[Xfce4-commits] <terminal:master> l10n: Updated Dutch (Flemish) (nl) translation to 100%

Transifex noreply at xfce.org
Fri May 27 15:44:01 CEST 2011


Updating branch refs/heads/master
     to ca5696080ec6acb1d30f1f911059beecbb3305e7 (commit)
    from a143b0254b40f1eea3338f2e77a8f93725687488 (commit)

commit ca5696080ec6acb1d30f1f911059beecbb3305e7
Author: Pjotr Anon <pliniusminor at gmail.com>
Date:  Fri May 27 15:43:18 2011 +0200

  l10n: Updated Dutch (Flemish) (nl) translation to 100%
  
  New status: 273 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/nl.po | 106 ++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 59 insertions(+), 47 deletions(-)

diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index 34e4843..f70e520 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -1,14 +1,15 @@
-# Dutch translation of Terminal.
-# Copyright (c) 2003-2006 os-cillation e.K.
-# This file is distributed under the same license as the Terminal package.
+# Dutch translation of the terminal package.
+# Copyright (C) The Xfce development team.
+# This file is distributed under the same license as the terminal package.
 # Benedikt Meurer <benny at xfce.org>, 2004.
 # Jasper Huijsmans <jasper at xfce.org>, 2005.
+# Pjotr, 2011.
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Terminal\n"
+"Project-Id-Version: terminal\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-05-23 16:01+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-27 10:01+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-08-15 15:16-0800\n"
 "Last-Translator: Pjotr\n"
 "Language-Team: os-cillation <info at os-cillation.com>\n"
@@ -163,8 +164,8 @@ msgid ""
 "You can read the user manual online. This manual may however not exactly "
 "match your %s version."
 msgstr ""
-"U kunt de gebruikershandleiding lezen op het internet. Deze handleiding "
-"zou wat kunnen afwijken van deze %s versie."
+"U kunt de gebruikershandleiding lezen op het internet. Deze handleiding zou "
+"wat kunnen afwijken van deze %s versie."
 
 #: ../terminal/terminal-dialogs.c:220
 msgid "User manual is missing"
@@ -184,8 +185,9 @@ msgstr "De documentatieverkenner kan niet worden gestart"
 msgid ""
 "Option \"--default-display\" requires specifying the default X display as "
 "its parameter"
-msgstr "De optie \"--default-display\" vereist dat het standaard-X-scherm "
-"als zijn parameter wordt gespecificeerd"
+msgstr ""
+"De optie \"--default-display\" vereist dat het standaard-X-scherm als zijn "
+"parameter wordt gespecificeerd"
 
 #: ../terminal/terminal-options.c:225
 #, c-format
@@ -201,36 +203,42 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Option \"--execute/-x\" requires specifying the command to run on the rest "
 "of the command line"
-msgstr "De optie \"--execute/-x\" vereist dat u de opdracht specificeert "
-"die op de rest van de opdrachtregel moet draaien"
+msgstr ""
+"De optie \"--execute/-x\" vereist dat u de opdracht specificeert die op de "
+"rest van de opdrachtregel moet draaien"
 
 #: ../terminal/terminal-options.c:258
 #, c-format
 msgid ""
 "Option \"--command/-e\" requires specifying the command to run as its "
 "parameter"
-msgstr "De optie \"--command/-e\" vereist dat u de opdracht specificeert "
-"die als zijn parameter moet draaien"
+msgstr ""
+"De optie \"--command/-e\" vereist dat u de opdracht specificeert die als "
+"zijn parameter moet draaien"
 
 #: ../terminal/terminal-options.c:275
 #, c-format
 msgid ""
 "Option \"--working-directory\" requires specifying the working directory as "
 "its parameter"
-msgstr "De option \"--working-directory\" vereist dat u de werkmap "
-"specificeert als zijn parameter"
+msgstr ""
+"De option \"--working-directory\" vereist dat u de werkmap specificeert als "
+"zijn parameter"
 
 #: ../terminal/terminal-options.c:290
 #, c-format
 msgid "Option \"--title/-T\" requires specifying the title as its parameter"
-msgstr "De optie \"--title/-T\" vereist dat u de titel specificeert als zijn parameter"
+msgstr ""
+"De optie \"--title/-T\" vereist dat u de titel specificeert als zijn "
+"parameter"
 
 #: ../terminal/terminal-options.c:309
 #, c-format
 msgid ""
 "Option \"--display\" requires specifying the X display as its parameters"
 msgstr ""
-"De optie \"--display\" vereist dat u het X-scherm specificeert als zijn parameter"
+"De optie \"--display\" vereist dat u het X-scherm specificeert als zijn "
+"parameter"
 
 #: ../terminal/terminal-options.c:324
 #, c-format
@@ -238,21 +246,23 @@ msgid ""
 "Option \"--geometry\" requires specifying the window geometry as its "
 "parameter"
 msgstr ""
-"De optie \"--geometry\" vereist dat u de venstergeometrie specificeert "
-"als zijn parameter"
+"De optie \"--geometry\" vereist dat u de venstergeometrie specificeert als "
+"zijn parameter"
 
 #: ../terminal/terminal-options.c:339
 #, c-format
 msgid "Option \"--role\" requires specifying the window role as its parameter"
-msgstr "De optie \"--role\" vereist dat u de rol van het venster specificeert "
-"als zijn parameter"
+msgstr ""
+"De optie \"--role\" vereist dat u de rol van het venster specificeert als "
+"zijn parameter"
 
 #: ../terminal/terminal-options.c:354
 #, c-format
 msgid ""
 "Option \"--startup-id\" requires specifying the startup id as its parameter"
-msgstr "De optie \"--startup-id\" vereist dat u het opstart-ID specificeert "
-"als zijn parameter"
+msgstr ""
+"De optie \"--startup-id\" vereist dat u het opstart-ID specificeert als zijn "
+"parameter"
 
 #: ../terminal/terminal-options.c:369
 #, c-format
@@ -494,20 +504,21 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Unable to drop Mozilla URL on terminal: Wrong format (%d) or length (%d)\n"
 msgstr ""
-"Kon Mozilla URL niet naar terminal slepen: Verkeerde opmaak (%d) of "
-"lengte (%d)\n"
+"Kon Mozilla URL niet naar terminal slepen: Verkeerde opmaak (%d) of lengte (%"
+"d)\n"
 
 #: ../terminal/terminal-widget.c:522
 #, c-format
 msgid "Unable to drop URI list on terminal: Wrong format (%d) or length (%d)\n"
 msgstr ""
-"Kon URI lijst niet naar terminal slepen: Verkeerde opmaak (%d) of "
-"lengte (%d)\n"
+"Kon URI lijst niet naar terminal slepen: Verkeerde opmaak (%d) of lengte (%"
+"d)\n"
 
 #: ../terminal/terminal-widget.c:567
 #, c-format
 msgid "Received invalid color data: Wrong format (%d) or length (%d)\n"
-msgstr "Ongeldige kleur-informatie ontvangen: Verkeerde opmaak (%d) of lengte (%d)\n"
+msgstr ""
+"Ongeldige kleur-informatie ontvangen: Verkeerde opmaak (%d) of lengte (%d)\n"
 
 #. tell the user that we were unable to open the responsible application
 #: ../terminal/terminal-widget.c:704
@@ -884,28 +895,26 @@ msgid ""
 "Enable this option to allow applications running inside the terminal windows "
 "to use bold text."
 msgstr ""
-"Selecteer deze optie om terminaltoepassingen toe te staan om vetgedrukte tekst te "
-"gebruiken."
+"Selecteer deze optie om terminaltoepassingen toe te staan om vetgedrukte "
+"tekst te gebruiken."
 
 #: ../Terminal.glade.h:32
 msgid ""
 "Enable this option to be able to scroll by a single line using the up/down "
 "arrow keys together with the Shift key."
 msgstr ""
-"Activeer deze optie om per enkele regel te kunnen bladeren met gebruik "
-"van de pijltjestoetsen omhoog/omlaag samen met de Shift-toets."
+"Activeer deze optie om per enkele regel te kunnen bladeren met gebruik van "
+"de pijltjestoetsen omhoog/omlaag samen met de Shift-toets."
 
 #: ../Terminal.glade.h:33
 msgid ""
 "Enable this option to show the menubar in newly created terminal windows."
-msgstr ""
-"Selecteer om de menubalk te tonen in nieuwe terminalvensters."
+msgstr "Selecteer om de menubalk te tonen in nieuwe terminalvensters."
 
 #: ../Terminal.glade.h:34
 msgid ""
 "Enable this option to show the toolbars in newly created terminal windows."
-msgstr ""
-"Selecteer om de werkbalken te tonen in nieuwe terminalvensters."
+msgstr "Selecteer om de werkbalken te tonen in nieuwe terminalvensters."
 
 #: ../Terminal.glade.h:35
 msgid ""
@@ -1161,10 +1170,10 @@ msgid ""
 "most systems. If you have problems with colors in some applications, try "
 "xterm-color here."
 msgstr ""
-"Dit geeft de waarde voor de $TERM omgevingsvariabele bij het openen van "
-"een nieuw terminalvenster of -tabblad. De standaardwaarde zou "
-"moeten voldoen voor de meeste systemen. Als u problemen ondervindt met "
-"kleuren in sommige toepassingen, kunt u hier xterm-color proberen."
+"Dit geeft de waarde voor de $TERM omgevingsvariabele bij het openen van een "
+"nieuw terminalvenster of -tabblad. De standaardwaarde zou moeten voldoen "
+"voor de meeste systemen. Als u problemen ondervindt met kleuren in sommige "
+"toepassingen, kunt u hier xterm-color proberen."
 
 #: ../Terminal.glade.h:94
 msgid "Tiled"
@@ -1315,9 +1324,10 @@ msgstr "seconden"
 #~ "                   window; more than one of these\n"
 #~ "                   options can be provided"
 #~ msgstr ""
-#~ " --tab                Een nieuw tabblad openen in laatst"
-#~ "opgegeven\n"
-#~ "                   venster; in meer dan een van deze opties\n"
+#~ " --tab                Een nieuw tabblad openen in "
+#~ "laatstopgegeven\n"
+#~ "                   venster; in meer dan een van deze "
+#~ "opties\n"
 #~ "                   kan worden voorzien"
 
 #~ msgid ""
@@ -1347,7 +1357,8 @@ msgstr "seconden"
 #~ msgstr ""
 #~ " -e, --command=STRING        Het argument van deze optie "
 #~ "uitvoeren\n"
-#~ "                   als opdracht in de terminal uitvoeren"
+#~ "                   als opdracht in de terminal "
+#~ "uitvoeren"
 
 #~ msgid ""
 #~ " --working-directory=DIRNAME     Set the terminal's working directory"
@@ -1364,7 +1375,8 @@ msgstr "seconden"
 #~ msgstr ""
 #~ " -H, --hold             Tabblad niet direct sluiten "
 #~ "wanneer\n"
-#~ "                   wanneer de afgeleide opdracht eindigt."
+#~ "                   wanneer de afgeleide opdracht "
+#~ "eindigt."
 
 #~ msgid ""
 #~ " --display=DISPLAY          X display to use for the last-\n"
@@ -1440,8 +1452,8 @@ msgstr "seconden"
 #~ "venster; kan\n"
 #~ "                   eenmaal gespecificeerd worden voor "
 #~ "elk\n"
-#~ "                   venster dat je vanaf de "
-#~ "commandoregel\n"
+#~ "                   venster dat u vanaf de "
+#~ "opdrachtregel\n"
 #~ "                   aanmaakt."
 
 #~ msgid ""More information about the Xfce4-commits mailing list