[Xfce4-commits] [apps/parole] 01/01: I18n: Update translation nb (98%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Tue Jul 29 18:30:59 CEST 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository apps/parole.

commit 0ce4d1efe0729ae9a01f933aa30398897b5ac58b
Author: Harald <haarektrans at gmail.com>
Date:  Tue Jul 29 18:30:58 2014 +0200

  I18n: Update translation nb (98%).
  
  270 translated messages, 3 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/nb.po |  79 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 40 insertions(+), 39 deletions(-)

diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 6c7398a..a67618f 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-06-30 00:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-07-03 09:01+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-07-04 18:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-07-29 14:43+0000\n"
 "Last-Translator: Harald <haarektrans at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/projects/p/xfce-apps/language/nb/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -231,8 +231,8 @@ msgid "Open Media Files"
 msgstr "Åpne mediafiler"
 
 #: ../data/interfaces/playlist.ui.h:1
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:27 ../src/parole-medialist.c:816
-#: ../src/parole-medialist.c:859 ../src/parole-player.c:3262
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:27 ../src/parole-medialist.c:806
+#: ../src/parole-medialist.c:849 ../src/parole-player.c:3262
 msgid "Playlist"
 msgstr "Spilleliste"
 
@@ -319,11 +319,11 @@ msgstr "Besøk nettside"
 
 #: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:1
 msgid "X Window System (X11/XShm/Xv)"
-msgstr ""
+msgstr "X vindussystem (X11/XShm/Xv)"
 
 #: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:2
 msgid "X Window System (No Xv)"
-msgstr ""
+msgstr "X vindussystem (ingen Xv)"
 
 #: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:3
 msgid "Parole Settings"
@@ -366,8 +366,8 @@ msgid "General"
 msgstr "Generelt"
 
 #: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:13
-msgid "<i>Changes to this field require Parole to be restarted.</i>"
-msgstr ""
+msgid "Please restart Parole for this change to take effect."
+msgstr "Vennligst start Parole på nytt for at denne endringen skal tre i kraft."
 
 #: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:14
 msgid "<b>Video Output</b>"
@@ -502,10 +502,17 @@ msgid ""
 msgstr "Parole har avspilling av lokale mediafiler, inkludert videoer med undertitller, lyd-CD-er, DVD-er, og live-strømmer. Parole er også utvidbart via programtillegg."
 
 #: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"This unstable development release adds the new clutter backend and cleans up"
+" deprecated Gtk3 symbols. It also adds a \"go to position\" feature and "
+"several bugs have been addressed."
+msgstr ""
+
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:4
 msgid "This release fixes a problem with detecting DVD drive locations."
 msgstr "Denne utgaven fikser et problem med å finne DVD-drev plasseringer."
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:4
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:5
 msgid ""
 "This release features the completed transition to the Gtk+3 toolkit, "
 "improvements in the user-interface (more streamlined menus), better "
@@ -514,20 +521,20 @@ msgid ""
 "and we use the GStreamer1.0 framework now by default."
 msgstr "Denne utgaven har fullført overgangen til Gtk+3 verktøysett, forbedringer i bruker-grensesnittet (mer strømlinjeformet informasjonsflyt i menyer) og bedre spillelister. Videre har eksisterende programtilleg blitt forbedret og nye har kommet til (som MPRIS2). Mesteparten av grafikken har blitt oppdatert i denne utgaven og vi bruker nå i hovedsak GStremer1.0-rammeverket."
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:5
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:6
 msgid ""
 "This unstable development release features mostly bugfixes and introduces "
 "the new MPRIS2 plugin."
 msgstr "Denne ustabile utviklingsutgaven inneholder for det meste feilfikser, og introduserer det nye MPRIS2-programtillegget."
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:6
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:7
 msgid ""
 "This is a bugfix release which fixes the loading of playlists with relative "
 "paths, improves the file-filters for audio/video mimetypes and fixes the "
 "\"Remove duplicates\" functionality."
 msgstr "Dette er en feilrettings-utgave som fikser lasting av spillelister med relative stier, introduserer fil-filter for audio/video MIME-typer og ordner \"Fjern duplikater\"-funksjonalitet."
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:7
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:8
 msgid ""
 "This unstable development release features the complete port to the Gtk+3 "
 "toolkit, improvements in the user-interface (more streamlined menus), better"
@@ -543,7 +550,7 @@ msgstr "Melding"
 msgid "Error"
 msgstr "Feil"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1272 ../src/parole-medialist.c:403
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1272 ../src/parole-medialist.c:393
 #, c-format
 msgid "Track %i"
 msgstr "Spor %i"
@@ -713,69 +720,63 @@ msgstr "Parole kjører allerede, bruk -i for å åpne en ny instans\n\n"
 msgid "All files"
 msgstr "Alle filer"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:219
+#: ../src/parole-medialist.c:218 ../src/parole-medialist.c:1588
 #, c-format
 msgid "Playlist (%i item)"
-msgstr "Spilleliste (%i element)"
+msgid_plural "Playlist (%i items)"
+msgstr[0] "Spilleliste (%i element)"
+msgstr[1] "Spilleliste (%i elementer)"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:223
+#: ../src/parole-medialist.c:223 ../src/parole-medialist.c:1590
 #, c-format
 msgid "Playlist (%i chapter)"
-msgstr "Spilleliste (%i kapittel)"
-
-#: ../src/parole-medialist.c:230 ../src/parole-medialist.c:1596
-#, c-format
-msgid "Playlist (%i items)"
-msgstr "Spilleliste (%i elementer)"
-
-#: ../src/parole-medialist.c:234 ../src/parole-medialist.c:1597
-#, c-format
-msgid "Playlist (%i chapters)"
-msgstr "Spilleliste (%i kapittel)"
+msgid_plural "Playlist (%i chapters)"
+msgstr[0] "Spilleliste (%i kapittel)"
+msgstr[1] "Spilleliste (%i kapitler)"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:419 ../src/parole-player.c:737
+#: ../src/parole-medialist.c:409 ../src/parole-player.c:737
 #, c-format
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Kapittel %i"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:708
+#: ../src/parole-medialist.c:698
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Adgang nektet"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:710
+#: ../src/parole-medialist.c:700
 msgid "Error saving playlist file"
 msgstr "Feil ved lagring av spilleliste"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:722
+#: ../src/parole-medialist.c:712
 msgid "Unknown playlist format"
 msgstr "Ukjent spillelisteformat"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:723
+#: ../src/parole-medialist.c:713
 msgid "Please choose a supported playlist format"
 msgstr "Velg et støttet spilleliste-format"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:777 ../src/parole-plugins-manager.c:369
+#: ../src/parole-medialist.c:767 ../src/parole-plugins-manager.c:369
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukjent"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:866
+#: ../src/parole-medialist.c:856
 msgid "M3U Playlists"
 msgstr "M3U spillelister"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:874
+#: ../src/parole-medialist.c:864
 msgid "PLS Playlists"
 msgstr "PLS spillelister"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:882
+#: ../src/parole-medialist.c:872
 msgid "Advanced Stream Redirector"
 msgstr "Avansert strøm-vidresender"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:890
+#: ../src/parole-medialist.c:880
 msgid "Shareable Playlist"
 msgstr "Delbar spilleliste"
 
 #. Clear
-#: ../src/parole-medialist.c:1229
+#: ../src/parole-medialist.c:1219
 msgid "Open Containing Folder"
 msgstr "Åpne mappe som inneholder denne"
 
@@ -954,7 +955,7 @@ msgstr "haarek - Harald <https://www.transifex.com/accounts/profile/haarek/>\nki
 msgid "Visit Parole website"
 msgstr "Besøk Parole-nettsiden"
 
-#: ../src/parole-conf-dialog.c:310
+#: ../src/parole-conf-dialog.c:313
 msgid "Clutter (OpenGL)"
 msgstr ""
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list