[Xfce4-commits] [apps/parole] 01/01: I18n: Update translation pl (97%).

noreply at xfce.org noreply at xfce.org
Sat Dec 13 12:30:59 CET 2014


This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a commit to branch master
in repository apps/parole.

commit a9c85b52266f77168bbb45ab152d7fc1cdd8d1b6
Author: Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>
Date:  Sat Dec 13 12:30:58 2014 +0100

  I18n: Update translation pl (97%).
  
  264 translated messages, 8 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/projects/p/xfce/).
---
 po/pl.po |  40 +++++++++++++++++-----------------------
 1 file changed, 17 insertions(+), 23 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index a31e892..8fbb9ec 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce Apps\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-07-04 18:30+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-09-29 16:24+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-12-09 06:30+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-12-13 08:01+0000\n"
 "Last-Translator: Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/xfce-apps/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -72,7 +72,7 @@ msgid "_Shuffle"
 msgstr "_Losowa kolejność"
 
 #. Create dialog
-#: ../data/interfaces/parole.ui.h:12 ../src/parole-player.c:2849
+#: ../data/interfaces/parole.ui.h:12 ../src/parole-player.c:2837
 msgid "Go to position"
 msgstr "Przejdź do położenia"
 
@@ -236,7 +236,7 @@ msgstr "Wybór pliku"
 
 #: ../data/interfaces/playlist.ui.h:1
 #: ../data/interfaces/parole-settings.ui.h:27 ../src/parole-medialist.c:806
-#: ../src/parole-medialist.c:849 ../src/parole-player.c:3262
+#: ../src/parole-medialist.c:849 ../src/parole-player.c:3250
 msgid "Playlist"
 msgstr "Lista odtwarzania"
 
@@ -481,12 +481,12 @@ msgstr "Odtwarza nagrania dźwiękowe i wideo"
 msgid "Play/Pause"
 msgstr "Rozpoczyna/wstrzymuje odtwarzanie"
 
-#: ../data/desktop/parole.desktop.in.in.h:4 ../src/parole-player.c:3410
+#: ../data/desktop/parole.desktop.in.in.h:4 ../src/parole-player.c:3398
 #: ../src/plugins/notify/notify-provider.c:204
 msgid "Previous Track"
 msgstr "Przechodzi do poprzedniego nagrania"
 
-#: ../data/desktop/parole.desktop.in.in.h:5 ../src/parole-player.c:3428
+#: ../data/desktop/parole.desktop.in.in.h:5 ../src/parole-player.c:3416
 #: ../src/plugins/notify/notify-provider.c:217
 msgid "Next Track"
 msgstr "Przechodzi do następnego nagrania"
@@ -790,7 +790,7 @@ msgstr "Otwórz katalog docelowy"
 msgid "Hide Playlist"
 msgstr "Ukrywa listę odtwarzania"
 
-#: ../src/parole-player.c:534 ../src/parole-player.c:3470
+#: ../src/parole-player.c:534 ../src/parole-player.c:3458
 msgid "Show Playlist"
 msgstr "Wyświetla listę odtwarzania"
 
@@ -800,7 +800,7 @@ msgid "Select Subtitle File"
 msgstr "Wybór pliku"
 
 #: ../src/parole-player.c:1021 ../src/parole-player.c:1225
-#: ../src/parole-player.c:2852 ../src/plugins/tray/tray-provider.c:338
+#: ../src/parole-player.c:2840 ../src/plugins/tray/tray-provider.c:338
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
@@ -863,7 +863,7 @@ msgstr "Nieznany wykonawca"
 msgid "Buffering"
 msgstr "Buforowanie"
 
-#: ../src/parole-player.c:2029 ../src/parole-player.c:3445
+#: ../src/parole-player.c:2029 ../src/parole-player.c:3433
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Wyświetla obraz na pełnym ekranie"
 
@@ -913,7 +913,7 @@ msgstr "Wyciszenie"
 msgid "Unmute"
 msgstr "Wyłącz wyciszenie"
 
-#: ../src/parole-player.c:2809 ../src/parole-player.c:2827
+#: ../src/parole-player.c:2809
 msgid "Unable to open default web browser"
 msgstr "Nie można otworzyć domyślnej przeglądarki internetowej"
 
@@ -921,35 +921,29 @@ msgstr "Nie można otworzyć domyślnej przeglądarki internetowej"
 msgid "Please go to http://docs.xfce.org/apps/parole/bugs to report your bug."
 msgstr "Proszę zgłaszać błędy na stronie http://docs.xfce.org/apps/parole/bugs."
 
-#: ../src/parole-player.c:2829
-msgid ""
-"Please go to http://docs.xfce.org/apps/parole/start to read Parole's online "
-"documentation."
-msgstr "Dokumentację programu można znaleźć pod adresem http://docs.xfce.org/apps/parole/start."
-
-#: ../src/parole-player.c:2853
+#: ../src/parole-player.c:2841
 msgid "Go"
-msgstr "Dalej"
+msgstr "Przejdź"
 
-#: ../src/parole-player.c:2866
+#: ../src/parole-player.c:2854
 msgid "Position:"
 msgstr "Położenie:"
 
 #. Clear Recent Menu Item
-#: ../src/parole-player.c:3303
+#: ../src/parole-player.c:3291
 msgid "_Clear recent items…"
 msgstr "_Wyczyść ostatnie elementy..."
 
-#: ../src/parole-player.c:3640
+#: ../src/parole-player.c:3628
 msgid "Audio Track:"
 msgstr "Ścieżka dźwiękowa:"
 
-#: ../src/parole-player.c:3659
+#: ../src/parole-player.c:3647
 msgid "Subtitles:"
 msgstr "Napisy:"
 
 #. Add a close button to the Infobar
-#: ../src/parole-player.c:3665 ../src/plugins/tray/tray-provider.c:273
+#: ../src/parole-player.c:3653 ../src/plugins/tray/tray-provider.c:273
 msgid "Close"
 msgstr "Zamyka okno"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.


More information about the Xfce4-commits mailing list