[Xfce4-commits] [panel-plugins/xfce4-weather-plugin] 01/01: I18n: Update translation tr (95%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Tue Dec 16 00:31:50 CET 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository panel-plugins/xfce4-weather-plugin.

commit 4dec2c42f788e5320398b72626e080da9acd61b5
Author: Natavan Mirzayeva <mirzayevanatavan at gmail.com>
Date:  Tue Dec 16 00:31:49 2014 +0100

  I18n: Update translation tr (95%).
  
  314 translated messages, 16 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/tr.po |  10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 3b25100..08b4bb5 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Panel Plugins\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-10-24 18:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-15 13:22+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-15 23:31+0000\n"
 "Last-Translator: Natavan Mirzayeva <mirzayevanatavan at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/xfce-panel-plugins/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -794,7 +794,7 @@ msgid ""
 "This is the temperature to which air must be cooled to reach 100% relative humidity, given no change in water content. Reaching the dew point halts the cooling process, as condensation occurs which releases heat into the air. A high dew point increases the possibility of rain and severe thunderstorms. The dew point allows the prediction of dew, frost, fog and minimum overnight temperature, and has influence on the comfort level one experiences.\n"
 "\n"
 "<b>Note:</b> This is a calculated value not provided by met.no."
-msgstr ""
+msgstr "Bu,su içerisinde herhangi bir değişiklik verilmeyen,havanın 100% nispi neme ulaşmak için soğutması gerekmekte olduğu sıcaklıktır.Isıyı havaya serbest bırakan yoğuşma meydana geldiği gibi çiy noktası sağlanması soğutma işlemini durdurur.Yüksek çiy noktası yağmur ve şiddetli gök gürültü olasılııklarını arttırır.Çiğ Noktası çiy , don , sis ve minimum gece sıcaklığı tahminni sağlar ve aynı zamanda bir deneyimdeki konfor seviyesi üzerinde etkisi vardır.\n\n<b>Not:</b> Bu hesaplanan de [...]
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:1589
 msgid ""
@@ -878,7 +878,7 @@ msgid ""
 "Hide the scrollbox to save valuable space on the panel. Most interesting "
 "information is also provided in the tooltip - provided you choose an "
 "appropriate tooltip style - that is shown when hovering over the icon."
-msgstr ""
+msgstr "Panelde değerli alanı kayda geçirmek için scrollbox'u gizleyiniz.En ilginç bilgiler de araç bilgisinde verilmektedir-simgenin üzerine fare imlecini getirdiğinizde görünen gerekli araç bilgisini seçmeniz sağlanır."
 
 #. values to show at once (multiple lines)
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:1823
@@ -968,7 +968,7 @@ msgid ""
 "Scroll the current displayed value(s) out and the new value(s) in instead of"
 " simply changing them. Uncheck this option if you find the animation too "
 "distracting."
-msgstr ""
+msgstr "Gösterilen mevcut değeri (ler) ve yerine sadece onları değiştiren, yeni değeri (ler) kaydırın.Eğer animasyonu çok rahatsız edici bulduysanız bu seçeneğin işaretini kaldırın."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:2087
 msgid "_Location"
@@ -1234,7 +1234,7 @@ msgid ""
 "\tPlease file a bug on https://bugzilla.xfce.org if no one\n"
 "\telse has done so yet.\n"
 "\n"
-msgstr ""
+msgstr "\tMet.no LocationforecastLTS API bu sürümün web servisinin\n\tönerilmediğini ve eklenti olması gerektiğini savunuyor\n\tyeni sürümü kullanmak için adapte edilmiştir, yada birkaç ay içinde\n\tçalışmayı durduracaktır.\n\tEğer dosyadaki hatayı kimse düzeltmemişse lütfen https://bugzilla.xfce.org \n\tüzerinden düzeltin.\n"
 
 #: ../panel-plugin/weather-summary.c:393
 #, c-format

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list