[Xfce4-commits] [xfce/xfce4-panel] 01/01: I18n: Update translation bg (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Wed Jul 18 18:31:00 CEST 2018


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository xfce/xfce4-panel.

commit 69be789e5ff36d64540254f1868dfd0339ae30a1
Author: Ivailo Panamski <ipanamski at gmail.com>
Date:  Wed Jul 18 18:30:58 2018 +0200

  I18n: Update translation bg (100%).
  
  414 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/bg.po | 223 +++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 file changed, 117 insertions(+), 106 deletions(-)

diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 32af1ff..89cd423 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -4,6 +4,7 @@
 # 
 # Translators:
 # Kiril Kirilov <cybercop_montana at abv.bg>, 2012
+# Ivailo Panamski <ipanamski at gmail.com>, 2018
 # Kiril Kirilov <cybercop_montana at abv.bg>, 2012
 # Kiril Kirilov <cybercop_montana at abv.bg>, 2014-2015,2017-2018
 # Любомир Василев, 2015
@@ -11,9 +12,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-panel\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-04-19 00:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-04-19 06:33+0000\n"
-"Last-Translator: Kiril Kirilov <cybercop_montana at abv.bg>\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-05-04 06:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-18 11:18+0000\n"
+"Last-Translator: Ivailo Panamski <ipanamski at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/xfce/xfce4-panel/language/bg/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -32,7 +33,7 @@ msgid ""
 msgstr "Добавяне на нов стартер в панела, базиран на информацията от този десктоп файл"
 
 #: ../panel-preferences.desktop.in.h:1
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:10 ../panel/panel-window.c:2699
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:10 ../panel/panel-window.c:2666
 #: ../migrate/main.c:117
 msgid "Panel"
 msgstr "Панел"
@@ -43,18 +44,18 @@ msgstr "Персонализация на панела"
 
 #. I18N: %s is the name of the plugin
 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1047
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1202
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1168
 #, c-format
 msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
 msgstr "Сигурни ли сте, че искате да премахнете „%s“?"
 
 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1052
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1205
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1171
 msgid "If you remove the item from the panel, it is permanently lost."
 msgstr "Ако премахнете този елемент от панела, той ще бъде изгубен окончателно."
 
 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1053 ../panel/panel-dialogs.c:127
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1207
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1173
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:538
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:394
 msgid "Cancel"
@@ -62,8 +63,8 @@ msgstr "Отказ"
 
 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1054
 #: ../panel/panel-plugin-external.c:436
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:930
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1208
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:896
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1174
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:854
 msgid "Remove"
 msgstr "Премахване"
@@ -88,20 +89,28 @@ msgstr "_Премахване"
 msgid "Pane_l"
 msgstr "Панел"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1279 ../panel/panel-window.c:2712
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1279 ../panel/panel-window.c:2679
 msgid "Add _New Items..."
 msgstr "Добавяне на нови елементи..."
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1294 ../panel/panel-window.c:2727
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1294 ../panel/panel-window.c:2694
 msgid "Panel Pr_eferences..."
 msgstr "Настройки на панела..."
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1315 ../panel/panel-window.c:2759
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1315 ../panel/panel-window.c:2726
 msgid "Log _Out"
 msgstr "Изход"
 
 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1335
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12
+#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:4
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:2
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:3
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:16
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:10
+#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:6
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:3
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:14
 msgid "_Help"
 msgstr "_Помощ"
 
@@ -240,7 +249,7 @@ msgstr "Създаване на стартер"
 msgid ""
 "This will create a new launcher plugin on the panel and inserts the dropped "
 "files as menu items."
-msgstr "Това ще създаде нов стартер в панела и ще внесе отпадналите файлове като елементи в менюто."
+msgstr "Това ще създаде нов стартер в панела и ще добави довлачените файлове като елементи в менюто."
 
 #: ../panel/panel-application.c:985
 #, c-format
@@ -301,7 +310,7 @@ msgstr "Добавяне"
 msgid "Please choose a panel for the new plugin:"
 msgstr "Моля, изберете панел за новата добавка:"
 
-#: ../panel/panel-dialogs.c:159 ../panel/panel-preferences-dialog.c:865
+#: ../panel/panel-dialogs.c:159 ../panel/panel-preferences-dialog.c:831
 #, c-format
 msgid "Panel %d"
 msgstr "Панел %d"
@@ -316,32 +325,33 @@ msgstr "Тъй- като, панелът е стартиран в режим kio
 msgid "Modifying the panel is not allowed"
 msgstr "Не е разрешено да се правят промени в панела"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:190
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:194
 msgid "Add New Items"
 msgstr "Добавяне на нов елемент"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:192
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:196
 msgid "Add new plugins to the panel"
 msgstr "Добавяне на нови добавки в панела"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:198
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:202
 msgid "_Add"
 msgstr "_Добавяне"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:202
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:206
 msgid "Help"
 msgstr "Помощ"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:204 ../panel/panel-tic-tac-toe.c:124
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:208 ../panel/panel-tic-tac-toe.c:124
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:17
 msgid "Close"
 msgstr "Затваряне"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:217
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:221
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:3
 msgid "_Search:"
 msgstr "Търсене:"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:225
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:229
 msgid "Enter search phrase here"
 msgstr "Въведете дума за търсене тук"
 
@@ -358,45 +368,39 @@ msgid ""
 "permanently removed from the panel."
 msgstr "Добавката е била стартирана няколко пъти в последните %d секунди. Ако натиснете „Изпълнение“, панелът ще опита да я рестартира. В противен случай, тя ще бъде окончателно премахната от него."
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:494
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:486
 msgid "Automatic"
 msgstr "Автоматично"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:504
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:496
 msgid "Primary"
 msgstr "Главен"
 
-#. I18N: screen name in the output selector
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:523
-#, c-format
-msgid "Screen %d"
-msgstr "Екран %d"
-
 #. I18N: monitor name in the output selector
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:549
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:515
 #, c-format
 msgid "Monitor %d"
 msgstr "Монитор %d"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:931
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:897
 msgid "The panel and plugin configurations will be permanently removed"
 msgstr "Избраният панел ще бъде напълно премахнат заедно с всичките му елементи"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:932
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:898
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove panel %d?"
 msgstr "Наистина ли искате да премахнете панел %d?"
 
 #. I18N: append (external) in the preferences dialog if the plugin
 #. * runs external
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1044
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1010
 #, c-format
 msgid "%s <span color=\"grey\" size=\"small\">(external)</span>"
 msgstr "%s <span color=\"grey\" size=\"small\">(external)</span>"
 
 #. I18N: tooltip in preferences dialog when hovering an item in the list
 #. * for external plugins
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1049
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1015
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal name: %s-%d\n"
@@ -405,7 +409,7 @@ msgstr "Вътрешно име: %s-%d\nPID: %d"
 
 #. I18N: tooltip in preferences dialog when hovering an item in the list
 #. * for internal plugins
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1061
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1027
 #, c-format
 msgid "Internal name: %s-%d"
 msgstr "Вътрешно име: %s-%d"
@@ -449,6 +453,13 @@ msgid "Background image"
 msgstr "Изображение за фон"
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:11
+#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:3
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:3
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:2
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:5
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:2
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:13
 msgid "_Close"
 msgstr "_Затваряне"
 
@@ -508,8 +519,8 @@ msgid ""
 msgstr "Отметнете тази опция, ако искате, максимизираните прозорци да покриват пространството зад панела. Това ще работи само, ако панела е прикрепен към края на екрана."
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:26
-#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:7
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:21
+#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:23
 msgid "General"
 msgstr "Общи"
 
@@ -547,7 +558,7 @@ msgid "D_isplay"
 msgstr "Екран"
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:36
-#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:5
+#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:7
 msgid "_Style:"
 msgstr "Стил:"
 
@@ -601,14 +612,14 @@ msgid "Appeara_nce"
 msgstr "Външен вид"
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:50
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:16
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:6
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:18
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:8
 msgid "Move currently selected item up by one row"
 msgstr "Преместване на избраният елемент с един ред нагоре"
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:51
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:17
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:7
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:19
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:9
 msgid "Move currently selected item down by one row"
 msgstr "Преместване на избраният елемент с един ред надолу"
 
@@ -621,7 +632,7 @@ msgid "Remove currently selected item"
 msgstr "Премахване на текущо избран елемент"
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:54
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:20
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:22
 msgid "Edit the currently selected item"
 msgstr "Редактиране на текущо избраният елемент"
 
@@ -657,7 +668,7 @@ msgstr "Опитен"
 msgid "Expert"
 msgstr "Експерт"
 
-#: ../panel/panel-window.c:2744
+#: ../panel/panel-window.c:2711
 msgid "_Lock Panel"
 msgstr "Заключване на панел"
 
@@ -728,32 +739,32 @@ msgstr "Бутони за действие"
 msgid "Session Menu"
 msgstr "Меню на сесиите"
 
-#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:3
+#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:5
 msgid "Invert buttons _orientation"
 msgstr "Промяна на разположението на бутоните"
 
-#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:4
+#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:6
 msgid "_Show confirmation dialog"
 msgstr "Показване на диалог за потвърждение"
 
-#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:5
+#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:7
 msgid ""
 "Show a confirmation dialog with a 30 second timeout for some of the actions."
 msgstr "Показване на диалог за потвърждение с възможност за отмяна на действието в продължение на 30 секунди."
 
-#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:6
+#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:8
 msgid "Appeara_nce:"
 msgstr "Външен вид:"
 
-#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:8
+#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:10
 msgid "Visible"
 msgstr "Видим"
 
-#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:11
 msgid "Action"
 msgstr "Действие"
 
-#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:10
+#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:12
 msgid "_Actions"
 msgstr "_Действия"
 
@@ -907,69 +918,69 @@ msgstr "Изход, заключване и други системни дейс
 msgid "Applications Menu"
 msgstr "Меню на програмите"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:2
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:3
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:4
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:5
 msgid "_Icon:"
 msgstr "Икона:"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:3
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:5
 msgid "Button _title:"
 msgstr "Заглавие на бутон:"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:4
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:6
 msgid "_Show button title"
 msgstr "Показване на заглавието на бутон"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:5
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:7
 msgid "Show application d_escription in tooltip"
 msgstr "Показване на описание в изскачащите уведомления"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:6
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:8
 msgid "Show ic_ons in menu"
 msgstr "Показване на икони в менюто"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:7
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:9
 msgid "Show generic application n_ames"
 msgstr "Показване на обобщаващи имена на програмите"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:8
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:10
 msgid ""
 "Select this option to show the generic application name in the menu, for "
 "example \"File Manager\" instead of \"Thunar\""
 msgstr "Изберете тази опция, за да се показват обобщаващи имена на на програмите в менюто, например „Файлов мениджър“ вместо „Thunar“"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:11
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:15
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:5
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:7
 #: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:6
-#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:7
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:5
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:17
+#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:7
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:19
 #: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:8
 msgid "Appearance"
 msgstr "Външен вид"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:10
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:12
 msgid "Use the _default menu"
 msgstr "Използване на меню по подразбиране"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:11
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:13
 msgid "Ed_it Menu"
 msgstr "Редактиране на меню"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:12
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:14
 msgid "Use c_ustom menu file:"
 msgstr "Използване на потребителско меню от файл:"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:13
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:15
 msgid "Menu _file:"
 msgstr "Файл с меню:"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:14
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:16
 msgid "Select A Menu File"
 msgstr "Избор на файл с меню"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:15
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:17
 msgid "Menu File"
 msgstr "Файл с меню"
 
@@ -1428,31 +1439,31 @@ msgstr "Отваряне в терминал"
 msgid "Show a directory tree in a menu"
 msgstr "Показване на дървото на директориите в меню"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:2
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:4
 msgid "Select A Directory"
 msgstr "Избор на директория"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:4
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:6
 msgid "_Base Directory:"
 msgstr "Основна директория:"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:6
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:8
 msgid "Show _hidden files"
 msgstr "Показване на скритите файлове"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:7
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:9
 msgid ""
 "Enter a list of patterns that will be used to determine which files are "
 "visible in a directory. If you specify more than one pattern here, the list "
 "items must be separated with semicolons (e.g. *.txt;*.doc)."
 msgstr "Въведете списък на шаблоните, които трябва да удовлетворят файловете, които се виждат в папката. Ако искате да въведете повече от един шаблон, то те трябва да бъдат разделени с точка и запетая, например *.txt;*.doc."
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:8
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:10
 msgid "_File Pattern:"
 msgstr "Шаблон на файл:"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:9
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:27
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:11
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:29
 #: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:10
 msgid "Filtering"
 msgstr "Филтриране"
@@ -1539,43 +1550,43 @@ msgstr "Нова връзка"
 msgid "Launcher"
 msgstr "Стартер"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:18
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:20
 msgid "Add a new empty item"
 msgstr "Добавяне на нов празен елемент"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:19
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:21
 msgid "Delete the currently selected item"
 msgstr "Изтриване на избраният елемент"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:22
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:24
 msgid "Disable t_ooltips"
 msgstr "Изключване на подсказките"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:23
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:25
 msgid ""
 "Select this option to disable the tooltips when moving over the panel button"
 " or menu items."
 msgstr "Изберете тази опция, за да изключите подсказките при придвижване над бутоните в панела или елементите в менюто."
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:24
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:26
 msgid "Show _label instead of icon"
 msgstr "Показване на заглавие, вместо икона"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:25
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:27
 msgid "Show last _used item in panel"
 msgstr "Показване на последният използван елемент в панела"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:26
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:28
 msgid "Select this option to move the clicked menu item to the panel."
 msgstr "Изберете тази опция, за да преместите избраният елемент от менюто в панела."
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:27
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:29
 msgid "_Arrow button position:"
 msgstr "Позицията на бутона със стрелка:"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:28
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:30
 msgid "Advanced"
-msgstr "За напреднали"
+msgstr "Разширени"
 
 #: ../plugins/launcher/launcher.desktop.in.in.h:2
 msgid "Program launcher with optional menu"
@@ -1618,7 +1629,7 @@ msgid "Switch workspaces using the mouse _wheel"
 msgstr "Превключване на работните места с колелото на мишката"
 
 #: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:8
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:23
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:25
 msgid "Behaviour"
 msgstr "Поведение"
 
@@ -1638,7 +1649,7 @@ msgstr "Ръкохватка"
 msgid "Dots"
 msgstr "Точки"
 
-#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:6
+#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:8
 msgid "_Expand"
 msgstr "Разширяване"
 
@@ -1691,23 +1702,23 @@ msgstr "Наистина ли искате да изчистите списък
 msgid "Notification Area"
 msgstr "Зона за уведомяване"
 
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:2
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:4
 msgid "_Maximum icon size (px):"
 msgstr "Максимален размер на икона (в пискели):"
 
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:3
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:5
 msgid "Sq_uare icons"
 msgstr "Квадратни икони"
 
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:4
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:6
 msgid "Show _frame"
 msgstr "Показване на рамка"
 
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:8
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:10
 msgid "C_lear Known Applications"
 msgstr "Изчистване на списъка с познатите приложения"
 
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:11
 msgid "Known Applications"
 msgstr "Познати приложения"
 
@@ -1761,51 +1772,51 @@ msgstr "Без, позволява влачене и пускане"
 msgid "Window Buttons"
 msgstr "Бутони на прозорец"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:13
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:15
 msgid "Show button _labels"
 msgstr "Показване на заглавията на бутоните"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:14
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:16
 msgid "Show _flat buttons"
 msgstr "Показване на плоски бутони"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:15
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:17
 msgid "Show _handle"
 msgstr "Показване на ръкохватка"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:16
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:18
 msgid "Sorting _order:"
 msgstr "Ред на подреждане:"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:18
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:20
 msgid "Window _grouping:"
 msgstr "Групиране на прозорци:"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:19
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:21
 msgid "Mi_ddle click action:"
 msgstr "Действие при кликване със среден бутон на мишката:"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:20
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:22
 msgid "Restore minimized windows to current _workspace"
 msgstr "Възстановяване на минимизираните прозорци в текущото работно място"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:21
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:23
 msgid "D_raw window frame when hovering a button"
 msgstr "Очертава рамка на прозореца при посочване на бутон"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:22
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:24
 msgid "_Switch windows using the mouse wheel"
 msgstr "Превключване на прозорците с колелото на мишката"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:24
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:26
 msgid "Show windows from _all workspaces or viewports"
 msgstr "Показване на прозорците от всички работни места или демонстрационни прозорци"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:25
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:27
 msgid "Show only _minimized windows"
 msgstr "Показване само на минимизираните прозорци"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:26
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:28
 msgid "Show windows from all mo_nitors"
 msgstr "Показване на прозорците от всички монитори"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list