[Xfce4-commits] [apps/xfce4-screenshooter] 01/02: I18n: Update translation cs (100%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Sun Dec 21 18:31:13 CET 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository apps/xfce4-screenshooter.

commit 7812f2524785ba586c80b6edc6c700d72084563e
Author: Michal Várady <miko.vaji at gmail.com>
Date:  Sun Dec 21 18:31:11 2014 +0100

  I18n: Update translation cs (100%).
  
  60 translated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/cs.po | 238 ++++++++++++++++++++++----------------------------------------
 1 file changed, 84 insertions(+), 154 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 8de57d1..4173d40 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -4,13 +4,14 @@
 # 
 # Translators:
 # Alois Nešpor <info at aloisnespor.info>, 2013-2014
+# Michal Várady <miko.vaji at gmail.com>, 2014
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-05-05 18:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-08-31 20:56+0000\n"
-"Last-Translator: Alois Nešpor <info at aloisnespor.info>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-20 12:31+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-21 13:36+0000\n"
+"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/xfce-apps/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -18,141 +19,149 @@ msgstr ""
 "Language: cs\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:453
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:466
 #, c-format
 msgid "%.2fKb of %.2fKb"
 msgstr "%.2fKb z %.2fKb"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:539
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:552
 msgid "Transfer"
 msgstr "Přenos"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:560
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:573
 msgid ""
 "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">The screenshot is being "
 "transferred to:</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Snímek obrazovky se přenáší na adresu:</span>"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:682 ../lib/screenshooter-dialogs.c:699
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:891 ../lib/screenshooter-utils.c:64
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:695 ../lib/screenshooter-dialogs.c:712
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:905 ../lib/screenshooter-utils.c:64
 #: ../lib/screenshooter-utils.c:96
 #: ../src/xfce4-screenshooter.desktop.in.in.h:1
 #: ../panel-plugin/screenshooter.desktop.in.h:1
 msgid "Screenshot"
 msgstr "Snímek obrazovky"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:694
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:707
 msgid "Take a screenshot"
 msgstr "Pořídit snímek obrazovky"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:709
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:722
 msgid "Preferences"
 msgstr "Předvolby"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:740
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:753
 msgid "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Region to capture</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Snímaná oblast</span>"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:760
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:773
 msgid "Entire screen"
 msgstr "Celá obrazovka"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:767 ../src/main.c:59
-#: ../panel-plugin/screenshooter-plugin.c:317
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:780 ../src/main.c:60
+#: ../panel-plugin/screenshooter-plugin.c:318
 msgid "Take a screenshot of the entire screen"
 msgstr "Pořídí snímek celé obrazovky"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:775
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:788
 msgid "Active window"
 msgstr "Aktivní okno"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:782 ../src/main.c:96
-#: ../panel-plugin/screenshooter-plugin.c:322
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:795 ../src/main.c:102
+#: ../panel-plugin/screenshooter-plugin.c:323
 msgid "Take a screenshot of the active window"
 msgstr "Pořídí snímek aktivního okna"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:790
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:803
 msgid "Select a region"
 msgstr "Vybraná oblast"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:795 ../src/main.c:74
-#: ../panel-plugin/screenshooter-plugin.c:327
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:808 ../src/main.c:75
+#: ../panel-plugin/screenshooter-plugin.c:328
 msgid ""
 "Select a region to be captured by clicking a point of the screen without "
 "releasing the mouse button, dragging your mouse to the other corner of the "
 "region, and releasing the mouse button."
 msgstr "Pořídí snímek vybrané oblasti tak, že kliknete myší v počátečním bodě, bez uvolnění tlačítka přesunete kurzor myši do protějšího bodu vybrané oblasti a poté tlačítko myši pustíte."
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:805
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:818
 msgid "Capture the mouse pointer"
 msgstr "Zachytit ukazatel myši"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:810
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:823
 msgid "Display the mouse pointer on the screenshot"
 msgstr "Zobrazit ukazatel myši na snímku obrazovky"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:826
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:839
 msgid "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Delay before capturing</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Prodleva před pořízením snímku</span>"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:848
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:861
 msgid "Delay in seconds before the screenshot is taken"
 msgstr "Zpoždění před pořízením snímku obrazovky v sekundách"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:851
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:864
 msgid "seconds"
 msgstr "sekund"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:903
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:917
 msgid "Action"
 msgstr "Akce"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:932
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:946
 msgid "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Action</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Akce</span>"
 
 #. Save option radio button
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:948
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:964
 msgid "Save"
 msgstr "Uložit"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:953
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:969
 msgid "Save the screenshot to a PNG file"
 msgstr "Uložit snímek obrazovky do souboru PNG"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:962
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:978
 msgid "Copy to the clipboard"
 msgstr "Zkopírovat do schránky"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:964
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:980
 msgid "Copy the screenshot to the clipboard so that it can be pasted later"
 msgstr "Zkopíruje snímek obrazovky do schránky, aby bylo možné jej později vložit jinam"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:981
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:992
 msgid "Open with:"
 msgstr "Otevřít pomocí:"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:987
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:998
 msgid "Open the screenshot with the chosen application"
 msgstr "Otevře snímek obrazovky ve zvolené aplikaci"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:1005 ../src/main.c:69
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:1017 ../src/main.c:70
 msgid "Application to open the screenshot"
 msgstr "Aplikace pro otevírání snímků obrazovky"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:1015
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:1027
 msgid "Host on ZimageZ"
 msgstr "Hostovat v galerii ZimageZ"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:1019 ../src/main.c:86
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:1031 ../src/main.c:87
 msgid "Host the screenshot on ZimageZ, a free online image hosting service"
-msgstr "Snímek obrazovky bude hostován v galerii ZimageZ, bezplatnou službou pro hostování obrázků"
+msgstr "Snímek obrazovky bude hostován v galerii ZimageZ, bezplatné službě pro hostování obrázků"
+
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:1040
+msgid "Host on Imgur"
+msgstr "Hostovat v galerii Imgur"
+
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:1044 ../src/main.c:92
+msgid "Host the screenshot on Imgur, a free online image hosting service"
+msgstr "Snímek obrazovky bude hostován v galerii Imgur, bezplatné službě pro hostování obrázků"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:1033
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:1058
 msgid "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Preview</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Náhled</span>"
 
-#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:1094
+#: ../lib/screenshooter-dialogs.c:1119
 msgid "Save screenshot as..."
 msgstr "Uložit snímek obrazovky jako..."
 
@@ -163,212 +172,123 @@ msgid ""
 "%s"
 msgstr "<b>Aplikace nemohla být spuštěna.</b>\n%s"
 
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:114
+#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:88
 #, c-format
 msgid "An error occurred when creating the XMLRPC request."
 msgstr "Při vytváření požadavku XMLRPC došlo k chybě."
 
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:133
+#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:107
 #, c-format
 msgid "An error occurred when transferring the data to ZimageZ."
 msgstr "Při přenosu dat do galerie ZimageZ došlo k chybě."
 
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:158
+#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:132
 #, c-format
 msgid "An error occurred when parsing the response from ZimageZ."
 msgstr "Při zpracování odpovědi galerie ZimageZ došlo k chybě."
 
 #. For translators: the first wildcard is the date, the second one the time,
 #. * e.g. "Taken on 12/31/99, at 23:13:48".
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:210
+#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:182
 #, c-format
-msgid "Taken on %s, at %s"
-msgstr "Pořízeno %s v %s"
+msgid "Taken on %x, at %X"
+msgstr "Datum a čas pořízení snímku: %x, %X"
 
 #. Start the user soup session
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:282
+#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:255
 msgid "Initialize the connection..."
 msgstr "Inicializace spojení..."
 
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:328
+#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:301
 msgid ""
 "Please fill the following fields with your <a href=\"http://www.zimagez.com\">ZimageZ</a> \n"
 "user name, passsword and details about the screenshot."
 msgstr "Do následujících polí vyplňte uživatelské jméno, heslo a podrobnosti o snímku obrazovky\nv galerii <a href=\"http://www.zimagez.com\">ZimageZ</a>."
 
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:385
+#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:358
 msgid "Check the user information..."
 msgstr "Ověřování údajů o uživateli..."
 
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:392
+#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:365
 msgid ""
 "<span weight=\"bold\" foreground=\"darkred\" stretch=\"semiexpanded\">You "
 "must fill all the fields.</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" foreground=\"darkred\" stretch=\"semiexpanded\">Je nutné vyplnit všechna pole.</span>"
 
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:406
+#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:379
 msgid "Login on ZimageZ..."
 msgstr "Přihlašování do galerie ZimageZ..."
 
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:446 ../lib/screenshooter-zimagez.c:597
+#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:419 ../lib/screenshooter-zimagez.c:570
 msgid ""
 "An unexpected reply from ZimageZ was received. The upload of the screenshot "
 "failed."
 msgstr "Byla přijata neočekávaná odpověď z galerie ZimageZ. Uložení snímku obrazovky na web se nezdařilo."
 
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:485
+#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:458
 msgid ""
 "<span weight=\"bold\" foreground=\"darkred\" stretch=\"semiexpanded\">The "
 "user and the password you entered do not match. Please retry.</span>"
 msgstr "<span weight=\"bold\" foreground=\"darkred\" stretch=\"semiexpanded\">Zadané uživatelské jméno nebo heslo není platné. Zadejte jej znovu.</span>"
 
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:543
+#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:516
 msgid "Upload the screenshot..."
 msgstr "Uložit snímek obrazovky na web..."
 
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:576
+#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:549
 #, c-format
 msgid "An error occurred while uploading the screenshot."
 msgstr "Při ukládání snímku obrazovky na web došlo k chybě."
 
 #. End the user session
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:609
+#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:582
 msgid "Close the session on ZimageZ..."
 msgstr "Zavřít relaci na galerii ZimageZ..."
 
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:679
-msgid "Details about the screenshot for ZimageZ"
-msgstr "Podobnosti o snímku obrazovky pro galerii ZimageZ"
-
-#. Create the user label
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:719
-msgid "User:"
-msgstr "Uživatel:"
-
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:730
-msgid ""
-"Your Zimagez user name, if you do not have one yet please create one on the "
-"Web page linked above"
-msgstr "Vaše uživatelské jméno v galerii Zimagez. Pokud ještě nemáte účet, vytvořte si jej kliknutím na odkaz na webovou stránku výše"
-
-#. Create the password label
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:736
-msgid "Password:"
-msgstr "Heslo:"
-
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:746
-msgid "The password for the user above"
-msgstr "Heslo pro uživatele zmíněného výše"
-
-#. Create the title label
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:752
-msgid "Title:"
-msgstr "Titulek:"
-
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:762
-msgid ""
-"The title of the screenshot, it will be used when displaying the screenshot "
-"on ZimageZ"
-msgstr "Titulek snímku obrazovky, bude použit při zobrazení tohoto snímku v galerii Zimagez"
-
-#. Create the comment label
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:768
-msgid "Comment:"
-msgstr "Komentář:"
-
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:779
-msgid ""
-"A comment on the screenshot, it will be used when displaying the screenshot "
-"on ZimageZ"
-msgstr "Komentář snímku obrazovky, bude použit při zobrazení tohoto snímku v galerii Zimagez"
-
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:902
-#, c-format
-msgid "<a href=\"%s\">Full size image</a>"
-msgstr "<a href=\"%s\">Obrázek v plném rozlišení</a>"
-
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:904
-#, c-format
-msgid "<a href=\"%s\">Large thumbnail</a>"
-msgstr "<a href=\"%s\">Velký náhled</a>"
-
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:906
-#, c-format
-msgid "<a href=\"%s\">Small thumbnail</a>"
-msgstr "<a href=\"%s\">Malý náhled</a>"
-
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:922
-msgid "My screenshot on ZimageZ"
-msgstr "Můj snímek obrazovky v galerii ZimageZ"
-
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:948
-msgid "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Links</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Odkazy</span>"
-
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:987
-msgid ""
-"<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Code for a thumbnail pointing"
-" to the full size image</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Kód pro náhled odkazující na obrázek v plném rozlišení</span>"
-
-#. HTML title
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:1003
-msgid "HTML"
-msgstr "HTML"
-
-#. BB title
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:1024
-msgid "BBCode for forums"
-msgstr "Kód BBCode pro diskuzní fóra"
-
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:1155
+#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:643
 msgid "ZimageZ"
 msgstr "ZimageZ"
 
-#: ../lib/screenshooter-zimagez.c:1188
-msgid "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Status</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" stretch=\"semiexpanded\">Stav</span>"
-
-#: ../src/main.c:49
+#: ../src/main.c:50
 msgid "Copy the screenshot to the clipboard"
 msgstr "Zkopírovat snímek obrazovky do schránky"
 
-#: ../src/main.c:54
+#: ../src/main.c:55
 msgid "Delay in seconds before taking the screenshot"
 msgstr "Zpoždění před pořízením snímku obrazovky v sekundách"
 
-#: ../src/main.c:64
+#: ../src/main.c:65
 msgid "Display the mouse on the screenshot"
 msgstr "Zobrazovat myš na snímku obrazovky"
 
-#: ../src/main.c:81
+#: ../src/main.c:82
 msgid "Directory where the screenshot will be saved"
 msgstr "Adresář pro uložení snímků obrazovky"
 
-#: ../src/main.c:91
+#: ../src/main.c:97
 msgid "Version information"
 msgstr "Informace o verzi"
 
-#: ../src/main.c:140
+#: ../src/main.c:146
 #, c-format
 msgid "Conflicting options: --%s and --%s cannot be used at the same time.\n"
 msgstr "Konflikt voleb: volby --%s a --%s nelze použít najednou.\n"
 
-#: ../src/main.c:142
+#: ../src/main.c:148
 #, c-format
 msgid ""
 "The --%s option is only used when --fullscreen, --window or --region is "
 "given. It will be ignored.\n"
 msgstr "Volba --%s se používá pouze při současném použití jedné z voleb --fullscreen, --windows nebo --region. Volba bude ignorována.\n"
 
-#: ../src/main.c:156
+#: ../src/main.c:162
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: %s\n"
 "Try %s --help to see a full list of available command line options.\n"
 msgstr "%s: %s\nÚplný výpis dostupných voleb příkazové řádky získáte příkazem %s --help\n"
 
-#: ../src/main.c:332
+#: ../src/main.c:358
 #, c-format
 msgid "%s is not a valid directory, the default directory will be used."
 msgstr "%s není platným adresářem, použije se výchozí adresář."
@@ -378,3 +298,13 @@ msgstr "%s není platným adresářem, použije se výchozí adresář."
 msgid ""
 "Take screenshots of the entire screen, of the active window or of a region"
 msgstr "Pořizuje snímky celé obrazovky, aktivního okna nebo zvolené oblasti"
+
+#: ../src/xfce4-screenshooter.appdata.xml.in.h:1
+msgid ""
+"This application allows you to capture the entire screen, the active window "
+"or a selected region. You can set the delay that elapses before the "
+"screenshot is taken and the action that will be done with the screenshot: "
+"save it to a PNG file, copy it to the clipboard, open it using another "
+"application, or host it on ZimageZ or imgur, free online image hosting "
+"services."
+msgstr "Tato aplikace vám umožňuje pořídit snímek celé obrazovky, aktivního okna nebo vybrané oblasti. Lze také nastavit prodlevu před pořízením snímku a akci, která se po pořízení snímku provede: uložení do souboru PNG, zkopírování do schránky, otevření pomocí jiné aplikace nebo nahrání snímku do galerií ZimageZ nebo imgur, bezplatných online služeb pro hostování obrázků."

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list