[Xfce4-commits] [xfce/xfce4-settings] 01/01: I18n: Update translation pl (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Tue Jul 29 12:30:46 CEST 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository xfce/xfce4-settings.

commit eca16dacdb3b1a902d99faf93b6b156bc3f3fce4
Author: Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>
Date:  Tue Jul 29 12:30:44 2014 +0200

  I18n: Update translation pl (100%).
  
  352 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/pl.po |  21 +++++++++++----------
 1 file changed, 11 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 94cb3ee..dc5034f 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,9 +9,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-settings\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-07-10 06:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-07-14 10:23+0000\n"
-"Last-Translator: Piotr Strębski <strebski at o2.pl>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-07-27 18:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-07-29 08:02+0000\n"
+"Last-Translator: Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/xfce4-settings/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -646,7 +646,7 @@ msgstr "Zaznaczone wyjście nie jest wyłączone"
 msgid ""
 "Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its "
 "placement."
-msgstr "Wybierz monitor, aby zmienić jego właściwości; przenieś, aby zmienić uporządkowanie."
+msgstr "Proszę wybrać ekran, aby zmienić jego właściwości, przenieść, aby zmienić jego położenie."
 
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:2177
 #: ../dialogs/display-settings/main.c:2251
@@ -1505,24 +1505,25 @@ msgstr "Nazwy właściwości muszą rozpoczynać się znakiem „/”"
 msgid "The root element ('/') is not a valid property name"
 msgstr "Znak „/” nie jest poprawną nazwą właściwości"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:412
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:413
 #, c-format
 msgid ""
 "Property names can only include the ASCII characters A-Z, a-z, 0-9, '_', "
-"'-', '<' and '>', as well as '/' as a separator"
-msgstr "Nazwy właściwości mogą zawierać tylko znaki zbioru ASCII A-Z, a-z, 0-9, „_”, „-”, „<” i „>”, oraz znak „/” jako separator"
+"'-', ':', '.', ',', '[', ']', '{', '}', '<' and '>', as well as '/' as a "
+"separator"
+msgstr "Nazwy właściwości mogą zawierać tylko znaki z tablicy ASCII A-Z, a-z, 0-9, „_”, „-”, „:”, „.”, „,”, „[”, „]”, „{”, „}”, „<” i „>” oraz znak „/” jako separator"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:425
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:427
 #, c-format
 msgid "Property names cannot have two or more consecutive '/' characters"
 msgstr "Nazwy właściwości nie mogą zawierać dwóch lub więcej następujących po sobie znaków „/”"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:439
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:441
 #, c-format
 msgid "Property names cannot end with a '/' character"
 msgstr "Nazwy właściwości nie mogą się kończyć znakiem „/”"
 
-#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:652
+#: ../xfce4-settings-editor/xfce-settings-prop-dialog.c:654
 msgid "Edit Property"
 msgstr "Edycja właściwości"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list