[Xfce4-commits] <thunar:master> l10n: Updated Dutch (Flemish) (nl) translation to 100%

Transifex noreply at xfce.org
Fri May 27 15:00:03 CEST 2011


Updating branch refs/heads/master
     to 2fffb8e001c13927545d2d099fafa806f6d68c8e (commit)
    from 46ec787076234dd609a0bdb879c1cebe4a05a921 (commit)

commit 2fffb8e001c13927545d2d099fafa806f6d68c8e
Author: Pjotr Anon <pliniusminor at gmail.com>
Date:  Fri May 27 14:59:55 2011 +0200

  l10n: Updated Dutch (Flemish) (nl) translation to 100%
  
  New status: 679 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/nl.po | 207 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 106 insertions(+), 101 deletions(-)

diff --git a/po/nl.po b/po/nl.po
index ce6cac6..f9165e8 100644
--- a/po/nl.po
+++ b/po/nl.po
@@ -1,22 +1,22 @@
 # Dutch translation of the thunar package.
-# Copyright (C) 2004-2007 Benedikt Meurer.
+# Copyright (C) The Xfce development team.
 # This file is distributed under the same license as the thunar package.
 # Vincent Tunru <imnotb at gmail.com>, 2006-2007.
+# Pjotr, 2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: Thunar 0.9.0\n"
+"Project-Id-Version: thunar\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-05-12 10:15+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-27 10:17+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-07-06 15:47+0100\n"
 "Last-Translator: Pjotr\n"
-"Language-Team: Dutch <xfce-i18n at xfce.org>\n"
+"Language-Team: Dutch (Flemish)<xfce-i18n at xfce.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Language: nl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Rosetta-Export-Date: 2007-06-10 10:18:11+0000\n"
 
 #: ../thunar/main.c:62
 msgid "Open the bulk rename dialog"
@@ -267,7 +267,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1915
 msgid "Emptying the Trash..."
-msgstr "Prullenbak legen..."
+msgstr "Prullenbak aan het legen..."
 
 #: ../thunar/thunar-application.c:1961
 #, c-format
@@ -303,7 +303,7 @@ msgstr "Geen toepassing geselecteerd"
 
 #: ../thunar/thunar-chooser-button.c:505
 msgid "Other Application..."
-msgstr "Ander Pr_ogramma..."
+msgstr "Andere Toepassing..."
 
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:185 ../thunar/thunar-launcher.c:171
 msgid "Open With"
@@ -336,17 +336,17 @@ msgstr "Gebruik als stan_daard voor dit bestandstype"
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:438
 #, c-format
 msgid "Failed to add new application \"%s\""
-msgstr "Kon het nieuwe programma \"%s\" niet toevoegen"
+msgstr "Kon nieuwe toepassing \"%s\" niet toevoegen"
 
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:492
 #, c-format
 msgid "Failed to execute application \"%s\""
-msgstr "Kon het programma \"%s\" niet uitvoeren"
+msgstr "Kon toepassing \"%s\" niet uitvoeren"
 
 #. append the "Remove Launcher" item
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:564
 msgid "_Remove Launcher"
-msgstr "Snelstarter ve_rwijderen"
+msgstr "Starter ve_rwijderen"
 
 #. update the header label
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:649
@@ -359,8 +359,8 @@ msgstr "Open <i>%s</i> en andere bestanden van het type \"%s\" met:"
 msgid ""
 "Browse the file system to select an application to open files of type \"%s\"."
 msgstr ""
-"Blader door het bestandssysteem om een toepassing te kiezen waarmee bestanden "
-"van het type \"%s\" geopend moeten worden."
+"Blader door het bestandssysteem om een toepassing te kiezen waarmee "
+"bestanden van het type \"%s\" geopend moeten worden."
 
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:663
 #, c-format
@@ -388,8 +388,8 @@ msgstr ""
 "weergegeven, maar de toepassing zelf zal niet worden gedeïnstalleerd.\n"
 "\n"
 "U kunt alleen snelstarters verwijderen die werden aangemaakt via de optie "
-"\"Gebruik een aangepast commando:\" in het \"Openen met\" dialoogvenster van "
-"de bestandsbeheerder."
+"\"Gebruik een aangepaste opdracht:\" in het \"Openen met\" dialoogvenster "
+"van de bestandsbeheerder."
 
 #. display an error to the user
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:731
@@ -400,7 +400,7 @@ msgstr "Kon \"%s\" niet verwijderen"
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:757
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:473
 msgid "Select an Application"
-msgstr "Selecteer een toepassing"
+msgstr "Selecteer een Toepassing"
 
 #: ../thunar/thunar-chooser-dialog.c:767
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:1056
@@ -552,7 +552,7 @@ msgstr "Kan bestandsnaam \"%s\" niet naar locale codering omzetten"
 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:457
 #, c-format
 msgid "Invalid filename \"%s\""
-msgstr "Ongeldige bestandsnaam \"%s\""
+msgstr "Ongeldige bestandnaam \"%s\""
 
 #. LaunchFiles() invoked without a valid working directory
 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:847
@@ -564,7 +564,7 @@ msgstr "De werkmap moet een absoluut pad zijn"
 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:855
 #, c-format
 msgid "Atleast one filename must be specified"
-msgstr "Geef minimaal één bestandsnaam op"
+msgstr "Geef minimaal één bestandnaam op"
 
 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1000
 #, c-format
@@ -584,7 +584,7 @@ msgstr "Een bestemmingsmap moet worden aangegeven"
 #: ../thunar/thunar-dbus-service.c:1222
 #, c-format
 msgid "At least one filename must be specified"
-msgstr "Geef minimaal één bestandsnaam op"
+msgstr "Geef minimaal één bestandnaam op"
 
 #: ../thunar/thunar-details-view.c:129
 msgid "Configure _Columns..."
@@ -1162,7 +1162,7 @@ msgstr "\"%s\" (%s) koppeling naar %s"
 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2353
 #, c-format
 msgid "\"%s\" shortcut"
-msgstr "\"%s\" snelkoppeling"
+msgstr "\"%s\" sneltoets"
 
 #: ../thunar/thunar-list-model.c:2357
 #, c-format
@@ -1395,7 +1395,7 @@ msgstr "Klik hier om de maprechten automatisch te herstellen."
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:401
 msgid "Please wait..."
-msgstr "Even geduld..."
+msgstr "Even geduld a.u.b..."
 
 #: ../thunar/thunar-permissions-chooser.c:406
 msgid "Stop applying permissions recursively."
@@ -1509,8 +1509,9 @@ msgid ""
 "Select this option to display previewable files within a folder as "
 "automatically generated thumbnail icons."
 msgstr ""
-"Selecteer deze optie om bestanden binnen een map, die voorbeeldweergaven ondersteunen, "
-"weer te geven als automatisch gegenereerde miniatuurpictogrammen."
+"Selecteer deze optie om bestanden binnen een map, die voorbeeldweergaven "
+"ondersteunen, weer te geven als automatisch gegenereerde "
+"miniatuurpictogrammen."
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:276
 msgid "_Text beside icons"
@@ -1538,11 +1539,11 @@ msgstr "_Opmaak:"
 #.
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:320
 msgid "Side Pane"
-msgstr "Zijpaneel"
+msgstr "Zijbalk"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:330
 msgid "Shortcuts Pane"
-msgstr "Snelkoppelingenpaneel"
+msgstr "Sneltoetsenbalk"
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:342
 msgid "_Icon Size:"
@@ -1614,8 +1615,8 @@ msgid ""
 "for which emblems have been defined in the folders properties dialog."
 msgstr ""
 "Selecteer deze optie om in het snelkoppelingenpaneel embleempictogrammen "
-"weer te geven, voor alle bestanden waarvoor in het eigenschappenvenster emblemen "
-"zijn ingesteld."
+"weer te geven, voor alle bestanden waarvoor in het eigenschappenvenster "
+"emblemen zijn ingesteld."
 
 #.
 #. Behavior
@@ -1650,8 +1651,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Als u heeft ingesteld dat bestanden worden geopend met één enkele klik, dan "
 "zullen bestanden geselecteerd worden als de cursor tenminste gedurende deze "
-"tijd een bestand aanwijst. U kunt dit uitschakelen door de schuifknop "
-"helemaal naar links te verslepen. Deze optie is handig wanneer u bestanden "
+"tijd een bestand aanwijst. U kunt dit uitschakelen door de schuifbalk "
+"helemaal naar links te verschuiven. Deze optie is handig wanneer u bestanden "
 "wilt selecteren zonder ze uit te voeren."
 
 #: ../thunar/thunar-preferences-dialog.c:486
@@ -1719,7 +1720,7 @@ msgid ""
 "and media (i.e. how cameras should be handled)."
 msgstr ""
 "<a href=\"volman-config:\">Configureer</a> het beheer van verwijderbare "
-"schijven\n"
+"stations\n"
 "en media (bijvoorbeeld hoe met camera's moet worden omgegaan)."
 
 #. tell the user that we failed to come up with the thunar-volman configuration dialog
@@ -1896,8 +1897,8 @@ msgstr "Bestanden he_rnoemen"
 msgid ""
 "Click here to actually rename the files listed above to their new names."
 msgstr ""
-"Klik hier om de hierboven weergegeven bestanden feitelijk te hernoemen naar hun nieuwe "
-"namen."
+"Klik hier om de hierboven weergegeven bestanden feitelijk te hernoemen naar "
+"hun nieuwe namen."
 
 #: ../thunar/thunar-renamer-dialog.c:424
 msgid "New Name"
@@ -2014,8 +2015,8 @@ msgstr[1] "Zijpaneel (snelkoppelingen maken)"
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-pane.c:362
 msgid "Add the selected folder to the shortcuts side pane"
 msgid_plural "Add the selected folders to the shortcuts side pane"
-msgstr[0] "Voeg de geselecteerde map toe aan het snelkoppelingenpaneel"
-msgstr[1] "Voeg de geselecteerde mappen toe aan het snelkoppelingenpaneel"
+msgstr[0] "Voeg de geselecteerde map toe aan de sneltoetsen-zijbalk"
+msgstr[1] "Voeg de geselecteerde mappen toe aan de sneltoetsen-zijbalk"
 
 #. append the "Mount Volume" menu action
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:851 ../thunar/thunar-tree-view.c:1121
@@ -2030,12 +2031,12 @@ msgstr "Medium _uitwerpen"
 #. append the remove menu item
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:932
 msgid "_Remove Shortcut"
-msgstr "Snelkoppeling ve_rwijderen"
+msgstr "Sneltoets ve_rwijderen"
 
 #. append the rename menu item
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:947
 msgid "Re_name Shortcut"
-msgstr "Snelkoppeling he_rnoemen"
+msgstr "Sneltoets he_rnoemen"
 
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1211
 #, c-format
@@ -2045,7 +2046,7 @@ msgstr "Het pad \"%s\" verwijst niet naar een map"
 #. display an error message to the user
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1228
 msgid "Failed to add new shortcut"
-msgstr "Kon geen nieuwe snelkoppeling toevoegen"
+msgstr "Kon geen nieuwe sneltoets toevoegen"
 
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1413
 #: ../thunar/thunar-shortcuts-view.c:1454 ../thunar/thunar-tree-view.c:1748
@@ -2082,7 +2083,7 @@ msgstr[1] "%u elementen, totaal %s"
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:355
 msgid "Folder Context Menu"
-msgstr "Contextmenu van map"
+msgstr "Contekstmenu van map"
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:356
 msgid "Create an empty folder within the current folder"
@@ -2096,7 +2097,7 @@ msgstr "K_nippen"
 #. append the "Copy" menu action
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:359 ../thunar/thunar-tree-view.c:1194
 msgid "_Copy"
-msgstr "_Kopiëren"
+msgstr "_Kopieren"
 
 #: ../thunar/thunar-standard-view.c:360
 msgid "_Paste"
@@ -2259,7 +2260,7 @@ msgstr "L_eeg bestand"
 
 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:672
 msgid "Collecting files..."
-msgstr "Bestanden verzamelen..."
+msgstr "Bestanden aan het verzamelen..."
 
 #. update progress information
 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:704
@@ -2292,7 +2293,7 @@ msgstr "Aan het proberen om \"%s\" te verplaatsen"
 #, c-format
 msgid "Could not move \"%s\" directly. Collecting files for copying..."
 msgstr ""
-"Kon \"%s\" niet direct verplaatsen. Bestanden aan het verzamelen om te "
+"Kon \"%s\" niet rechtstreeks verplaatsen. Bestanden aan het verzamelen om te "
 "kopiëren..."
 
 #: ../thunar/thunar-trash-action.c:104
@@ -2305,7 +2306,7 @@ msgstr "De inhoud van de prullenbak weergeven"
 
 #: ../thunar/thunar-tree-model.c:619
 msgid "Loading..."
-msgstr "Laden..."
+msgstr "Aan het laden..."
 
 #. append the "Paste Into Folder" menu action
 #: ../thunar/thunar-tree-view.c:1211
@@ -2397,7 +2398,7 @@ msgstr "Voork_euren..."
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:300
 msgid "Edit Thunars Preferences"
-msgstr "Bewerk Thunars voorkeuren"
+msgstr "Bewerk Thunars Voorkeuren"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:301
 msgid "_View"
@@ -2553,11 +2554,11 @@ msgstr "Traditionele benadering met locatiebalk en navigatieknoppen"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:331
 msgid "_Shortcuts"
-msgstr "_Snelkoppelingen"
+msgstr "_Sneltoetsen"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:331
 msgid "Toggles the visibility of the shortcuts pane"
-msgstr "Schakelt de zichtbaarheid van het snelkoppelingenpaneel in of uit"
+msgstr "Schakelt de zichtbaarheid van het sneltoetsenpaneel in of uit"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:332
 msgid "_Tree"
@@ -2573,7 +2574,7 @@ msgstr "St_atusbalk"
 
 #: ../thunar/thunar-window.c:333
 msgid "Change the visibility of this window's statusbar"
-msgstr "Schakelt de zichtbaarheid van de statusbalk van dit venster in of uit"
+msgstr "Verander de zichtbaarheid van de statusbalk van dit venster"
 
 #.
 #. * add view options
@@ -2656,7 +2657,7 @@ msgid ""
 "of the document will be created in the directory you are viewing."
 msgstr ""
 "Als u regelmatig bepaalde documenttypen maakt, maak dan van één een kopie en "
-"zet het in deze map. Thunar zal dan dit documenttype aan het \"Document "
+"zet die in deze map. Thunar zal dan dit documenttype aan het \"Document "
 "aanmaken\" menu toevoegen.\n"
 "\n"
 "U kunt vervolgens dit type kiezen uit het \"Document aanmaken\" menu waarna "
@@ -2687,8 +2688,8 @@ msgid ""
 "Thunar is a fast and easy to use file manager\n"
 "for the Xfce Desktop Environment."
 msgstr ""
-"Thunar is een snelle en makkelijk te gebruiken\n"
-"bestandsbeheerder voor de Xfce-werkomgeving."
+"Thunar is een snelle en gemakkelijk te gebruiken\n"
+"bestandbeheerder voor de Xfce-werkomgeving."
 
 #. set window title and icon
 #: ../thunar/thunar-window.c:2414 ../Thunar.desktop.in.in.h:2
@@ -2725,7 +2726,7 @@ msgstr "De plugin niet uit het geheugen verwijderen"
 
 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:130
 msgid "Help URL"
-msgstr "Hulp URL"
+msgstr "Hulp-URL"
 
 #: ../thunarx/thunarx-renamer.c:131
 msgid "The URL to the documentation of the renamer"
@@ -2749,11 +2750,11 @@ msgstr ""
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:173
 msgid "Command:"
-msgstr "Commando:"
+msgstr "Opdracht:"
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:180
 msgid "The program to execute, possibly with arguments."
-msgstr "Het uit te voeren programma, inclusief argumenten indien nodig."
+msgstr "Het uit te voeren programma, desgewenst met argumenten."
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:195
 msgid "URL:"
@@ -2772,8 +2773,9 @@ msgid ""
 "Tooltip for the entry, for example \"View sites on the Internet\" in case of "
 "Firefox. Should not be redundant with the name or the description."
 msgstr ""
-"Gereedschaptip voor het veld, bijvoorbeeld \"Bekijk sites op het Internet\" in het "
-"geval van Firefox. Naam of beschrijving mag hierin niet worden herhaald."
+"Gereedschaptip voor het veld, bijvoorbeeld \"Bekijk sites op het Internet\" "
+"in het geval van Firefox. Naam of beschrijving mag hierin niet worden "
+"herhaald."
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:244
 msgid "Options:"
@@ -2781,7 +2783,7 @@ msgstr "Opties:"
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:250
 msgid "Use _startup notification"
-msgstr "Gebruik op_startnotificatie"
+msgstr "Gebruik op_startmelding"
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:251
 msgid ""
@@ -2789,8 +2791,8 @@ msgid ""
 "from the file manager or the menu. Not every application supports startup "
 "notification."
 msgstr ""
-"Selecteer deze optie om opstartnotificatie in te schakelen, wanneer het "
-"commando wordt uitgevoerd vanuit de bestandsbeheerder of het menu. Niet elk "
+"Selecteer deze optie om opstartnotificatie in te schakelen, wanneer de "
+"opdracht wordt uitgevoerd vanuit de bestandsbeheerder of het menu. Niet elk "
 "programma ondersteunt opstartnotificatie."
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:258
@@ -2800,7 +2802,7 @@ msgstr "In _terminal uitvoeren"
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:259
 msgid "Select this option to run the command in a terminal window."
 msgstr ""
-"Selecteer deze optie om het commando in een terminalvenster uit te voeren."
+"Selecteer deze optie om de opdracht in een terminalvenster uit te voeren."
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-desktop-page.c:331
 msgid "Launcher"
@@ -2849,7 +2851,7 @@ msgstr "Flitser gebruikt:"
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:55
 msgid "Focal Length:"
-msgstr "Brandpuntsafstand:"
+msgstr "Brandpuntafstand:"
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:56
 msgid "Shutter Speed:"
@@ -2857,7 +2859,7 @@ msgstr "Sluitertijd:"
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:57
 msgid "ISO Speed Ratings:"
-msgstr "ISO-Snelheidswaardering:"
+msgstr "ISO-Snelheidwaardering:"
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:58
 msgid "Software:"
@@ -2869,7 +2871,7 @@ msgstr "Afbeelding"
 
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:129
 msgid "Image Type:"
-msgstr "Afbeeldingstype:"
+msgstr "Afbeeldingtype:"
 
 #. update the "Image Size" label
 #: ../plugins/thunar-apr/thunar-apr-image-page.c:243
@@ -2898,7 +2900,7 @@ msgid ""
 "with the day. See the documentation of the date utility for additional "
 "information."
 msgstr ""
-"Het format beschrijft de datum- en tijdonderdelen die in de bestandnaam "
+"De opmaak beschrijft de datum- en tijdonderdelen die in de bestandnaam "
 "moeten worden gevoegd. Bijvoorbeeld: %Y zal worden vervangen door het jaar, %"
 "mdoor de maand en %d door de dag. Zie de documentatie van het "
 "datumgereedschapje voor meer informatie."
@@ -2906,7 +2908,7 @@ msgstr ""
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:243
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-insert-renamer.c:197
 msgid "_At position:"
-msgstr "_Van positie:"
+msgstr "_Op positie:"
 
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-date-renamer.c:592
 msgid "Insert Date / Time"
@@ -2978,7 +2980,7 @@ msgstr "Nummer - Tekst"
 
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:134
 msgid "Current"
-msgstr "Actueel"
+msgstr "Huidig"
 
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-enum-types.c:138
 msgid "Date Picture Taken"
@@ -3029,7 +3031,7 @@ msgstr "_Zoeken naar:"
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:210
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:642
 msgid "Enter the text to search for in the file names."
-msgstr "Voer de tekst in waarnaar in de bestandsnamen gezocht moet worden."
+msgstr "Voer de tekst in waarnaar in de bestandnamen gezocht moet worden."
 
 #: ../plugins/thunar-sbr/thunar-sbr-replace-renamer.c:222
 msgid "Regular _Expression"
@@ -3123,8 +3125,8 @@ msgstr ""
 "Wanneer u meerdere bestanden via email verstuurt, kunt u ervoor kiezen de "
 "bestanden direct, als meerdere bijlagen bij een email te verzenden, of om "
 "alle bestanden tot één enkel archief te comprimeren en het archief te voegen "
-"bij de e-mail. Het wordt sterk aangeraden om meerdere grote bestanden als archief "
-"te verzenden."
+"bij de e-mail. Het wordt sterk aangeraden om meerdere grote bestanden als "
+"archief te verzenden."
 
 #. allocate the progress dialog
 #. setup the label
@@ -3137,7 +3139,7 @@ msgstr "Bestanden aan het comprimeren..."
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:320
 #, c-format
 msgid "ZIP command terminated with error %d"
-msgstr "ZIP-commando afgebroken met fout %d"
+msgstr "ZIP-opdracht afgebroken met fout %d"
 
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:408
 msgid "Failed to create temporary directory"
@@ -3160,7 +3162,7 @@ msgstr[1] "Kon %d bestanden niet comprimeren"
 #. tell the user that we failed
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/main.c:656
 msgid "Failed to compose new email"
-msgstr "Kon geen nieuwe email aanmaken"
+msgstr "Kon geen nieuwe e-mail aanmaken"
 
 #: ../plugins/thunar-sendto-email/thunar-sendto-email.desktop.in.in.h:1
 msgid "Mail Recipient"
@@ -3241,7 +3243,9 @@ msgstr "Kon de acties niet op schijf opslaan."
 msgid ""
 "Are you sure that you want to delete\n"
 "action \"%s\"?"
-msgstr "Weet u zeker dat u actie \"%s\" wilt verwijderen?"
+msgstr ""
+"Weet u zeker dat u actie \"%s\" wilt\n"
+"verwijderen?"
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-chooser.c:437
 msgid "If you delete a custom action, it is permanently lost."
@@ -3271,12 +3275,13 @@ msgid ""
 "The description of the action that will be displayed as tooltip in the "
 "statusbar when selecting the item from the context menu."
 msgstr ""
-"De omschrijving van de actie die in de statusbalk als gereedschaptip zal worden "
-"weergegeven, wanneer het element vanuit het contextmenu wordt geselecteerd."
+"De omschrijving van de actie die in de statusbalk als gereedschaptip zal "
+"worden weergegeven, wanneer het element vanuit het contextmenu wordt "
+"geselecteerd."
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:167
 msgid "_Command:"
-msgstr "_Commando:"
+msgstr "_Opdracht:"
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:176
 msgid ""
@@ -3287,22 +3292,22 @@ msgid ""
 "if more than one item is selected. Else the action will only be applicable "
 "if exactly one item is selected."
 msgstr ""
-"Het commando (met de noodzakelijke variabelen) om de actie uit te voeren. "
+"De opdracht (met de noodzakelijke variabelen) om de actie uit te voeren. "
 "Bekijk de legenda hieronder voor een lijst van ondersteunde variabelen, die "
-"worden vervangen bij het uitvoeren van het commando. Als u hoofdletters "
-"(bijvoorbeeld %F, %D, %N) gebruikt, dan is de actie ook toepasbaar als er meer dan één "
-"element geselecteerd is. Anders zal de actie alleen toepasbaar zijn als er "
-"slechts één element geselecteerd is."
+"worden vervangen bij het uitvoeren van de opdracht. Als u hoofdletters "
+"(bijvoorbeeld %F, %D, %N) gebruikt, dan is de actie ook toepasbaar als er "
+"meer dan één element geselecteerd is. Anders zal de actie alleen toepasbaar "
+"zijn als er slechts één element geselecteerd is."
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:187
 msgid "Browse the file system to select an application to use for this action."
 msgstr ""
-"Blader door het bestandssysteem om een programma voor deze actie te "
+"Blader door het bestandssysteem om een toepassing voor deze actie te "
 "selecteren."
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:203
 msgid "Use Startup Notification"
-msgstr "Gebruik opstartnotificatie"
+msgstr "Gebruik Opstartmelding"
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:204
 msgid ""
@@ -3310,7 +3315,7 @@ msgid ""
 "is launched. This is also highly recommended if you have focus stealing "
 "prevention enabled in your window manager."
 msgstr ""
-"Activeer deze optie als u wil dat er een wachtende cursor wordt vertoond "
+"Activeer deze optie als u wil dat er een wachtende muispijl wordt vertoond "
 "terwijl de actie wordt opgestart. Dit wordt ook ten zeerste aanbevolen als u "
 "in uw vensterbeheerder hebt ingesteld dat focus-stelen wordt voorkomen."
 
@@ -3329,7 +3334,7 @@ msgid ""
 "Click this button to select an icon file that will be displayed in the "
 "context menu in addition to the action name chosen above."
 msgstr ""
-"Klik op deze knop om een pictogram te selecteren dat in het contextmenu "
+"Klik op deze knop om een pictogram te selecteren dat in het contekstmenu "
 "naast de hierboven gekozen actienaam moet worden weergegeven."
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:250
@@ -3337,7 +3342,7 @@ msgid ""
 "The following command parameters will be\n"
 "substituted when launching the action:"
 msgstr ""
-"De volgende commando-variabelen zullen\n"
+"De volgende opdracht-variabelen zullen\n"
 "vervangen worden wanneer de actie wordt uitgevoerd:"
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:288
@@ -3396,11 +3401,11 @@ msgstr "_Mappen"
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:411
 msgid "_Audio Files"
-msgstr "_Audiobestanden"
+msgstr "_Geluidbestanden"
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:415
 msgid "_Image Files"
-msgstr "A_fbeeldingen"
+msgstr "A_fbeeldingbestanden"
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-editor.c:419
 msgid "_Text Files"
@@ -3463,7 +3468,7 @@ msgstr "Kan opslaglocatie voor uca.xml niet bepalen"
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-model.c:1441
 #, c-format
 msgid "Command not configured"
-msgstr "Commando niet geconfigureerd"
+msgstr "Opdracht niet geconfigureerd"
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:177
 msgid "Configure c_ustom actions..."
@@ -3472,7 +3477,7 @@ msgstr "_Aangepaste acties instellen..."
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:178
 msgid ""
 "Setup custom actions that will appear in the file managers context menus"
-msgstr "Stel aangepaste acties in die zullen verschijnen in het contextmenu"
+msgstr "Stel aangepaste acties in die zullen verschijnen in het contekstmenu"
 
 #: ../plugins/thunar-uca/thunar-uca-provider.c:416
 #, c-format
@@ -3493,11 +3498,11 @@ msgstr "Stel in als bureaublad"
 
 #: ../Thunar.desktop.in.in.h:1
 msgid "Browse the filesystem with the file manager"
-msgstr "Met de bestandsbeheerder door het bestandssysteem bladeren"
+msgstr "Met de bestandbeheerder door het bestandssysteem bladeren"
 
 #: ../Thunar.desktop.in.in.h:3
 msgid "Thunar File Manager"
-msgstr "Thunar bestandsbeheerder"
+msgstr "Thunar Bestandbeheerder"
 
 #: ../Thunar-folder-handler.desktop.in.in.h:1
 msgid "Open Folder"
@@ -3513,7 +3518,7 @@ msgstr "De geselecteerde mappen in Thunar openen"
 
 #: ../thunar/thunar-settings.desktop.in.h:1
 msgid "Configure the Thunar file manager"
-msgstr "Configureer Thunar bestandsbeheerder"
+msgstr "Configureer Thunar bestandbeheerder"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Failed to load fallback icon from \"%s\" (%s). Check your installation!"
@@ -3528,13 +3533,13 @@ msgstr "Configureer Thunar bestandsbeheerder"
 #~ msgstr "Onbekende fout"
 
 #~ msgid "Moving files..."
-#~ msgstr "Bestanden verplaatsen..."
+#~ msgstr "Bestanden aan het verplaatsen..."
 
 #~ msgid "Failed to read folder contents"
 #~ msgstr "Kon de mapinhoud niet lezen"
 
 #~ msgid "Failed to parse file"
-#~ msgstr "Kon bestand niet verwerken"
+#~ msgstr "Kon bestand niet lezen"
 
 #~ msgid "Invalid file name"
 #~ msgstr "Ongeldige bestandsnaam"
@@ -3573,7 +3578,7 @@ msgstr "Configureer Thunar bestandsbeheerder"
 #~ msgstr "Kon \"%s\" niet naar \"%s\" kopiëren"
 
 #~ msgid "Failed to link \"%s\" to \"%s\""
-#~ msgstr "Kon geen snelkoppelingen van \"%s\" naar \"%s\" maken"
+#~ msgstr "Kon \"%s\" niet koppelen aan \"%s\""
 
 #~ msgid "Failed to move \"%s\" to \"%s\""
 #~ msgstr "Kon \"%s\" niet naar \"%s\" verplaatsen"
@@ -3588,13 +3593,13 @@ msgstr "Configureer Thunar bestandsbeheerder"
 #~ msgstr "Kan geen bestanden binnen de prullenbak kopiëren of verplaatsen"
 
 #~ msgid "Failed to load application from file %s"
-#~ msgstr "Kon toepassing uit bestand %s niet laden"
+#~ msgstr "Kon toepassing vanuit bestand %s niet laden"
 
 #~ msgid "Failed to remove \"%s\": %s"
 #~ msgstr "Kon \"%s\" niet verwijderen: %s"
 
 #~ msgid "Command"
-#~ msgstr "Commando"
+#~ msgstr "Opdracht"
 
 #~ msgid "The command to run the mime handler"
 #~ msgstr "De opdracht om de mime handler uit te voeren"
@@ -3609,10 +3614,10 @@ msgstr "Configureer Thunar bestandsbeheerder"
 #~ msgstr "Pictogram"
 
 #~ msgid "The icon of the mime handler"
-#~ msgstr "Pictogram van de mime handler"
+#~ msgstr "Het pictogram van de mime handler"
 
 #~ msgid "The name of the mime handler"
-#~ msgstr "Naam van de mime handler"
+#~ msgstr "De naam van de mime handler"
 
 #~ msgid "%s document"
 #~ msgstr "%s document"
@@ -3630,7 +3635,7 @@ msgstr "Configureer Thunar bestandsbeheerder"
 #~ msgstr "Operatie wordt niet ondersteund"
 
 #~ msgid "Invalidly escaped characters"
-#~ msgstr "Ten onrechte overgeslagen tekens"
+#~ msgstr "Ongeldig ontsnapte tekens"
 
 #~ msgid "The desired thumbnail size"
 #~ msgstr "Gewenste grootte van miniaturen"
@@ -3648,7 +3653,7 @@ msgstr "Configureer Thunar bestandsbeheerder"
 #~ msgstr "Kon de groep niet wijzigen"
 
 #~ msgid "Failed to apply new permissions"
-#~ msgstr "Kon de nieuwe rechten niet toepassen"
+#~ msgstr "Kon nieuwe rechten niet toepassen"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Install the \"thunar-volman\" package to use\n"
@@ -3661,8 +3666,8 @@ msgstr "Configureer Thunar bestandsbeheerder"
 #~ "Build thunar-vfs with HAL support to use\n"
 #~ "the volume management support in Thunar."
 #~ msgstr ""
-#~ "Installeer thunar-vfs met HAL ondersteuning om de\n"
-#~ "ondersteuning voor verwisselbare media te gebruiken."
+#~ "Installeer thunar-vfs met HAL-ondersteuning om de\n"
+#~ "ondersteuning voor mediumbeheer in Thunar te gebruiken."
 
 #~ msgid "_Unmount Volume"
 #~ msgstr "Medium _ontkoppelen"
@@ -3671,7 +3676,7 @@ msgstr "Configureer Thunar bestandsbeheerder"
 #~ msgstr "Kon \"%s\" niet ontkoppelen"
 
 #~ msgid "File Manager Settings"
-#~ msgstr "Instellingen van bestandsbeheerder"
+#~ msgstr "Instellingen van Bestandbeheerder"
 
 #~ msgid "Thunar Settings"
 #~ msgstr "Instellingen van Thunar"More information about the Xfce4-commits mailing list