[Xfce4-commits] [panel-plugins/xfce4-weather-plugin] 01/01: I18n: Update translation tr (90%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Mon Dec 15 00:31:41 CET 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository panel-plugins/xfce4-weather-plugin.

commit 527d04e66fca44696afc0d6c1e538c6e114c5259
Author: Natavan Mirzayeva <mirzayevanatavan at gmail.com>
Date:  Mon Dec 15 00:31:40 2014 +0100

  I18n: Update translation tr (90%).
  
  300 translated messages, 30 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/tr.po |  30 +++++++++++++++---------------
 1 file changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 2f97577..036d322 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Panel Plugins\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-10-24 18:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-14 13:52+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-14 23:05+0000\n"
 "Last-Translator: Natavan Mirzayeva <mirzayevanatavan at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/xfce-panel-plugins/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -375,7 +375,7 @@ msgid ""
 "Pascal, is a SI derived unit and a measure of force per unit area, defined "
 "as one newton per square meter. One standard atmosphere (atm) is 1013.25 "
 "hPa."
-msgstr ""
+msgstr "Pascal matematikçi,fizikçi ve filozof Blaise Pascal'dan dolayı adlandırılmıştır.Pascal metrekare başına bir newton olarak tanımlanan SI türerilmiş birimi ve birim alan başına kuvvet ölçerdir.Bir standart atmosfer(atm) 1013.25hPa'dır."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:711
 msgid ""
@@ -384,7 +384,7 @@ msgid ""
 "elsewhere. It is defined as the pressure exerted by a 1 inch circular column"
 " of mercury of 1 inch in height at 32 °F (0 °C) at the standard acceleration"
 " of gravity."
-msgstr ""
+msgstr "Cıvanın inçleri hala yaygın olarak hava raporlarında barometrik basınç için,Amerika Birleşik Devletlerindeki soğutma ve havacılık için kullanılır,ancak nadiren başka yerlerde kullanılabilir.Bu, standart yerçekimi ivmesinde cıvanın yüksekliği 32 °F (0 °C) olan 1inçlik civaya  1nçlik dairesel kolon tarafından uygulanan basınç olarak tanımlanır."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:719
 msgid ""
@@ -394,7 +394,7 @@ msgid ""
 " square inch. It is used in the United States and to varying degrees in "
 "everyday life in Canada, the United Kingdom and maybe some former British "
 "Colonies."
-msgstr ""
+msgstr "Kare başına bir pound,ağırlık birimlerine dayalı(16 onsluk kiloya dayalı ağırlıkların sistemi) basınç birimidir ve £ 1-kuvvetinin bir kuvvetinden elde edilen basınç bir inç karelik bir alana uygulamalı olarak tanımlanır.Bu,Amerika Birleşmiş Devletlerinde ve değişen derecelerle gündelik yaşamda Kanadada,Birleşmiş krallıkda ve belki eski İngiliz Kolonilerinde kullanılır."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:728
 msgid ""
@@ -419,13 +419,13 @@ msgstr "Saatte mil,emperyal hız biriminin bir saat içindeki saklı mil yasa nu
 msgid ""
 "Meter per second is <i>the</i> unit typically used by meteorologists to "
 "denote wind speeds."
-msgstr ""
+msgstr "Saniyede metre <i> </i> tipik olarak meteoroglar tarafından rüzgar hızlarını belirtmek için kullanılmıştır."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:774
 msgid ""
 "The foot per second (pl. feet per second) in the imperial unit system is the"
 " counterpart to the meter per second in the International System of Units."
-msgstr ""
+msgstr "Saniyede feet ölçüsü(pl. saniyede feet) emperyal birim sisteminde Uluslararası Birimler Sistemindeki saniyede metrenin karşılığıdır."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:779
 msgid ""
@@ -433,13 +433,13 @@ msgid ""
 "km) per hour, or approximately 1.151 mph, and sees worldwide use in "
 "meteorology and in maritime and air navigation. A vessel travelling at 1 "
 "knot along a meridian travels one minute of geographic latitude in one hour."
-msgstr ""
+msgstr "Düğüm saate bir uluslararası deniz mili(1.852km) yada yaklaşık 1.151 saatte mil'e eşit hız birimidir,ve metereolojide,deniz ve hava seyrüseferinde dünya çapında kullanımı görülür.Meridyen boyunca 1knot seyahat edecek gemiler bir saat içinde bir dakikalık enlem geçer."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:812
 msgid ""
 "1 millimeter is one thousandth of a meter - the fundamental unit of length "
 "in the International System of Units -, or approximately 0.04 inches."
-msgstr ""
+msgstr "Bir metrenin binde 1 milimetresi-Uluslararası Birimler Sisteminde uzunluğun temel birimi-,veya yaklaşık 0.04 inçtir."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:817
 msgid ""
@@ -448,7 +448,7 @@ msgid ""
 "have been many different standards of the inch with varying sizes of "
 "measure, but the current internationally accepted value is exactly 25.4 "
 "millimeters."
-msgstr ""
+msgstr "<i> inç </ i> ingilizce kelimesi anlamı <i> on ikide biri </ I> (bu durumda, bir foot on ikide biri) olan <i> Uncia </ I> latince kelimesinden geliyor.Geçmişte,farklı boyutlarda inç ölçümü için birçok farklı standartlar vardı,ama mevcut uluslararası kabul görmüş değer tam olarak 25.4 milimetredir."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:850
 msgid ""
@@ -457,7 +457,7 @@ msgid ""
 "Earth's equator to the North Pole at sea level, its definition has been "
 "periodically refined to reflect growing knowledge of metrology (the science "
 "of measurement)."
-msgstr ""
+msgstr "Metre Uluslararası Birimler Sisteminin temel uzunluk birimidir.Başlangıçta deniz seviyesinde Kuzey Kutbuna Dünyanın ekvator mesafesinden bir on-milyonda olması amaçlanmıştır,bu tanım metereolojinin periyodik artan bilgisini(ölçüm bilimi) yansıtacak şekilde rafine edilmiştir."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:858
 msgid ""
@@ -466,7 +466,7 @@ msgid ""
 "It is subdivided into 12 inches. The measurement of altitude in the aviation"
 " industry is one of the few areas where the foot is widely used outside the "
 "English-speaking world."
-msgstr ""
+msgstr "Foot birimi(çoğul fit) tam olarak 0.3048m. olarak belirlenen uzunlukta bir birimdir ve Amerika Birleşik Devletleri geleneksel ve emperyal birimler sisteminde kullanılır.Bu 12inç'e ayrılmıştır.Havacılık sektöründe yükseklik ölçümü foot biriminin yaygın bir şekilde ingilizce_konuşanlar'ın dışında kullanılan az sayıdaki alanlardan biridir."
 
 #. * TRANSLATORS: The Summer Simmer Index is similar to the heat
 #. * index, but usually used at night because of its better accuracy
@@ -480,7 +480,7 @@ msgid ""
 "air temperature needs to be above 80 °F (26.7 °C) - or above 71.6 °F (22 °C)"
 " at night - and relative humidity at least 40%. If these conditions are not "
 "met, the air temperature will be shown."
-msgstr ""
+msgstr "Kuzey Amerika'da kullanılan,soğuk rüzgar düşük sıcaklıklarda ve yüksek olanlar için ısı indeksi rapor edilecektir.Geceleri,ısı indexi Yaz Simmer Endeksi tarafından değiştirilecektir.Soğuk rüzgar için,rüzgar hızı 3.0 saatte milden yukarı(4,828km/sa) hıza ve 50.0 ° F (10.0 ° C) 'nin altında hava sıcaklığına sahip olması gerekir.Isı indexi için,hava sıcaklığının 80 °F (26.7 °C) yada 71.6 °F (22 °C) üzerinde olması ve geceleri bağıl nemin en az 40% olması gerekir.Bu koşullar yerin [...]
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:908
 msgid ""
@@ -629,7 +629,7 @@ msgstr "<b>Dizin:</b> %s\n\n<b>Yazar:</b> %s\n\n<b>Tanımlama:</b> %s\n\n<b>Lisa
 msgid ""
 "A more calendar-like view, with the days in columns and the daytimes "
 "(morning, afternoon, evening, night) in rows."
-msgstr ""
+msgstr "Birçok takvim-günlerin sutunlar ve iş günlerinin (sabah, öğleden sonra, akşam, gece) satır günlerinin görünmesi halindedir."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:1153
 msgid ""
@@ -664,7 +664,7 @@ msgstr "Sadece tek bir _panel satır kullanın"
 msgid ""
 "Check to always use only a single row on a multi-row panel and a small icon "
 "in deskbar mode."
-msgstr ""
+msgstr "Herzaman multiplane panelinde ve deskbar modunda küçük bir simgeyi sadece tek bir satırda kullanmak için kontrol edin."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:1266
 msgid "_Tooltip style:"
@@ -718,7 +718,7 @@ msgstr "_Yuvarlak değerler"
 msgid ""
 "Check to round values everywhere except on the details page in the summary "
 "window."
-msgstr ""
+msgstr "Özet ekranındaki ayrıntılar sayfası dışında,her yerde değerlerin yuvarlak olduğunu kontrol ediniz."
 
 #: ../panel-plugin/weather-config.c:1370 ../panel-plugin/weather-config.c:1840
 msgid "Select _font"

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list