
 msgstr "_Zaznacz"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2694
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2695
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Wzór:"
 
 #. tell the user that the file name provided by the X Direct Save source is
 #. invalid
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3285
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3286
 msgid "Invalid filename provided by XDS drag site"
 msgstr "Nieprawidłowa nazwa pliku dostarczona przez źródło XDS"
 
 #. display an error dialog to the user
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3475
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3476
 #, c-format
 msgid "Failed to create a link for the URL \"%s\""
 msgstr "Nie udało się utworzyć dowiązania do adresu URL „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3925 ../thunar/thunar-window.c:2972
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3926 ../thunar/thunar-window.c:2972
 #, c-format
 msgid "Failed to open directory \"%s\""
 msgstr "Nie udało się otworzyć katalogu „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4518
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4519
 msgid "Prepare the selected file to be moved with a Paste command"
 msgid_plural "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
 msgstr[0] "Przygotowuje zaznaczony plik do przeniesienia za pomocą polecenia „Wklej”"
@@ -2434,7 +2456,7 @@ msgstr[1] "Przygotowuje zaznaczone pliki do przeniesienia za pomocą polecenia 
 msgstr[2] "Przygotowuje zaznaczone pliki do przeniesienia za pomocą polecenia „Wklej”"
 msgstr[3] "Przygotowuje zaznaczone pliki do przeniesienia za pomocą polecenia „Wklej”"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4526
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4527
 msgid "Prepare the selected file to be copied with a Paste command"
 msgid_plural "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
 msgstr[0] "Przygotowuje zaznaczony plik do skopiowania za pomocą polecenia „Wklej”"
@@ -2442,7 +2464,7 @@ msgstr[1] "Przygotowuje zaznaczone pliki do skopiowania za pomocą polecenia „
 msgstr[2] "Przygotowuje zaznaczone pliki do skopiowania za pomocą polecenia „Wklej”"
 msgstr[3] "Przygotowuje zaznaczone pliki do skopiowania za pomocą polecenia „Wklej”"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4540
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4541
 msgid "Move the selected file to the Trash"
 msgid_plural "Move the selected files to the Trash"
 msgstr[0] "Wysyła zaznaczony plik do „%s”"
@@ -2450,7 +2472,7 @@ msgstr[1] "Wyślij zaznaczone pliki do „%s”"
 msgstr[2] "Wyślij zaznaczone pliki do „%s”"
 msgstr[3] "Wyślij zaznaczone pliki do „%s”"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4548
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4549
 msgid "Permanently delete the selected file"
 msgid_plural "Permanently delete the selected files"
 msgstr[0] "Usuwa zaznaczony plik"
@@ -2458,7 +2480,7 @@ msgstr[1] "Usuwa zaznaczone pliki"
 msgstr[2] "Usuwa zaznaczone pliki"
 msgstr[3] "Usuwa zaznaczone pliki"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4562
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4563
 msgid "Duplicate the selected file"
 msgid_plural "Duplicate each selected file"
 msgstr[0] "Tworzy duplikat zaznaczonego pliku"
@@ -2466,7 +2488,7 @@ msgstr[1] "Tworzy duplikaty zaznaczonych plików"
 msgstr[2] "Tworzy duplikaty zaznaczonych plików"
 msgstr[3] "Tworzy duplikaty zaznaczonych plików"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4571
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4572
 msgid "Create a symbolic link for the selected file"
 msgid_plural "Create a symbolic link for each selected file"
 msgstr[0] "Tworzy dowiązanie do zaznaczonego pliku"
@@ -2474,7 +2496,7 @@ msgstr[1] "Tworzy dowiązania do zaznaczonych plików"
 msgstr[2] "Tworzy dowiązania do zaznaczonych plików"
 msgstr[3] "Tworzy dowiązania do zaznaczonych plików"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4579
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4580
 msgid "Rename the selected file"
 msgid_plural "Rename the selected files"
 msgstr[0] "Zmienia nazwę zaznaczonego pliku"
@@ -2482,7 +2504,7 @@ msgstr[1] "Zmienia nazwy zaznaczonych plików"
 msgstr[2] "Zmienia nazwy zaznaczonych plików"
 msgstr[3] "Zmienia nazwy zaznaczonych plików"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4587
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4588
 msgid "Restore the selected file"
 msgid_plural "Restore the selected files"
 msgstr[0] "Przenosi zaznaczony plik do jego pierwotnego położenia"
@@ -2604,35 +2626,35 @@ msgid "Unknown user \"%s\""
 msgstr "Nieznany użytkownik „%s”"
 
 #. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
-#: ../thunar/thunar-util.c:403
+#: ../thunar/thunar-util.c:405
 msgid "Today"
 msgstr "Dzisiaj"
 
 #. TRANSLATORS: file was modified less than one day ago
-#: ../thunar/thunar-util.c:408
+#: ../thunar/thunar-util.c:410
 #, c-format
 msgid "Today at %X"
 msgstr "Dzisiaj o %X"
 
 #. TRANSLATORS: file was modified less than two days ago
-#: ../thunar/thunar-util.c:416
+#: ../thunar/thunar-util.c:418
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Wczoraj"
 
 #. TRANSLATORS: file was modified less than two days ago
-#: ../thunar/thunar-util.c:421
+#: ../thunar/thunar-util.c:423
 #, c-format
 msgid "Yesterday at %X"
 msgstr "Wczoraj o %X"
 
 #. Days from last week
-#: ../thunar/thunar-util.c:429
+#: ../thunar/thunar-util.c:431
 #, c-format
 msgid "%A at %X"
 msgstr "%A o %X"
 
 #. Any other date
-#: ../thunar/thunar-util.c:434
+#: ../thunar/thunar-util.c:436
 #, c-format
 msgid "%x at %X"
 msgstr "%x o %X"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list