[Xfce4-commits] [apps/parole] 01/01: I18n: Update translation pl (95%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Wed Jul 9 00:30:54 CEST 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository apps/parole.

commit 797150200dd0aa7ffb6dd9013975cee5633b2280
Author: Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>
Date:  Wed Jul 9 00:30:52 2014 +0200

  I18n: Update translation pl (95%).
  
  260 translated messages, 13 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/pl.po | 310 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 157 insertions(+), 153 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index b669b47..51ffa22 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-06-16 06:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-06-24 21:11+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-07-04 18:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-07-08 22:22+0000\n"
 "Last-Translator: Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/xfce-apps/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -23,7 +23,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:1 ../data/desktop/parole.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/parole-player.c:592 ../src/parole-player.c:1480
+#: ../src/parole-player.c:604 ../src/parole-player.c:1514
 #: ../src/parole-about.c:70 ../src/plugins/mpris2/mpris2-provider.c:199
 msgid "Parole Media Player"
 msgstr "Odtwarzacz nagrań Parole"
@@ -34,7 +34,7 @@ msgstr "_Nagranie"
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:3
 msgid "_Open…"
-msgstr "_Otwórz"
+msgstr "_Otwórz…"
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:4
 msgid "Open _Location…"
@@ -71,7 +71,7 @@ msgid "_Shuffle"
 msgstr "_Losowa kolejność"
 
 #. Create dialog
-#: ../data/interfaces/parole.ui.h:12 ../src/parole-player.c:2769
+#: ../data/interfaces/parole.ui.h:12 ../src/parole-player.c:2849
 msgid "Go to position"
 msgstr ""
 
@@ -111,7 +111,7 @@ msgstr "_Dźwięk"
 msgid "_Audio Track"
 msgstr "Ścieżka _dźwiękowa"
 
-#: ../data/interfaces/parole.ui.h:22 ../src/parole-player.c:818
+#: ../data/interfaces/parole.ui.h:22 ../src/parole-player.c:830
 msgid "Empty"
 msgstr "Pusty"
 
@@ -131,8 +131,8 @@ msgstr "_Wycisz"
 msgid "_Video"
 msgstr "_Wideo"
 
-#: ../data/interfaces/parole.ui.h:27 ../src/parole-player.c:1994
-#: ../src/parole-player.c:2107
+#: ../data/interfaces/parole.ui.h:27 ../src/parole-player.c:2028
+#: ../src/parole-player.c:2141
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Pełny ekran"
 
@@ -140,7 +140,7 @@ msgstr "_Pełny ekran"
 msgid "_Aspect Ratio"
 msgstr "_Proporcje obrazu"
 
-#: ../data/interfaces/parole.ui.h:29 ../src/parole-player.c:746
+#: ../data/interfaces/parole.ui.h:29 ../src/parole-player.c:758
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
@@ -193,13 +193,13 @@ msgid "_Report a Bug…"
 msgstr "_Zgłoś błąd..."
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:42
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Spis treści"
-
-#: ../data/interfaces/parole.ui.h:43
 msgid "Display Parole user manual"
 msgstr "Wyświetla dokumentację programu"
 
+#: ../data/interfaces/parole.ui.h:43
+msgid "_Contents"
+msgstr "_Spis treści"
+
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:44
 msgid "_About"
 msgstr "_O programie"
@@ -234,8 +234,8 @@ msgid "Open Media Files"
 msgstr "Wybór pliku"
 
 #: ../data/interfaces/playlist.ui.h:1
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:28 ../src/parole-medialist.c:816
-#: ../src/parole-medialist.c:859 ../src/parole-player.c:3506
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:27 ../src/parole-medialist.c:806
+#: ../src/parole-medialist.c:849 ../src/parole-player.c:3262
 msgid "Playlist"
 msgstr "Lista odtwarzania"
 
@@ -292,7 +292,7 @@ msgid "Play opened files"
 msgstr "Odtwarzanie otwieranych plików"
 
 #: ../data/interfaces/playlist.ui.h:15
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:26
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:25
 msgid "Remember playlist"
 msgstr "Przechowywanie listy odtwarzania"
 
@@ -322,125 +322,121 @@ msgstr "Odwiedź stronę"
 
 #: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:1
 msgid "X Window System (X11/XShm/Xv)"
-msgstr ""
+msgstr "System X Window (X11/XShm/Xv)"
 
 #: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:2
 msgid "X Window System (No Xv)"
-msgstr ""
+msgstr "System X Window (brak Xv)"
 
 #: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:3
-msgid "Other (Configure with Xfconf)"
-msgstr ""
-
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:4
 msgid "Parole Settings"
 msgstr "Preferencje Parole"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:5
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:4
 msgid "Configure your media player"
 msgstr "Konfiguruje ustawienia programu"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:6
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:5
 msgid "Disable screensaver when playing movies"
 msgstr "Wyłączenie wygaszacza ekranu podczas odtwarzania filmów"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:7
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:6
 msgid "<b>Screensaver</b>"
 msgstr "<b>Wygaszacz ekranu</b>"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:8
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:7
 msgid "Show visual effects when an audio file is played"
 msgstr "Wyświetlanie wizualizacji podczas odtwarzania plików dźwiękowych"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:9
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:8
 msgid "Visualization type:"
 msgstr "Rodzaj wizualizacji:"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:10
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:9
 msgid "<b>Audio Visualization</b>"
 msgstr "<b>Wizualizacja dźwięku</b>"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:11
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:10
 msgid "Enable keyboard multimedia keys"
 msgstr "Obsługiwanie klawiszy multimedialnych klawiatury"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:12
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:11
 msgid "<b>Keyboard</b>"
 msgstr "<b>Klawiatura</b>"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:13
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:12
 msgid "General"
 msgstr "Ogólne"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:14
-msgid "<i>Changes to this field require Parole to be restarted.</i>"
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:13
+msgid "Please restart Parole for this change to take effect."
 msgstr ""
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:15
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:14
 msgid "<b>Video Output</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Wyjście wideo</b>"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:16
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:15
 msgid "Brightness:"
 msgstr "Jasność:"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:17
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:16
 msgid "Contrast:"
 msgstr "Kontrast:"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:18
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:17
 msgid "Hue:"
 msgstr "Odcień:"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:19
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:18
 msgid "Saturation:"
 msgstr "Nasycenie:"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:20
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:19
 msgid "Reset to defaults"
 msgstr "Przywróć domyślne"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:21
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:20
 msgid "<b>Color Balance</b>"
 msgstr "<b>Balans kolorów</b>"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:22
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:21
 msgid "Display"
 msgstr "Wyświetlanie"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:23
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:22
 msgid "Always replace playlist with opened files"
 msgstr "Zastępowanie zawartości listy odtwarzania otwieranymi plikami"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:24
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:23
 msgid "Check and remove duplicate media entries"
 msgstr "Wyszukiwanie i usuwanie powielonych pozycji"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:25
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:24
 msgid "Start playing opened files"
 msgstr "Rozpoczęcie odtwarzania otwartych plików"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:27
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:26
 msgid "<b>Playlist Settings</b>"
 msgstr "<b>Ustawienia listy odtwarzania</b>"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:29
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:28
 msgid "Automatically show subtitles when playing movie file"
 msgstr "Automatyczne wczytywanie napisów po otworzeniu pliku"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:30
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:29
 msgid "Font:"
 msgstr "Czcionka:"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:31
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:30
 msgid "Encoding:"
 msgstr "Kodowanie:"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:32
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:31
 msgid "<b>Subtitle Settings</b>"
 msgstr "<b>Ustawienia napisów</b>"
 
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:33
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:32
 msgid "Subtitles"
 msgstr "Napisy"
 
@@ -484,12 +480,12 @@ msgstr "Odtwarza nagrania dźwiękowe i wideo"
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Rozpoczyna/wstrzymuje odtwarzanie"
 
-#: ../data/desktop/parole.desktop.in.in.h:4 ../src/parole-player.c:3385
+#: ../data/desktop/parole.desktop.in.in.h:4 ../src/parole-player.c:3410
 #: ../src/plugins/notify/notify-provider.c:204
 msgid "Previous Track"
 msgstr "Przechodzi do poprzedniego nagrania"
 
-#: ../data/desktop/parole.desktop.in.in.h:5 ../src/parole-player.c:3393
+#: ../data/desktop/parole.desktop.in.in.h:5 ../src/parole-player.c:3428
 #: ../src/plugins/notify/notify-provider.c:217
 msgid "Next Track"
 msgstr "Przechodzi do następnego nagrania"
@@ -509,10 +505,17 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:3
-msgid "This release fixes a problem with detecting DVD drive locations."
+msgid ""
+"This unstable development release adds the new clutter backend and cleans up"
+" deprecated Gtk3 symbols. It also adds a \"go to position\" feature and "
+"several bugs have been addressed."
 msgstr ""
 
 #: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:4
+msgid "This release fixes a problem with detecting DVD drive locations."
+msgstr ""
+
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:5
 msgid ""
 "This release features the completed transition to the Gtk+3 toolkit, "
 "improvements in the user-interface (more streamlined menus), better "
@@ -521,20 +524,20 @@ msgid ""
 "and we use the GStreamer1.0 framework now by default."
 msgstr ""
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:5
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:6
 msgid ""
 "This unstable development release features mostly bugfixes and introduces "
 "the new MPRIS2 plugin."
 msgstr ""
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:6
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:7
 msgid ""
 "This is a bugfix release which fixes the loading of playlists with relative "
 "paths, improves the file-filters for audio/video mimetypes and fixes the "
 "\"Remove duplicates\" functionality."
 msgstr ""
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:7
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:8
 msgid ""
 "This unstable development release features the complete port to the Gtk+3 "
 "toolkit, improvements in the user-interface (more streamlined menus), better"
@@ -542,87 +545,87 @@ msgid ""
 "plugins and the occasional bugfix."
 msgstr ""
 
-#: ../src/common/parole-common.c:70
+#: ../src/common/parole-common.c:88
 msgid "Message"
 msgstr "Informacja"
 
-#: ../src/common/parole-common.c:75
+#: ../src/common/parole-common.c:93
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1285 ../src/parole-medialist.c:403
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1272 ../src/parole-medialist.c:393
 #, c-format
 msgid "Track %i"
 msgstr "Ścieżka %i"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1288
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1275
 msgid "Audio CD"
 msgstr "Płyta Audio CD"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1528
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1515
 msgid "Additional software is required."
 msgstr "Wymagane jest dodatkowe oprogramowanie."
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1533
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1520
 msgid "Don't Install"
 msgstr "Nie instaluj"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1535
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1522
 msgid "Install"
 msgstr "Zainstaluj"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1538
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1525
 msgid "OK"
 msgstr "OK"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1545
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1532
 #, c-format
 msgid ""
 "Parole needs <b>%s</b> to play this file.\n"
 "It can be installed automatically."
 msgstr "Do odtworzenia tego pliku, wymagany jest pakiet <b>%s</b>.\nMożna zainstalować go automatycznie."
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1548
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1535
 #, c-format
 msgid "Parole needs <b>%s</b> to play this file."
 msgstr "Do odtworzenia tego pliku, wymagany jest pakiet <b>%s</b>."
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1959
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1946
 msgid "The stream is taking too much time to load"
 msgstr "Zbyt długi czas wczytywania strumienia"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1960
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1947
 msgid "Do you want to continue loading or stop?"
 msgstr "Kontynuować wczytywanie czy zatrzymać?"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1961
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1948
 msgid "Stop"
 msgstr "Zatrzymaj"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1962
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1949
 msgid "Continue"
 msgstr "Wznów"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:2146
+#: ../src/gst/parole-gst.c:2133
 msgid "GStreamer Error"
 msgstr "Błąd GStreamer"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:2147
+#: ../src/gst/parole-gst.c:2134
 msgid "Parole Media Player cannot start."
 msgstr "Nie można uruchomić odtwarzacza nagrań Parole."
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:2175 ../src/gst/parole-gst.c:2193
-#: ../src/gst/parole-gst.c:2222
+#: ../src/gst/parole-gst.c:2165 ../src/gst/parole-gst.c:2181
+#: ../src/gst/parole-gst.c:2213
 #, c-format
 msgid "Unable to load \"%s\" plugin, check your GStreamer installation."
 msgstr "Nie można wczytać wtyczki „%s”. Proszę sprawdzić poprawność instalacji programu GStreamer."
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:2856 ../src/gst/parole-gst.c:2862
+#: ../src/gst/parole-gst.c:2837 ../src/gst/parole-gst.c:2843
 #, c-format
 msgid "Audio Track #%d"
 msgstr "Ścieżka dźwiękowa nr %d"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:2906 ../src/gst/parole-gst.c:2912
+#: ../src/gst/parole-gst.c:2887 ../src/gst/parole-gst.c:2893
 #, c-format
 msgid "Subtitle #%d"
 msgstr "Napisy nr %d"
@@ -716,239 +719,236 @@ msgstr "Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać pełną listę opcji w
 msgid "Parole is already running, use -i to open a new instance\n"
 msgstr "Program Parole jest już uruchomiony. Proszę użyć opcji -i, aby uruchomić nowe wystąpienie.\n"
 
-#: ../src/parole-mediachooser.c:247 ../src/parole-player.c:1040
+#: ../src/parole-mediachooser.c:247 ../src/parole-player.c:1052
 msgid "All files"
 msgstr "Wszystkie pliki"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:219
+#: ../src/parole-medialist.c:218 ../src/parole-medialist.c:1588
 #, c-format
 msgid "Playlist (%i item)"
-msgstr "Lista odtwarzania (%i element)"
+msgid_plural "Playlist (%i items)"
+msgstr[0] "Lista odtwarzania (%i element)"
+msgstr[1] "Lista odtwarzania (%i elementy)"
+msgstr[2] "Lista odtwarzania (%i elementów)"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:223
+#: ../src/parole-medialist.c:223 ../src/parole-medialist.c:1590
 #, c-format
 msgid "Playlist (%i chapter)"
-msgstr "Lista odtwarzania (%i rozdział)"
-
-#: ../src/parole-medialist.c:230 ../src/parole-medialist.c:1596
-#, c-format
-msgid "Playlist (%i items)"
-msgstr "Lista odtwarzania (%i elementów)"
+msgid_plural "Playlist (%i chapters)"
+msgstr[0] "Lista odtwarzania (%i rozdział)"
+msgstr[1] "Lista odtwarzania (%i rozdziały)"
+msgstr[2] "Lista odtwarzania (%i rozdziałów)"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:234 ../src/parole-medialist.c:1597
-#, c-format
-msgid "Playlist (%i chapters)"
-msgstr "Lista odtwarzania (%i rozdziałów)"
-
-#: ../src/parole-medialist.c:419 ../src/parole-player.c:725
+#: ../src/parole-medialist.c:409 ../src/parole-player.c:737
 #, c-format
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Rozdział %i"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:708
+#: ../src/parole-medialist.c:698
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Brak dostępu"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:710
+#: ../src/parole-medialist.c:700
 msgid "Error saving playlist file"
 msgstr "Błąd zapisywania pliku listy odtwarzania"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:722
+#: ../src/parole-medialist.c:712
 msgid "Unknown playlist format"
 msgstr "Nieznany format listy odtwarzania"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:723
+#: ../src/parole-medialist.c:713
 msgid "Please choose a supported playlist format"
 msgstr "Proszę wybrać format listy odtwarzania"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:777 ../src/parole-plugins-manager.c:369
+#: ../src/parole-medialist.c:767 ../src/parole-plugins-manager.c:369
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:866
+#: ../src/parole-medialist.c:856
 msgid "M3U Playlists"
 msgstr "Lista odtwarzania M3U"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:874
+#: ../src/parole-medialist.c:864
 msgid "PLS Playlists"
 msgstr "Lista odtwarzania PLS"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:882
+#: ../src/parole-medialist.c:872
 msgid "Advanced Stream Redirector"
 msgstr "Zaawansowany adresator strumieni"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:890
+#: ../src/parole-medialist.c:880
 msgid "Shareable Playlist"
 msgstr "Współdzielona lista odtwarzania"
 
 #. Clear
-#: ../src/parole-medialist.c:1229
+#: ../src/parole-medialist.c:1219
 msgid "Open Containing Folder"
 msgstr "Otwórz katalog docelowy"
 
-#: ../src/parole-player.c:522
+#: ../src/parole-player.c:534
 msgid "Hide Playlist"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parole-player.c:522 ../src/parole-player.c:3275
+#: ../src/parole-player.c:534 ../src/parole-player.c:3470
 msgid "Show Playlist"
 msgstr "Wyświetla listę odtwarzania"
 
 #. Build the FileChooser dialog for subtitle selection.
-#: ../src/parole-player.c:1004
+#: ../src/parole-player.c:1016
 msgid "Select Subtitle File"
 msgstr "Wybór pliku"
 
-#: ../src/parole-player.c:1009 ../src/parole-player.c:1213
-#: ../src/parole-player.c:2772 ../src/plugins/tray/tray-provider.c:338
+#: ../src/parole-player.c:1021 ../src/parole-player.c:1225
+#: ../src/parole-player.c:2852 ../src/plugins/tray/tray-provider.c:338
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
-#: ../src/parole-player.c:1012
+#: ../src/parole-player.c:1024
 msgid "Open"
 msgstr "Otwórz"
 
-#: ../src/parole-player.c:1028
+#: ../src/parole-player.c:1040
 msgid "Subtitle Files"
 msgstr "Pliki napisów"
 
-#: ../src/parole-player.c:1209 ../src/parole-player.c:1217
+#: ../src/parole-player.c:1221 ../src/parole-player.c:1229
 msgid "Clear Recent Items"
 msgstr "Wyczyść ostatnie elementy"
 
-#: ../src/parole-player.c:1211
+#: ../src/parole-player.c:1223
 msgid ""
 "Are you sure you wish to clear your recent items history? This cannot be "
 "undone."
 msgstr "Wyczyścić historię otwartych plików? Tej czynności nie można cofnąć."
 
-#: ../src/parole-player.c:1302 ../src/parole-player.c:1432
+#: ../src/parole-player.c:1322 ../src/parole-player.c:1460
 msgid "Media stream is not seekable"
 msgstr "Strumień nagrania nie posiada możliwości przeszukiwania"
 
-#: ../src/parole-player.c:1313
+#: ../src/parole-player.c:1333
 msgid "Play"
 msgstr "Rozpoczyna odtwarzanie"
 
-#: ../src/parole-player.c:1316
+#: ../src/parole-player.c:1336
 msgid "Pause"
 msgstr "Wstrzymuje odtwarzanie"
 
-#: ../src/parole-player.c:1798
+#: ../src/parole-player.c:1832
 msgid "GStreamer backend error"
 msgstr "Błąd modułu obsługi Gstreamer"
 
-#: ../src/parole-player.c:1829
+#: ../src/parole-player.c:1863
 msgid "Unknown Song"
 msgstr "Nieznany utwór"
 
-#: ../src/parole-player.c:1834 ../src/parole-player.c:1836
-#: ../src/parole-player.c:1842
+#: ../src/parole-player.c:1868 ../src/parole-player.c:1870
+#: ../src/parole-player.c:1876
 msgid "on"
 msgstr "z albumu"
 
-#: ../src/parole-player.c:1842 ../src/plugins/notify/notify-provider.c:145
+#: ../src/parole-player.c:1876 ../src/plugins/notify/notify-provider.c:145
 msgid "Unknown Album"
 msgstr "Nieznany album"
 
-#: ../src/parole-player.c:1849 ../src/parole-player.c:1853
+#: ../src/parole-player.c:1883 ../src/parole-player.c:1887
 msgid "by"
 msgstr "w wykonaniu"
 
-#: ../src/parole-player.c:1853 ../src/plugins/notify/notify-provider.c:147
+#: ../src/parole-player.c:1887 ../src/plugins/notify/notify-provider.c:147
 msgid "Unknown Artist"
 msgstr "Nieznany wykonawca"
 
-#: ../src/parole-player.c:1887
+#: ../src/parole-player.c:1921
 msgid "Buffering"
 msgstr "Buforowanie"
 
-#: ../src/parole-player.c:1995 ../src/parole-player.c:3414
+#: ../src/parole-player.c:2029 ../src/parole-player.c:3445
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Wyświetla obraz na pełnym ekranie"
 
-#: ../src/parole-player.c:2008
+#: ../src/parole-player.c:2042
 msgid "Leave _Fullscreen"
-msgstr "Wyłącz tryb p_ełnego ekranu"
+msgstr "Wyłącz p_ełny ekran"
 
-#: ../src/parole-player.c:2009
+#: ../src/parole-player.c:2043
 msgid "Leave Fullscreen"
 msgstr "Wyłącza tryb pełnego ekranu"
 
 #. Play menu item
 #. * Play pause
-#: ../src/parole-player.c:2075 ../src/plugins/tray/tray-provider.c:130
+#: ../src/parole-player.c:2109 ../src/plugins/tray/tray-provider.c:130
 msgid "_Pause"
-msgstr "_Pauza"
+msgstr "_Wstrzymaj"
 
-#: ../src/parole-player.c:2075 ../src/plugins/tray/tray-provider.c:130
+#: ../src/parole-player.c:2109 ../src/plugins/tray/tray-provider.c:130
 msgid "_Play"
 msgstr "_Odtwórz"
 
 #. * Previous item in playlist.
-#: ../src/parole-player.c:2089
+#: ../src/parole-player.c:2123
 msgid "_Previous"
-msgstr ""
+msgstr "_Poprzedni"
 
 #. * Next item in playlist.
-#: ../src/parole-player.c:2098
+#: ../src/parole-player.c:2132
 msgid "_Next"
-msgstr ""
+msgstr "_Następny"
 
 #. * Un/Full screen
-#: ../src/parole-player.c:2107
+#: ../src/parole-player.c:2141
 msgid "_Leave Fullscreen"
 msgstr "_Opuść pełny ekran"
 
 #. * Un/Hide menubar
-#: ../src/parole-player.c:2121
+#: ../src/parole-player.c:2155
 msgid "Show menubar"
 msgstr "Pasek menu"
 
-#: ../src/parole-player.c:2335
+#: ../src/parole-player.c:2415
 msgid "Mute"
 msgstr "Wyciszenie"
 
-#: ../src/parole-player.c:2340
+#: ../src/parole-player.c:2420
 msgid "Unmute"
 msgstr "Wyłącz wyciszenie"
 
-#: ../src/parole-player.c:2729 ../src/parole-player.c:2747
+#: ../src/parole-player.c:2809 ../src/parole-player.c:2827
 msgid "Unable to open default web browser"
 msgstr "Nie można otworzyć domyślnej przeglądarki internetowej"
 
-#: ../src/parole-player.c:2731
+#: ../src/parole-player.c:2811
 msgid "Please go to http://docs.xfce.org/apps/parole/bugs to report your bug."
 msgstr "Proszę zgłaszać błędy na stronie http://docs.xfce.org/apps/parole/bugs."
 
-#: ../src/parole-player.c:2749
+#: ../src/parole-player.c:2829
 msgid ""
 "Please go to http://docs.xfce.org/apps/parole/start to read Parole's online "
 "documentation."
 msgstr "Dokumentację programu można znaleźć pod adresem http://docs.xfce.org/apps/parole/start."
 
-#: ../src/parole-player.c:2773
+#: ../src/parole-player.c:2853
 msgid "Go"
 msgstr ""
 
-#: ../src/parole-player.c:2786
+#: ../src/parole-player.c:2866
 msgid "Position:"
 msgstr ""
 
 #. Clear Recent Menu Item
-#: ../src/parole-player.c:3243
+#: ../src/parole-player.c:3303
 msgid "_Clear recent items…"
 msgstr "_Wyczyść ostatnie elementy..."
 
-#: ../src/parole-player.c:3458
+#: ../src/parole-player.c:3640
 msgid "Audio Track:"
 msgstr "Ścieżka dźwiękowa:"
 
-#: ../src/parole-player.c:3477
+#: ../src/parole-player.c:3659
 msgid "Subtitles:"
 msgstr "Napisy:"
 
-#: ../src/parole-player.c:3482 ../src/plugins/tray/tray-provider.c:273
+#. Add a close button to the Infobar
+#: ../src/parole-player.c:3665 ../src/plugins/tray/tray-provider.c:273
 msgid "Close"
 msgstr "Zamyka okno"
 
@@ -960,6 +960,10 @@ msgstr "Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>, 2012, 2013, 2014."
 msgid "Visit Parole website"
 msgstr "Strona główna programu"
 
+#: ../src/parole-conf-dialog.c:313
+msgid "Clutter (OpenGL)"
+msgstr "Clutter (OpenGL)"
+
 #: ../src/parole-disc.c:114
 msgid "Play Disc"
 msgstr "Odtwórz płytę"
@@ -1122,23 +1126,23 @@ msgstr "Brak zainstalowanych wtyczek"
 msgid "Please check your installation."
 msgstr "Proszę sprawdzić poprawność instalacji."
 
-#: ../src/misc/parole-filters.c:65
+#: ../src/misc/parole-filters.c:64
 msgid "Audio"
 msgstr "Dźwięk"
 
-#: ../src/misc/parole-filters.c:91
+#: ../src/misc/parole-filters.c:90
 msgid "Video"
 msgstr "Pliki wideo"
 
-#: ../src/misc/parole-filters.c:116 ../src/misc/parole-filters.c:134
+#: ../src/misc/parole-filters.c:115 ../src/misc/parole-filters.c:133
 msgid "Audio and video"
 msgstr "Pliki dźwiękowe i wideo"
 
-#: ../src/misc/parole-filters.c:163 ../src/misc/parole-filters.c:179
+#: ../src/misc/parole-filters.c:162 ../src/misc/parole-filters.c:178
 msgid "All supported files"
 msgstr "Wszystkie obsługiwane pliki"
 
-#: ../src/misc/parole-filters.c:206
+#: ../src/misc/parole-filters.c:205
 msgid "Playlist files"
 msgstr "Pliki list odtwarzania"
 
@@ -1217,4 +1221,4 @@ msgstr "MPRIS2"
 
 #: ../src/plugins/mpris2/mpris2.desktop.in.h:2
 msgid "MPRIS2 remote control"
-msgstr "Zdalna kontrola MPRIS2"
+msgstr "Zdalne sterowanie MPRIS2"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list