[Xfce4-commits] [panel-plugins/xfce4-weather-plugin] 01/01: I18n: Update translation tr (96%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Tue Dec 16 18:31:57 CET 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository panel-plugins/xfce4-weather-plugin.

commit 4bd8f9644de84e7d8636bd374c756ac0889e2a58
Author: Natavan Mirzayeva <mirzayevanatavan at gmail.com>
Date:  Tue Dec 16 18:31:55 2014 +0100

  I18n: Update translation tr (96%).
  
  318 translated messages, 12 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/tr.po |  10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 08b4bb5..63e9bfd 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Panel Plugins\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-10-24 18:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-15 23:31+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-16 14:59+0000\n"
 "Last-Translator: Natavan Mirzayeva <mirzayevanatavan at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/xfce-panel-plugins/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -361,13 +361,13 @@ msgstr "<i>Eğer beğendiğin,doğru yükseklik ve zaman dilimindeki aygıt isim
 msgid ""
 "Named after the astronomer Anders Celsius who invented the original scale in 1742, the Celsius scale is an international standard unit and nowadays defined using the Kelvin scale. 0 °C is equivalent to 273.15 K and 1 °C difference in temperature is exactly the same difference as 1 K. It is defined with the melting point of water being roughly at 0 °C and its boiling point at 100 °C at one standard atmosphere (1 atm = 1013.5 hPa). Until 1948, the unit was known as <i>centigrade</i> - fro [...]
 "In meteorology and everyday life the Celsius scale is very convenient for expressing temperatures because its numbers can be an easy indicator for the formation of black ice and snow."
-msgstr ""
+msgstr "1742 yılında orijinal ölceği icat etmiş Anders Celsius'dan adını alan Celcius ölçeği uluslararası bir standart birimdir ve günümüzde Kelvin ölçeği kullanılarak tanımlanır.0 ° C ile 273,15 K eşdeğerdir ve 1 °C ile 1 K sıcaklık farkları aynıdır.Yaklaşık olarak 0 °C seviyesinde suda erime noktası ve standart bir atmosferde(1 atm = 1013.5 hPa) 100 ° C kaynama noktası ile tanımlanır.1948 yılına kadar birim <i>santigrat</i> - Latinceden <i>sesli</i> (100) ve<i>derece</i> (adımlar) [...]
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:661
 msgid ""
 "The current Fahrenheit temperature scale is based on one proposed in 1724 by the physicist Daniel Gabriel Fahrenheit. 0 °F was the freezing point of brine on the original scale at standard atmospheric pressure, which was the lowest temperature achievable with this mixture of ice, salt and ammonium chloride. The melting point of water is at 32 °F and its boiling point at 212 °F. The Fahrenheit and Celsius scales intersect at -40 degrees. Even in cold winters, the temperatures usually do [...]
 "With its inventor being a member of the Royal Society in London and having a high reputation, the Fahrenheit scale enjoyed great popularity in many English-speaking countries, but was replaced by the Celsius scale in most of these countries during the metrification process in the mid to late 20th century."
-msgstr ""
+msgstr "Mevcut Fahrenheit sıcaklık ölçeği 1724 yılında fizikçi Daniel Gabriel Fahrenheit tarafından önerilmiştir.0 ° C, buz, tuz, amonyum klorür, karışımları ile elde edilebilen en düşük sıcaklık olan, standart atmosfer basıncında, orijinal bir ölçekte, tuzlu su donma noktası olmuştur.Suyun erime noktası 32 °F ve kaynama noktası 212 °F derece olarak alınmıştır.Fahrenheit ve Celsius ölçekleri-40 derecede kesişir.Hatta soğuk kışlarda, sıcaklıklar genellikle Fahrenheit ölçeğinde olumsuz a [...]
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:704
 msgid ""
@@ -503,7 +503,7 @@ msgid ""
 "information about its usage is scarce or uncertain. It depends on air "
 "temperature, wind speed and humidity and can be used for lower and higher "
 "temperatures alike."
-msgstr ""
+msgstr "Bu model, özellikle, bu kıtanın iklimi için uyarlanmış Meteoroloji Avustralya Bürosu tarafından kullanılan bir modeldir.Muhtemelen Orta Avrupa'da ve diğer kıtaların birçok parçalarında kullanıldı,ama sonra windchill ve benzeri değerler hiçbir zaman ABD ve Kanada da olduğu kadar populerlik kazanamadı,bu yüzden onun kullanımı hakkında bilgi kıt ya da belirsizdir.Hava sıcaklığı, rüzgar hızı ve neme bağlıdır ve hem düşük hem de yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:931
 msgid ""
@@ -511,7 +511,7 @@ msgid ""
 "earlier experiments/developments by Steadman. This model only depends on "
 "wind speed and temperature, not on relative humidity and can be used for "
 "both heat and cold stress."
-msgstr ""
+msgstr " 1998 Steadman tarafından yapılan önceki deneyler/gelişmelerle, Robert G. Quayle and Robert G. Steadman tarafından,iyileştirmeler yapılmıştır.Bu model yalnızca rüzgar hızı ve sıcaklığa bağlıdır,neme bağlı değildir,ve hem sıcak hem soğuk stres için kullanılabilir."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:967
 msgid "_Temperature:"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list