[Xfce4-commits] [xfce/xfdesktop] 01/01: I18n: Update translation pl (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Tue Jul 29 12:31:59 CEST 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository xfce/xfdesktop.

commit fd78e30e48ebf2ad685e6073b9bc6a26f1e4c2a8
Author: Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>
Date:  Tue Jul 29 12:31:57 2014 +0200

  I18n: Update translation pl (100%).
  
  218 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/pl.po | 204 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 file changed, 107 insertions(+), 97 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 0bc23a4..62977f5 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -4,22 +4,22 @@
 # 
 # Translators:
 # Cyryl Sochacki <cyrylsochacki at gmail.com>, 2013
-# hoek <hoek at hoek.pl>, 2014
-# OSWorld <michal.olber at osworld.pl>, 2013
-# OSWorld <michal.olber at osworld.pl>, 2013
+# Dawid <hoek at hoek.pl>, 2014
+# Michał Olber <michal.olber at osworld.pl>, 2013
+# Michał Olber <michal.olber at osworld.pl>, 2013
 # Piotr Maliński <riklaunim at gmail.com>, 2006
 # Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>, 2009,2011-2014
 # Piotr Strębski <strebski at o2.pl>, 2013
 # Robert Kurowski <koorek at o2.pl>, 2005
 # Szymon Kałasz <szymon_maestro at gazeta.pl>, 2006
-# Xfce <transifex at xfce.org>, 2014
+# Xfce Bot <transifex at xfce.org>, 2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfdesktop\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-04-03 18:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-06-01 17:51+0000\n"
-"Last-Translator: OSWorld <michal.olber at osworld.pl>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-07-28 12:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-07-29 07:43+0000\n"
+"Last-Translator: Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/xfdesktop/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -115,45 +115,45 @@ msgstr "Proszę umieścić to okno dialogowe na obszarze roboczym, który ma zos
 msgid "Image selection is unavailable while the image style is set to None."
 msgstr "Wybór obrazów jest niedostępny dopóki styl obrazów jest ustawiony na Brak."
 
-#: ../settings/main.c:1523
+#: ../settings/main.c:1524
 msgid "Spanning screens"
 msgstr "Zakres monitorów"
 
-#: ../settings/main.c:1825
+#: ../settings/main.c:1826
 msgid "Image files"
 msgstr "Pliki obrazów"
 
-#: ../settings/main.c:2001
+#: ../settings/main.c:2002
 msgid "Settings manager socket"
 msgstr "Określa gniazdo menedżera ustawień"
 
-#: ../settings/main.c:2001
+#: ../settings/main.c:2002
 msgid "SOCKET ID"
 msgstr "ID_GNIAZDA"
 
-#: ../settings/main.c:2002
+#: ../settings/main.c:2003
 msgid "Version information"
 msgstr "Informacje o wersji"
 
-#: ../settings/main.c:2030
+#: ../settings/main.c:2031
 #, c-format
 msgid "Type '%s --help' for usage."
 msgstr "Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy."
 
-#: ../settings/main.c:2042
+#: ../settings/main.c:2043
 msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
 msgstr "Zespół twórców środowiska graficznego Xfce. Wszystkie prawa zastrzeżone."
 
-#: ../settings/main.c:2043
+#: ../settings/main.c:2044
 #, c-format
 msgid "Please report bugs to <%s>."
 msgstr "Proszę zgłaszać błędy na adres <%s>."
 
-#: ../settings/main.c:2050
+#: ../settings/main.c:2051
 msgid "Desktop Settings"
 msgstr "Pulpit"
 
-#: ../settings/main.c:2052
+#: ../settings/main.c:2053
 msgid "Unable to contact settings server"
 msgstr "Nie można połączyć z serwerem ustawień"
 
@@ -162,8 +162,9 @@ msgid "Desktop "
 msgstr "Pulpit"
 
 #: ../settings/xfce-backdrop-settings.desktop.in.h:2
-msgid "Set desktop background and menu and icon behaviour"
-msgstr "Konfiguruje tło pulpitu oraz ustawienia menu programów i ikon"
+#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:11
+msgid "Set desktop background and menu and icon behavior"
+msgstr "Konfiguruje tło pulpitu oraz ustawienia menu i ikon"
 
 #: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:1
 msgid "Solid color"
@@ -341,14 +342,10 @@ msgstr "Zminimalizowane okna"
 msgid "File/launcher icons"
 msgstr "Pliki i aktywatory"
 
-#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:10 ../src/xfce-desktop.c:1020
+#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:10 ../src/xfce-desktop.c:1000
 msgid "Desktop"
 msgstr "Pulpit"
 
-#: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:11
-msgid "Set desktop background and menu and icon behavior"
-msgstr "Konfiguruje tło pulpitu oraz ustawienia menu i ikon"
-
 #: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:12
 msgid "_Background"
 msgstr "_Tło"
@@ -522,89 +519,97 @@ msgstr "_Usuń obszar roboczy „%s”"
 
 #: ../src/xfdesktop-app-menu-item.c:349
 #: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:823
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1084
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1280 ../src/xfdesktop-file-utils.c:664
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1132 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1209
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1234 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1286
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1088
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1284 ../src/xfdesktop-file-utils.c:664
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1086 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1163
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1188 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1240
 msgid "Launch Error"
 msgstr "Błąd uruchamiania"
 
 #: ../src/xfdesktop-app-menu-item.c:351
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1086
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1090
 msgid ""
 "Unable to launch \"exo-desktop-item-edit\", which is required to create and "
 "edit launchers and links on the desktop."
 msgstr "Nie można uruchomić programu „exo-desktop-item-edit”, wymaganego do tworzenia oraz modyfikowania aktywatorów i odnośników na pulpicie."
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:768
+#: ../src/xfdesktop-application.c:800
 msgid "Display version information"
 msgstr "Wypisuje informacje o wersji"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:769
+#: ../src/xfdesktop-application.c:801
 msgid "Reload all settings"
 msgstr "Wczytuje ponownie wszystkie ustawienia"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:770
+#: ../src/xfdesktop-application.c:802
 msgid "Pop up the menu (at the current mouse position)"
 msgstr "Wyświetla menu programów (w bieżącym położeniu kursora myszy)"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:771
+#: ../src/xfdesktop-application.c:803
 msgid "Pop up the window list (at the current mouse position)"
 msgstr "Wyświetla listę okien (w bieżącym położeniu kursora myszy)"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:773
+#: ../src/xfdesktop-application.c:805
 msgid "Automatically arrange all the icons on the desktop"
 msgstr "Automatycznie rozmieszcza wszystkie ikony na pulpicie"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:775
+#: ../src/xfdesktop-application.c:807
+msgid "Enable debug messages"
+msgstr "Włącza komunikaty diagnozowania błędów"
+
+#: ../src/xfdesktop-application.c:808
+msgid "Disable debug messages"
+msgstr "Wyłącza komunikaty diagnozowania błędów"
+
+#: ../src/xfdesktop-application.c:809
 msgid "Do not wait for a window manager on startup"
 msgstr "Nie oczekuje na menedżera okien podczas uruchamiania"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:776
+#: ../src/xfdesktop-application.c:810
 msgid "Cause xfdesktop to quit"
 msgstr "Kończy działanie programu"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:791
+#: ../src/xfdesktop-application.c:825
 #, c-format
 msgid "Failed to parse arguments: %s\n"
 msgstr "Nie udało się przetworzyć argumentów: %s\n"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:802
+#: ../src/xfdesktop-application.c:836
 #, c-format
 msgid "This is %s version %s, running on Xfce %s.\n"
 msgstr "Program %s wersja %s, uruchomiony w środowisku Xfce %s.\n"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:804
+#: ../src/xfdesktop-application.c:838
 #, c-format
 msgid "Built with GTK+ %d.%d.%d, linked with GTK+ %d.%d.%d."
 msgstr "Skompilowano przy użyciu Gtk+ %d.%d.%d, zlinkowano przy użyciu Gtk+ %d.%d.%d."
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:808
+#: ../src/xfdesktop-application.c:842
 #, c-format
 msgid "Build options:\n"
 msgstr "Opcje kompilacji:\n"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:809
+#: ../src/xfdesktop-application.c:843
 #, c-format
 msgid "  Desktop Menu:    %s\n"
 msgstr "Menu pulpitu: %s\n"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:811 ../src/xfdesktop-application.c:818
-#: ../src/xfdesktop-application.c:825
+#: ../src/xfdesktop-application.c:845 ../src/xfdesktop-application.c:852
+#: ../src/xfdesktop-application.c:859
 msgid "enabled"
 msgstr "włączone"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:813 ../src/xfdesktop-application.c:820
-#: ../src/xfdesktop-application.c:827
+#: ../src/xfdesktop-application.c:847 ../src/xfdesktop-application.c:854
+#: ../src/xfdesktop-application.c:861
 msgid "disabled"
 msgstr "wyłączone"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:816
+#: ../src/xfdesktop-application.c:850
 #, c-format
 msgid "  Desktop Icons:    %s\n"
 msgstr "Ikony pulpitu: %s\n"
 
-#: ../src/xfdesktop-application.c:823
+#: ../src/xfdesktop-application.c:857
 #, c-format
 msgid "  Desktop File Icons: %s\n"
 msgstr "Ikony plików pulpitu: %s\n"
@@ -639,8 +644,8 @@ msgid "None of the icons selected support being renamed."
 msgstr "Nie zmieniono nazwy żadnej z zaznaczonych ikon."
 
 #: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:675
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:719 ../src/xfdesktop-file-utils.c:921
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:959
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:719 ../src/xfdesktop-file-utils.c:876
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:913
 msgid "Trash Error"
 msgstr "Błąd kosza"
 
@@ -651,11 +656,11 @@ msgstr "Nie można usunąć zaznaczonych plików"
 
 #: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:677
 #: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:721 ../src/xfdesktop-file-utils.c:725
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:778 ../src/xfdesktop-file-utils.c:864
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1005 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1052
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1093 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1134
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1236 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1288
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1361 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1439
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:778 ../src/xfdesktop-file-utils.c:828
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:959 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1006
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1047 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1088
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1190 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1242
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1315 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1393
 msgid ""
 "This feature requires a file manager service to be present (such as the one "
 "supplied by Thunar)."
@@ -663,108 +668,113 @@ msgstr "Ta funkcja wymaga obecności menedżera plików (takiego jak program Thu
 
 #. printf is to be translator-friendly
 #: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:821
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1279
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1283
 #, c-format
 msgid "Unable to launch \"%s\":"
 msgstr "Nie można uruchomić „%s”:"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1008
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1012
 #, c-format
 msgid "_Open With \"%s\""
 msgstr "_Otwórz za pomocą „%s”"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1011
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1015
 #, c-format
 msgid "Open With \"%s\""
 msgstr "Otwórz za pomocą „%s”"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1337
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1341
 msgid "_Open all"
 msgstr "Otwórz _wszystkie"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1353
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1357
 msgid "_Open in New Window"
 msgstr "_Otwórz w nowym oknie"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1355
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1359
 #: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:547 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:813
 msgid "_Open"
 msgstr "_Otwórz"
 
 #. create launcher item
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1374
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1378
 msgid "Create _Launcher..."
 msgstr "Utwórz _aktywator..."
 
 #. create link item
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1390
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1394
 msgid "Create _URL Link..."
 msgstr "Utwórz o_dnośnik..."
 
 #. create folder item
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1406
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1410
 msgid "Create _Folder..."
 msgstr "Utwórz _katalog..."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1421
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1425
 msgid "Create From _Template"
 msgstr "Utwórz z _szablonu..."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1450
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1454
 msgid "_Empty File"
 msgstr "_Pusty plik"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1467
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1471
 msgid "_Execute"
 msgstr "_Uruchom"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1487
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1491
 msgid "_Edit Launcher"
 msgstr "_Edytuj aktywator"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1522
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1526
 msgid "Open With"
 msgstr "Otwórz za pomocą"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1548
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1552
 msgid "Open With Other _Application..."
 msgstr "Otwórz za pomocą innego p_rogramu..."
 
+#. Trash
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1639
+msgid "Mo_ve to Trash"
+msgstr "_Przenieś do kosza"
+
 #. Rename
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1651
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1670
 msgid "_Rename..."
 msgstr "_Zmień nazwę..."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1679
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1698
 msgid "Arrange Desktop _Icons"
 msgstr "_Rozmieść ikony"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1690
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1709
 msgid "Desktop _Settings..."
 msgstr "_Ustawienia pulpitu..."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1701
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1720
 #: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:855
 msgid "P_roperties..."
 msgstr "_Właściwości..."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2642
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2667
 msgid "Load Error"
 msgstr "Błąd wczytywania"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2644
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:2669
 msgid "Failed to load the desktop folder"
 msgstr "Nie udało się wczytać katalogu pulpitu"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3189
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3214
 msgid "Copy _Here"
 msgstr "_Skopiuj tutaj"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3189
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3214
 msgid "_Move Here"
 msgstr "_Przenieś tutaj"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3189
+#: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:3214
 msgid "_Link Here"
 msgstr "_Dowiąż tutaj"
 
@@ -813,72 +823,72 @@ msgstr "Podjęte działanie nie może zostać ukończone"
 msgid "The file could not be renamed"
 msgstr "Nie można zmienić nazwy pliku"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:862
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:826
 msgid "Delete Error"
 msgstr "Błąd usuwania"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:863
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:827
 msgid "The selected files could not be deleted"
 msgstr "Nie udało się usunąć zaznaczonych plików"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:922
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:877
 msgid "The selected files could not be moved to the trash"
 msgstr "Nie udało się przenieść do kosza zaznaczonych plików"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:923 ../src/xfdesktop-file-utils.c:961
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:878 ../src/xfdesktop-file-utils.c:915
 msgid ""
 "This feature requires a trash service to be present (such as the one "
 "supplied by Thunar)."
 msgstr "Ta funkcja wymaga obecności usługi kosza (takiej jaką dostarcza program Thunar)."
 
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:960
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:914
 msgid "Could not empty the trash"
 msgstr "Nie można opróżnić kosza"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1003
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:957
 msgid "Create File Error"
 msgstr "Błąd tworzenia pliku"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1004
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:958
 msgid "Could not create a new file"
 msgstr "Nie można utworzyć nowego pliku"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1050
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1004
 msgid "Create Document Error"
 msgstr "Błąd tworzenia dokumentu"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1051
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1005
 msgid "Could not create a new document from the template"
 msgstr "Nie można utworzyć nowego dokumentu z szablonu"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1091
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1045
 msgid "File Properties Error"
 msgstr "Błąd właściwości pliku"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1092
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1046
 msgid "The file properties dialog could not be opened"
 msgstr "Nie można otworzyć okna właściwości pliku"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1133
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1087
 msgid "The file could not be opened"
 msgstr "Nie można otworzyć pliku"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1206 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1231
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1160 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1185
 #, c-format
 msgid "Failed to run \"%s\""
 msgstr "Nie udało się uruchomić „%s”"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1287
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1241
 msgid "The application chooser could not be opened"
 msgstr "Nie można otworzyć okna wyboru programu"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1345 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1359
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1421 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1437
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1299 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1313
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1375 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1391
 msgid "Transfer Error"
 msgstr "Błąd przesyłania"
 
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1346 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1360
-#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1422 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1438
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1300 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1314
+#: ../src/xfdesktop-file-utils.c:1376 ../src/xfdesktop-file-utils.c:1392
 msgid "The file transfer could not be performed"
 msgstr "Nie można przesłać pliku"
 
@@ -932,7 +942,7 @@ msgstr "Trwa wysuwanie urządzenia „%s”. Może to potrwać dłuższy czas."
 msgid "Eject Finished"
 msgstr "Zakończono wysuwanie"
 
-#: ../src/xfdesktop-regular-file-icon.c:741
+#: ../src/xfdesktop-regular-file-icon.c:748
 #, c-format
 msgid ""
 "Type: %s\n"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list