[Xfce4-commits] [panel-plugins/xfce4-weather-plugin] 01/01: I18n: Update translation tr (92%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Mon Dec 15 12:31:39 CET 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository panel-plugins/xfce4-weather-plugin.

commit d58d540400ad886bc8e7c8cc20df07c80ad58e62
Author: Natavan Mirzayeva <mirzayevanatavan at gmail.com>
Date:  Mon Dec 15 12:31:37 2014 +0100

  I18n: Update translation tr (92%).
  
  304 translated messages, 26 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/tr.po |  10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 036d322..ce50c7a 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Panel Plugins\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-10-24 18:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-14 23:05+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-15 11:02+0000\n"
 "Last-Translator: Natavan Mirzayeva <mirzayevanatavan at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/xfce-panel-plugins/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -682,7 +682,7 @@ msgstr "Ayrıntılı"
 msgid ""
 "Choose your preferred tooltip style. Some styles give a lot of useful data, "
 "some are clearer but provide less data on a glance."
-msgstr ""
+msgstr "Gerekli ipucu stilinizi seçiniz.Bazı stiller bir sürü kullanışlı bilgiler,bazıları daha da net bilgiler verir,ama ilk bakıldığında daha az bilgi sağlar."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:1284
 msgid "_Forecast layout:"
@@ -708,7 +708,7 @@ msgid ""
 " computers, a lower number might help against lags when opening the window. "
 "Note however that usually forecasts for more than three days in the future "
 "are unreliable at best ;-)"
-msgstr ""
+msgstr "Met.no %d kadar gelecekteki tahmin verilerini sağlar.Özet penceresindeki tahmin sekmesinde kaç gün gösterileceğini seçiniz.Yavaş bilgisayarlarda pencere açılırken ,daha düşük sayılar geçikmelere karşı yardımcı olabilir.Son olarak,genellikle üç günü geçen tahminler çok fazla güvenilir değildir;-)"
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:1318
 msgid "_Round values"
@@ -740,7 +740,7 @@ msgid ""
 "Air temperature, sometimes referred to as dry-bulb temperature. Measured by "
 "a thermometer that is freely exposed to the air, yet shielded from radiation"
 " and moisture."
-msgstr ""
+msgstr "Hava sıcaklığı,bazen dry-bulb sıcaklığı olarak adlandırılır.Nemden ve radyasyondan korunmuş sadece serbest havaya maruz kalmış termometre ile değer ölçülmüştür."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:1535
 msgid ""
@@ -751,7 +751,7 @@ msgid ""
 "pressure and called barometric pressure. Rising barometric pressures "
 "generally indicate an improvement in weather conditions, while falling "
 "pressures mean deterioration."
-msgstr ""
+msgstr "Atmosferi oluşturan havanın agırlıgı ,atmosfere dünyanın yüzeyinde bir basınç uygulanmaktadır .Buda atmosferik basınç olarak bilinir.Farklı yükseklikteki yerler için bir değeri başka değerle karşılaştırmayı kolaylaştırmak için,atmosferik basınç deniz seviyesindeki basınca eşdeğer olmaya ayarlanmıştır ve buna barometrik basınç denir.,Genelde basınç düşüşü kötüye giderken,yükselen barometrik basınç artışı hava şartlarında iyileşmeyi gösterir."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:1546
 msgid ""

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list