[Xfce4-commits] [www/www.xfce.org] 01/01: I18n: Update translation tr (60%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Thu Dec 18 06:31:46 CET 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository www/www.xfce.org.

commit 9ab5113b59fb10da68b4f4efb4537c8b43a02faa
Author: Natavan Mirzayeva <mirzayevanatavan at gmail.com>
Date:  Thu Dec 18 06:31:44 2014 +0100

  I18n: Update translation tr (60%).
  
  355 translated messages, 236 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 lib/po/tr.po |  38 +++++++++++++++++++-------------------
 1 file changed, 19 insertions(+), 19 deletions(-)

diff --git a/lib/po/tr.po b/lib/po/tr.po
index 7f7be47..c7f5445 100644
--- a/lib/po/tr.po
+++ b/lib/po/tr.po
@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Websites\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.xfce.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-07-03 22:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-17 23:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-18 00:18+0000\n"
 "Last-Translator: Natavan Mirzayeva <mirzayevanatavan at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/xfce-www/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -176,14 +176,14 @@ msgid ""
 "view statistics. All translation updates are directly submitted in the <a "
 "href=\"http://git.xfce.org\">Xfce GIT repositories</a>, so they are directly"
 " available for the rest of the world."
-msgstr ""
+msgstr "Xfce çevirmenleri için bir portal olarak <a href=\"https://www.transifex.com/\"> Transifex </a> çeviri platformu kullanır.Bu çevirmenlere, on-line çeviri,yeni <em> po </ em> -dosyalar, saat çevirilerini ve görünüm istatistiklerini göndermek için izin verilir.Tüm çeviri güncellemeleri doğrudan Xfce GYTE </a> depoları <a href=\"http://git.xfce.org\"> teslim edilir, bu nedenle dünyanın geri kalanı için irtibata geçilir."
 
 #: getinvolved/translation.php:14
 msgid ""
 "Because we'd like to translate Xfce in as much languages as possible, we are"
 " always looking for new translation contributors. If you're interested in "
 "this, read the <em>getting started</em> section below."
-msgstr ""
+msgstr "Biz her zaman yeni çeviride katkısı bulunan kimseleri arıyoruz,çünki Xfce'yi mümkün olduğunca fazla dile çevirmek istiyoruz.Eğer sizde ilgileniyorsanız, aşağıda <em> başlarken </ em> bölümünü okuyunuz."
 
 #: getinvolved/translation.php:17
 msgid "Getting Started"
@@ -193,7 +193,7 @@ msgstr "Başlarken"
 msgid ""
 "Before you can contribute translations, you have to go through the steps "
 "below. Note that <em>ALL</em> these steps are required:"
-msgstr ""
+msgstr "Çeviriye katkıda bulunmadan önce,aşağıdaki adımları gitmek zorundasınız.Not <em> ki TÜM </ em> bu adımlar gereklidir:"
 
 #: getinvolved/translation.php:24
 msgid ""
@@ -223,7 +223,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Now wait patently. If it takes too long, leave a message on the translation "
 "mailing list."
-msgstr ""
+msgstr "Şimdi açıkça bekleyiniz. Çok uzun sürerse, çeviri posta listesinde bir mesaj bırakın."
 
 #: getinvolved/translation.php:32
 msgid ""
@@ -238,7 +238,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "If you think anything went wrong, ideas? Don't hesitate and send an email to"
 " the Xfce translation mailing list, we're always there to help you!"
-msgstr ""
+msgstr "Eğer bir şeylerin yanlış gittiğini düşünüyorsanız,o zaman fikirler? Tereddüt etmeyin ve Xfce çeviri posta listesine bir e-posta gönderin, size yardımcı olmak için her zaman oradayız!"
 
 #: getinvolved/translation.php:39
 msgid "Team Work"
@@ -259,7 +259,7 @@ msgid ""
 "The header of the PO files contain the field "Last-Translator" As "
 "example here is the French translation of xfce4-panel: <a "
 "href=\"http://git.xfce.org/xfce/xfce4-panel/plain/po/fr.po\">fr.po</a>."
-msgstr ""
+msgstr " PO dosyalarının başlık alanını & quot;Son-Çevirmen & quot içerirler: Örnek olarak burada xfce4-panel Fransızca çevirisi vardır: <a Href=\"http://git.xfce.org/xfce/xfce4-panel/plain/po/fr.po\"> fr.po </a>."
 
 #: getinvolved/translation.php:50
 msgid ""
@@ -288,7 +288,7 @@ msgid ""
 "Transifex allows you to manage a team with a list of translators and "
 "coordinators. Usually you will find one coordinator per team who is allowed "
 "to perform the following tasks:"
-msgstr ""
+msgstr "Transifex çevirmen ve koordinatörler listesi ile takım yönetmeni sağlar.Genellikle aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için takımın başında bir koordinatör bulacaksınız:"
 
 #: getinvolved/translation.php:62
 msgid "Accept or deny new translators in the team"
@@ -346,28 +346,28 @@ msgid ""
 "The Xfce Desktop provides all the required settings to configure your "
 "hardware, desktop appearance and other desktop-critical settings allowing "
 "you to easily manage your system."
-msgstr ""
+msgstr "Xfce Masaüstü gerekli tüm ayarların,sisteminizi kolayca yönetmek için izin donanım, masaüstü görünümü ve diğer masaüstü kritik ayarların yapılandırılmasını sağlar."
 
 #: frontpage.php:24
 msgid ""
 "The Xfce Window Manager is the core of the desktop. It can be tuned to make "
 "window management quick and predictable. It also features around 100 border "
 "styles giving it the look you want!"
-msgstr ""
+msgstr "Xfce Pencere Yöneticisi,masaüstünün çekirdeğidir.Bu pencere yönetimini hızlı ve öngörülebilir hale getirmek için ayarlanmış olabilir.Ayrıca istediğiniz görünümü veren yaklaşık 100 sınır stilleri vardır!"
 
 #: frontpage.php:27
 msgid ""
 "The Xfce Panel can be customized in numerous ways so it provides all the "
 "items you need right where you need them. It has three different display "
 "modes, transparency and a few dozen different plugins."
-msgstr ""
+msgstr "O bunları gereken yere doğru ihtiyacınız olan tüm öğeleri sağlar, böylece Xfce Paneli çeşitli şekillerde özelleştirilebilir.Üç farklı görüntüleme modu, şeffaflık ve bir kaç düzine farklı eklentileri vardır."
 
 #: frontpage.php:30
 msgid ""
 "Beside the core desktop functionality, a number of other applications are "
 "developed in the Xfce repositories, like an image viewer, the Midori web "
 "browser, task manager, notes plugin and calendar."
-msgstr ""
+msgstr "Çekirdekli masaüstü işlevselliğinin yanında, diğer uygulamaların bir sayı resim görüntüleyici, Midori web tarayıcısı, görev yöneticisi gibi, eklenti ve takvim notları, Xfce depolarında geliştirilmiştir."
 
 #: frontpage.php:68 header.php:6
 msgid "Xfce Desktop Environment"
@@ -433,7 +433,7 @@ msgid ""
 "communities are a good place to get help or to share your ideas. You might "
 "also want to have a look at the communities of the different distributions "
 "which provide Xfce."
-msgstr ""
+msgstr "Bir sorunu çözmek için ya da herhangi bir şekilde katkıda bulunmak istenildiğinde, Xfce toplulukları yardım almak için ya da fikirlerin paylaşılması için iyi bir yerdir."
 
 #: community/index.php:13
 msgid "Mailing lists"
@@ -569,7 +569,7 @@ msgstr "Kategoriler"
 
 #: header.php:56
 msgid "Navigate"
-msgstr ""
+msgstr "Yön belirticisi"
 
 #: header.php:58
 msgid "Home"
@@ -2252,7 +2252,7 @@ msgstr ""
 
 #: about/tour.php:41
 msgid "Action plugin in a menu mode (left), and in a button mode (right)"
-msgstr ""
+msgstr "Eylem eklentisi bir menü modunda (solda), bir düğme modundadır (sağ)."
 
 #: about/tour.php:43
 msgid "Window Buttons"
@@ -2283,7 +2283,7 @@ msgstr ""
 
 #: about/tour.php:55
 msgid "Applications Autostart"
-msgstr ""
+msgstr "OtomatikBaşlat uygulamaları."
 
 #: about/tour.php:57
 msgid ""
@@ -2300,7 +2300,7 @@ msgstr ""
 #: about/tour.php:59
 msgid ""
 "Applications, which are not a part of Xfce, are listed using an italic font"
-msgstr ""
+msgstr "Xfce'nin bir parçası olmayan uygulamalar,italik yazı tipi kullanılarak listelenmiştir."
 
 #: about/tour.php:63
 msgid "Settings Daemon"
@@ -2311,7 +2311,7 @@ msgid ""
 "Xfce 4.8 used two processes for applying settings: <tt>xfce4-settings-"
 "helper</tt> and <tt>xfsettingsd</tt>. In 4.10 they have been merged into "
 "xfsettingsd, which now handles all system settings."
-msgstr ""
+msgstr "Xfce 4.8 ayarları uygulamak için iki süreçleri kullanır: <tt> xfce4-settings-yardımcı </ tt> ve <tt> xfsettingsd </ tt>.4.10'da onlar artık şu anda tüm sistem ayarlarını yöneten xfsettingsd içine birleştirilmiştir."
 
 #: about/tour.php:69
 msgid ""
@@ -2325,7 +2325,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "The settings manager with icons grouped by category and a search filter "
 "applied"
-msgstr ""
+msgstr "Simgeleri ile ayarlar yöneticisi kategoriye göre gruplandırılmış ve arama filtresi uygulanmıştır."
 
 #: about/tour.php:73
 msgid "Settings Editor"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list