[Xfce4-commits] [xfce/xfconf] 01/01: I18n: Update translation pl (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Tue Jul 29 12:31:54 CEST 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository xfce/xfconf.

commit b104accc1af5998c6125f123f6440be0fc5fcfc1
Author: Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>
Date:  Tue Jul 29 12:31:53 2014 +0200

  I18n: Update translation pl (100%).
  
  67 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/pl.po |  95 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 48 insertions(+), 47 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index e170d27..32198aa 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -3,15 +3,15 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
-# Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>, 2009,2011
+# Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>, 2009,2011,2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfconf\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-07-02 22:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-11-19 10:53+0000\n"
-"Last-Translator: Nick <nick at xfce.org>\n"
-"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/xfce/language/pl/)\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-07-27 18:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-07-29 07:58+0000\n"
+"Last-Translator: Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>\n"
+"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/xfconf/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr "Odmówiono dostępu podczas modyfikowania właściwości „%s” na kan
 #: ../xfconfd/xfconf-backend-perchannel-xml.c:387
 #: ../xfconfd/xfconf-backend-perchannel-xml.c:469
 #: ../xfconfd/xfconf-backend-perchannel-xml.c:634
-#: ../xfconfd/xfconf-backend-perchannel-xml.c:654 ../xfconf-query/main.c:341
+#: ../xfconfd/xfconf-backend-perchannel-xml.c:654 ../xfconf-query/main.c:344
 #, c-format
 msgid "Property \"%s\" does not exist on channel \"%s\""
 msgstr "Właściwość „%s” nie istnieje na kanale „%s”"
@@ -94,36 +94,37 @@ msgstr "Nazwy właściwość muszą rozpoczynać się znakiem „/”"
 msgid "The root element ('/') is not a valid property name"
 msgstr "Element root („/”) nie jest poprawną nazwą właściwości"
 
-#: ../xfconfd/xfconf-backend.c:126
+#: ../xfconfd/xfconf-backend.c:127
 #, c-format
 msgid ""
 "Property names can only include the ASCII characters A-Z, a-z, 0-9, '_', "
-"'-', '<' and '>', as well as '/' as a separator"
-msgstr "Nazwy właściwości mogą zawierać następujące znaki ASCII: A-Z, a-z, 0-9, '_', '-', '<' i '>' oraz '/' w roli separatora"
+"'-', ':', '.', ',', '[', ']', '{', '}', '<' and '>', as well as '/' as a "
+"separator"
+msgstr "Nazwy właściwości mogą zawierać tylko znaki z tablicy ASCII A-Z, a-z, 0-9, „_”, „-”, „:”, „.”, „,”, „[”, „]”, „{”, „}”, „<” i „>” oraz znak „/” jako separator"
 
-#: ../xfconfd/xfconf-backend.c:135
+#: ../xfconfd/xfconf-backend.c:136
 #, c-format
 msgid "Property names cannot have two or more consecutive '/' characters"
 msgstr "Nazwa właściwości nie może zawierać dwóch lub więcej następujących po sobie znaków „/”"
 
-#: ../xfconfd/xfconf-backend.c:146
+#: ../xfconfd/xfconf-backend.c:147
 #, c-format
 msgid "Property names cannot end with a '/' character"
 msgstr "Nazwa właściwości nie może być zakończona znakiem „/”"
 
-#: ../xfconfd/xfconf-backend.c:163
+#: ../xfconfd/xfconf-backend.c:164
 #, c-format
 msgid "Channel name cannot be an empty string"
 msgstr "Nazwa kanału nie może być pustym ciągiem"
 
-#: ../xfconfd/xfconf-backend.c:176
+#: ../xfconfd/xfconf-backend.c:179
 #, c-format
 msgid ""
-"Channel names can only include the ASCII characters A-Z, a-z, 0-9, '_', and "
-"'-'"
-msgstr "Nazwy kanałów mogą zawierać następujące znaki ASCII: A-Z, a-z, 0-9, '_' i '-'"
+"Channel names can only include the ASCII characters A-Z, a-z, 0-9, '{', '}',"
+" '|', ']', '[', ':', ',', '.', '_', and '-'"
+msgstr "Nazwy kanałów mogą zawierać tylko znaki z tablicy ASCII A-Z, a-z, 0-9, „{”, „}”, „|”, „]”, „[”, „:”, „,”, „.”, „_”, i „-”"
 
-#: ../xfconfd/xfconf-backend.c:398
+#: ../xfconfd/xfconf-backend.c:401
 #, c-format
 msgid ""
 "The property name can only be empty or \"/\" if a recursive reset was "
@@ -148,15 +149,15 @@ msgstr "Uruchamia w tle. Użyteczne tylko do celów testowych."
 msgid "Xfce Configuration Daemon"
 msgstr "Demon konfiguracji Xfce"
 
-#: ../xfconfd/main.c:165
+#: ../xfconfd/main.c:168
 msgid "Xfce configuration daemon"
 msgstr "Demon konfiguracji Xfce"
 
-#: ../xfconfd/main.c:167
+#: ../xfconfd/main.c:170
 msgid "Report bugs to http://bugs.xfce.org/\n"
 msgstr "Proszę zgłaszać błędy pod adresem http://bugs.xfce.org/\n"
 
-#: ../xfconfd/main.c:170
+#: ../xfconfd/main.c:173
 #, c-format
 msgid "Error parsing options: %s\n"
 msgstr "Błąd przetwarzania opcji: %s\n"
@@ -164,7 +165,7 @@ msgstr "Błąd przetwarzania opcji: %s\n"
 #: ../xfconfd/xfconf-daemon.c:482
 #, c-format
 msgid "Another Xfconf daemon is already running"
-msgstr "W tej chwili jest uruchomiona inny demon Xfconf"
+msgstr "W tej chwili uruchomiony jest inny demon Xfconf"
 
 #: ../xfconfd/xfconf-daemon.c:517
 #, c-format
@@ -173,11 +174,11 @@ msgstr "Nie udało się uruchomić modułu obsługi"
 
 #: ../xfconf-query/main.c:90 ../xfconf-query/main.c:95
 msgid "set"
-msgstr "ustaw"
+msgstr "ustal"
 
 #: ../xfconf-query/main.c:100
 msgid "reset"
-msgstr "zresetuj"
+msgstr "wyzeruj"
 
 #: ../xfconf-query/main.c:176
 msgid "Version information"
@@ -231,107 +232,107 @@ msgstr "Przełącza istniejącą wartość logiczną właściwości"
 msgid "Monitor a channel for property changes"
 msgstr "Śledzi zmiany właściwości kanału"
 
-#: ../xfconf-query/main.c:246
+#: ../xfconf-query/main.c:249
 #, c-format
 msgid "Failed to init libxfconf: %s"
 msgstr "Nie udało się zainicjować libxfconf: %s"
 
-#: ../xfconf-query/main.c:251
+#: ../xfconf-query/main.c:254
 msgid "- Xfconf commandline utility"
 msgstr "- Narzędzie wiersza poleceń usługi Xfconf"
 
-#: ../xfconf-query/main.c:256
+#: ../xfconf-query/main.c:259
 #, c-format
 msgid "Option parsing failed: %s"
 msgstr "Nieudane przetwarzane opcji: %s"
 
-#: ../xfconf-query/main.c:266
+#: ../xfconf-query/main.c:269
 msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
 msgstr "Zespół twórców środowiska graficznego Xfce. Wszystkie prawa zastrzeżone."
 
-#: ../xfconf-query/main.c:267
+#: ../xfconf-query/main.c:270
 #, c-format
 msgid "Please report bugs to <%s>."
 msgstr "Proszę zgłaszać błędy pod adresem <%s>."
 
-#: ../xfconf-query/main.c:279
+#: ../xfconf-query/main.c:282
 msgid "Channels:"
 msgstr "Kanały:"
 
-#: ../xfconf-query/main.c:295
+#: ../xfconf-query/main.c:298
 msgid "No property specified"
 msgstr "Nie określono właściwości."
 
-#: ../xfconf-query/main.c:301
+#: ../xfconf-query/main.c:304
 msgid "--create and --reset options can not be used together"
 msgstr "Opcje --create i --reset nie mogą być użyte razem"
 
-#: ../xfconf-query/main.c:307
+#: ../xfconf-query/main.c:310
 msgid "--create and --reset options can not be used together with --list"
 msgstr "Opcje --create i --reset nie mogą być użyte wraz z opcją --list"
 
-#: ../xfconf-query/main.c:319
+#: ../xfconf-query/main.c:322
 #, c-format
 msgid "Start monitoring channel \"%s\":"
 msgstr "Rozpoczęcie śledzenia zmian kanału „%s”:"
 
-#: ../xfconf-query/main.c:353 ../xfconf-query/main.c:458
-#: ../xfconf-query/main.c:527
+#: ../xfconf-query/main.c:356 ../xfconf-query/main.c:461
+#: ../xfconf-query/main.c:530
 msgid "Failed to set property"
 msgstr "Nie udało się skonfigurować właściwości"
 
-#: ../xfconf-query/main.c:357
+#: ../xfconf-query/main.c:360
 msgid "--toggle only works with boolean values"
 msgstr "Opcja --toggle działa tylko z logicznymi wartościami właściwości"
 
-#: ../xfconf-query/main.c:366 ../xfconf-query/main.c:385
+#: ../xfconf-query/main.c:369 ../xfconf-query/main.c:388
 msgid "(unknown)"
 msgstr "(nieznany)"
 
-#: ../xfconf-query/main.c:375
+#: ../xfconf-query/main.c:378
 #, c-format
 msgid "Value is an array with %d items:"
 msgstr "Wartość jest tablicą z %d elementami:"
 
-#: ../xfconf-query/main.c:399
+#: ../xfconf-query/main.c:402
 #, c-format
 msgid ""
 "Property \"%s\" does not exist on channel \"%s\". If a new property should "
 "be created, use the --create option"
 msgstr "Właściwość „%s” nie istnieje na kanale „%s”. Proszę użyć opcji --create, w celu utworzenia nowej właściowości."
 
-#: ../xfconf-query/main.c:407
+#: ../xfconf-query/main.c:410
 msgid "When creating a new property, the value type must be specified"
 msgstr "Należy określić typ wartości podczas tworzenia właściwości."
 
-#: ../xfconf-query/main.c:417
+#: ../xfconf-query/main.c:420
 msgid "Failed to get the existing type for the value"
 msgstr "Nie udało się uzyskać typu istniejącej wartości"
 
-#: ../xfconf-query/main.c:435
+#: ../xfconf-query/main.c:438
 msgid "Unable to determine the type of the value"
 msgstr "Nie można określić typu wartości"
 
-#: ../xfconf-query/main.c:441
+#: ../xfconf-query/main.c:444
 msgid "A value type must be specified to change an array into a single value"
 msgstr "Aby zamienić tablicę na pojedynczą wartość, należy określić typ wartości"
 
-#: ../xfconf-query/main.c:451 ../xfconf-query/main.c:512
+#: ../xfconf-query/main.c:454 ../xfconf-query/main.c:515
 #, c-format
 msgid "Unable to convert \"%s\" to type \"%s\""
 msgstr "Nie można skonwertować właściwości „%s” na typ „%s”"
 
-#: ../xfconf-query/main.c:483
+#: ../xfconf-query/main.c:486
 #, c-format
 msgid "There are %d new values, but only %d types could be determined"
 msgstr "Określono %d nowych wartości i tylko %d typów"
 
-#: ../xfconf-query/main.c:504
+#: ../xfconf-query/main.c:507
 #, c-format
 msgid "Unable to determine type of value at index %d"
 msgstr "Nie można określić typu wartości dla indeksu %d"
 
-#: ../xfconf-query/main.c:554
+#: ../xfconf-query/main.c:557
 #, c-format
 msgid "Channel \"%s\" contains no properties"
 msgstr "Kanał „%s” nie zawiera właściwości"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list