[Xfce4-commits] [xfce/xfce4-settings] 01/01: I18n: Update translation nb (99%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Tue Jul 29 18:30:49 CEST 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository xfce/xfce4-settings.

commit 8ceb2635b563c379efaa6fbfdea5190fa9044199
Author: Harald <haarektrans at gmail.com>
Date:  Tue Jul 29 18:30:47 2014 +0200

  I18n: Update translation nb (99%).
  
  350 translated messages, 2 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/nb.po | 140 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 70 insertions(+), 70 deletions(-)

diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index dc33036..775e86e 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -3,16 +3,16 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
-# kingu <comradekingu at gmail.com>, 2014
-# haarek <haarektrans at gmail.com>, 2014
+# Allan Nordhøy <comradekingu at gmail.com>, 2014
+# Harald <haarektrans at gmail.com>, 2014
 # Terje Uriansrud <terje at uriansrud.net>, 2008-2009
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-settings\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-01-26 00:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-05-10 13:56+0000\n"
-"Last-Translator: kingu <comradekingu at gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-07-27 18:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-07-29 15:10+0000\n"
+"Last-Translator: Harald <haarektrans at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/projects/p/xfce4-settings/language/nb/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -208,21 +208,21 @@ msgstr "_Mus"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:43
 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:95
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:137
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:120
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:79
 msgid "Settings manager socket"
 msgstr "Innstillingsbehandlersokkel"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:43
 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:95
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:137
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:120
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:39 ../dialogs/mouse-settings/main.c:79
 msgid "SOCKET ID"
 msgstr "SOKKEL-ID"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:44
 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:96
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:138
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:121
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:40 ../dialogs/mime-settings/main.c:40
 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:80 ../xfce4-settings-editor/main.c:43
 #: ../xfsettingsd/main.c:77 ../xfce4-settings-manager/main.c:40
@@ -231,7 +231,7 @@ msgstr "Versjonsinformasjon"
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:192
 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1006
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:1994
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2950
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:76 ../dialogs/mime-settings/main.c:62
 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1611 ../xfce4-settings-editor/main.c:63
 #: ../xfsettingsd/main.c:187 ../xfce4-settings-manager/main.c:61
@@ -241,7 +241,7 @@ msgstr "Skriv '%s --help' for bruksinstruksjoner."
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:211
 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1025
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2013
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2969
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:92 ../dialogs/mime-settings/main.c:81
 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1630 ../xfce4-settings-editor/main.c:82
 #: ../xfsettingsd/main.c:203 ../xfce4-settings-manager/main.c:77
@@ -250,7 +250,7 @@ msgstr "Xfce utviklingsteam. Alle rettigheter reservert."
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/main.c:212
 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:1026
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2014
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2970
 #: ../dialogs/keyboard-settings/main.c:93 ../dialogs/mime-settings/main.c:82
 #: ../dialogs/mouse-settings/main.c:1631 ../xfce4-settings-editor/main.c:83
 #: ../xfsettingsd/main.c:204 ../xfce4-settings-manager/main.c:78
@@ -412,8 +412,7 @@ msgstr "I_nnstillinger"
 
 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:34
 #: ../dialogs/appearance-settings/main.c:892
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:103
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:114
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:87 ../dialogs/display-settings/main.c:98
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
@@ -543,22 +542,18 @@ msgid "R_esolution:"
 msgstr "O_ppløsning:"
 
 #: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:7
-msgid "P_osition:"
-msgstr "P_osisjon:"
-
-#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:8
 msgid "_Use this output"
 msgstr "_Bruk denne skjermen"
 
-#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:9
+#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:8
 msgid "_Mirror displays"
 msgstr "_Speil skjermer"
 
-#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:10
+#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:9
 msgid "Configure _new displays when connected"
 msgstr "Gjør oppsett av _nye skjermer når de blir koblet til"
 
-#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:11
+#: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:10
 msgid "Identify Displays"
 msgstr "Identifiser skjermer"
 
@@ -590,55 +585,35 @@ msgstr "Avansert"
 msgid "radiobutton"
 msgstr "radioknapp"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:91
-msgid "Same as"
-msgstr "Samme som"
-
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:92
-msgid "Above"
-msgstr "Over"
-
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:93
-msgid "Below"
-msgstr "Under"
-
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:94
-msgid "Right of"
-msgstr "Til høyre for"
-
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:95
-msgid "Left of"
-msgstr "Til venstre for"
-
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:104
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:88
 msgid "Left"
 msgstr "Venstre"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:105
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:89
 msgid "Inverted"
 msgstr "Invertert"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:106
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:90
 msgid "Right"
 msgstr "Høyre"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:115
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:99
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Horisontal"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:116
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:100
 msgid "Vertical"
 msgstr "Vertikal"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:117
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:101
 msgid "Horizontal and Vertical"
 msgstr "Horisontal og vertikal"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:139
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:122
 msgid "Minimal interface to set up an external output"
 msgstr "Minimalt grensesnitt for å sette opp ekstern skjerm"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:228
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:247
 #, c-format
 msgid ""
 "The previous configuration will be restored in %i seconds if you do not "
@@ -646,68 +621,92 @@ msgid ""
 msgstr "Forrige konfigurasjon vil ble gjenopprettet om %i sekunder hvis du ikke svarer på dette spørsmålet."
 
 #. Insert the mode
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:749
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:532
 #, c-format
 msgid "%.1f Hz"
 msgstr "%.1f Hz"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:1042
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:818
 msgid "Display:"
 msgstr "Skjerm:"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:1047
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:823
 msgid "Resolution:"
 msgstr "Oppløsning:"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:1234
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:1003
 msgid ""
 "The last active output must not be disabled, the system would be unusable."
 msgstr "Den siste aktive skjermen må ikke deaktiveres, dette fører til at system ikke vil virke korrekt."
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:1236
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:1005
 msgid "Selected output not disabled"
 msgstr "Valgte skjerm ikke deaktivert"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2026
-#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:350
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2140
+msgid ""
+"Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its "
+"placement."
+msgstr ""
+
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2177
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2251
+#, c-format
+msgid "(%i, %i)"
+msgstr ""
+
+#. Translators: this is the feature where what you see on your laptop's
+#. * screen is the same as your external monitor. Here, "Mirror" is being
+#. * used as an adjective, not as a verb. For example, the Spanish
+#. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2283
+msgid "Mirror Screens"
+msgstr "Speile skjermer"
+
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2481
+msgid "(Disabled)"
+msgstr "(Deaktivert)"
+
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2982
+#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:274
 #, c-format
 msgid "Unable to query the version of the RandR extension being used"
 msgstr "Klarte ikke finne versjonen av RandR utvidlesen som benyttes"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2027
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2063
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:2983
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3019
 msgid "Unable to start the Xfce Display Settings"
 msgstr "Kan ikke starte Xfce Skjerminnstillinger"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2058
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3014
 msgid "ATI Settings"
 msgstr "ATI Innstillinger"
 
-#: ../dialogs/display-settings/main.c:2073
+#: ../dialogs/display-settings/main.c:3029
 msgid "Unable to launch the proprietary driver settings"
 msgstr "Kan ikke starte innstillinger for proprietære drivere"
 
 #. 1.2 is required
-#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:358
+#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:282
 #, c-format
 msgid ""
 "This system is using RandR %d.%d. For the display settings to work version "
 "1.2 is required at least"
 msgstr "Systemet bruker RandR %d, %d. For at skjerminnstillinger skal fungere kreves minimum versjon 1.2"
 
-#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:626
+#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:544
 msgid "Laptop"
 msgstr "Bærbar"
 
-#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:647
+#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:565
 msgid "Monitor"
 msgstr "Skjerm"
 
-#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:650
+#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:568
 msgid "Television"
 msgstr "TV"
 
-#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:654
+#: ../dialogs/display-settings/xfce-randr.c:572
 msgid "Digital display"
 msgstr "Digital skjerm"
 
@@ -1506,24 +1505,25 @@ msgstr "Egenskapnavn må starte med et '/'-tegn"
 msgid "The root element ('/') is not a valid property name"
 msgstr "Rotelementet ('/') er ikke et gyldig egenskapsnavn"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:412
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:413
 #, c-format
 msgid ""
 "Property names can only include the ASCII characters A-Z, a-z, 0-9, '_', "
-"'-', '<' and '>', as well as '/' as a separator"
-msgstr "Egenskapsnavn can bare inneholde ASCII karakterene A-Z, a-z, 0-9, '_', '-', '<' og '>', sampt '/' som skilletegn"
+"'-', ':', '.', ',', '[', ']', '{', '}', '<' and '>', as well as '/' as a "
+"separator"
+msgstr "Egenskapsnavn kan bare inneholde ASCII-tegnene A-Z, a-z, 0-9, '_', '-', ':', '.', ',', '[', ']', '{', '}', '<' og '>', samt '/' som skilletegn"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:425
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:427
 #, c-format
 msgid "Property names cannot have two or more consecutive '/' characters"
 msgstr "Egenskapsnavn kan ikke benytte to påfølgende '/' tegn"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:439
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:441
 #, c-format
 msgid "Property names cannot end with a '/' character"
 msgstr "Egenskapsnavn kan ikke slutte med et '/' tegn"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:652
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:654
 msgid "Edit Property"
 msgstr "Endre egenskap"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list