[Xfce4-commits] <midori:master> l10n: Updated Czech (cs) translation to 100%

Transifex noreply at xfce.org
Tue May 24 09:40:01 CEST 2011


Updating branch refs/heads/master
     to ddc94ca169911b31a313249efbcfdffa0ed7dbc7 (commit)
    from b007d703e348c52fb3e0d1e5805c8f1eb069a6ed (commit)

commit ddc94ca169911b31a313249efbcfdffa0ed7dbc7
Author: David Štancl <dstancl at dstancl.cz>
Date:  Tue May 24 09:39:46 2011 +0200

  l10n: Updated Czech (cs) translation to 100%
  
  New status: 664 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/cs.po | 257 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 130 insertions(+), 127 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index d1e386f..19712b9 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: midori 0.2.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-05-18 10:17+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-24 04:17+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-05-04 08:08+0200\n"
 "Last-Translator: David Štancl <dstancl at dstancl.cz>\n"
 "Language-Team: Czech < >\n"
@@ -22,8 +22,8 @@ msgstr ""
 msgid "Lightweight web browser"
 msgstr "Odlehčený prohlížeč"
 
-#: ../data/midori.desktop.in.h:2 ../midori/main.c:1469 ../midori/main.c:1979
-#: ../midori/main.c:2003 ../midori/main.c:2019
+#: ../data/midori.desktop.in.h:2 ../midori/main.c:1475 ../midori/main.c:2009
+#: ../midori/main.c:2033 ../midori/main.c:2049
 #: ../midori/midori-websettings.c:293
 msgid "Midori"
 msgstr "Midori"
@@ -32,253 +32,258 @@ msgstr "Midori"
 msgid "Web Browser"
 msgstr "Internetový prohlížeč"
 
-#: ../midori/main.c:100 ../midori/main.c:106
+#: ../midori/main.c:106 ../midori/main.c:112
 #, c-format
 msgid "The configuration couldn't be loaded: %s\n"
 msgstr "Konfigurace nemůže být načtena: %s\n"
 
-#: ../midori/main.c:154
+#: ../midori/main.c:160
 #, c-format
 msgid "Value '%s' is invalid for %s"
 msgstr "Hodnota '%s' je pro %s špatná"
 
-#: ../midori/main.c:159 ../midori/main.c:252
+#: ../midori/main.c:165 ../midori/main.c:258
 #, c-format
 msgid "Invalid configuration value '%s'"
 msgstr "Nesprávná hodnota '%s' v konfiguraci"
 
-#: ../midori/main.c:357
+#: ../midori/main.c:363
 #, c-format
 msgid "The search engines couldn't be loaded. %s\n"
 msgstr "Vyhledávací nástroje nemohou být načteny.%s\n"
 
-#: ../midori/main.c:411
+#: ../midori/main.c:417
 #, c-format
 msgid "Failed to clear history: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se smazat historii: %s\n"
 
-#: ../midori/main.c:433 ../midori/main.c:554 ../extensions/formhistory.c:443
+#: ../midori/main.c:439 ../midori/main.c:560 ../extensions/formhistory.c:388
 #, c-format
 msgid "Failed to open database: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se otevřít databázi: %s\n"
 
 #. i18n: Couldn't remove items that are older than n days
-#: ../midori/main.c:497
+#: ../midori/main.c:503
 #, c-format
 msgid "Failed to remove old history items: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se odstranit staré položky historie: %s\n"
 
-#: ../midori/main.c:537 ../panels/midori-history.c:190
+#: ../midori/main.c:543 ../panels/midori-history.c:190
 #, c-format
 msgid "Failed to remove history item: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se odstranit položku historie: %s\n"
 
-#: ../midori/main.c:584
+#: ../midori/main.c:590
 #, c-format
 msgid "The bookmarks couldn't be saved. %s"
 msgstr "Záložky nemohou být uloženy. %s"
 
-#: ../midori/main.c:615
+#: ../midori/main.c:621
 #, c-format
 msgid "The configuration couldn't be saved. %s"
 msgstr "Konfigurace nemůže být uložena. %s"
 
-#: ../midori/main.c:650
+#: ../midori/main.c:656
 #, c-format
 msgid "The search engines couldn't be saved. %s"
 msgstr "Vyhledávací nástroj nemůže být uložen. %s"
 
 #. i18n: Trash, or wastebin, containing closed tabs
-#: ../midori/main.c:676 ../midori/main.c:696
+#: ../midori/main.c:682 ../midori/main.c:702
 #, c-format
 msgid "The trash couldn't be saved. %s"
 msgstr "Seznam zavřených karet nemůže být uložen. %s"
 
-#: ../midori/main.c:716 ../panels/midori-extensions.c:91
+#: ../midori/main.c:722 ../panels/midori-extensions.c:91
 msgid "Extensions"
 msgstr "Rozšíření"
 
-#: ../midori/main.c:730
+#: ../midori/main.c:736
 msgid "Privacy"
 msgstr "Soukromí"
 
-#: ../midori/main.c:738
+#: ../midori/main.c:744
 msgid "Cookies store login data, saved games, or user profiles for advertisement purposes."
 msgstr "V cookies se ukládají přihlašovací údaje, stavy her nebo uživatelská data pro reklamu."
 
-#: ../midori/main.c:812 ../midori/main.c:1067
+#: ../midori/main.c:818 ../midori/main.c:1073
 #, c-format
 msgid "The session couldn't be saved. %s"
 msgstr "Sezení nemůže být uloženo. %s"
 
-#: ../midori/main.c:1018
+#: ../midori/main.c:1024
 msgid "No root certificate file is available. SSL certificates cannot be verified."
 msgstr "Nejsou k dispozici žádné kořenové certifikáty. SSL certifikáty nemohou být ověřovány."
 
-#: ../midori/main.c:1102
+#: ../midori/main.c:1108
 msgid "Midori seems to have crashed the last time it was opened. If this happened repeatedly, try one of the following options to solve the problem."
 msgstr "Zdá se, že Midori nebylo naposledy řádně ukončeno. Jestliže se to stává opakovaně, pro odstranění problému zkuste následující možnosti."
 
-#: ../midori/main.c:1118
+#: ../midori/main.c:1124
 msgid "Modify _preferences"
 msgstr "Změnit _nastavení"
 
-#: ../midori/main.c:1122
+#: ../midori/main.c:1128
 msgid "Reset the last _session"
 msgstr "Vymazat poslední _sezení"
 
-#: ../midori/main.c:1127
+#: ../midori/main.c:1133
 msgid "Disable all _extensions"
 msgstr "Zakázat všechna _rozšíření"
 
-#: ../midori/main.c:1347 ../midori/main.c:2337
+#: ../midori/main.c:1353 ../midori/main.c:2370
 #, c-format
 msgid "The session couldn't be loaded: %s\n"
 msgstr "Sezení nemůže být načteno: %s\n"
 
-#: ../midori/main.c:1469
+#: ../midori/main.c:1475
 msgid "No filename specified"
 msgstr "Nebyl zadán název souboru"
 
-#: ../midori/main.c:1488
+#: ../midori/main.c:1494
 msgid "An unknown error occured."
 msgstr "Nastala neznámá chyba."
 
-#: ../midori/main.c:1518
+#: ../midori/main.c:1524
 #, c-format
 msgid "Snapshot saved to: %s\n"
 msgstr "Snímek uložen do %s\n"
 
-#: ../midori/main.c:1864
+#: ../midori/main.c:1894
 msgid "Run ADDRESS as a web application"
 msgstr "Spustit ADRESA jako webovou aplikaci"
 
-#: ../midori/main.c:1864
+#: ../midori/main.c:1894
 msgid "ADDRESS"
 msgstr "ADRESA"
 
-#: ../midori/main.c:1867
+#: ../midori/main.c:1897
 msgid "Use FOLDER as configuration folder"
 msgstr "Použít SLOŽKA jako místo pro uložení konfigurace"
 
-#: ../midori/main.c:1867
+#: ../midori/main.c:1897
 msgid "FOLDER"
 msgstr "SLOŽKA"
 
-#: ../midori/main.c:1870
+#: ../midori/main.c:1900
 msgid "Private browsing, no changes are saved"
 msgstr "Soukromé prohlížení, nic se neukládá"
 
-#: ../midori/main.c:1872
+#: ../midori/main.c:1902
 msgid "Show a diagnostic dialog"
 msgstr "Zobrazit dialog po pádu"
 
-#: ../midori/main.c:1874
+#: ../midori/main.c:1904
 msgid "Run the specified filename as javascript"
 msgstr "Spustit jako javascript"
 
-#: ../midori/main.c:1877
+#: ../midori/main.c:1907
 msgid "Take a snapshot of the specified URI"
 msgstr "Získat snímek požadovaného URI"
 
-#: ../midori/main.c:1880
+#: ../midori/main.c:1910
 msgid "Execute the specified command"
 msgstr "Spustit vybraný příkaz"
 
-#: ../midori/main.c:1882
+#: ../midori/main.c:1912
 msgid "List available commands to execute with -e/ --execute"
 msgstr "Seznam možných programů použitelných s parametrem -e / --execute"
 
-#: ../midori/main.c:1884
+#: ../midori/main.c:1914
 msgid "Display program version"
 msgstr "Zobrazit verzi programu"
 
-#: ../midori/main.c:1886
+#: ../midori/main.c:1916
 msgid "Addresses"
 msgstr "Adresy"
 
-#: ../midori/main.c:1888
+#: ../midori/main.c:1918
 msgid "Block URIs according to regular expression PATTERN"
 msgstr "Blokovat adresy (URI) pomocí regulárního výrazu REGVÝRAZ"
 
-#: ../midori/main.c:1888
+#: ../midori/main.c:1918
 msgid "PATTERN"
 msgstr "REGVÝRAZ"
 
 #. i18n: CLI: Close tabs, clear private data, open starting page
-#: ../midori/main.c:1892
+#: ../midori/main.c:1922
 msgid "Reset Midori after SECONDS seconds of inactivity"
 msgstr "Restartovat Midori po VTEŘINY vteřin neaktivity"
 
-#: ../midori/main.c:1892
+#: ../midori/main.c:1922
 msgid "SECONDS"
 msgstr "VTEŘINY"
 
-#: ../midori/main.c:1976
+#: ../midori/main.c:2006
 msgid "[Addresses]"
 msgstr "[Adresy]"
 
-#: ../midori/main.c:1990
+#: ../midori/main.c:2020
 msgid "The specified configuration folder is invalid."
 msgstr "Vybraný konfigurační adresář je neplatný."
 
-#: ../midori/main.c:2020
+#: ../midori/main.c:2050
 msgid "Please report comments, suggestions and bugs to:"
 msgstr "Komentáře, požadavky a chyby posílejte na:"
 
-#: ../midori/main.c:2022
+#: ../midori/main.c:2052
 msgid "Check for new versions at:"
 msgstr "Zkontrolujte, zda není nová verze na "
 
-#: ../midori/main.c:2086
+#: ../midori/main.c:2116
 msgid "Website icons"
 msgstr "Ikony stránek"
 
-#: ../midori/main.c:2088
+#. i18n: Logins and passwords in websites and web forms
+#: ../midori/main.c:2119
+msgid "Saved logins and _passwords"
+msgstr "Uložené _přihlašovací údaje"
+
+#: ../midori/main.c:2121
 msgid "Cookies"
 msgstr "cookies"
 
-#: ../midori/main.c:2091
+#: ../midori/main.c:2124
 msgid "'Flash' Cookies"
 msgstr "cookies z flashe"
 
-#: ../midori/main.c:2095
+#: ../midori/main.c:2128
 msgid "HTML5 _Databases"
 msgstr "HTML5 _databáze"
 
-#: ../midori/main.c:2099 ../midori/midori-websettings.c:884
+#: ../midori/main.c:2132 ../midori/midori-websettings.c:884
 #: ../extensions/web-cache.c:478 ../extensions/web-cache.c:487
 msgid "Web Cache"
 msgstr "Keš stránek"
 
-#: ../midori/main.c:2103
+#: ../midori/main.c:2136
 msgid "Offline Application Cache"
 msgstr "Cache pro offline aplikace"
 
-#: ../midori/main.c:2266
+#: ../midori/main.c:2299
 msgid "An instance of Midori is already running but not responding.\n"
 msgstr "Midori sice již běží, ale neodpovídá.\n"
 
-#: ../midori/main.c:2304
+#: ../midori/main.c:2337
 #, c-format
 msgid "Bookmarks couldn't be loaded: %s\n"
 msgstr "Záložky nemohou být načteny: %s\n"
 
-#: ../midori/main.c:2352
+#: ../midori/main.c:2385
 #, c-format
 msgid "The trash couldn't be loaded: %s\n"
 msgstr "Zavřené karty nemohou být načteny: %s\n"
 
-#: ../midori/main.c:2365
+#: ../midori/main.c:2398
 #, c-format
 msgid "The history couldn't be loaded: %s\n"
 msgstr "Historie nemůže být načtena: %s\n"
 
-#: ../midori/main.c:2380
+#: ../midori/main.c:2413
 msgid "The following errors occured:"
 msgstr "Došlo k následujícím chybám:"
 
-#: ../midori/main.c:2396
+#: ../midori/main.c:2429
 msgid "_Ignore"
 msgstr "_Ignorovat"
 
@@ -461,8 +466,8 @@ msgstr "Otevřít všechny v _kartách"
 msgid "Open in New _Tab"
 msgstr "Otevřít v nové _kartě"
 
-#: ../midori/midori-browser.c:4027 ../midori/midori-view.c:2736
-#: ../midori/midori-view.c:4701 ../panels/midori-bookmarks.c:778
+#: ../midori/midori-browser.c:4027 ../midori/midori-view.c:2737
+#: ../midori/midori-view.c:4702 ../panels/midori-bookmarks.c:778
 #: ../panels/midori-history.c:748 ../extensions/feed-panel/feed-panel.c:535
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "Otevřít v novém _okně"
@@ -1693,232 +1698,232 @@ msgstr "%s požaduje zjistit vaši polohu."
 #. so reloading via Javascript works but not via API calls.
 #. Error pages are special, we want to try loading the destination
 #. again, not the error page which isn't even a proper page
-#: ../midori/midori-view.c:1522 ../midori/midori-view.c:5164
-#: ../midori/midori-view.c:5168
+#: ../midori/midori-view.c:1523 ../midori/midori-view.c:5165
+#: ../midori/midori-view.c:5169
 #, c-format
 msgid "Error - %s"
 msgstr "Chyba - %s"
 
-#: ../midori/midori-view.c:1523
+#: ../midori/midori-view.c:1524
 #, c-format
 msgid "The page '%s' couldn't be loaded."
 msgstr "Stránka '%s' nemůže být načtena."
 
-#: ../midori/midori-view.c:1525
+#: ../midori/midori-view.c:1526
 msgid "Try again"
 msgstr "Zkusit znovu"
 
 #. i18n: The title of the 404 - Not found error page
-#: ../midori/midori-view.c:1543
+#: ../midori/midori-view.c:1544
 #, c-format
 msgid "Not found - %s"
 msgstr "Nenalezeno - %s"
 
-#: ../midori/midori-view.c:1733 ../midori/midori-view.c:2677
+#: ../midori/midori-view.c:1734 ../midori/midori-view.c:2678
 #, c-format
 msgid "Send a message to %s"
 msgstr "Poslat %s zprávu"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2468 ../midori/midori-view.c:2844
+#: ../midori/midori-view.c:2469 ../midori/midori-view.c:2845
 msgid "Inspect _Element"
 msgstr "Prozkoumat _prvek"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2520 ../midori/midori-view.c:2580
+#: ../midori/midori-view.c:2521 ../midori/midori-view.c:2581
 msgid "Open Link in New _Tab"
 msgstr "Otevřít odkaz v nové _kartě"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2524
+#: ../midori/midori-view.c:2525
 msgid "Open Link in _Foreground Tab"
 msgstr "Otevřít odkaz v nové kartě a _zobrazit ji"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2525
+#: ../midori/midori-view.c:2526
 msgid "Open Link in _Background Tab"
 msgstr "Otevřít odkaz v nové kartě na _pozadí"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2528 ../midori/midori-view.c:2587
+#: ../midori/midori-view.c:2529 ../midori/midori-view.c:2588
 msgid "Open Link in New _Window"
 msgstr "Otevřít odkaz v novém _okně"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2531
+#: ../midori/midori-view.c:2532
 msgid "Open Link as Web A_pplication"
 msgstr "Otevřít odkaz jako _webovou aplikaci"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2534
+#: ../midori/midori-view.c:2535
 msgid "Copy Link de_stination"
 msgstr "Zkopírovat _cíl odkazu"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2546
+#: ../midori/midori-view.c:2547
 msgid "Open _Image in New Tab"
 msgstr "Otevřít _obrázek v nové kartě"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2549
+#: ../midori/midori-view.c:2550
 msgid "Copy Image _Address"
 msgstr "Zkopírovat _adresu obrázku"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2552
+#: ../midori/midori-view.c:2553
 msgid "Save I_mage"
 msgstr "Uložit o_brázek"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2559
+#: ../midori/midori-view.c:2560
 msgid "Copy Video _Address"
 msgstr "Zkopírovat _adresu videa"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2562
+#: ../midori/midori-view.c:2563
 msgid "Save _Video"
 msgstr "Uložit _video"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2562
+#: ../midori/midori-view.c:2563
 msgid "Download _Video"
 msgstr "Stáhnout _video"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2622
+#: ../midori/midori-view.c:2623
 msgid "Search _with"
 msgstr "Hledat _s"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2657 ../midori/midori-view.c:2664
+#: ../midori/midori-view.c:2658 ../midori/midori-view.c:2665
 msgid "_Search the Web"
 msgstr "_Hledat na webu"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2685
+#: ../midori/midori-view.c:2686
 msgid "Open Address in New _Tab"
 msgstr "Otevřít adresu v nové _kartě"
 
-#: ../midori/midori-view.c:2993
+#: ../midori/midori-view.c:2994
 msgid "Open or download file"
 msgstr "Otevřít nebo stáhnout soubor"
 
-#: ../midori/midori-view.c:3012
+#: ../midori/midori-view.c:3013
 #, c-format
 msgid "File Type: '%s'"
 msgstr "Typ souboru: '%s'"
 
-#: ../midori/midori-view.c:3014
+#: ../midori/midori-view.c:3015
 #, c-format
 msgid "File Type: %s ('%s')"
 msgstr "Typ souboru: %s ('%s')"
 
-#: ../midori/midori-view.c:3029
+#: ../midori/midori-view.c:3030
 msgid "MD5-Checksum:"
 msgstr "Kontrolní součet MD5:"
 
-#: ../midori/midori-view.c:3036
+#: ../midori/midori-view.c:3037
 msgid "SHA1-Checksum:"
 msgstr "Kontrolní součet SHA1:"
 
 #. i18n: A file open dialog title, ie. "Open http://fila.com/manual.tgz"
-#: ../midori/midori-view.c:3046
+#: ../midori/midori-view.c:3047
 #, c-format
 msgid "Open %s"
 msgstr "Otevřít %s"
 
-#: ../midori/midori-view.c:3649
+#: ../midori/midori-view.c:3650
 #, c-format
 msgid "Inspect page - %s"
 msgstr "Prohlížení stránky - %s"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4133
+#: ../midori/midori-view.c:4134
 msgid "Speed Dial"
 msgstr "Rychlý přístup"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4134
+#: ../midori/midori-view.c:4135
 msgid "Click to add a shortcut"
 msgstr "Záložku přidáte kliknutím"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4135
+#: ../midori/midori-view.c:4136
 msgid "Enter shortcut address"
 msgstr "Vložte adresu záložky"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4136
+#: ../midori/midori-view.c:4137
 msgid "Enter shortcut title"
 msgstr "Vložte název záložky"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4137
+#: ../midori/midori-view.c:4138
 msgid "Are you sure you want to delete this shortcut?"
 msgstr "Opravdu chcete smazat tuto záložku?"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4138
+#: ../midori/midori-view.c:4139
 msgid "Set number of columns and rows"
 msgstr "Změnit počet sloupců a řádků"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4139
+#: ../midori/midori-view.c:4140
 msgid "Enter number of columns and rows:"
 msgstr "Vložte počet sloupců a řádků:"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4140
+#: ../midori/midori-view.c:4141
 msgid "Invalid input for the size of the speed dial"
 msgstr "Nesprávná hodnota velikosti rychlého přístupu"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4141
+#: ../midori/midori-view.c:4142
 msgid "Thumb size:"
 msgstr "Velikost náhledů:"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4142
+#: ../midori/midori-view.c:4143
 msgid "Small"
 msgstr "malá"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4143
+#: ../midori/midori-view.c:4144
 msgid "Medium"
 msgstr "střední"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4144
+#: ../midori/midori-view.c:4145
 msgid "Big"
 msgstr "velká"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4180
+#: ../midori/midori-view.c:4181
 #, c-format
 msgid "Document cannot be displayed"
 msgstr "Dokument nemůže být zobrazen"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4203
+#: ../midori/midori-view.c:4204
 #, c-format
 msgid "No documentation installed"
 msgstr "Dokumentace není nainstalována"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4272
+#: ../midori/midori-view.c:4273
 msgid "Version numbers in brackets show the version used at runtime."
 msgstr "Čísla verzí v závorce jsou verze použité při běhu programu."
 
-#: ../midori/midori-view.c:4322
+#: ../midori/midori-view.c:4323
 msgid "Page loading delayed"
 msgstr "Načítání stránky pozdrženo"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4323
+#: ../midori/midori-view.c:4324
 msgid "Loading delayed either due to a recent crash or startup preferences."
 msgstr "Načtení stránky bylo pozdrženo kvůli pádu aplikace, nebo protože je to tak nastaveno."
 
-#: ../midori/midori-view.c:4324
+#: ../midori/midori-view.c:4325
 msgid "Load Page"
 msgstr "Načíst stránku"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4465
+#: ../midori/midori-view.c:4466
 msgid "Blank page"
 msgstr "Prázdná stránka"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4705
+#: ../midori/midori-view.c:4706
 msgid "_Duplicate Tab"
 msgstr "Z_dvojit kartu"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4710
+#: ../midori/midori-view.c:4711
 msgid "Show Tab _Label"
 msgstr "Zobrazit _popisek karty"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4710
+#: ../midori/midori-view.c:4711
 msgid "Show Tab _Icon Only"
 msgstr "Zobrazit jen _ikonu karty"
 
-#: ../midori/midori-view.c:4716
+#: ../midori/midori-view.c:4717
 msgid "Close ot_her Tabs"
 msgstr "_Zavřít ostatní karty"
 
-#: ../midori/midori-view.c:5351
+#: ../midori/midori-view.c:5352
 msgid "Print background images"
 msgstr "Tisknout obrázky na pozadí"
 
-#: ../midori/midori-view.c:5352
+#: ../midori/midori-view.c:5353
 msgid "Whether background images should be printed"
 msgstr "Mají být obrázky na pozadí tištěny?"
 
-#: ../midori/midori-view.c:5388
+#: ../midori/midori-view.c:5389
 msgid "Features"
 msgstr "Rozšíření"
 
@@ -2668,33 +2673,28 @@ msgstr "Čte Atom/RSS kanály"
 msgid "Failed to add form value: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se přidat položku formuláře: %s\n"
 
-#: ../extensions/formhistory.c:458 ../extensions/formhistory.c:462
+#: ../extensions/formhistory.c:403 ../extensions/formhistory.c:407
 #, c-format
 msgid "Failed to execute database statement: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se spustit databázový příkaz: %s\n"
 
-#: ../extensions/formhistory.c:520
+#: ../extensions/formhistory.c:450
 msgid "Stores history of entered form data"
 msgstr "Ukládat historii hodnot vložených do formuláře"
 
-#: ../extensions/formhistory.c:524
+#: ../extensions/formhistory.c:454
 #, c-format
 msgid "Not available: %s"
 msgstr "Není k dispozici: %s"
 
-#: ../extensions/formhistory.c:525
+#: ../extensions/formhistory.c:455
 msgid "Resource files not installed"
 msgstr "Nejsou nainstalovány soubory se zdrojem"
 
-#: ../extensions/formhistory.c:531
+#: ../extensions/formhistory.c:461
 msgid "Form history filler"
 msgstr "Ukládání hodnot ve formuláři"
 
-#. i18n: Data entered into web forms by the user
-#: ../extensions/formhistory.c:543
-msgid "_Form History"
-msgstr "_Formulářová historie"
-
 #: ../extensions/history-list.vala:149
 msgid "There are no unvisited tabs"
 msgstr "Žádné nenavštívené karty"
@@ -2835,6 +2835,9 @@ msgstr "Umožňuje jednoduše změnit lištu"
 msgid "Cache HTTP communication on disk"
 msgstr "Kešuje (ukládá) HTTP komunikaci na disk"
 
+#~ msgid "_Form History"
+#~ msgstr "_Formulářová historie"
+
 #~ msgid "Delete old cookies after 1 hour"
 #~ msgstr "Smazat stará cookies po hodině"
 More information about the Xfce4-commits mailing list