[Xfce4-commits] <xfce4-radio-plugin:master> Merge branch 'master' of ssh://git.xfce.org/git/panel-plugins/xfce4-radio-plugin

Stefan Ott noreply at xfce.org
Sun May 22 04:50:05 CEST 2011


Updating branch refs/heads/master
     to 80bc8d91b7a98a7785f205a6b7446743236ef8a9 (commit)
    from 39136804e6692961d4b8a9d0a1d96a5882fe9589 (commit)

commit 80bc8d91b7a98a7785f205a6b7446743236ef8a9
Merge: 3913680 ca80a11
Author: Stefan Ott <stefan at ott.net>
Date:  Sun May 22 04:49:13 2011 +0200

  Merge branch 'master' of ssh://git.xfce.org/git/panel-plugins/xfce4-radio-plugin

commit ca80a11af47862f6d5500a3c49f25a1086c3c886
Author: Per Kongstad <p_kongstad at op.pl>
Date:  Sat May 21 09:33:51 2011 +0200

  l10n: Updated Danish (da) translation to 100%
  
  New status: 34 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

commit 58fbf59460d0ba0c2c757e9712498489c80541b8
Author: Per Kongstad <p_kongstad at op.pl>
Date:  Sat May 21 09:33:33 2011 +0200

  l10n: Updated Danish (da) translation to 97%
  
  New status: 33 messages complete with 1 fuzzy and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/da.po | 217 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 138 insertions(+), 79 deletions(-)

diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 51cedc5..2bc57b9 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-radio-plugin 0.3.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-01-25 23:05+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-21 03:11+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-08-22 17:38+0100\n"
 "Last-Translator: Per Kongstad <p_kongstad at op.pl>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk at dansk-gruppen.dk>\n"
@@ -15,141 +15,200 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:226
+#: ../panel-plugin/radio.desktop.in.in.h:1
+msgid "Radio Plugin"
+msgstr "Radio-udvidelsesmodul"
+
+#: ../panel-plugin/radio.desktop.in.in.h:2
+msgid "V4l radio plugin"
+msgstr "V4l radio-udvidelsesmodul"
+
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:191
+#, c-format
+msgid "Tuned to station %s"
+msgstr "Indstillet til station %s"
+
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:196
+#, c-format
+msgid "Tuned to %s MHz"
+msgstr "Indstillet til %s MHz"
+
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:241
 msgid "- off -"
 msgstr "- slukket -"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:311
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:248
+msgid "Radio is off"
+msgstr "Radio er slukket"
+
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:321
 msgid "Error opening radio device"
 msgstr "Fejl ved åbning af radioenhed"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:394
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:416
 msgid "Tune radio"
 msgstr "Indstil radio"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:400
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:422
 msgid "Frequency [MHz]:"
 msgstr "Frekvens [MHz]:"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:424
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:446
 msgid "Illegal frequency."
 msgstr "Forbudt frekvens."
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:481
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1115
+#. Notebook tabs
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:501 ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1160
 msgid "Presets"
 msgstr "Forvalg"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:513
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:533
 msgid "Tune to frequency"
 msgstr "Indstil til frekvens"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:853
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:868
 msgid "unnamed"
 msgstr "ikke navngivet"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1019
-msgid "Properties"
-msgstr "Egenskaber"
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1001
+msgid "Select command"
+msgstr "Vælg kommando"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1114
-msgid "Options"
-msgstr "Indstillinger"
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1058
+msgid "Radio"
+msgstr "Radio"
 
-#. Device
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1133
-msgid "Device"
-msgstr "Enhed"
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1067
+msgid "Configure the radio plugin"
+msgstr "Indstil udvidelsesmodulet til radio"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1149
-msgid "V4L device"
-msgstr "V4L-enhed"
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1161
+msgid "User interface"
+msgstr "Brugerflade"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1166
-msgid "Synchronize state with the card"
-msgstr "Synkronisér tilstand med kortet"
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1162
+msgid "Radio device"
+msgstr "Radioenhed"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1168
-msgid "yes"
-msgstr "ja"
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1163
+msgid "Commands"
+msgstr "Kommandoer"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1186
-msgid "no"
-msgstr "nej"
+#. - Signal strength
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1185
+msgid "Signal strength"
+msgstr "Signalstyrke"
+
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1201
+msgid "Show the signal strength indicator"
+msgstr "Vis signalstyrkeindikatoren"
+
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1207
+msgid "Use graphics instead of text labels and progress bars"
+msgstr "Vis grafik fremfor tekstmærkater og fremgangssøjler"
+
+#. - Current station
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1212
+msgid "Current station"
+msgstr "Nuværende station"
+
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1228
+msgid "Show the current station"
+msgstr "Vis nuværende station"
+
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1234
+msgid "Show preset names instead of frequencies"
+msgstr "Vis forvalgte navne fremfor frekvenser"
+
+#. - Mouse
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1239
+msgid "Mouse interaction"
+msgstr "Samspil med mus"
 
 # Fortekst til frekvens og forvalg
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1203
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1255
 msgid "Mouse scrolling changes"
 msgstr "Muserulning ændrer"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1214
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1275
 msgid "frequency"
 msgstr "frekvens"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1219
-msgid "preset"
-msgstr "forvalg"
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1277
+msgid "station preset"
+msgstr "station forvalgt"
 
-#. When off
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1238
-msgid "When radio is off"
-msgstr "Når radio er slukket"
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1298
+msgid "Radio device:"
+msgstr "Radioenhed:"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1253
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1316
-msgid "Show the label"
-msgstr "Vis mærkatet"
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1312
+msgid "Synchronize state with the card"
+msgstr "Synkronisér tilstand med kortet"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1259
-msgid "Show graphics"
-msgstr "Vis grafik"
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1322
+msgid ""
+"This watches your radio card for changes done by other\n"
+"applications. Note that this may cause issues with some\n"
+"tuner cards."
+msgstr ""
+"Dette overvåger dit radiokort for ændringer udført as andre\n"
+"programmer.\r\n"
+"Bemærk at dette kan betyde problemer med visse\n"
+"radiokort."
 
-#. When on
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1273
-msgid "When radio is running"
-msgstr "Når radia er tændt"
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1351
+msgid "Command to run after startup"
+msgstr "Kommando til kørsel efter opstart"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1292
-msgid "Show signal strength"
-msgstr "Vis signalstyrke"
+#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1385
+msgid "Command to run after shutdown"
+msgstr "Kommando til kørsel efter nedlukning"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1302
-msgid "as a bar"
-msgstr "som en bjælke"
+#~ msgid "Properties"
+#~ msgstr "Egenskaber"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1306
-msgid "graphically"
-msgstr "grafisk"
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "Indstillinger"
 
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1322
-msgid "Show preset names in label"
-msgstr "Vis forvalgte navne på mærkat"
+#~ msgid "Device"
+#~ msgstr "Enhed"
 
-#. Commands
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1338
-msgid "Commands"
-msgstr "Kommandoer"
+#~ msgid "yes"
+#~ msgstr "ja"
+
+#~ msgid "no"
+#~ msgstr "nej"
+
+#~ msgid "preset"
+#~ msgstr "forvalg"
 
-#. Post-startup command
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1355
-msgid "Run after startup"
-msgstr "Kør efter opstart"
+#~ msgid "Show the label"
+#~ msgstr "Vis mærkatet"
 
-#. Post-shutdown command
-#: ../panel-plugin/xfce4-radio.c:1373
-msgid "Run after shutdown"
-msgstr "Kør efter nedlukning"
+#~ msgid "Show graphics"
+#~ msgstr "Vis grafik"
+
+#~ msgid "When radio is running"
+#~ msgstr "Når radia er tændt"
+
+#~ msgid "as a bar"
+#~ msgstr "som en bjælke"
+
+#~ msgid "graphically"
+#~ msgstr "grafisk"
 
 #~ msgid "Not tuned"
 #~ msgstr "Ikke indstillet"
+
 #~ msgid "Add preset"
 #~ msgstr "Tilføj forvalg"
+
 #~ msgid "Station name:"
 #~ msgstr "Stationsnavn:"
+
 #~ msgid "There is already a preset with this frequency."
 #~ msgstr "Der findes allerede et forvalg med denne frekvens."
-#~ msgid "Delete active preset"
-#~ msgstr "Slet aktivt forvalg"
+
 #~ msgid "Rename active preset"
 #~ msgstr "Omdøb aktivt forvalg"
-More information about the Xfce4-commits mailing list