[Xfce4-commits] [panel-plugins/xfce4-weather-plugin] 01/01: I18n: Update translation tr (97%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Wed Dec 17 00:31:59 CET 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository panel-plugins/xfce4-weather-plugin.

commit 06268094642767b49dc077572246259e2578e202
Author: Natavan Mirzayeva <mirzayevanatavan at gmail.com>
Date:  Wed Dec 17 00:31:58 2014 +0100

  I18n: Update translation tr (97%).
  
  321 translated messages, 9 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/tr.po |  8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 63e9bfd..b897b55 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Panel Plugins\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-10-24 18:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-16 14:59+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-16 22:02+0000\n"
 "Last-Translator: Natavan Mirzayeva <mirzayevanatavan at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/xfce-panel-plugins/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -648,7 +648,7 @@ msgid ""
 "system). Information about how to create or use icon themes can be found in "
 "the README file. New icon themes will be detected everytime you open this "
 "config dialog."
-msgstr ""
+msgstr "Mevcut simge temaları burada listelenmiştir.Simge temalarını $ HOME / .yapılandırma / xfce4 / hava durumu / simgeler 'e(veya sisteminizdeki eşdeğer sistem) yükleye bilirsiniz.Nasıl oluşturulacağını veya simge temalarının nasıl kullanılacağı hakkındaki bilgiyi README dosyasından bulabilrsiniz. Her bu yapılandırma iletişim kutusunu açtığınızda yeni simge temaları tespit edilecektir."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:1232
 msgid ""
@@ -787,7 +787,7 @@ msgid ""
 "the water content of air, relative humidity gives (in %) the current "
 "absolute humidity relative to the maximum for that air temperature and "
 "pressure."
-msgstr ""
+msgstr "Nem havadaki su buharı miktarı olarak tanımlanır ve yağış, sis ve çiy olasılığını yükseltmektedir.Mutlak nem havanın su içeriği iken,bağıl nem (% olarak) hava sıcaklığı ve basıncının en fazla mevcut mutlak nem cinsinden verir."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:1577
 msgid ""
@@ -801,7 +801,7 @@ msgid ""
 "Also known as <i>felt temperature</i>, <i>effective temperature</i>, or what some weather providers declare as <i>feels like</i>. Human temperature sensation is not only based on air temperature, but also on heat flow, physical activity and individual condition. While being a highly subjective value, apparent temperature can actually be useful for warning about extreme conditions (cold, heat).\n"
 "\n"
 "<b>Note:</b> This is a calculated value not provided by met.no. You should use a calculation model appropriate for your local climate and personal preferences on the units page."
-msgstr ""
+msgstr "Ayrıca <i>algılanan sıcaklık</i>, <i>etkili sıcaklık</i> olarak biliniyor veya bazı hava sağlayıcıları <i>gibi algılıyor</i> olarak bildiriliyor.İnsanın sıcaklık hissi sadece hava sıcaklığına değil,aynı zamanda ısı akışı, fiziksel aktivite ve bireysel durumuna bağlıdır.Son derece subjektif bir değer olurken, belirgin sıcaklık aslında aşırı koşullar hakkında uyarı için yararlı olabilir (soğuk,ısı).\n\n<b>Not:</b> Bu hesaplanan değer met.no. tarafından sağlanmamıştır.Yerel iklim [...]
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:1603
 msgid ""

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list