[Xfce4-commits] [apps/mousepad] 01/01: I18n: Update translation bg (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Mon Jul 14 12:30:53 CEST 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository apps/mousepad.

commit 31247f4a9beb165667f06cca5e1a9255dee2fe7b
Author: Kiril Kirilov <cybercop_montana at abv.bg>
Date:  Mon Jul 14 12:30:52 2014 +0200

  I18n: Update translation bg (100%).
  
  304 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/bg.po | 452 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 file changed, 234 insertions(+), 218 deletions(-)

diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index 6afe9ff..2fc281b 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-07-12 06:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-07-12 14:18+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-07-13 06:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-07-14 06:04+0000\n"
 "Last-Translator: Kiril Kirilov <cybercop_montana at abv.bg>\n"
 "Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/projects/p/xfce-apps/language/bg/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -310,7 +310,7 @@ msgid "Failed to read the status of \"%s\""
 msgstr "Не може да бъде прочетен статусът на \"%s\""
 
 #. setup the window properties
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.c:430 ../mousepad/mousepad-window.c:454
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.c:414 ../mousepad/mousepad-window.c:459
 msgid "Preferences"
 msgstr "Свойства"
 
@@ -343,176 +343,184 @@ msgid "none"
 msgstr "нищо"
 
 #: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:8
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:1486 ../mousepad/mousepad-window.c:3338
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3421
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:1701 ../mousepad/mousepad-window.c:3568
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3651
 msgid "None"
 msgstr "Няма"
 
 #: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:9
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:481
+msgid "Menu"
+msgstr "Меню"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:10
+msgid "Small Toolbar"
+msgstr "Малка лента с инструменти"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:11
+msgid "Large Toolbar"
+msgstr "Голяма лента с инструменти"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:12
+msgid "Button"
+msgstr "Бутон"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:13
+msgid "Drag & Drop"
+msgstr "Влачене и пускане"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:14
+msgid "Dialog"
+msgstr "Диалог"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:15
+msgid "Icons Only"
+msgstr "Само икони"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:16
+msgid "Text Only"
+msgstr "Само текст"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:17
+msgid "Text Below Icons"
+msgstr "Текст под иконите"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:18
+msgid "Text Beside Icons"
+msgstr "Текст до иконите"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:19
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:486
 msgid "Show line numbers"
 msgstr "Показване номерата на редовете"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:10
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:20
 msgid "Display whitespace"
 msgstr "Показване на празните места"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:11
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:21
 msgid "Display line endings"
 msgstr "Покажи края на реда"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:12
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:22
 msgid "Long line margin at column:"
 msgstr "Дълъг ред в колоната:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:13
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:23
 msgid "Highlight current line"
 msgstr "Подчертаване на текущият ред"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:14
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:24
 msgid "Highlight matching brackets"
 msgstr "Подчертаване на комплектите от скоби"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:15
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:25
 msgid "Wrap long lines"
 msgstr "Пренасяне на дългите редове"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:16
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:26
 msgid "<b>Display</b>"
 msgstr "<b>Покажи</b>"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:17
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:27
 msgid "Use system monospace font"
 msgstr "Използвай системният равноширок шрифт"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:18
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:28
 msgid "<b>Font</b>"
 msgstr "<b>Шрифт</b>"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:19
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:29
 msgid "<b>Colour scheme</b>"
 msgstr "<b>Цветова схема</b>"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:20
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:30
 msgid "View"
 msgstr "Изглед"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:21
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:31
 msgid "Tab width:"
 msgstr "Широчина на раздел:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:22
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:32
 msgid "Tab mode:"
 msgstr "Режим Раздел:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:23
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:33
 msgid "Enable automatic indentation"
 msgstr "Активиране на автоматичен отстъп"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:24
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:34
 msgid "<b>Indentation</b>"
 msgstr "<b>Абзац</b>"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:25
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:35
 msgid "Behaviour:"
 msgstr "Поведение:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:26
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:36
 msgid "<b>Home/End Keys</b>"
 msgstr "<b>Домашна папка/Клавиш End</b>"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:27
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:37
 msgid "Editor"
 msgstr "Редактор"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:28
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:38
 msgid "Show status bar"
 msgstr "Покажи лентата на състоянието"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:29
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:39
 msgid "Show full filename in title bar"
 msgstr "Покажи пълното име на файла в заглавната лента"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:30
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:40
 msgid "Remember window size"
 msgstr "Запомни размера на прозореца"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:31
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:41
+msgid "Remember window position"
+msgstr "Запомни позицията на прозореца"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:42
+msgid "Remember window state"
+msgstr "Запомни състоянието на прозореца"
+
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:43
 msgid "<b>General</b>"
 msgstr "<b>Общи</b>"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:32
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:44
 msgid "Show toolbar"
 msgstr "Покажи лентата с инструменти"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:33
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:45
 msgid "Style:"
 msgstr "Стил:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:34
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:46
 msgid "Icon Size:"
 msgstr "Размер на икона:"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:35
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:47
 msgid "<b>Toolbar</b>"
 msgstr "<b>Лента с инструменти</b>"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:36
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:48
 msgid "Always show tabs even with one file"
 msgstr "Винаги показвай раздели дори с един файл"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:37
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:49
 msgid "Cycled notebook tab switching"
 msgstr "Превключване при смяна на раздела в бележника"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:38
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:50
 msgid "<b>Notebook tabs</b>"
 msgstr "<b>Раздели на бележника</b>"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:39
+#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:51
 msgid "Window"
 msgstr "Прозорец"
 
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:40
-msgid "Menu"
-msgstr "Меню"
-
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:41
-msgid "Small Toolbar"
-msgstr "Малка лента с инструменти"
-
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:42
-msgid "Large Toolbar"
-msgstr "Голяма лента с инструменти"
-
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:43
-msgid "Button"
-msgstr "Бутон"
-
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:44
-msgid "Drag & Drop"
-msgstr "Влачене и пускане"
-
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:45
-msgid "Dialog"
-msgstr "Диалог"
-
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:46
-msgid "Icons Only"
-msgstr "Само икони"
-
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:47
-msgid "Text Only"
-msgstr "Само текст"
-
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:48
-msgid "Text Below Icons"
-msgstr "Текст под иконите"
-
-#: ../mousepad/mousepad-prefs-dialog.glade.h:49
-msgid "Text Beside Icons"
-msgstr "Текст до иконите"
-
 #. set a custom tab label
 #: ../mousepad/mousepad-print.c:124
 msgid "Document Settings"
@@ -710,558 +718,566 @@ msgstr "Не може да бъде създадена директория \"%s
 msgid "Failed to store the preferences to \"%s\": %s"
 msgstr "Не могат да бъда запазени настройките в \"%s\": %s"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:410
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:415
 msgid "_File"
 msgstr "Файл"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:411
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:416
 msgid "_New"
 msgstr "Нов"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:411
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:416
 msgid "Create a new document"
 msgstr "Създаване на нов документ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:412
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:417
 msgid "New _Window"
 msgstr "Нов прозорец"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:412
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:417
 msgid "Create a new document in a new window"
 msgstr "Създаване на нов документ в нов прозорец"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:413
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:418
 msgid "New From Te_mplate"
 msgstr "Нов документ от шаблон"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:414
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:419
 msgid "_Open..."
 msgstr "Отваряне..."
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:414
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:419
 msgid "Open a file"
 msgstr "Отваряне на файл"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:415
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:420
 msgid "Op_en Recent"
 msgstr "Отваряне на последните използвани"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:416
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:421
 msgid "No items found"
 msgstr "Няма намерени елементи"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:417
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:422
 msgid "Clear _History"
 msgstr "Изчистване н историята"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:417
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:422
 msgid "Clear the recently used files history"
 msgstr "Изчистване на историята на последно използваните файлове"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:418
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:423
 msgid "Save the current document"
 msgstr "Запазване на текущият документ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:419
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:424
 msgid "Save _As..."
 msgstr "Запазване като..."
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:419
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:424
 msgid "Save current document as another file"
 msgstr "Запазване на текущият документ като друг файл"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:420
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:425
 msgid "Save A_ll"
 msgstr "Запазване на всички"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:420
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:425
 msgid "Save all document in this window"
 msgstr "Запазване на всички документ в този прозорец"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:421
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:426
 msgid "Re_vert"
 msgstr "Възстановяване"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:421
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:426
 msgid "Revert to the saved version of the file"
 msgstr "Възстановяване от запазена версия на файла"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:422
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:427
 msgid "_Print..."
 msgstr "Печат..."
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:422
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:427
 msgid "Print the current document"
 msgstr "Отпечатване на текущият документ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:423
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:428
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "Отделяне на раздела"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:423
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:428
 msgid "Move the current document to a new window"
 msgstr "Преместване на текущият документ в нов прозорец"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:424
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:429
 msgid "Close _Tab"
 msgstr "Затваряне на раздела"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:424
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:429
 msgid "Close the current document"
 msgstr "Затваряне на текущият документ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:425
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:430
 msgid "_Close Window"
 msgstr "Затваряне на прозореца"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:425
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:430
 msgid "Close this window"
 msgstr "Затваряне на този прозорец"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:427
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:432
 msgid "_Edit"
 msgstr "Редактиране"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:428
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:433
 msgid "Undo the last action"
 msgstr "Отмяна на последното действие"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:429
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:434
 msgid "Redo the last undone action"
 msgstr "Повтаряне на последното действие"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:430
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:435
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Отрязване на избраното"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:431
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:436
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Копиране на избраното"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:432
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:437
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Поставяне в системният буфер"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:433
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:438
 msgid "Paste _Special"
 msgstr "Специално поставяне"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:434
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:439
 msgid "Paste from _History"
 msgstr "Поставяне от историята"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:434
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:439
 msgid "Paste from the clipboard history"
 msgstr "Поставяне от историята на системният буфер"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:435
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:440
 msgid "Paste as _Column"
 msgstr "Поставяне като колона"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:435
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:440
 msgid "Paste the clipboard text into a column"
 msgstr "Поставяне на текста от системният буфер в колона"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:436
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:441
 msgid "Delete the current selection"
 msgstr "Премахване на текущо избраното"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:437
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:442
 msgid "Select the text in the entire document"
 msgstr "Изберете текста в целия документ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:438
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:443
 msgid "Change the selection"
 msgstr "Промяна на селекцията"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:438
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:443
 msgid "Change a normal selection into a column selection and vice versa"
 msgstr "Преобразуване на нормалната селекция в колонна и обратно"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:439
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:444
 msgid "Conve_rt"
 msgstr "Конвертиране"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:440
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:445
 msgid "To _Uppercase"
 msgstr "В Главни букви"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:440
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:445
 msgid "Change the case of the selection to uppercase"
 msgstr "Промяна на избраното в главни букви"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:441
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:446
 msgid "To _Lowercase"
 msgstr "В малки букви"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:441
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:446
 msgid "Change the case of the selection to lowercase"
 msgstr "Промяна на избраното в малки букви"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:442
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:447
 msgid "To _Title Case"
 msgstr "В Заглавни букви"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:442
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:447
 msgid "Change the case of the selection to title case"
 msgstr "Промяна на избраното в заглавни букви"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:443
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:448
 msgid "To _Opposite Case"
 msgstr "В Противоположен регистър"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:443
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:448
 msgid "Change the case of the selection opposite case"
 msgstr "Промяна на избраното с противоположен регистър на буквите"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:444
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:449
 msgid "_Tabs to Spaces"
 msgstr "Преобразуване на табулациите в интервали"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:444
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:449
 msgid "Convert all tabs to spaces in the selection or document"
 msgstr "Преобразуване на всички табулации в интервали в селекцията или документите"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:445
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:450
 msgid "_Spaces to Tabs"
 msgstr "Преобразуване на интервалите в табулации"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:445
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:450
 msgid ""
 "Convert all the leading spaces to tabs in the selected line(s) or document"
 msgstr "Преобразуване на всички водещи интервали в табулации в избраните редове или документите"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:446
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:451
 msgid "St_rip Trailing Spaces"
 msgstr "Премахване на празните места"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:446
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:451
 msgid "Remove all the trailing spaces from the selected line(s) or document"
 msgstr "Премахване на всички следващи празни места от избраният ред (ове) или документ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:447
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:452
 msgid "_Transpose"
 msgstr "Обръщане"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:447
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:452
 msgid "Reverse the order of something"
 msgstr "Обръщане на подредбата"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:448
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:453
 msgid "_Move Selection"
 msgstr "Преместване на селекцията"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:449
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:454
 msgid "Line _Up"
 msgstr "Ред нагоре"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:449
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:454
 msgid "Move the selection one line up"
 msgstr "Преместване на селекцията с един ред нагоре"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:450
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:455
 msgid "Line _Down"
 msgstr "Ред надолу"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:450
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:455
 msgid "Move the selection one line down"
 msgstr "Преместване на селекцията с един ред надолу"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:451
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:456
 msgid "Dup_licate Line / Selection"
 msgstr "Дублиращи се редове / Селекция"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:451
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:456
 msgid "Duplicate the current line or selection"
 msgstr "Дублиране на текущият ред или селекция"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:452
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:457
 msgid "_Increase Indent"
 msgstr "Увеличаване на отстъпа"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:452
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:457
 msgid "Increase the indentation of the selection or current line"
 msgstr "Увеличаване на отстъпа на селекцията или текущият ред"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:453
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:458
 msgid "_Decrease Indent"
 msgstr "Намаляване на отстъпа"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:453
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:458
 msgid "Decrease the indentation of the selection or current line"
 msgstr "Намаляване на отстъпа на селекцията или текущия ред"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:454
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:459
 msgid "Show the preferences dialog"
 msgstr "Покажи диалогът с настройките"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:456
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:461
 msgid "_Search"
 msgstr "Търсене"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:457
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:462
 msgid "Search for text"
 msgstr "Търсене за текст"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:458
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:463
 msgid "Find _Next"
 msgstr "Намери следващия"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:458
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:463
 msgid "Search forwards for the same text"
 msgstr "Търсене напред за един и същи текст"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:459
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:464
 msgid "Find _Previous"
 msgstr "Намери предишния"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:459
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:464
 msgid "Search backwards for the same text"
 msgstr "Търси назад за един и същи текст"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:460
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:465
 msgid "Find and Rep_lace..."
 msgstr "Намери и Замени..."
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:460
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:465
 msgid "Search for and replace text"
 msgstr "Намери и замени текста"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:461
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:466
 msgid "_Go to..."
 msgstr "Отиди до..."
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:461
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:466
 msgid "Go to a specific location in the document"
 msgstr "Отиди на оказаното местоположение в документа"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:463
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:468
 msgid "_View"
 msgstr "Преглед"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:464
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:469
 msgid "Select F_ont..."
 msgstr "Избор на шрифт..."
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:464
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:469
 msgid "Change the editor font"
 msgstr "Промени шрифта на редактора"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:465
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:470
 msgid "_Color Scheme"
 msgstr "Цветова схема"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:467
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:472
 msgid "_Document"
 msgstr "Документ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:468
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:473
 msgid "Line E_nding"
 msgstr "Край на ред"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:469
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:474
 msgid "Tab _Size"
 msgstr "Размер на раздел"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:470
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:475
 msgid "_Filetype"
 msgstr "Файлов тип"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:471
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:476
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "Предишен раздел"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:471
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:476
 msgid "Select the previous tab"
 msgstr "Избери предишният раздел"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:472
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:477
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "Следващ раздел"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:472
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:477
 msgid "Select the next tab"
 msgstr "Избери следващият раздел"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:474
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:479
 msgid "_Help"
 msgstr "Помощ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:475
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:480
 msgid "_Contents"
 msgstr "Съдържание"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:475
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:480
 msgid "Display the Mousepad user manual"
 msgstr "Показване на потребителското ръководство на Mousepad"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:476
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:481
 msgid "About this application"
 msgstr "За програмата"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:481
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:486
 msgid "Line N_umbers"
 msgstr "Номера на редове"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:482
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:487
+msgid "_Menubar"
+msgstr "Лента с меню"
+
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:487
+msgid "Change the visibility of the main menubar"
+msgstr "Промени видимостта на основната лента с меню"
+
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:488
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "Лента с инструменти"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:482
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:488
 msgid "Change the visibility of the toolbar"
 msgstr "Промяна на видимостта на лентата с инструменти"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:483
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:489
 msgid "St_atusbar"
 msgstr "Лента на състоянието"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:483
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:489
 msgid "Change the visibility of the statusbar"
 msgstr "Промяна на видимостта на лентата на състоянието"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:484
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:490
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "Режим на цял екран"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:484 ../mousepad/mousepad-window.c:4959
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:490 ../mousepad/mousepad-window.c:5220
 msgid "Make the window fullscreen"
 msgstr "Направи прозореца в режим на цял екран"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:485
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:491
 msgid "_Auto Indent"
 msgstr "Автоматичен абзац (отстъп)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:485
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:491
 msgid "Auto indent a new line"
 msgstr "Автоматичен абзац на нов ред"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:486
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:492
 msgid "Insert _Spaces"
 msgstr "Вмъкване на интервали"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:486
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:492
 msgid "Insert spaces when the tab button is pressed"
 msgstr "Вмъкване на интервал при натискане на бутона tab"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:487
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:493
 msgid "_Word Wrap"
 msgstr "Пренасяне на думи"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:487
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:493
 msgid "Toggle breaking lines in between words"
 msgstr "Включване използване на тирета за пренасяне на думите"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:488
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:494
 msgid "Write Unicode _BOM"
 msgstr "Използване на Unicode BOM"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:488
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:494
 msgid "Store the byte-order mark in the file"
 msgstr "Запазване на байтовата подредба във файла"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:493
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:499
 msgid "Unix (_LF)"
 msgstr "Unix (_LF)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:493
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:499
 msgid "Set the line ending of the document to Unix (LF)"
 msgstr "Задаване на редовете в документа стил Unix (LF)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:494
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:500
 msgid "Mac (_CR)"
 msgstr "Mac (_CR)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:494
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:500
 msgid "Set the line ending of the document to Mac (CR)"
 msgstr "Задаване на редовете в документа стил Mac (CR)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:495
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:501
 msgid "DOS / Windows (C_R LF)"
 msgstr "DOS / Windows (C_R LF)"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:495
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:501
 msgid "Set the line ending of the document to DOS / Windows (CR LF)"
 msgstr "Задаване на редове в документа стил DOS / Windows (CR LF)"
 
 #. add the label with the root warning
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:761
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:796
 msgid "Warning, you are using the root account, you may harm your system."
 msgstr "Внимание, вие използате администраторски акаунт. Това може да застраши вашата система !"
 
 #. show the warning
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:1229
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:1444
 msgid "Failed to open the document"
 msgstr "Не може да бъде отворен документа"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:1426
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:1641
 msgid "Read Only"
 msgstr "Само за четене"
 
 #. create other action
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2201
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2431
 msgid "Set custom tab size"
 msgstr "Задаване на потребителски размер на табулацията"
 
 #. create suitable label for the other menu
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2249
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2479
 #, c-format
 msgid "Ot_her (%d)..."
 msgstr "Друг (%d)..."
 
 #. set action label
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2260
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2490
 msgid "Ot_her..."
 msgstr "Друг..."
 
 #. build description
 #. get the offset length: 'Encoding: '
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2563 ../mousepad/mousepad-window.c:2794
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2793 ../mousepad/mousepad-window.c:3024
 msgid "Charset"
 msgstr "Кодировка"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2697
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:2927
 #, c-format
 msgid "Open '%s'"
 msgstr "Отваряне на '%s'"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:2844
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3074
 msgid "Failed to clear the recent history"
 msgstr "Не може да бъде изчистена историята на последно използваните"
 
 #. create an item to inform the user
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3268
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3498
 msgid "No clipboard data"
 msgstr "Системният буфер е празен"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3339
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3569
 msgid "Turn off color schemes"
 msgstr "Отключване на цветовата схема"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3422
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3652
 msgid "No filetype"
 msgstr "Няма файлов тип"
 
 #. set error message
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3659
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3859
 msgid "Templates should be UTF-8 valid"
 msgstr "Шаблоните трябва да бъдат с кодировка UTF-8"
 
 #. set error message
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3667
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3867
 msgid "Reading the template failed, the menu item has been removed"
 msgstr "Прочитането на шаблона е неуспешно, елементът ще бъде премахнат от менюто"
 
 #. set error message
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3672
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3872
 msgid "Loading the template failed"
 msgstr "Зареждането на шаблона е неуспешно"
 
 #. create new file chooser dialog
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3697
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:3897
 msgid "Open File"
 msgstr "Отваряне на файл"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3810
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:4010
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to open \"%s\" for reading. It will be removed from the document "
@@ -1269,35 +1285,35 @@ msgid ""
 msgstr "Неуспех при отваряне на \"%s\" за четене. Това ще бъде премахнато от историята на документите."
 
 #. show the warning and cleanup
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3814
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:4014
 msgid "Failed to open file"
 msgstr "Неуспех при отваряне на файл"
 
 #. show the error
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3920 ../mousepad/mousepad-window.c:4043
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:4120 ../mousepad/mousepad-window.c:4243
 msgid "Failed to save the document"
 msgstr "Неуспех при запазване на документ"
 
 #. create the dialog
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:3944
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:4144
 msgid "Save As"
 msgstr "Запазване като"
 
 #. show the error
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:4135
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:4335
 msgid "Failed to reload the document"
 msgstr "Неуспех при обновяване на документ"
 
 #. show the error
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:4162
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:4362
 msgid "Failed to print the document"
 msgstr "Неуспех при отпечатване на документ"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:4804
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:5004
 msgid "Choose Mousepad Font"
 msgstr "Изберете шрифт"
 
-#: ../mousepad/mousepad-window.c:4953
+#: ../mousepad/mousepad-window.c:5213
 msgid "Leave fullscreen mode"
 msgstr "Напусни режима на цял екран"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list