[Xfce4-commits] [xfce/xfce4-power-manager] 02/02: I18n: Update translation pl (97%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Mon Jul 14 00:30:40 CEST 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository xfce/xfce4-power-manager.

commit 4ab097564c34f067652a15e91fbc204f09b237f9
Author: Anonymous <noreply at xfce.org>
Date:  Mon Jul 14 00:30:38 2014 +0200

  I18n: Update translation pl (97%).
  
  208 translated messages, 6 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/pl.po | 561 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 file changed, 298 insertions(+), 263 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 05419a0..23948c6 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -3,16 +3,17 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # 
 # Translators:
-# OSWorld <michal.olber at osworld.pl>, 2014
+# ised, 2014
+# Michał Olber <michal.olber at osworld.pl>, 2014
 # Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>, 2011-2012,2014
 # Piotr Strębski <strebski at o2.pl>, 2013-2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-05-28 18:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-06-01 22:30+0000\n"
-"Last-Translator: OSWorld <michal.olber at osworld.pl>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-07-11 00:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-07-13 20:43+0000\n"
+"Last-Translator: ised\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/xfce4-power-manager/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -21,7 +22,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:1
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:121 ../src/xfpm-main.c:415
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:121 ../src/xfpm-main.c:443
 msgid "Xfce Power Manager"
 msgstr "Zasilanie"
 
@@ -46,319 +47,333 @@ msgid "Lock screen when going for suspend/hibernate"
 msgstr "Blokowanie ekranu po wstrzymaniu lub zahibernowaniu działania komputera"
 
 #: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:7
-msgid "Notify Network Manager of suspend/hibernate"
-msgstr "Powiadamianie menedżera sieci Network Manager o wstrzymaniu lub zahibernowaniu"
-
-#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:8
-msgid ""
-"When enabled this signals to network manager that the system is going to "
-"suspend/hibernate so it can power down the network interfaces, saving power."
-msgstr "Informuje menedżer sieci o zdarzeniu wstrzymania lub zahibernowania, dzięki czemu możliwe jest wyłączenie interfejsów sieciowych i oszczędzanie energii"
-
-#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:9
 msgid "<b>Default actions</b>"
 msgstr "<b>Domyślnie zachowanie</b>"
 
-#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:10
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:8
 msgid "Show notifications"
 msgstr "Pokaż powiadomienia"
 
-#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:11
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:9
 msgid "<b>Appearance</b>"
 msgstr "<b>Wygląd</b>"
 
-#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:12
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:10
 msgid "General"
 msgstr "Ogólne"
 
-#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:13
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:11
 msgid "System sleep mode"
 msgstr "Tryb uśpienia systemu"
 
-#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:14
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:12
 msgid "Prefer saving power over performance"
 msgstr "Oszczędzanie energii w zamian za niższą wydajność"
 
-#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:15
-msgid "<b>On battery</b>"
-msgstr "<b>Zasilanie akumulatorowe</b>"
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:13 ../settings/xfpm-settings.c:948
+msgid "On battery"
+msgstr "Akumulator"
 
-#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:16
-msgid "<b>Plugged in</b>"
-msgstr "<b>Zasilanie sieciowe</b>"
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:14 ../settings/xfpm-settings.c:951
+#: ../common/xfpm-power-common.c:442
+msgid "Plugged in"
+msgstr "Zasilanie sieciowe"
 
-#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:17
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:15
 msgid "When laptop lid is closed"
 msgstr "Działanie zamknięcia pokrywy laptopa:"
 
-#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:18
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:16
 msgid "Put system to sleep when inactive for"
 msgstr "Czas bezczynności wymagany do wstrzymania działania komputera"
 
-#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:19
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:17
 msgid "<b>System power saving</b>"
 msgstr "<b>Oszczędzanie energii</b>"
 
-#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:20
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:18
 msgid "Critical battery power level"
 msgstr "Niski poziom naładowania akumulatora"
 
-#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:21
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:19
 msgid "On critical battery power"
 msgstr "W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora"
 
-#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:22
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:20
 msgid "<b>Critical power</b>"
 msgstr "<b>Niski poziom naładowania</b>"
 
-#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:23
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:21
 msgid "Spin down hard disks"
 msgstr "Wstrzymywanie pracy dysków twardych"
 
-#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:24
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:22
 msgid "<b>Hard disks</b>"
 msgstr "<b>Dyski twarde</b>"
 
-#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:25
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:23
 msgid "System"
 msgstr "System"
 
-#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:26
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:24
 msgid "Handle display power management"
 msgstr "Zarządzanie zasilaniem ekranu"
 
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:25
+msgid "Sleep mode"
+msgstr "Tryb uśpienia"
+
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:26
+msgid "Blank after"
+msgstr "Wygaś po"
+
 #: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:27
-msgid "Display sleep mode"
-msgstr "Tryb uśpienia ekranu"
+msgid "Put to sleep after"
+msgstr "Przełącz w stan uśpienia po"
 
 #: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:28
-msgid "Put display to sleep after"
-msgstr "Przełącz ekran w tryb uśpienia po"
+msgid "Switch off after"
+msgstr "Wyłącz po"
 
 #: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:29
-msgid "Switch off display after"
-msgstr "Wyłącz ekran po"
+msgid "<b>Power saving</b>"
+msgstr "<b>Oszczędzanie energii</b>"
 
 #: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:30
-msgid "Reduce brightness on inactivity"
-msgstr "Zmniejsz jasność, podczas nieaktywności"
+msgid "Display"
+msgstr "Ekran"
 
 #: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:31
-msgid "Reduce brightness to"
-msgstr "Zmniejsz jasność do"
+msgid "_Handle display brightness"
+msgstr ""
 
 #: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:32
-msgid "<b>Disable power saving</b>"
-msgstr "<b>Wyłącza oszczędzanie energii</b>"
+msgid "_Register display brightness shortcut keys"
+msgstr ""
 
 #: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:33
-msgid "Display"
-msgstr "Ekran"
+msgid "Change per s_tep:"
+msgstr ""
+
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:34
+msgid "<b>Keys</b>"
+msgstr "<b>Klawisze</b>"
+
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:35
+msgid "On inactivity reduce to"
+msgstr "Przy braku aktywności zredukuj do"
+
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:36
+msgid "Reduce after"
+msgstr "Zredukuj po"
 
-#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:34 ../settings/xfpm-settings.c:851
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1027
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:37
+msgid "_Brightness"
+msgstr "_Jasność"
+
+#: ../data/interfaces/xfpm-settings.ui.h:38
 msgid "Nothing"
 msgstr "Brak"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:536 ../settings/xfpm-settings.c:551
-#: ../settings/xfpm-settings.c:578 ../settings/xfpm-settings.c:929
+#: ../settings/xfpm-settings.c:545 ../settings/xfpm-settings.c:560
+#: ../settings/xfpm-settings.c:587 ../settings/xfpm-settings.c:945
 msgid "Never"
 msgstr "Nigdy"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:539
+#: ../settings/xfpm-settings.c:548
 msgid "One minute"
 msgstr "1 minuta"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:541 ../settings/xfpm-settings.c:553
+#: ../settings/xfpm-settings.c:550 ../settings/xfpm-settings.c:562
 msgid "Minutes"
 msgstr "minut"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:555 ../settings/xfpm-settings.c:562
-#: ../settings/xfpm-settings.c:563 ../settings/xfpm-settings.c:564
+#: ../settings/xfpm-settings.c:564 ../settings/xfpm-settings.c:571
+#: ../settings/xfpm-settings.c:572 ../settings/xfpm-settings.c:573
 msgid "One hour"
 msgstr "1 godzina"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:563 ../settings/xfpm-settings.c:567
+#: ../settings/xfpm-settings.c:572 ../settings/xfpm-settings.c:576
 msgid "one minute"
 msgstr "1 minuta"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:564 ../settings/xfpm-settings.c:568
+#: ../settings/xfpm-settings.c:573 ../settings/xfpm-settings.c:577
 msgid "minutes"
 msgstr "minut"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:566 ../settings/xfpm-settings.c:567
-#: ../settings/xfpm-settings.c:568
+#: ../settings/xfpm-settings.c:575 ../settings/xfpm-settings.c:576
+#: ../settings/xfpm-settings.c:577
 msgid "hours"
 msgstr "godziny"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:580
+#: ../settings/xfpm-settings.c:589
 msgid "Seconds"
 msgstr "sekund"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:766 ../settings/xfpm-settings.c:991
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1463
+#: ../settings/xfpm-settings.c:595
+msgid "%"
+msgstr "%"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:781 ../settings/xfpm-settings.c:1007
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1477
 msgid "Hibernate and suspend operations not supported"
 msgstr "Hibernowanie i wstrzymywanie pracy komputera nie jest obsługiwane"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:771 ../settings/xfpm-settings.c:996
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1468
+#: ../settings/xfpm-settings.c:786 ../settings/xfpm-settings.c:1012
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1482
 msgid "Hibernate and suspend operations not permitted"
 msgstr "Brak uprawnień, aby wstrzymać lub zahibernować działanie komputera"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:783 ../settings/xfpm-settings.c:1163
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1220 ../settings/xfpm-settings.c:1272
+#: ../settings/xfpm-settings.c:798 ../settings/xfpm-settings.c:1179
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1236 ../settings/xfpm-settings.c:1288
 msgid "Do nothing"
 msgstr "Brak"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:788 ../settings/xfpm-settings.c:856
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1032 ../settings/xfpm-settings.c:1168
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1225 ../settings/xfpm-settings.c:1277
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1350 ../settings/xfpm-settings.c:1401
-#: ../src/xfpm-power.c:624
+#: ../settings/xfpm-settings.c:803 ../settings/xfpm-settings.c:871
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1048 ../settings/xfpm-settings.c:1184
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1241 ../settings/xfpm-settings.c:1293
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1364 ../settings/xfpm-settings.c:1415
+#: ../src/xfpm-power.c:655
 msgid "Suspend"
 msgstr "Wstrzymanie"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:794 ../settings/xfpm-settings.c:862
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1038 ../settings/xfpm-settings.c:1174
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1231 ../settings/xfpm-settings.c:1283
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1364 ../src/xfpm-power.c:613
+#: ../settings/xfpm-settings.c:809 ../settings/xfpm-settings.c:877
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1054 ../settings/xfpm-settings.c:1190
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1247 ../settings/xfpm-settings.c:1299
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1378 ../src/xfpm-power.c:644
 msgid "Hibernate"
 msgstr "Zahibernowanie"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:800 ../settings/xfpm-settings.c:1180
-#: ../src/xfpm-power.c:635
+#: ../settings/xfpm-settings.c:815 ../settings/xfpm-settings.c:1196
+#: ../src/xfpm-power.c:666
 msgid "Shutdown"
 msgstr "Wyłączenie"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:804 ../settings/xfpm-settings.c:1184
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1235 ../settings/xfpm-settings.c:1287
+#: ../settings/xfpm-settings.c:819 ../settings/xfpm-settings.c:1200
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1251 ../settings/xfpm-settings.c:1303
 msgid "Ask"
 msgstr "Wybranie czynności"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:866 ../settings/xfpm-settings.c:1042
+#: ../settings/xfpm-settings.c:866 ../settings/xfpm-settings.c:1043
+msgid "Switch off display"
+msgstr "Wyłącz ekran"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:881 ../settings/xfpm-settings.c:1058
 msgid "Lock screen"
 msgstr "Zablokowanie ekranu"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:932
-msgid "On battery"
-msgstr "Akumulator"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:935 ../common/xfpm-power-common.c:419
-msgid "Plugged in"
-msgstr "Zasilanie sieciowe"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:938
+#: ../settings/xfpm-settings.c:954
 msgid "Always"
 msgstr "Zawsze"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:965 ../settings/xfpm-settings.c:1109
+#: ../settings/xfpm-settings.c:981 ../settings/xfpm-settings.c:1125
 msgid "Spinning down hard disks permission denied"
 msgstr "Brak uprawnień, aby wstrzymać pracę dysków twardych"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1354
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1368
 msgid "Suspend operation not permitted"
 msgstr "Brak uprawnień, aby wstrzymać pracę komputera"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1358
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1372
 msgid "Suspend operation not supported"
 msgstr "Wstrzymywanie pracy komputera nie jest obsługiwane"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1368
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1382
 msgid "Hibernate operation not permitted"
 msgstr "Brak uprawnień, aby zahibernować działanie komputera"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1372
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1386
 msgid "Hibernate operation not supported"
 msgstr "Hibernowanie działania komputera nie jest obsługiwane"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1403
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1417
 msgid "Standby"
 msgstr "Czuwanie"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1436
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1450
 msgid "When all the power sources of the computer reach this charge level"
 msgstr "Określa poziom naładowania źródeł zasilania interpretowany jako bliski rozładowaniu"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1621
-msgid "Attribute"
-msgstr "Atrybut"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1628
-msgid "Value"
-msgstr "Wartość"
-
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1638
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1688
 msgid "Device"
 msgstr "Urządzenie"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1664
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1710
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1672
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1715
 msgid "PowerSupply"
 msgstr "Źródło zasilania"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1673 ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1716 ../src/xfpm-main.c:80
 msgid "True"
 msgstr "Prawda"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1673 ../src/xfpm-main.c:76
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1716 ../src/xfpm-main.c:80
 msgid "False"
 msgstr "Fałsz"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1684
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1723
 msgid "Model"
 msgstr "Model"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1692
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1726
 msgid "Technology"
 msgstr "Technologia"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1703
-msgid "Energy percent"
-msgstr "Procent energii"
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1733
+msgid "Current charge"
+msgstr "Aktualny stan naładowania"
 
 #. TRANSLATORS: Unit here is Watt hour
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1713 ../settings/xfpm-settings.c:1726
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1739
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1741 ../settings/xfpm-settings.c:1751
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1762
 msgid "Wh"
 msgstr "Wh"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1716
-msgid "Energy full design"
-msgstr "Pojemność znamionowa"
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1743
+msgid "Fully charged (design)"
+msgstr ""
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1729
-msgid "Energy full"
-msgstr "Pojemność rzeczywista"
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1754
+msgid "Fully charged"
+msgstr "W pełni naładowany"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1742
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1764
 msgid "Energy empty"
 msgstr "Wskazania po rozładowaniu"
 
 #. TRANSLATORS: Unit here is Volt
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1752
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1772
 msgid "V"
 msgstr "V"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1755
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1774
 msgid "Voltage"
 msgstr "Napięcie"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1766
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1781
 msgid "Vendor"
 msgstr "Producent"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:1776
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1786
 msgid "Serial"
 msgstr "Numer seryjny"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:2034
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1851
+msgid "Attribute"
+msgstr "Atrybut"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:1858
+msgid "Value"
+msgstr "Wartość"
+
+#: ../settings/xfpm-settings.c:2047
 msgid "Check your power manager installation"
 msgstr "Proszę sprawdzić poprawność instalacji programu menedżer zasilania"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.c:2090
+#: ../settings/xfpm-settings.c:2116
 msgid "Devices"
 msgstr "Urządzenia"
 
@@ -370,7 +385,7 @@ msgstr "Określa gniazdo menedżera ustawień"
 msgid "SOCKET ID"
 msgstr "ID_GNIAZDA"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:89 ../src/xfpm-main.c:291
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:89 ../src/xfpm-main.c:324
 #, c-format
 msgid "Type '%s --help' for usage."
 msgstr "Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy."
@@ -383,7 +398,7 @@ msgstr "Nie udało się wczytać konfiguracji menedżera zasilania. Użyto ustaw
 msgid "Unable to connect to Xfce Power Manager"
 msgstr "Nie można połączyć z menedżerem zasilania"
 
-#: ../settings/xfpm-settings-main.c:192 ../src/xfpm-main.c:331
+#: ../settings/xfpm-settings-main.c:192 ../src/xfpm-main.c:359
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is not running"
 msgstr "Menedżer zasilania nie jest uruchomiony"
@@ -397,8 +412,8 @@ msgid "Xfce4 Power Manager is not running, do you want to launch it now?"
 msgstr "Menedżer zasilania nie jest uruchomiony. Uruchomić go?"
 
 #: ../settings/xfce4-power-manager-settings.desktop.in.h:1
-#: ../src/xfpm-power.c:288 ../src/xfpm-power.c:555 ../src/xfpm-power.c:599
-#: ../src/xfpm-power.c:763 ../src/xfpm-power.c:787 ../src/xfpm-battery.c:252
+#: ../src/xfpm-power.c:308 ../src/xfpm-power.c:586 ../src/xfpm-power.c:630
+#: ../src/xfpm-power.c:794 ../src/xfpm-power.c:818 ../src/xfpm-battery.c:256
 #: ../src/xfce4-power-manager.desktop.in.h:1
 msgid "Power Manager"
 msgstr "Menedżer zasilania"
@@ -415,7 +430,7 @@ msgstr "Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>, 2011, 2012, 2014."
 msgid "Battery"
 msgstr "Akumulator"
 
-#: ../common/xfpm-power-common.c:47 ../src/xfpm-battery.c:533
+#: ../common/xfpm-power-common.c:47 ../src/xfpm-battery.c:537
 msgid "UPS"
 msgstr "Zasilacz awaryjny"
 
@@ -447,12 +462,12 @@ msgstr "Telefon"
 msgid "Tablet"
 msgstr "Tablet"
 
-#: ../common/xfpm-power-common.c:63 ../common/xfpm-power-common.c:329
+#: ../common/xfpm-power-common.c:63 ../common/xfpm-power-common.c:352
 msgid "Computer"
 msgstr "Komputer"
 
 #: ../common/xfpm-power-common.c:65 ../common/xfpm-power-common.c:81
-#: ../common/xfpm-power-common.c:96 ../src/xfpm-battery.c:551
+#: ../common/xfpm-power-common.c:96 ../src/xfpm-battery.c:555
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznana"
 
@@ -521,246 +536,259 @@ msgstr[0] "minuta"
 msgstr[1] "minuty"
 msgstr[2] "minut"
 
-#: ../common/xfpm-power-common.c:346
+#: ../common/xfpm-power-common.c:369
 #, c-format
 msgid ""
-"<b>%s %s</b>\t\n"
-"Fully charged (%0.0f%%, %s runtime)\t"
-msgstr "<b>%s %s</b>⇥\nW pełni naładowany (%0.0f%%, pozostały czas działania %s)⇥"
+"<b>%s %s</b>\n"
+"Fully charged (%0.0f%%, %s runtime)"
+msgstr "<b>%s %s</b>\nW pełni naładowany (%0.0f%%, pozostały czas działania %s)"
 
-#: ../common/xfpm-power-common.c:354
+#: ../common/xfpm-power-common.c:377
 #, c-format
 msgid ""
-"<b>%s %s</b>\t\n"
-"Fully charged (%0.0f%%)\t"
-msgstr "<b>%s %s</b>⇥\nW pełni naładowany (%0.0f%%)⇥"
+"<b>%s %s</b>\n"
+"Fully charged (%0.0f%%)"
+msgstr "<b>%s %s</b>\nW pełni naładowany (%0.0f%%)"
 
-#: ../common/xfpm-power-common.c:364
+#: ../common/xfpm-power-common.c:387
 #, c-format
 msgid ""
-"<b>%s %s</b>\t\n"
-"Charging (%0.0f%%, %s)\t"
-msgstr "<b>%s %s</b>⇥\nŁadowanie (%0.0f%%, %s)⇥"
+"<b>%s %s</b>\n"
+"Charging (%0.0f%%, %s)"
+msgstr "<b>%s %s</b>\nŁadowanie (%0.0f%%, %s)"
 
-#: ../common/xfpm-power-common.c:372
+#: ../common/xfpm-power-common.c:395
 #, c-format
 msgid ""
-"<b>%s %s</b>\t\n"
-"Charging (%0.0f%%)\t"
-msgstr "<b>%s %s</b>⇥\nŁadowanie (%0.0f%%)⇥"
+"<b>%s %s</b>\n"
+"Charging (%0.0f%%)"
+msgstr "<b>%s %s</b>\nŁadowanie (%0.0f%%)"
 
-#: ../common/xfpm-power-common.c:382
+#: ../common/xfpm-power-common.c:405
 #, c-format
 msgid ""
-"<b>%s %s</b>\t\n"
-"Discharging (%0.0f%%, %s)\t"
-msgstr "<b>%s %s</b>⇥\nRozładowywanie (%0.0f%%, %s)⇥"
+"<b>%s %s</b>\n"
+"Discharging (%0.0f%%, %s)"
+msgstr "<b>%s %s</b>\nRozładowywanie (%0.0f%%, %s)"
 
-#: ../common/xfpm-power-common.c:390
+#: ../common/xfpm-power-common.c:413
 #, c-format
 msgid ""
-"<b>%s %s</b>\t\n"
-"Discharging (%0.0f%%)\t"
-msgstr "<b>%s %s</b>⇥\nRozładowywanie (%0.0f%%)⇥"
+"<b>%s %s</b>\n"
+"Discharging (%0.0f%%)"
+msgstr "<b>%s %s</b>\nRozładowywanie (%0.0f%%)"
 
-#: ../common/xfpm-power-common.c:397
+#: ../common/xfpm-power-common.c:420
 #, c-format
 msgid ""
-"<b>%s %s</b>\t\n"
-"Waiting to discharge (%0.0f%%)\t"
-msgstr "<b>%s %s</b>⇥\nOczekiwanie na rozładowanie (%0.0f%%)⇥"
+"<b>%s %s</b>\n"
+"Waiting to discharge (%0.0f%%)"
+msgstr "<b>%s %s</b>\nOczekiwanie na rozładowanie (%0.0f%%)"
 
-#: ../common/xfpm-power-common.c:403
+#: ../common/xfpm-power-common.c:426
 #, c-format
 msgid ""
-"<b>%s %s</b>\t\n"
-"Waiting to charge (%0.0f%%)\t"
-msgstr "<b>%s %s</b>⇥\nOczekiwanie na ładowanie (%0.0f%%)⇥"
+"<b>%s %s</b>\n"
+"Waiting to charge (%0.0f%%)"
+msgstr "<b>%s %s</b>\nOczekiwanie na naładowanie (%0.0f%%)"
 
-#: ../common/xfpm-power-common.c:409
+#: ../common/xfpm-power-common.c:432
 #, c-format
 msgid ""
-"<b>%s %s</b>\t\n"
-"is empty\t"
-msgstr "<b>%s %s</b>⇥\njest rozładowany"
+"<b>%s %s</b>\n"
+"is empty"
+msgstr "<b>%s %s</b>\njest rozładowany"
 
 #. On the 2nd line we want to know if the power cord is plugged
 #. * in or not
-#: ../common/xfpm-power-common.c:418
+#: ../common/xfpm-power-common.c:441
 #, c-format
 msgid ""
-"<b>%s %s</b>\t\n"
-"%s\t"
-msgstr "<b>%s %s</b>⇥\n%s⇥"
+"<b>%s %s</b>\n"
+"%s"
+msgstr "<b>%s %s</b>\n%s"
 
-#: ../common/xfpm-power-common.c:419
+#: ../common/xfpm-power-common.c:442
 msgid "Not plugged in"
 msgstr "Brak podłączonego zasilania"
 
+#. Desktop pc with no battery, just display the vendor and model,
+#. * which will probably just be Computer
+#: ../common/xfpm-power-common.c:448
+#, c-format
+msgid "<b>%s %s</b>"
+msgstr "<b>%s %s</b>"
+
 #. unknown device state, just display the percentage
-#: ../common/xfpm-power-common.c:424
+#: ../common/xfpm-power-common.c:453
 #, c-format
 msgid ""
-"<b>%s %s</b>\t\n"
-"Unknown state\t"
-msgstr "<b>%s %s</b>⇥\nNieznany stan"
+"<b>%s %s</b>\n"
+"Unknown state"
+msgstr "<b>%s %s</b>\nNieznany stan"
 
-#: ../src/xfpm-power.c:312
+#: ../src/xfpm-power.c:334
 msgid "_Hibernate"
 msgstr "_Zahibernuj"
 
-#: ../src/xfpm-power.c:313
+#: ../src/xfpm-power.c:335
 msgid ""
 "An application is currently disabling the automatic sleep. Doing this action"
 " now may damage the working state of this application."
 msgstr "Aktualnie uruchomiony program zapobiega automatycznemu wstrzymaniu działania komputera. Kontynuowanie może spowodować jego niewłaściwe działanie."
 
-#: ../src/xfpm-power.c:315
+#: ../src/xfpm-power.c:337
 msgid "Are you sure you want to hibernate the system?"
 msgstr "Zahibernować działanie komputera?"
 
-#: ../src/xfpm-power.c:330
+#: ../src/xfpm-power.c:352
 msgid "Incorrect password entered"
 msgstr "Wprowadzono nieprawidłowe hasło"
 
-#: ../src/xfpm-power.c:368
+#: ../src/xfpm-power.c:394
 msgid "Continue"
 msgstr "Kontynuuj"
 
-#: ../src/xfpm-power.c:369 ../src/xfpm-manager.c:370
+#: ../src/xfpm-power.c:395 ../src/xfpm-manager.c:374
 msgid ""
 "None of the screen lock tools ran successfully, the screen will not be "
 "locked."
 msgstr "Nie udało się uruchomić żadnego z narzędzi blokowania ekranu. Ekran nie zostanie zablokowany."
 
-#: ../src/xfpm-power.c:372
+#: ../src/xfpm-power.c:398
 msgid "Do you still want to continue to suspend the system?"
 msgstr "Kontynuować wstrzymywanie systemu?"
 
-#: ../src/xfpm-power.c:518
+#: ../src/xfpm-power.c:549
 msgid "Hibernate the system"
 msgstr "Zahibernuj działanie komputera"
 
-#: ../src/xfpm-power.c:529
+#: ../src/xfpm-power.c:560
 msgid "Suspend the system"
 msgstr "Wstrzymaj działanie komputera"
 
-#: ../src/xfpm-power.c:539
+#: ../src/xfpm-power.c:570
 msgid "Shutdown the system"
 msgstr "Wyłącz komputer"
 
-#: ../src/xfpm-power.c:550 ../src/xfpm-power.c:596
+#: ../src/xfpm-power.c:581 ../src/xfpm-power.c:627
 msgid "System is running on low power. Save your work to avoid losing data"
 msgstr "Źródło zasilania jest bliskie rozładowania. Proszę zapisać bieżący stan pracy, w celu uniknięcia utraty danych."
 
-#: ../src/xfpm-power.c:764
+#: ../src/xfpm-power.c:795
 msgid "System is running on low power"
 msgstr "Źródło zasilania jest bliskie rozładowania"
 
-#: ../src/xfpm-power.c:783
+#: ../src/xfpm-power.c:814
 #, c-format
 msgid ""
 "Your %s charge level is low\n"
 "Estimated time left %s"
 msgstr "%s zostanie wkrótce rozładowany.\nPrzewidywany czas zasilania: %s."
 
-#: ../src/xfpm-power.c:1327
+#: ../src/xfpm-power.c:1438
 msgid ""
-"The requested operation requires elevated privileges.\t\n"
+"The requested operation requires elevated privileges.\n"
 "Please enter your password."
-msgstr "Operacja wymaga uprawnień administratora.⇥\nProszę podać hasło."
+msgstr "Operacja wymaga uprawnień administratora.\nProszę podać hasło."
 
 #. Set the dialog's title
-#: ../src/xfpm-power.c:1336
+#: ../src/xfpm-power.c:1447
 msgid "xfce4-power-manager"
 msgstr "xfce4-power-manager"
 
 #. setup password label
-#: ../src/xfpm-power.c:1339
+#: ../src/xfpm-power.c:1450
 msgid "Password:"
 msgstr "Hasło:"
 
-#: ../src/xfpm-power.c:1465 ../src/xfpm-power.c:1498 ../src/xfpm-power.c:1517
-#: ../src/xfpm-power.c:1540
+#: ../src/xfpm-power.c:1576 ../src/xfpm-power.c:1609 ../src/xfpm-power.c:1628
+#: ../src/xfpm-power.c:1651
 #, c-format
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Brak uprawnień"
 
-#: ../src/xfpm-power.c:1525 ../src/xfpm-power.c:1548
+#: ../src/xfpm-power.c:1636 ../src/xfpm-power.c:1659
 #, c-format
 msgid "Suspend not supported"
 msgstr "Wstrzymywanie pracy komputera jest nieobsługiwane"
 
 #. generate a human-readable summary for the notification
-#: ../src/xfpm-backlight.c:144
+#: ../src/xfpm-backlight.c:149
 #, c-format
 msgid "Brightness: %.0f percent"
 msgstr "Jasność ekranu: %.0f procent"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:110 ../src/xfpm-battery.c:161
+#: ../src/xfpm-battery.c:114 ../src/xfpm-battery.c:165
 #, c-format
 msgid "Your %s is fully charged"
 msgstr "%s został naładowany"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:113 ../src/xfpm-battery.c:164
+#: ../src/xfpm-battery.c:117 ../src/xfpm-battery.c:168
 #, c-format
 msgid "Your %s is charging"
 msgstr "%s jest ładowany"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:123
+#: ../src/xfpm-battery.c:127
 #, c-format
 msgid ""
 "%s (%i%%)\n"
 "%s until it is fully charged."
 msgstr "%s (%i%%)\n%s do naładowania."
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:131 ../src/xfpm-battery.c:167
+#: ../src/xfpm-battery.c:135 ../src/xfpm-battery.c:171
 #, c-format
 msgid "Your %s is discharging"
 msgstr "%s jest rozładowywany"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:133
+#: ../src/xfpm-battery.c:137
 #, c-format
 msgid "System is running on %s power"
 msgstr "%s jest używany jako bieżące źródło zasilania"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:143
+#: ../src/xfpm-battery.c:147
 #, c-format
 msgid ""
 "%s (%i%%)\n"
 "Estimated time left is %s."
 msgstr "%s (%i%%).\nPrzewidywany czas zasilania: %s."
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:149 ../src/xfpm-battery.c:170
+#: ../src/xfpm-battery.c:153 ../src/xfpm-battery.c:174
 #, c-format
 msgid "Your %s is empty"
 msgstr "%s został rozładowany"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:530
+#: ../src/xfpm-battery.c:534
 msgid "battery"
 msgstr "Akumulator"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:536
+#: ../src/xfpm-battery.c:540
 msgid "monitor battery"
 msgstr "Akumulator ekranu"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:539
+#: ../src/xfpm-battery.c:543
 msgid "mouse battery"
 msgstr "Akumulator myszy"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:542
+#: ../src/xfpm-battery.c:546
 msgid "keyboard battery"
 msgstr "Akumulator klawiatury"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:545
+#: ../src/xfpm-battery.c:549
 msgid "PDA battery"
 msgstr "Akumulator palmtopa"
 
-#: ../src/xfpm-battery.c:548
+#: ../src/xfpm-battery.c:552
 msgid "Phone battery"
 msgstr "Akumulator telefonu"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:53
+#. generate a human-readable summary for the notification
+#: ../src/xfpm-kbd-backlight.c:115
+#, c-format
+msgid "Keyboard Brightness: %.0f percent"
+msgstr "Jasność klawiaruty: %.0f procent"
+
+#: ../src/xfpm-main.c:57
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -773,150 +801,155 @@ msgid ""
 "\n"
 msgstr "\nMenedżer zasilania Xfce %s\n\nCzęść projektu Xfce Goodies\nhttp://goodies.xfce.org\n\nWydany na licencji GNU GPL.\n\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:113
+#: ../src/xfpm-main.c:117
 #, c-format
 msgid "With policykit support\n"
 msgstr "Obsługuje narzędzia PolicyKit\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:115
+#: ../src/xfpm-main.c:119
 #, c-format
 msgid "Without policykit support\n"
 msgstr "Nie obsługuje narzędzi PolicyKit\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:118
+#: ../src/xfpm-main.c:122
 #, c-format
 msgid "With network manager support\n"
 msgstr "Obsługuje menedżera sieci\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:120
+#: ../src/xfpm-main.c:124
 #, c-format
 msgid "Without network manager support\n"
 msgstr "Nie obsługuje menedżera sieci\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:123
+#: ../src/xfpm-main.c:127
 #, c-format
 msgid "With DPMS support\n"
 msgstr "Obsługuje DPMS\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:125
+#: ../src/xfpm-main.c:129
 #, c-format
 msgid "Without DPMS support\n"
 msgstr "Nie obsługuje DPMS\n"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:141
+#: ../src/xfpm-main.c:145
 msgid "Can suspend"
 msgstr "Potrafi wstrzymać działanie komputera"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:143
+#: ../src/xfpm-main.c:147
 msgid "Can hibernate"
 msgstr "Potrafi zahibernować działanie komputera"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:145
+#: ../src/xfpm-main.c:149
 msgid "Can spin down hard disks"
 msgstr "Potrafi wstrzymać działanie dysków twardych"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:147
+#: ../src/xfpm-main.c:151
 msgid "Authorized to suspend"
 msgstr "Uprawniony do wstrzymywania"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:149
+#: ../src/xfpm-main.c:153
 msgid "Authorized to hibernate"
 msgstr "Uprawniony do hibernowania"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:151
+#: ../src/xfpm-main.c:155
 msgid "Authorized to shutdown"
 msgstr "Uprawniony do wyłączania"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:153
+#: ../src/xfpm-main.c:157
 msgid "Authorized to spin down hard disks"
 msgstr "Uprawniony do wstrzymywania działania dysków twardych"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:155
+#: ../src/xfpm-main.c:159
 msgid "Has battery"
 msgstr "Posiada akumulator"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:157
+#: ../src/xfpm-main.c:161
 msgid "Has brightness panel"
 msgstr "Posiada panel jasności"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:159
+#: ../src/xfpm-main.c:163
 msgid "Has power button"
 msgstr "Posiada przycisk zasilania"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:161
+#: ../src/xfpm-main.c:165
 msgid "Has hibernate button"
 msgstr "Posiada przycisk zahibernowania"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:163
+#: ../src/xfpm-main.c:167
 msgid "Has sleep button"
 msgstr "Posiada przycisk wstrzymania"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:165
+#: ../src/xfpm-main.c:169
 msgid "Has LID"
 msgstr "Posiada pokrywę ekranu"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:264
+#: ../src/xfpm-main.c:269
 msgid "Do not daemonize"
 msgstr "Nie uruchamia w trybie demona"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:265
+#: ../src/xfpm-main.c:270
 msgid "Enable debugging"
 msgstr "Włącza diagnozowanie błędów"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:266
+#: ../src/xfpm-main.c:271
 msgid "Dump all information"
 msgstr "Wypisuje szczegółowe informacje"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:267
+#: ../src/xfpm-main.c:272
 msgid "Restart the running instance of Xfce power manager"
 msgstr "Uruchamia ponownie bieżące wystąpienie programu"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:268
+#: ../src/xfpm-main.c:273
 msgid "Show the configuration dialog"
 msgstr "Wyświetla okno konfiguracji programu"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:269
+#: ../src/xfpm-main.c:274
 msgid "Quit any running xfce power manager"
 msgstr "Kończy działanie wszystkich wystąpień programu"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:270
+#: ../src/xfpm-main.c:275
 msgid "Version information"
 msgstr "Wypisuje informacje o wersji"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:322
+#: ../src/xfpm-main.c:296
+#, c-format
+msgid "Failed to parse arguments: %s\n"
+msgstr "Nie udało się przetworzyć argumentów: %s\n\n"
+
+#: ../src/xfpm-main.c:350
 msgid "Unable to get connection to the message bus session"
 msgstr "Nie można połączyć z sesją systemu komunikacji"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:416
+#: ../src/xfpm-main.c:444
 msgid "Another power manager is already running"
 msgstr "Inny menedżer zasilania jest już uruchomiony"
 
-#: ../src/xfpm-main.c:422
+#: ../src/xfpm-main.c:450
 #, c-format
 msgid "Xfce power manager is already running"
 msgstr "Menedżer zasilania jest już uruchomiony"
 
-#: ../src/xfpm-inhibit.c:331
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:335
 #, c-format
 msgid "Invalid arguments"
 msgstr "Nieprawidłowe parametry"
 
-#: ../src/xfpm-inhibit.c:357
+#: ../src/xfpm-inhibit.c:361
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie"
 msgstr "Nieprawidłowy plik cookie"
 
-#: ../src/xfpm-suspend.c:376
+#: ../src/xfpm-suspend.c:387
 #, c-format
 msgid "Error sending command to pm helper: %s"
 msgstr "Błąd wysyłania polecenia do pm helper: %s"
 
-#: ../src/xfpm-suspend.c:389
+#: ../src/xfpm-suspend.c:400
 #, c-format
 msgid "Error receiving response from pm helper: %s"
 msgstr "Błąd odbierania odpowiedzi od pm helper: %s"
 
-#: ../src/xfpm-suspend.c:397
+#: ../src/xfpm-suspend.c:408
 #, c-format
 msgid "Sleep command failed"
 msgstr "Nieudane polecenie usypiania"
@@ -934,31 +967,33 @@ msgstr "Reguluje jasność ekranu LCD"
 msgid "No device found"
 msgstr "Nie odnaleziono urządzenia"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:645
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:662
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr "Jasność ekranu"
 
 #. how did we get here?
-#: ../panel-plugins/battery/battery-button.c:168
+#: ../panel-plugins/battery/battery-button.c:149
 msgid "Display battery levels for attached devices"
 msgstr "Wyświetlanie poziomu naładowania akumulator dla podłączonych urządzeń"
 
 #. Presentation mode checkbox
-#: ../panel-plugins/battery/battery-button.c:666
+#: ../panel-plugins/battery/battery-button.c:682
 msgid "Presentation _mode"
 msgstr "Tryb _prezentacji"
 
-#. Preferences option
-#: ../panel-plugins/battery/battery-button.c:675
-msgid "_Preferences..."
-msgstr "P_referencje..."
+#. Power manager settings
+#: ../panel-plugins/battery/battery-button.c:691
+msgid "_Power manager..."
+msgstr "_Menedżer zasilania..."
 
-#: ../panel-plugins/battery/xfce4-battery-plugin.desktop.in.in.h:1
+#: ../panel-plugins/battery/lxde/battery-plugin.c:54
+#: ../panel-plugins/battery/xfce/xfce4-battery-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Battery indicator plugin"
 msgstr "Wtyczka aktywatora akumulatora"
 
-#: ../panel-plugins/battery/xfce4-battery-plugin.desktop.in.in.h:2
+#: ../panel-plugins/battery/lxde/battery-plugin.c:56
+#: ../panel-plugins/battery/xfce/xfce4-battery-plugin.desktop.in.in.h:2
 msgid "Display the battery levels of your devices"
 msgstr "Wyświetlanie poziomu naładowania akumulatora dla urządzeń"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list