[Xfce4-commits] [apps/parole] 01/01: I18n: Update translation nl (99%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Sun Jul 6 12:30:56 CEST 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository apps/parole.

commit a41bf84989b55911f3da964b2df9490ee15c02e4
Author: Pjotr <pjotrvertaalt at gmail.com>
Date:  Sun Jul 6 12:30:55 2014 +0200

  I18n: Update translation nl (99%).
  
  271 translated messages, 2 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/nl.po |  75 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 38 insertions(+), 37 deletions(-)

diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index cfd1ec2..ef01c25 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-06-30 00:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-07-01 17:22+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-07-04 18:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-07-06 10:24+0000\n"
 "Last-Translator: Pjotr <pjotrvertaalt at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Dutch (http://www.transifex.com/projects/p/xfce-apps/language/nl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -230,8 +230,8 @@ msgid "Open Media Files"
 msgstr "Open mediabestanden"
 
 #: ../data/interfaces/playlist.ui.h:1
-#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:27 ../src/parole-medialist.c:816
-#: ../src/parole-medialist.c:859 ../src/parole-player.c:3262
+#: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:27 ../src/parole-medialist.c:806
+#: ../src/parole-medialist.c:849 ../src/parole-player.c:3262
 msgid "Playlist"
 msgstr "Speellijst"
 
@@ -365,8 +365,8 @@ msgid "General"
 msgstr "Algemeen"
 
 #: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:13
-msgid "<i>Changes to this field require Parole to be restarted.</i>"
-msgstr "<i>Veranderingen in dit veld vereisen een herstart van Parole</i>"
+msgid "Please restart Parole for this change to take effect."
+msgstr "Herstart Parole a.u.b. om deze verandering effect te laten hebben."
 
 #: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:14
 msgid "<b>Video Output</b>"
@@ -501,10 +501,17 @@ msgid ""
 msgstr "Parole heeft de volgende functies: afspelen van lokale mediabestanden, inclusief video met ondersteuning voor ondertiteling, geluids-CD's, DVD's en rechtstreekse uitzendingen. Parole kan ook worden uitgebreid met invoegtoepassingen."
 
 #: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"This unstable development release adds the new clutter backend and cleans up"
+" deprecated Gtk3 symbols. It also adds a \"go to position\" feature and "
+"several bugs have been addressed."
+msgstr "Deze instabiele ontwikkelingsversie voegt de nieuwe achtergronddienst clutter toe en verwijdert verouderde Gtk3-symbolen. Hij voegt ook de functie \"ga naar positie\" toe. Verder zijn er verscheidene fouten hersteld."
+
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:4
 msgid "This release fixes a problem with detecting DVD drive locations."
 msgstr "Deze versie herstelt een probleem met het herkennen van lokaties van DVD-stations."
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:4
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:5
 msgid ""
 "This release features the completed transition to the Gtk+3 toolkit, "
 "improvements in the user-interface (more streamlined menus), better "
@@ -513,20 +520,20 @@ msgid ""
 "and we use the GStreamer1.0 framework now by default."
 msgstr "Deze versie bevat de voltooide overgang naar de GTK+3-gereedschapskist, verbeteringen in de gebruikersschil (beter gestroomlijnde menu's) en betere afspeellijsten. Buitendien zijn bestaande invoegtoepassingen verbeterd en is er een nieuwe toegevoegd (MPRIS2). De meeste grafische kunst is voor deze versie bijgewerkt en we gebruiken nu standaard GStreamer1.0."
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:5
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:6
 msgid ""
 "This unstable development release features mostly bugfixes and introduces "
 "the new MPRIS2 plugin."
 msgstr "Deze onstabiele ontwikkelingsversie bevat voornamelijk foutreparaties en introduceert de nieuwe invoegtoepassing MPRIS2."
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:6
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:7
 msgid ""
 "This is a bugfix release which fixes the loading of playlists with relative "
 "paths, improves the file-filters for audio/video mimetypes and fixes the "
 "\"Remove duplicates\" functionality."
 msgstr "Dit is een versie die vooral is gericht op foutreparaties. Ze herstelt het laden van afspeellijsten met relatieve paden, verbetert de bestandenfilters voor audio/video-bestandtypes en herstelt de functionaliteit voor \"Duplicaten verwijderen\"."
 
-#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:7
+#: ../data/appdata/parole.appdata.xml.in.h:8
 msgid ""
 "This unstable development release features the complete port to the Gtk+3 "
 "toolkit, improvements in the user-interface (more streamlined menus), better"
@@ -542,7 +549,7 @@ msgstr "Boodschap"
 msgid "Error"
 msgstr "Fout"
 
-#: ../src/gst/parole-gst.c:1272 ../src/parole-medialist.c:403
+#: ../src/gst/parole-gst.c:1272 ../src/parole-medialist.c:393
 #, c-format
 msgid "Track %i"
 msgstr "Nummer %i"
@@ -712,69 +719,63 @@ msgstr "Parole is al actief, gebruik -i om een nieuwe instantie te openen\n"
 msgid "All files"
 msgstr "Alle bestanden"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:219
+#: ../src/parole-medialist.c:218 ../src/parole-medialist.c:1588
 #, c-format
 msgid "Playlist (%i item)"
-msgstr "Speellijst (%i element)"
+msgid_plural "Playlist (%i items)"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: ../src/parole-medialist.c:223
+#: ../src/parole-medialist.c:223 ../src/parole-medialist.c:1590
 #, c-format
 msgid "Playlist (%i chapter)"
-msgstr "Speellijst (%i hoofdstuk)"
-
-#: ../src/parole-medialist.c:230 ../src/parole-medialist.c:1596
-#, c-format
-msgid "Playlist (%i items)"
-msgstr "Speellijst (%i elementen)"
-
-#: ../src/parole-medialist.c:234 ../src/parole-medialist.c:1597
-#, c-format
-msgid "Playlist (%i chapters)"
-msgstr "Speellijst (%i hoofdstukken)"
+msgid_plural "Playlist (%i chapters)"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-#: ../src/parole-medialist.c:419 ../src/parole-player.c:737
+#: ../src/parole-medialist.c:409 ../src/parole-player.c:737
 #, c-format
 msgid "Chapter %i"
 msgstr "Hoofdstuk %i"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:708
+#: ../src/parole-medialist.c:698
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Toestemming geweigerd"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:710
+#: ../src/parole-medialist.c:700
 msgid "Error saving playlist file"
 msgstr "Opslaan van de speellijst is mislukt"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:722
+#: ../src/parole-medialist.c:712
 msgid "Unknown playlist format"
 msgstr "Onbekende opmaak van speellijst"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:723
+#: ../src/parole-medialist.c:713
 msgid "Please choose a supported playlist format"
 msgstr "Kies a.u.b. een ondersteunde opmaak voor speellijsten"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:777 ../src/parole-plugins-manager.c:369
+#: ../src/parole-medialist.c:767 ../src/parole-plugins-manager.c:369
 msgid "Unknown"
 msgstr "Onbekend"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:866
+#: ../src/parole-medialist.c:856
 msgid "M3U Playlists"
 msgstr "M3U-speellijsten"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:874
+#: ../src/parole-medialist.c:864
 msgid "PLS Playlists"
 msgstr "PLS-speellijsten"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:882
+#: ../src/parole-medialist.c:872
 msgid "Advanced Stream Redirector"
 msgstr "Advanced Stream Redirector"
 
-#: ../src/parole-medialist.c:890
+#: ../src/parole-medialist.c:880
 msgid "Shareable Playlist"
 msgstr "Deelbare speellijst"
 
 #. Clear
-#: ../src/parole-medialist.c:1229
+#: ../src/parole-medialist.c:1219
 msgid "Open Containing Folder"
 msgstr "Open map waar het inzit"
 
@@ -953,7 +954,7 @@ msgstr "vertalers"
 msgid "Visit Parole website"
 msgstr "Webstek van Parole bezoeken"
 
-#: ../src/parole-conf-dialog.c:310
+#: ../src/parole-conf-dialog.c:313
 msgid "Clutter (OpenGL)"
 msgstr "Clutter (OpenGL)"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list