[Xfce4-commits] [xfce/thunar] 02/02: I18n: Update translation sv (99%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Mon Jul 2 18:30:39 CEST 2018


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

t  r  a  n  s  i  f  e  x    p  u  s  h  e  d    a    c  o  m  m  i  t    t  o    b  r  a  n  c  h    m  a  s  t  e  r  
  in repository xfce/thunar.

commit 79e0b9b0be5d40a51a0833023afafecb535d61cd
Author: Påvel Nicklasson <pavel2 at frimix.se>
Date:  Mon Jul 2 18:30:36 2018 +0200

  I18n: Update translation sv (99%).
  
  744 translated messages, 2 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/sv.po | 728 +++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 358 insertions(+), 370 deletions(-)

diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index c1be448..afe5659 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Thunar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-03-24 06:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-29 13:27+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-06-25 00:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-02 13:18+0000\n"
 "Last-Translator: Påvel Nicklasson <pavel2 at frimix.se>\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/xfce/thunar/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
 "Language: sv\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../thunar/main.c:90
+#: ../thunar/main.c:89
 msgid ""
 "Thunar could not be launched because an older instance of thunar is still running.\n"
 "Would you like to terminate the old thunar instance now?\n"
@@ -34,7 +34,7 @@ msgid ""
 msgstr "Thunar kunde inte startas för att en äldre instans av thunar fortfarande körs.\nVill du avsluta den gamla thunar-instansen nu?\n\nInnan du accepterar så förvissa dig om att det inte finns några pågående aktiviteter (t. ex. filkopiering) eftersom att avsluta dem kan skada dina filer.\n\nStarta om thunar efteråt."
 
 #. setup application name
-#: ../thunar/main.c:126
+#: ../thunar/main.c:125
 msgid "Thunar"
 msgstr "Thunar"
 
@@ -141,10 +141,10 @@ msgstr "Misslyckades med att starta operation"
 
 #. tell the user that we were unable to launch the file specified
 #: ../thunar/thunar-application.c:1442 ../thunar/thunar-application.c:1574
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1222 ../thunar/thunar-location-entry.c:356
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1216 ../thunar/thunar-location-entry.c:356
 #: ../thunar/thunar-location-entry.c:384
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1650
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1678 ../thunar/thunar-window.c:2274
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1680
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1708 ../thunar/thunar-window.c:2317
 #, c-format
 msgid "Failed to open \"%s\""
 msgstr "Misslyckades med att öppna \"%s\""
@@ -157,20 +157,20 @@ msgstr "Misslyckades med att öppna \"%s\": %s"
 #. display an error message
 #: ../thunar/thunar-application.c:1633
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:731
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2773 ../thunar/thunar-tree-view.c:1927
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2853 ../thunar/thunar-tree-view.c:1959
 #, c-format
 msgid "Failed to rename \"%s\""
 msgstr "Misslyckades med att byta namn på \"%s\""
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1735
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1339
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2324 ../thunar/thunar-tree-view.c:1789
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1347
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2378 ../thunar/thunar-tree-view.c:1821
 msgid "New Folder"
 msgstr "Ny mapp"
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1736
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1340
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2325 ../thunar/thunar-tree-view.c:1790
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1348
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2379 ../thunar/thunar-tree-view.c:1822
 msgid "Create New Folder"
 msgstr "Skapa ny mapp"
 
@@ -183,7 +183,7 @@ msgid "Create New File"
 msgstr "Skapa ny fil"
 
 #. generate a title for the create dialog
-#: ../thunar/thunar-application.c:1798 ../thunar/thunar-standard-view.c:2369
+#: ../thunar/thunar-application.c:1798 ../thunar/thunar-standard-view.c:2425
 #, c-format
 msgid "Create Document from template \"%s\""
 msgstr "Skapa dokument från mall \"%s\""
@@ -232,17 +232,17 @@ msgstr[1] "Är du säker att du vill ta bort\nde %u markerade filerna permanent?
 #: ../thunar/thunar-application.c:2099 ../thunar/thunar-application.c:2278
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:288 ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:705
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:753 ../thunar/thunar-create-dialog.c:141
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:98 ../thunar/thunar-dialogs.c:479
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:550 ../thunar/thunar-dialogs.c:805
-#: ../thunar/thunar-dnd.c:165 ../thunar/thunar-launcher.c:728
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:98 ../thunar/thunar-dialogs.c:481
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:552 ../thunar/thunar-dialogs.c:800
+#: ../thunar/thunar-dnd.c:169 ../thunar/thunar-launcher.c:725
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:523
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:1136
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:819
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:354
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1042
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:197
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:207
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2610
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1053
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:198
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:208
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2684
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:198
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:217
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:272
@@ -253,9 +253,8 @@ msgstr[1] "Är du säker att du vill ta bort\nde %u markerade filerna permanent?
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Avbryt"
 
-#. append the "Delete" menu action
 #: ../thunar/thunar-application.c:2100 ../thunar/thunar-standard-view.c:412
-#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1460
+#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1485
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:372
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Ta bort"
@@ -287,8 +286,8 @@ msgstr "Ta bort alla filer och mappar från papperskorgen?"
 #. append the "Empty Trash" menu action
 #. prepare the menu item
 #: ../thunar/thunar-application.c:2279 ../thunar/thunar-location-buttons.c:188
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1203 ../thunar/thunar-tree-view.c:1352
-#: ../thunar/thunar-window.c:354 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:175
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1226 ../thunar/thunar-tree-view.c:1356
+#: ../thunar/thunar-window.c:353 ../plugins/thunar-tpa/thunar-tpa.c:175
 msgid "_Empty Trash"
 msgstr "Töm pappers_korgen"
 
@@ -337,7 +336,7 @@ msgstr "Inget program valt"
 msgid "Other Application..."
 msgstr "Annat program..."
 
-#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:186 ../thunar/thunar-launcher.c:181
+#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:186 ../thunar/thunar-launcher.c:180
 msgid "Open With"
 msgstr "Öppna med"
 
@@ -365,7 +364,7 @@ msgstr "Använd som _standardval för den här typen av fil"
 #. add the "Ok"/"Open" button
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:291
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:1155
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:820 ../thunar/thunar-window.c:2960
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:820 ../thunar/thunar-window.c:3035
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:142
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:436
 msgid "_OK"
@@ -435,23 +434,18 @@ msgid "Select an Application"
 msgstr "Välj ett program"
 
 #. change the accept button label text
-#. * CASE 1: nothing selected or atleast one directory in the selection
-#. **
-#. ** - "Open", "Open in n New Windows" and "Open in n New Tabs" actions
-#. *
 #. Prepare "Open" label and icon
-#. append the "Open" menu action
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:754
-#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:1155 ../thunar/thunar-launcher.c:177
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:819 ../thunar/thunar-location-buttons.c:184
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1043
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1099 ../thunar/thunar-tree-view.c:1282
+#: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:1155 ../thunar/thunar-launcher.c:176
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:811 ../thunar/thunar-location-buttons.c:184
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1054
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1099 ../thunar/thunar-tree-view.c:1283
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:178
 msgid "_Open"
 msgstr "_Öppna"
 
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:760
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1050
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1061
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:185
 msgid "All Files"
 msgstr "Alla filer"
@@ -505,68 +499,68 @@ msgstr "Det finns inget i Urklipp att klistra in"
 
 #. setup the dialog
 #. add a regular close button, the header bar already provides one
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:118 ../thunar/thunar-dialogs.c:750
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:120 ../thunar/thunar-dialogs.c:745
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:229
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:254
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:355
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:214
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:215
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:131
 msgid "_Close"
 msgstr "_Stäng"
 
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:121
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:123
 msgid "Configure Columns in the Detailed List View"
 msgstr "Ställ in kolumner i den detaljerade listvyn"
 
 #. add the "Help" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:124
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:126
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:230
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:253 ../thunar/thunar-window.c:376
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:253 ../thunar/thunar-window.c:375
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjälp"
 
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:139
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:141
 msgid "Visible Columns"
 msgstr "Synliga kolumner"
 
 #. create the top label for the column editor dialog
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:152
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:154
 msgid ""
 "Choose the order of information to appear in the\n"
 "detailed list view."
 msgstr "Ändra ordningen på informationen som visas i den\ndetaljerade listvyn"
 
 #. create the "Move Up" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:196
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:198
 msgid "Move _Up"
 msgstr "Flytta _uppåt"
 
 #. create the "Move Down" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:207
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:209
 msgid "Move Dow_n"
 msgstr "Flytta _nedåt"
 
 #. create the "Show" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:218
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:220
 msgid "_Show"
 msgstr "_Visa"
 
 #. create the "Hide" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:224
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:226
 msgid "Hi_de"
 msgstr "G_öm"
 
 #. create the "Use Default" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:235
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:237
 msgid "Use De_fault"
 msgstr "Använd _standardval"
 
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:244
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:246
 msgid "Column Sizing"
 msgstr "Kolumnstorlek"
 
 #. create the label that explains the column sizing option
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:257
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:259
 msgid ""
 "By default columns will be automatically expanded if\n"
 "needed to ensure the text is fully visible. If you dis-\n"
@@ -575,7 +569,7 @@ msgid ""
 msgstr "Som standard kommer kolumner att expandera automatiskt\nvid behov, för att säkerställa att texten är fullt synlig. Om du\navaktiverar det här beteendet nedan kommer filhanteraren\nalltid att använda användardefinierade kolumnbredder."
 
 #. create the "Automatically expand columns as needed" button
-#: ../thunar/thunar-column-editor.c:266
+#: ../thunar/thunar-column-editor.c:268
 msgid "Automatically _expand columns as needed"
 msgstr "_Expandera kolumner automatiskt vid behov"
 
@@ -654,11 +648,11 @@ msgstr "Justera _kolumner..."
 msgid "Configure the columns in the detailed list view"
 msgstr "Justera kolumner i den detaljerade listvyn"
 
-#: ../thunar/thunar-details-view.c:397
+#: ../thunar/thunar-details-view.c:400
 msgid "Detailed directory listing"
 msgstr "Detaljerad kataloglistning"
 
-#: ../thunar/thunar-details-view.c:398
+#: ../thunar/thunar-details-view.c:401
 msgid "Details view"
 msgstr "Detaljvy"
 
@@ -672,123 +666,123 @@ msgstr "Byt namn på \"%s\""
 msgid "_Rename"
 msgstr "_Byt namn"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:271
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:273
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Daniel Nylander <po at danielnylander.se>\nAlexander Toresson <alexander.toresson at gmail.com>\nPåvel Nicklasson <pavel at frimix.se>\n\nSkicka synpunkter på översättningen till\n<tp-sv at listor.tp-sv.se>"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:436 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:525
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:438 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:525
 msgid "_Yes"
 msgstr "_Ja"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:440
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:442
 msgid "Yes to _all"
 msgstr "Ja till _alla"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:444 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:524
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:446 ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:524
 msgid "_No"
 msgstr "_Nej"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:448
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:450
 msgid "N_o to all"
 msgstr "N_ej till alla"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:452
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:454
 msgid "_Retry"
 msgstr "_Försök igen"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:456
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:458
 msgid "Copy _Anyway"
 msgstr "Kopiera i a_lla fall"
 
 #. setup the confirmation dialog
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:546
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:548
 msgid "Confirm to replace files"
 msgstr "Bekräfta för att ersätta filer"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:551
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:553
 msgid "S_kip All"
 msgstr "H_oppa över Alla"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:552
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:554
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Hoppa över"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:553
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:555
 msgid "Replace _All"
 msgstr "Ersätt _alla"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:554
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:556
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Ersätt"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:589
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:584
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a symbolic link \"%s\"."
 msgstr "Den här mappen innehåller redan en symbolisk länk \"%s\"."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:594
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:589
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a folder \"%s\"."
 msgstr "Den här mappen innehåller redan en mapp \"%s\"."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:599
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:594
 #, c-format
 msgid "This folder already contains a file \"%s\"."
 msgstr "Den här mappen innehåller redan en fil \"%s\"."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:612
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:607
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the link"
 msgstr "Vill du ersätta länken"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:614
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:609
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing folder"
 msgstr "Vill du ersätta den befintliga mappen"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:616
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:611
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart1|Do you want to replace the existing file"
 msgstr "Vill du ersätta den befintliga filen"
 
 #. Fourth box (size, volume, free space)
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:637 ../thunar/thunar-dialogs.c:673
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:632 ../thunar/thunar-dialogs.c:668
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:490
 msgid "Size:"
 msgstr "Storlek:"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:637 ../thunar/thunar-dialogs.c:673
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:632 ../thunar/thunar-dialogs.c:668
 #: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:449
 msgid "Modified:"
 msgstr "Ändrad:"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:648
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:643
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following link?"
 msgstr "med följande länk?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:650
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:645
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following folder?"
 msgstr "med följande mapp?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:652
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:647
 #, c-format
 msgid "ReplaceDialogPart2|with the following file?"
 msgstr "med följande fil?"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:785
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:780
 #, c-format
 msgid ""
 "The desktop file \"%s\" is in an insecure location and not marked as "
 "executable. If you do not trust this program, click Cancel."
 msgstr "Skrivbordsfilen \"%s\" är på en osäker plats och inte märkt som körbar. Om du inte litar på detta program, klicka Avbryt."
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:802
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:797
 msgid "_Launch Anyway"
 msgstr "Starta i a_lla fall"
 
-#: ../thunar/thunar-dialogs.c:804
+#: ../thunar/thunar-dialogs.c:799
 msgid "Mark _Executable"
 msgstr "Märk k_örbar"
 
@@ -806,7 +800,7 @@ msgstr "_Länka hit"
 
 #. display an error to the user
 #. display an error message to the user
-#: ../thunar/thunar-dnd.c:246 ../thunar/thunar-launcher.c:567
+#: ../thunar/thunar-dnd.c:250 ../thunar/thunar-launcher.c:564
 #, c-format
 msgid "Failed to execute file \"%s\""
 msgstr "Misslyckades med att starta fil \"%s\""
@@ -841,7 +835,7 @@ msgstr "Grupp"
 msgid "MIME Type"
 msgstr "MIME-typ"
 
-#: ../thunar/thunar-enum-types.c:96 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:418
+#: ../thunar/thunar-enum-types.c:96 ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:422
 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:171
 msgid "Name"
 msgstr "Namn"
@@ -881,7 +875,7 @@ msgid "Trash"
 msgstr "Papperskorg"
 
 #: ../thunar/thunar-file.c:1078 ../thunar/thunar-gio-extensions.c:253
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:928 ../thunar/thunar-window.c:372
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-model.c:928 ../thunar/thunar-window.c:371
 msgid "File System"
 msgstr "Filsystem"
 
@@ -932,33 +926,33 @@ msgid "%s of %s free (%d%% used)"
 msgstr "%s av %s tillgängligt (%d%% använt)"
 
 #. extend history tooltip with function of the button
-#: ../thunar/thunar-history-action.c:339
+#: ../thunar/thunar-history-action.c:351
 msgid "Right-click or pull down to show history"
 msgstr "Högerklicka eller dra neråt för att visa historik"
 
 #. create the "back" action
-#: ../thunar/thunar-history.c:163
+#: ../thunar/thunar-history.c:165
 msgid "Back"
 msgstr "Bakåt"
 
-#: ../thunar/thunar-history.c:163
+#: ../thunar/thunar-history.c:165
 msgid "Go to the previous visited folder"
 msgstr "Gå till senast besökta mapp"
 
 #. create the "forward" action
-#: ../thunar/thunar-history.c:169
+#: ../thunar/thunar-history.c:173
 msgid "Forward"
 msgstr "Framåt"
 
-#: ../thunar/thunar-history.c:169
+#: ../thunar/thunar-history.c:173
 msgid "Go to the next visited folder"
 msgstr "Gå till nästa besökta mapp"
 
-#: ../thunar/thunar-history.c:354
+#: ../thunar/thunar-history.c:364
 msgid "The item will be removed from the history"
 msgstr "Posten kommer att tas bort från historiken"
 
-#: ../thunar/thunar-history.c:366
+#: ../thunar/thunar-history.c:376
 #, c-format
 msgid "Could not find \"%s\""
 msgstr "Det gick inte att hitta \"%s\""
@@ -1032,7 +1026,7 @@ msgstr "%s (kopiera %u)"
 #. I18N: name for first link to basename
 #: ../thunar/thunar-io-jobs-util.c:121 ../thunar/thunar-list-model.c:767
 #: ../thunar/thunar-list-model.c:1608 ../thunar/thunar-list-model.c:1619
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:998
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:997
 #, c-format
 msgid "link to %s"
 msgstr "länk till %s"
@@ -1070,51 +1064,51 @@ msgid ""
 msgstr "Det finns inte tillräckligt med utrymme på destinationen. Försöka att ta bort filer för att frigöra utrymme."
 
 #. append the "Open in New Tab" menu action
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:178 ../thunar/thunar-launcher.c:860
-#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1293
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:177 ../thunar/thunar-launcher.c:854
+#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1297
 msgid "Open in New _Tab"
 msgstr "Öppna i ny flik"
 
 #. append the "Open in New Window" menu action
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:179 ../thunar/thunar-launcher.c:854
-#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1300
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:178 ../thunar/thunar-launcher.c:848
+#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1304
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "Öppna i nytt fönster"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:179 ../thunar/thunar-launcher.c:181
 msgid "Open With Other _Application..."
 msgstr "Öppna med annat _program..."
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:180 ../thunar/thunar-launcher.c:182
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:968
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:179 ../thunar/thunar-launcher.c:181
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:954
 msgid "Choose another application with which to open the selected file"
 msgstr "Välj ett annat program med vilken den markerade filen ska öppnas"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:676
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:673
 #, c-format
 msgid "Failed to open file \"%s\""
 msgstr "Misslyckades med att öppna fil \"%s\""
 
 #. we can just tell that n files failed to open
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:682
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:679
 #, c-format
 msgid "Failed to open %d file"
 msgid_plural "Failed to open %d files"
 msgstr[0] "Misslyckades med att öppna %d fil"
 msgstr[1] "Misslyckades med att öppna %d filer"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:721
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:718
 msgid "Are you sure you want to open all folders?"
 msgstr "Är du säker på att du vill öppna alla mappar?"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:723
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:720
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate file manager window."
 msgid_plural "This will open %d separate file manager windows."
 msgstr[0] "Det här kommer att öppna %d separat filhanterarfönster."
 msgstr[1] "Det här kommer att öppna %d separata filhanterarfönster."
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:727
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:724
 #, c-format
 msgid "Open %d New Window"
 msgid_plural "Open %d New Windows"
@@ -1122,14 +1116,14 @@ msgstr[0] "Öppna %d nytt fönster"
 msgstr[1] "Öppna %d nya fönster"
 
 #. turn "Open New Window" into "Open in n New Windows"
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:827
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:821
 #, c-format
 msgid "Open in %d New _Window"
 msgid_plural "Open in %d New _Windows"
 msgstr[0] "Öppna i %d nytt _fönster"
 msgstr[1] "Öppna i %d nya _fönster"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:828
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:822
 #, c-format
 msgid "Open the selected directory in %d new window"
 msgid_plural "Open the selected directories in %d new windows"
@@ -1137,100 +1131,100 @@ msgstr[0] "Öppna den markerade katalogen i %d nytt fönster"
 msgstr[1] "Öppna de markerade katalogerna i %d nya fönster"
 
 #. turn "Open in New Tab" into "Open in x New Tabs"
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:839
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:833
 #, c-format
 msgid "Open in %d New _Tab"
 msgid_plural "Open in %d New _Tabs"
 msgstr[0] "Öppna i %d ny f_lik"
 msgstr[1] "Öppna i %d nya f_likar"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:840
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:834
 #, c-format
 msgid "Open the selected directory in %d new tab"
 msgid_plural "Open the selected directories in %d new tabs"
 msgstr[0] "Öppna den markerade katalogen i %d ny flik"
 msgstr[1] "Öppna den markerade katalogen i %d flikar"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:855
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:849
 msgid "Open the selected directory in a new window"
 msgstr "Öppna den markerade katalogen i ett nytt fönster"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:861
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:855
 msgid "Open the selected directory in a new tab"
 msgstr "Öppna den markerade katalogen i en ny flik"
 
 #. set tooltip that makes sence
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:865
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:860
 msgid "Open the selected directory"
 msgstr "Öppna den markerade katalogen"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:886
-msgid "Open the selected file"
-msgid_plural "Open the selected files"
-msgstr[0] "Öppna den markerade filen"
-msgstr[1] "Öppna de markerade filerna"
-
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:931
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:903
 msgid "_Execute"
 msgstr "_Starta"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:933
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:905
 msgid "Execute the selected file"
 msgid_plural "Execute the selected files"
 msgstr[0] "Starta den markerade filen"
 msgstr[1] "Starta de markerade filerna"
 
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:915
+msgid "Open the selected file"
+msgid_plural "Open the selected files"
+msgstr[0] "Öppna den markerade filen"
+msgstr[1] "Öppna de markerade filerna"
+
 #. turn the "Open" action into "Open With DEFAULT"
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:939
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:923
 #, c-format
 msgid "_Open With \"%s\""
 msgstr "_Öppna med \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:940 ../thunar/thunar-launcher.c:1030
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:924 ../thunar/thunar-launcher.c:1022
 #, c-format
 msgid "Use \"%s\" to open the selected file"
 msgid_plural "Use \"%s\" to open the selected files"
 msgstr[0] "Använd \"%s\" för att öppna den markerade filen"
 msgstr[1] "Använd \"%s\" för att öppna de markerade filerna"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:967
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:953
 msgid "_Open With Other Application..."
 msgstr "Öppna med annat _program..."
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:976
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:962
 msgid "_Open With Default Applications"
 msgstr "_Öppna med standardprogrammen"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:977
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:963
 msgid "Open the selected file with the default application"
 msgid_plural "Open the selected files with the default applications"
 msgstr[0] "Öppna den markerade filen med standardprogrammet"
 msgstr[1] "Öppna de markerade filerna med standardprogrammen"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1029
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1021
 #, c-format
 msgid "Open With \"%s\""
 msgstr "Öppna med \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1586 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1709
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1946 ../thunar/thunar-tree-view.c:2126
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1598 ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1739
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1976 ../thunar/thunar-tree-view.c:2158
 #, c-format
 msgid "Failed to mount \"%s\""
 msgstr "Misslyckades med att montera \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1703
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1719
 msgid "Desktop (Create Link)"
 msgid_plural "Desktop (Create Links)"
 msgstr[0] "Skrivbord (skapa länk)"
 msgstr[1] "Skrivbord (skapa länkar)"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1704
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1720
 msgid "Create a link to the selected file on the desktop"
 msgid_plural "Create links to the selected files on the desktop"
 msgstr[0] "Skapa en symbolisk länk på skrivbordet för den markerade filen"
 msgstr[1] "Skapa en symbolisk länk på skrivbordet för varje markerad fil"
 
-#: ../thunar/thunar-launcher.c:1738 ../thunar/thunar-launcher.c:1790
+#: ../thunar/thunar-launcher.c:1756 ../thunar/thunar-launcher.c:1812
 #, c-format
 msgid "Send the selected file to \"%s\""
 msgid_plural "Send the selected files to \"%s\""
@@ -1339,25 +1333,22 @@ msgstr[1] "%d mappar markerade"
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
-#. append the "Open in New Tab" menu action
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:185
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1109
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1113
 msgid "Open in New Tab"
 msgstr "Öppna i ny flik"
 
-#. append the "Open in New Window" menu action
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:186
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1115
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1121
 msgid "Open in New Window"
 msgstr "Öppna i nytt fönster"
 
-#. append the "Create Folder" menu action
 #: ../thunar/thunar-location-buttons.c:187
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:406 ../thunar/thunar-tree-view.c:1368
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:406 ../thunar/thunar-tree-view.c:1373
 msgid "Create _Folder..."
 msgstr "Skapa _mapp..."
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:188 ../thunar/thunar-window.c:354
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:188 ../thunar/thunar-window.c:353
 msgid "Delete all files and folders in the Trash"
 msgstr "Ta bort alla filer och mappar i papperskorgen"
 
@@ -1371,38 +1362,38 @@ msgstr "Klistra in i mapp"
 msgid "_Properties..."
 msgstr "_Egenskaper..."
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1252
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1255
 #, c-format
 msgid "Open \"%s\" in this window"
 msgstr "Öppna \"%s\" i det här fönstret"
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1259
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1262
 #, c-format
 msgid "Open \"%s\" in a new tab"
 msgstr "Öppna \"%s\" i en ny flik"
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1265
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1268
 #, c-format
 msgid "Open \"%s\" in a new window"
 msgstr "Öppna \"%s\" i ett nytt fönster"
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1271
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1274
 #, c-format
 msgid "Create a new folder in \"%s\""
 msgstr "Skapa en ny mapp i \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1289
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1294
 #, c-format
 msgid ""
 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into \"%s\""
 msgstr "Flytta eller kopiera filer som tidigare markerats med Klipp ut eller Kopiera kommandon i \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1300
+#: ../thunar/thunar-location-buttons.c:1305
 #, c-format
 msgid "View the properties of the folder \"%s\""
 msgstr "Visa egenskaperna för mappen \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:362
+#: ../thunar/thunar-location-entry.c:195 ../thunar/thunar-window.c:361
 msgid "Reload the current folder"
 msgstr "Uppdatera aktuell mapp"
 
@@ -1603,7 +1594,7 @@ msgid "View _new folders using:"
 msgstr "Visa _nya mappar med:"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:270
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:317
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:324
 msgid "Icon View"
 msgstr "Ikonvy"
 
@@ -1636,139 +1627,147 @@ msgid "Always"
 msgstr "Alltid"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:299
+msgid "Draw frames around thumbnails"
+msgstr "Rita ramar runt förhandsvisningar"
+
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:301
+msgid "Select this option to draw black frames around thumbnails."
+msgstr "Välj detta alternativ för att rita ramar runt förhandsvisningar."
+
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:306
 msgid "Sort _folders before files"
 msgstr "Sortera _mappar före filer"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:301
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:308
 msgid ""
 "Select this option to list folders before files when you sort a folder."
 msgstr "Välj det här alternativet för att lista mappar före filer när du sorterar en mapp."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:306
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:313
 msgid "Show file size in binary format"
 msgstr "Visa filstorlek i binärformat"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:308
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:315
 msgid ""
 "Select this option to show file size in binary format instead of decimal."
 msgstr "Välj detta alternativ för att visa filstorleken i binärt format istället för decimalt."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:329
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:336
 msgid "_Text beside icons"
 msgstr "_Text bredvid ikoner"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:331
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:338
 msgid ""
 "Select this option to place the icon captions for items beside the icon "
 "rather than below the icon."
 msgstr "Välj det här alternativet för att placera ikontexten för objekt bredvid ikonen istället för under ikonen."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:341
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:348
 msgid "Date"
 msgstr "Datum"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:353
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:360
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:216
 msgid "_Format:"
 msgstr "_Format:"
 
 #. Side Pane
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:375
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:382
 msgid "Side Pane"
 msgstr "Sidopanel"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:385
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:392
 msgid "Shortcuts Pane"
 msgstr "Genvägspanel"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:397
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:404
 msgid "_Icon Size:"
 msgstr "_Ikonstorlek:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:402
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:446
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:409
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:453
 msgid "Very Small"
 msgstr "Mycket liten"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:403
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:447
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:410
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:454
 msgid "Smaller"
 msgstr "Mindre"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:404
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:448
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:411
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:455
 msgid "Small"
 msgstr "Liten"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:405
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:449
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:412
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:456
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:406
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:450
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:413
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:457
 msgid "Large"
 msgstr "Stor"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:407
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:451
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:414
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:458
 msgid "Larger"
 msgstr "Större"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:408
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:452
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:415
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:459
 msgid "Very Large"
 msgstr "Mycket stor"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:417
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:424
 msgid "Show Icon _Emblems"
 msgstr "Visa ikon_emblem"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:419
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:426
 msgid ""
 "Select this option to display icon emblems in the shortcuts pane for all "
 "folders for which emblems have been defined in the folders properties "
 "dialog."
 msgstr "Välj detta alternativ för att visa ikonemblem i genvägspanelen för alla mappar för vilka emblem har ställts in i dialogrutan för mappegenskaper."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:429
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:436
 msgid "Tree Pane"
 msgstr "Trädpanel"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:441
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:448
 msgid "Icon _Size:"
 msgstr "Ikon_storlek"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:461
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:468
 msgid "Show Icon E_mblems"
 msgstr "Visa ikone_mblem"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:463
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:470
 msgid ""
 "Select this option to display icon emblems in the tree pane for all folders "
 "for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
 msgstr "Välj detta alternativ för att visa ikonemblem i trädpanelen för alla mappar för vilka emblem har ställts in i dialogrutan för mappegenskaper."
 
 #. Behavior
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:473
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:480
 msgid "Behavior"
 msgstr "Beteende"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:483
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:490
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigering"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:495
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:502
 msgid "_Single click to activate items"
 msgstr "_Enkelklicka för att aktivera objekt"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:511
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:518
 msgid ""
 "Specify the d_elay before an item gets selected\n"
 "when the mouse pointer is paused over it:"
 msgstr "Ange _fördröjningen innan ett objekt väljs\nnär muspekaren vilar ovanpå det:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:524
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:531
 msgid ""
 "When single-click activation is enabled, pausing the mouse pointer over an "
 "item will automatically select that item after the chosen delay. You can "
@@ -1777,80 +1776,80 @@ msgid ""
 "to select the item without activating it."
 msgstr "När enkelklicksnavigering är aktiverat kommer ett objekt att väljas automatiskt efter den valda fördröjningen. Du kan stänga av den här funktionen genom att flytta reglaget längst till vänster. Den här funktionen kan vara användbar när enkelklick aktiverar objekt, och du vill bara vill markera objektet utan att aktivera det."
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:543
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:550
 msgid "Disabled"
 msgstr "Inaktiverad"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:549
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:556
 msgid "Medium"
 msgstr "Medium"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:554
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:561
 msgid "Long"
 msgstr "Lång"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:560
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:567
 msgid "_Double click to activate items"
 msgstr "_Dubbelklicka för att aktivera objekt"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:571
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:578
 msgid "Middle Click"
 msgstr "Mittenklick"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:581
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:588
 msgid "Open folder in new _window"
 msgstr "Öppna mapp i nytt fö_nster"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:586
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:593
 msgid "Open folder in new _tab"
 msgstr "Öppna mapp i n_y flik"
 
 #. Advanced
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:595
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:602
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avancerat"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:605
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:612
 msgid "Folder Permissions"
 msgstr "Mapprättigheter"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:617
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:624
 msgid ""
 "When changing the permissions of a folder, you\n"
 "can also apply the changes to the contents of the\n"
 "folder. Select the default behavior below:"
 msgstr "När du ändrar behörigheter för en mapp kan\ndu även ändra behörigheterna på innehållet i\nmappen. Välj standardbeteendet nedan:"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:626
-msgid "Ask everytime"
-msgstr "Fråga varje gång"
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:633
+msgid "Ask every time"
+msgstr ""
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:627
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:634
 msgid "Apply to Folder Only"
 msgstr "Tillämpa endast på mappen"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:628
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:635
 msgid "Apply to Folder and Contents"
 msgstr "Tillämpa både på mappen och dess innehåll"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:639
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:646
 msgid "Volume Management"
 msgstr "Volymhantering"
 
 #. add check button to enable/disable auto mounting
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:655
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:662
 msgid "Enable _Volume Management"
 msgstr "Aktivera _volymhantering"
 
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:665
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:672
 msgid ""
-"<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives\n"
-"and media (e.g., how cameras should be handled)."
-msgstr "<a href=\"volman-config:\">Configure</a> hanteringen av flyttbara enheter\noch media (t. ex. hur kameror ska hanteras)."
+"<a href=\"volman-config:\">Configure</a> the management of removable drives,\n"
+"devices and media."
+msgstr ""
 
 #. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman
 #. configuration dialog
-#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:733
+#: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:740
 msgid "Failed to display the volume management settings"
 msgstr "Det gick inte att visa inställningarna för volymhantering"
 
@@ -1859,7 +1858,7 @@ msgid "File Operation Progress"
 msgstr "Förlopp för filåtgärder"
 
 #. build the tooltip text
-#: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:301
+#: ../thunar/thunar-progress-dialog.c:310
 #, c-format
 msgid "%d file operation running"
 msgid_plural "%d file operations running"
@@ -1931,39 +1930,39 @@ msgstr "Emblem"
 msgid "Select an Icon for \"%s\""
 msgstr "Välj en ikon för \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:843
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:842
 #, c-format
 msgid "Failed to change icon of \"%s\""
 msgstr "Misslyckades med att ändra ikon för \"%s\""
 
 #. update the properties dialog title
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:945
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:944
 #, c-format
 msgid "%s - Properties"
 msgstr "%s - Egenskaper"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:996
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:995
 msgid "broken link"
 msgstr "bruten länk"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1007
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1006
 msgid "unknown"
 msgstr "okänd"
 
 #. update the properties dialog title
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1174
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1173
 msgid "Properties"
 msgstr "Egenskaper"
 
-#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1274
+#: ../thunar/thunar-properties-dialog.c:1273
 msgid "mixed"
 msgstr "blandad"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:189 ../thunar/thunar-window.c:350
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:189 ../thunar/thunar-window.c:349
 msgid "_File"
 msgstr "_Arkiv"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:190 ../thunar/thunar-window.c:353
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:190 ../thunar/thunar-window.c:352
 msgid "_Send To"
 msgstr "_Skicka till"
 
@@ -1987,7 +1986,7 @@ msgstr "Töm"
 msgid "Clear the file list below"
 msgstr "Töm fillistan nedan"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195 ../thunar/thunar-window.c:378
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:195 ../thunar/thunar-window.c:377
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
@@ -2000,7 +1999,7 @@ msgid "View the properties of the selected file"
 msgstr "Visa den markerade filens egenskaper"
 
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:351
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1809
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1832
 #: ../Thunar-bulk-rename.desktop.in.in.h:2
 msgid "Rename Multiple Files"
 msgstr "Byt namn på flera filer"
@@ -2015,11 +2014,11 @@ msgid ""
 "Click here to actually rename the files listed above to their new names."
 msgstr "Klicka här för att faktiskt byta namn på filerna listade ovan till deras nya namn."
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:436
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:440
 msgid "New Name"
 msgstr "Nytt namn"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:499
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:503
 msgid ""
 "Click here to view the documentation for the selected rename operation."
 msgstr "Klicka här för att visa dokumentationen för den valda omdöpningsoperationen"
@@ -2028,7 +2027,7 @@ msgstr "Klicka här för att visa dokumentationen för den valda omdöpningsoper
 #. from $libdir/thunarx-2/,
 #. *       and opening the multi rename dialog by selecting multiple
 #. files and pressing F2.
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:609
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:613
 msgid ""
 "No renamer modules were found on your system. Please check your\n"
 "installation or contact your system administrator. If you install Thunar\n"
@@ -2036,78 +2035,78 @@ msgid ""
 msgstr "Inga omdöpningsmoduler hittades på ditt system. Kontrollera din installation\neller kontakta din systemadministratör. Om du installerar Thunar från källkod,\nse till att aktivera insticksprogrammet\"Simple Builtin Renamers\"."
 
 #. tell the user that we failed
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:936
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:945
 msgid "Failed to open the documentation browser"
 msgstr "Misslyckades med att öppna dokumentationsbläddraren"
 
 #. allocate the file chooser
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1039
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1050
 msgid "Select files to rename"
 msgstr "Välj filer att byta namn på"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1055
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1066
 msgid "Audio Files"
 msgstr "Ljudfiler"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1060
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1071
 msgid "Image Files"
 msgstr "Bildfiler"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1065
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1076
 msgid "Video Files"
 msgstr "Videofiler"
 
 #. just popup the about dialog
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1198
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1215
 #: ../Thunar-bulk-rename.desktop.in.in.h:1
 msgid "Bulk Rename"
 msgstr "Massomdöpning"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1199
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1216
 msgid ""
 "Thunar Bulk Rename is a powerful and extensible\n"
 "tool to rename multiple files at once."
 msgstr "Thunar massomdöpning är ett kraftfullt och\nutbyggbart verktyg som kan byta namn på\nflera filer samtidigt."
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1672
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1694
 msgid "Remove File"
 msgid_plural "Remove Files"
 msgstr[0] "Ta bort fil"
 msgstr[1] "Ta bort filer"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1674
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1696
 msgid "Remove the selected file from the list of files to be renamed"
 msgid_plural "Remove the selected files from the list of files to be renamed"
 msgstr[0] "Ta bort den valda filen från listan över filer att döpa om"
 msgstr[1] "Ta bort de valda filerna från lista över filer att döpa om"
 
 #. change title to reflect the standalone status
-#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1809
+#: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1832
 msgid "Bulk Rename - Rename Multiple Files"
 msgstr "Massomdöpning - Byt namn på flera filer"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:186
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:187
 #, c-format
 msgid "Failed to rename \"%s\" to \"%s\"."
 msgstr "Misslyckades med att byta namn på \"%s\" till \"%s\"."
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:193
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:194
 msgid ""
 "You can either choose to skip this file and continue to rename the remaining"
 " files, or revert the previously renamed files to their previous names, or "
 "cancel the operation without reverting previous changes."
 msgstr "Du kan antingen välja att hoppa över denna fil och fortsätta att byta namn på de återstående filerna, eller återställa de tidigare namnbytta filerna till sina tidigare namn, eller avbryta operationen utan att ångra tidigare förändringar."
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:198
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:199
 msgid "_Revert Changes"
 msgstr "_Ångra ändringar"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:199
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:208
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:200
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:209
 msgid "_Skip This File"
 msgstr "_Hoppa över den här filen"
 
-#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:205
+#: ../thunar/thunar-renamer-progress.c:206
 msgid ""
 "Do you want to skip this file and continue to rename the remaining files?"
 msgstr "Vill du hoppa över den här filen och fortsätta att döpa om resten av filerna?"
@@ -2140,92 +2139,86 @@ msgstr "Bläddra i nätverk"
 msgid "PLACES"
 msgstr "PLATSER"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:396
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:399
 msgid "Side Pane (Create Shortcut)"
 msgid_plural "Side Pane (Create Shortcuts)"
 msgstr[0] "Sidopanel (skapa genväg)"
 msgstr[1] "Sidopanel (skapa genvägar)"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:398
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:401
 msgid "Add the selected folder to the shortcuts side pane"
 msgid_plural "Add the selected folders to the shortcuts side pane"
 msgstr[0] "Lägg till markerad mapp till sidopanelen med genvägar"
 msgstr[1] "Lägg till markerade mappar till sidopanelen med genvägar"
 
-#. append the "Mount" item
 #. append the "Mount" menu action
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1136 ../thunar/thunar-tree-view.c:1316
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1144 ../thunar/thunar-tree-view.c:1320
 msgid "_Mount"
 msgstr "_Montera"
 
-#. append the "Unmount" item
 #. append the "Unmount" menu action
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1142 ../thunar/thunar-tree-view.c:1322
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1152 ../thunar/thunar-tree-view.c:1326
 msgid "_Unmount"
 msgstr "_Avmontera"
 
-#. append the "Disconnect" (eject + safely remove drive) item
 #. append the "Eject" menu action
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1148 ../thunar/thunar-tree-view.c:1328
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1160 ../thunar/thunar-tree-view.c:1332
 msgid "_Eject"
 msgstr "_Mata ut"
 
-#. append the "Disconnect" item
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1165
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1179
 msgid "Create _Shortcut"
 msgstr "_Skapa genväg"
 
-#. append the "Disconnect" item
 #. append the "Mount Volume" menu action
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1186 ../thunar/thunar-tree-view.c:1337
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1204 ../thunar/thunar-tree-view.c:1341
 msgid "Disconn_ect"
 msgstr "Koppla fr_ån"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1257
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1282
 msgid "_Remove Shortcut"
 msgstr "_Ta bort genväg"
 
-#. append the rename menu item
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1271
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1300
 msgid "Re_name Shortcut"
 msgstr "Byt _namn på genväg"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1576
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1606
 #, c-format
 msgid "The path \"%s\" does not refer to a directory"
 msgstr "Sökvägen \"%s\" refererar inte till en katalog"
 
 #. display an error message to the user
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1596
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1626
 msgid "Failed to add new shortcut"
 msgstr "Misslyckades med att lägga till ny genväg"
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1873 ../thunar/thunar-tree-view.c:1994
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1903 ../thunar/thunar-tree-view.c:2026
 #, c-format
 msgid "Failed to eject \"%s\""
 msgstr "Misslyckades med att mata ut \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:2015 ../thunar/thunar-tree-view.c:2049
+#: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:2045 ../thunar/thunar-tree-view.c:2081
 #, c-format
 msgid "Failed to unmount \"%s\""
 msgstr "Misslyckades med att avmontera \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:166
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:165
 msgid "Click here to stop calculating the total size of the folder."
 msgstr "Klicka här för att avbryta beräkningen av den totala storleken på mappen."
 
 #. add the label widget
 #. tell the user that we started calculation
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:176 ../thunar/thunar-size-label.c:331
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:175 ../thunar/thunar-size-label.c:328
 msgid "Calculating..."
 msgstr "Beräknar..."
 
 #. tell the user that the operation was canceled
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:290
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:287
 msgid "Calculation aborted"
 msgstr "Beräkningen avbruten"
 
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:415
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:412
 #, c-format
 msgid "%u item, totalling %s"
 msgid_plural "%u items, totalling %s"
@@ -2234,12 +2227,12 @@ msgstr[1] "%u objekt, totalt %s"
 
 #. TRANSLATORS: this is shows if during the deep count size
 #. * directories were not accessible
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:422
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:419
 msgid "(some contents unreadable)"
 msgstr "(en del innehåll oläsbart)"
 
 #. nothing was readable, so permission was denied
-#: ../thunar/thunar-size-label.c:433
+#: ../thunar/thunar-size-label.c:430
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Tillstånd nekades"
 
@@ -2251,13 +2244,11 @@ msgstr "Mappsnabbmeny"
 msgid "Create an empty folder within the current folder"
 msgstr "Skapa en tom mapp i aktuell mapp"
 
-#. append the "Cut" menu action
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:408 ../thunar/thunar-tree-view.c:1395
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:408 ../thunar/thunar-tree-view.c:1404
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Klipp _ut"
 
-#. append the "Copy" menu action
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:409 ../thunar/thunar-tree-view.c:1406
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:409 ../thunar/thunar-tree-view.c:1419
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopiera"
 
@@ -2269,8 +2260,7 @@ msgstr "Klistra _in"
 msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
 msgstr "Flytta eller kopiera filer som tidigare har markerats genom ett Klipp ut eller Kopiera kommando."
 
-#. append the "Move to Tash" menu action
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:411 ../thunar/thunar-tree-view.c:1448
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:411 ../thunar/thunar-tree-view.c:1469
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "Fl_ytta till papperskorgen"
 
@@ -2308,14 +2298,14 @@ msgstr "Markera alla och bara de objekt som inte är markerade"
 msgid "Du_plicate"
 msgstr "Du_plicera"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:418 ../thunar/thunar-standard-view.c:4464
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:418 ../thunar/thunar-standard-view.c:4569
 msgid "Ma_ke Link"
 msgid_plural "Ma_ke Links"
 msgstr[0] "S_kapa länk"
 msgstr[1] "S_kapa länkar"
 
 #. append the "Rename" menu action
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:419 ../thunar/thunar-tree-view.c:1483
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:419 ../thunar/thunar-tree-view.c:1511
 msgid "_Rename..."
 msgstr "_Byt namn..."
 
@@ -2324,106 +2314,106 @@ msgid "_Restore"
 msgstr "Åte_rställ"
 
 #. add the "Create Document" sub menu action
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:685
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:701
 msgid "Create _Document"
 msgstr "Skapa _dokument"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1653
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:1687
 msgid "Loading folder contents..."
 msgstr "Läser in mappinnehåll..."
 
 #. display an error to the user
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2230 ../thunar/thunar-window.c:2806
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2280 ../thunar/thunar-window.c:2877
 msgid "Failed to open the home folder"
 msgstr "Misslyckades med att öppna hemmappen"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2280
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2332
 msgid "New Empty File"
 msgstr "Ny tom fil"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2281
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2333
 msgid "New Empty File..."
 msgstr "Ny tom fil..."
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2606
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2680
 msgid "Select by Pattern"
 msgstr "Markera efter mönster"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2611
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2685
 msgid "_Select"
 msgstr "_Välj"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2620
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:2694
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Mönster:"
 
 #. tell the user that the file name provided by the X Direct Save source is
 #. invalid
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3193
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3285
 msgid "Invalid filename provided by XDS drag site"
 msgstr "Ogiltigt filnamn tillhandahållet av XDS-dragplats"
 
 #. display an error dialog to the user
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3383
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3475
 #, c-format
 msgid "Failed to create a link for the URL \"%s\""
 msgstr "Misslyckades med att skapa en länk för URL-en \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3833 ../thunar/thunar-window.c:2901
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:3925 ../thunar/thunar-window.c:2972
 #, c-format
 msgid "Failed to open directory \"%s\""
 msgstr "Misslyckades med att öppna katalogen \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4415
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4518
 msgid "Prepare the selected file to be moved with a Paste command"
 msgid_plural "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
 msgstr[0] "Förbered den markerade filen för att flyttas genom inklistring"
 msgstr[1] "Förbered de markerade filerna för att flyttas genom inklistring"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4423
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4526
 msgid "Prepare the selected file to be copied with a Paste command"
 msgid_plural "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
 msgstr[0] "Förbered den markerade filen för att bli kopierad genom inklistring"
 msgstr[1] "Förbered de markerade filerna för att bli kopierad genom inklistring"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4435
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4540
 msgid "Move the selected file to the Trash"
 msgid_plural "Move the selected files to the Trash"
 msgstr[0] "Flytta den markerade filen till papperskorgen"
 msgstr[1] "Flytta de markerade filerna till papperskorgen"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4443
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4548
 msgid "Permanently delete the selected file"
 msgid_plural "Permanently delete the selected files"
 msgstr[0] "Radera den markerade filen permanent"
 msgstr[1] "Radera de markerade filerna permanent"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4457
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4562
 msgid "Duplicate the selected file"
 msgid_plural "Duplicate each selected file"
 msgstr[0] "Duplicera den markerade filen"
 msgstr[1] "Duplicera de markerade filerna"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4466
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4571
 msgid "Create a symbolic link for the selected file"
 msgid_plural "Create a symbolic link for each selected file"
 msgstr[0] "Skapa en symbolisk länk för den markerade filen"
 msgstr[1] "Skapa en symbolisk länk för varje markerad fil"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4474
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4579
 msgid "Rename the selected file"
 msgid_plural "Rename the selected files"
 msgstr[0] "Byt namn på den markerad filen"
 msgstr[1] "Byt namn på de markerade filerna"
 
-#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4482
+#: ../thunar/thunar-standard-view.c:4587
 msgid "Restore the selected file"
 msgid_plural "Restore the selected files"
 msgstr[0] "Återställ den markerade filen"
 msgstr[1] "Återställ de markerade filerna"
 
 #. add the "Empty File" item
-#: ../thunar/thunar-templates-action.c:488
+#: ../thunar/thunar-templates-action.c:500
 msgid "_Empty File"
 msgstr "_Tom fil"
 
@@ -2499,25 +2489,23 @@ msgid_plural "%lu seconds remaining (%s/sec)"
 msgstr[0] "%lu sekund återstår (%s/sec)"
 msgstr[1] "%lu sekunder återstår (%s/sec)"
 
-#: ../thunar/thunar-trash-action.c:108
+#: ../thunar/thunar-trash-action.c:109
 msgid "T_rash"
 msgstr "_Papperskorg"
 
-#: ../thunar/thunar-trash-action.c:169
+#: ../thunar/thunar-trash-action.c:170
 msgid "Display the contents of the trash can"
 msgstr "Visa innehållet i papperskorgen"
 
-#: ../thunar/thunar-tree-model.c:619
+#: ../thunar/thunar-tree-model.c:620
 msgid "Loading..."
 msgstr "Läser in..."
 
-#. append the "Paste Into Folder" menu action
-#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1422
+#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1439
 msgid "_Paste Into Folder"
 msgstr "Klistra _in i mapp"
 
-#. append the "Properties" menu action
-#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1534
+#: ../thunar/thunar-tree-view.c:1563
 msgid "P_roperties..."
 msgstr "_Egenskaper..."
 
@@ -2565,326 +2553,326 @@ msgstr "%A klockan %X"
 msgid "%x at %X"
 msgstr "%x klockan %X"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:351
+#: ../thunar/thunar-window.c:350
 msgid "New _Tab"
 msgstr "Ny _flik"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:351
+#: ../thunar/thunar-window.c:350
 msgid "Open a new tab for the displayed location"
 msgstr "Öppna en ny flik för visad plats"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:352
+#: ../thunar/thunar-window.c:351
 msgid "New _Window"
 msgstr "Nytt f_önster"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:352
+#: ../thunar/thunar-window.c:351
 msgid "Open a new Thunar window for the displayed location"
 msgstr "Öppna ett nytt Thunar-fönster för den visade platsen"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:355
+#: ../thunar/thunar-window.c:354
 msgid "Detac_h Tab"
 msgstr "L_ossa flik"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:355
+#: ../thunar/thunar-window.c:354
 msgid "Open current folder in a new window"
 msgstr "Öppna aktuell mapp i nytt fönster"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:356
+#: ../thunar/thunar-window.c:355
 msgid "Close _All Windows"
 msgstr "Stäng _alla fönster"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:356
+#: ../thunar/thunar-window.c:355
 msgid "Close all Thunar windows"
 msgstr "Stäng alla Thunar fönster"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:357
+#: ../thunar/thunar-window.c:356
 msgid "C_lose Tab"
 msgstr "S_täng flik"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:357
+#: ../thunar/thunar-window.c:356
 msgid "Close this folder"
 msgstr "Stäng denna mapp"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:358
+#: ../thunar/thunar-window.c:357
 msgid "_Close Window"
 msgstr "_Stäng fönster"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:358
+#: ../thunar/thunar-window.c:357
 msgid "Close this window"
 msgstr "Stäng det här fönstret"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:359
+#: ../thunar/thunar-window.c:358
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Redigera"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:360
+#: ../thunar/thunar-window.c:359
 msgid "Pr_eferences..."
 msgstr "Inställninga_r..."
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:360
+#: ../thunar/thunar-window.c:359
 msgid "Edit Thunars Preferences"
 msgstr "Redigera Thunars inställningar"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:361
+#: ../thunar/thunar-window.c:360
 msgid "_View"
 msgstr "_Visa"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:362
+#: ../thunar/thunar-window.c:361
 msgid "_Reload"
 msgstr "_Uppdatera"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:363
+#: ../thunar/thunar-window.c:362
 msgid "_Location Selector"
 msgstr "_Platsväljare"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:364
+#: ../thunar/thunar-window.c:363
 msgid "_Side Pane"
 msgstr "Sido_panel"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:365
+#: ../thunar/thunar-window.c:364
 msgid "Zoom I_n"
 msgstr "Zooma i_n"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:365
+#: ../thunar/thunar-window.c:364
 msgid "Show the contents in more detail"
 msgstr "Visa innehållet mer detaljerat"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:366
+#: ../thunar/thunar-window.c:365
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Zooma _ut"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:366
+#: ../thunar/thunar-window.c:365
 msgid "Show the contents in less detail"
 msgstr "Visa innehållet mindre detaljerat"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:367
+#: ../thunar/thunar-window.c:366
 msgid "Normal Si_ze"
 msgstr "Normal sto_rlek"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:367
+#: ../thunar/thunar-window.c:366
 msgid "Show the contents at the normal size"
 msgstr "Visa innehållet i normal storlek"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:368
+#: ../thunar/thunar-window.c:367
 msgid "_Go"
 msgstr "_Gå"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:369
+#: ../thunar/thunar-window.c:368
 msgid "Open _Parent"
 msgstr "Öppna _förälder"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:369
+#: ../thunar/thunar-window.c:368
 msgid "Open the parent folder"
 msgstr "Öppna överordnad mapp"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:370
+#: ../thunar/thunar-window.c:369
 msgid "_Home"
 msgstr "_Hem"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:370
+#: ../thunar/thunar-window.c:369
 msgid "Go to the home folder"
 msgstr "Gå till hemmappen"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:371
+#: ../thunar/thunar-window.c:370
 msgid "Desktop"
 msgstr "Skrivbord"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:371
+#: ../thunar/thunar-window.c:370
 msgid "Go to the desktop folder"
 msgstr "Gå till skrivbordsmappen"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:372
+#: ../thunar/thunar-window.c:371
 msgid "Browse the file system"
 msgstr "Bläddra i filsystemet"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:373
+#: ../thunar/thunar-window.c:372
 msgid "B_rowse Network"
 msgstr "Blädd_ra i nätverk"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:373
+#: ../thunar/thunar-window.c:372
 msgid "Browse local network connections"
 msgstr "Bläddra i lokala nätverksanslutningar"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:374
+#: ../thunar/thunar-window.c:373
 msgid "T_emplates"
 msgstr "Ma_llar"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:374
+#: ../thunar/thunar-window.c:373
 msgid "Go to the templates folder"
 msgstr "Gå till mallmappen"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:375
+#: ../thunar/thunar-window.c:374
 msgid "_Open Location..."
 msgstr "_Öppna plats..."
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:375
+#: ../thunar/thunar-window.c:374
 msgid "Specify a location to open"
 msgstr "Ange en plats att öppna"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:377
+#: ../thunar/thunar-window.c:376
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Innehåll"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:377
+#: ../thunar/thunar-window.c:376
 msgid "Display Thunar user manual"
 msgstr "Visa Thunars användarhandbok"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:378
+#: ../thunar/thunar-window.c:377
 msgid "Display information about Thunar"
 msgstr "Visa information om Thunar"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:383
+#: ../thunar/thunar-window.c:382
 msgid "Show _Hidden Files"
 msgstr "Visa _dolda filer"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:383
+#: ../thunar/thunar-window.c:382
 msgid "Toggles the display of hidden files in the current window"
 msgstr "Växlar visning av dolda filer i aktivt fönster"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:384
+#: ../thunar/thunar-window.c:383
 msgid "_Pathbar Style"
 msgstr "_Sökvägsfältsstil"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:384
+#: ../thunar/thunar-window.c:383
 msgid "Modern approach with buttons that correspond to folders"
 msgstr "Modern stil med knappar som korresponderar till mappar"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:385
+#: ../thunar/thunar-window.c:384
 msgid "_Toolbar Style"
 msgstr "Verk_tygsrad"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:385
+#: ../thunar/thunar-window.c:384
 msgid "Traditional approach with location bar and navigation buttons"
 msgstr "Traditionell stil med platslist och navigeringsknappar"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:386
+#: ../thunar/thunar-window.c:385
 msgid "_Shortcuts"
 msgstr "_Genvägar"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:386
+#: ../thunar/thunar-window.c:385
 msgid "Toggles the visibility of the shortcuts pane"
 msgstr "Växlar synligheten på genvägspanelen"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:387
+#: ../thunar/thunar-window.c:386
 msgid "_Tree"
 msgstr "_Träd"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:387
+#: ../thunar/thunar-window.c:386
 msgid "Toggles the visibility of the tree pane"
 msgstr "Växlar synligheten på trädpanelen"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:388
+#: ../thunar/thunar-window.c:387
 msgid "St_atusbar"
 msgstr "St_atusrad"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:388
+#: ../thunar/thunar-window.c:387
 msgid "Change the visibility of this window's statusbar"
 msgstr "Ändra synligheten på detta fönsters statusrad"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:389
+#: ../thunar/thunar-window.c:388
 msgid "_Menubar"
 msgstr "_Menyrad"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:389
+#: ../thunar/thunar-window.c:388
 msgid "Change the visibility of this window's menubar"
 msgstr "Ändra synlighet för det här fönstrets menyrad"
 
 #. * add view options
-#: ../thunar/thunar-window.c:772
+#: ../thunar/thunar-window.c:773
 msgid "View as _Icons"
 msgstr "Visa som _ikoner"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:772
+#: ../thunar/thunar-window.c:773
 msgid "Display folder content in an icon view"
 msgstr "Visa mappinnehåll i en ikonvy"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:779
+#: ../thunar/thunar-window.c:780
 msgid "View as _Detailed List"
 msgstr "Visa som _detaljerad lista"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:779
+#: ../thunar/thunar-window.c:780
 msgid "Display folder content in a detailed list view"
 msgstr "Visa mappinnehåll i en detaljerad listvy"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:786
+#: ../thunar/thunar-window.c:787
 msgid "View as _Compact List"
 msgstr "Visa som _kompakt lista"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:786
+#: ../thunar/thunar-window.c:787
 msgid "Display folder content in a compact list view"
 msgstr "Visa mappinnehåll i en kompakt listvy"
 
 #. add the label with the root warning
-#: ../thunar/thunar-window.c:858
+#: ../thunar/thunar-window.c:866
 msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
 msgstr "Varning! Du använder administratörskontot, du kan skada ditt system."
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:1795
+#: ../thunar/thunar-window.c:1826
 msgid "Close tab"
 msgstr "Stäng flik"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2050
+#: ../thunar/thunar-window.c:2077
 #, c-format
 msgid "Open the location \"%s\""
 msgstr "Öppna platsen \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2248
+#: ../thunar/thunar-window.c:2291
 #, c-format
 msgid "Failed to launch \"%s\""
 msgstr "Misslyckades med att starta \"%s\""
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2781
+#: ../thunar/thunar-window.c:2852
 msgid "Failed to open parent folder"
 msgstr "Misslyckades med att öppna överordnad mapp"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2876
+#: ../thunar/thunar-window.c:2947
 #, c-format
 msgid "The directory \"%s\" does not exist. Do you want to create it?"
 msgstr "Katalogen \"%s\" finns inte. Vill du skapa den?"
 
 #. display the "About Templates" dialog
-#: ../thunar/thunar-window.c:2958
+#: ../thunar/thunar-window.c:3033
 msgid "About Templates"
 msgstr "Om mallar"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2980
+#: ../thunar/thunar-window.c:3055
 msgid "All files in this folder will appear in the \"Create Document\" menu."
 msgstr "Alla filer i den här mappen kommer att visas i \"Skapa dokument\"-menyn."
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2987
+#: ../thunar/thunar-window.c:3062
 msgid ""
 "If you frequently create certain kinds of documents, make a copy of one and put it in this folder. Thunar will add an entry for this document in the \"Create Document\" menu.\n"
 "\n"
 "You can then select the entry from the \"Create Document\" menu and a copy of the document will be created in the directory you are viewing."
 msgstr "Om du ofta skapar vissa sorters dokument så kan du skapa en kopia av ett dokument och lägga in det i den här mappen. Thunar kommer att lägga till ett objekt för det här dokumentet i menyn \"Skapa dokument\".\n\nDu kan sedan välja objektet från \"Skapa dokument\"-menyn och en kopia av dokumentet kommer att skapas i katalogen som du står i."
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:2999
+#: ../thunar/thunar-window.c:3074
 msgid "Do _not display this message again"
 msgstr "Visa _inte det här meddelandet igen"
 
 #. display an error to the user
-#: ../thunar/thunar-window.c:3029
+#: ../thunar/thunar-window.c:3104
 msgid "Failed to open the file system root folder"
 msgstr "Misslyckades med att öppna filsystemets rotmapp"
 
 #. display an error to the user
-#: ../thunar/thunar-window.c:3064
+#: ../thunar/thunar-window.c:3141
 msgid "Failed to display the contents of the trash can"
 msgstr "Misslyckades med att visa innehållet i papperskorgen"
 
 #. display an error to the user
-#: ../thunar/thunar-window.c:3099
+#: ../thunar/thunar-window.c:3178
 msgid "Failed to browse the network"
 msgstr "Misslyckades med att bläddra i nätverket"
 
-#: ../thunar/thunar-window.c:3183
+#: ../thunar/thunar-window.c:3262
 msgid ""
 "Thunar is a fast and easy to use file manager\n"
 "for the Xfce Desktop Environment."
 msgstr "Thunar är en snabb och lättanvänd filhanterare\nför skrivbordsmiljön Xfce."
 
 #. set window title
-#: ../thunar/thunar-window.c:3237 ../Thunar.desktop.in.in.h:3
+#: ../thunar/thunar-window.c:3320 ../Thunar.desktop.in.in.h:3
 #: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:1
 msgid "File Manager"
 msgstr "Filhanterare"
@@ -3438,7 +3426,7 @@ msgid ""
 "Setup custom actions that will appear in the file managers context menus"
 msgstr "Ställ in anpassade åtgärder som kommer att visas i filhanterarens snabbmenyer"
 
-#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:429
+#: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:430
 #, c-format
 msgid "Failed to launch action \"%s\"."
 msgstr "Misslyckades starta åtgärden \"%s\"."
@@ -3642,7 +3630,7 @@ msgstr "Flytta den markerade åtgärden en rad upp."
 msgid "Move the currently selected action down by one row."
 msgstr "Flytta den markerade åtgärden en rad ner."
 
-#: ../plugins/thunar-wallpaper/twp-provider.c:173
+#: ../plugins/thunar-wallpaper/twp-provider.c:178
 msgid "Set as wallpaper"
 msgstr "Ange som skrivbordsbakgrund"
 
@@ -3670,7 +3658,7 @@ msgstr "Öppna mapp"
 msgid "Configure the Thunar file manager"
 msgstr "Ställ in Filhanteraren Thunar"
 
-#: ../thunar.appdata.xml.in.h:1
+#: ../org.xfce.thunar.appdata.xml.in.h:1
 msgid ""
 "Thunar is a file browser specifically designed for the Xfce Desktop, but "
 "also can serve as an alternate file browser for other Desktop environments. "

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list