[Xfce4-commits] [apps/catfish] 01/01: I18n: Update translation cs (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Sat Jul 14 18:31:29 CEST 2018


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository apps/catfish.

commit dd87a4eecc863a2e1e33e3c3f83e0dea14c8152a
Author: Xfce Bot <transifex at xfce.org>
Date:  Sat Jul 14 18:31:27 2018 +0200

  I18n: Update translation cs (100%).
  
  113 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/cs.po | 183 ++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 file changed, 100 insertions(+), 83 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 11bd7f8..bcf5e59 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -6,9 +6,9 @@
 #, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: catfish\n"
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-07-03 14:05+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-08 18:48-0400\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: Xfce Bot <transifex at xfce.org>, 2018\n"
 "Language-Team: Czech (https://www.transifex.com/xfce/teams/16840/cs/)\n"
@@ -29,17 +29,18 @@ msgstr "Vyhledávání souborů"
 
 #: ../catfish.desktop.in.h:3
 msgid "Search the file system"
-msgstr "Prohledat souborový systém"
+msgstr "Hledat v systému souborů"
 
 #. TRANSLATORS: Search terms to find this application. Do NOT translate or
 #. localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
 #: ../catfish.desktop.in.h:5
 msgid "files;find;locate;lookup;search;"
-msgstr "soubory;najít;nalézt;vyhledat;hledat;"
+msgstr ""
+"soubory;najít;nalézt;vyhledat;hledat;prohledat;hledání;vyhledávání;prohledávání;"
 
 #: ../data/ui/AboutCatfishDialog.ui.h:1
 msgid "Catfish is a versatile file searching tool."
-msgstr "Catfish je univerzální nástroj pro vyhledávání souborů."
+msgstr "Catfish je všestranný nástroj pro hledání souborů."
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:1
 msgid "_Open"
@@ -103,7 +104,7 @@ msgstr "Jiný"
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:17
 msgid "Any time"
-msgstr "Kdykoliv"
+msgstr "Kdykoli"
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:18
 msgid "This week"
@@ -123,7 +124,7 @@ msgstr "<b>Počáteční datum</b>"
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:22
 msgid "<b>End Date</b>"
-msgstr "<b>Koncové datum</b>"
+msgstr "<b>Konečné datum</b>"
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:23 ../catfish_lib/Window.py:217
 msgid "Catfish"
@@ -131,11 +132,13 @@ msgstr "Catfish"
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:24
 msgid "Update"
-msgstr "Obnovit"
+msgstr "Aktualizovat"
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:25
 msgid "The search database is more than 7 days old. Update now?"
-msgstr "Vyhledávací databáze je stará víc jak 7 dnů. Chcete ji obnovit?"
+msgstr ""
+"Databáze pro vyhledávání je starší než sedm dní. Chcete ji aktualizovat "
+"nyní?"
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:26
 msgid "File Type"
@@ -150,7 +153,7 @@ msgctxt ""
 "Full text: Enter your query above to find your files or click the [icon] "
 "icon for more options."
 msgid "Enter your query above to find your files"
-msgstr "Napište hledaný výraz do políčka nahoře"
+msgstr "K vyhledání souborů vložte požadavek výše"
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:30
 msgctxt ""
@@ -164,15 +167,15 @@ msgctxt ""
 "Full text: Enter your query above to find your files or click the [icon] "
 "icon for more options."
 msgid " icon for more options."
-msgstr " ikonu pro více možností"
+msgstr " ikonu pro více možností."
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:32
 msgid "Select a Directory"
-msgstr "Vyber složku"
+msgstr "Vybrat adresář"
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:33
 msgid "Compact List"
-msgstr "Kompaktní seznam"
+msgstr "Stručný seznam"
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:34
 msgid "Thumbnails"
@@ -184,7 +187,7 @@ msgstr "Zobrazit _skryté soubory"
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:36
 msgid "Search File _Contents"
-msgstr "Prohledávat _obsah souborů"
+msgstr "Hledat v _obsahu souborů"
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:37
 msgid "_Exact Match"
@@ -196,7 +199,7 @@ msgstr "Zobrazit _postranní panel"
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:39
 msgid "_Update Search Index…"
-msgstr "_Obnovit vyhledávací index…"
+msgstr "_Aktualizovat vyhledávací index..."
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:40
 msgid "_About"
@@ -204,7 +207,7 @@ msgstr "_O aplikaci"
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:41
 msgid "Update Search Database"
-msgstr "Obnovit databázi vyhledávání"
+msgstr "Aktualizovat vyhledávací databázi"
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:42
 msgid "Unlock"
@@ -216,27 +219,27 @@ msgstr "<b>Databáze:</b>"
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:44
 msgid "<b>Updated:</b>"
-msgstr "<b>Obnoveno:</b>"
+msgstr "<b>Aktualizováno:</b>"
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:45
 msgid "<big><b>Update Search Database</b></big>"
-msgstr "<big><b>Obnovit databázi vyhledávání</b></big>"
+msgstr "<big><b>Aktualizovat vyhledávací databázi</b></big>"
 
 #: ../data/ui/CatfishWindow.ui.h:46
 msgid ""
 "For faster search results, the search database needs to be refreshed.\n"
 "This action requires administrative rights."
 msgstr ""
-"Pro rychlejší výsledky vyhledávání musí být vyhledávací databáze obnovena.\n"
-"To vyžaduje práva administrátora."
+"Pro rychlejší získání výsledků je třeba vyhledávací databázi aktualizovat. "
+"Tato akce vyžaduje práva administrátora."
 
 #: ../catfish/__init__.py:37
 msgid "Usage: %prog [options] path query"
-msgstr "Použití: %prog [volby] dotaz cesta"
+msgstr "Použití: %prog [možnosti] cesta požadavek"
 
 #: ../catfish/__init__.py:42
 msgid "Show debug messages (-vv debugs catfish_lib also)"
-msgstr "Zobrazit chybové zprávy (-vv debugs catfish_lib also)"
+msgstr "Zobrazit ladicí zprávy (také --vv debugs catfish_lib)"
 
 #: ../catfish/__init__.py:45
 msgid "Use large icons"
@@ -248,11 +251,11 @@ msgstr "Použít náhledy"
 
 #: ../catfish/__init__.py:49
 msgid "Display time in ISO format"
-msgstr "Zobrazit čas v ISO formatu"
+msgstr "Zobrazit čas ve formátu ISO"
 
 #: ../catfish/__init__.py:53
 msgid "Perform exact match"
-msgstr "Provést přesné shody"
+msgstr "Provést přesnou shodu"
 
 #: ../catfish/__init__.py:55
 msgid "Include hidden files"
@@ -260,14 +263,15 @@ msgstr "Zahrnout skryté soubory"
 
 #: ../catfish/__init__.py:57
 msgid "Perform fulltext search"
-msgstr "Provést fulltextové hledání"
+msgstr "Provést fulltextové vyhledávání"
 
 #: ../catfish/__init__.py:59
 msgid ""
 "If path and query are provided, start searching when the application is "
 "displayed."
 msgstr ""
-"Pokud jsou cesta a dotaz k dispozici, začít hledat při zobrazení aplikace."
+"Jsou-li cesta a požadavek zadány, zahájit vyhledávání, pokud je aplikace "
+"zobrazena."
 
 #. Translators: this text is displayed next to
 #. a filename that is not utf-8 encoded.
@@ -286,60 +290,60 @@ msgstr "Nikdy"
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:633
 msgid "An error occurred while updating the database."
-msgstr "Při obnovování databáze došlo k chybě."
+msgstr "Při aktualizaci databáze došlo k chybě."
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:635
 msgid "Authentication failed."
-msgstr "Ověření selhalo."
+msgstr "Autentizace se nezdařila."
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:641
 msgid "Authentication cancelled."
-msgstr "Ověření zrušeno."
+msgstr "Autentizace byla zrušena."
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:647
 msgid "Search database updated successfully."
-msgstr "Databáze prohledávání byla úspěšně aktualizována."
+msgstr "Aktualizace vyhledávací databáze byla úspěšně dokončena."
 
 #. Set the dialog status to running.
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:722
 msgid "Updating..."
-msgstr "Obnovuje se…"
+msgstr "Aktualizování..."
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:756
 msgid "Stop Search"
-msgstr "Ukončit hledání"
+msgstr "Zastavit hledání"
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:757
 msgid ""
 "Search is in progress...\n"
 "Press the cancel button or the Escape key to stop."
 msgstr ""
-"Probíhá vyhledávání...\n"
-"Stiskněte tlačítko Storno nebo klávesu Esc k ukončení."
+"Vyhledávání probíhá...\n"
+"Zastavíte ji stiskem tlačítka zrušit nebo klávesou Escape."
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:766
 msgid "Begin Search"
-msgstr "Zahájit hledání"
+msgstr "Zahájit vyhledávání"
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:958
 #, python-format
 msgid "\"%s\" could not be opened."
-msgstr "\"%s\" nelze otevřít."
+msgstr "%s nelze otevřít."
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:1004
 #, python-format
 msgid "\"%s\" could not be saved."
-msgstr "\"%s\" nemohlo být uloženo."
+msgstr "%s nelze uložit."
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:1021
 #, python-format
 msgid "\"%s\" could not be deleted."
-msgstr "\"%s\" nemohlo být vymazáno."
+msgstr "%s nelze smazat."
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:1061
 #, python-format
 msgid "Save \"%s\" as…"
-msgstr "Uložit \"%s\" jako…"
+msgstr "Uložit %s jako..."
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:1096
 #, python-format
@@ -347,8 +351,8 @@ msgid ""
 "Are you sure that you want to \n"
 "permanently delete \"%s\"?"
 msgstr ""
-"Jste si jisti, že chcete \n"
-"trvale smazat \"%s\"?"
+"Opravdu chcete trvale smazat\n"
+"položku %s?"
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:1100
 #, python-format
@@ -356,16 +360,16 @@ msgid ""
 "Are you sure that you want to \n"
 "permanently delete the %i selected files?"
 msgstr ""
-"Jste si jisti, že chcete \n"
-"trvale smazat \"%i\" označených souborů?"
+"Opravdu chcete trvale smazat\n"
+"%i vybraných souborů?"
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:1103
 msgid "If you delete a file, it is permanently lost."
-msgstr "Smažete-li soubor, bude nenávratně ztracen."
+msgstr "Smažete-li soubor, bude nevratně ztracen."
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:1126
 msgid "Filename"
-msgstr "Jméno souboru"
+msgstr "Název souboru"
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:1128
 msgid "Size"
@@ -389,50 +393,50 @@ msgstr "Dnes"
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:1371
 msgid "Yesterday"
-msgstr "včera"
+msgstr "Včera"
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:1452
 msgid "No files found."
-msgstr "Nebyly nalezeny žádné soubory."
+msgstr "Nenalezeny žádné soubory."
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:1454
 msgid ""
 "Try making your search less specific\n"
 "or try another directory."
 msgstr ""
-"Formulujte váš dotaz méně specificky\n"
-"nebo hledejte v jiné složce."
+"Zkuste být při hledání méně konkrétní\n"
+"nebo zkuste jiný adresář."
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:1460
 msgid "1 file found."
-msgstr "Nalezen jeden soubor"
+msgstr "Nalezen jeden soubor."
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:1462
 #, python-format
 msgid "%i files found."
-msgstr "%i souborů bylo nalezeno."
+msgstr "Nalezeno %i souborů."
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:1468
 msgid "bytes"
-msgstr "bajty"
+msgstr "bajtů"
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:1576 ../catfish/CatfishWindow.py:1585
 msgid "Searching…"
-msgstr "Hledá se…"
+msgstr "Vyhledávání..."
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:1578
 msgid "Results will be displayed as soon as they are found."
-msgstr "Výsledky budou zobrazeny jakmile budou nalezeny."
+msgstr "Výsledky se zobrazí ihned po nalezení."
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:1583
 #, python-format
 msgid "Searching for \"%s\""
-msgstr "Vyhledává se \"%s\""
+msgstr "Vyhledávání položky %s"
 
 #: ../catfish/CatfishWindow.py:1672
 #, python-format
 msgid "Search results for \"%s\""
-msgstr "Výsledek hledání \"%s\""
+msgstr "Výsledky vyhledávání požadavku %s"
 
 #: ../catfish_lib/SudoDialog.py:138
 msgid "Password Required"
@@ -440,7 +444,7 @@ msgstr "Je vyžadováno heslo"
 
 #: ../catfish_lib/SudoDialog.py:175
 msgid "Incorrect password... try again."
-msgstr "Špatné heslo... zkuste to znovu."
+msgstr "Nesprávné heslo, zkuste to znova."
 
 #: ../catfish_lib/SudoDialog.py:185
 msgid "Password:"
@@ -460,8 +464,8 @@ msgid ""
 "Enter your password to\n"
 "perform administrative tasks."
 msgstr ""
-"Vložte své heslo\n"
-"k provádění administrativních úkolů."
+"K provedení administračních úloh\n"
+"vložte heslo."
 
 #: ../catfish_lib/SudoDialog.py:222
 #, python-format
@@ -469,12 +473,12 @@ msgid ""
 "The application '%s' lets you\n"
 "modify essential parts of your system."
 msgstr ""
-"Program '%s' vám dovolí\n"
-"upravit základní části systému."
+"Aplikace %s vám umožní změnit\n"
+"nezbytné součásti systému."
 
 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:1
 msgid "Versatile file searching tool"
-msgstr "Univerzální nástroj pro hledání souborů"
+msgstr "Všestranný nástroj pro vyhledávání"
 
 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:2
 msgid ""
@@ -491,16 +495,29 @@ msgstr ""
 "správci souborů nebo svých organizačních schopnostech."
 
 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:3
-msgid "This is a minor translations-only release."
+msgid ""
+"This release features several improvements to thumbnail processing and "
+"numerous bug fixes. Icon previews have been improved and will now match "
+"other applications. Items displayed at the bottom of the results window are "
+"now accessible with all desktop themes."
 msgstr ""
+"Toto vydání přináší mnohá zlepšení ve zpracování náhledů a četné opravy "
+"chyb. Náhledy ikon byly zlepšeny a nyní budou shodné s jinými aplikacemi. "
+"Položky zobrazené na konci seznamu výsledků jsou nyní dostupné se všemi "
+"motivy pracovního prostředí."
 
 #: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:4
+msgid "This is a minor translations-only release."
+msgstr "Toto je malé vydání obsahující pouze aktualizaci překladů."
+
+#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
 msgid ""
 "This release features several performance improvements and numerous "
 "translation updates."
 msgstr ""
+"Toto vydání přináší mnohá zlepšení ve výkonu a četné aktualizace překladů."
 
-#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:5
+#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
 msgid ""
 "This release now displays all file timestamps according to timezone instead "
 "of Universal Coordinated Time (UTC)."
@@ -508,7 +525,7 @@ msgstr ""
 "V tomto vydání se zobrazují časové značky souborů podle časových zón namísto"
 " koordinovaného světového času (UTC)."
 
-#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:6
+#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
 msgid ""
 "This release fixes several bugs related to the results window. Files are "
 "once again removed from the results list when deleted. Middle- and right-"
@@ -516,11 +533,11 @@ msgid ""
 "according to timezone instead of Universal Coordinated Time (UTC)."
 msgstr ""
 "Toto vydání opravuje několik chyb týkajících se okna s výsledky. Soubory "
-"jsou opět po smazání odstraněny z výsledků. Klik prostředním a pravým "
-"tlačítkem myši byl obnoven. Filtr časového rozmezí je nyní aplikován podle "
-"časové zóny namísto koordinovaného světového času (UTC)."
+"jsou opět po smazání odstraněny z výsledků. Funkce kliknutí prostředním a "
+"pravým tlačítkem myši byla obnovena. Filtr časového rozmezí je nyní "
+"aplikován podle časové zóny namísto koordinovaného světového času (UTC)."
 
-#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:7
+#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
 msgid ""
 "This release includes a significant interface refresh, improves search "
 "speed, and fixes several bugs. The workflow has been improved, utilizing "
@@ -533,12 +550,12 @@ msgstr ""
 "GTK+, včetně volitelných záhlaví a rozklikávatelných grafických komponent. "
 "Práce s hesly byla vylepšena zahrnutím PolicyKit tam, kde to bylo možné."
 
-#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:8
+#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
 msgid "This release fixes two new bugs and includes updated translations."
 msgstr ""
 "Toto vydání opravuje dvě nové chyby a zahrnuje aktualizované překlady."
 
-#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:9
+#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
 msgid ""
 "This release fixes a regression where the application is unable to start on "
 "some systems."
@@ -546,7 +563,7 @@ msgstr ""
 "Toto vydání opravuje chybu, při které se na některých systémech aplikace "
 "nespustila."
 
-#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:10
+#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
 msgid ""
 "This release fixes a regression where multiple search terms were no longer "
 "supported. An InfoBar is now displayed when the search database is outdated,"
@@ -556,7 +573,7 @@ msgstr ""
 "Informační panel se nyní zobrazí, když je vyhledávací databáze zastaralá, a "
 "byly vylepšeny dialogy používané k aktualizaci databáze."
 
-#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:11
+#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
 msgid ""
 "This release fixes two issues where locate would not be properly executed "
 "and improves handling of missing symbolic icons."
@@ -564,17 +581,17 @@ msgstr ""
 "Tato verze opravuje dva problémy, kdy vyhledání nebylo řádně provedeno a "
 "zlepšuje manipulaci s chybějícími symbolickými ikonami."
 
-#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:12
+#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
 msgid ""
 "This stable release improved the reliability of the password dialog, cleaned"
 " up unused code, and fixed potential issues with the list and item "
 "selection."
 msgstr ""
-"Tato stabilní verze zlepšila spolehlivost dialogu heslo, byl pročištěn "
-"nepoužívaný kód a opraveny potenciální problémy se seznamem a výběrem "
-"položky."
+"Tato stabilní verze zlepšila spolehlivost dialogového okna pro zadávání "
+"hesla, byl pročištěn nepoužívaný kód a opraveny potenciální problémy se "
+"seznamem a výběrem položky."
 
-#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:13
+#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
 msgid ""
 "This release fixed a potential security issue with program startup and fixed"
 " a regression with selecting multiple items."
@@ -582,7 +599,7 @@ msgstr ""
 "Toto vydání opravuje potenciální bezpečnostní problém se spuštěním programu "
 "a opravuje regresi s výběrem více položek."
 
-#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:14
+#: ../data/metainfo/catfish.appdata.xml.in.h:15
 msgid ""
 "The first release in the 1.0.x series introduced a refreshed interface and "
 "fixed a number of long-standing bugs. Improvements to the default "
@@ -590,7 +607,7 @@ msgid ""
 "distributions. Accessibility was enhanced as all strings have been made "
 "translatable and keyboard accelerators have been improved."
 msgstr ""
-"První vydání v sérii 1.0.x představilo obnovené rozhraní a opravenou řadu "
-"dlouhodobých chyb. Zlepšení ve výchozím oprávnění eliminuje řadu varování "
-"při balíčkování pro distribuci. Dostupnost byla rozšířena tím, že byly "
-"zlepšeny překladatelské řetězce a vylepšeny klávesové zkratky."
+"První vydání v sérii 1.0.x představilo aktualizované rozhraní a opravenou "
+"řadu dlouhodobých chyb. Zlepšení ve výchozím oprávnění odstraňuje mnohá "
+"varování při balíčkování pro distribuci. Dostupnost byla rozšířena umožněním"
+" přeložit všechny texty a byly vylepšeny klávesové zkratky."

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list